skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Franciscus van Schadewij(c)k

Hans Reinders vertelde op 26 september 2023 om 10:55 uur
ik ben Hans Reinders en mijn moeder was een van Schadewijk.
Ik ben op zoek naar nadere gegevens over Franciscus van Schadewij(c)k. Hij zou circa 1696 in Macharen geboren zijn. Vraag: klopt dit? en wanneer en waar is hij gestorven? Wie waren zijn ouders?
Hij zou getrouwd zijn op 30-11-1726 in Macharen met Maria Jois Banden. Zij werd op 14-2-1728 in Macharen begraven. Na haar dood trouwde hij op 14-5-1735 in Maharen met Adrina Christiani van Osch.
Bestaat er overigens een stamboom van de van Schadewijks? zo ja waar is die te vinden?
Dank voor de hulp

Reacties (5)

Frans zei op 26 september 2023 om 11:48
Heer Hans Reinders.

http://www.onzevoorouders.nl/index_vanschadewijk.html#

Op deze website kunt u de stamboom van van Schadewijk zien o.a. over Franciscus van Schadewijk

1.1 Franciscus van Schadewijck, zoon van Jan Aert Robbe van Schadewijck en Willemke Jacobs. Hij is gedoopt op 17-05-1696 in Macharen. Franciscus:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 30-11-1726 in Macharen met Maria Joannis.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 14-05-1735 in Macharen met Adriana van Osch.
Frans zei op 26 september 2023 om 11:52
Aanvulling op vorige bericht

Parenteel van Jan Aert Robbe van Schadewijck
1 Jan Aert Robbe van Schadewijck, zoon van Aert Robben en Lijske. Jan trouwde met Willemke Jacobs.

Kinderen van Jan en Willemke:
1 Joannes van Schadewijck, geboren op 03-05-1676 in Macharen.
2 Jacobina van Schadewijck, geboren op 02-03-1684 in Macharen.
3 Elisabetha van Schadewijck, geboren op 04-01-1687 in Macharen.
4 Arnoldus van Schadewijck, geboren op 14-06-1691 in Macharen.
5 Anna van Schadewijck, geboren op 05-04-1693 in Macharen.
6 Jacobus van Schadewijck, geboren op 17-05-1696 in Macharen.
7 Franciscus van Schadewijck. Volgt 1.1.
Hans Reinders zei op 27 september 2023 om 08:07
Dankjewel voor deze info! Het heeft mij een stuk verder geholpen
Maurice Roefs zei op 27 september 2023 om 18:49
Over de familie waarnaar in de reacties van gisteren (26-sep-2023) wordt verwezen kan ik het navolgende melden.

Aert Robben was gehuwd met Lijsken Jacops. Hun huwelijk (rk) Oss 1-2-1633 (getuigen Joes Hermani en Gisbertus Petri). Lijsken is een dochter van - zie hierna bij eerste akte - van Jacop Adriaens en Jenneken Jacop Willems.
De familie van Lijsken komt in de schepenbankarchieven ook veelvuldig voor onder de namen Gheenen/Geenen en Sijmons [voor zover hier van belang].

Uit de navolgende akten van de Osse schepenbank het volgende:
https://proxy.archieven.nl/235/E934045D5628487FAF28B4E4917FEEEB
[...] Aert Robben als man van Lijsken sijnder huijsvrouwe dochtere Jacop Adriaens vanden selven ende Jenneken dochtere Jacop Willems voirs tsaemen verweckt [...]

https://proxy.archieven.nl/235/8EDC5C918A8A47B19037071382BB2BCD
"Aert soone Rob Gielens als man van Lijsken dochtere Jacop Adriaens als wesende naerder van bloede heeft vernaderd 2 stucken lants, wijckende ende cederende."

https://proxy.archieven.nl/235/C15F15CE52ED48988B0E553742C2DE6B
Aert Robben, overleden voor 31-1-1665
"tot behoeff WEDUWE AERT ROBBEN ende haere KIJNDEREN"

https://proxy.archieven.nl/235/35CD6B7BD36145CE83471E287E6EF42D
6-5-1680: Theunis, Marijken, Jan, Harnsken (x Hendrick Otten), Jenneken, Wilbert, Gijlen (+), item Lijsken weduwe Aert Robben, ieder voor 1/8 deel in huijs, hoff en landts groot omtrent vijf vaetset tien roeij verkocht aan Claes Gerrits van Berchen voor 370 gulden

https://proxy.archieven.nl/235/AD47949E4061430BB3A15A91D9DEF8D3
https://proxy.archieven.nl/235/E8C91FE5616A4D07987EE2AFFD5D028B
17-4-1682: erfscheiding tussen 'alle kijnderen ende erffgenamen Aert Robben en Lijsken sijnne huijsfrouwe haer respective gewesene Vader ende Moeder' > Theunis Arts (Robben), Jan Arts (Robben), Wilbert Arts (Robben), Gijlen Arts (Robben), Marijken Arts (Robben) x Hendrick Arts (van den Hurk) en Jenneken Arts (Robben) x Jan Gerrits van Berchen

https://proxy.archieven.nl/235/6DF3F81C1CCD49A09DCBA1884361B7D2
17-4-1682: Lijsken weduwe Aert Robben 'heeft ten behoeve van hare samentlicke kijnderen [...] geresigneert ende affgegeven, den touchte ende gebruijck van allen de Landen ende Erffgoederen, soo haer inde Naelatenschap van haren man was aengecomen.

Bovenstaande volgt uit eigen onderzoek dat ik gedaan heb naar de Osse familie Gheenen/Geenen.
Leden van deze familie woonden voor zover ik dat nu weet buiten de stad Oss, en juist ook in het gebied de Achterschaijk of de Schadewijck.
Cornelis
Cornelis zei op 27 september 2023 om 19:14
Rob Gielen;

7365.58 Index schepenprotocol Oss (7365.58)

Datering: 8-2-1608

183 Jacob Aert Roeloffs heeft 7 vaetsaet lants geleghen in Oss int neervelt, belendingen: Jan Neelen; de gansteghe te lancx daer beneffen; de bloementrost; erfgenamen Ruth Teeuwens; gelijck hij teghen Jannen soone wijlen Dierck Bogaerts bij coope vercreghen heeft (schepenbrief Oss); verkocht aan Robben soone wijlen Gielen Aerts de Waghemakers.
Actum den 8-2-1608, testes ut supra [testes Nijcolas van Oss ende Jan Lamberts, scabini in Oss].
Quo facto bij maniere van erffmanlinge heeft Rob soone wijlen Gielen Aert Waghemakers 2 stucken lants geleghen in Heesch, dairvan het een geleghen op den moghovel bij de moelen, belendingen: Anthonis Lichart; de pastorije; Jan Henricxss eghde; de gemeijn sant duijnen; item dander stucxken lants gelgen in Heesch aenden stock, belendingen: Lambert Willemss met meer andere; de gemeijnen kerckwech; erfgenamen Welt Rovers; verkocht aan Jacoppen Aert Roeloffs. enz, enz,

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.