skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

elisabeth van maesacker

Wilma van Valenberg/van Maasakkers vertelde op 13 maart 2023 om 18:50 uur
wie is haar directe familie?
ze is getrouwd op 1∞7/1/1737 Venlo met Johannes Hendrikus Schreur/Jean Schreurs
trouwgetuigen:Thomas Wichtman, Vincentius Nicolaas Van den Heuvel
naar mijn weten/gevonden:
3kinderen: 1Gerardus, 2Jacobus (Jean Jacques) * 1811 Boxmeer, 3Ariën
Jean had een relatie met Margaritha van Bon https://www.openarch.nl/bhi:8d00a2f2-bcba-dc0a-1d54-c88f8f5e6b1e
vervolgens:
7390.12 Index schepenprotocol Dieden (7390.12)
165 Elisabeth van Maasacker weduwe van Johannes Schreur, wonend te Dieden wil gaan hertrouwen met
Teunis de Bondt weduwnaar van Hendrina Claessen, wonend te Demen.
Ten behoeve van haar 3 kinderen uit eerste huwelijk, genaamd Gerardus, Jacobus en Ariën Schreur, vraagt zij aan Hendrik Gijsberts en Francis Evers van Hulst,
schepenen van Dieden bij afwezigheid van bloedverwanten, of voornoemde schepenen alsnog een inventarisatie kunnen doen. Tot boedel behoort een
perceeltje bouwland te Dieden op de Dorsacker, hetwelk voor f 38,-- was aangekocht op 07-08-1761 van de erfgenamen van wijlen Gijsbert Janssen en
medewijlen zijn vrouw Jenneke de Voet. Verder zijn er slechts geringe meubeltjes en wat huisraad en rommelarij, welke worden toegewezen aan Elisabeth
voornoemd, alsmede helft van voornoemd perceel
en eventuele boedel- of pachtschulden. De kinderen verkrijgen wederhelft van perceel en worden gevrijwaard van eventuele schulden.
Teunis de Bondt uit Demen heeft toestemming gekregen van de Heer van Dieden,
om in Dieden te komen wonen met zijn vrouw Lijsbet van Maesacker uit Dennenburg
als ze een akte van indemniteit meebrengen. Ze stellen als waarborg f 500,-- ten behoeve van
de Armen van Dieden voor het geval ze in armoede zouden geraken en waarvoor zich als borgen
stellen Jan Peters Burgers en Marcelis Gijsbers van Altena, wonend te Dieden.
Elisabeth erft van haar stiefkinderen De Bondt een huis met
hof en land te Dieden, oost Theunis Spanjaers, west Antonij van Schadewijk, zuid de gemene straat en noord de Dijk.

Reacties (9)

Frank H zei op 14 maart 2023 om 00:22
De trouwakte uit 1737 in Venlo met Johannes Hendrikus Schreur/Jean Schreurs kan ik niet vinden. Klopt dat wel?
Ik vond wel onderstaande akten. Mogelijk betreft dat dit echtpaar?

Op 5 maart 1747 dopen Joannes Schreurs (soldaat) en Elisabeth Maersackers in Grave een zoon Jacobus. Doopgetuigen zijn Margareta Maersackers en Joannes Stennekes.

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/1e2a7b1f-c463-df9b-b91f-1555976ac62c?person=ea7749cb-bc29-a4e7-1bc5-13d0bb34e0a8

Ook in Grave vind in de ondertrouw op 8 november 1740 van Jan Schreur, JM, soldaat in garnizoen te Nijmegen, en Elisabeth Geurts, JD, wonende te Grave.

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/8b35e4f3-d54d-1feb-d605-2857b22dbb54?person=e9581452-3666-2ee7-3ae2-17be08409022

Het huwelijk van Elisabeth Geurts en Jan Schreurs vond plaats in Nijmegen op 7 december 1740.

https://hdl.handle.net/21.12122/621849600
Helena zei op 15 maart 2023 om 04:10
@Wilma, - bij haar 2e huwelijk in 1765 zie je namen van getuigen welke jij opsomde als zijnde getuigen bij vermeend huwelijk in 1740 te Venlo? [ in Venlo inderdaad geen huwelijk te vinden in 1740] .

(Akte)datum: 15-05-1765
Plaats: Ravenstein
Bruidegom : Antonius de Bont, geboren te Demen, Weduwnaar
Bruid: Elizabeth van Maesakker, wonende te Dieden, Weduwe
Getuigen: Vincentius Nicol. van den Heuvel (custos=koster) en Thomas Wichtman

Joannes Schreur/Schuur/Schruer/ Schurs etc. is dus vóór of in 1765 al overleden.
Uit de transportakte dd. 7 aug 1761 valt al op te maken dat hij overleden zal zijn vóór 7 aug 1761. In deze akte werd n.l. al genoteerd ' Elisabeth van Maasacker weduwe van Jan Schreur ' [ zie BHIC - not. en schepenakten - Dieden]

In de inventarisakte van 13 mei 1765 werd haar zoon Gerardus Schreur genoteerd als mogelijk al mondig omdat hij in militaire dienst zou zijn, terwijl de andere kinderen als onmondig werden genoteerd.
https://proxy.archieven.nl/235/77F8CF436A6145CAAE869CA4EDC25EDB

Zoon Gerardus was dan de oudste van haar kinderen uit huwelijk met Jan Schreur.

Waarschijnlijk zit Frank H inmiddels wel op het juiste spoor met o.t/ tr in 1740 Grave/Nijmegen].
Met dat huwelijk in 1740 zeker verder proberen te zoeken.. Geurts als het patroniem van Elisabeth...dat zou kunnen. Dan werd zoon Gerardus mogelijk vernoemd naar de vader van Elisabeth? Dit laatste is natuurlijk nog een gok...totdat je zijn doop gevonden hebt. Mogelijk in een van de vele garnizoensplaatsen of omgeving?

In Grave met attestie gekomen van Nijmegen, ondertrouw 18 nov 1740 te Grave, de roepen aldaar [ en in Nijmegen] en daarna met attestie vertrokken naar Nijmegen 4 dec 1740 om aldaar te huwen. Zie index BHIC en scan:
Grave: https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/8b35e4f3-d54d-1feb-d605-2857b22dbb54
Nijmegen: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-938J?i=79&cc=2038506

De bruidegom was soldaat in t regiment van den heere prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. en in garnizoen in Nijmegen op dat moment. Mogelijk valt hier nog verder mee te zoeken?

Bij de doop van zoon Jacobus in 1747 te Grave was een Margareta Maersackers getuige , maar er staat in de inschrijving nog iets meer: 'cujus loco prior' .. dat lees ik als ..'wiens plaats werd ingenomen door de eerste'. M.a.w. deze getuige was dus niet aanwezig bij de doop. Afstand mogelijk te ver, nog winters weer en onbegaanbare wegen? Was Maersackers haar eigen naam of die van haar man? Nog genoeg uit te zoeken...
Jan Lange zei op 15 maart 2023 om 08:42
Wellicht helpt dit m.b.t. Schuers.
Schepenprotocol Herpen en Schaijk (7618.105) dd. 7.12.1733. Schepenprotocol Herpen en Schaijk (7618.104) dd. 20.4.1717. Gerit Henriks van Tiel bekent 50 gulden schuldig te zijn aan de katholieke kerk van Ravenstein. Onderpand is de grooten en kleinen Ong, naast Jan Schuers en Wilm van de Peppelen te Overlangel.
Notarieel protocol Cuijk (7127.5) dd. 18.9.1747. Jan Janssen Schuers en Willem Rutten van Mill, inwoners van het dorp Neerloon, machtigen Mr. Willem Albert de Greve, advocaat te Grave, om namens hen voor het gerecht van Neerloon op te treden.
Idem dd. 19.9.1747. Jan Janssen Scheers/Schuers en Willem Rutten van Mill, wonende te Neerloon.
RA Neerloon 593 dd. 4.7.1760. Jan Dirk Schuurs, Hermanus Dirx en zijn 2 meerderjarige kinderen, m.n. Dirk en Johanna Hermanussen hebben aan Arnoldus van Thiel verkocht onder Neerloon een huis.
Idem dd. 25.7.1768. Hermanus Dirx. weduwnaar van Johanna Schuurs en zijn meerderjarige dochter Johanna Hermens Dirx en Jan Dirk Schuurs, meerderjarig en ongehuwd, hebben verkocht aan de roomsgezinde gemeente Neerloon 2 hond bouwland in Neerloon, genaamd Eerkenshoff.
Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.7) dd. 25.2.1773. Verzoek aan ambtman door Hermanus Derx wonend te Neerloon. Hij heeft dertig jaar geleden met Willem Rutten van Mil, overleden in 1756, zijnde de andere voogd van de onnozele Anna Maria Schuurs, die met haar broer Jan Schuurs (overl. oct. 1772 x Johanna Lelievelt xx Margareta Jansen) gemeenschap bezit in huis, bakhuis en moeshof met ongeveer twee en een halve mergen bouwland onder Neerloon. Afgesproken was dat Jan Schuurs haar voor haar aandeel in de goederen in kost en kleren zou onderhouden, zoals ook tot zijn sterfdag is geschied en daarna door zijn weduwe Margaretha Janssen is gedaan. Mede is voor vierde deel gerechtigd Catharina Schuurs, gehuwd met Cornelis Schuts, voordochter van Jan Schuurs. De ambtman geeft 22.2.1773 toestemming voor de verkoop, hij ontslaat Hermanus Derix van zijn voogdschap over Anna Maria en benoemt in plaats daarvan Hendricus van Mil en Leenderd van Uden, beiden wonend te Neerloon.
Hendrikus Antonius/Hendrik Matthijs(sen) Arts, ged. Neerloon 18.1.1747. Overl. Neerloon 8.7.1829. Landbouwer. Huwt (1) Neerloon 19.10.1773 Johanna (Her)(Man(n)is/Hermanussen Derks van Rossum (ged. Neerloon 4.4.1728, overl. Neerloon 28.3.1788). Johanna is dan wed. van Seger Reijs (huw. Neerloon 26.11.1772), ged. Neerloon 8.12.1724, overl. aldaar 14.12.1772, z.v. Jacobus Sams Reijs (overl. vóór 30.9.1758) en/huw. Neerloon 27.4/ 15.5.1721 Nicola/Claeske Seegers uit Dennenburg (overl. vóór 6.3.1778).
Johanna is d.v. Hermannus Derckx Willems van Os/van Rossum (ged. Neerloon 4.6.1691, z.v. Dirck Willems van Os/van Rossum x vóór 1685 Joanna Derckx van Os). Hermannus (overl. na 25.2.1773) huwt Neerloon en Overlangel 1.7.1719 met Johanna Dircx Schuurs/Schreurs (overl. vóór 25.7. 1768).
Hendrik huwt (2) 3e graad verwant Neerloon voor schepenen 27/RK 28.11.1797 Anna Maria Reijs, ged. Neerloon 2.12.1756. Overl. Neerloon 30.4.1831.
Jan Lange zei op 15 maart 2023 om 16:38
Not. Grave 48 dd. 13.11.1731, sc. 50. Jan Jans van Loon, wonende te Neerloon benoemt als zijn enige en universele erfgenamen Jan Gerrits van Loon, Nicolaas, Dirk en Maria Gerrits van Loon, kinderen van Gerrit Jans van Loon; Jan Dercxs Schreurs, Gerrit Dercxs Schreurs, Jenneke Dercxs Schreurs, getrouwd met Hermanus Dercxs en Emarens Dercxs Schreurs, kinderen van Derck Schreurs; en Maria Elisabeth van Loon, dochter van Thijs van Loon, gehuwd met Willem Jans, wonende te Niftrik.
ORA Land van Cuijk 6 dd. 10.10.1741. Hermanus Derx en Jenneke Schuers, echtelieden; Jan Schuers; mitsgaders Wouter van Duuren, weduwnaar van Emmerens Schuurs; beneffens Gerrit Schuers, kinderen en erfgenamen van Derk Schuurs en Henderske van Loon vragen toestemming aan de momboirs van Gerrit Schuers, te weten Jan van Loon en Hendrik van Teeffelen om de mogen overgaan tot de schifting, scheiding en deling van de genoemde nalatenschap.
Schepenprotocol Stad en Land van Ravenstein (7618.117) dd. 3.7.1767. L. Schuurs, pastoor tot Neerloon en rector tot Overlangel. Universeel erfgenaam zijn zus Anna Maria Schuurs voor ene helft en aan Jan Schuurs, en voor d’andere; aan Jan Wilms een perceel bouwland, groot vier hond, aen zijn zus Anna Maria Schuurs voornoemd. Mocht het worden verkocht, zal de rector verplicht zijn om missen te laten doen voor wijlen zijn vader en zijn moeder wijlen Catharina Rigters.
Schepenprotocol Herpen en Schaijk (7618.104) dd. 18.1.1723. Jan (Derckx) Rigters (overl. vóór 16.2.1729), weduwnaar (na 16.1.1715/vóór 17.8.1716/huw. na 1706/vóór 1709) van Willemijn Augustinussen (van de Sluijs; overl. vóór 27.8.1716), nu hertrouwd (Grave 26.5.1717) met Lucia Henrix van Dijck (overl. vóór 17.7.1729), aan de ene kant en Hendrik Augustinus, Joannes Smits en Jan Schuers, als ooms en mombers van de 3 minderj. kinderen van Willemijn voornoemd.
Idem 105 dd. 6.6.1717 (?). Jan Schuers en zijn vrouw Marie Catharijn Derx (Richters JL) bekennen 150 gulden schuldig te zijn aan Maria Claessen. Onderpand is een kampje weiland, genaamd de Schutt, te Overlangel naast Gerit van de Staij. Nog een akker bouwland, genaamd de Ganseweij, naast weduwe Aert Cleinen in het Huislingse velt. Geprotocolleerd op 07-03-1747.
Idem dd. 20.12.1744. De heer Ruijs, pastoor te Neerloon, laat beslag leggen op een wei- of bouwland, toebehorende aan de kinderen van Jan Schuers en wijlen Catharijn Rigters en gelegen te Overlangel, naast Gerit van Tiel en Jacob van de Peppelen. Geprotocolleerd op 22-12-1744.
Ambtman Cuijk dd. 15.8.1743. Magescheid ontvangen van den 12e dezer tussen de kinderen en erfgenamen van Jan Schuers en Catharina Rigters, in leven echtelieden te Neerloon.
Schepenprotocol Maasdorpen (7618.101) dd. 7.3.1747. De obligatie van Jan Schuers en Marie Catharin Derx, onder Herpen en Schaijk geprothocolleerd op folio 136 verso wordt hier opnieuw ingeschreven.
ORA Land van Cuijk 605 dd. 6.6.1707. Taxatie van goederen, nagelaten door Grietien van Dueren, weduwe van Willem Roelofs, overleden 16-5-1707 te Herpen en verstorven op Hendrik Jan Schuers, Jenneken Roelofs, Hendrick van de Sandt, de kinderen van Rensken Roelofs zaliger, Jacomijn en Marrij van Dueren, de kinderen van Wouter en Laurens van Dueren, erfgenamen ab intestato.
wilma zei op 16 maart 2023 om 11:37
Beste allemaal, met al jullie informatie waarvoor dank, kom ik helaas niet waar ik wil komen, nl waarom Elisabeth (Geurts) de achternaam Van Maesacker heeft.
Frank H zei op 17 maart 2023 om 14:15
= waarom Elisabeth (Geurts) de achternaam Van Maesacker heeft =

Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen raad ik je aan eerst, als mogelijk, deze familie verder uit te werken. Wie waren haar ouders, broers, zussen, grootouders, etc.
Op welk moment en waar (bij wie) zie je deze naam "van Maesacker" voor het eerst gebruikt worden?

Een Maasakker is, zoals de naam al doet vermoeden, een stuk landbouwgrond langs de rivier de Maas. Langs de Maas door heel Nederland zijn dan ook verschillende plekken te vinden die met deze naam werden/worden aangeduid.

Het meest waarschijnlijk is dat (een voorouder van) de familie gewoond heeft op of nabij zo een Maasakker. Wat je vaak ziet gebeuren, ook vandaag de dag nog, is dat als bijv. twee personen in een buurt dezelfde naam hebben, om onderscheid te maken ze worden aangeduid met plek waar ze vandaan komen of wonen. Later, ook na eventuele verhuizing, blijft de naam gebruikt worden en wordt het een familienaam. Vermoedelijk is dat hier ook zo gebeurd.

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/detail_naam.php?info=kenmerk&kenmerk=toponiem&nfd_naam=Maasakkers

In de buurt van Dieden is de naam Maasakker als plaatsaanduiding nog steeds terug te vinden. Er is een dijkje genaamd Maasakkerstraat en een kampeerterrein De Maasakker.

Als bij Elisabeth Geurts en haar ouders deze naam voor het eerst voorkomt, zullen deze hier hebben gewoond en gewerkt.
Frank H zei op 17 maart 2023 om 14:25
Voor de volledigheid:
Geurts (bij Elisabeth Geurts) is geen familienaam maar een patroniem. In die tijd werden personen meestal nog aangeduid met de naam van hun vader. Dus hier staat eigenlijk: Elisabeth de dochter van Geurt.

Het systeem van patroniemen werd in de tijd van Napoleon (ca. 1800) pas afgeschaft in Nederland en werd het aannemen van een familienaam verplicht.

Aardig om te vermelden wellicht: in IJsland wordt vandaag de dag nog steeds gebruik gemaakt van patroniemen voor zonen en matroniemen voor dochters.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: