skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Johannes Jan Cluytmans Sint Oedenrode

Frans van Gorkum
Frans van Gorkum vertelde op 12 januari 2022 om 18:35 uur
Beste leden van het Forum. Ik ben al een tijdje bezig met deze opstelling. Het is een van de diverse opstellingen, waarbij ik geen aansluiting kan vinden met de Cluytmans-clan, zoals ik die heb beschreven in mijn boek Alles op en kluit (ik ben bezig met de voorbereiding van een tweede, herziene druk). Daarom leg ik de opstelling aan jullie voor. Wellicht zien jullie iets dat ik niet zie. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
I.
Jan Jansen Kluijtmans tr. Henrina Kems
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, ged. te Sint Oedenrode 6 januari 1718 (doopgetuigen Johannes Cluijtmans en Maria Jan Hijmens)
2. Adrianus, ged. te Sint Oedenrode 6 oktober 1722 (doopgetuigen Wilm Cluijtmans en Maria Jansen van der Ven)
3. Anna Maria, ged. te Sint Oedenrode 26 september 1725 (doopgetuigen Gort Hems en Mari Jan Cluijtmans)
4. Hendricus Johannes, volgt II.

II.
Hendricus Joannes Kluijtmans , geb. te Sint Oedenrode ca. 1726, overl. ald. 30 april 1793, tr. 1e Dorothea (Theodora) Arnolda Vogels, ged. te Sint Oedenrode 13 februari 1723, overl. ald. 21 juli 1766, dr. van Arnoldus Vogels en Margareta Mutsars, tr. 2e te Sint Oedenrode 1767 Maria Couwenberg, weduwe van Francis van de Ven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes, volgt III.
2. Hendrien, ged. te Sint Oedenrode 23 oktober 1758, overl. 1796, tr. ald. 6 april 1787 Thomas van Aarle
3. Arnoldus, over. te Sint Oedenrode 3 mei 1817
4. Adrianus, ged. te Sint Oedenrode 24 december 1763, overl. ald. 23 november 1841, tr. 1e te Sint Oedenrode Maria Constant, overl. 17 juni 1814, dr. van Mathijs Constant en Willemina Jansen, tr. 2e te Sint Oedenrode 25 augustus 1820 Johanna Maria Verhagen, ged. te Oirschot 5 oktober 1778, dr. van Cornelis Joannes Verhagen en Maria Lambertus Timmermans

III.
Joannes Kluijtmans, ged. te Sint Oedenrode 12 februari 1761 (doopgetuigen Godefridus Vogels en Annemarie Kluijtmans), overl. te Hilvarenbeek 16 oktober 1832. tr. te Hilvarenbeek 25 augustus 1793 Helena Lamberdina Lambermont (Lambreman), geb. te Heeze-Leende.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan, geb. te Hilvarenbeek, tr. ald. 8 februari 1824 Petronella Monen
2. Arnolda, geb. te Hilvarenbeek 14 augustus 1800, tr. Petrus Antonius Sluijters
3. Arnoldus, volgt IV.
4. Helena, geb. te Hilvarenbeek 6 juni 1822, tr. Wilhelmus Verhees

IV.
Arnoldus Kluijtmans, geb. te Hilvarenbeek 22 maart 1803, overl. ald. 6 juli 1884, tr. te Den Bosch 31 juli 1833 Maria Elisabeth Wansink, geb. te Zierikzee 13 maart 1820, overl. te Den Bosch 26 maart 1881. Uit dit huwelijk:
1. Henricus Joannes, huzaar 2e eskadron 1e regiment Huzaren garnizoen Haarlem, geb. te Den Bosch 20 juni 1851

Bronnen: DTB-boeken Sint Oedenrode en Hilvarenbeek. Ook geraadpleegd: Protocollen van allerhande akten 1562-1801 St Oedenrode, J.M. Kluijtmans, Schijndel 2010, overgenomen uit de Protocollen van Willie Damen-van den Mosselaaer. Inventaris 188, jaar 1763 folio 9. Deijline tusschen Goort Voogels, Hendrina Voogels, Hendrikus Cluijtmans man en mombor van Theodora Voogels ende Jan Verhoeven in huwelijk hebbende Adriaana Voogels, alle kinderen van wijlen Arnoldus Voogels en Margareta Mutsars in leeven gewoont hebbende alhier. Goederen aangekomen bij succesie haere ouders en geleege binnen deese vrijheidt Sint Oedenrode. Aan Goort Voogels o.a. het voorste gedeelte der woonhujsinge, staende in drie gebonden naast de Hambrug met de helft van den dries agter deselve huijsinge, geleege noordwaerts beginnende van den hoek en eijndigende aan en langs de erve van wijlen Jan Wouters van der Heijde. Aan Jan Vervoort in huwelijk hebbende Adriaana Voogels de weederhelft ofte het agterste gedeelte der voorschreven woonhuijsing, sijnde tans de schuure bestaande in twee gebonden met de weeder helft van den dries, aan en agter geleege naast de Eerschotsestraat. In de zijmarge staan de namen van: Johannis Kluijtmans, Tomas van Aarle, Arnoldus en Adriaen Kluijtmans (dat zijn de kinderen en schoonzoon van Hendrikus Joannes Cluijtmans).

Idem: Inventaris 189, jaar1767, folio 15.Inventaris gedaen maken bij Hendricus Janse Cluijtmans weduwnaar van Theodora Arnoldus Vogels, nu hem ter togte en sijne kinderen, alvorens in tweede huwelijk te treede met Maria Couwenberg weduwe van Francis van de Ven. O.a. een huijs en hof, geleegen onder de Oude Vrijheid, aan erve met een seijde de gemeente, de ander seijde de weduwe Johannes van Hirtum. Verder in de inventaris o.a. een etenskastje, twee kinderstoeltjes, een koffijkan, een kopere teeketel etc.

Idem: Inventaris 189, jaar 1767, folio 21. Maria Couwenberg weduwe wijlen Francis van der Ven, tans in ondertrouw met Hendricus Janse Cluijtmans inwoondersse alhier, dewelke verklaerder bij en mits deese geene erfelijke nog erfhavelijke goederen, meubelen ofte inboel te hebben.

Idem: Inventaris 188 jaar, 1766, folio 65. Deijling tusschen de heer Gerardus Couwenbergh, rooms prieste en capellaan te Oosterwijk, Hendricus Janse Cluijtmans als in huwelijk hebbende Catharina Antonijs Couwenberg, soo voor sig selve als benevens Johannes van Bors in qualiteit als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Antonij Couwenbergh in egte verwekt aan Johanna van Bors, Maria Couwenberg getrouwt met Johannes van Boxtel geassisteert met voornoemde haren man, voor haer selve voor zoo verre het togtregt aangaat en betreffende het erfregt voor haere kinderen verwekt in haer eerste en tweede huwelijk bij Matijs Versantvoort ende Jan Raaijmakers, ende Willem Sanders man en momboir van Elisabet Couwenberg, alle alsoo kinderen, kintskinderen en erfgenaem van wijlen goort Couwenberg ende Babara Habraken in leeven egte lieden en wonende alhier. Goederen nagelaten bij voorschreven ouders ende alsoo wijlen des condividenten vader en grootvader respective bij transport gepasseert voor scheepenen der Hooftstadt den Bosch hadden gecedeert drie vierde in een hoeve lands genaamt Ten Nieuwen Bogaert. Item de helft in een hoev lands genaamt de Bobbenagelse hoeve beijde in minderinge van sijne portie, ende was voorgenoemde heer Gerard Couwenbergh verklaerde niet boven sijne meede condividenten te willen bevoordeelt te wesen. Soo brengt de selve bovengenoemde drie vierde en de helft in voorschreven respective hoeven lands in collatie van gemeenschap des boedels omme gelijkelijk te worden gedeelt en geerft. Soo is het eerste lot ten deel gevallen aan de heer Gerard Couwenberg o.a. drie vierde gedeeltens in een hoeve genaamt de Nieuwe Bogaert, bestaande in huijs, schuur, schaapskooij, schop, bakhuijs etc., geleegen onder Bos en Varrenhout, aan erve met eene seijde het gemeen Broek, de andere seijde en een eijnde juffrouw Abangelis, het ander eijnde de heere van Walbeek. Aan Hendrikus Janse Cluijtmans ende Johannes van den Bors, o.a. een huijs, hof en aangelag, geleegen onder Olland en Houtum, aan erve met eene seijde Evert Hurx, de ander seijde Claes van den Heuvel c.s., het een eijnde de straat, het andere eijnde juffrouw van Keulen. Item eem huijs en hof, staande binen de Oude Vrijheid, aan erve met eene seijde Antonij de Vroom, de ander seijde Hendrik de Louwere, het een einde de Burggraav, het ander eijnde de straat. Onder Liempde een huijs en hof met aangeleege landerijen, aan erve met eene seijde Jan Welvaerts, de andere seijde Jan Dorelijers, het een eijnd Michiel Maes, het ander eijnd de gemeente. Aan Maria Couwenberg haer ter togte en haere kinderen een hoeve lants genaamt de Bus, geleegen onder Bos en Varrenhout, bestaande in een huijs, schuur, schop, bakhuijs, met aangelegen teul en groeslanderijen, aan erve met eene seijde de Gasthuijshoev, de ander seijde de weduwe Peeter de Gruijter, het een eijnde de gemeente, het ander eijnde Lambert Habraken. Aan Willem Sanders als in huwelijk hebbende Elisabeth Couwenberg o.a. een hoeve lands, bestaande in huijs, schuur, schop, bakhuijs en aangeleegen teul en groeslanden, geleegen onder Bos en Varrenhout. Aan erve de een seijde het vogend parceel, de ander seijde de gemeene straat, en het parceel lands dat uit deese hoev de verkrijgers van het derde lot is aanbedeelt, het een eijnde Dries Raijmakers, het ander eijnd de heer Huijgens.

Idem: Inventaris 201, jaar 1796 folio 73. Inventaris gemaakt en geformeerd bij Margareta J. van de Sande, de weduwe Marte Kluijtmans inwoonderesse alhier.
Idem: Inventaris 201 folio 149 Inventaris van zodanige goederen, meubilen en inboedel agtergelaten en met de dood ontruimd bij Hendrina H. Kluijtmans die deselve ter agter heeft gelaten aan Thomas Hendrik van Aarle en zijne vijf kinderen met name Dorothea, Johannes, Maria, Hendrikus en Hendrik ten erfregte, alle welke goederen uit monde van voorschreven Thomas van Aarle, althans in ondertrouw met Maria Jan van de Meerakker zijn opgegeven.

Bron: Noord-Hollands Archief Vonnissen krijgsraad Haarlem, archief 60, inventarisnumĀ­mer 128. Hendrik Kluijtmans ligt als huzaar in de garnizoensplaats Haarlem. Op 6 juni 1876 gaat hij stiekem op stap naar Amsterdam, waar hij zijn dienstmaat Quirinius van der Bol ontmoet. Samen duiken ze de kroeg in, maar ze worden gesnapt door de politie. Hendrik en Quirinius worden voor de krijgsraad gebracht. Dat levert Hendrik het verbod op om een half jaar zijn kokarde te dragen (een soort badge met regimentsembleem). Ook moet hij twee maanden zitten (militaire detentie).

Reacties (18)

Peter van de Laar zei op 12 januari 2022 om 19:03
Kems zal wel Heijms moeten zijn:

Bijlagen van trouwboeken 1698-1719, 1724-1726, 1730-1808
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB trouwaktePlaats: Liempde
Bijzonderheden:
proclamaties 19-1, 26-1 en 02-02-1716
Datum ondertrouw: 18-01-1716
Datum proclamatie: 02-02-1716
Bruidegom
Jan Janse Cluijtmans
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid
Hendrina Goijart Heijms
geboren te Liempde, wonende te Liempde, Jongedochter
Paginaweergave
Bronvermelding
Bijlagen van trouwboeken 1698-1719, 1724-1726, 1730-1808, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 13, blad 60-01
Gemeente: Liempde
Periode: 1698-1808
Religie: Schepenbank
Peter van de Laar zei op 12 januari 2022 om 19:09
ook nog gevonden als kinderen:

Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1690-1745
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 17-02-1720Plaats: Liempde
Dopeling
Godefridus Joannis Cluijtmans
Vader
Joannes Cluijtmans
Moeder
Hendrica Godefridi Hijms
Getuige
Maria Joannis Kluijtmans
Franciscus Godefridi Hijems
Paginaweergave
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1690-1745, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 75-09
Gemeente: Liempde
Periode: 1690-1745
Religie: Rooms-Katholiek

Dopen
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 13-09-1728Plaats: Sint-Oedenrode
Dopeling
Hendricus Cluijtmans
Vader
Joannes Cluijtmans
Moeder
Hendrina Kems
Getuige
Joannes Goijart Kems
Anna Hendrici Kramer
Paginaweergave
Bronvermelding
Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 13v05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek

Dopen
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 15-11-1731Plaats: Sint-Oedenrode
Dopeling
Wilhelmus Cluijtmans
Vader
Joannes Cluijtmans
Moeder
Hendrica Eijmers
Getuige
Godefridus Eijmers
Theodora Joannis Cluijtmans
Paginaweergave
Bronvermelding
Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 34v02
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek

Dopen
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 27-04-1736Plaats: Sint-Oedenrode
Dopeling
Johanna Cluijtmans
Vader
Joannes Cluijtmans
Moeder
Hendrica Goijaert Hemst
Getuige
Joannes Cluijtmans
Maria Joannis Goijaert Hemst
Paginaweergave
Bronvermelding
Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 58v07
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek
Frans van Gorkum zei op 12 januari 2022 om 21:16
Peter,
Dankjewel voor je snelle en informatieve reactie! Wat kan een familienaam je toch dwars zitten!
Max zei op 12 januari 2022 om 22:06
Ik denk dat de genoemde Jan Jan Cluijtmans een zoon is van Jan Jan Emonts Cluijtmans en Maria Wouters, waarschijnlijk gedoopt op 28-03-1687. Hij had een broer Wilhelmus Cluijtmans (geb. 1692, doopgetuige in 1722), die in 1722 is getrouwd met Elisabeta van den Heuvel, en een halfzus Theodora (geb. 1707, doopgetuige in 1731), die in 1733 trouwt met Antonius Janssen van de Mosselaer.

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.170)
114 Jan Jan Emonts ende Jan Handrick Vogels bijde inwoonder alhier, als momboire van drie onmundige kijnderen van wijle Marie Wouters van de Velde in haer leven in huwelijck gehadt hebbende den voornoemde Jan Jan Emonts.
Persoon in schepenakte:
Marie Wouters van de Velde
Jan Jan Emonts
Jan Handrick Vogels
Datering:
1714
Pagina:
450
Plaats:
Sint-Oedenrode

Mvg, Max
Max zei op 13 januari 2022 om 13:47
Vervolg:

Jan Jan Emonts gedoopt St-O. 14-07-1663 en Jan Emonts ged. St-O. 14-11-1621, als tweede 'natuurlijke' zoon van Emoldus Joannis en Emerentiana Joannis Arnoldi. Hier vind je dus een aansluiting met de in het onderwerp cluytmans-kluytmans-kluitman-klutman van juni 2019 genoemde E(e)mont Jan Peter Cluijtmans:

Peter van de Laar zei op 17 oktober 2021 om 22:34
In deze akte wordt ene Eemont genoemd als zoon van:
1627.
Eemont soene Jan Peter Cluijtmans ter eenre ende Empken natuurlijcke dochter wijlen Jan Aertssen van de zelve Jannen ende Catarina Evert Driessen zijn huijsvrouwe ter ander zijde, belanghende een keijndt ofe eene soene met naeme Jan Eemonts, d’welcke sij in bastaertdijen tsamen verweckt hebben. De voirschreven Eemont gelooft eens te geven tot behoef van ’t voirschreven kijnt vijffentwintich gulden …. nieuw cleederen te maecken ende die voirschreven Emeken gelooft van gelijck te geven tot behoeff van ’t voirschreven haer keijnt oijck eens vijffentwintich gulden ende voirts haer leeffdagch ’t keijndt op te voeden ende in cost ende dranck te onderhouden naer haer beste vermogen. Ende ofte het gebeurde dat die voirschreven Empken kwam afflijffich te worden dat als dan den voirschreven Emont tselve kijnt moeten aenverden ende naer ’t keijnt te zien gelijke hij naer zijn eijgen kijnt behoort …. Welcke hij van gelijcke heeft gelooft midts welcke voirschreven geloofte sij comparanten van alle voirgaande geloofte ofte verschillen zij thussen malcanderen tot desen daeghen toe hebben gehadt, scheijden zij malcanderen vuijt groesse harte quijt. In de marge vermelding van Mariken Jan Stevens inde naem van wijlen Eemont Jan Peter. {Schepenprotocol Sint-Oedenrode; invnr. 112, fol. 153]
Max zei op 13 januari 2022 om 14:00
Jan Enom/Emont Janssen trouwt 15-02/20-03-1650 voor de schepenen van St-O. met Merije Jan Jan Goortssen.
Frans van Gorkum
Frans van Gorkum zei op 13 januari 2022 om 14:30
Max en Peter dankjulliewel voor jullie bijdragen. Jouw bijdrage Max leidt tot een nuttige correctie in mijn boek Alles op een kluit. Heel fijn. Ik ga ermee aan de slag.
Max zei op 13 januari 2022 om 18:53
Jan Janssen Kluijtmans was nog een keer getrouwd, met kinderen gedoopt in 1737, 1739 (2x) en 1741:

20-10-1736 ot. (schepenen)
Jan Kluijtmans, wed. van Hendrien Gooijart Hemst, geb. en won. alhier & Elisabeth Jansen Maas, j.d., geb. te Nunen en won. alhier

Zijn vader was drie keer getrouwd, in 1686, 1696 en 1709, en daaruit heb ik elf kinderen geteld.
Peter van de Laar zei op 13 januari 2022 om 20:26
Frans,
Cluijtmans in Sint-Oedenrode, Veghel e.o. is zoals je merkt ingewikkeld. Een vergissing is zo gemaakt. De familie komt vaak voor in mijn kwartierstaat. Ik zou je best willen helpen met het vergelijken van mijn bevindingen met de jouwe. Als Max dat ook zou aanbieden heb je volgens mij een redelijke kans dat de tweede druk dan betrouwbaar wordt.
Frans van Gorkum
Frans van Gorkum zei op 13 januari 2022 om 20:34
Max en Peter,
Dank voor jullie reactie. Het echtpaar Kluijtmans-Maas had ik, maar kon er niet goed mee uit de voeten. Jullie toevoegingen hebben klaarheid gebracht. Ook heb ik bronnen beter kunnen interpreteren. Peter, ik maak graag gebruik van je aanbod. Ik wil je mijn manuscript toesturen. Hoe kom ik aan je mailadres?
Sinds het verschijnen van de eerste druk heb ik veel materiaal kunnen toevoegen en storende fouten kunnen wegnemen. Mijn hypothese over de Brabantse-Limburgse connectie heb ik ook kunnen verfijnen (determineren en wegstrepen). Toch blijft het 't grote zoeken naar de oplossing. Natuurlijk probeer ik een boek te laten verschijnen met zo min mogelijk aannames en fouten.
Max zei op 13 januari 2022 om 22:03
@Peter,

Ik heb (helaas?) geen enkele Kluijtmans in mijn stamboom, ook niet onder de C. Wel een Hendrick Damen Coijman uit Hedikhuizen/Herpt, waarvan ik nog de doop zoek rond 1630. Ik ben zelf vooral gespecialiseerd in het doorspitten de dtb-registers uit de 17e eeuw uit de omgeving van Boxtel. Als er een specifiek probleem is wil ik er hier op het forum natuurlijk best naar kijken, maar voorlopig beperk ik mij tot Sint-Oedenrode;)

Is er al meer bekend over Jan Peter Cluijtmans, de vader van Emont? De kinderen van Emont vormen op zichzelf ook al een heel uitgebreide tak. Zo vond ik ook nog kinderen van Willem Jan Emonts (geb.1655) en E(d)mon(d)t Jan Emonts (geb. ca. 1661). Er was ook nog een Peter Jan Emonts, zie onderstaande akten. Willem liet een kind dopen in Den Bosch:

(Akte)datum: 08-08-1683Plaats: 's-Hertogenbosch
Dopeling
Johanna Cluijtmans
Vader
Willem Jansen Cluijtmans
Moeder
Antenet Jansen
Getuige
Jan Jansen Brans
Maria Jansen Cluijtmans

Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.8)
60 Verpachting door Jan Lambert Spierincx aen Willem Jan Emonts, een huijs ende hoff gelegen binnnen deser vrijheijt ter plaetse aen de Merktvelde, soo ende gelijck als Claes Gielens dat tegenwoordich in sijn gebruijck is hebbende.
Persoon in schepenakte:
Jan Lambert Spierincx
Willem Jan Emonts
Claes Gielens
Datering:
31 januari 1694

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.164)
65 Attestatie Voor Peeter soone Jan Emont Cluijtmans in echte bedde verwekt bij Maijken Janssen Verhage gebortich van deeser vrijheijt, sijnde eerlijcke ende vrome luijden. Alsoo sich den voorschreven Peeter omtrent drij jaer binnne der stadt van 's-Hertogenbosch heeft opgehouden op hoop van geavanceert te werden, ende soo hij requirant verclaerde tegenwoordich met Martijn ? van de Dijck tot 's-Hertogenbosch in onder trouw heeft laeten aen tekenen, soo versoecke ende consenteert Maijken Janssen Verhage weduwe wijlen Jan Emonts Cluijtmans sijns requirante moeder, hiermede present sijnde dat sij inden huwelijcken staet mogen ingesegent werden
Persoon in schepenakte:
Jan Emont Cluijtmans
Maijken Janssen Verhage
Jan Cluijtmans
Datering:
1695
Frans van Gorkum
Frans van Gorkum zei op 13 januari 2022 om 22:08
Max,

Dit dus mijn opstelling:

IV.c.5.
Peter Jan Rutten CLUIJTMANS, overl. voor 1613, thienman van de buurtschappen Neijnsel en Vressel, tr. 1e Cristina Jan Cranen, tr. 2e Anneken Henricxss, dr. van Goort Henricxss en Catharina NN. Uit eerste huwelijk:
1. Jan Peter, volgt IV.c.5.1.
2. Catharina, tr. Wilem Frans Joost der Kijnderen
3. Rutger

IV.c.5.1.
Jan Peter CLUIJTMANS, overl. vóór 1617, tr. Marije Goirtss Jan Peters. Uit dit huwelijk:
1. Emonts Jan Peter, volgt IV.c.5.1.1.

IV.c.5.1.1.
Emonts (Emoldus) Jan Peter CLUIJTMANS, heeft een relatie met Empken (Emerentiana Joannis Arnoldi), na-tuurlijke dochter van Jan Aertssen en Catharina Evert Driessen. Hieruit:
1. NN (bastaard)
2. Jan Emonts (bastaard), volgt IV.c.5.1.1.1.

IV.c.5.1.1.1.
Jan Emonts Jansen CLUIJTMANS, ged. te Sint Oedenrode 14 november 1621, overl. te St. Oedenrode vóór 1695, tr. voor de schepenen van Sint Oedenrode 15 februari/20 maart 1650 met Merije Jan Jan Goortssen/Maijke Jansen (Stevens) Verhage. Hieruit:
1. Jan Janse Emonts, volgt IV.c.5.1.1.1.1.
2. Petrus Johannis Emonts , tr. te Den Bosch ca. 1695 Martina van Dijck. Hieruit Joanna Johannes, ged. te Den Bosch RK St. Cathrienkerk 7 april 1696 (getuigen Joannes van Dijck en Maria Joannis Kluijtmans)
3. Emont (Emodt) Janssen, volgt IV.c.5.1.1.1.2.

IV.c.5.1.1.1.1
Jan Jansen Emonts CLUIJTMANS, overl. te St. Oedenrode ca. 1730, tr. 1e Maria Wouters, tr. 2e te St. Oedenrode 11 november 1696 Erken Robers (Lobbis), tr. 3e te St. Oedenrode 14 juli 1709 Maria Gerits (Geerdina) van de Mosselaer. Uit het eerste huwelijk (allen ged. St. Oedenrode):
1. Jan Jansen, volgt IV.c.5.1.1.1.1.1.
2. Wauter Jansen, volgt IV.c.5.1.1.1.1.2.
3. Maria/Marie tr. te Haarlem 3 februari 1731 de weduwnaar Geerit van den Berg
4. Tijs (Mateus), volgt IV.c.5.1.1.1.1.3.
5. Willem, volgt IV.c.5.1.1.1.1.4. (verm.)
Uit het tweede huwelijk (allen ged. St. Oedenrode):
6. Maria, ged. 26 augustus 1697 (doopgetuigen Nicolaus Ian Gorts en Catarina Wilms)
7. Maria Anna (Jenneke), ged. 3 februari 1702 (doopgetuigen Ioannes Dirx en Catarina Ian Sijmens), tr. Lourens Willems van Kimmenaije
8. Deris (Theodora), ged. 16 april 1707 (doopgetuigen Adrianus Versantvort en Adriana Gerits de Roij)
Uit het derde huwelijk:
9. Maria, ged. te St. Oedenrode 29 september 1710 (doopgetuigen Adrianus vande Coeveringh en Maria Adri-aen Gerits)

IV.c.5.1.1.1.1.1.
Jan Jansen Kluijtmans, geb. te Sint Oedenrode otr./procl. 1e te Liempde 18 januari 1716 / 2 februari 1716 Hendri-na Goijart (Godefridus) Heijms (Hems/Eijmers), geb. te Liempde, tr. 2e te Sint Oedenrode 4 november 1736 Elisa-beth Janse Maas, geboortig van Nuenen (huwelijksgetuigen Johannes Sigmans en NN Boogaerts).
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, ged. te Sint Oedenrode 6 januari 1718 (doopgetuigen Johannes Cluijtmans en Maria Jan Hijmens)
2. Godefridus Joannis, ged. te Liempde 17 februari 1720 (doopgetuigen Maria Joannis Kluijtmans en Franciscus Godefridi Heijms)
3. Adrianus, ged. te Sint Oedenrode 6 oktober 1722 (doopgetuigen Wilm Cluijtmans en Maria Jansen van der Ven)
4. Anna Maria, ged. te Sint Oedenrode 26 september 1725 (doopgetuigen Gort Hems en Mari Jan Cluijtmans)
5. Hendricus Johannes, volgt IV.c.5.1.1.1.1.1.5.
6. Wilhelmus, ged. te Sint Oedenrode 15 november 1731 (doopgetuigen Joannes Cluijtmans en Maria Joannis Goijaert Hemst)
Uit het tweede huwelijk:
7. Joannes, ged. te Sint Oedenrode 22 december 1737 (doopgetuigen Johannes Johannes Cluijtmans en Maria Johannes Maes)
8. Henrica, ged. te Sint Oedenrode 4 oktober 1739 (doopgetuigen Guilhelmus van Roij en Maria Cluijtmans), tweeling met
9. Petrus, ged. te Sint Oedenrode 4 oktober 1739 (doopgetuigen Henricus en Isabella Coefs)
10. Matheus, ged. te Sint Oedenrode 26 april 1741 (doopgetuigen Joannes Maes en Margreta Cluijtmans), overl. ald. 10 februari 1827, tr. ald. 4 maart 1764 Maria Weinand Raaijmakers, ged. te Bakel 1740
Max zei op 13 januari 2022 om 23:11
@Frans,

Het eerste onwettige kind van Emont heette ook Joannes (IV.c.5.1.1.0?) en is gedoopt op 29-06-1619.

De kinderen van Jan Emonts, in het doopboek Joannes Eemers genoemd, en Maijke Jan Jan Goortsen (of Verhagen) zijn:
- Maria 13-12-1650
- Lucia 31-03-1653(?) verkeerd jaartal?
- Christina 10-12-1653
- Guilielmus 14-03-1655
- ?
- Emondt ca. 1661 (28 j. bij huwelijk in 1689)
- Joannes 14-07-1663
- Peter ca. 1666?

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.164)
96 Akte over het stoken van genever. Vermelding van Willem Willems van de Laer onse mede schepen ende Emont Janssen out omtrent 36 jaeren inwoonderen alhier. De heer Johan Roghmans woonende tot Middelrode.
Persoon in schepenakte:
Willem Willems van de Laer
Emont Janssen
Johan Roghmans
Datering:
1696

Joannes Janssen Emonts wordt in het doopboek, behalve Joannes Janse, ook Joannes Emons, Emans of Emmens genoemd. De juiste volgorde van de kinderen is volgens mij: Joannes (1687), Walterus (1689), Maria (1690), Wilhelmus (1692), Matheus (1694), Joanna (1696), 2e huw.: Maria (1697), Joanna (1700), Maria Anna (1702), ... , Theodora (1707), 3e huw.: Maria (1710).
Frans van Gorkum zei op 14 januari 2022 om 11:47
Max,
Fijn, de bijstellingen.
Al met al heeft deze oproep veel opgeleverd. Daar ben ik heel blij mee.
Hartstikke bedankt Max en Peter!
Peter van de Laar zei op 14 januari 2022 om 19:04
Hoi Frans,
Fijn dat ik je verder kan helpen. Mijn emailadres is bekend bij de redactie, en zij hebben hierbij toestemming het aan jou door te geven.
Max zei op 14 januari 2022 om 21:45
In aanvulling op de discussie in het draadje cluytmans-kluytmans-kluitman-klutman meld ik nog maar even, dat de kinderen Jan en Rut van Peter Jan Rutten (IV.c.5., ook genoemd van Herentum) gedoopt zijn te St-O, op resp. 4-1-1608 en 22-11-1611, waarmee de rol van Jan als vader van Emont erg onwaarschijnlijk is, aangezien die in 1619 zelf vader wordt.

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.116)
226 Akte over schulden. Vermelding van Joncker Hendrick Mheer? ende wijlen Peeter Jan Rutten als gemachtichde bijde thienmannen des hoecx Nijnsel ende Vressel. Saligher Joncker Goijaert van Lanckvelt. Joncker Johan Seelandt. Aert Leijten van Erp. Jan Willem Kempts, Ruth Jansse van Herentem, Sijmon Willemssen, Willem Franssen, Willem Rutten, *Ruth Peeter Jan Rutten van Herentum*, Jan Anthonis Wouters, Jan Hendrick Lamberts ende Jan Willems der Kijnderen als gemachtigde van de gemene ingesten des hoecx voorschreven. Isack Battem rentmeester der geestelijcke goederen. De jaartallen 1642 - 1622
Datering:
1656
Frans van Gorkum zei op 15 januari 2022 om 11:27
Max,
Op basis van (de notities van Willy Damen uit) het ORA Sint Oedenrode kom ik tot de volgende opstelling:
IV.c. Johannes Rutger die Jonge Cluijtmans
IV.c.5. Peter Jan Rutten Cluijtmans (wordt vermeld in 1597, 1610, 1616, 1629, over. voor 1646)
IV.c.5.1. Jan Peters Cluijtmans
IV.c.5.1.1. Eemont soene Jan Peter Cluijtmans (wordt o.a. vermeld in 1627)
IV.c.5.1.1.1. Jan Eemonts Cluijtmans, bastaard (overl. voor 1695) etc.
Max zei op 15 januari 2022 om 11:52
Excuus, ik heb de verkeerde datum doorgegeven voor de doop van Jan Peter Jan Rutten; stond foutief in mijn eigen aantekeningen:

(Akte)datum: 14-01-1608Plaats: Sint-Oedenrode
Dopeling
Joannes Rutgeri
Vader
Petrus Joannis Rutgeri
Moeder
Christina N.N.
Getuige
Joannes Joannis
Isabella N.N.
Diversen: echtgenote van Henricus Joannis Craenen

Mvg, Max

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: