skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Geboortdatum en ouders Joanna Lamers, trouwde 5 september 1779 Mill met Nelis Michiels

Jenny vertelde op 13 maart 2023 om 13:04 uur
302. NELIS MICHIELS, gedoopt 12 maart 1746 Mill, overleden 1 juli 1803 Mill, zoon van Michiel Nelissen en Joanna Jans Aarts, 1e huwelijk 13 mei 1770 Mill met Maria Jans Diependael, gedoopt 9 november 1748 Mill, overleden 27 mei 1778 Mill, dochter van Joannes Peters Diependael en Joanna Aarts Gerits, kinderen:
1. Johanna Nelissen, gedoopt 6 mei 1771 Mill, overleden 3 september 1813 Mill, trouwde 15 mei 1791 Mill met Martinus Frans van Sambeek, gedoopt 17 september 1766 Mill, overleden 11 november 1849 Mill, zoon van Fransiscus Pauwel van Sambeek en Adriana Eerke van Beusecom. 2e Huwelijk Martinus 22 oktober 1815 Mill met Anna Maria Ansems, gedoopt 14 juni 1780 Mill, overleden 16 oktober 1848 Mill
2e Huwelijk 5 september 1779 Mill met
303. JOANNA LAMERS, 1e huwelijk 20 april 1777 Mill met Fransisci Pauwels van Dommelen, zoon van Paulus Jans van Dommelen
Kinderen Cornelis en Joanna:
1. Maria Michiels, gedoopt 22 augustus 1780 Mill
2. Francisca Michiels, gedoopt 3 januari 1782 Mill
3. Maria Gilis, gedoopt 16 juli 1783 Mill
4. Maria Gielens, gedoopt 7 juli 1784 Mill (151)
5. Gertrudis Gielens, gedoopt 15 november 1786 Mill
6. Michael Michilsen, gedoopt 5 april 1789 Mill

Reacties (6)

Jenny zei op 13 maart 2023 om 13:06
Wat ik dus vragen wilde, kunnen jullie erachter komen wie de ouders van Joanna Lamers zijn en haar geboortedatum? Ik kom er niet uit.
Peter van de Laar zei op 13 maart 2023 om 13:51
Jenny,
A.u.b. de doopgetuigen van de kinderen van beide huwelijken van Joanna Lamers vermelden, dat helpt al vast.
Cornelis
Cornelis zei op 13 maart 2023 om 14:10
ene Derk/Theodorus Lamers kwam voor als dgt, zowel bij kind van Joanna Lamers als Maria Lamers, Maria Lamers ook dgt bij Joanna en ene Derk Jans en Anthonetta Wilbers !

ene Joannes Lamers was dgt bij kind van Agnetis Jans Lamers en Willbrordi Kempen, lijkt allemaal familie, in ieder geval zoekmogelijkheden!
Cornelis
Cornelis zei op 13 maart 2023 om 14:17
die Derk komt ook voor als Theodori Jans van Bakel, misschien plaats van herkomst ?
Peter van de Laar zei op 13 maart 2023 om 15:12
vader Lambertus Dircx en Moeder Gertrudis Claessen - uit Mill - lijken me goede kandidaten
kinderen Maria, Joanna, Theodorus ....
Jan Lange zei op 13 maart 2023 om 18:27
Daarop verder bordurend:
Zie www.genealogie-lange.nl sub Doc. I/Dl. I Parenteel Lange sub V qqq, pag. 225 e.v. Bij mij loopt de lijn echter terug via de 1e echtgen. van Nelis Michiels, Maria Jans Diependael.
ORA Mill 561 dd. 5.11.1750. Lambert Dirx en Gertruijd Claassen el.; Willem Nelissen en Maria Jans el.; Adriaan Jans, meerderjarig jongman; Dirk Aart Wilberts en Maria Jans el.; Wilbert Thijssen, meerderjarig jongman verklaren dat op 2-11-1750 etc. Eerstens is aan Lambert Dirx en Gertruijd Claassen el. en hun erven een perceel ter grootte van 2½ holl. mergen toebedeeld aan de Volre onder Mill, etc.
ORA Land van Cuijk 6 dd. 27.10.1750. Lambert Derx mag innemen van de gemeente Mill zeven morgen, twee hond en 70 roeden heide en dat hij daarvoor zes gulden moet betalen aan de rentmeester der domeinen voor het land van Cuijk.
ORA Mill 549 dd. 11.3.1754. Gertruijd Claassen, weduwe van Lamert Derx, en Lamert en Ermert Derx, Gerrit Claessen als momboiren over de vier minderjarige kinderen hebben verkocht aan Aart Peeters en Johanna Pouwels echtelieden een huis en ongeveer twee en een halve morgen zowel bouw- als hofland te Mill.
Idem Mill 568 dd. 13.2.1754. Gertruid Claessen, weduwe van Lamert Derx; Lamert en Ermen Derx, mitsgaders Gerrit Claessen als van s’heren wege aangestelde momboir over de vier minderjarige kinderen van gemelde Gertruijd Claessen in huwelijk bij Lamert Derx verkopen een huis en twee en een halve mergen zo bouw- als hofland, rondom in de gemeente Mill. Afgehangen van 1200 gulden en gelopen op 510 gulden, gemijnd bij Lamert Peeters, doet tien hogen. 31 januari doet Peeter Lamers nog vijf hogen, 2 februari doet Peeter Aerts nog vijf hogen , Aert Peters doet nog vijf hogen en stelt tot borgen Poulus Peeters en Hendrik Jans Som fl. 603:15:0.
Idem Mill 555 dd. 1743. Specificatie van nieuw afgegraven erven na verzocht en gekregen octrooi van sijne hoogheijt. Lamert Derix 2.03.00 morgen voor bedrag van f. 125.00.
Ambtman Cuijk dd. 19.1.1754. Momboirs aangesteld over de onmondige kinderen van Geertruij Claessen, weduwe van Lambertus Derx te Mill.
En wellicht hieruit een fam. verband te destilleren: ORA Mill 550 dd. 23.5.1792. Michiel Jansen, weduwnaar van Catharina Derx met de erfgenamen van dezelfde Catharina Derx: Ermert Derx en Christina Cissen echtelieden, Cornelis Michiels en Johanna Lamers echtelieden, Arnoldus Peeters en Johanna Ermers echtelieden, Cornelis Hermanussen en Elisabeth Lamers echtelieden hebben verkocht aan Peeter Willems en Petronella Lamers echtelieden een huis, schuur en de helft van een bakoven, waarvan de wederhelft reeds aan de getransporteerden toebehoorden, een moeshof en bij en aangelegen bouwland, groot tesamen ongeveer een halve Hollandse mergen in St Huijbert.
Gertrudis Claesse overl. Mill 14.6.1773, wed. Lambertu Derks.
Lambertus Dircx, echtgen. van Gertrudis Claessen overl. Mill 28.12.1753.
Kinderen Lambert en Gertrudis: Huw. Mill 7.5.1747 get. Petro Dircx en Joanna Lamberts (er staat Claessen i.p.v. Loeffen; is gemeld bij BHIC):
Ged. Mill Maria 16.2.1648, get. Geertje Geerdts.
Joanna ged. Mill 17.6.1749, get. Lambertus Derckx.
Theodorus ged. Mill 1.9.1751 get. Gerardus Claessen en Catharina Dircx.
ged. Mill Cornelia 20.5.1753, get. Joannes en Joanna Claessen.

Getrudis Claessen, ged. Mill 4.3.1711 d.v. Nicolai Geerits x Joanna (Jans Simons; zie hieronder JL).
Not. Grave 63 dd. 28.5.1741. Jan Claesen, meerderjarige jongman, wonende te Hal onder Escharen; Gerrit Claesen en Gerritie Jans, wonende te Mill; Jan Gerrits en Gerritie Claesen, wonende te Reek; Johanna Claesen, meerderjarige ongehuwde jongedochter, wonende te Hal; Geertruijd Claasen, meerderjarige jongedochter, wonende te Hal, weesende de vrouwspersoon, allen gekwalificeerd tot het passeren van deze scheiding als erfgenamen van wijlen haar ouders Claes Gerrits en Ienneke Jans, echtelieden, bestaande in een huis en schuur, met omtrent twee Hollandse morgen bouw- en weiland en drasland te Hal.
Not. Cuijk dd. 9.2.1724. Claes Gerrits, gehuwd met Jenneken Jans; Jan Wouters, gehuwd met Peterken Jans; Jan Thijssen, gehuwd met Christijna Janssen en Peter Jans als kinderen en erfgenamen van Jan Simons en Gerritje Jans, gewoond hebbend en overleden op Hal willen hun nalatenschap gaan verdelen, waaronder een huis, schuur, bouw- en weiland op Hal.
ORA Escharen 524 dd. 29.4.1729. Escharen: voor ons schepenen verschenen Willem Adriaans bruidegom, aan de ene kant en Maria Janssen weduwe van Peter Jan Simons, geassisteerd door Jan Jans en Claas Gerrits, als ooms en momboirs over haar drie minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Peter Jan Simons, bruid aan de andere kant.
Jan Siemons schepen Escharen 1678.
ORA Escharen 206A dd. 22.4.1672. Jan Sijmons en Gerijcken Jans e.l. hebben gevest pro ut communis forma Aernolt Stepraedt rentmeester van het adelijke stift Grevendael genaamd Nieuwen Clooster en Dighna Vincent e.l. een jaarrente van 18 guldens. Te lossen met 300 guldens. Te betalen uit onderpand van onder deze gerichte op Hal off aen Langenboom, te weten huis, hof en schuur mitsgaders 3 ackers bouwland etc.
Idem dd. 20.6.1671. Aert Sijmons en Jeucxken Ariens e.l. mitsgaders Jan Sijmons en Jan Huijberts als ome en momboirs van de onmundige kinderen die de voornoemde Aert Sijmons verwekt heeft bij Dircxken Willems in de voorbedde, met name Willem, Matthijs en Cristineke, hebben gevest Rom Sijmons, des comparants broeder, mitsgaders de 6 voorkinderen van Jan Linnerts bij Maria Goossens in de voorbedde en dat ieder voor de gerechte helfte, te weten ene helft ten behoeve van Rom Sijmons, andere helft ten behoeve van voorschreven 6 kinderen, met name Thonis, Peeter, Jan, Willemke, Lijneke en Knelisken Jans in bijwesen van Jan Goossens als oom en momboir van de voorschreven kinderen, die deze opdracht in hun naam heeft aangenomen.
Not. Grave dd. 29.8.1688 sc. 179. Jan Lenards, oud 65 jaar, Thonis Ansems oud 74 jaar, Lambert Pauwels [verderop: Lambert Paulus; tekent zelf met een merk en wordt dan Paulus Lamberts genoemd] oud ca. 74 jaar, Jan Simons, oud 54 jaar (geb. ca. 1635; kan net als Rom schrijven JL), Rom Simons, oud ca. 53 jaar, Aert Peter Aerts, oud 30 jaar, Thijs Janssen, oud 38 jaar, Andries Hendricx, oud ca 34 jaar, Jan Willems, oud ca 40 jaar, Jan Faessen [tekent met een merk], oud 60 jaar, allen inwoners van Escharen verklaren op verzoek van schepenen en geërfden van Escharen over pastoor Wouter van Baer zal. etc.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: