skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Herkomst van Reijnder Creijl/Creyel

Hans Vogels vertelde op 8 augustus 2019 om 13:15 uur
Zo af en toe kom ik de 16e eeuwse Reijnder Creijl/Creyel weer tegen in mijn aantekeningen. Ik weet al jaren nog steeds niet waar hij vandaan komt. Dit heb ik van hem:

Reijnder Creyel/Creijl/Creijel/Creil, + tussen 1524 en 1533, gehuwd ca.1500 joffr. Gheerburch/Gheberghe van Eijndhouts (weduwe), uit Aarlebeke. Dit echtpaar had drie kinderen: heer Lucas (priester 1533), Henrick (x joffr. Anna van Steenhuijs, en joffr. Isabella/Esabela (x Albert Suermonts).

Van Gheerburch van Eijndhouts weet ik haar Peellandse voorgeslacht maar haar man Reijnder Creijel duikt uit het niets op! Reijnders naam wordt doorgegeven via zijn bastaard kleinzoon Reijnder heer Lucas Creijl verder naar diens kleinzoon Reijnder Jans sn de Bercker en zo nog enkele generaties verder. Midden 18e eeuw huwde in Aarle-Rixtel een meisje Berckers met een Joost Vogels.

Over de stamboom Berckers is al het een en ander gepubliceerd evenals over het geslacht Eijndhouts. Over de Aarle-Rixtelse familie Vogels hoef ik ook niets te weten. Ik ben nieuwsgierig naar de afkomst van Reijnder en zijn voorgeslacht.

Voor 1500 ben ik in het Bosch protocol mbt Oirschot enkele Van Kreijel(t)/Kreyel(t) tegengekomen zonder dat enige link te leggen valt. In Heeze ligt een buurtschap met de naam Kreijl maar ook daar heb ik geen verbinding mee gevonden. http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Heeze,_Kreijl.

In het gebied Nuland/Geffen zien we vanaf 1600 ook diverse Van Creij/Creijel/Creil/Vercreijl zitten (met dank aan Jan van der Biezen). Helaas is de periode voor 1600 aldaar voor mij nog duister.

Omdat Reijnder Creijl met een jonkvrouwe Van Eijndhouts huwde mogen we aannemen dat ook hij van goed komaf moet zijn geweest. Dat moet ongetwijfeld toch ergens voor wat schriftelijke neerslag hebben gezorgd.

Reacties (11)

Hans Vogels zei op 8 augustus 2019 om 14:23
Kleine aanvulling, toevallig tegenaan gelopen.

Regestenlijst archief kasteel Baarlo te Maasbree (1369-1798)

26
1558 januari 5
"Gegeven den vijfsten dach der maent van Januario int jair ons Heeren duysent vijffhondert acht ende vijftich"

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat de rechter dier stad vanwege den hertog van Brabant en op hun verzoek eene scheiding en deeling gemaakt heeft der nalatenschap van wijlen Jan Zuermont en zijne echtgenoote jonkvrouw Batholomea, dochter van Geerlink van Rijswijck, tusschen Jaspaar, zoon van Jan en Bartholomea, voornoemd; Willem van Chenu, man van jonkvrouw Anna van der Aelsfort, dochter van Goessen en Elisabeth, dochter van Jan en Bartholomea voornoemd; Lucas Creyel, priester, als voogd van Adriaen, Jan, Bartholomeus en Reyntgen, minderjarige kinderen van wijlen Aelberd Zuermont en wijlen Esabetta, zijne echtgenoote, dochter van Reyner Creyel, en Jacop Zuermont, zoon van wijlen Willem en Mechteld, dochter van Cornelis van Dongen, ook namens hunne kinderen Jan, Staess, Willeme, Elisabethe en Anna.

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=16.1117&minr=1299058&miview=inv2
Hans Vogels zei op 8 augustus 2019 om 14:36
Peter de Vries zei op 9 augustus 2019 om 08:41
Hoi,

In mijn aantekeningen heb ik een Hendrik Creijl die gegoed was te Gemert. Ik vermoede eerst dat hij een van mijn kwartieren was maar dat bleek later niet te kloppen dus verder heb ik dit niet uitgezocht.

Ik heb opgeschreven: Hendrik Creijl gehuwd net ene Anne van Steenhuijs testeren in 155? te Gemert en zijn erfgenamen verkopen in 1571 leengoederen te Gemert.

Deze Hendrik leefde dus omstreeks de zelfde tijd als de bovenstaande Reijnier Creijl.

Ik weet het is niet veel, maar soms helpen deze kleine beetjes
Peter de Vries zei op 9 augustus 2019 om 08:44
sorry, nu ik het bovenstaande lees, snap ik dat mijn opmerking weinig nut heeft :-)

Voortaan beter lezen ...
clericus.nl
clericus.nl zei op 12 augustus 2019 om 21:01
Hoi Hans,

Mijn Stamvader geboren ± 1550 zou een Joannes vanCreijl / Vercreijl zijn.
Kinderen Hendrik die huwde met Aleke en 8 kinderen in Geffen van bekend.
Willen / Hendrik / Cornelis / Jacob / Pieter / Adriaan / Neesken / Jan

Andere zoon is een Nicolaas met Anna Antonis Jacobs en 2 kinderen van bekend.
Antonius / Agnes.

Past deze Joannes in je kwartierstaat?

Mijn dank gaat naar Mvr. Rentmeester - de Haas met deze info (Zie ook boek De Familie van Kreij uitgave in 2002)
Egbert zei op 13 augustus 2019 om 11:55
Uit de protocollen en de dingrollen van de schepenen van Someren blijkt dat de broers Henrick en Heer Lucas Creijll met elkaar aan het procederen waren. Dat had te maken met de pachtinkomsten van de hoeve Eijnhouts. De zaak speelde al op 30-04-1561. Er moesten arbiters aan te pas komen die in Brussel ten huize van mr. Gerart Casius in 1567 hun uitspraak deden. De broers waren blijkbaar tevreden met die uitspraak. Hendrick Creijll beweert op 02-05-1568 dat hij "proprietaris ende heer is" van de hoeve. Blijkbaar zat het geval heer Lucas toch niet lekker, hij beweert dat een document dat Henrick laat zien, ondertekend door mr. Andries Wesenbeeck vals is. En zo vetrokken de stadhouder en de klerk van Someren naar Brussel, waar advocaat Wesenbeeck verklaarde dat het niet zijn handtekening was die onder het stuk stond. Zij leggen daar in 1569 een verklaring over af.

De processtukken zijn blijkbaar niet bewaard gebleven. Aangezien de hoeve Eijnhouts via hun moeder in hun bezit komt geeft dat helaas ook geen inzicht in de afkomst van hun vader.
Hans Vogels zei op 16 augustus 2019 om 21:42
@Frank

Ik denk dat als je mijn vraagstelling naleest je je vraag zelf wel kunt beantwoorden.

Ik heb nu wel wat meer zicht op een familie die elders in mijn kwartierstaat zit. Dat is dan ook weer een onverwachte bonus.

Inzake de Oirschotse Van Kreyelts kan ik opmerken dat zij waarschijnlijk hun benaming danken aan het buurtschap Kreiel in Vessem (tegenwoordig gemeente Eersel). Vessem ligt maar een paar kilometer onder Oirschot.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreiel_(Nederland)
Jeanne1 zei op 17 augustus 2019 om 17:52
In de gemeente Nederweert ligt ook een buurtschap met de naam Kreijel.
Info over Nederweert kun je uitwisselen op het forum van Nederweerts Verleden op Facebook.
Theo A zei op 23 september 2019 om 09:25
jan zei op 20 september 2019 om 23:39 uur in dit forum:
en nog een:
Bosch Protocol, inv. no. 1536, fol. 5v, dd 5 oktober 1624 (Geffen)
Jan sone wijlen Willem sone Jan Pauwels voor hemzelf en als man van Erken dochter Willem Sanders en Jan sone Henrick Jans van Creijel, als man van Mariken dochter wijlen Jacob sone Jan Lamberts, beiden wonend Geffen, hebben ongedeeld verkocht aan Thielman sone wijlen Jans Urbanus van Oldenzeel
- Een jaarlijkse en erfelijke cijns van 10-0-0 jaarlijks op Bamisdag te betalen, voor het eerst in 1625, (….) van en uit huis, corenbergh, gronden, hoff, boomgaert, akkerland, aan elkaar gelegen, groot 6 lopens, Jan Willems, gelegen onder Geffen in de Berghstraat, tussen erve Daniel Welten west ex uno, erve der erfgenamen Bauwen Michiels ex alio, strekkende met beide einden aan de gemene straat. Idem uit huis, erve, hof, boomgaert en aanliggend akkerland groot 4 vaetsaet lands Jan Hendrikcx Vercreijl gelegen onder Geffen aldaar gelegen tussen erve ….. Bauwens ex uno en tussen erve Pauwels Aerts van Tiel ex alio, strekkende van erve Marijke weduwe Willem Jacobs met haar kinderen, tot aan de gemene straat (….) uitgenomen een erfgrondcijns van een stuivers dordalf oirt aan de Heer van Geffen en een cijns van een stuiver aan de kerk van Geffen uit de onderpanden van Jan Willems, de ½ van een reducibele pacht van een malen rogge aan de pastorije of zekere beneficie der genoemde kerk uit de onderpanden van Jan Hendrick van Creijel
- De cijns te lossen met 200-0-0, en verklaren de kopers dat ze met de 200-0-0 voor het dorp van Geffen aan Mr. Henrick van Engelen, licentiaat in de rechten sone van Adriaan Willems van Engelen en van Heijlwigh dochter wijlen Jan sone Mathijs Mathijs in St. Peters en Paulus te samen verwekt in de erfelijkheid hebben afgelost een jaarlijkse chijns van 14-0-0 volgens schepenbrief dd 9 november 1611,
Testes Boecoop, en Doijenbraacken, dd 5 oktober 1624.
In marge: Baetje weduwe wijlen Tielman sone wijlen Jan Urbanus van Oldenseel heeft bekend dat Willem Hendricx van Creijel de rente heeft gelost, dd 10 oktober 1662
clericus.nl
clericus.nl zei op 13 oktober 2021 om 21:14
In Berlicum kom ik ook nog een tak creij tegen

Stamvader Adriaan Creij ± 1650

3 kinderen volgens 13 notarisacte uit Berlicum
a. Dirk Adriaans Creij en er werd ook nog een zoon Jan Dircx van Creij genoemd.
b. Gijsbert Ariens Creij (was afkomstig uit Berlicum, notarisgetuigen en was Bakker)
c. Gerardus Ariens van Creijen / Creij
Gerrat Creijen hij overleed op 06-02-1719 te Berlicum.

Heb een dochter Adriana Geerts Kraij / Creijen die trouwt in Berlicum op 02-02-01715 met Joannes Teunissen van Gerven
Heb 12 kinderen mogen noteren tot 1734

Zoek hier nog de doop van henrici Joannis van Gerven trouwt in 1727
en Maria Jansen van Gerven trouwt in 1726

Mogelijk uit een eerder huwelijk ?


Mogelijk heeft iemand aanvullingen ?
clericus.nl
clericus.nl zei op 13 oktober 2021 om 21:16
5114.2 : jonker Willem Arnold de Broeckhoven, heer van Milheeze en diens broer jonker Jacob Diederick, verhuur van bezit, zijnde een neerhuis, schuur, etc. aan de Hoogstraat , periode 4 jaar, huur 53 gulden per jaar
Geerit Ariens Creij, huurder van bezit, zijnde een neerhuis, schuur, etc. aan de Hoogstraat

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: