skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Onmogelijke missie...!

Sanne vertelde op 13 februari 2021 om 22:44 uur
Beste lezer, allereerst bedankt voor het lezen van deze vraag..!

Ik heb in het onderwerp gezet ‘onmogelijke missie’ omdat ik vermoed dat dit echt zo is, maar ik heb recent zoveel waardevolle informatie gekregen op dit forum, dat ik het toch probeer.
Mijn achternaam is Kanters en ik stam af van Anthonis Henrick Canters 1564-1655 & Elsbena (Elske) Groetens 1570-1636 te Asten. Het lijkt er op dat Anthonis een zoon is van Henrick Canters die rond 1540 geboren moet zijn. Hier loopt het spoor echter dood.
Heemkundekring de Vonder heeft een gigantische berg informatie online staan, waaronder ook het oudschrift. Met uitzondering van één vermelding in 1554-1567 die kennelijk betrekking heeft op 1623, komt Canters/Kanters niet voor tot 1568-73 (Thonis Henricx). Vanaf 1600 zijn de vermeldingen van Canters talrijk.
De vraag lijkt voor de hand liggend.. wie weet waar Henrick Canters (als hij zo heet) vandaan gekomen is?
Ik heb een aantal mogelijkheden kunnen vinden:
* Rond 1505 wordt in Emden DE ene Joachim Canter geboren, die in 1535 rentmeester in Groningen wordt en daar een hele tak Canter(s) voortbrengt;
* In Oisterwijk in 1447 leeft kennelijk een Daniël Willem Canters die een hele lijn aan Canters-en in die regio voortbrengt;
* In Utrecht werd in 1542 Willem Canterus geboren, zoon van de Friese jonker Lambertus Canter;
* Dan is er in België nog Jan de Leeu dit de Cantere , die in 1492 kennelijk schepen van Brussel was.
De eerste drie opties lijken qua voornaam niet zo goed te passen, en qua beroepen ook niet echt. Vandaar dat ik de laatste optie zelf het meest bekeken heb. Anthonis Canters was namelijk schepen in Asten en veel van zijn nakomelingen hebben ook lokale bestuurlijke functies vervuld. Maar ik realiseer me ook heel goed dat je, naar mate je verder terug gaat in de tijd, dat mensen een steeds belangrijkere positie gehad moeten hebben, om ze ook te kunnen vinden. Ik heb in ieder geval geen spoor kunnen vinden.
Mocht iemand ideeën hebben, dan hoor ik het heel graag! Hartelijke groet, Sanne

Reacties (184)

Egbert zei op 13 februari 2021 om 23:57
Over de Oisterwijkse en Astens Canters is uitgebreid gepubliceerd door G. Berkelmans in:
De Kleine Meijerij 1963, pag. 66-74
De Kleine Meijerij 1964, pag. 39-52

waarschijnlijk ken je die publicaties.

Het is hem niet gelukt de voorouders van Anthonis Henrick Canters te vinden.

Ik stam af van zijn zoon Jan Anthonis Canters getrouwt met Lieske Andries van Ruth. Het is mij ook niet gelukt om verder terug te komen.
Sanne zei op 14 februari 2021 om 00:01
Hallo Egbert,
ja, die publicaties ken ik inderdaad...
Maar we zijn dus familie, aangenaam :)
Wie weet leest er nu iemand mee die wel wat kan vinden, je weet nooit!
Hartelijke groet, en nog een fijne zondag, Sanne
Sanne zei op 14 februari 2021 om 08:55
Hoi Egbert,
ik ben toch even nieuwsgierig..! Van welke tak stamt jouw familie af?
Wij stammen ook af van Jan Anthonis - Lieske van Ruth, en dan van hun oudste zoon Hendrick met Jenneke van Ruth, en dan van hun vierde zoon Petrus. Deze krijgt een buitenechtelijke zoon Joannes, dat is onze tak. Joannes trouwt met Wilhelma Jansen en krijgt vijf kinderen, kind nr 2 is Antonis, dat is weer onze tak. Antonius trouwt met Joanna Adriaens en gaat in Leende wonen met haar, dat is het einde van het verhaal in Asten voor onze tak.
En jullie?
Groet, Sanne
Hans Vogels zei op 14 februari 2021 om 19:24
Nuenen is wellicht een goede zoekrichting.

Enkele (marginale) notities:
Henrick Jan Canters + voor 27-3-1615 (Nuenen R.119 fol.115-v)

Aert Henrick Canters, voor 27-3-1615 gehuwd met
Elizabeth dtr. w. Jan Zegers.

Hendrick Art Canters huwde Meriken Pauwels de Groot met hieruit een zn Art.
Henrica Aert Canters huwde in de jaren '30 met Servatius Jacobs: kinderen.
Maria Aert Canters huwde 1649 Jan Aarts


Lucas Hanrick Canters/de Canter, voor 6-5-1616 (Stiphout R.19)
gehuwd met Thonisken (Antonia) Willem Jansse Verspaget (uit Stiphout)
met hieruit 5 kinderen (cijnsboek):
Henrica * 29-3-1617 Nuenen.
Joannes (Jan) * 24-5-1620 Nuenen.
Theodorus (Dirck) * 26-11-1623 Nuenen; gehuwd met zoon Peter.
Willem Lucassen Canters, huwde 1645 Nuenen Elisabeth Dielis Willems:
hieruit kinderen
Judoca (Joostjen) * 22-7-1631 Nuenen, huwde Art Jansen

Misschien dat je ook met het cijnsboek van Nuenen in het Helmondse Heerlijkheidsarchief nog verder terug kunt.
Sanne zei op 14 februari 2021 om 21:58
Beste meneer Vogels, beste Hans,
Jeetje.. deze richting is echt nog nergens omhoog gekomen, ontzettend bedankt.
Het is bijna bizar dat Stiphout hier zo prominent omhoog komt, daar heb ik vroeger gewoond..! Als dit de juiste richting blijkt te zijn, dan is de cirkel met recht rond.
Nogmaals heel hartelijk bedankt! En vriendelijke groet, Sanne
Egbert zei op 14 februari 2021 om 22:37
Ik stam af van Marcelis Peter Colen die op 21 oktober 1691 te Asten trouwt met Maria Thomas Canters.
Maria is gedoopt te Asten op 15 januari 1667 als dochter van Thomas Jan Canters en Goortien Thonis Tielens.
Thomas is geboren circa 1637 en een zoon van Jan Anthonis Canters.

Nuenen is een interessante richting om te zoeken. Stamvader Anthonis Hanrick Canters moet geboren zijn circa 1564, zijn vader Hanrick moeten we dan rond 1540 of eerder zoeken.
Sanne zei op 15 februari 2021 om 08:30
Hoi Egbert,
Oh wat grappig! Over Thomas heb ik net een heel stuk geschreven, hij trouwt met de oudste Tielens-dochter, maar ook Aleke en Elisabeth Tielens trouwen met een Canters. Dat weet je vast.
Heb je ook gezien dat de tweede vrouw van Thomas Anneke de zus van zijn schoonzus is? En de kleindochter van Reijnerus Nouwen, diens broer Jan is getrouwd met Sophia Adriaenz, dochter van Goert Adriaensz. En Goert Adriaensz is weer een directe afstammeling van Gijsbrecht (I t/m IV) van Amstel – ‘de heren van Amstel’.
Wordt vervolgd - in Nuenen wellicht!
Groet, Sanne
Tonny zei op 15 februari 2021 om 15:24
Henrick Jan Deckers alias Canters x IJda Jan Walscharts, zie:
RA Helmond InvNr 239 d.d. 11-12-1574 en
RA Asten InvNr 4 fol 535 d.d. 26-04-1601
Wellicht heb je hier meer informatie
Sanne zei op 15 februari 2021 om 15:42
Hallo Tonny, dank je wel voor de tip!
Deckers is er een die wel vaker genoemd wordt, maar waar elke keer ook weer twijfel over is volgens mij. Ik ga 'm eens zelf onderzoeken!
De naam IJda Jan Walscharts is helemaal nieuw in ieder geval, dus heel erg bedankt, hartelijke groet, Sanne
Hans Vogels zei op 15 februari 2021 om 21:40
Er zijn zo te dien genoeg Canters als je maar weet waar je moet zoeken. In deze Helmondse schepenakte lijkt er een verband te zijn tussen de Astense Anthonis Canters en naamgenoten in Helmond (en Nuenen)

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 165. BLZ. 92 1597/1602
JAN JOOST CANTERS, wonende in het Godshuys van Postel, mede voor
zijn zuster AELKEN, wed. van MARTEN van BRUSSEL,
GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege
VREESKEN en ARIEN, kn. van w. HENRICK MICHIELS, en mede voor hen,
WILLEM WOUTERS, wonende (hier) te Helmond, mede voor de oom van zijn vrouw, nl.
AERT JOOST CANTERS, en voor
TEEUWEN en MERIKEN, kn. van PEETER JOOST CANTERS, vader van de vrouw van voors. Willem Wouters,

hebben vercocht aan

THOENIS HANRICX CANTERS, wonende te Asten, en aan
GOERT JAN PETERS, wonende te Vlierden,

een erfrente van 3 gl., jaarl. te betalen uit een camp te Nuenen-Opwetten aan het Eijnde (Nuenense schepenbrief 13 aug. 1539). Get.: JM/HR 27 nov. 1597
Egbert zei op 15 februari 2021 om 22:12
Een leuke akte over Meijel met een verklaring van Anthonis Canters uit Asten uit de Meijelse schepenbank (register nr. 5).

Attestatie van Asten 26 februari 1637.

Attestatie van Asten. Anthonis Canters schepen en president, ruim 72 jaar, Wilbert Joosten van
Bussel, ruim 60 jaar, Dircx Goijrts, ruim 43 jaar, schepenen van heerlijkheid Asten, getuigen ten
behoeve en op verzoek van Regeerders van Meijel:
1. Meijel is "eene cleijne gemeijnte geheel tusschen het Moeras ofte Peel gelegen alwaer is
doorgaende een heerbaen vanden Bosche op Venlo Ruremundt ende Ceulen, naer ‘t Landt
van Geullijck, streckende mette een sijde aen het Landt van Kessel, dander sijde aen het
Landt van Horne ende nordwaerts raeckende aen Brabant den dorpe van Asten met haere
paelinge als het uijterste dorpe van Brabant sorteerende onder die Meijerije van Bosche",
dat blijkt uit "Carte ende verkrijchbrieven bij die van Asten vercregen in dato 1367 ende tot
naerder conformiteijt derselve soo blijckt het selve uijt transport brieff de dato 1444 alwaer
die Gemeijnte van Asten is getransporteert geweest bij Heer Hendrick van Cuijk vrijheer
van Asten aende naegebueren renotende die selve gemeijnte ende werende op Luttel Meijel
aen St. Wilbertsput, westwaers voor langhst die vrijheijt van Meijel tot Amsteloo, sijnde
die van Asten met die van Meijel aldaer noch paelende", dus menen de schepenen "Meijel
is gheweest eene vrije plaetse wesende onder die vrijheijt gehoorsaemheijt ende soffereijniteijt
van Heer van Goijr";
2. Steeds is verteld: ‘De Heer van Ghoir heeft in Meijel hoge en lage jurisdictie.’
3. Men heeft nooit gehoord, dat Meijel gedagvaard is voor besprekingen i.v.m. Nederlandsche
Oorlogen, zeker niet in de Meierij van Den Bosch (Schertogenbosche), of schatting/
contributie heeft moeten betalen, niet aan Hoogmogende Staten, niet aan Koning van
Spanje, terwijl ieder in Brabant moest betalen;
4. Anthonis Canters kan des te beter getuigen, omdat hij als koopman nogal eens door Meijel
kwam, op weg naar Venlo, Roermond of Keulen; hij heeft er nooit plakkaten van Heren
Staten of Koning gezien; bovendien konden Astensen en Deurnesen steeds vrij door Meijel.

w.g. Canters in afwezigheid van secretaris; zegel in groene was overdekt met wit papier;
collatie voor akkoord J. Tobben, secr. van Meijel.

Bron: Heemkundevereniging Medelo Meijel.
Egbert zei op 15 februari 2021 om 22:14
@Hans

Je verwacht inderdaad een verband tussen de kinderen Joost Canters en Anthonis Henrick Canters uit Asten, hoewel dat verband uit het regest van de akte nog niet duidelijk wordt.

Ik ben alle Helmondse akten op een rij aan het zetten om te zien of dat nog iets oplevert.

Er is ook een relatie met Opwetten.
Sanne zei op 15 februari 2021 om 22:33
Hallo Hans,

Wat ontzettend aardig dat je hier moeite voor doet, heel erg bedankt!
Ik ben duidelijk wat minder bedreven hierin dan jij, maar ik zie wel dat dit een hele concrete aanwijzing is. Morgen ga ik het even op m'n gemak bekijken, maar ik zie nu inderdaad in het archief van Helmond allerlei interessante passages. Bijvoorbeeld:
"Schepenakte - KATHERINA, dv w. GHERARDT PESSERS heeft vercocht aan JAN van RUTH een huis te Helmond in de Vossenstraet neven erf. Peter Canters en de coeper en van erf. der wed. Wouter Ghoeben tot voor op de straet. Get. + datum u.s. (14 juni 1575), 1572/1578''
Dit valt me op omdat er dus een Peter Canters in Helmond woont rond 1575, maar zeker ook omdat ene "van Ruth'' naast hem komt wonen in Helmond. "Van Ruth " duidt namelijk zeer waarschijnlijk op iemand die afkomstig is uit Asten, namelijk van de hoeve/molen Van Ruth. Dat geeft ook weer een aanwijzing dat die Helmondse Canters een' Astense' connectie had.

Ik ga het verder uitzoeken, ontzettend bedankt! En een hele fijne avond,
Groet, Sanne
Sanne zei op 16 februari 2021 om 10:38
@Egbert: wat leuk om te lezen dat Anthonis Canters koopman was..! Tot nu toe had ik daar nog niks over gezien en had ik het idee dat hij een soort groot boeren bedrijf had.

Deze link is in dit verband wel interessant misschien:
https://www.medelo.nl/images/files/472-17_Meije_en_zijn_Keulse_Kar.pdf
Asten, Venlo, Roermond en Meijel hebben allemaal oude herberg die 'de keulse kar' heet, men heeft een theorie dat er een soort oude 'Van Gendt en Loos' bestond, genaamd de Keulse Kar.
In asten stond die Keulse Kar in Voordeeldonk, net ten zuiden van Ommel en de Stegen.
Sanne zei op 16 februari 2021 om 12:18
Volgens mij is van Anthonis Hendrik een broer bekend, Joannes Hendrik? Althans, misschien is het bestaan van die broer afgeleid uit het bestaan van Maria (Meriken) Janssen Canters:

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Asten_10225_60.11&minr=16888748&miview=ldt

Hier een aanwijzing voor de link tussen Peter Canters in Helmond en de Canters tak in Asten? In dit geval dan Jan Canters:

feb 1585 "Schepenakte - JAN CANTERS en THOMAES WALSSCHAERTS als momboiren van de onm. kn. van w. PETER HENRICK CANTERS, hebben vercocht .."
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BFD1DD13A-1745-4B8F-A1D9-D898984E0A34%7D

Wellicht dat Jan Canters optrad voor de kinderen van zijn oom? I.e. broer van zijn vader Hendrik:
feb 1567 "PETER CANTERS en zijn broer HENRICK hebben vercocht aan WOUTER GOBEN, met zijn zuster en broers .."
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B1F2D1218-2430-4F81-AE88-0A131B75BC88%7D
Egbert zei op 16 februari 2021 om 12:47
Maria (Meriken) Janssen Canters is een dochter van Jan Antonis Canters. Dat blijkt uit de huwelijksakte waarin ze wordt geassisteer door haar broer Hendrick Janssen en haar oom Mr. Anthonij Canters.
Zij trouwt voor de tweede keer op 06-11-1667 met Philips Gerits.
Sanne zei op 16 februari 2021 om 13:37
@Egbert

Oh, misschien ben ik in de war met een andere Meriken?
Deze website vermeldt onder A. ook een Meriken, dochter van Joannes Hendrik Canters (broer van Antonis Hendrik) qua bronnen kan ik het niet altijd volgen.

Heeft deze Joannes Hendrik Canters - broer van - wel bestaan volgens jouw gegevens?
Hans Vogels zei op 16 februari 2021 om 15:47
Egbert@

Een globale schouwing laat in 1526 in Opwetten onder Nuenen een Peter die Canter als (belender) zien.

40/50 jaar later zien we een
Peter Joost Canters (Helmond) en een
Peter Henrick Canters (Lierop-Herssel-Mierlo).
Dat kunnen neven (en misschien zelfs kleinzonen) zijn.

Laatstgenoemde Peter Henrick Canters kan
of de broer
of de zoon van een in 1567 (met zijn broer) optredende Henrick Canters zijn (Mierlo).

Peter Henrick Canters heeft in 1585 onmondige kinderen met als momboiren
Jan Canters en Thomas Walsschaerts. De laatste naam is interessant omdat een Henrick Canters in 1574 gehuwd was met een Yda Jan Walscharts.

In Helmond en omgeving (Mierlo) zit een clustertje Canters: Willem Joost Canters (1552); Peter Joest Canters 1567, + voor 1597; Aert Joost Canters (1597); Aelken [Joost Canters) weduwe Marten van Brussel (1597); dochter (verm) gehuwd met Henrick Michiels + voor 1597.

Deze familiecluster draagt een erfrente op een onderpand in Nuenen/Opwetten over aan een Astense naamgenoot.

Deze Astense Anthonis Henrick Canters heeft in 1609 een Joost als jongste zoon. Deze wordt door een schenking in de gelegenheid gesteld om te gaan studeren.

Ik heb daardoor inderdaad de indruk dat er een onderling verband zal zijn geweest tussen Asten - het cluster Helmond en Opwetten (Nuenen). Alle voorgaande sprokkels komen uit het Helmondse schepenprotocol.
Sanne zei op 17 februari 2021 om 13:55
Hallo Hans,
Het onderwerp van deze reeks was 'onmogelijke missie', maar dus toch niet!
Heel hartelijk bedankt,
Vriendelijke groet, Sanne
Egbert zei op 17 februari 2021 om 23:38
Ik heb nog eens gekeken naar het gezin van Jan Anthonis Canters.

Hij moet zijn geboren circa 1600 (19-05-1627: 27 jaar) en is overleden te Asten op 6 maart 1672.
Uit zijn huwelijk met Lieske Andries Reijnders van Ruth zijn op 28-01-1658 nog 4 kinderen in leven.

Jan Anthonis Canters was al vóór 08-04-1638 gehuwd met Marie, weduwe Thomas Filips van Heuchten.

Bij de deling van 02-06-1672 worden 7 kinderen met naam genoemd:
1. Hendrick Jan Canters
2. Maria Jan Anthonis Canters, gehuwd met Flyps Gerits
3. Peter Jan Canters, geboren circa 1631
4. Tomas Jan Canters,
5. Tonis Jan Canters, gedoopt te Asten op 12 oktober 1642.
6. Jan Jan Canters,
7. Lijske Jan Canters, gedoopt te Asten op 6 april 1638, gehuwd met Steven Lambers

De volgorde van de genoemde kinderen is niet de leeftijdsvolgorde. Van 5 en 7 zijn de dopen bekend en die zijn uit het tweede huwelijk.
Gezien het feit dat in deze streken het eerste kind uit een tweede huwelijk meestal naar de overleden echtgenoot/echtgenote werd genoemd, moet ook Thomas wel uit het tweede huwelijk stammen. Hij is dan genoemd naar zijn moeders eerste man: Thomas Filips van Heuchten. Zo ook Lijske genoemd naar de eerste vrouw van haar vader.

Van Peter wordt op 19-07-1667 vermeld dat hij 36 jaar was. Leeftijden kloppen niet altijd, maar op basis daarvan kunnen we toch wel stellen dat hij geboren moet zijn rond 1631 en wel uit het eerste huwelijk zal stammen.

Maria trouwt voor de eerste keer te Asten op 21-09-1653 met Jan Peeters

Aangezien de doopboeken van Asten pas beginnen in 1636 en ook het jaar 1640 op één doop na ontbreekt is het lastig te bepalen welke kinderen verder uit welk huwelijk stammen. Er kunnen kinderen uit het eerste huwelijk na 28-01-1658 zijn overleden en er kunnen ook kinderen uit het tweede huwelijk zijn geboren die niet meer in de doopboeken te vinden zijn omdat die ontbreken.

Opvallend is bijvoorbeeld dat er uit het tweede huwelijk een Anthonis is geboren. Je zou verwachten, als de vernoemingsregels in acht genomen zijn, dat er ook uit dat eerste huwelijk een Anthonis en en ook Elisabeth moeten zijn geweest genoemd naar de grootouders van vaderskant. En ook een Andries genoemd naar de grootvader van moederskant. Die zijn er mogelijk ook geweest, maar jong overlede.

Voor mijzelf concludeer ik nu dat ik niet afstam van Jan Anthonis Canters getrouwt met Lieske Andries van Ruth (zoals ik op 13 februari 2021 om 23:57) beweerde, maar van Jan Anthonis Canters en Marie, weduwe Thomas Filips van Heuchten. Die Maria is een dochter van Jan van Rest volgens onderstaande akte:

Asten RA 75 fol. 178 12-06-1642
Laurens Volders, met procuratie van Heer en Meester Aert van Rest voor de schepenen van Reusel, van 02-06-1642, verkoopt aan
Jan Anthonis Canters, gehuwd met Merike, dochter Jan van Rest, en zuster van de constituant, het deel in de goederen door wijlen zijn ouders op hem verstorven.
Hans Vogels zei op 18 februari 2021 om 07:56
Egbert@

>> Gezien het feit dat in deze streken het eerste kind uit een tweede huwelijk meestal naar de overleden echtgenoot/echtgenote werd genoemd, <<

Is dat gebruik wel zo helder? Vernoeming vond inderdaad plaats maar of dat dan ook het eerste kind uit een nieuwe relatie moest zijn?

Gezien het incomplete D.T.B.-boek en het gegeven dat bij de deling in 1672 dochter Lijsken als allerlaatste kind wordt genoemd zou ik willen voorstellen dat Lijsken niet de in 1638 gedoopte dochter was maar na 1642 en na broer Jan zal zijn geboren.

Het klopt helemaal wat je stelt. De in 1658 genoemde kinderen (4) hoeven niet de oudste vier in 1672 genoemde kinderen te zijn. Kindersterfte kan een vertekend beeld geven van hetgeen je ook op basis van vernoeming zou mogen verwachten.
Egbert zei op 18 februari 2021 om 12:34
@Hans,

Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar in de meeste gevallen die ik ken wordt de eerstgeborene uit een tweede relatie naar de overleden partner genoemd. In een enkel geval gaan de ouders toch weer voor of indien het kind moeilijk naar de overledene kan worden genoemd (bijvoorbeeld een jongetje naar Elisabeth) zie je dat het niet de eerstgeborene is.
Ik vind hierin toch genoeg redenen om Thomas uit het tweede huwelijk geboren te laten worden. Ik lees in bestaande stambomen dat Thomas circa 1637 geboren zou zijn. Die vermelding had ik zelf ook staan, maar ik kan op het moment geen bron vinden waar dat op is gebaseerd

Dochter Lijsken (nummer 7 uit mijn lijstje) heeft op 19-07-1659 al een wettig kind van Steven Lamberts. Ik heb haar huwelijk niet kunnen vinden, maar zelfs als ze al redelijk jong getrouwd is, lijkt me haar doop toch wel vóór 1641 te hebben plaatsgevonden.
Hans Vogels zei op 20 februari 2021 om 08:10
Sanne@

Een onderzoek verder terug kan soms pas als we eerst even inzoomen op een detail. In dit geval de familie Walscharts ook bekend onder de naam variaties Walschaerts, Walsschaerts, Walschaints, Walschers, Walsches, Walssers. Deze schrijfvarianten kwam ik tegen toen ik de bewerkingen van het schepenprotocol van Helmond en Deurne eens doorbladerde. Sommige variaties kunnen schrijffouten en leesfouten zijn maar wat verder weg van het kerngebied Hersel kan het ook een onbekendheid met de achternaam zijn die voor verbastering zorgde.

De familie Walscharts, althans naamdragers, was oorspronkelijk een plaatsgebonden familie die we vanaf ruwweg 1400 kunnen koppelen aan het buurtschap Hersel onder Lierop. Van daaruit kon je gemakkelijk richting Mierlo, Helmond en Vlierden/Deurne:
Https://www.google.com/maps/@51.4377699,5.6700658,1859m/data=!3m1!1e3

Uitgangspunt voor mij was de vermelding van 1-12-1574 in het Helmondse schepenprotocol:
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 239 akte 627. BLZ. 207. 1572/1578
HENRICK CANTERS als m/m van YDA,
DRIES JAN DRIES als m/m van MARIA,
FRANS PHILIPS als m/m van KATHERINA,
JOOST en THOMAS, kn. van JAN WALSCHARTS,

hebben vercocht aan

JOOST en THOMAS WALSCHARTS

hun recht op een halve bunder beemd geheten Clericxbemdt te Mierlo, jaarl. te ruilen tegen de beemd van de kn. Ruth Heeren (van de lste bedde) neven erf. Willem Snocx.
e.e. gemeynen loep a.e. straet
Get.: GW/HW 11 dec. 1574

Ik noemde in een eerder bericht (16 februari) Walscharts al een interessante naam:
>> Peter Henrick Canters heeft in 1585 onmondige kinderen met als momboiren Jan Canters en Thomas Walsschaerts. De laatste naam is interessant omdat een Henrick Canters in 1574 gehuwd was met een Yda Jan Walscharts. <<

Om Henrick Canters gehuwd met Yda Walscharts chronologisch wat beter te kunnen plaatsen heb ik eens gekeken naar zijn zwager Thomas Walscharts. Deze kwam ik best lang tegen. Hij overleed na 21-2-1609 en vermoedelijk voor 30-7-1612. Thomas (Maes) is ook actief geweest. Hij verhuisde voor 1579 naar Deurne maar word vaak genoemd met betrekking tot transacties in het gebied Lierop-Mierlo-Helmond-Bakel-Deurne.

Thomas had drie dochters en een zoon:
Heijlken, x Jan Henrick Dericx,
Henricxken, x Jan Wilborts Verhaege,
Jenneken, x Antonis Scaten, en
IJbout (IJsbrand) Thomas Walscharts.

Zoon IJsbout huwde in of kort voor 1582 met Hendricksken Thomas Bakelmans, weduwe van Willem Peter Henricks alias Gobbels. Hij stierf kinderloos tussen 6-10-1596 en 27-3-1597. Zijn weduwe Hendricksken stierf 24-7-1606 nalatende een Hendrick Sijmonssen als weduwnaar.

Omdat zoon IJsbout Maes Walscharts uiterlijk in 1582 huwde kunnen we voor zijn vader Thomas Jan Walscharts een huwelijk begin jaren vijftig veronderstellen. Dat geeft aan zijn zwager Henrick Canters ook een tijdsindicatie. Deze zal als oudste zwager zeker in dezelfde periode (en misschien iets eerder) gehuwd zijn met Yda Walscharts. Het lijkt me nu ook hoogstwaarschijnlijk om in Henrick en Yda de ouders te zien van de in 1585 reeds overleden maar gehuwde Peter Henrick Canters. Een Jan Canters en een Thomas Walscharts worden genoemd als de momboiren van zijn onmondige kinderen.
Egbert zei op 20 februari 2021 om 12:17
Notaris Adriaen Brouwers, Helmond

Akte 7.

Attestatie. 1595 mei 4.
Thomas Walschiers, ca. achtenvijftig jaar oud, wonende te Helmond, verklaart op verzoek van Peter Gheverts van Doeren, dat de hoeve gelegen te "Brugge", eigendom van de heer van Deurne, waar Peter Gheverts op zat, sinds vijfentwintig jaar of meer nooit leeg heeft gestaan maar altijd bebouwd is geweest, zoals andere buren getuigen. De attestant verklaart daar in de buurt ook een hoeve gehad te hebben, die hij "geduerende dese troebele" verkocht heeft aan meester Thomas Pauli voor de som van achthonderd gulden en dat hij nu nog spijt heeft dat hij die hoeve verkocht heeft.
Getuigen: Hanrick Martens en Wilbaert Everss.
Sanne zei op 21 februari 2021 om 13:59
Hallo Tonny,

Mocht je nog meelezen, waar had je die passages gevonden in jouw bijdrage van 15 februari?
"Henrick Jan Deckers alias Canters x IJda Jan Walscharts, zie:
RA Helmond InvNr 239 d.d. 11-12-1574 en
RA Asten InvNr 4 fol 535 d.d. 26-04-1601"
Ik kan ze nergens vinden ondanks jouw duidelijke referentie.
Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 21 februari 2021 om 14:14
Hallo Hans,

Dit is wel hogere puzzelkunst, dus even checken of ik je goed begrijp:

De basis is Antonis Hendrick Canter, geboren rond 1565, woonachtig te Asten.
Volgens http://daktari.antenna.nl/kanters.htm (gebaseerd op Berkelmans) heeft deze Anthonis een broer, genaamd Joannes Hendrick Canters.
Op basis van de naam van deze twee broers, zou je dan een vader Hendrick Canters verwachten, geboren rond 1540.

In de akte van 1574 zie je een Henric Canters, getrouwd met Yda Walscharts.
In 1585 zien we een Peter Henrick Canters, overleden, twee onmondige kinderen achterlatend.
Momboiren: Thomas Walscharts en Jan Canters.
Vanwege de overeenkomst in de naam ‘Walscharts’, gaan we ervan uit dat de actes uit 1574 en 1585 betrekking hebben op hetzelfde gezin.
In dat geval is Henric Canters (en Yda Walscharts) de vader (/moeder) van Peter Henrick Canters.

Aangezien er ook een Jan Canters bij de momboiren staat in 1585, is de redenatie dan dat dit een broer is van Peter Henrick, en dus van Antonis.
Heb ik dat goed begrepen, of bedoel je het misschien anders?

Vriendelijke groet, en een fijne zonnige zondag, Sanne
Sanne zei op 21 februari 2021 om 16:08
Hallo Hans,

Ik zat nog even te kijken naar een eerdere opmerking van jou over een Peter die Canter die zich in 1526 in Opwetten/Nuenen bevindt:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B96001E81-6402-45C1-9CED-4B98924E2918%7D

Nu zie ik in het stadsarchief van Breda al vanaf 1499 een flinke hoeveelheid Canter*, waaronder ook een hoop Jan Anthonissen en Jan Jannen. Bijvoorbeeld in Gilze in 1510:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/fff5f361-bdf3-4b25-a838-b6aba7fbbec9?person=05995973-cee3-4238-8e40-0055f981f48f

Een document vind ik in het bijzonder opvallend:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/c1fc018d-5829-4557-be37-67c888344152?person=520d8264-2772-4ba7-8415-0ce810788d8c
Hier heb je een Peter de Canter én een Anthonis de Canter, maar ook weer een Rijcke. Ik blijf er toch op terug komen :) Al was ik er dit keer echt niet naar op zoek..!

Wel opvallend: al eerder kwam Egbert met een mooie passage waarin duidelijk werd dat Antonis Hendrik Canters handelde op de route Venlo/Roermond Keulen. Ik gooide toen al de hypothese op dat dit met de Keulse Kar te maken had: https://www.medelo.nl/images/files/472-17_Meije_en_zijn_Keulse_Kar.pdf

Maar interessant genoeg, de volgende halte op die handelsroute (Keulse Kar of niet) is Breda. Dus dat de Canter(s)-en daar vandaan gekomen zouden zijn is nog niet zo gek.

In de passage die ik net noemde:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/c1fc018d-5829-4557-be37-67c888344152?person=520d8264-2772-4ba7-8415-0ce810788d8c
... staat ook Antwerpen vermeld - dat is de volgende halte op die handelsroute. (en jawel: volgende stop: Brussel :))

Het is maar een theorie, maar ik blijf er toch elke keer weer op stuiten.

Hartelijke groet, Sanne
Hans Vogels zei op 21 februari 2021 om 16:56
Sanne@

Mijn antwoord met toelichting is zojuist in een digitaal gat verdwenen omdat de verzendoptie niet werkte. Waarschijnlijk omdat ik te lang in het antwoordveld zat.

Lang verhaal kort: Ja

Theoretisch heb je nu een
Henrick Canters geboren ca. 1525 (of eerder), gehuwd ca.1550 (of eerder) met Yda Jan Walscharts.
Hieruit:
1. Jan Henrick Canters.
2. Peter Henrick Canters, + voor 1585 nalatende kinderen.
3. Anthonij Henrick Canters, die in Asten huwde en bleef plakken.

Ik zag dat Anthonij een dochter met naam IJken had. Dat lijkt me dan een mooie vermelding naar grootmoeder Yda Walscharts.

Dit alles dus hypothetisch omdat nadere onderbouwing noodzakelijk blijft.
Egbert zei op 21 februari 2021 om 18:16
@Sanne
Ik heb mijn idee over hoe de familie in elkaar zou zitten bij jouw nieuwe vraag op het forum gezet.

Die stamboom op daktari die jij vandaag vermeldt op 14.14 klopt niet wat betreft. het voorkomen van een Jan Hendrick Canters als broer van Anthonius.

Die aanname is blijkbaar gebaseerd op het voorkomen van Maria Joannis Canters die te Asten op 31-08/21-09-1653 trouwt met Jan Peeters.
De samensteller van deze genealogie vermeldt zelf als derde doopgetuige Mr. Antony Canters, oom van bruid. Alleen daaruit blijkt dat deze Maria niet de dochter is van een fictieve Jan Hendrick Canters, maar van een Jan die de broer is van Mr. Antonij Canters.

Mr. Anthonij is geboren circa 1611 en de zoon van Anthonius Henrick Canters. Zijn broer Jan is Jan Antonis Canters, geboren circa 1600 die trouwt met Lieske Andries van Ruth, en later voor de tweede keer met Marie Jan van Rest, weduwe Thomas Filips van Heuchten.

Maria is de dochter van Jan Antonis Canters en Lieske Andries van Ruth. Zij huwt twee maal, eerst in Asten op 21-09-1653 met Jan Peeters, waarbij als getuigen van haar zijde optreden haar broer Hendrick Janssen en haar oom Mr. Anthonij Canters. Zij trouwt een tweede keer te Asten 06-11-1667 met Philips Gerits. Dat is Philips Gerits van de Moosdijck, wat blijkt uit het voor de schepenen van Asten opgemaakte huwelijkscontract (ORA Asten 53, 19-10-1667). Daar wordt zij geassisteerd door haar broer Hendrick Jan Canters, die optreedt namens hun gezamelijke vader Jan Canters (= Jan Antonis Canters).

Berkelmans noemt in zijn publicatie Maria Jan Canters (terecht volgens mij) ook als dochter van Jan Antonis Canters.

De publicatie op daktari noemt dezelfde Maria ook, maar nu twee keer. Één keer onder A1 en een keer onder BIIa. Dat is er een te veel. En daarmee vervalt ook het bewezen bestaan van een Jan Henrick Canters als broer van Anthonis Henrick Canters.
Bram zei op 21 februari 2021 om 20:27
Geen idee of jullie er iets aan hebben, maar ik kwam vandaag bij het transcriberen van schepenakten van Heeze, Leende en Zesgehuchten toevallig een Canters tegen uit Stratum:

"Hendrick Willem Canters inwoonder tot Stratum, ende heeft voor een vierdepart wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van een parceel driesgroesen, ende ackerlandt daer t'eijnden aen gelegen tot Creijel onder die prochie van Heese, toebehoorende hebbende Lenaert Maes, ende dat tot behoeve van Joost ende, Hendrick gebroederen soonen Lenaert Maes, ende dat metten last van renthen pachten ende chijnssen daer instaende ... (03-12-1678)" (inv. nr. 1632, 144v)

Ik heb vooralsnog geen idee hoe hij aan dat vierde part gekomen is.
Egbert zei op 21 februari 2021 om 22:17
@Bram

Er wordt een Willem Canters genoemd in een schepenakte in Eindhoven op 08-03-1629 bij de overdracht van onroerend goed te Starum door Elizabeth Canters c.s. aan Jacob Melchiors.

Er zijn bij het RHCe helaas maar weinig scans beschikbaar, dus de relatie moet blijken uit het inzien van de akte.

Nog in 1806 wordt er een Jan Canters genoemd in de belending van een perceel teulland genaamd den Berkenhof onder Creijl. (ORA Heeze 1697, folio 26v)
Sanne zei op 25 februari 2021 om 11:19
Hallo Hans en Egbert,
Ik ben even diep aan het nadenken, vandaar dat ik nog niet op jullie berichten teruggekomen ben.
Wordt zsm vervolgd,
Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 8 maart 2021 om 18:03
Beste lezer,
Best Hans en Egbert,

Ik heb de aktes die ik kon vinden voor de regio Helmond op een rijtje gezet, en een hypothetische stamboom gemaakt:


A Arraien Thoenis Canters (Heeze) x Hermans / Emonts
A1 Anthoenis Arriens Canters (Heeze/Helmond) x Willemke dv Dierck Matthijssen (Stiphout)
A1a Jenneke Anthonij Adriaens Canters (Stiphout) x Jan Janssen Ketelaers
A1b Dierck Anthonij Adriaens Canters (Stiphout)
B Joest Canters
B1 Willem Joest Canters (Helmond)
B2 Henrick Joosten Canters (Mierlo)
B3 Aelke Joosten Canters x Marten van Brussel
B4 Jan Joost Canters (Godshuys van Postel)
B5 Aert Joost Canters
B6 Joost Joost Canters
B7 Peter Joest Canters x Anna Matheus Lambrechts Sweers
B7a Matheus ('Teeuwen') Peter Canters
B7b Meriken Peter Canters
B7c Hilleken Peeter Canters (Gemert) x Willem Wouters
C Henric Jan Canters (Tongelre/Opwetten) x Yda Jan Walscharts (Lierop) beide geboren rond 1525
(vader Yda is Jan Thonis, broers: Joost en Thomas, zussen: Maria en Katherina)
C1 Peter Henric Canters (Lierop-Herssel, naast erf. des Godshuys van Postel)
C1 a Joest Peters Canters (in akte staat: "voldaan door Anthoenis Canters te Asten")
C2 Jan Henrick Canters (Nuenen, Opwetten)
C2a Henrick Jan Canters
C2b Anthonis Jan Canters x (getr. 1575) Meriken weduwe Emont Gisberts
C3 Luycas Henrick Canters (van Nuyen) (Nuenen) x Thonisken Willems Verspaeget (Stiphout/Helm.)
C4 Aerdt Henrick Canters (Nuenen, Beeckstraat) x Lijske (Mierlo)
C4a Henricus Arnoldus Canters (doopgetuige samen met Maria Emont)
C5 Pauwels Henrick Canters (Tongelre)
C5a Hanrick Pauwels Hanrick Canters (Tongelre)
C6 Joesken? (Tongelre)
C7 Mariken Hanrick Jan Canters (Tongelre)
C8 Anthonis Henrick Canters (Asten) x Elske Groetens (vader: Willem Thijs, moeder: Heylken)
C8a Jan (1599) Asten
C8b Yken (1600) Asten
C8c Willemken (1601) Asten
C8d Heylken (1603) Asten
C8e Joost Asten
C8f Henrick (1609) Asten
C8g Anthonis (1611)
C9 Gylis (Michiel) (Henrick?) Canters (Nuenen / Tongelre)
C9a Henrick Michiels x Neesken
C9a1 Arien (Adrianus)
C9a2 Vreesken (Laurentia)
D Peter die Canter, volwassen in 1526, eerste Canter(s) in de archieven, maar geen duidelijke aanwijzingen voor nageslacht.
Bij cluster B een paar rare dingen:

i.) Willem Joest is moet voor 1534 geboren zijn, en is in die zin eerder de vader van B. Joest.
voor nu een platte opsomming o.b.v. systeem namen.
ii. ) Peter Joest Canters overlijdt in hetzelfde jaar als Peter Henrick Canters, en heeft ook als momboir Jan Canters.
Bij cluster C een paar opmerkingen:
iii.) een belangrijke akte die de ‘ruggegraat’ van cluster C vormt:
https://proxy.archieven.nl/0/8B31C07A791043828A3E03FB1521E9F5
En natuurlijk hadden jullie al de basis gelegd met Yda Walscharts!
Bovenstaande akte niet enkel bij Peter de naam Canters, dus is in die zin niet zo’n sterke basis.
Ik ben er toch van uit gegaan dat het Cantersen betreft, omdat ik later deze akte ook tegen kwam:
https://proxy.archieven.nl/0/164EC88B9F21441CA22D93E9298A3CF1
Aangezien het huwelijk van Anthonis Jan met Meriken de weduwe van Emont Gisberts in 1575 is, kan de getuige hier niet dezelfde Meriken zijn. Vermoedelijk is dit een van de ‘voorkinderen’ die samen met een Canters getuigen is bij een doop. Niet het sterkste bewijs, maar in combinatie toch aannemelijk.
iv.) hiermee komt Peter die Canter (‘cluster 0’) alleen te staan.
Er is geen hard bewijs, maar wellicht is deze Peter een geestelijke? Er is een akte in Helmond die daarop zou kunnen wijzen (of het betreft een verschrijving):
https://proxy.archieven.nl/0/145F28EDD67A4310ABD315D6E3582752
Dat zou wellicht verklaren dat zowel cluster B als C een ‘Peter’ hebben? Vernoemd naar hun (kinderloze?) oom.
v.) de Aerdt in beide clusters (B en C) is dan nog steeds een vraagteken.
vi.) en de Lucas, Gylis (Michiel) en Pauwel in cluster C zijn dan ook nog onverklaard.
Anthonis, Joest en Meriken komen van Yda’s familie.
vii.) verder is het opmerkelijk dat van de zes zoons van Henrick en Yda, geen enkele Henrick heet.
Wellicht dat deze elders gewoond heeft?
Natuurlijk heb ik wel een leuke theorie! Als onze Henrick inderdaad de Henrick uit Tongelre is, dan had hij een huis genaamd ‘Scherpbier’. Dit is een plaats in de buurt van Vlissingen.
Nu zie ik in Dordrecht een huwelijk van Henrick Pieter Jansz Canters in 1580 (tweede huwelijk van de bruid). Zou dit de ontbrekende zoon van Henrick en Yda zijn? We weten al dat Anthonis Henrick coopman geweest is, zou deze Hendrick dat ook geweest zijn? In dat geval heeft hij wellicht op de Maas gevaren? Wellicht speelt Peter die Canter (cluster 0) toch nog een grotere rol.

Tot zo ver deze verhandeling, ik heb nog een hoop andere dingen gevonden, maar het wordt een te lange lap tekst.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie op de hypothese qua stamboom voor de Helmondse regio.
Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 8 maart 2021 om 18:05
PS: A, B, C en D zijn geheel aparte clusters vooralsnog. en ik zie dat ik Peter de Canter elders cluster 0 noem, dat is dus D.
Evt. kan ik de referenties erbij geven, maar dat wordt wel een grote lap tekst.
Egbert zei op 10 maart 2021 om 01:33
Ik heb gekeken naar jouw cluster B

B Joest Canters
B1 Willem Joest Canters
B2 Henrick Joosten Canters
B3 Aelke Joosten Canters x Marten van Brussel
B4 Jan Joost Canters (Godshuys van Postel)
B5 Aert Joost Canters
B6 Joost Joost Canters
B7 Peter Joest Canters x Anna Matheus Lambrechts Sweers
B7a Matheus ('Teeuwen') Peter Canters
B7b Meriken Peter Canters
B7c Hilleken Peeter Canters (Gemert) x Willem Wouters

Daarbij de onderstaande opmerkingen:

B1 Willem Joost Canters soen wordt genoemd in een Helmondse akte van 1552. Daarmee zou hij in dit gezin kunnen thuishoren, maar dat blijkt niet uit de akte.

B6 Er is geen Joost Joost Canters. De genoemde oom in de aktes van 27-11-1597 en 07-02-1598 heet Aert Joost Canters.

Er is nog eeninteressante akte in het schepenprotocol van Lierop, waarin B2, B4 en B7 worden genoemd. Hun vader Joest is dan al overleden.:

ORA Lierop 6, folio 106, 5 feb.1564
Jan Henriczn. Verasdonck heeft erff. vercocht Henricken, Peteren ende Jannen, mede tot behoeff hender onmondige susteren ende bruederen, altesamen kinderen Joest Canters, een jaerl. erfc. van 26 vaeten roggen, maten van Lierop te betalen op Lichtmis.
wt huijs, hoff, hostat, schuer ende erffenis daer bij ende aen gelegen, gelegen aen die Boeijdonck
UL+AL. Gielis van Liessel
UF+AF. gemeijnte van Lierop
Los, behalve grondcijns en jaerlijcx vijftehalve gl. aen Luytken Custers tot Mierle ende jaerlijcx 12 gl. aen Franssen Karis tot Overweert.
Acc. met 100 gl.

Naar deze akte wordt verwezen in Helmond:

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 219. blz. 160.
GEVERT MAES BACCARMANS, WILLEM WOUTERS als m/m van HILLEKEN, en LAMBERT PETERS als m/m van MERIKE, hebben vercocht aan GERIT JAN HENRICX de helft v.e. pacht van 26 vaten rogge die JAN HENRICX VERASDONCK aan HENRICK PETERS moest betalen, volgens een Lieropse schepenbrief 05-02-1564.
Get.: WF/PL. Datum 19-10-1619.

Daaruit blijkt dat B7b gehuwd is met Lambert Peters. De relatie van Gevert Maes Baccarmans met de familie Canters wordt hierin niet duidelijk.

C9a Henrick Michiels zal gehuwd zijn geweest met een dochter van Joost Canters . In de akten van 1597 en 1598 staat "Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henrick Michiels". Aangezien zij worden genoemd samen met de andere erfgenamen van Joost Canters lijkt het erop dat hun moeder een dochter van Joost Canters is. Haar naam heb ik niet teruggevonden.
C9a1 Arien
C9a2 Neesken en niet Vreesken. Dat berust op eeen leesfout van de bewerker.

Deze horen dus niet thuis onder cluster C maar onder cluster B.

Ik weet niet waar jij C9 Gylis (Michiel) (Henrick?) Canters (Nuenen / Tongelre) hebt gevonden?

Jij noemt een C. Henric Jan Canters (Tongelre/Opwetten) als zijnde gehuwd met Yda Jan Walscharts (Lierop).
In de akte van 11-12-1574 staat echter alleen maar Henrick Canters als m/m van Yda. Ik denk eerder dat dit B2 Henrick Joosten Canters is. Zeker gezien zowel Joost Canters als Jan Walscharts uit Lierop komen.
Sanne zei op 10 maart 2021 om 12:54
Hallo Egbert,

Dank je wel dat je de moeite neemt om dit door te nemen, en dank je wel voor jouw aanvullingen en correcties.

Over B6 - Joost Joost Canters. Ik leidt af dat hij bestaat uit deze passage:
"..WILLEM WOUTERS, wonende te Helmond, mede voor JOOST CANTERS, de oom van zijn vrouw,.."
Willem Wouters is volgens mij getrouwd met Hilleken Peters Canters (B7c), dochter van Peter Joost Canters (B7). Als het dan in die context gaat over haar oom Joost Canters, moet dat volgens mij Joost Joost Canters zijn. Vandaar dat die in het lijstje beland is.

C9 Gylis Michiel Canters komt uit deze aktes:
https://proxy.archieven.nl/0/4A92E2C88D234E70878CB45FEC7CCE86
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BA149F6E4-3CE6-467C-BB69-B45249F300B6%7D

Over C Henrick Jan-> Joost Canters gehuwd met Yda Jan Walscharts:
Dat zou een hoop verklaren, want het is raar dat beide Peters in 1585 overlijden en dezelfde momboir hebben, daar klopt iets niet. Die ga ik nog eens bestuderen..

Wordt vervolgd! Groet, Sanne
Egbert zei op 10 maart 2021 om 14:32
Wat betreft die Joost Joost Canters. Ik heb de akten zelf getranscribeerd en dan blijkt daar niet te staan JOOST CANTERS, de oom van zijn vrouw, maar "voor Aert Joost Canters, sijns huijsvrouwen oom". Het bestaan van een Joost Joost kun je dus vegeten.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244, akte 165. blz. 92
Jan Joost Canters, wonende int Goidtshuijs tot Postel, voor hem selven, als hem oijck mede sterckmaeckende voor Aelken, dochtere Joost Canters, weduwe van Marten van Brussel, sijn suster, Goirt Jan Peters, wonende tot Mierloe, van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henrick Michiels, ende hem sterckmaeckende voor de selve, Willem Wouters, wonende hier tot Helmont, hem sterckmaeckende voor Aert Joost Canters, sijns huijsvrouwen oom, ende voor Teeuwen ende Meriken, kijnderen Peeters Joost Canters, vader van de huijsvrouwe des voorscreven Willem Wouters, hebben erffelijck vercocht etc. Thoenis Hanricx Canters, wonende tot Asten, ende Goirt Jan Peters, wonende tot Vlierden, een erffrenthe van drije gulden, jaerlijcx, te betalen op Onser L. Vrouwen Lichmissdach, van ende vuijt eenen camp gelegen in de prochie van Nuenen, ter steden tot Opwetten aent Eijnde, gelijck als scepenen letteren van Nuenen van date den XIIIen dach hoijmaendt in den jaere XVc XXXIX (13-08- 1539) dat breeder inhouden ende vermellen, Ende helmelinge vertegen etc. Gelovende etc. Testes Jan Martens ende Hubert Gevaerts. Datum den XXVIIen novembris 1597. (27-11-1597)

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244, akte 189. blz. 103.
Jan Joost Canters, wonende in Goidtshuijs to Postel, hem sterckmaeckende voor Aelken, sijn suster, Goirt Jan Peters, wonende tot Mierloe, van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henricx Michiels, ende hem sterckmaeckende voor de selve, Willem Wouters, wonende hier tot Helmont, hem sterckmaeckende voor Aert Joost Canters, sijns huijsvrouwen oom, ende voor Teeuwen ende Meriken, kijnderen Peeteren Joost Canters, vader van de huijsvrouwe des voorscreven Willem Wouters, hebben erffelijck vercocht etc. Huijberden Reijnders, wonende tot Mierloe opt Hout, vijff gedeelten van sesthien vaten roggen jaerlijcx, vuijt huijs, hoff ende landt, gelegen onder de prochie van Mierloe ter plaetse genoempt t Vesterstraetken, neven erffenisse van Goidtshuijs van d'Apostelhuijs ten beijden seijden, streckende ter eenre ende neven d'erffenisse d'Auterlandt genaempt ter anderen sijden, streckende van t landt van t voors. Apostelhuijs tot op de gemeijn strate aldaer als sij seijden. Ende helmelinge vertegen etc. Gelovende etc. Los ende vrij, vuijtgenomen een mauwer roggen den H. Geest van Helmont. Noch drie gulden tsiaers aen Dierick Claes kijnderen ende alnoch twee blancken van den chijns van de grondt, altesamen vuijtte ses gedeelten van de sestien vaten vuijtgaende. Vorts van allen anderen commer van hennen t wegen. Testes et datum ut supra. [07-02- 1598]
Sanne zei op 10 maart 2021 om 16:47
Hallo Egbert, dank je wel voor de aanvulling! Zelf kan ik die teksten niet lezen, dus dat had ik absoluut nooit gevonden. Groet, Sanne
Egbert zei op 10 maart 2021 om 18:11
Michiel Canters komt voor in het cijnsboek van de heren van Helmond betreffende Tongerle:

Periode 1498-1589:
Liberi 2
Michael filius Henrici Johannes Canters in Wetten

Periode 1600-1643:
De weduwe Jan Janssen van Doijenbraken
Jan Janssen van Doijenbraecken, emptor
Die twee kynderen Michiel Canters

7 deniers veteri = 2 blancken

Ex perto Scolmans.

Michiel is dus een zoon van Henricus Johannes Canters en heeft twee kinderen (liberi).

Er zijn echter twee personen in Nuenen met die naam. Er is een Hanrick Jan Canters de Jonge, wat suggereert dat er ook wel een Hanricj Canters de Oude zal zijn. Zij er in een gezin twee kinderen met dezelfde voornaam dan krijgen ze vaak verschilldende roepnamen zoals bijvoorbeeld Jan en Hans. Vaak zie je dat ze worden aangeduid met de toevoeging "de oude" en "de jonge" en dat zal hier ook het geval zijn.

Hanrick Jan Canters de Jonge, overleden vóór 15-09-1619
tr.
Joostien (afgaan tocht Nuenen 15-09-1619)
begraven Nuenen 20-03-1631
kinderen:
1. Aert Hanrick Canters
2. Luijcas Hanrick Canters
3. Pauwels Hanrick Canters
4. Mariken Hanrick Jan Canters, tr. Marcelis Adriaens, overleden vóór 07-10-1619
Sanne zei op 11 maart 2021 om 11:00
Hallo Egbert,
Ik weet niet of dit dezelfde akte is als waar jij naar kijkt?

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-10220-57&minr=3655023&miview=ldt

Nog wat toponiemen ter aanvulling; De Coppelen, Buijaerden en Scherpbier:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-10220-57&minr=3655054&miview=ldt

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-10220-57&minr=3655023&miview=ldt

Wellicht dat Joesken/Joostien 'van Cool' heette?

Vr. groet, Sanne
Sanne zei op 11 maart 2021 om 11:05
Vanwege dat Scherpbier ging in meer in de richting van Zeeland kijken en vond ik deze Henrick Pieter Jan Canters:

https://proxy.archieven.nl/46/64B86446FA754D9283E39B0CC2E5E75D

wonende te Gilze bij Breda (waar ongelofelijk veel Cantersen zitten).

Aangezien Peter die Canter in 1526 de eerst (bekende) is in Helmond, vond ik dit toch een interessante akte.
Egbert zei op 11 maart 2021 om 12:13
@Sanne

Ik heb de eerste akte van Tongelre bekeken en die begint met:

ORA Tongelre 57, folio 68r-69r

Art Hanrick Canters soen, Luijcas ende Pauwels sijne broeders ende wittige kijnderen Hanrick Jan Canters d'Jonge, verweckt bij Joestien sijnder huijsvrouwe, Aert Hanrickxs voors. ende Evert Anthonis Janssen van Cooll, richterlijcke gecoeren mombaeren van de onmundige kijnderen Marcelis Adriaens verweckt bij Mariken sijnder huijsvrouwe, oijck dochtere des voors. Hanrick Jan Canters saliger, alsoe als rechtlijcke kijnderen Hanrick Jan Canters voors., vermidts ijerst ende voor all behoorlijcke vertijdenisse van toechte gedaen bij Joostien naegelaeten weduwe Hanrick Jan Canters voors. voor schepenen der heerlicheijt van Nuenen de dato den XV september 1619, hebben alsoe ende door dijen nae drije sondaessche veijlinge in kercke van Nuenen gedaen ende met seeckere singulaerie conden daerop geleijt datte goederen voor den onmundige nuijtter vercocht diende dan gelaeten ende allet in conformiteijt van den octroije opt stuijck voor den onmundigen verleendt, opgedraegen eende met helmelinge vertijdenisse overgegeven ten behoeve van Jan Janssen Doeijenbraecken.

Daaruit blijkt dat dit gaat om kinderen van Hanrick Jan Canters de Jonge en een Joestien. De achternaam van Joestien wordt niet vermeld. Joestien heeft op 15-09-1619 in Nuenen afstand gedaan van het vruchtgebruik dat zij had op haar goederen waarvan haar kinderen het erfrecht bezitten. Dat doet zij omdat het voor de onmondige kinderen beter is dat die goederen worden verkocht. (Het geld dat de goederen opbrengen dient dan meestal te worden belegd voor de onmondige kinderen door het kopen van een rente.)

Evert Anthonis Janssen van Cooll is voogd over de kinderen van dochter Mariken en Marcelis Adriaens. Omdat Marcelis niet zelf optreedt als voogd over zijn kinderen kun je concluderen dat hij al overleden is.

De achternaam van Joestien kun je uit deze akte niet afleiden.
Egbert zei op 11 maart 2021 om 12:53
Die Peter die Canter die genoemd wordt in het schepenprotocol van Helmond is genoteerd als belending van een perceel dat is gelegen in Nuenen. Daar komt de naam dus in 1526 al voor.

De naam Canters kan afgeleid zijn van cantor, de voorzanger in een kathedraal of kapittelkerk. Eindhoven had een kapittelkerk. Opvallend in dat verband, hoewel veel later in tijd dan het ontstaan van de familienaam, is dat een Elisabeth Canters in 1623 onroerend goed gelegen te Stratum overdraagt aan "heer Jacob Melchiors, cantor der collegiale kercke binnen Eijndthoven". Deze Jacob Melchiors was dan ook weer pastoor van Tongelre.

Het voorkomen van de naam Canter/Canters op verschillende plaatsten hoeft geen familieverband te betekenen, maar wil je verder komen dien je wel alle mogelijkheden te onderzoeken.

Het met zekerheid linken van "onze" Anthonis Henrick Canters aan de tot nu gevonden gegevens blijkt toch behoorlijk lastig te zijn.
Hans Vogels zei op 11 maart 2021 om 12:58
Aanvulling Nuenen-Gemert

Gemert R.111 akte 265.
JAN HANRICK CANTERS als man van LIJSKE dv LUCAS LUCASSEN,
en HANRICK JAN CANTERS den Jongen, als man van JOSIJNA dv GEVERT JANS, verwekt bij Lijske voors.,

hebben gezamenlijk vercocht aan

LUCAS LUCASSEN TIJMMERMAN en aan
JENNEKE wv ARDT LUCASSEN met haar kinderen

een huis, hof en erfenis aan den Hovele neven erve Dierck van Nouwenhuijs, de gemeijnstraet en des copers erf.
22 jan. 1593 Get.: WA/JB

266.
LUCAS LUCASSEN en
JENNEKE wv ARDT LUCAS, met GERIT, haar zoon,

geloven gezamenlijk te betalen aan

JAN HANRICK CANTERS t.b.v. diens vrouw LIJSKE dv LUCAS LUCASSEN,
te Lichtmis toekomende over twee jaar de somma van 264 gl.
Get.+datum u.s.
Hans Vogels zei op 11 maart 2021 om 13:46
Aanvulling Gemert:

Gemert R.112 akte 133.
Accoord tussen MARGRIET wv LUCAS LUCAS, en zijn erfgenamen.

MARGRIET wv LUCAS LUCASSEN, met WILBORT JANSSEN, haar momber, ter eenre,

en de erfgenamen van LUCAS LUCASSEN, te weten
HENRICK (HENRICK) STEVENS als man van GEERTRUIJT,
JAN de CANTOR als man van LIJSKE,
LIJNTGEN LUCAS, haar zuster,
de knd van w. AERT LUCAS (te weten GERIT en zijn broer CLAES en zijn zwagers JAN AERDTS en JAN JACOPS), en JAN EMONTS (een neef) wonende tot Bakel, ter andere zijde,

zijn door spreken van goede mannen veraccordeerd, o.a. uit kracht van testament van WILLEM LUCAS, grootvader van Lucas Lucassen, en ook eentje door Lucas en Margriet gemaakt, dat Margriet schuldig en verbonden zal zijn de somma van 200 gl., in twee termijnen, uit te reiken, en ook de lijcoop, in het tracteren van dit accoord verteerd, te betalen.
De erfgenamen beloven van verdere aanspraken af te zien.
Met dank voor de goede betaling.
Get.: PA/LS/GL 12 feb. 1601
Hans Vogels zei op 11 maart 2021 om 13:49
Aanvulling Gemert:

Gemert R.110 akte 1123.
LUCAS LUCAS,
HENRICK STEVENS als man van GEERTRUIJDE (een zuster van Lucas),
LIJSKE (ook een zuster van Lucas) met haar tweede man JAN HENRICX alias CANTERS,
JENNEKE wv AERT LUCAS met haar momber en broer JAN VERAA, en
LIJNTKEN, hun zuster,
allen kinderen van LUCAS WILLEMS, verwekt bij MARGRIETA PETER EMONTS dochter,

hebben de ouderlijke erfgoederen als volgt verdeeld:
= Lucas krijgt een stuk akkerland neven Lijske, zijn zuster, en Jenneke, zijn schoonzuster en erve Anna van Nijeuwenhuijs en de gemeijnstraet.
= Lijske krijgt het stuk akkerland naast dat van Lucas. Jenneke een stuk land neven erve Henrick Stevens voors.
= Henrick het stuk land daar weer naast.
= Lijntken krijgt het huis en hof neven erve Henrick Stevens en de gemeijnstraet en erve Anna van Nijeuwenhuijs.
Last: de grondcijns.
19 sept. 1580 Get.: LR/WH/DA/TD
Sanne zei op 11 maart 2021 om 14:41
Hallo Hans, dank je wel voor alle aanvullingen..!

@Hans en Egbert:
Als je zo'n akte ziet als Hans als laatste aanhaalt, is het dan zo dat je alle kinderen van het gezin te pakken hebt? Of kunnen er nog andere kinderen zijn? Of wellicht, kunnen er nog kinderen bij een andere echtgenote zijn?
Egbert zei op 11 maart 2021 om 16:04
@Sanne

Kinderen hun deel dat zij van hun ouders zullen erven al tijdens het leven van die ouders (of een van hen) verkopen. Meestal gebeurt dat aan hun broers en/of zussen of één van hen, maar ik ben ooit een geval tegengekomen dat dat gebeurde aan een vreemde. Als de goederen dan uiteindelijk verdeeld worden is die persoon al uitgekocht en hoeft die niet meer te worden genoemd. Geestelijke personen kregen vaak bij hun intrede of gelofte al een bedrag en deelden dan niet meer mee. Ook kan het zijn dat een van de kinderen al overleden was zonder nakomelingen voordat de deling plaatshad. Er kunnen dus meer kinderen zijn dan bij een deling worden genoemd.
Egbert zei op 11 maart 2021 om 16:09
@Hans

Die gegevens uit Gemert geven een betere kijk op de Nuenense familie.
Jij noemde op 14 februari 2021 om 19:24 al enkele personen uit een Nuenese akte: Nuenen R.119 fol.115-v.
Ik kan deze gegevnes nergens terugvinden. Volgens de inventaris bestaat er geen nummer 119.
Kan dat misschien nummer 19 zijn:

10216 Schepenbank Nuenen-Gerwen, 1522-1810
19. Protocol schepengeloften en testamenten 1611-1639.

Ik wil die akte namelijk graag inzien.
Sanne zei op 11 maart 2021 om 16:18
Hallo Hans en Egbert, ik denk dat ik een heel eind ben met het cluster van 'onze' voorvader:

O.b.v. deze akte:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15240-3817&minr=2296979&miview=ldt
weten we ‘zeker’ dat dit verband klopt:
B4 Jan Joost Canters
B3 Aelken Joosten Canters (x Marten van Brussel)
B5 Aert Joost Canters
B7 Peter Joost Canters
B6 Joost Joost bleek niet te bestaan
B1 Willem Joest is nog niet helder, maar voor nu even niet belangrijk
B2 Henrick Joost Canters dan. O.b.v. deze akte zou je kunnen denken dat Henrick in het bovenstaande rijtje hoort als broer van Peter:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15240-3810&minr=2268419&miview=ldt
Dan heb je een hele raadselachtige akte:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B4D589712-2004-43AB-85F8-633F8E1B5007%7D
Anthonis Henrick B2a en zijn zwager voor de ene helft en Jan Jan en zijn broer Gijsbert Jan met twee zwagers anderzijds, verkopen iets dat ze verkregen hebben van Henrick Joost Canters.
En dan is er een Peter Henrick én een Peter Joest met momboir Jan Canters.
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BFF2D1BA5-5B2B-4CA8-8E13-332CDC6030F8%7D
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15240-3814&minr=2282952&miview=ldt
Volgens mij past de puzzel in elkaar als je aanneemt dat Henrick Joest Canters (en Yda Walscharts) twee zoons kregen: Anthonis Henrick Canters en Peter Henrick Canters. Die laatste heeft als momboir dan zijn oom Jan Canters en Thomas Walscharts.
Peter Joest Canters heeft dan als momboir zijn broer.
En over die ‘gekke akte’: dan denk ik dat Anthonis Henrick van zijn vader de helft van het licentiaat gekregen heeft en de broer van zijn vader Jan Joest de andere helft. Vervolgens hebben diens kinderen Jan Jan, Gijsbert Jan en twee dochters het gekregen.
Hieronder de stamboom zoals ik ‘m nu best solide begin te vinden. Nog een laatste opmerking over het andere cluster (C): cluster B speelt zich grotendeels af in Mierlo en cluster C in Nuenen. Maar! In die eerste akte hierboven verkoopt cluster B een rente die komt uit Nuenen.
Oh. En PS over Peter Joest Canters (B7), o.b.v. zijn schoonzoon Willem Wouters kan je aantonen dat hij de Peter Joest is die in al die aktes over de Vossenstraet in Helmond genoemd wordt.
B Joest Canters
B1 Willem Joest Canters (Helmond)?
B2 Henrick Joosten Canters (Mierlo) x Yda Jan Walscharts
B2a Anthonis Henrick Canters x Elske sGroetens
B2a1 Jan -> vernoemd naar overgrootvader? Walscharts
B2a2 Yken -> vernoemd naar oma Walscharts
B2a3 Willemken -> vernoemd naar opa sGroetens
B2a4 Heylken -> vernoemd naar oma sGroetens
B2a5 Joost -> vernoemd naar overgrootvader Canters?
B2a6 Hanrick -> vernoemd naar opa Canters?
B2a7 Antonis -> vernoemd naar zijn vader
B2b Peter Henrick Canters (momboiren in 1585: Jan Canters en Thomas Walsch.)
B3 Aelke Joosten Canters x Marten van Brussel
B4 Jan Joost Canters (Godshuys van Postel)
B4a Jan Jan Canters?
B4b Gijsbert Jan Canters?
B4c dochter Jan 1 x Lauwreijs Joosten
B4d dochter Jan 2 x Joost Fransen
B5 Aert Joost Canters
B6 <blijkt niet te bestaan>
B7 Peter Joest Canters x Anna Matheus Lambrechts Sweers
B7a Matheus ('Teeuwen') Peter Canters
B7b Meriken Peter Canters
B7c Hilleken Peeter Canters (Gemert) x Willem Wouters
B7d nog checken (waar Neesken/Arien hoort ben ik even kwijt)

Kritische commentaren zijn welkom :)
Groet, Sanne
Egbert zei op 12 maart 2021 om 01:57
B7b Meriken Peeter Canters x Lambert Peeter Lamberts

B7d Neesken en Arien zijn kinderen van Henrick Michiels die waarschijnlijk getrouwd was met een dochter van Joost Canters (B).
Egbert zei op 12 maart 2021 om 02:10
Opmerkelijk in 1568 in Turnhout:
- Pieter Canters
- Wouter Canters, schoenmaker
- Sebastiaan Canters, wonende in de Gasthuisstraat, verbannen of gevlucht uit Turnhout omdat hij de Hervormde godsdienst aanhing.
- Wouter Walschaerts
Sanne zei op 12 maart 2021 om 14:36
Wat ik zo raar vind: als de theorie die ik gisteren opgooide klopt, dan had Jan Joost (B4) vier kinderen, maar hij woonde in het Godshuys van Postel.
Kan dat?
In het BIC is wel een archief te vinden van de Abdij van Postel, maar daar komt hij niet in voor, althans, niet onder de zoekterm Canter*.
In de schepenaktes van Helmond zie je wel meermalen als belender 'godshuys van Postel' gek genoeg.
Iemand enig idee hierover? Groet, Sanne
Egbert zei op 12 maart 2021 om 15:02
Ik heb daar ook over nagedacht. Er staat in de aktes: "Jan Joost Canters, wonende int Goidtshuijs tot Postel". Je zou dan denken dat hij een religieus is en dan mag je verwachten dat hij niet de Jan is waarvan in de akte van 1635 4 kinderen worden genoemd. Hij kan daar natuurlijk een andere functie gehad hebben.
Op 18-05-1633 koopt een Jan Janssen Canters, timmerman een half huis in Helmond. Van zijn broer Gijsbert Jan en zijn twee zwagers heb ik nog geen spoor kunnen vinden.

Het zou moois zijn om een lijst van religieuzen van Postel te hebben om te zien of Jan Canters daar wordt vermeld. In het boek van Welvaarts: "Geschiedenis der abdij van Postel" kom ik zo'n lijst niet tegen. Er staat helaas ook geen index in.
Egbert zei op 12 maart 2021 om 15:12
De belending "Godshuijs van Postel" in Helmond is niet vreemd. Het collatierecht van de kerk behoorde aan de abdij van Floreffe. De pastoors werden door Floreffe aangesteld. Later gebeurde dat meer en meer door haar dochterabdij, de abdij van Postel. In 1682 werd het begevingsrecht officieel door Floreffe aan Postel overgedragen.
Peter van de Laar zei op 12 maart 2021 om 15:16
Ik weet niet of dit helpt? In 1509 is een Kanters schepen te Bakel. Het is de enige vermelding die ik aantref van Kanters of Canters in de Bakel en Milheeze c.a. 14de – 16e eeuw uit “De Kroniek van Driek”.

BHIC. Collectie Charters Provinciaal Genootschap.
Toegangsnummer 221, inv.nr. 1401.
d.d. 22-02-1509.
Copie.
"Wij ANSEM van AERLE, AERT CELEN, WILLEM SLAATS, CHRISTIAEN STERCKEN, JAN STANSEN, GERIT MERTENS ende CLAEUS KANTERS,Scepenen in BAKEL, wij ADAM de LEUW, STAN van den LAER, HENRICK FREDERICX, JAN vanden ZAEFVORT, DIERICK van HOERT, PEETER van CAUWENBERCH ende HENRICK KNYFF, als Scepenen in AELRE doen condt eenen eyggelycken certificeerende voor die Gerichte waarheid .....etc"
Egbert zei op 12 maart 2021 om 16:22
De familie Verrijt/van Rurh kwam al langer in Asten voor. Ik zie niet in waarom dit een zoon van Willem Joest Canters zou zijn, zeker niet als dat uit de familieverbanden en bezittingen niet blijkt.
Egbert zei op 12 maart 2021 om 16:26
@Peter

Een Claeus Kanters, als schepen van Bakel in 1509 is een interessante vondst. Jammer dat er weinig oude archieven van Bakel bewaard zijn gebleven.
Egbert zei op 12 maart 2021 om 16:54
Uit het boek "Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570" van professor Arnoud-Jan Bijsterveld, wordt aan de hand van gegevens over ruim drieduizend pastoors die tussen 1400 en 1570 werkzaam waren in Noord-Brabant, een beeld geschets over hun leven.
Daaruit blijkt dat het priesterconcubinaat in de zestiende eeuw een algemeen verschijnsel is geweest dat wellicht door de meeste parochianen werd getolereerd zolang het niet leidde tot een openlijk schandaal.
Het onderzoek beperkte zich tot pastoors, de met de zielzorg belaste geestelijken, die tussen 1400 en 1570 werkzaam zijn geweest in de parochies van de toenmalige dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel.

Over kloosterlingen zijn mijn geen onderzoeken bekend. Ook daar kwamen natuurlijk onwettige kinderen voor.

Als Jan Canters die volgens een akte in 1597 een kloosterling was denk ik niet dat hij de vader van die vier kinderen is.
Sanne zei op 12 maart 2021 om 17:21
@Egbert: oh, is er een akte die echt specifiek zegt dat hij kloosterling was? Die heb ik nog niet gezien dan.

Ik was op een heel ander spoor aan het denken:
er is in Brussel een Seger de Cantere (beroep: metser), die in 1468 lid wordt van het steenbickersambacht, en in 1435 een Reynere de Cantere die lid wordt van hetzelfde ambacht. Wat nou als er nog een generatie steenbickers/metser was, die de abdij verbouwd heeft?

Volgens wikipedia (ik weet het, niet echt een wetenschappelijke bron, maar wel heel handig) is de abdij in de zeventiende eeuw verbouwd van romaanse naar gotische stijl...
Egbert zei op 12 maart 2021 om 17:35
Nee er is geen akte die zegt dat hij kloosterling was, maar alleen dat hij woonde in de abdij. Was hij geen kloosterling dan moet hij voor de abdij hebben gewerkt. Maar als hij vier kinderen had dan lijkt mij dat het minder voor de hand ligt dat hij in de abdij woonde.
Sanne zei op 12 maart 2021 om 22:22
@Egbert: om op jouw eerdere opmerking over Turnhout terug te komen:

In 1520 schrijft een Cornelis Walschats zich in bij de universiteit van Leuven, afkomstig uit Turnhout:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/sjabloon/component/id/MATRIKEL_00116656?text=walsch*&sort=akte_datum&direction=asc&print=1

en in 1523 een Petrus Walscharts uit Turnhout:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/sjabloon/component/id/MATRIKEL_00116659?text=walsch*&sort=akte_datum&direction=asc&print=1

Maar zeker zo interessant:
in 1521 schrijft daar een Johannes De Walsche zich in aldaar (universiteit Leuven):
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/sjabloon/component/id/MATRIKEL_00033065?text=walsch*&sort=akte_datum&direction=asc&print=1
We veronderstelden een huwelijk tussen Yda Walscharts en Henrick Canters zo rond 1550, dus een geboorte van Yda rond 1525. Dat haar vader daar niet al te ver voor studeert is niet zo gek.

en in 1509 ook een Johannes de Walsche:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/sjabloon/component/id/MATRIKEL_00032853?text=walsch*&sort=akte_datum&direction=asc&print=1

Het is misschien wel een familietraditie, want in 1464 zie je ook een Johannes Walschen, afkomstig uit Bisdom Luik, maar voor 1559 was dat ook het gebied waar wij naar kijken:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/sjabloon/component/id/MATRIKEL_00134429?text=walsch*&sort=akte_datum&direction=asc&print=1


In 1552 weer een Johannes Walscharts, ditmaal uit Tongere

En in 1513 een Judocus (Joost) Die Walsche:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/sjabloon/component/id/MATRIKEL_00032925?text=walsch*&sort=akte_datum&direction=asc&print=1
De broer van Yda heet ook Joost, hij zou dan wel een stukje ouder zijn dan zij, maar het kan ook gewoon een populaire naam zijn in de familie.

Mijn taalgevoel zegt dat Walschaerts wel degenlijk afkomstig kan zijn van 'Walsche', maar misschien heb ik het fout.

Heb jij het idee dat hier een link zou kunnen zijn?
Sanne zei op 15 maart 2021 om 21:29
@Egbert: Hallo Egbert, nog even over Jan de kloosterling. Ik heb de abdij van Postel gemaild en een razendsnel antwoord ontvangen. Dit is het antwoord:

"Postel is pas een onafhankelijke abdij geworden begin 17de e. Tot die tijd was Postel afhankelijk van de abdij Floreffe (bij Namen).
Naamlijsten van die tijd hebben we niet, noch van kloosterlingen noch van tewerkgestelden.
Maar het is uiteraard niet uitgesloten -gezien de beschrijving van zijn verleden- dat de gezochte hier te werk gesteld was. Er is nogal wat gebouwd door Postel in de loop van die eeuwen.
Maar nogmaals: bazin was de moederabdij Floreffe.
De ambachten en neringen woonden hier in kleine huisjes binnen de abdijmuren, maar namen daarvan zijn bij mijn weten niet bekend.
De religieuze zorg voor die bewoners viel eerder onder de pastoor van Postel, die hun namen noteerde ter gelegenheid van huwelijken en-of doopsels
Zij behoorden niet tot de abdijgemeenschap in strikte zin.
Dat hun naam en adres (zoals in dit geval) bekend staat in gemeenteregisters is in het verleden bewezen.
Met de aanduiding “Godshuis Postel” als adres zal destijds wel de enige mogelijkheid zijn geweest.
Gezien de verdere beschrijving van de bouwactiviteiten van uw voorvader denk ik dat er eerder in die richting moet gedacht.
Of u met zoekwerk tot enig resultaat zult komen weet ik niet. In ieder geval: veel succes toegewenst! "

Het BHIC heeft in samenwerking met een aantal partijen het archief van de Abdij gedigitaliseerd. In dat archief is geen Canter* te vinden. Ik zie in de inventaris echter zo snel niet een lijst van kloosterlingen o.i.d.

Voor nu parkeer ik 'm maar.
Hartelijke groet, Sanne
Egbert zei op 15 maart 2021 om 22:52
Dat Postel pas in de zeventiende eeuw onafhankelijk werd van Floreffe betekent niet dat voor die tijd het archief van Postel niet in Postel werd bewaard. Dat blijt ook uit de archiefstukken uit het abdijarchief. Van Floreffe zijn geen archieven bewaard gebleven.
Jammer dat er geen gegevens zijn van kloosterliongen of te werk gestelden, maar dat had ik al verwacht gezien de inventaris en de publicaties over Postel.

Ik heb gekeken of er doopinschrijvingen zijn in postel, maar helaas zijn er die niet uit de tijd dat Jan Joost Canters daar woonde (27-11-1597).

Wat betreft die pater Canters die wordt genoemd in:
https://proxy.archieven.nl/0/145F28EDD67A4310ABD315D6E3582752
Ik heb die akte bestudeerd, de naam is wat onhandig geschreven, maar de letter lijkt niet op een A. Ik lees daar Peter Canters in. Ook in 1575 zagen we al een Peter Canters als belending in de Vossenstraet, en in 1583 dus ook nog.
Dat komt overeen met die Peter Cantersdie op 10-10-1572 een zille land in de Vossenstraet koopt en op 28-01-1574 ook een huis aldaar.
Egbert zei op 16 maart 2021 om 01:40
@Sanne

Op 8 maart 2021 om 18:03 vermelde jij:
C1 a Joest Peters Canters (in akte staat: "voldaan door Anthoenis Canters te Asten")

Dat is gebaseerd op onderstaande akte:
Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 248, akte 68. BLZ. 53.
JOEST PEETERS, wonende te Mierlo, heeft vercocht aan heer ART MATHIJS die GROOT een jaarl. rente van 5 gl./5 st. uit een huis met land te Mierlo ts geh. Liysick neven erf. der erfg. Luytgen Costers en erf. Jan Thoenis Loyen en van erf. Peeter Henrick Goris tot voor op de gemeynstraet.
Met voorwaarden. Get.: WF/PH 12 juni 1610.
(In de marge: voldaan door Anthoenis Canters te Asten)

In het origineel staat niet "voldaan door Anthoenis Canters te Asten" maar "Solutium et quitatium ut affirmat Anthoenis Canters woenende tot Asten". Ik zou dat vertalen als: Is betaald en kwijtgescholden bevestigd door Anthoenis Canters wonende te Asten. Het af te lossen bedrag is dus niet voldaan door, maar voldaan AAN Anthoenis Canters.

Er staat in de akte niet dat Joest Peeters een Canters is. De naam is te algemeen om daar conclusies uit te trekken. Het verband met Anthonis Canters te Asten zit hem niet in de verkoper van die rente, maar in de koper. Joest Peeters heeft geld geleend van Art Mathijs die Groot met als onderpand zijn huis in Mierlo. Hij moet elk jaar daaruit een rente (interest) betalen van 5 gl. 5 st. Het geleende bedrag van 75 gulden kan afgelost worden aan heer Art. Deze Art Mathijs die Groot zal de oom zijn geweest van Elsken Willems Thijssen Groetens, de vrouw van Anthonis Henrick Canters. Waarschijnlijk is Anthonis Canters op deze manier in het bezit van die rente gekomen.

Het bestaan van een Joest Peeter Canters kun je hiermee dus niet aantonen.
Egbert zei op 6 april 2021 om 15:21
@Sanne

Ik kijk zo af en toe op watstaatdaer maar volg het niet intensief.

Ik heb de akte ook bekeken en zelf getranscribeerd. Ik lees daar enige andere dingen zoals bijvoorbeeld Peeter en niet Pieter. En ook niet "andere susters ende moeders kinderen", maar broeders kinderen. Ook wordt er Lierop in genoemd en is de akte op verzoek van Aert Joost Canters opgemaakt. Het blijkt dat de erfgenamen van Joost Canters een rente hadden verkocht zonder Aert hierover in te lichten. Die verkoop vond plaats in Lierop op 06-07-1595. Aert gaat er in de akte in het Bosch Protocol alsnog mee akkoord.

Helaas is het protocol van Lierop waarin de genoemde akte zou moeten staan niet bewaard gebleven.

Ik heb de aktes in het Bosch Protocol waar Anthonis Canters wordt genoemd wel ooit bekeken, maar deze van Aert dus niet. Deze is wel erg interessant omdat hier Antonis Henrick Canterss als de erfgenaam van Joost Canters wordt genoemd.

BP 1435, folio 177r

Kennelijck zij eenenijegelicken dat alsoo Jan Joost
Cantersch voor hem selven, mede hem sterck makende
voer Aelken sijn suster present, oic mede als momber
van de onmundigen kinderen Peeter Canters ende Willem
Wouter Sterckenss, als man ende momber Hilleken,
sijnder huijsvrou, een van de kijnderen Peeter Canters voors.,
mede hem sterck maickende voir dandere onmundige
Peeter Canters, item Antonis Henrick Canterss,
voir hem selven ende mede hem sterck makende voir zijn
susteren ende broederen, Goert Jan Peeters als man
ende momber van Catharinen sijnder huijsvrou, mede
hem sterckmaickende voer sijn andere susters ende
broeders kijnderen altesaimen wittige erffgenamen
ende nacomelingen van Joost Canters, hadden
wittelick ende erffelick vercoeft, opgedragen ende overgegeven
Aelberten Dirix een jairlix rente van drie mudden
roch, wesende een andeel van acht mud rochs jairlix,
heffende ende beurende wt een stuc lants genaempt
den Sandtcamp ende noch meer andere in de principael
constitutiebrieff begrepen met allen den achterstellen
dair van verloopen, prout in litris scabinorum de
Lijerop van date den sesten dach julij anno XV C vijff
ende tnegentich. Soo is gestaen voor schepenen ondergeschreven
Aert sone wijlen des voirn. Joost Canters, hoe
wel hij hier boven vergeten is geweest, ende nochtans
gerechticht sijnde, soo hij verclairde in een sestedeel
der voirs. jairlixe rente van drie mudden rogs,
heeft dien niet tegenstaende de voirs transpoirte
van deselve drie mudde rogs erffelix pachts
gelaudeert, geapprobeert ende geratificeert midts desen,
renunchierende tot behoeff des voors. Aelberts Dirix
wittelick ende erffelick mits desen op tvoirs sessde
gedeelte dat hem in de voirs. drie mudden rogge
erffelix pachts competeerde, met helmelinge etc.
Gelovende voirn. Arnt Joosten super omnia et habenda dit
lauderen, approberen ende ratificeren ende vertijen ratum
servare, omnes obligationem et impeticionem ex parte sui deponere.
Testes van den Mere et Horenbeeck. Datum Xa februarij
Anno XV C XCVII.


Aert heeft recht op een zesde deel van de genoemde rente. Er moeten dus zes staken zijn gweest oftewel zes kindern van Joost Canters.
1. Jan Joost Canters
2. Aelken
3. Peeter Canters (waaruit o.a. Hilleken getrouwd met Willem Wouter Sterckenss)
4. Hendrick Canters (waaruit o.a. Anthonis)
5. een dochter (waaruit o.a. Catharinen getrouwd met Goert Jan Peeters)
6. Aert Joost Canters

Dochter nummer 5 zal gehuwd zijn geweest met een Henrick Michiels (zie ook mijn bericht van 10 maart 2021)
Goirt Jan Peters wordt in de Helmondse aktes van 27-11-1597 en 07-02- 1598 ook genoemd "van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henricx Michiels". Het staat er niet maar ik neem aam dat hij ook optreedt als man van Catharina Henrick Michiels.

Zie ook (en ook hier weer een rente te Wetten onder Nuenen en een te Mierlo):
Rechterlijk Archief Helmond 247, akte 228. blz. 140.
GOERT JAN PETERS als m/m van CATELYN, dv HENRICK MICHIELS, heeft overgegeven aan ANTHOENIS WILLEMS een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. die HENRICK PETERS geheten die Cremer aan JOEST JAN GOEYLOFFS beloofd heeft uit een camp te Nuenen ts geh. op Wetten (Nuenense schepenbrief 13 aug. 1539). Nog een jaarl. rente van 6 Rijnsgulden die GOERT JANSEN VERSANTVOERDT aan ARRIAEN GEERLIJNCX heeft beloofd uit een huis te Mierlo opt Hout (Helm. schepenbrief 6 maart 1585). 18-03-1609.

De overeenkomst tussen de Bossche akte en de twee Helmondse akten is groot. In de Helmondse akte van 1597 verkopen 4 erfgenamen een rente aan de 2 andere erfgenamen. In de akte van 1698 is ook sprake van "ses gedeelte".
Sanne zei op 6 april 2021 om 15:58
Hallo Egbert,

Heel erg bedankt voor de vertaling, en interpretatie!
Dit betekent denk ik dat we Willem Joest toch definitief van het lijstje met kinderen af moeten halen. Hij komt in 1552 één keer voor, en daarna verdwijnt hij van het toneel:

https://proxy.archieven.nl/0/24D516C5AFFC492ABAA4DA720DACF111

Kan het in theorie nog een geestelijke geweest zijn, maar goed. Maar wellicht ook een broer van Joost de stamvader, of zelfs vader.

Zou de akte in het Bossche schepenarchief staan, omdat Aert Joest daar woonde?
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=7-1&id=751925532&index=142

Want dan wordt het heel interessant :)

Hartelijke groet, Sanne
Egbert zei op 6 april 2021 om 17:02
Willem Joost Canters kan best wel tot de kinderen hebben behoort. Als hij zonder nakomelingen is overleden voordat de akte van 10-02-1597 werd opgemaakt hoeft hij niet meer genoemd te worden.

Aert Joost Canters woonde in 1589 in den Bosch gezien de onderstaande akte met de vernoeming van een rente van 3 mud rogge in 8 mud rogge uit onderpanden te Lierop. Diezelfde rente wordt ook genoemd in de akte van 10-02-1597.

Bosch Protocol 1421, folio 24v
Wij Loeff et Lammens [?], schepenen inne sHertogen-
bossche doen condt eenenijegelicken dat op huijden
date van desen voer ons inne propren persoone verscenen
ende gecompareert is, Aert sone Joost Canters,
inwoendere deser stadt, ende heeft deselve mits
desen geconstitueert ende wittelick machtich gemaect
Jasparen van Renshoven, present in sijnen wittigen
facteur ende procureur. Gevende ende verleenende
denselven oipenlick mits desen vrij, volcomen macht, auctoriteijt
ende speciale beveel, omme in sijns constituants name
ende van sijnen twegen alsulcke portie, gedeelt ende
contingent als den voirs. constituant competerende
is in een jaerlicke ende erffelicke pacht van drie mudden
roggen in een jaerlicke pacht van acht mudden
roggen vuijt onderpanden tot Lierop, te eijschen,
manen, beuren ende ontfangen, quijtancie van den ontfanck
te gevene, deselve oijck in ende met voer alle
gerechten, hoven ende bancken te vervolgen. Daeromme
soe in aenleggers als verwerders plaets te ageren
alle dagen ende termijnen van recht te observeren
de cal….a ende alle andere nootelicke eeden die trecht
admitteert in sijns comparants siele te swerene
ende voirts generalick ende speciaelick cum ratisficatione
actorem et potestate substituen. Gelovende super omnia et habenda
ratum et inde…s servare usque ad revocatio. Salvo
inso calculo. In kennisse etc. Gegheven den XXIIen junij anno
XVc LXXXIX. [22-06-1589]

Aert wordt later Raad van 's-Hertogenbosch genoemd.
Sanne zei op 6 april 2021 om 17:44
Hallo Egbert,

Ja, dit heb ik dan gevonden in Den Bosch:

A. Aert Joest Canters x Metken
A.1. Anneken (getuige bij haar doop in 1597: Jan de Weer) x Daem Claes de Blanckendael
A.1.a Nicolaes 1670
A.1.b. Joost 1676
A.2. Joost Aertsen Canters x ?
A.2.a Mechteld Joost Canters x Martinus Cornelis Ackersdijck (graf 352 in de St-Jan in Den Bosch)
A.2.a.1 Hendrick Ackersdijck
studeert in Reims, promoveert in 1658
schepen Den Bosch / kanunnik St. Pieter Boxtel
x Maria Chatvelt
A.2.a.2 Cornelis Ackersdijck
studeert ook rechten
schepen Den Bosch
A.2.a.3 Herman Ackersdijck
advocaat in Den Haag
A.2.a.4 kind 4

Die Maria Chatvelt is reuze interessant, haar betovergrootmoeder is volgens mij de zus van Van Oldenbarnevelt !

Dit alles nog niet op de komma gecheckt overigens.
Ben benieuwd naar jouw reactie (mocht je daar zin in hebben natuurlijk).

Hartelijke groet, Sanne
Egbert zei op 6 april 2021 om 23:13
Ik melde dat Aert Joost Canters Raad van 's-Hertogenbosch was. Dat klopt niet.
Van wijlen Joost Aertse Canters wordt in 1670 gezegd dat hij "out schepen en raedt"van 's-Hertogenbosch was.
Deze Joost had 2 dochters:
1. Machtelt, getrouwd met Martinus Ackersdijk
2. Anneken, getrouwd met Daem van Blanckendael
Egbert zei op 9 april 2021 om 11:33
Klopt, een jaar eerder maakt hij zijn testament:

Testament van Joost CANTERS, Raad en Oud schepen van 's-Hertogenbosch weduwnaar van Hermana, dochter van wijlen Jacob Laureijs van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch
23.08.1669 | N 2671 | f 341
Egbert zei op 9 april 2021 om 11:39
In een latijnse akte in het Bosch Protocol staat ook de vrouw van Aert vermeld:

Arnoldus filius Judoci Canters tamquam maritus et tutor legittimus Mechteldes sue uxoris, filie quondam Rodolphi filij quondam Petri filij quondam Simonis de Stiphout.
(BP 1406, folio 346r, 05-01-1590)

Van haar weten we ook nu de naam van haar vader, grootvader en overgrootvader, maar helaas staat er bij Arnoldus alleen maar dat hij een zoon van Judoci is en dat wisten we al.
Sanne zei op 9 april 2021 om 13:19
Hallo Egbert,

Goh, die vrouwen zijn doorgaans zo moeilijk te vinden, leuk!
En dan weten we ook hoe de naam Mechteld in de familie is gekomen.

Wat de vader van Joost (de vader van Aert) betreft, het zou natuurlijk goed de Peter die Canter kunnen zijn, die in 1526 als eerst opduikt in het schepenarchief van Helmond. Die is belender in Nuenen-Opwetten, en de kinderen van Joost verdelen ook een rente uit Nuenen-Opwetten. En een van de kinderen van Joost heet natuurlijk Peter.. 't is geen hard bewijs, maar toch.
Sanne zei op 9 april 2021 om 13:37
Ik zit momenteel ook een beetje te kijken naar Jan die Weer, die getuige is bij de doop van Anneken in 1597:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=225-1&id=751925532&index=200

In 1605 wordt in diezelfde St-Jan waar Anneken gedoopt wordt, een Jan de Weer begraven:
http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/130/jan-de-weer-1605.aspx#Bijzonderheden

Deze Jan komt uit de Helmondse schepenfamilie 'de Weer' ofwel 'sWeerts'.
Hij verlaat Helmond rond dezelfde tijd als onze Aert Joost Canters, en belandt via Ravenstein uiteindelijk rond 1595 in Den Bosch. Precies op tijd voor de doop van Anneken zeg maar.

Nu hebben we die naam Sweerts al eerder gezien, namelijk bij de familie Walscharts. Lijsbet Ermergerden Sweertsdr is de vrouw waarmee Jan Walscharts de buitenechtelijke Jan krijgt:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B0EF2B836-6A2F-4F9C-AD15-6CCB7DB4CB80%7D

Als Lijsbeth uit een Helmondse schepenfamlie komt, moet ik misschien de stamboom heroverwegen. Uit de akte waarin het gezin van Jan Walscharts op te maken valt, is één telg toch een vraagteken: Thonis - en dat is nu juist de belangrijke. zie ook:
https://watstaatdaer.nl/forum/interpretatie-transcriptie-helmond-1445

In die chat is de conclusie getrokken dat Thonis een zoon is van de overleden Jan. Logisch, want allebei de zoons Jan lijken nog te leven, dus dan komt er volgens mij doorgaans geen kind mee. Echter, in andere (latere) aktes komt vaker voor Jan Walscharts, en Thonis zijn zoon. Uit de aktes die er zijn heb ik ook het idee dat Thonis net een generatie later is, in 1512 leeft hij nog.
Mocht hij de zoon van Jan zijn, dan is het natuurlijk ook altijd nog de vraag of dat de 'echte' Jan is of de natuurlijke zoon.
Tot nu toe leek het me logisch dat hij niet onder de buitenechtelijke Jan moest vallen, aangezien ik dacht dat een buitenechtelijke tak niet zo snel een schepen voort zou brengen. Maar als Sweerts een schepenfamilie is, dan is dat misschien toch mogelijk.

Verder grappig om te zien dat ook Lijsbeth haar moeders naam draagt, net als de drie dames sGroetens...

Over Lijsbeth: ik heb zo'n vermoeden dat dit haar familie is:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=46&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15240-3788&minr=2215125&miview=ldt
In dat geval zou ze dus de dochter zijn van Mercelys van der Beersdonc.

Maar verder was ik dus nog niet!

Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 10 april 2021 om 13:06
@Egbert: over de familie Van Beug(h)en is veel te vinden in Den Bosch, maar niet over de tak die wij zoeken volgens mij..

In 1516 is wel een Jacob van Beugen te vinden:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&index=8&imgid=1264189918&id=1264189913

En in 1625 'onze' Jacob met zijn vrouw: Metken Huijgermans
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265527813&index=43
De ouders van Hermana dus.

In 1738 wordt een Jacobus Adrianus van Beugen gedoopt, dit zal de Jacob van Beugen zijn die rond 1783 een huis koopt ('t Hage) op de Markt:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1478640961&index=708
... en getrouwd is met Dorothea Johanna Sassen:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1478548332&index=621
Dit zou een kleinzoon kunnen zijn, maar is niet echt te herleiden.

Aangezien Hermana kennelijk vernoemd is naar een Herman, heb ik die ook bekeken. Daar is wel meer te vinden, een bezige bij zou ik zeggen. Hij wordt genoemd i.v.m. verschillende plaatsen:
* Berlicum 1604:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265284877&index=30
* Kerkstraat Den Bosch 1592:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265113173&index=20
* En Asten 1613 en 1625:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265212409&index=27
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265421048&index=39

Ook komt hij aantal keer voor i.v.m. een borgtocht/indemniteit:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265092909&index=17
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265098920&index=18
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265321139&index=33
Is daar een beroep uit af te leiden? Een koopman of 'vastgoedhandelaar' ofzo?

Hij komt ook een aantal keer voor met omschrijving 'promisit ... gulden':
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265054333&index=14
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265087037&index=16

En i.v.m. een procuratie en quitantie:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265400459&index=37
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=1265155303&index=21

Ondanks de vermeldingen in 1613 en 1625, zie ik in het archief van Asten verbazingwekkend weinig over hem, enkel een Meriken van Beugen:
https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/asten_oudrechterlijk_archief_1463-1810/Asten-RA-1646-1656.pdf
(pp. pdf 44 en 60)

Tot zo ver het spoor... ik laat deze tak voor nu even zitten, maar wilde toch even delen wat ik erover gevonden had.
Oh, en mocht je uit het bovenstaande weten wat voor beroep Herman van Beugen had, dan is dat natuurlijk hele leuke informatie!

Hartelijke groet, Sanne
Egbert zei op 10 april 2021 om 16:57
Omdat ik niet van de Bossche tak Canters afstam heb ik daar niet naar gezocht.
Ik heb die aktes over Asten ingezien:

Toegang Bosch Protocol
Inventarisnummer 1460
Folionummer 76 - Verso
Datum 3/1613
Beschrijving Herman van Beugen 10 1/2 gl jaarlijks Asten

Herman Hermanss van Buegen verkoopt daar een rente uit onderpanden in de parochie Asten, o.a. een huis gelegen te Ommel aen de capelle. Daar had Anthonis Canters ook bezit. Maar dat behoeft niet in verband met elkaar te staan. Op het platteland werd vaak geld geleend van vermogende personen uit den Bosch. Als onderpand werd een huis of grond gegeven. Als de jaarlijkse rente niet betaald kon worden werd het bezit uitgewonnen (de evictieprocedure). De goederen werden dan openbaar aan de meest biedende verkocht en daar werd de schuld mee afgelost. Vaak kwamen die goederen dan aan de schuldeiser en zo zie je dat Bosschenaren vaak bezit hadden in de Meierij waar ze op die manier aan waren gekomen. Dat was naast het uitlenen van een bedrag tegen betaling van een rente ook een vorm van geldblegging. De goederen werden dan verpacht.
Herman van Buegen had die rente op 04-03-1609 gekocht van Gerart sone wijlen Henrix Aertssen van den Eijnde. Herman was toen hij bakker. Hij verkoopt die rente nu aan Willem Janssen van den Berge. 23-03-1613.


Toegang Bosch Protocol
Inventarisnummer 1500
Folionummer 46 - Verso
Datum 1/1625
Beschrijving Herman van Beugen 7 gulden jaarlijks Asten

Hier zien we dezelfde Herman Hermanss van Buegen. Nu gaat het om een rente uit huis te Asten op Ostade op 24-01-1615 gekocht van Arent Henricx Huijbertss als man van Elizabeth Jans Peeterss 02-01-1625.
Egbert zei op 10 april 2021 om 17:36
De aantekening in de marge van deze akte bevestigd inderdaad dat Hermken een dochter is van Jacop Laurenssen van Buegen en Metken Gerarts Janssen Huijgermans

Toegang Bosch Protocol
Inventarisnummer 1525
Folionummer 128 - Recto
Datum 1/1625
Beschrijving Metken Huijgermans weduwe Jacob Laurijnse van Beugen 9 gulden jaerlijks uijt huijs alhier

Metken dochtere wilner Gerarts Janssen Huijgermans, ende wittige naergelaten weduwe saliger Jacops Laureijnssen van Buegen, heeft wittelick ende erfflick vercoft Jannen Aertss van Eesteren, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van negen caroli gulden. Te lossen met 150 gulden. 23-01-1625.
In de marge:
Jan Aertssen van Eesteren heet bekent dat Joost Arts Joosten, man van Hermken dochtere Jacops Laurenssen van Buegen desen chijns van negen gulden aen sijns Janssen handen heeft gelost ende gequten. Actum dem XIIen septembris anno XVIc XXVI.
Egbert zei op 10 april 2021 om 18:16
Ik vind 3 kinderen van Joost Arts en Hermken gedoopt in 's-Hertogenbosch:

Identificatie NT000773420
Datum 16/3/1623
Soort DTB Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-008
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Personen
Naam: Mechtildis
Geslacht: v
Rol: Gedoopte
Wettig: ja
Naam: Arnoldus, Judocus
Geslacht: m
Rol: Vader
Naam: NN, Hermania
Geslacht: v
Rol: Moeder
Naam: Coot, Jacobus Gerardi del
Rol: Getuige
Naam: Joannis, Gertrudis
Rol: Getuige

Identificatie NT000774352
Datum 10/7/1625
Soort DTB Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-008
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Personen
Naam: Jacobus
Geslacht: m
Rol: Gedoopte
Wettig: ja
Naam: Arnoldi, Judocus
Geslacht: m
Rol: Vader
Naam: NN, Hermanna
Geslacht: v
Rol: Moeder
Naam: Judoci, Joannes
Rol: Getuige
Naam: Gerardi, Mechtildis
Rol: Getuige

Identificatie NT000771219
Datum 1/5/1629
Soort DTB Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-009
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Personen
Naam: Arnoldus
Geslacht: m
Rol: Gedoopte
Wettig: ja
Naam: Arnoldi, Judocus
Geslacht: m
Rol: Vader
Naam: NN, Hermanna
Geslacht: v
Rol: Moeder
Naam: Marci, Stephanus
Rol: Getuige
Naam: Haren, Jacomina van
Rol: Getuige


Er moet echter ook een dochter Anneke geweest zijn.
Sanne zei op 11 april 2021 om 21:53
Hallo Egbert,

Heel erg bedankt voor alle informatie weer..!
Maar je hebt gelijk, het is een beetje een zijspoor, wel een interessant zijspoor :)

Heb jij toevallig nog meer gevonden over het gezin van Henrick Joest Canters en Yda Jan Walscharts?
Ik kan er echt heel weinig over vinden, zeg maar gerust: niks.
Misschien zijn ze ook verhuisd..? Het lijkt wel of het gezin (aan het einde van de Gelderse oorlogen?) uitgewaaierd is, de een naar Mol, de ander naar Asten, weer een ander naar Den Bosch. En Peter naar de (relatief) veilige stadsmuren van Helmond.

Mocht je iets hebben kunnen vinden, dan zou dat heel leuk zijn...

Hartelijke groet, Sanne
Egbert zei op 15 april 2021 om 23:32
@Sanne

Ik zou graag zeggen: missie geslaagd! Maar helaas is dat maar gedeeltelijk zo.

Jouw vondst van die akte in het Bossch protocol (BP 1435, folio 177r) van 10-02-1597 bevestigen in ieder geval dat onze gezochte Antonis Henrick Canters een zoon is van Henricken Joest Canters.

Daarmee ziet het gezin van zijn vader, Joest Canters; er volgens mij zo uit:

JOEST CANTERS
overleden vóór 23-01-1564
kinderen:
1. Henricken Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564, 15-12-1564; overleden na 12-03-1578
2. Peteren Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564
3. Jannen Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564 (woont in het Godshuijs van Postel, 7-11-1597, 07-02-1598) (executeur van een testament verleden te Postel op 08-04-1594)(genoemd in Mierlo 25-11-1613)
4. Aelken Joost Canters, overleden na 07-02-1598, tr. Marten van Brussel, overleden vóór 27-11-1597
5. Aert Joost Canters, overleden na 07-02-1598
6. dochter, tr. Henrick Michiels
7. Willem Joost Canters, genoemd 19-03-1552

Met onderstaande akte
Rechterlijk Archief Helmond 267, akte 329.
ANTHONIS HENDRICK CANTERS, mede voor GIJSBERT JANSSEN, zijn zwager, voor de ene helft, en JAN JANSSEN CANTERS, mede voor GIJSBERT JAN CANTERS, zijn broer, en LAUVREIJNS JOOSTEN en JOOST FRANSSEN, zijn zwagers, voor de andere helft, hebben vercocht aan mr. FRANCHOIS GUARRIER, licentiaat in de rechten, zekere jaarl. cijns van 32 st. die HENRICK HENRICX van WOENSEL vercocht heeft aan HENRICK JOOSTEN CANTERS (schepenbrief Mierlo 12-03-1578).
Get.: AB/PH. 23-02-1635.

kom ik tot het volgende gezin van nummer 1.

1.
HENRICKEN JOEST CANTERS
geboren circa 1530-1540
tr. vóór 11-12-1574
Yda Jan Walscharts
5 kinderen, o.a.:
1. Peter Henrick Canters, overleden vóór 09-02-1585 (heeft onmondige kinderen met momboiren Jan Canters (oom van vaderszijde) en Thomaes Walsschaerts, oom van moederszijde)
2. Anthonis Henrick Canters, geboren circa 1564 (19-05-1627: 63 jaar) (23-02-1635)
3. dochter, tr. Gijsbert Janssen(23-02-1635)
4. Jan Canters
kinderen (23-02-1635):
4.1. Jan Janssen Canters, timmerman
4.2. Gijsbert Jan Canters
4.3. dochter, tr. Lauvreijns Joosten
4.4. dochter, tr. Joost Franssen

De naam van de dochter die met Gijsbert Janssen trouwt heb ik niet gevonden. Volgens een Mierlo's cijnsboek waren er 5 kinderen, waarvan er een onbekend blijft.

Van die kinderen van Jan Canters die in 1635 worden genoemd kan ik niets terugvinden, behalve van Jan Jan Canters die in enkele Helmonds akten wordt genoemd. Hij koopt op 18 mei 1633 een half huis in Helmond op den Wiel en blijkt timmerman te zijn.


2.
PEETER JOOST CANTERS
overleden vóór 19-09-1584
tr.
Anna, dochter Matheus Lambrechts (Anneke Matheus Sweers)
overleden vóór 19-09-1584
kinderen:
1. Hilleken Peeter Canters, tr. Willem Wouters (Willem Wouter Sterckenss) (woont te Gemert 16-06-1607), overleden vóór 12-10-1622
(zoon: Peeter Willem Wouters en onmondige kinderen 12-10-1622)
2. Teeuwen
3. Meriken, tr. vóór 12-10-1622 Lambert Peeter Lamberts


3.
Jannen Joest Canters.
Jan verbleef diverse jaren in het klooster van Postel. Ik heb nog 2 aktes gevonden waarin hij wordt genoemd.
Op 08-04-1594 maakt de portier "binnen den Godshuijse van Postel" zijn testament waarbij hij JAN JOOST CANTERS als executeur aanwijst. Die akte is ingeschreven in het protocol van Someren.
Verder vond ik nog een akte van 25-11-1613 in het protocol van Mierlo waarin Jan Joost Canters een erfelijke rente verkoopt uit een huis in Mierlo. Hij is blijkbaar van Postel in Mierlo terechtgekomen.


4.
Van Aelken Joost Canters en Marten van Brussel kan ik geen verdere gegevens vinden.


Aert komt in den Bosch terecht. Zijn zoon Joost is waarschijnlijk het enig overgbleven kind, want er is geen boedeldeling te vinden. Joost wordt vermeld als schepen in1655, 1661, 1665 en 1668.
5.
AERT JOOST CANTERS
woont in 's-Hertogenbosch 22-06-1589
tr. vóór 05-01-1590
Metken / Mechteldes, filie quondam Rodolphi filij quondam Petri filij quondam Simonis de Stiphout
kinderen:
1. Anneken, gedoopt te 's-Hertogenbosch 17-03-1597
2. Joost Aert Canters, begraven 's-Hertogenbosch 22-04-1670, tr. Hermken, dochter van Jacop Laurenssen van Buegen en Metken Gerarts Janssen Huijgermans


De naam van deze dochter heb ik nog niet kunnen vinden.
6.
DOCHTER VAN JOOST CANTERS
tr.
Henrick Michiels, overleden vóór 27-11-1597
kinderen:
1. Catharina, overleden na 01-12-1635, tr. Goert Jan Peters, overleden vóór 01-12-1635
2. Neesken
3. Arien


7.
Willem Joost Canters
Van hem is maar één vermelding bekend van 19-03-1552. Hij zal overleden zijn vóór 27-11-1597 omdat hij dan niet meer wordt genoemd. In de akte van 07-02- 1598 is sprake van 6 delen. Daaruit concludeer ik dat hij zonder nakomelingen is overleden.


Al met al toch 2 generaties kunnen toevoegen aan de Astense stamvader Anthonis Henrick Canters.
Peter van de Laar zei op 5 mei 2021 om 20:33
Sanne,
Waarschijnlijk heeft ook onderstaande Hendrick Antony Canters een plaats in jouw stamboomonderzoek.
Weet jij misschien iets meer over zijn eerste vrouw Anna Swinckels. Ik weet alleen dat zij uit Aarle (Aarle-Rixtel) komt:
Anna Swinckels, geb. ca. 1645, overl. Asten 2-4-1670; tr. Aarle-Rixtel 10-7-1666 Hendrick Antony Canters, geb. Asten 14-11-1642, get. Henricus Gevardus, Maria Arnoldus { }, overl. Lieshout 23-12-1729 {Schepenbank Lieshout 1712-1748; invnr. 15}, zn Mr. Anthonis Canters en Anna Frans Verrijt.
19-6-1666
Schepenen van Aarle verclaren dat voor hen is wesende propere persoonen Henrick Canters, wonende tot Asten jongman en Anna Swinckels jonge dochter tot Aarle wonende, geassisteert met hunne respectieve vaders ende versocht hebbende dat hun drie houwelijckse proclamaties vergunt sullen worden. Wij schepenen voornoemt naar dat gedaan ende geadviseert sijn, de devoires bij het echtreglement van jare 1664 voorgestelt en verordonneert bij hen de drie proclamaties in behoirlijcke forme gedaan te sullen worden sijn geaccordeert. Actum Aarle 19 juni 1666.
Sanne zei op 7 mei 2021 om 20:51
Hallo Peter,

Heel veel weet ik niet over Anna, maar ik deel het graag natuurlijk:
* Zij en Henrick krijgen (zover ik weet) twee zoons zonen in 1667 en 1668, die ook weer heten: Antoni en Hendrick;
* Vermoedelijk is deze laatste Hendrick 'medicijnen dokter' geworden in Helmond;
zie o.a. https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_ead/12001/2009
* Haar man Henrick is president schepen geweest in Asten, koopman in Den Bosch, en uit eindelijk dus in Aarle Rixtel gaan wonen en overleden.
* In Asten hadden ze ook huizen aan de Keizersdijk 2 en Ommelse Broek (huis B446). Heemkundekring de Vonder heeft een fantastische website:
http://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis/

Ik hoop dat je hier iets aan hebt,
Hartelijke groet, Sanne

PS: de tweede vrouw van Henrick is ook heel interessant, maar ik weet niet of het juist Swinkels is waar je onderzoek naar doet?
Sanne zei op 19 oktober 2023 om 09:38
Hallo Egbert,
Beste andere lezers,

Inmiddels heb ik wat meer ervaring en ik dacht 'laat ik toch weer eens kijken naar die Cantersen'.

We zijn gebleven bij het gezin van Joest Canters, die rond 1500 geboren moet zijn.
Zie 15 april 2021 om 23:32 voor een gedetailleerde beschrijving van dit gezin door Egbert.

Nu vind ik deze tekst:
'Schepenakte - JAN THOENIS uit Ommel heeft overgegeven aan HENDRICK PETERS een jaarl. rente van 3 gl., van Hendrick Joest Hendricx en van Thonis Thonissen van der Vorst verkregen (schepenbrief Asten 21 feb. 1611) en die van Jan Jansen Verrijt (schepenbrief Asten 23 feb. 1563). Get.: WF/JM 17 sept., 1611/1614'
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BA468D63A-1C9F-4C58-B9A4-D23CBE641EEB%7D

Het moet bijna wel zo zijn dat de 'Jan Thoenis uit Ommel' onze Jan Anthonis Canters (ca. 1599-1672, getr. met Elisabeth ('Lijsken') Andries Reijnders van Ruth) is, hierboven is hij C8a.
Hij verkoopt een rente die hij o.a. verkregen heeft van Hendrik Joest Hendricx. We weten inmiddels dat de opa van Jan Antonis Canters, Hendrik Joest Canters was, getr. met Yda Walschaerts.
De laatste stap die wij tot nu toe hadden, was dus een Joest Canters die rond 1500 geboren moet zijn, obv bovenstaande tekst, zou je denken dat dat Joest Hendriks Canters moet zijn.

Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 19 oktober 2023 om 09:48
PS: ik zie ook deze tekst:

Schepenakte - 'Condt sij een iegelicken' dat JAN ANDRIES soen van den ZEILSBERCH geloeft heeft aan JOEST HENRICK HEYNEN soen een jaarl. rente van 21 gl. Jan geeft nu aan dat van deze gelofte ook een brief 'tot Asten is gemaect'. Get.: JvdB/FV 12 jan. (1544), 1543/1544

https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BEFE22519-87ED-45A1-8B43-AF2F158F105E%7D

Als dit een Canters is, hebben we nog een stapje meer in de stamboom...
Sanne zei op 19 oktober 2023 om 10:12
PPS:
Schepenakte - JOEST HENRICK DIRCK HEYNEN soen heeft geloeft aan JAN ANDRIES soen van den ZEILSBERCH een jaarl. som van 10 Karolusgl. die zijn vader Henrick eerst 'gevest' stonden. Ook zal hij jaarl. betalen 7 Karolusgl. en 3 malder rogge aan MATHIJS CORNELIS CRAKELARTS soen en een som van 2 Karolusgl. jaarl. aan Willeken Jan Switten soen, verder 6 Karolusgl. aan Derick Aert Ghielens soen alias van Ruth en 3 Karolusgl. jaarl. aan Metken Derick Heynen dochter, 3 Karolusgl. aan Willem Maes soen van Hoeff en 8 vaten rogge jaarl. aan Dirick Jan Claus soen (te lossen met 28 Rynsgl.). Dan ook nog 25 st. jaarl. rente aan Derick Henrick Huben soen en 6 gl. jaarl. aan Rutger van Berckel. Alle bedragen zijn door vader Henrick destijds 'gevest'. Als onderpand stelt Joest een huis, erfenis en beemd te ASTEN genaamd DEN SPLEET. Get. + datum u.s. (12 jan. 1544), 1543/1544
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B36E74F38-ECD3-48DD-89D1-5E4BFECF0EC7%7D
Egbert zei op 19 oktober 2023 om 11:13
De schepenbrief waarnaar wordt verwezen in de akte van 17-09-1612:

Asten RA 67 fol. 111 23-02-1611
Henrick Joost Henricx en Thonis Thonissen van de Vorst verkopen aan Jan Thonis Gerarts: een schepenbrief van - / 3,-/jr.
Welke op 23-2-1533 is verkocht door Jan Jansen Verrijt aan Anthonis Jan Custers.

Een van beide data is fout overgenomen, die van 23-02-1533 uit deze akte of 23-02-663 uit de Helmondse akte van 17-09-1612.
Egbert zei op 19 oktober 2023 om 11:22
Dat betekent dat JAN THOENIS uit Ommel, die de rente op 17-09-1612 verkoopt dezelfde is als Jan Thonis Gerarts, die dezelfde rente op 23-02-1611 heeft gekocht.

Rentes werden vaak verhandeld. Er hoeft geen relatie te bestaan tussen personen die de rente moeten betalen en diegene die de rente ontvangt.
Sanne zei op 19 oktober 2023 om 12:03
Zo, d'r zijn weinig theorieën die korter stand hielden :)
Dank je wel Egbert, jouw snelle actie scheelt een hoop zinloos speurwerk!
Ik ga de leden van het gezin van Joest Canters een bekijken, wordt vervolgd!
Egbert zei op 19 oktober 2023 om 12:10
@Sanne

Ik bewonder je vasthoudendheid. Succes!
Sanne zei op 19 oktober 2023 om 12:58
haha! Als het toch nog wat wordt, dan hoor je het! :)
Sanne zei op 22 oktober 2023 om 17:28
Beste Egbert, en beste andere lezers,

Wat vind je van dit toeval?

In 1585 treden Thomas Walscharts en Jan (Joest) Canters samen op als momboiren van de kinderen van Peter Hendrik Canters.
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BFD1DD13A-1745-4B8F-A1D9-D898984E0A34%7D

In 1595 treedt Thomas Walscharts gezamelijk op met een Jan Joest Lenaerts:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BBF2C0E06-8A6A-4140-8625-612BC13FF655%7D

De vader van Yda Walscharts is Jan Thonis Walscharts, dus ondanks dat ze een broer Joost heeft, kan dat deze Jan Joest Lenaerts niet verklaren.

Ze kopen een halve bunder beemd genaamd de Clericxbeemd, ik weet zeker dat ik die naam eerder gezien heb.
En niet alleen hier:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B9C6EF94B-16F6-4659-BE09-BBB13C5567AB%7D

Die Clericxbeemd is vlakbij het Apostelhuis, waar Jan Joost Canters (en mede erfgenamen) een huis hebben in 1598:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B5046F568-F507-46B2-846C-6B67E6726132%7D
(of hebben ze recht op de rogge die uit dat huis komt, maar niet het huis zelf? Ik snap die constructie nooit zo goed..)

Het is wellicht enkel toeval, maar ben wel benieuwd naar jouw reactie! Als je zin hebt om ernaar te kijken ten minste..
Groet, Sanne
Egbert zei op 22 oktober 2023 om 23:55
Ik vind onderstaande akten waarin een Jan Joest Lenaerts wordt genoemd.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 239, akte 627. BLZ. 207.
HENRICK CANTERS als m/m van YDA, DRIES JAN DRIES als m/m van MARIA, FRANS PHILIPS als m/m van KATHERINA, JOOST en THOMAS, kn. van JAN WALSCHARTS, hebben vercocht aan JOOST en THOMAS WALSCHARTS hun recht op een halve bunder beemd geheten Clericxbemdt te Mierlo, jaarl. te ruilen tegen de beemd van de kn. Ruth Heeren (van de 1ste bedde) neven erf. Willem Snocx.
e.e. gemeynen loep
a.e. straet Get.: GW/HW 11 dec. 1574

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 241, akte 890.
JACOP WELCKENS als m/m van AELKEN, dv w. JOEST JANS, heeft vercocht aan JAN JOEST LENAERTS al zijn recht op een beemd te Bakel in de Wolffputten neven de hoeve op Scepssel en den Goertssen bempt en van de gemeender Aa tot op de Hoevelseusselen. Nog het 4e deel van een sille beemd te Mierlo genaamd Clerckxbempt. Get. + datum U.s. (2 jan. 1588)

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 241, akte 891.
JACOP u.s., AERT HOEB THONIS soen als m/m van MARGRIETA, dv w. JOEST JANSsoen, hebben vercocht aan JAN JOEST LENAERTS, hun zwager, twee delen v.e. rente van 10 gl. uit een erfbrief van 20 gl., waarvan MAES WALSCHAERT de andere helft heeft, 'heffende' op de kerk van Bakel. Get. + datum u.s. (2 jan. 1588)

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 242, akte 657.
PETER GOESSENS en JOACHIM HANENTS hebben vercocht aan JAN JOEST LENAERTS een stuk beemd te Bakel in de Schepselsche Vloet, jaarl. te ruilen met Jan van den Berch d'Oude en de heer van Doerne, en diens broer joncker Henrick van Doerne en neven erf. den heer van Ker..*(weggevallen) en de heere van Doerne.
Last: 2 st. + 1 oert grondcijns .... Mathijs die Berckel.
Get.: HW/WM 2 sept. [1593]
P.S. Rechterrand van deze akte is weggevallen.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 242, akte 839. blz. 282.
AERT HUYBERTSSEN van den EIJNDT, ANNEKEN HUYBERTS dochter van den EIJNDE, JAN van den EIJNDE, hen sterkmakend voor ADAM ANDRIESSEN, hun momboir, GERIT GELDEN HANRICXSSEN als m/m van FEYKEN, hebben vercocht aan THOMAS JAN WALSCHARTS en JAN JOEST LENAERTSSEN een halve bunder beemd te Mierlo genaamd den Clercxbeempt op Hout bij het Apostelhuys, 'rijdende' met de kopers, neven erf. Dierick den Cremer en erf. Hanrick den Mulder en van den gemeynen waterlaet tot op de gemeynstraet. Get.: PM/L Datum u.s. [1 juli 1595]

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 251, akte 385.
THOENIS SCAETEN, wonende te Deurne, als m/m van JENNEKE MAES WALSCHARTS, wonende te Deurne, heeft vercocht aan MARCELIS MARCELIS een zille hooibeemd te Mierlo ts geh. opt Hout genaamd Clerckbeemd neven erf. Jan Joest Lenarts en erf. Derick Jan die Cremer en van de cleyne loop tot op het straetgen. Met voorwaarden.
Get.: PL/AM 27 feb. 1616
Afgelost in 1634 (zoon van Anthoenis, Joest), blijkt in de marge.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 349.
MATHIJS PETERS van DINTER als m/m van HEYLKE, JOEST BERCKERS en JAN HENRICK DAEMS als momboir van AGNEES BERCKERS, zijn moeder, en Jan ook voor zichzelf en zijn broers en zusters, hebben overgegeven aan JAN JOEST LENARTS 10 lopen rogge erfpacht die Jan Henrick Daniels aan Gerit Udeman Wolffs heeft verkocht (Helm. schepenbrief 20-02-1453), en die Mathijs voors. heeft verkregen van Gerit Udeman Wolffs en geërfd van Jan Jan Mathijs die Bercker, hun vader.
Get.: AH/PH. Datum 26-05-1620.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 254#, akte 288.
MARGRIETE, wed. van AERT VERHOEVEN, met haar zonen WILLEM en JAN, hebben vercocht aan JAN JOOST LENAERTS het laatste deel van een huis met land en wei te Bakel ts geh. d'Overschot. Get. + datum u.s.. 11-05-1623.

Rechterlijk Archief Helmond 266, akte 82. blz. 81. 1634
ANTHONIS DIERICX SCHATEN als m/m van JENNEKE MAES WALSCHARTS, wonende te Deurne, heeft vercocht aan JOOST SCHATEN en LIJSKE GEERAERTS, zijn zoon en schoondochter, een sille hooibeemd te Mierlo-Hout genaamd Clerexbempdt, neven erf. Jan Joost Lenaerts en de erfg. Dierck Jan de Cremer en de cleijne Loop en het straetgen aldaar. De kn. van Lijske Geeraerts uit haar eerste huwelijk zullen na haar dood genieten uit deze sille hooi een bedrag van 40 gl. Get.: AB/JB 24 juli 1634

Rechterlijk Archief Helmond 267, akte 245, blz. 159.
ANTHONIS DIERCK SCHATTEN als m/m van JENNEKE MAES WALSCHARTS dochter, wonende te Deurne, heeft vercocht aan JOOST SCHAETEN en diens vrouw LIJSKE GERAERTS, zoon en schoondochter van de verkoper, een sille hooibeemd te Mierlo-Hout genaamd Clercxbeemd neven erf. Jan Joest Lenaerts en de erfg. Dierck Jan de Cremer en van de cleyne loop tot op het straetke aldaar.
Met een bepaling over het erfrecht van de kinderen uit Lijskes eerste huwelijk.
Get.: AB/JB. 24-07-1634.


Op 11-12-1574 krijgen Joost en Thomas Walscharts samen eem halve bunder beemd geheten Clericxbemdt te Mierlo in bezit.

Uit de aktes van 02-01-1586 blijkt dat er 4 delen zijn van een sille beemd te Mierlo genaamd Clerckxbempt, waarvan Jacop Welckens, getrouwt met Aelken Joest Jans, een vierde deel heeft.
Aelken heeft een zus Margrieta Joest Janssoen, die getrouwt is met Aert Hoeb Thonis.
Jacop en Aert hebben een zwager Jan Joest Lenaerts. Dat moet dan een broer van Aelken en Margrieta zijn, of hij is gehuwd met een zuster van Aelken en Margrieta.

Ik het idee dat Joest Jans uit de akte van 01-01-1586 wel eens Joest Jan Walscharts kan zij. Hij heeft de helf van die Clerckxbeemt in bezit. Zijn kinderen zullen die van hem geërfd hebben. Die erfgenamen zijn dan dochters Aelken en Margrieta en Jan Joest Lenaerts. Omdat ik geen Joest Lenaert Walscharts tegenkom denk ik dat Jan Joest Lenaerts is getrouw met een dochter Joest Jan [Walscharts]. Maar dat alles blijft hypothetisch.
Sanne zei op 23 oktober 2023 om 16:51
Hallo Egbert,

Heel erg bedankt voor al het zoekwerk!
Morgen ga ik toch weer door met mijn speurtocht, als ik weer een speculatie heb, dan plaats ik het hier :)

Hele fijne avond en hartelijke groeten, Sanne
Sanne zei op 24 oktober 2023 om 16:02
Hallo Egbert,

Als je er genoeg van hebt, hoor ik het graag...!

Nieuwe theorie:

We hadden deze tekst:
JAN JOOST CANTERS, wonende in het Godshuys van Postel, mede voor zijn zuster AELKEN, wed. van MARTEN van BRUSSEL, GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege VREESKEN en ARIEN, kn. van w. HENRICK MICHIELS, en mede voor hen, WILLEM WOUTERS, wonende (hier) te Helmond, mede voor de oom van zijn vrouw, nl. AERT JOOST CANTERS, en voor TEEUWEN en MERIKEN, kn. van PEETER JOOST CANTERS, vader van de vrouw van voors. Willem Wouters, hebben vercocht aan THOENIS HANRICX CANTERS, wonende te Asten, en aan GOERT JAN PETERS, wonende te Vlierden, etc.
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B1E68A84A-D795-4BBE-B3C1-2071789C01BA%7D

De rol van Henrick Michiels in bovenstaande tekst is niet geheel duidelijk, we zijn ervan uit gegaan dat dit een echtgenoot van een dochter van Joest Canters was, maar zou het ook de echtgenoot van een dochter van Jan Joest Canters geweest kunnen zijn?

Nu zie ik dit:
MICHIEL HENRICX van RUTH, oud omtrent 25 jaar, met consent van zijn momboir ANTHOENIS van STIPHOUT, heeft vercocht aan JAN HENRICK van RUTH, zijn broer, al zijn erfenissen te Stiphout, geÙrfd van ANNEKE JAN JOESTEN, uitgezonderd de Berckenacker te Mierlo en den Bueckenacker te Stiphout, neven erf. Jan Anthoenis met zijn zuster en erf. Derick Jan Peters en van erf. Lambert Remmens tot op erf. jonker van Beeck (Mierlo) en neven erf. Jan Anthoenis + zuster en erf. der wed. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt (Stiphout). Get.: AH/BH 3 dec. 161Q, 1619/1621
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B0BDDE0FF-776F-4F33-A0A6-D818063FFC73%7D

het gaat me even om de Bueckenacker:
JOEST JAN PETERS soen heeft vercocht aan heer AERT THONIS CUSTERS soen, priester, een jaarl. rente van 20 st. uit een stuk land geheten den Bueckenacker te Mierlo neven erfe Henric Heymerincx a.z. Goyart die Guyliker e.e. Willem van den Cruyschit a.e. Jennike, meester Willems dochter van Den Bosche. Met voorw. Get. + datum u.s. (13 jan. 1536), 1525/1538
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B146F51C6-DD57-4553-A00C-1BA424EFF9A0%7D

De Beukenakker ligt de ene keer in Stiphout en de andere keer in Mierlo, dus het is een beetje een wankel verhaal, maar toch...

Die Joest Jan Peters komt begin 16de eeuw veel voor, rond 1545 lijkt hij verdwenen. Dus best een goede kandidaat.
Ik ga verder zoeken, mocht je zin hebben jouw licht hierop te schijnen: graag!

Groet, Sanne
Sanne zei op 24 oktober 2023 om 21:46
Die Beukenacker is dan afkomstig van de famlie van den Ravenacker:

Dirck Hendrik van den Ravenacker, broers en zussen:
* Aleit (ovl. ca. 1506)
* Simon (ovl. ná 1506)
* Hogart (ovl. voor 1506), hij had meerdere kinderen, o.a. Gertrude x Aernt Steenbeckers
* mog. nog een broer Reynders (gezien de belending hieronder)
De erfgenamen van Hendrik van den Ravenacker geven in 1506 de erfenis over aan Dirck Hendrik van den Ravenacker (hun broer, oom, etc.). Deze bestaat uit:
- een huis enz. te Stiphout. e.z. waterlaet a.z. erfg. wijlen Reynderts van der Ravenacker e.e. erfe geheiten Steenhoeve a.e. gemeynre strate.
- een stuk land te Mierlo ts geh. in die Brake. e.z. Symons voors. a.z. Dierijck de coper e.e. strate a.e. heerlijkheid Mierlo
- een stuk land te Mierlo ts geh. opten Houtschen Acker. e.z. Jan Willems a.z. Mertens (?) Willems a.e. gemeynstraet
- een stuk land te Mierlo ts geh. in die Cruys. e.z. coper a.z. erfg. wijlen Jan Sissiën (Jan Willem Sissiën) e.e. erfg. wijlen Willems van Riel a.e. strate
- een stuk land te Mierlo ts geh. in den Bueckenacker. e.z. Symon voors. a.z. coper e.e. meester Willem van den Bosch a.e. hoeve ten Lanckdonck
- een beemd te Stiphout ts geh. in de Nuwenbeempt neven die gemeynt. a.z. meester Willems voors. a.e. Willems kn. van Riel
- een stuk beemd te Helmond ts geh.int Diebroeck. e.z. kn. Willems van Riel a.z. Symon voors. e.e. heerlijkheid Mierlo a.e. strate
- een stuk land te Stiphout ts geh. die Voirtacker. e.z. coper a.z. den Steenhoeve e.e. gemeynt a.e. coper Get.
Referentie: https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BC8402CEF-FE4E-4EE3-B5D8-EAB5156B6C0F%7D


Dirck (verm. Hendrik) van den Ravenacker x verm. Lijsbet dr. v. Peter van Dommelen
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BA4862439-B513-4090-9D7C-1D04D17275D8%7D
Dirck en zijn vrouw zijn zo te zien voor 19 maart 1537 ovl.:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BCDE05A82-86BD-48CF-852A-F647D2E7EFC2%7D
Begin 15de eeuw is in Gemert ook een Dirck van den Ravenacker te vinden, mogelijk zijn opa dan?
GBr-10 a Index en regesten m.b.t. Gemert op het Bossche Protocol - Heemkundekring Gemert
Op deze locatie vind je ook een Gerit Hogarts van den Ravenacker, zie de Hogart hierboven, dat moet wel familie zijn.
Kinderen:
a. Margriet Dirck van den Ravenacker x Mathijs Ansem Smeets
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D
b. N.N. Dirck van den Ravenacker x JOEST JAN PETERS
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D
c. Johanna Dirck van den Ravenacker x Henrick Aerts van Helmont alias van der Cruyschit
d. Heilwich Dirck van den Ravenacker
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B11B8B939-9411-4F36-B5AA-9CFB9EDF155A%7D
alias: Heilken van der Gasthuys Dircx dochter van der Ravenacker
e. Petra Dirck van den Ravenacker x Maes Huben van den Rijppelberch
Sanne zei op 24 oktober 2023 om 22:23
En het ouderlijk gezin van Joest Jan Peters:

Jan Peters x Petra Jan Michiels (ovl. voor 15 september 1517), kinderen:
* Elske Jan Peters x Joest Huben van Otterdick
* JOESTEN JAN PETERS
* Goyart Jan Peters, ovl. voor 15 september 1517, dochter heet Jennike
* verm. n.n. x Gevart Dierijck Melis (mog. Strijbosch https://www.jantimmerscultuurhistorie.nl/middeleeuwse-families/familie2/)
* Weyndele (Jan Peters?) x Henrick Willem Tielmans
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B5286E7BD-25AF-4A51-8CA4-B641706D4404%7D
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B704CE3C2-33C9-4FCE-AB5E-45E669DEDC26%7D
Zo te zien is moeder Petra Jan Michiels eerder getrouwd geweest met Goyart van der Horvick (ik neem aan dat Goyart Jan Peters dan het eerst geboren kind is in haar tweede huwelijk). Kinderen uit dit huwelijk:
* Jan Goyart van der Horvick
* Marie Goyart van der Horvick
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B47FEF040-B4FC-47C6-850B-6EDB458CB63E%7D
Egbert zei op 24 oktober 2023 om 22:34
Het Apostelhuis van Mierlo lag nog geen 300 meter van de grens tussen Mierlo en Helmond en misschien 400 meter van de grens tussen Mierlo en Stiphout.

Als die Beukenakker in dit gebied lag is het niet zo verwondelijk dat we die naam zowel in Mierlo als in Stiphout aantreffen.

Ik zie dat bij de familie van den Ravenacker wordt gesproken over "in den Bueckenacker" wat dan weer aannemelijk maakt dat die Beukenakker groter was en dat er mogelijk meer personen een deel van hadden.
Egbert zei op 24 oktober 2023 om 23:31
@Sanne

Jij oppert de mogelijkheid dat Henrick Michiels de echtgenoot van een dochter van Jan Joest Canters zou kunnen zijn geweest.
Dat lijkt mij toch minder waarschijnlijk.
Jan Joost Canters, wonende "int Goidtshuijs tot Postel" treedt voor zichzelf op in twee akte, hij is dus dan nog in leven.
Het gaat hier blijkbaar om rechten op gezamelijke goederen van Joost Canters. Als Jan Joost Canters nog in leven is zullen zijn rechten nog niet zijn overgegaan op zijn eventuele kinderen.

Zie voor de akten mij bericht van 10 maart 2021 om 14:32.
Sanne zei op 25 oktober 2023 om 12:53
Hallo Egbert,

Dank je wel voor de informatie over het Apostelhuis!

En over jouw tweede punt: ja, fair point...
Ik zou nog kunnen denken dat Hendrik Michiels iets te maken heeft met Petra Jan Michiels, maar dan zou het haar oom of neefje moeten zijn, dat is wel wat ver weg.

Inmiddels heb ik ook een tip gehad om toch eens te gaan kijken in Oisterwijk/Tilburg/Gilze.
Dat lijkt me een goed idee - als daar iets uit komt hoor je het!

Hartelijke groet en een fijne dag, Sanne

PS: ik heb ook even een algemeen onderwerp gestart over achternamen vs. patroniemen in de 16de eeuw, wellicht komt daar een aanwijzing uit!
Sanne zei op 25 oktober 2023 om 20:50
Hallo Egbert,

Ik weet niet of je deze groep ook kent: https://groups.io/g/MiddeleeuwseGenealogie
Hieruit kwam deze tip:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I46428.php

Wat mij nu opvalt is deze tekst die in de referenties staat:
"Claus ende Wout gebruederen krn w. Claes Joest en Joest z.w. Roelof Joest en brueder Jacop Meeuwe als procurator des goidshuys vande regulieren van OLVr gelegen optie Hage bij Eyndoeven ...etc."

Jij had het eerder over kapittelkerk Eindhoven, dus dat viel me op..!

Groet en fijne avond, Sanne
Egbert zei op 25 oktober 2023 om 23:24
Interessant. Ik ga dat eens bekijken.

De kapittelkerk in Eindhoven is de huidige Catharinakerk. Van het klooster die Hage staat nog een vleugel achter de Paterskerk (nu DomusDela).
Ook in dat klooster kan een cantor zijn geweest.
Sanne zei op 28 oktober 2023 om 12:27
Beste lezer,
en natuurlijk: beste Egbert in het bijzonder,

Ik zie een fantastische website m.b.t. Oisterwijk: https://www.schoorudenhout.nl/onderhanden-werk/

Op 3 april 1479 maken Joest Claesu Joostzn en Kerstin Jan van Meghen hun testament op:

1479 april 3 847.Sch.Otw,R.185,9r-1 Joest z.Claeus Joost soen en Kerstin sijn wittige hvr d.w. Jans van Meghen hebben ghedoerdineert ghedisponeert en in vormen van testamenten ghemaect ghewilt ende begheert om salicheid wille hoer zielen dat die langste leven van hen beyden inde menscheit tot hoer tochten zullen bliven besitten allen alsulken erffelijken gueden dair die ierste aflivighe van hen beyden naeder wille godts in besterven sal en metten gheeren ? ende ende huwelijken gueden sinen wille mede sal moghen doen naeden vrijheyt recht van Oesterwijk hebben voert ghewilt .. ende begeert dat nae doet vande iersten aflivigen van hen beyden de tafelen sheylichs Gheests van Otw hebben houden ende erfelic besitten sal 1/2 mud rogge erfpachts dwelc Enghelberen sculdich is op die hoeven jaerlijcs sculdich is te ghelden wt zekere onderpanden nae inhoud sch.br. Item noch hiertoe 1/2 mud rogge erfpachts dwelc Anthonys Aert Hermans dochter jaarlijks schuldig is te ghelden uit zekere onderpanden na inhoud sch.br. Item dat de H.Geestmeesteren nu sijnde en naemaels wesende vande voors. mud rogge jaarlijks schuldig zullen zijn wt te reiken de fabriek der kerke van Otw 4 L rogs erfpacht en de vier biddende orden 4 L roge erfpachts en de altaristen 2 L rogs erfpacht en daartoe schuldig zullen zijn den armen te spynden 5 L rogs erfpacht op ten jaerghetyde vande iersten aflivigen voert 847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.185 (1479) 9 meer hebben sij ghewilt ende begheert dat de heylige Gheest van Otw nae doet van hen beyden hebben houden ende erfelijc besitten sal 3 mud rogs erfpacht wt de helft van de gueden sie sij beyde naede wille goede after laten sal te weten van Kerstinen deele en en helft met vorwaerden dat men die 3 mud rogs voors. de voors. 3 mud rogs vande helft Kerstijnen voors. sal moghen bewijsen op goede onderpanden die goet van wesende met voirwaerden toe gedaen datnae doet van hen beyden gheen dat sij after laten zullen boven die ordinatie der testamente voors. te weten die helft vande voors. gueden der Kerstine in ghericht sal wesen gaen sal in 2 ghelijcken deelen deen helft tot Henric Jans van Meghen hoer bruer voors. tot sinen erfgenamen en danderhelft tot Jannen z.w. Thomaes van Meghen hoere neve om tot sijne tochten te bliven besitten en nae doet van hem sinen wittigen kynderen ten erve te blive etc. scab. Adriaen Heyen en Goeyaert Rembouts datum iij aprylis v Pashen
https://www.schoorudenhout.nl/wp-content/uploads/2020/09/847-Schepenbank-in-de-Eninge-van-Oisterwijk-invnr-185-1479.pdf

Ik kan de tekst niet helemaal begrijpen, maar ik meen toch te begrijpen dat dit echtpaar kinderloos is. Het erfdeel van Kerstin gaat in ieder geval naar haar broers.
Mogelijk heeft Joest Claeus Joest wel kinderen?

Of dit spoor hier loopt dood: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I46425.php

Wil niet zeggen dat deze familie geen andere Joesten heeft voortgebracht, dus ik zoek verder!

Hartelijke groet en een fijn weekend, Sanne
Sanne zei op 28 oktober 2023 om 17:00
De naam Canters (enkele keer Kanters) komt in Oisterwijk al begin 15de eeuw voor, dus die bestaat al in 1527.
Maar in Helmond zie ik deze tekst:
"Heer HUBRECHT AERTS soen van der HAGE, priester, en zijn wettige zoon JOEST, hebben vercocht aan JUTTE, dv w. DIERIJCK HANNEN, een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. uit een huis met alle toebehoren te Deurne ts geh. aen den Zeilsberch neven erfe Aerts van der Hage en die gemeynt. Met voorwaarden. Get. + datum u.s. (4 feb. 1527), 1525/1538"
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BFCB45A4C-BFD2-4A91-B0AF-FC55B207439F%7D

Hoe een priester een wettige zoon kan hebben, weet ik niet. Maar de zoon heet dus Joest, in 1527 is hij volwassen, dus qua tijdvak kan het de Joest zijn die we zoeken. En de priester heeft dus de achternaam 'van der Hage'. Zal wel toeval zijn, maar aangezien hierboven genoemd werd: 'De kapittelkerk in Eindhoven is de huidige Catharinakerk. Van het klooster die Hage staat nog een vleugel achter de Paterskerk (nu DomusDela). Ook in dat klooster kan een cantor zijn geweest.

Dit zou een tweede theorie kunnen zijn - dat deze Joest, zoon van Hubrecht Aerts de bijnaam 'Cantor' gekregen heeft en aan de wieg van de Helmondse Canters stond (??)
Sanne zei op 28 oktober 2023 om 22:43
"HENRICK DIERIJCK CUPERS soen als voogd zijner vrouw CATHERINE, en PETER STARKENS als voogd zijner vrouw MARGRIET, en JOEST heer HUBRECHTS soen van der HAGE, priester, als voogd van ERMGARD, allen dochters van JAN TIELMANS en w. YDE PETER NOYEN dochter, hebben overgegeven aan heer AERT, hun zwager/broer, al hun recht op de erfgoederen van w. PETER NOYEN, hun oom. Get.: A.S./PWSs 8 aug. 1527"
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B3916110A-FB75-4A4F-A09C-09DC8688C388%7D
Sanne zei op 28 oktober 2023 om 23:08
Even de vorige theorie:
We weten dat er sprake was van een Aelke Joest Canters en dat vermoedelijk haar zus met wijlen Henrick Michiels ook een Neesken gedoopt heeft:

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244, akte 165. blz. 92
Jan Joost Canters, wonende int Goidtshuijs tot Postel, voor hem selven, als hem oijck mede sterckmaeckende voor Aelken, dochtere Joost Canters, weduwe van Marten van Brussel, sijn suster, Goirt Jan Peters, wonende tot Mierloe, van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henrick Michiels, ende hem sterckmaeckende voor de selve, Willem Wouters, wonende hier tot Helmont, hem sterckmaeckende voor Aert Joost Canters, sijns huijsvrouwen oom, ende voor Teeuwen ende Meriken, kijnderen Peeters Joost Canters, vader van de huijsvrouwe des voorscreven Willem Wouters, hebben erffelijck vercocht etc. Thoenis Hanricx Canters, wonende tot Asten, ende Goirt Jan Peters, wonende tot Vlierden, een erffrenthe van drije gulden, jaerlijcx, te betalen op Onser L. Vrouwen Lichmissdach, van ende vuijt eenen camp gelegen in de prochie van Nuenen, ter steden tot Opwetten aent Eijnde, gelijck als scepenen letteren van Nuenen van date den XIIIen dach hoijmaendt in den jaere XVc XXXIX (13-08- 1539) dat breeder inhouden ende vermellen, Ende helmelinge vertegen etc. Gelovende etc. Testes Jan Martens ende Hubert Gevaerts. Datum den XXVIIen novembris 1597. (27-11-1597)

Dat zijn namen die afgeleid zijn van Aleijt volgens mij. In Oisterwijk is begin 15de eeuw ook al sprake van een Aleijt Canters:

1438 peunultima juny; testament tbv St Barbara en capel van Berkel; Aleydis relicta qd Wilhelmi dicti Canters (Egidius de Dusel pbr leodiens pub. ac imperiale notarius
https://www.schoorudenhout.nl/wp-content/uploads/2020/09/847-Schepenbank-in-de-Eninge-van-Oisterwijk-invnr-179-1472-1473.pdf

1435 maart 06 847.Sch.Otw.149, f. 11v-1 Aleyt Jan Vannijs dochter evw Jacobs van Ele Aert Houtappels zoen, Henric en Aert haar zonen vendiderunt Peter geh. Vannijs zvw Jan Vannijs alsulke erfenissen hierna gescreven als aan Aleyt voirs. verstorven van Henric zvw Jan Vannijs haar broer dat is dat 15e deel in  Een stuk beemd geh. int Block gelegen par. Otw tpv Udenhout < erf. Ennekens kijnder > Jans vander Amervoert met mede erfg. ^ Laureyns Jan Hadewijgen zoen.  Een stuk land geh. die Paracker in Udenhout 1 zester < Gherijt Wijnen met kinderen > Laureyns Jan Hadewijgen zoen voers. ^Tiel den Vet v aen den gemeyne weg aldaer 6 L rogge jeep die zij krijgen uit  een huyse ende hove van Gherijt Lathouwers gelegen in Udenhout aen die Govenstraet  en ook uit een halve bunder land in die braeck gelegen in Berkel < erf Jan Haermans > erf Ydeken Haermans met haar kinderen ^ joncheer van Parweys v gem. plateam 1 L rogs jeep welk hen Emken optie Raem geldende is 1/4e deel van  een stuk land in Udenhout < erf Alijt Canters met kinderen etc.
https://schoorudenhout.nl/wp-content/uploads/2020/09/847-Schepenbank-in-de-Eninge-van-Oisterwijk-invnr-149-1435-1438.pdf

171. 1453 mei 26 847.Sch.Otw,R.161,16v-05 Kathelijn wedewe qd Gherijts geh. Bock z. qd Leonaerts van Sculenbroeck c.t. alsulc tocht als si besittende is in twelf lopen rogs erfelijcs pachts die welc Jan z. qd Jacob Godevaert Jacobs z. geloeft hadde als een principael sculder hem te gheven ende te ghelden den voirs. Gherijt Bock ende sinen nacomelingen alle jaer erfelic op onser Vrouwen dach alsmen kersen dreecht van ende vut • enen stuck erfs tot eenre weyde gelegen in der prochye van Oesterwijc in een stede geh. Udenhout in die Rijt in alder grootte als dat aldaer gelegen is < ^ her. Claus geh. Stert die jonghe z. gd. Claus Sterts O en N > erf Aleyt Canters ende hoire kynder W v Z aen erfenis Jans z. qd Jacob Godevaert Jacobs soen welc stuck erfs tot eenre weyde liggende voirs. Jan z,. qd Jacob GOdevaert Jacobs soen voirs. jegen den voergh. Gherijt Bock als man ende momboir Kathelinen sijns wijfs d. qd Claus Sterts drie? den voirs. erfelic pacht vanden xij lopen rogs den voirs. Gherijde Bock ende sine nacomelingen daer af te gelden ende voer sommige anderen commer jaerlics daervut voer van rechts te vergelden te erfpacht gecregen had ende voert van ende vut • enen acker lands houdende zevendalf lopensaet lands ter voirs. stede gelegen ^ neffen dit voirs. stuck erfs totter weyde liggende v der erfenis Wouters Sterts voirs. < O aen die gemeyn straet . aen der erfenis Aleyt Canters ende hoire kynder [17r] voirs. welken acker lands voirs. Jan z. qd Jacob Godevaert Jacobs z. voirs. den voergh. Gherijt Bock te samen metten voirs. stuck erfs totter weyede liggende tot enen onderpande geset had ende vast daer in verbonden den selven put. in litt. scab. de Otw cont. leg. et her. resignit Clause geh. Bock priester hoeren zone tot behoef sijns selfs ende tot behoef Leoerts [sic] ende Ermgaerde kijnder Kathelinen ende qd Gherijt Bocks voirs. etc. ende totten voirs. tochte nimmermeer te comen noch daerop te spreken met etc. Dit aldus gesciet soe heeft heer Claus Bock priester voirs. voer hem selven ende voer Leonaert sinen brueder ende Ermgaerde sijnre suster voirs. pt. des voirs. xij lopen rogs erfpacht leg. et her. resignit et suppt. Janne z. qd Jacob Godevaert Jacobs z. voirs. etc. ende allen commer van sinen wegen ende vanwegen qd Gerijt Bocks sijns vaders voirs. ende allen erfgenamen des selven qd Gherijts Bocks daerin af te doen xden selven scab. Elst et Ghijsbrecht Korstiaens z. sabbato post diem Penthecostes xxvi die may
https://schoorudenhout.nl/wp-content/uploads/2020/09/847-Schepenbank-in-de-Eninge-van-Oisterwijk-invnr-161_1452.pdf

Op 23-10-1422 stond Aleijt wv Willem Jan Cantors aan haar wettige kinderen af de tocht in de windmolen te Krei¬ten in Oisterwijk in Udenhout en in een hofstad bij de molen, tussen de gemeint en tussen Peter van den Scoer, welke molen en hofstad voornoemde Willem die Cantor tot erfpacht gekregen had van Goeswijn ¬Moedel van der Donc, zoals in schepenbrieven van den Bosch. Die kinderen, Willem, Jan, Peter, Daneel, Wouter, Kathelijn en Barber, verkochten hun deel in de windmolen en hofstad aan hun broers Claus en Cornelis Willem Canters.
47v-2. Aleijt en haar kinderen verkochten aan voornoemde Claus en Cornelis 1 bunder moer naar keuze, maar wel aan een stuk, van Aleijt haar deel van een moer in Venloon, dat Aleijt en haar kinderen met meer andere erfenissen verkregen hadden van Claus Steenwech.
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I10161.php


RA Tilburg, 847. Archief Schepenbank en Eninge van Oisterwijk, 1418-1811, inv.nr.144, micro¬fi¬che 2-E5, f.47v-1, aktenr. 287, 23-10-1422.
Op 23-10-1422 stond Aleijt wv Willem Jan Cantors aan haar wettige kinderen af de tocht in de windmolen te Krei¬ten in Oisterwijk in Udenhout en in een hofstad bij de molen, tussen de gemeint en tussen Peter van den Scoer, welke molen en hofstad voornoemde Willem die Cantor tot erfpacht gekregen had van Goeswijn ¬Moedel van der Donc, zoals in schepenbrieven van den Bosch. Die kinderen, Willem, Jan, Peter, Daneel, Wouter, Kathelijn en Barber, verkochten hun deel in de windmolen en hofstad aan hun broers Claus en Cornelis Willem Canters.
47v-2. Aleijt en haar kinderen verkochten aan voornoemde Claus en Cornelis 1 bunder moer naar keuze, maar wel aan een stuk, van Aleijt haar deel van een moer in Venloon, dat Aleijt en haar kinderen met meer andere erfenissen verkregen hadden van Claus Steenwech.
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I10161.php

1213 f.253 7 september 1443
Claes, Peter, Daniel, Wouter en Barbara, kinderen van wijlen Willem Cantor en Jan Willem Willems Cantor en Gerit Starts, man van Aleijt Willem Willem Cantors, hebben opgedragen aan Peter Peters vanden Schoer: 6/7 deel in huis, erf, hof en aangelag bij Kreijtenmolen te Udenhout en Berkel 6/7 in land over de Groenstraat; 6/7 in een beemd;6/7 in een stukje beemd; 6/7 in een stuk moer in Venloen; en 6/7 ion een half stuk moet in Venloen. (Claes Steenwech had in erfpacht gegeven aan Willem Willems die Cantor: een hoeve met landerijen onder Udenhout, Berkel, Tilburg en Venloen, nl. huis, schuur, hof en aangelag in Udenhout en Berkel; een beemd over die Groenstraat; 12 buunder moer in Venloen; en 8 buunder moer in Venloen; om 14 mud rog en 20 kapoenen (en een hertogcijns)
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I10161.php

Zie deze stamboom:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I10161.php
Sanne zei op 30 oktober 2023 om 10:50
L.S.,
Mocht iemand dit nog volgen...!

We zoeken dus een Joest die geboren is rond 1500 en als achternaam Canters/Cantors/Kanters/die Canters etc. heette óf die cantor was in een klooster of kapittelkerk oid.

De laatste posts gingen over twee theoriën:
1. dat deze tak afkomstig is uit de regio Oisterwijk
2. Joest Jan Peters (zie 24 oktober 2023 om 22:23)
3. dat de Joest die we zoeken zoon is van Hubert, priester (die wel een wettige zoon heeft)

Over optie 1: ik geloof dat dat 'm niet is. Deze theorie kwam deels voort uit deze stamboom:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I46428.php
Maar ik ben nu gaan twijfelen of de interpretatie van de onderliggende tekst wel juist is:
https://watstaatdaer.nl/forum/interpretatie-transcriptie-2

In het archief van Tilburg vind ik geen Joest of Joost Canters:
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-indexen/deeds?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2213000000%22,%2215759999%22%5D,%22d%22:%221300%20-%201575%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22jo%3Fst*%20cant*%22%7D

Hetzelfde geldt voor Breda:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2213500000%22,%2215759999%22%5D,%22d%22:%221350%20-%201575%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22cant*%22%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22jo%3Fst*%22%7D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

Op dit forum is eerder ook een onderwerp Kanters geweest in deze regio, ook daar geen Joest:
https://bhic.nl/onderzoeken/forum/wiericus-jansen-canters-gilze-en-rijen-en-of-breda

En ik heb de familie in de regio Oisterwijk in de 15de eeuw bekeken, ook daar geen Joost of Joest - al kan die er via de vrouwelijke kant toch gekomen zijn in de generatie erna, maar daar heb ik dus geen aanwijzing voor gevonden.

Voor de liefhebben de Cantersen in de regio Oisterwijk/Udenhout/Berkel/Westtilborg:
WILLEM JAN CANTORS
geb. vóór 1387, maar verm. veel eerder (maar wel na 1350)
ovl. voor 7 sept. 1443
X
ALEIJT
ALEIJT CANTERS
1435 woont in de wijk Berkel, betaalt tienden aan Monasterium sancte
Gertrudis Lovanensis
1435 belending: ‘..een stuk land in Udenhout < erf Alijt Canters met kinderen >
Lijsbet Lathouwers met kinderen ^ straet v Jan Priems Vannijs..’
1453 belending: ‘Kathelijn wedewe qd Gherijts geh. Bock z. qd Leonaerts van
Sculenbroeck c.t. alsulc tocht als si besittende is in twelf lopen rogs erfelijcs
pachts (..) van ende vut enen stuck erfs tot eenre weyde gelegen in der prochye
van Oesterwijc in een stede geh.Udenhout in die Rijt in alder grootte als dat
aldaer gelegen is < ^ her. Claus geh. Stert die jonghe z. gd. Claus Sterts O en N >
erf Aleyt Canters ende hoire kynder W v Z aen erfenis Jans z. qd Jacob
Godevaert Jacobs soen (..) enen acker (..) ter voirs. stede gelegen ^ neffen
dit voirs. stuck erfs totter weyde liggende v der erfenis Wouters Sterts voirs. < O
aen die gemeyn straet . aen der erfenis Aleyt Canters ende hoire kynder (..)’

kinderen (niet in chronologische volgorde):
A. CLAES Willem Cantors
geb. ca. 1400
ovl. voor 3 mei 1486
https://hdl.handle.net/21.12103/d6a1dae1-1470-0e60-7929-c519ff3a7ed9
1435 belending: ‘..beemd < dat Helvoirtsche broeck > Godert vander Scueren
^ Claes Canters v aen Peter Vannijs copers en aen Jan Priems zijn broer..’
X N.N.
Kinderen:
A. 1. PETER CLAUS CANTERS (nat. zoon)
1456 ‘Peter die Cantor nat.z.qd.Claus Canters xxiij gouden peters etc. die welc hem
Henrick z. qd Aert Aert Hermans soenb vander Hoeven geloeft had te
vergelden put in litt. scab. de Oesterwijck leg...’
1456 ‘Henricus filius qd Jan Tijcwevers alzulken x peters als Willem z. w. Peter
Poinenborchs (..) etc. Peter? z.w. Claeus Canters etc. testes..’
1457 ‘Willem gheheyten Poeynenborch soen w. Peter Poeynenborch heeft gheloeft
als een sculder principael op hem ende op alle syn (..) Peter gheheyten die
Kanter natuerael soen Claes die Kanter x lop. rogs (..)
1457 ‘Peter gheheyten die Kanter natuerael soen Claes die Kanter heeft gheloeft
als een sculder principael op hem ende op alle sijn guede (..) Korstiaen soen
wilner Jan Leyten viij ..’
1457 Willem gheheyten Poeynenborch soen wilner Peter Poeynenborch heeft
gheloeft (..) Peter ghehyten die Kanter natuerael soen Claes die Kanter xv lop.
rogs nu sint Jansmis ..’
1465 ‘Korstiaen z.w. Jan Leyten alle versterf den voers. Korstiaen vander doet
w. Jans Bonten sijns oude vader in recht van versterven (..) soe waer tvoers.
versterf gelegen is supt Peter z.w. Claeus Canter te samen cum omnibus
litteris etc. – scab. Eyghen en Hulsen datum swoensd. v. pincxten’


A. 2. CLAUS CLAUS CANTER
ovl. voor 3 mei 1486
https://hdl.handle.net/21.12103/d6a1dae1-1470-0e60-7929-c519ff3a7ed9
X HEYLWYCH CLAEUS BACKS
1479 Claeus z.w. Claeus Canter en Heylwych d.w. Claeus Backs zijn wittige hvr
hebben geconsenteert deen den anderen gheloeft dat de langst levende ..’ etc.
1479 Aert z.w. Jan vande Wiele als wittig man en momboor (..) in sch.br. Otw supt
Claeusen z.w. Claes Canters - scab. Em. et Goyaert Rembouts datum supra
Kind(eren):
A.2.a. CLAUS CLAUS CLAUS CANTERS
1486 Henric z.w. Jan Hoysten promisit hem te geven en te gelden
Claeus z.w. Claes z.w. Claes Canters 1/2 mud rogge uit enen huse ..’
https://hdl.handle.net/21.12103/d6a1dae1-1470-0e60-7929-c519ff3a7ed9
1492 Aert z.w. Jans vande Wiele ... een mud rogge jeep hem toebehorende
jaarlijks op Lichtmis uit • een stuck lants (..) overgegeven Clause z.w.
Claus Canters ..’
https://hdl.handle.net/21.12103/ca5d750d-be50-352b-8b48-96fd84142455

B. PETER Willem Cantors
geb. ca. 1400

C. DANIEL Willem Cantors
geb. ca. 1400
1435 ‘Henric Ghijsbrecht van Boerden heeft een stuk land, twee lopenzaad,
in Westilburg tussen de persoon van Westtilburg en Daneel Kanters,
van Joerden Aerts vanden Bosch tot aan Eelken Sweeners met een weg
ertussen, welk stuk Henric in erfpacht had gekregen van Henrick vanden Pasch
als man van Enghelberen dochter Thomas Pyloker, afgestaan aan Daneel
Willem Kanters voors…’
1437 belending: ‘..tussen Daneel [f. 41v] Canters en de erfgenamen van
Melijs Willem Melijs, met een waterlaat ertussen..’
1437 belending: ‘... een stuk land, twee lopenzaad, in Westilburg tussen de persoon
van Westtilburg en Daneel Kanters, van Joerden Aerts vanden Bosch tot aan
Eelken Sweeners met een weg ertussen, welk stuk Henric in erfpacht had
gekregen van Henrick vanden Pasch als man van Enghelberen dochter Thomas
Pyloker, afgestaan aan Daneel Willem Kanters voors..’
1452 belending: ‘..eenen huse ende hove (..) gelegen inder prochye van Westilborch
ter stede geh. Teynthoven < her. Danel Canters > ^ her. der kijnder Henrick
Willem Melijs z. v aen die gemeynt welc erfenisse voirs.’
1452 belending: ‘.. een stuck lants twee lopensaet lands begrijpende gelegen inde
prochye van Westilborch ter stede geh. aent Voertveken < erfenis Willems van
Wyflit O > erfenis Wouter Luten Z ^N aen erfenis Daneels Willem Canters..’
1454 belending: ‘..een stuck lants geh. in die Cruusstraet gelegen in Westilborch ter
stede geh. aen die Cruusstrate < her. Daneel Canters Z > her. Engelberen Gheryt
sBruunen d. N ^ W aen die Cruustrate v O aen Willem van Wijflit..’
1457 belending: ‘..enen huyse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt eenen (..)
gelegen in par. de Westilborch in loco dicto aen die Rubraken < herrt. Jans
Ghetsters > her. Yken vanden Gheyn ^ comm. de Tilborch v her Deen sCanters..’
1459 belending: ‘.. item noch hiertoe een stuck lands iiij lopens ghelegen in par.
predicta (=in par. de Tilborch )< ^ her des heren van Tongherloe > comm. Platea
(‘gemeijne straat’, red.) v her. Daneels Canters..’

D. WOUTER Willem Cantors
geb. ca. 1400
1435 belending: ‘.. Willem Henric Maes soen heeft verkocht aan Gherijt zijn zoon
een stuk beemd, (..) in Tilburg aan het Qualenwiel, tussen Gherijt Wijten
de oude en tussen Wouter de Cantor, met een eind aan Wouter en het andere
einde aan de verkoper. ‘
1435 ‘Jan Jan Haghaerts Daneel Peter Nouwen zoen Wouter Willem Canters zoen
Aernt Wouter Jacobs zoen ende Henric Henric Boydens zoen promiserunt Jan
zvw Wouter Bacs van Broechoven tot behoef van heer Ghijsbrecht van
Ghyssen pytansier des godshuys van Tongerloe 135 (..) aertsguldens ..’
1437 belending in Velthoven: ‘… uit een stuk land anderhalve lopenzaad groot,
gelegen te Velthoven tussen Wouter Canters en tussen Jan Godert Vrouwen….’
1437 ‘ .. een beemd in Westilburg op het Qualenwiel, tussen de gemeine stroom de
Qualenwiel en tussen de gemeint, van Willem van Wijflit in het westen tot
Daneel Jan van Heyst in het oosten’ Deze beemd was eerst van Willem Peter
Vels, die verkocht deze aan Jan van Engelen – zoon van Geerlic Wellens, die
hem weer afstond aan van Wouter Willem die Cantor.
1438 samen met Aert Aert Saelmonts kennelijk eigenaar van een stuk land in
Westilburg in de Laersche akkers, tussen Jan Wouter Wijtten en Jan Jan Pyers,
van de gemeint tot de kinderen van Jan Bellaerts genaamd die Hoeghebrake
1452 ‘Jan z. qd Wouter Ghijben Neven soen xxviij gouden peters vel valorem die welc
Wouter geh. die Canter geloeft hadde etc. resignit Erijde Jan Mutsaerts soen
etc. commer van sinen wegen af te doen..’
1453 belending: ‘Henrick z. qd Henrick Boudens een stuck lands den voirs. Henrick
toebehorende gelegen in der prochye van Westilborch in een stede geh. die
Laersche Ackeren (..) tesamen met meer anderen stuck lands dair by gelegen
jeghen Aernden soen wilner Aert Saelmants ende Wouter geheyten Canter
soen qd Willem Cantors tot enen erfeliken pacht gecregen ..’
1453 belending: ‘..een stuck beempts vierdalf lopensaet of daeromtrent begrijpende
totten voirs. Janne begrijpende gelegen in Westilborch after Malle < Wouter die
Canter > Jacob van Zon ^aen Jan Berys z. v aen die gemeynen stroom geh. die
Aa’
1455 Wouter die Canter pt Willem Lu ix peters binnen meye naest comende te
betalen scab. Heyman et Henric Jans soen (..)
1475 ‘Willem z.w. Willem Stickers 1 mud rogh jeep op Lichtmis uit(..) welk mud rogge
erfpacht voers. Mathijs Willem Stickers z. tegen Wouter geh. Canter z. w.
Willems Canters in s ch.br. Otw en welc vierendeel vande voors. Mudde ..’
X N.N.
Kinderen:
D.1. HENRICK WOUTER CANTERS
1475 Henric z.w. Wouter Canters promisit Gherit z.w. Willem Henric maes z. 1 mud
rogge jeep op Lichtmis uit  1/4 van enen huse en hove met toebehoren 22 L
gelegen in Tilborch in loco dicto den Berckdijck < erf Michiel Jans z. vande
Velde > erf Willem Mutsaert en Boyen Rosen ad quibusd. att. ^comm.
plateam v erf Jan Maes Henricx Jan Peyman en Laur. Eelken Mutsaers  een
stuck beempts 1 B in par. voorn. in loco after Mal < erf jan Maes Henricx >
Aerts van Broechoven ^ erf Jan Beerys krn v erf Aerts van Broechoven (..)

E. BARBARA Willem Cantors
geb. ca. 1400

F. WILLEM Willem Cantors
geb. vóór 1405 (2 volw. Kinderen in 1443)
ovl. voor 7 september 1443
X n.n.
2 kinderen:
1. Jan Willem Willems Cantors
2. Aleijt Willem Willem Cantors x Gerit Starts (getr. voor 7 sept. 1443)
mog.:
1487 Bartholomeeus z. Jans Beckers wedn w. Elysabetthen sui uxoris d.w.
Alyt Canters alsulcke tocht in
een stuck erf tot weyen liggende geh.dat Bleck 2 L sitis in lib. de Oisterwijck
in loco dicto de Nedervondersche molen < erf w. Jans Beckers > ^ comm.
viam v erf krn w. Wouter Back Gheerleecs z.
welk stuk erf Bartholomeeus tegen Willemen z.w. Jan Poinenborch met
overgeven in sch.br.Otw - supt Cornelysen en Maryen sijnre zusteren krn
derzelver Bartholomeeus en w. Elysabeth ook voor Jutten in den jaer ons
heren dusent vierhondert enden seven ende tachtentich den leste dage
quo facto dicti Cornelis et Marie ook voor Jutten voors. dit voors. stuk land
vendt Benedictus z. Adriaen Heyen - en Jutten hoer zuster voors. deponeren
dicte Cornelis en heeft bekent dat hij vanden voors. stuck erf ontvangen
heeft 32 peters de peter tot 18 st en heeft gheloeft dat hij nae doet
Bartholomeeus sijns vaders int mededeylen sijnre zusters voors. also langhe
sal staen voor Elysabeth en Juut voors. tot 32 peters en alsdan ghelijc voert
deylen scab. A. Denys et A Beer datum ultima octobris
https://hdl.handle.net/21.12103/bc72cc8d-ba7c-e3c3-089a-742013be7ceb

G. JAN Willem Cantors *)
geb. ca. 1400

H. KATHELIJN Willem Cantors *)
geb. ca. 1400

I. CORNELIS Willem Cantors *)
geb. ca. 1400
ovl. ca. 1488?
X
Elisabeth Gherit van Kuyck
Kind(eren):
I.1. CORNELYSEN CORNELIS CANTERS
geb. ca. 1430
ovl. na 1488
X Aert Wouter Groeys
1487 Aert z.w. Wouter Groeys man van Cornelysen sui uxoris d. Cornelys Canters van
dezelve Cornelys en uit w. Elysabeth sue uxoris d.w. Gherit van Kuyck tesamen
wittelijc gewonnen alle goederen bernerlyc ende onbernerlijc havelijc ende erfelijc
die dezelve Aert vander doet w. Elysabeth sin zweger voors. met recht van versterf
toecomen zijn ende vander doet Cornelys Canters sijns zweers in enigen toecomende
tijde met versterve toecomen moghen supt Cornelys den Canter voors. ad opus sui et
ad opus Hubr..? ende andere wittige naekynderen Cornelys voors.
https://hdl.handle.net/21.12103/27cbdefc-393a-23c5-3217-af835bcc24bb
1488 Aert z.w. Wouter Groeys man van Cornelis zijn hvr d.w. Cornelis die Canter heeft
hem betaald van alzulke geloften als hem Cornelys sijn zweer in huwelyke
vorwaarden gheloeft had en heeft voort helmelinge vertegen op alle goeden erfelijk
en hafelijk die hem vande selven sijnen zwager aencomen en verstorven mogen tbv
Cornelis voors. en heeft quyt ghescouden den selven Cornelys ‘
https://hdl.handle.net/21.12103/a6a699e8-2284-f573-466c-f7cebf7b5a29


*) Van de kinderen Jan, Kathelijn en Cornelis zijn vermoedelijk twee overleden zonder erfgenamen achter te laten. In 1443 lijkt het er op dat de erfenis door 7-en gegaan is nl.
De teksten hierboven komen allemaal van Erfgoedcentrum ’t Schoor:
https://www.schoorudenhout.nl/onderhanden-werk/
De structuur Willem Jan Cantors x Aleijt en dan de negen kinderen (A t/m I) komen van secundaire bronnen die ik niet heb kunnen controleren (maar er wel zeer betrouwbaar uit zien):
1213 f.253 7 september 1443
Claes, Peter, Daniel, Wouter en Barbara, kinderen van wijlen Willem Cantor en Jan Willem Willems Cantor en Gerit Starts, man van Aleijt Willem Willem Cantors, hebben opgedragen aan Peter Peters vanden Schoer:
6/7 deel in huis, erf, hof en aangelag bij Kreijtenmolen te Udenhout en Berkel
6/7 in land over de Groenstraat;
6/7 in een beemd;
6/7 in een stukje beemd;
6/7 in een stuk moer in Venloen;
en 6/7 ion een half stuk moet in Venloen.
(Claes Steenwech had in erfpacht gegeven aan Willem Willems die Cantor:
een hoeve met landerijen onder Udenhout, Berkel, Tilburg en Venloen, nl. huis, schuur, hof en aangelag inUdenhout en Berkel;
een beemd over die Groenstraat;
12 buunder moer in Venloen;
en 8 buunder moer in Venloen;
om 14 mud rog en 20 kapoenen
(en een hertogcijns)
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I10161.php

Nr. 287.
RA Tilburg, 847. Archief Schepenbank en Eninge van Oisterwijk, 1418-1811, inv.nr.144, microfiche 2-E5, f.47v-1, aktenr. 287, 23-10-1422.
Op 23-10-1422 stond Aleijt wv Willem Jan Cantors aan haar wettige kinderen af de tocht in de windmolen te Krei¬ten in Oisterwijk in Udenhout en in een hofstad bij de molen, tussen de gemeint en tussen Peter van den Scoer, welke molen en hofstad voornoemde Willem die Cantor tot erfpacht gekregen had van Goeswijn ¬Moedel van der Donc, zoals in schepenbrieven van den Bosch. Die kinderen, Willem, Jan, Peter, Daneel, Wouter, Kathelijn en Barber, verkochten hun deel in de windmolen en hofstad aan hun broers Claus en Cornelis Willem Canters.
47v-2. Aleijt en haar kinderen verkochten aan voornoemde Claus en Cornelis 1 bunder moer naar keuze, maar wel aan een stuk, van Aleijt haar deel van een moer in Venloon, dat Aleijt en haar kinderen met meer andere erfenissen verkregen hadden van Claus Steenwech.
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I10161.php


_________________
LOSSE EINDJES:

7. 1461 januari 25 847.Sch.Otw,R.168,002r-02 Wouter z. Jan Brocken als wittighe man ende momboer Alyten sue uxoris ende Dirck gheheiten Canten [Cauten?] dochteren wilner Aerts z.w. Robbrechts geh. die Borchgrave cum tutoris een md ende v lopen rogh her. pactum te vergelden annuatim in festo purificationis wt ende van 847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811. Regestenlijst inv.nr. 168 (1460-1461) 3 • enen stuck lands gheleghen in par. de Oesterwijck in loco dicto Berkel in die Langbraecke < ^ Henrick Willen et suorum prolum > her. Zegher Jan Zeghers z. ende Godevaert Bloemaerts v ad comm. plateam ut dixit welc stuck lands voers. Jan soen wilner Laureys z. w. Henric Toit Vannys soen van joffr. Margrieten gh. Houtappels dochter wilner Ghijsbrecht geh. Houtappels met hoeren momb. voer dese voers. erfelijcken pacht vanden mud rogh ende v lopen en van sommigen anderen commer jaerlijcs van recht etc. tot enen erfpacht ontvangedn hadde in sch.br. Otw en welk mud en 5 L rogh erfpacht voers. de voers. Alyten ende Dircken ghezusteren voers vanden doet wilner Aerts hoers bruers met recht van versterve erfelijc toecomen sijn ut dixit leg. et her. supt Janne z.w. Laureys Toit Vannys z. voers. tesamen etc. scab. Em. et Doren dastum in festo Pauli

__________________
WILLEM CANTORS
X N.N.
154.1474
Kathelijn wede w. Willem Canters d.w. Henric vander Diesen  ¼ in de helft tot hoer behorende in eenen huysken met ene hove met toebehoren bvvo aan die Hoechstraet < erf Jan vande Stheghen > erf Godelden wede qd Peter van Laerhoven en hun krn ^ comm. plateam v erf Jan Lipprechs welk ¼ van de helfty vande huse en hove voors. de voors. Kathelijn vander doet w. Jans en Wouters krn w. Gherit z.w. Henric vande Diesen met recht van versterven erfelijk toecomen is – supt Vrancken z. Jan Sthinen [GB Schiven] – scab. Heyman en Heyen datum xi octobris


1469 juni 18 847.Sch.Otw,R.175,138-19r-07 Jan Stevens Aernt van Eersel Wouter [doorgehaald Bullen] Wouter Toyt Jan Willem Wyten z. Willem Canters? Wouter Loer ende Jan Huben promisit .. Wilem Lu 50 mudde roghgh van een tyende geh. Berkel tyende scab. Poynenborch edne Doren Anno Lxix mense juny die xvii
1469 juni 13 847.Sch.Otw,R.175,138-19r-08 Willem Canters? Peter die Cock ende Peter vande Pas hebben gheloeft etc. Willem Lu xvi mudde vander oude tyende scab. Poynenborch ende Doren anno Lxix mense juni die xii
________________

PAUWEL CANTERS
X OEDE
1478 Oede wede w. Pauwels Canters 19 peters en een oert en voor elke peter 18 st die welc Jan z.w. Jan Lupprchs geloeft hadde Goedelden wede w. Peter van Laerhoven en welc 19 peters en een oert tegeen de voers Goelt vercregen hadde nae inhout teneur verscheide sch.br. van Otw supt Aerden z. Jans Belens? scab. erck et Peter Jans datum donderd. nae beloken Pasen ij aprilis heeft mede bekent dat heer ? Aert voers. dese voors penninghen vol .... tamelikjc ende wael betaelt hadde

__________
JAN DIE CANTER
1493 juni 10 | 198/16v-8 Jan die Canter vande Roets tiendeken 4 1/2 mud uts.
1493 mei 1 | 198/16v-9 Gherit van Berck Jan die Canter vande Vlastiende 7 1/2 dobbel uts. opte meydach
https://www.schoorudenhout.nl/wp-content/uploads/2020/09/Schepenbank-Oisterwijk-198.pdf
Sanne zei op 30 oktober 2023 om 10:52
Kortom: ik ga door met optie 2 (en 3), die Beuckenacker was eigenlijk best een concrete aanwijzing...!
Hans Vogels zei op 30 oktober 2023 om 12:10
>> "Heer HUBRECHT AERTS soen van der HAGE, priester, en zijn wettige zoon JOEST, hebben vercocht aan JUTTE, dv w. DIERIJCK HANNEN, een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. uit een huis met alle toebehoren te Deurne ts geh. aen den Zeilsberch neven erfe Aerts van der Hage en die gemeynt. Met voorwaarden. Get. + datum u.s. (4 feb. 1527), 1525/1538"

Hoe een priester een wettige zoon kan hebben, weet ik niet. Maar de zoon heet dus Joest, in 1527 is hij volwassen, dus qua tijdvak kan het de Joest zijn die we zoeken. <<

Heel simpel, Hubert van de Hagen was gehuwd met daaruit een zoon, en is pas na het overlijden van zijn vrouw de religieuze kant opgegaan. Zoon Joost is gewoon de familienaam blijven voeren. Dacht ik me te herinneren.
Sanne zei op 30 oktober 2023 om 12:33
Hallo Hans,

Hartelijk bedankt voor de hulp!
Ik had altijd het idee dat kinderen vrij jong al 'religieuze' werden, maar dat is dus kennelijk niet zo.
En ook optie 3 als zoekrichting is dus minder voor de hand liggend begrijp ik.
Ga ik eerst door met 2 - bedankt nogmaals!

Groet, Sanne
Sanne zei op 30 oktober 2023 om 13:48
PS:
@Hans: ben je toevallig ook wel eens Jan Joesten alias Caris tegengekomen?
Ik vraag me af of dit de Jan Joesten Canters kan zijn..

Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 31 oktober 2023 om 13:52
Beste lezer, in het bijzonder Egbert:

We hebben dit gezin:

Joest Canters x n.n. (geb. ca. 1500):
1. HENRICKEN JOEST CANTERS x Yda Jan Walscharts
2. PEETER JOOST CANTERS x Anneke Matheus Sweers
3. JAN(NEN) JOOST CANTERS (mog. alias Caris)
4. AELKEN JOOST CANTERS x Marten van Brussel
5. AERT JOOST CANTERS x Metken / Mechteldes Rodolphi Petri Simonis de Stiphout
6. N.N. JOOST CANTERS x Henrick Michiels, overleden vóór 27-11-1597
7. mog. Willem Joest Canters - jong ovl. zonder erfgenamen

ad. 6. Zou de onbekende dochter misschien Neesken (Agnes) kunnen heten?

JAN JOOST CANTERS, wonende in het Godshuys van Postel, mede voor zijn zuster AELKEN, GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege NEESKEN, en haar kn. van HENRICK MICHIELS, WILLEM WOUTERS, wonende te Helmond, mede voor JOOST CANTERS, de oom van zijn vrouw, hebben vercocht aan HUYBERT REYNDERS, wonende te Mierlo opt Hout, het 5e deel van 16 vaten rogge uit een huis te Mierlo in het Vesterstraetken, neven erf. des Apostelhuys en neven d'Anterlandt en van het land van het voors. Apostehuys tot op de gemeynstraet.
Last:een mauwer rogge aan de H.G. van Helmond, 2 blancken grondcijns, en 3 st. aan Derick Elaer../..Elten (?) kn. Get. + datum u.s. [7 feb. 1598], 1597/1602
https://proxy.archieven.nl/48/5046F568F50746B2846C6B67E6726132

De reden dat ik dit denk:
er staat: '...GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege NEESKEN, en haar kn. van HENRICK MICHIELS,..'

We hadden tot nu toe drie kinderen van Henrick Michiels genoteerd:
1. Catharina x Goert Jan Peters
2. Neesken
3. Arien

Goert Jan treedt volgens deze tekst dus op namens Neesken en haar kinderen van Henrick Michiels, maar die Goert Jan is getrouwd met een van die kinderen (Catharina) en niet Neesken...

Vandaar dat het mij lijkt dat de moeder (Neesken) bedoeld wordt...
Sanne zei op 31 oktober 2023 om 14:13
Het wordt nog spannender (of ingewikkelder, het is maar hoe je het ziet :))

Wij, CLAES die VALCKENER en JAN MARTTENS zoen van den PUTTE, schepenen van Helmond, doen condt dat op de 15e okt. 1571 voor ons is verschenen CATHERYN WILLEM TOUWERS dochter, en die heeft haar testament opgemaakt. De fabrycke van St. Jan Baptist te 's-Hertogenbosch (voor haar 'onrechtverdig' goed), de 4 kloosterorden, zij kunnen een stuiver tegemoet zien. Willem Wouter Touwers zoen zal 6 Rijnsgl. krijgen. Al haar andere goederen vermaakt zij aan haar broers en zusters, of aan hun kinderen. ALEYT HENRICK MICHIELS, haar zuster, zal -wanneer zij het testament geheel of gedeeltelijk zou aanvechten- een oude groote of 2 st. krijgen. Schulden en uitvaart zullen door de erfgenamen moeten worden betaald. Willem Wouter Touwers zoen zal de 25 st. jaarl. rente die hij Catheryn schuldig was, niet meer hoeven te betalen. Get.: CdV/JM (1571), 1568/1571
https://proxy.archieven.nl/48/B83526CFEAE548CB8AE703BF0C823E94

We hebben dus Aleyt Henrick Michiels, zuster van Catheryn Willem Touwers.
Iets verder staat ook Willem Wouter Touwers.

In het vorige citaat ook al een Willem Wouters, tot nu toe hebben we geconcludeerd dat dat Willem Wouter Stercken was, de man van Hilleken Peter Canters, dochter van 2. Peter Joest Canters.
Egbert zei op 31 oktober 2023 om 14:58
De transcripties van twee aktes heb ik op 10 maart 2021 om 14:32 hier geplaatst.

Er staat niet "vanwege NEESKEN, en haar kn. van HENRICK MICHIELS"
maar "van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henrick Michiels"
Sanne zei op 31 oktober 2023 om 20:02
Excuus, dat had ik even over het hoofd gezien!
Egbert zei op 31 oktober 2023 om 22:12
Toch altijd belangrijk om de aktes zelf in te zien en niet alleen af te gaan op de indexen, regesten en transcripties. Soms staat het er toch net wat anders of worden meer belangrijke gegevens in de akte genoemd.

Ik heb vandaag enkele inventarisnummers uit het archief van de schepenbank Mierlo vluchtig doorgekeken. Ik weet zeker dat ik daarbij dingen zal hebben gemist, maar de tijd om alle akten door te lezen ontbreekt me.

Wel een akte gevonden van 16-09-1578 waarin Jan Joost Canters wordt genoemd. Helaas geeft die akte weinig nadere informatie.


ORA Mierlo 58, folio 146v [doorgehaalde akte]

Dat voir ons commen is Pauwels Carlis ende heeft met eenen helmelinge vertijden opgedragen ende overgegeven Jannen Joest Canters: Een rente van vieff ende twijntich stuvers tsiaers, alle iaer verschijnende tot Licht Mis, van ende vuijt huijs, hoff met sijn toebehoirte, gelegen tot Mierle aent Cruijs, u.l. de weduwe Corstiaen van den Camp, a.l. Antonis Molemans, u.f. die strate, a.f. erffenis Sint Claes Altair, als sij seijden. Gelovende d’opdragen, overgeven ende vertijden altijt vast ende stedich te halden ende d’onderpanden voir de jairlixe betalinge goetggenoch ende weldegende te maken op hem ende al sijn goet, hebbende ende vercregende. Sonder arge list.

Marge: Solutem optten XXIen februarij 1622 coram deesse ondereteeckent Henrick H. Bruijstens ende Jan Peters, schepenen.

Deese rente sal men altijt mogen lossen met seventien gulden permissie gelts ende tot kerssmis te voirens op te seggen. Actum CVc LXXIIII den XVI septembris, testis Rut tsHeeren ende Hubert Costers.

Marge: Solutem.
Sanne zei op 1 november 2023 om 09:21
Hallo Egbert,

Ja, je hebt helemaal gelijk, zelf lezen maakt een groot verschil..!
Helaas kan ik die teksten niet lezen.
Ik heb al vaak geoefend op de website 'Watstaatdaer', maar het lukt toch zelden.
Hoe heb jij het geleerd?

Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 1 november 2023 om 20:55
Goedenavond voor wie dit onderwerp nog volgt!
@ Egbert: ik ga toch een keer in de herhaling!

Joest Canters x n.n. (geb. ca. 1500):
1. HENRICKEN JOEST CANTERS x Yda Jan Walscharts
2. PEETER JOOST CANTERS x Anneke Matheus Sweers
3. JAN(NEN) JOOST CANTERS (mog. alias Caris)
4. AELKEN JOOST CANTERS x Marten van Brussel
5. AERT JOOST CANTERS x Metken / Mechteldes Rodolphi Petri Simonis de Stiphout
6. N.N. JOOST CANTERS x Henrick Michiels, overleden vóór 27-11-1597
kinderen:
6.a. Catharina Henrick Michiels x Goirt Jan Peters
6.b. Neesken
6.c. Arien
6.d. ….
7. mog. Willem Joest Canters - jong ovl. zonder erfgenamen

Ad. 6 Henrick Michiels:

We weten dat hij een dochter Catharina Henrick Michiels had, gehuwd met Goirt Jan Peters.

Nu zie ik deze tekst:
JAN HENRICK van RUTH heeft overgegeven aan CATALIJN HENRICK MICHIELS, ZIJN ZUSTER, een lijfrente van 4 Rinsgl. per jaar, haar leven lang, uit een huis met land te Stiphout genaamd DEN HOFF (..) 1619/1621
https://proxy.archieven.nl/48/0D945E420991433584D1C85BAC26CA2D

En deze:
JAN HENRICK MICHIELS heeft overgegeven aan CATHARIJN HENRICK MICHIELS, zijn zuster, een lijfrente van 2 gl. uit de nalatenschap van haar broer MICHIEL. Onderpand: een akker te Stiphout genaamd DEN HOFF, neven erf. Jan Anthonis met zijn zusters en erf. Thomas van den Berch en voorts op erf. der kn. Jan van den Berge. Nog uit een huis met land aldaar neven erf. Jan Anthonis met zijn zusters en erf. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt. Get.: BH/CS 6 juni 1619, 1619/1621

En deze:
JOEST GOERTS van BUSSEL en JAN ANTHOENIS van STIPHOUT als momboiren van de onm. kn. van HENRICK MICHIELS, verwekt bij ANNEKE JAN JOESTEN, hebben vercocht aan PEETER DANIELS een HUIS IN DE AMEYDESTRAET neven erf. Henrick Peeters alias Crael en erf. Lenijn Leyten (vrouw van koper voors.) en van het kerkhof en de school tot op de gemeynstraet. Recht: INVAART te betimmeren.
Last: 12 gl. a/h St. Peeters- en Pauwelsaltaar in de Helm. kerk. Get.: AH/BH 31 juli 1614, 1614/1616
https://proxy.archieven.nl/48/F58F808D475C4716935670DFFF31742D

En deze:
JOEST en JAN, momboiren u.s., in presentie der voors. kinderen, hebben overgegeven aan CATHALIJN HENRICK MICHIELS een lijfrente van 4 Rijnsgl. uit een akker te Stiphout genaamd DEN HOFF, (..) Nog uit een akker genaamd den DEN RUECKENACKER (BUECKENACKER??) te Mierlo opt Hout (..). Nog uit een eusel te Stiphout neven erf. Jan Anthoenis + zusters en erf. der wed. JOESTGEN JAN JOESTEN en van erf Lambert voors. tot op de gemeynt van Stiphout. Cathalijn ziet hiermee af van het erfrecht van nagelaten goederen van ANNEKE, wed. van HENRICK MICHIELS. Get. + datum u.s. In de marge: gecasseerd 3 dec. 1619., 1614/1616 https://proxy.archieven.nl/48/F47A91577FA24A0BA41EC5CB61CE1A24

En deze:
MICHIEL HENRICX van RUTH, oud omtrent 25 jaar, met consent van zijn momboir ANTHOENIS van STIPHOUT, heeft vercocht aan JAN HENRICK van RUTH, zijn broer, al zijn erfenissen te Stiphout, geërfd van ANNEKE JAN JOESTEN, uitgezonderd de BERCKENACKER te Mierlo en den BUECKENACKER te Stiphout, (..). Get.: AH/BH 3 dec. 1610, 1619/1621
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B0BDDE0FF-776F-4F33-A0A6-D818063FFC73%7D

Vandaar dat ik echt denk dat Anneke Jan Joesten de N.N. ((klein)kind 6) is in het overzicht waarmee ik startte.

6. JAN JOEST CANTERS:
6.A. ANNEKE JAN JOOST CANTERS
ovl. ca. 1614 (aangezien er vanaf dat moment allerlei transacties zijn)
x Henrick Michiels, ovl. tussen 2 dec. 1596 en 27 nov. 1597

 huis in de Ameydestraat neven erf. Henrick Peeters alias Crael en erf. Lenijn Leyten (..)
en van het kerkhof en de school tot op de gemeynstraet. Recht: INVAART te betimmeren.
 een huis met land te Stiphout genaamd DEN HOFF of een lijfrente daaruit
 Beuckenacker te Mierlo op ’t Hout / Stiphout
 Berckenacker te Mierlo
 eusel te Stiphout naast Jan Anthonis + zusters en erf wed. Joestgen Jan Joesten

kinderen:
6.A.1 Catharina Henrick Michiels x Goirt Jan Peters
6.A.2 Neesken
6.A.3 Arien
6.A.4 JAN HENRICK van RUTH
6.A.5 MICHIEL HENRICX van RUTH
geb. 1595
ovl. voor 6 juni 1619

Michiel is dus ongeveer in 1595 geboren, maar vader Henrick Michiels is eind 1597 sowieso overleden.
Het zou echter wel kunnen, zie deze tekst:

THOENIJS JAN JOESTEN, wonende te Stiphout, AERT van EERDEN als m/m van JOESTEN, en HENRICK MICHIELS als m/m van ANNEKEN, hebben vercocht aan HENRICK JAN SANDERS een hooibeemd te Stiphout, neven erf. Corstgen Vreijnsen en erf. Lambert van Wel en van erf. Aert Sprengers tot op de gemeijnen loop. Get.: HD/JM 2 dec. 1596, 1590/1596
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B246B5D6A-16FB-453B-9D38-EAB04F02DA7B%7D

Dus het gezin in de tekst hierboven ziet er als volgt uit:

JAN JOESTEN
X
N.N.
 hooibeemd te Stiphout
kinderen:
1. THOENIJS JAN JOESTEN, wonende te Stiphout,
2. JOESTEN JAN JOESTEN X AERT van EERDEN
3. ANNEKE JAN JOESTEN X HENRICK MICHIELS (2 dec. 1596 nog in leven)
Het moet wel hetzelfde gezin zijn, want Joesten Jan Joesten is belender in de eerdere teksten. Je zou zelfs nog kunnen denken dat momboir Anthonis van Stiphout, Thoenis Jan Joesten is (die ook belender is in één van de teksten hierboven).
Dat zou zeggen dat er een Jan Joesten was die vermoedelijk iets voor 1596 overleden is, aangezien zijn drie kinderen hier gezamenlijk optreden.

Dus het overzicht wordt dan:

6. JAN JOEST CANTERS
x N.N.

6.A. ANNEKE JAN JOOST CANTERS x Henrick Michiels, overleden vóór 27-11-1597
 huis in de Ameydestraat neven erf. Henrick Peeters alias Crael en erf. Lenijn Leyten (..)
en van het kerkhof en de school tot op de gemeynstraet. Recht: INVAART te betimmeren.
 een huis met land te Stiphout genaamd DEN HOFF of een lijfrente daaruit
 Beuckenacker te Mierlo op ’t Hout / Stiphout
 Berckenacker te Mierlo
 eusel te Stiphout naast Jan Anthonis + zusters en erf wed. Joestgen Jan Joesten

kinderen:
6.A.1 Catharina Henrick Michiels x Goirt Jan Peters
6.A.2 Neesken
6.A.3 Arien
6.A.4 JAN HENRICK van RUTH
6.A.5 MICHIEL HENRICX van RUTH, oud omtrent 25 jaar ca. 1620 -> geb. 1595
6.B. THOENIJS JAN JOESTEN, wonende te Stiphout
6.C. JOESTEN JAN JOESTEN X AERT van EERDEN
Als dit klopt moeten er twee Jan Joesten geweest zijn, dat komt wel vaker voor..

********************************************************************************
EVEN TUSSENDOOR

Het gezin van Jan Joesten ALIAS CARIS ziet er als volgt uit:

JAN JOESTEN alias Caris van ASTEN
 een stuk groes te Asten ts geh. die Porckt (1598 verkocht)
x
ANNEKE van GASSELT
 een huis ed met recht van overpad naar het Meyestraetgente Helmond a/d Merct
Vor. eig.: Richmoet, wed. van Jan van Gasselt.
 een hoeve te Asten ts geh. aen den Bossch, door Jan Joesten (alias CARIS) van de erfg. Jan Jacops zoen verkregen,

kinderen:
1. JAN JAN JOESTEN ( x HEYLKE van Cornelis vd Schoot)
2. TRUYKEN JAN JOESTEN x FRANS HENRICK JACOPS
3. Meriken x CORNELIS LAUWREYS die VALCKENAER
4. PEETER, mombers: Derick van Gasselt en Lambert Verrijt
5. ANTHOENIS, mombers: Derick van Gasselt en Lambert Verrijt
6. RICHMOET, mombers: Derick van Gasselt en Lambert Verrijt
7. CORNELIS JAN JOOSTEN alias Caris x WILLEMKE JANS Willems van SCHUYBELEN, (wed. JOOST van den BOOGAERT schout - in zijn leven - van Helmond,) In 1647 momb. ADRIANA wv w. GUILLIAM FABRI

Het gezin Jan Joesten alias Caris – Anneke van Gasselt bezit dus (samen met schoonbroer Cornelis Noeijen) ook een huis aan de Markt van Helmond en een hofstadt aan het Meerenstraetken? uitkomend op de Meyestraat, met een recht van invaart over een ander erf.

Dit haal ik uit deze tekst:
RIJCHMOET, wed. van JANS van GASSELT, DIERICK JANS van GASSELT, en JAN van VIJFFEYCKEN als momboir van YDA, dv w. ANTHONIS van GASSELT, Dierick Jans voors. als momboir van JACOP PETER van GASSELT, allen kinderen en erfgenamen van w. JAN van GASSELT en RIJCHMOETS voors., hebben vercocht aan JAN JOESTEN alias KEERIJS van ASTEN en aan CORNELIS NOEIJEN, hun zwagers, een HOFFSTADT EN HOF TE HELMOND AAN DE MERCT neven erfe Adriaen op de Locht en erfe Willem Jans die Cremer soen, en van erf. Geraert Aert Symons soen tot de voors. merct. Met nog een hofstadt in het Meerenstraetken (?) neven erfe Geraerts Aerts Symonts en erf. Henrick Willems alias Ruyt tot de voors. MEYESTRAET. Met het RECHT VAN INVAART over het erf van Adriaen en Henrick voors.. Last: 4 gl. p.j. aan de Tafel der H.G., 8 vaten rogge aan het altaar van St. Cateryne in de Helm. kerk, en 20 st. te 's-Hertogenbosch, en een braspenning grondcijns, en het onderhouden VAN DE WATERLAETEN. Get.: UW/WM 13 aug. 1587, 1584/1589 https://proxy.archieven.nl/48/D1E0BA84283845A893176FE3B0EB494D

ZOU HET KUNNEN DAT DE ANNEKE JAN JOESTEN DIE IN DE REDENATIE HIERBOVEN DE DOCHTER IS VAN JAN JOESTEN ‘DE OUDE’ OF ‘DE JONGE’, NIET DE DOCHTER MAAR DE WEDUWE IS?? EN DAT ZE HERTROUWD IS MET HENRICK MICHIELS? EN DIE DUS EIND 1597 OOK AL OVERLEDEN IS. IN DAT GEVAL ZIJN ER GEEN VOORKINDEREN GEWEEST.
HET ZOU WEL DE BIJNAAM (CARIS) VERKLAREN, DAN HEBBEN ZE DUS NIET ‘DE OUDE’ OF ‘DE JONGE’ GEDAAN.

Twijfel hier is de verkoop van 'Den Porct' die in 1598 door Jan Joesten alias Caris gedaan moet zijn. Wellicht dat de originele tekst daarop uitsluitsel zou kunnen geven.

EINDE TUSSENDOORTJE

**********************************************************************************

Hoe het ook precies mag zitten, de tak van Henrick Michiels x N.N. Jan Joesten is wel duidelijk te linken aan dochter Catharina Henrick Michiels x Goirt Jan Peters (deze laatste wordt ook specifiek genoemd in de teksten die wij als basis gebruiken).
Deze Catharina Henrick Michiels is ook duidelijk te verbinden aan haar broers Michiel en Jan, en aan de Beuckenacker en Berckenacker. In het geval van Catharina staat er in de tekst DEN RUECKENACKER, maar ik denk dat dat ook Beuckenacker moet zijn.

En als dat zo is, dan denk ik toch echt dat dit ‘onze’ Joest is:

JOEST JAN PETERS soen heeft vercocht aan heer AERT THONIS CUSTERS soen, priester, een jaarl. rente van 20 st. uit een stuk land geheten DEN BUECKENACKER TE MIERLO neven erfe Henric Heymerincx a.z. Goyart die Guyliker e.e. Willem van den Cruyschit a.e. Jennike, meester Willems dochter van Den Bosche. Met voorw. Get. + datum u.s. (13 jan. 1536), 1525/1538
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B146F51C6-DD57-4553-A00C-1BA424EFF9A0%7D

MATHIJS ANSEM SMEETS soen als m/m van MARGRIET, dv w. DIERICX VAN DEN RAVENACKER, heeft overgegeven aan JOESTEN JAN PETERS soen, zijn medezwager, het recht op huysingen met grond en erfenissen, toekomende uit de nalatenschap van zijn schoonouders, uitgezonderd erfpachten en renten. Get.: FdP/PWSs 5 aug. (1535),
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D

DUS: Joest Jan Peters x N.N. Diercx van den Ravenacker

Een zwak punt in dit verhaal is wel het ontbreken van een Dirck Joesten Canters, dat geef ik direct toe!

Tot zo ver mijn betoog, het is wel genoeg denk ik :)
Sanne zei op 1 november 2023 om 22:32
PS: ik schrijf bij het 'tussendoortje' dat Anneke van Gasselt geen voorkinderen heeft als ze trouwt met Henrick Michiels, maar dat is natuurlijk een denkfout, de 7 kinderen staan erboven vermeld..!
Sanne zei op 3 november 2023 om 08:30
Ook Neesken, de dochter van Henrick Michiels (dat Michiels het patroniem is, is een aanname) heeft haar deel in de Bueckenacker gekregen zo te zien:

FRANS CLAESSEN, wonende te Stiphout, als m/m van NEESKE HANDRICX, heeft vercocht aan GOORT JANSSEN van BEECK, ook wonende te Stiphout, en aan CLAES WILLEMS te Mierlo, en aan AERT HANDRICX te Stiphout, al zijn goederen. Genoemd worden een veld te Stiphout genoemd in Swappel en een akker te Mierlo genaamd de Bueckenacker. Get.: JC/GL Datum u.s., 1646/1650
https://proxy.archieven.nl/48/FB8929AFD2DE47AAA22F8178525AD624
Egbert zei op 3 november 2023 om 15:58
@Sanne

Je bericht van 1 november 2023 om 20:55 heeft me behoorlijk aan het werk gezet.
Ik heb die aktes bekeken en er nog meer bijgezocht. En al wil je misschien de beroemde Helmondse schilder Lucas Gassel aan de familie Canters koppelen, ik zie daar nog geen verband.
Ik denk dat Jan Joesten alias Caris een ander is als Jan Joest Canters.
Met dit soort namen en patroniemen liepen er in die tijd wel meer rond.
Sanne zei op 3 november 2023 om 16:09
Hallo Egbert!

Mij maakt het allemaal niet uit hoor, als de puzzel maar opgelost wordt :)
Dus in Jan Joesten alias Caris zie je niks, dat was ook maar een 'wild card'.

Maar ben je het met de rest van de redenatie wel eens?
M.a.w. denk jij ook dat we Joest Jan Peters x N.N. Diercx van den Ravenacker kunnen zien als de volgende tak in de stamboom?

Hartelijke groet en een fijn weekend alvast!
Egbert zei op 3 november 2023 om 16:52
Dan Henrick Michiels.

Er is een Henrick Michiels getrouw met Anneke Jan Joesten.

De aktes vind ik echter niet zo duidelijk. Ik wil eerst de originelen inzien om mij eigen conclusie te trekken.

Bijvoorbeeld:

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 252, akte 152.
JAN ANTHONIS van STIPHOUT als momboir van de onm. kn. van HENRICK MICHIELS, verwekt bij ANNEKE JAN JOESTEN, aanwezig, MICHIEL en JAN HENRICK, gebr., heeft verbonden een akker te Mierlo genaamd den Bueckenacker, en een akker te Stiphout op het Gasthuys, met een eusel daarbij. Door de voors. kn. geërfd van ANNEKE JAN JOESTEN, ingeval daar enige last meer op komt als JOEST van BUSSEL en JAN ANTHOENIS van STIPHOUT als momboiren hebben opgedragen aan PEETER DANIELS (een huis in de Ameydestraet - zie schepenbrief 31 juli 1614).
Get.: WF/BH 18 sept. 1617.

Achter Anneke Jan Joesten staat "aanwezig", maar slaat dat op haar of op Michiel en Jan.
Als de kinderen van haar geërfd hebben moet ze al overleden zijn en betekent het dat Michiel en Jan er wel bij waren toen de akte werd opgemaakt.

Een ander voorbeeld:

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 161. blz. 120.
JAN HENRICK MICHIELS heeft overgegeven aan CATHARIJN HENRICK MICHIELS, zijn zuster, een lijfrente van 2 gl. uit de nalatenschap van haar broer MICHIEL. Onderpand: een akker te Stiphout genaamd den Hoff, neven erf. Jan Anthonis met zijn zusters en erf. Thomas van den Berch en voorts op erf. der kn. Jan van den Berge. Nog uit een huis met land aldaar neven erf. Jan Anthonis met zijn zusters en erf. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt.
Get.: BH/CS. Datum 06-06-1619.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 231.
MICHIEL HENRICX van RUTH, oud omtrent 25 jaar, met consent van zijn momboir ANTHOENIS van STIPHOUT, heeft vercocht aan JAN HENRICK van RUTH, zijn broer, al zijn erfenissen te Stiphout, geërfd van ANNEKE JAN JOESTEN, uitgezonderd de Berckenacker te Mierlo en den Bueckenacker te Stiphout, neven erf. Jan Anthoenis met zijn zuster en erf. Derick Jan Peters en van erf. Lambert Remmens tot op erf. jonker van Beeck (Mierlo) en neven erf. Jan Anthoenis + zuster en erf. der wed. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt (Stiphout).
Get.: AH/BH. Datum 03-12-1619.

De informatie komt niet overeen met de vorige akte, daar gaat het over de nalatenschap van Michiel. Die is dus dan al overleden. Maar een half jaar later heet hij Michiel Henricx van Ruth en is hij dus duidelijk nog in leven.

Voorlopig kom ik ook tot de conclusie dat het gezin er zo uitziet:

Henrick Michiels
tr.
Anneke Jan Joesten, overleden vóór 18-09-1617
kinderen:
1. Michiel
2. Jan Henrick Michiels (heeft 2 onmondige kinderen 21-03-1620)
3. Catharina
- onmondige kinderen

Uit de akten blijkt ook dat zowel als Jan als Michiel ook "Van Ruth" worden genoemd.

Gaan we een generatie verder terug, dan kom ik tot dit gezin:

Jan Joesten
kinderen:
1. Thonis Jan Joestenss (van Stiphout), overleden na 14-12-1619 (kinderen 1. Elizabeth Anthoenis Jan Joesten dochter; Jan Thoenis Joesten zoen)
2. Anna dr. Jan Joesten
3. Joestgen, tr. vóór 29-01-1587 Aerdt van Eesden (van Eerden) (zoon: Henrick Arts van Eesden
? Merike (21-03-1620: Anthoenis Joesten en diens zuster Merike)

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 241. blz. 176.
ARRIAEN HENRICX, wonende te Lithoyen, als m/m van ELIZABETH ANTHOENIS JAN JOESTEN dochter, heeft vercocht aan JAN THOENIS JOESTEN zoen, zijn zwager, het versterf dat Elizabeth aankomt na het overlijden van haar vader ANTHOENIS voors., gelegen te Stiphout en te Mierlo. Nog het 3e deel v.e. rente van 2 gl., te gelden door 'den Lange Vreijns' te Ommel.
Get.: AH/BH. Datum 14-12-1619.


Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 234.
MICHIEL u.s., oud omtrent 25 jaare met consent van JAN ANTHOENIS van STIPHOUT, zijn momboir, heeft vercocht aan JAN PETERS VERWEREN een eusel te Stiphout neven erf. Jan Anthoenis en zijn zusters en de wed. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op erf. Jan Henrick van Ruth. Het voors. eusel 'zal weegen' over zijn erfenis, gaande tot op de gemeynt aldaar.
Get.: AH/BH. Datum 03-12-1619.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 446. blz. 329.
HENRICK AERTS, wonende onder Mierlo, heeft vernaedert een eusel die JAN PETER VERWEREN op de 03-12-1619 van MICHIEL HENRICX van RUTH, met instemming van zijn momboir ANTHONIS van STIPHOUDT, gekocht heeft.
Get.: WF/CS. Datum 01-12-1620.

NB Jan Peter Verweren komt meerdere keren voor als Jan Peter Verclaeren. Mogelijk een leesfout?

Henrick Aerts uit Mierlo vernadert de verkoop van Michiel. Dat betekent zij een familieband hebben.

Die Henrick Aerts is Henrick Aerts van Eesden, hij zal een zoon zijn van Aert van Eesden en Joestgen Jan Joesten:

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 308. blz. 233.
JAN HENRICK MICHIELS heeft vercocht aan HENRICK ARTS van EESDEN een akker te Stiphout ts geh. opt Gasthuys, neven erf. Anthoenis Joesten en diens zuster Merike, en erf. Jan Jansen van den Berch kn. Overpad door het Maes-Heyn-Gelisvelt en door het Bossvelt van Thoenis Jans Joesten uit Lierop.
Get.: AH/PH. Datum 21-03-1620.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 309.
HENRICK ARTS van EESDEN heeft overgegeven aan CATALIJN HENRICK MICHIELS dochter een jaarl. rente van 4 gl. uit de voors. akker. Met voorwaarden..
Get.: AH/PH. Datum 21-03-1620.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 310. blz. 234.
HENRICK ARTS van EESDEN geloeft, met als onderpand de akker u.s., met Kerstmis a.s. aan MICHIEL HENRICK van RUTH 90 gl. te betalen, procederende van de penningen van voors. getransporteerde akker.
Get.: AH/PH. Datum 21-03-1620.
In de marge: Jan van Stiphout als momboir van de twee onm. kn. van Jan Henricx Michiels bevestigt aflossing van 60 gl. in 1632, in 1634 nog eens van 25 gl..

ORA Asten 66B, folio 45
Thonis Jan Joestenss en Anna dr.Jan Joesten en Aerdt van Eesden verkopen aan Derick Mathijs hun twee delen van een rente groot 12 gl staande aan Frans Mathijs volgens brief Asten 26 sept.1582, ze verkopen ook nog hun deel in een mud rog staande aan Anthonis Gerardts brief 16 feb.1566,verder nog hun deel van rente groot 4 gld. 10 st. staande aan Henrick Joest Mennenss.volgens brief 9 feb.1566.
29-01-1587.

ORA Asten 66B, folio 45v
Aert van Eesden man van Joestgen verkoopt aan Derick Mathijs zijn derde deel in drie voorsr. renten.
Egbert zei op 3 november 2023 om 18:06
Op 10 maart 2021 om 01:33 schreef ik:

Henrick Michiels zal gehuwd zijn geweest met een dochter van Joost Canters . In de akten van 1597 en 1598 staat "Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henrick Michiels". Aangezien zij worden genoemd samen met de andere erfgenamen van Joost Canters lijkt het erop dat hun moeder een dochter van Joost Canters is. Haar naam heb ik niet teruggevonden.

Nu Henrick Michiels getrouwd blijkt te zijn geweest met Anneke Jan Joesten wordt dat een ander verhaal.

Is dan Jan Joesten, die op 27-11-1597 verbleef in klooster van Postel, dezelfde als onderstaande?:

Jan Joesten
kinderen:
1. Thonis Jan Joestenss (van Stiphout), overleden na 14-12-1619 (kinderen 1. Elizabeth Anthoenis Jan Joesten dochter; Jan Thoenis Joesten zoen)
2. Anna dr. Jan Joesten, tr. Henrick Michiels
3. Joestgen, tr. vóór 29-01-1587 Aerdt van Eesden (van Eerden) (zoon: Henrick Arts van Eesden
? Merike (21-03-1620: Anthoenis Joesten en diens zuster Merike)

Dan zijn onderstaande aktes merkwaardig geformuleerd.
Waarom treedt Goirt Jan Peters, de schoonzoon van Jan Joost Canters op als voogd over Neesken ende Arien, kinderen van Henrick Michiels, als hun grootvader nog in leven is. Zij kunnen wel een deel van de erfrechten hebbe gehad, maar opa had dan toch het vruchtgebruik.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244, akte 165. blz. 92
Jan Joost Canters, wonende int Goidtshuijs tot Postel, voor hem selven, als hem oijck mede sterckmaeckende voor Aelken, dochtere Joost Canters, weduwe van Marten van Brussel, sijn suster, Goirt Jan Peters, wonende tot Mierloe, van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henrick Michiels, ende hem sterckmaeckende voor de selve, Willem Wouters, wonende hier tot Helmont, hem sterckmaeckende voor Aert Joost Canters, sijns huijsvrouwen oom, ende voor Teeuwen ende Meriken, kijnderen Peeters Joost Canters, vader van de huijsvrouwe des voorscreven Willem Wouters, hebben erffelijck vercocht etc. Thoenis Hanricx Canters, wonende tot Asten, ende Goirt Jan Peters, wonende tot Vlierden, een erffrenthe van drije gulden, jaerlijcx, te betalen op Onser L. Vrouwen Lichmissdach, van ende vuijt eenen camp gelegen in de prochie van Nuenen, ter steden tot Opwetten aent Eijnde, gelijck als scepenen letteren van Nuenen van date den XIIIen dach hoijmaendt in den jaere XVc XXXIX (13-08- 1539) dat breeder inhouden ende vermellen, Ende helmelinge vertegen etc. Gelovende etc. Testes Jan Martens ende Hubert Gevaerts. Datum den XXVIIen novembris 1597. (27-11-1597)

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244, akte 189. blz. 103.
Jan Joost Canters, wonende in Goidtshuijs to Postel, hem sterckmaeckende voor Aelken, sijn suster, Goirt Jan Peters, wonende tot Mierloe, van wege Neesken ende Arien, kijnderen wijlen Henricx Michiels, ende hem sterckmaeckende voor de selve, Willem Wouters, wonende hier tot Helmont, hem sterckmaeckende voor Aert Joost Canters, sijns huijsvrouwen oom, ende voor Teeuwen ende Meriken, kijnderen Peeteren Joost Canters, vader van de huijsvrouwe des voorscreven Willem Wouters, hebben erffelijck vercocht etc. Huijberden Reijnders, wonende tot Mierloe opt Hout, vijff gedeelten van sesthien vaten roggen jaerlijcx, vuijt huijs, hoff ende landt, gelegen onder de prochie van Mierloe ter plaetse genoempt t Vesterstraetken, neven erffenisse van Goidtshuijs van d'Apostelhuijs ten beijden seijden, streckende ter eenre ende neven d'erffenisse d'Auterlandt genaempt ter anderen sijden, streckende van t landt van t voors. Apostelhuijs tot op de gemeijn strate aldaer als sij seijden. Ende helmelinge vertegen etc. Gelovende etc. Los ende vrij, vuijtgenomen een mauwer roggen den H. Geest van Helmont. Noch drie gulden tsiaers aen Dierick Claes kijnderen ende alnoch twee blancken van den chijns van de grondt, altesamen vuijtte ses gedeelten van de sestien vaten vuijtgaende. Vorts van allen anderen commer van hennen t wegen. Testes et datum ut supra. [07-02- 1598]

Op 15 april 2021 om 23:32 kwam ik tot onderstaand gezin:

JOEST CANTERS
overleden vóór 23-01-1564
kinderen:
1. Henricken Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564, 15-12-1564; overleden na 12-03-1578
2. Peteren Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564
3. Jannen Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564 (woont in het Godshuijs van Postel, 7-11-1597, 07-02-1598) (executeur van een testament verleden te Postel op 08-04-1594)(genoemd in Mierlo 25-11-1613)
4. Aelken Joost Canters, overleden na 07-02-1598, tr. Marten van Brussel, overleden vóór 27-11-1597
5. Aert Joost Canters, overleden na 07-02-1598
6. dochter, tr. Henrick Michiels
7. Willem Joost Canters, genoemd 19-03-1552

Dan zou nummer 6 niet een dochter zijn, maar ook een Jan, die een dochter Anneke heeft die trouwt met Henrick Michiels.
Dan zouden er twee Jannen zijn.

In een akte in het Bosch Protocol worden 6 kinderen (of hun kleinkinderen) van Joost Canters genoemd:
1. Jan Joost Cantersch
2. Aelken
3. kinderen Peeter Canters
4. Henrick Canterss
5. kinderen Henrick Michiels (Goert Jan Peeters man van Catharinen (Henrick Michiels))
6. Aert Joest Canters
De eerste vijf hebben op 06-07-1595 voor de schepenen van Lierop een rente verkocht zonder hun broer Aert daar in te kennen. Die Aert had ook recht op een zesde deel. Aert keurt die verkoop op 10-02-1597 goed.

BP 1435, folio 177r
Kennelijck zij eenenijegelicken dat alsoo Jan Joost
Cantersch voor hem selven, mede hem sterck makende
voer Aelken sijn suster present, oic mede als momber
van de onmundigen kinderen Peeter Canters ende Willem
Wouter Sterckenss, als man ende momber Hilleken,
sijnder huijsvrou, een van de kijnderen Peeter Canters voors.,
mede hem sterck maickende voir dandere onmundige
Peeter Canters, item Antonis Henrick Canterss,
voir hem selven ende mede hem sterck makende voir zijn
susteren ende broederen, Goert Jan Peeters als man
ende momber van Catharinen sijnder huijsvrou, mede
hem sterckmaickende voer sijn andere susters ende
broeders kijnderen altesaimen wittige erffgenamen
ende nacomelingen van Joost Canters, hadden
wittelick ende erffelick vercoeft, opgedragen ende overgegeven
Aelberten Dirix een jairlix rente van drie mudden
roch, wesende een andeel van acht mud rochs jairlix,
heffende ende beurende wt een stuc lants genaempt
den Sandtcamp ende noch meer andere in de principael
constitutiebrieff begrepen met allen den achterstellen
dair van verloopen, prout in litris scabinorum de
Lijerop van date den sesten dach julij anno XV C vijff
ende tnegentich. Soo is gestaen voor schepenen ondergeschreven
Aert sone wijlen des voirn. Joost Canters, hoe
wel hij hier boven vergeten is geweest, ende nochtans
gerechticht sijnde, soo hij verclairde in een sestedeel
der voirs. jairlixe rente van drie mudden rogs,
heeft dien niet tegenstaende de voirs transpoirte
van deselve drie mudde rogs erffelix pachts
gelaudeert, geapprobeert ende geratificeert midts desen,
renunchierende tot behoeff des voors. Aelberts Dirix
wittelick ende erffelick mits desen op tvoirs sessde
gedeelte dat hem in de voirs. drie mudden rogge
erffelix pachts competeerde, met helmelinge etc.
Gelovende voirn. Arnt Joosten super omnia et habenda dit
lauderen, approberen ende ratificeren ende vertijen ratum
servare, omnes obligationem et impeticionem ex parte sui deponere.
Testes van den Mere et Horenbeeck. Datum Xa februarij
Anno XV C XCVII. [10-02-1597]

Als er een tweede Jan Joost Canters is, waarom worden dan alleen de kinderen van Henrick Michiels in de akten genoemd en niet de andere kinderen:

Jan Joesten
kinderen:
1. Thonis Jan Joestenss (van Stiphout), overleden na 14-12-1619 (kinderen 1. Elizabeth Anthoenis Jan Joesten dochter; Jan Thoenis Joesten zoen)
2. Anna dr. Jan Joesten, tr. Henrick Michiels
3. Joestgen, tr. vóór 29-01-1587 Aerdt van Eesden (van Eerden) (zoon: Henrick Arts van Eesden
? Merike (21-03-1620: Anthoenis Joesten en diens zuster Merike)

Ik heb ook aan de mogelijk gedacht dat de vader van Anna Jan Joesten een Canters is, maar dat de moeder een Canters is, maar dan blijft de vraag waarom de kideren 2 en 3 in de akten niet worden genoemd.
Sanne zei op 3 november 2023 om 19:25
genoeg huiswerk voor het weekend, ik ga het bestuderen!
En dank je wel voor jouw grondige en kritische blik!!
Sanne zei op 4 november 2023 om 21:11
Hallo Egbert,

Ik lees jouw teksten nog eens door. De inconsistenties die je constateert (bv. dat Michiel, broer van Jan en Catharina een half jaar na zijn dood kennelijk weer tot leven gekomen is) kan ik niet ontkennen. Ik heb geen idee hoe dat kan, maar ergens moet iets mis gegaan zijn in de boeken vermoed ik dan, want het moeten wel dezelfde mensen zijn.

Over jouw opmerking dat het zo raar is dat het clubje onder nr. 6 slechts deels vertegenwoordigd is: helemaal eens, het zit mij ook niet lekker.

Ik heb al even zitten puzzelen, dus ben niet zo heel fris meer, dus ik hoop dat ik niets geks zeg.

Scenario 1:
we weten dat Henrick Michiels 2 december 1596 nog leefde:

THOENIJS JAN JOESTEN, wonende te Stiphout, AERT van EERDEN als m/m van JOESTEN, en HENRICK MICHIELS als m/m van ANNEKEN, hebben vercocht aan HENRICK JAN SANDERS een hooibeemd te Stiphout, neven erf. Corstgen Vreijnsen en erf. Lambert van Wel en van erf. Aert Sprengers tot op de gemeijnen loop. Get.: HD/JM 2 dec. 1596, 1590/1596
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B246B5D6A-16FB-453B-9D38-EAB04F02DA7B%7D

en dat Michiel (Henrick Michiels) ca. 1619-1621 ca. 25 jaar is*:
MICHIEL HENRICX van RUTH, oud omtrent 25 jaar, met consent van zijn momboir ANTHOENIS van STIPHOUT, heeft vercocht aan JAN HENRICK van RUTH, zijn broer, al zijn erfenissen te Stiphout, geÙrfd van ANNEKE JAN JOESTEN, uitgezonderd de Berckenacker te Mierlo en den Bueckenacker te Stiphout, neven erf. Jan Anthoenis met zijn zuster en erf. Derick Jan Peters en van erf. Lambert Remmens tot op erf. jonker van Beeck (Mierlo) en neven erf. Jan Anthoenis + zuster en erf. der wed. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt (Stiphout). Get.: AH/BH 3 dec. 161Q, 1619/1621
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B0BDDE0FF-776F-4F33-A0A6-D818063FFC73%7D
*) de datering is erg raar, want er staat 3 dec. 161Q en dan 1619/21 - je zou ook kunnen denken dat hij in 1610, 25 jr. oud is...

Puur theoretisch zou je kunnen bedenken dat Jan en Michiel een tweeling zijn die op 27 november 1597/2 feb. 1598 nog geboren moest worden?

Ik vind dit inmiddels wel het stapelen van ver-gezochte theorieën: eerst dat er twee Jan Joesten Canters waren, en dat er dan nu een enig overgebleven dochter is die zwanger van een tweeling was eind 1597 én dat die tweeling het dan beide overleefd hebben...

Scenario 2:
Wat als Anneke Jan Joesten niet de erfgenaam is, maar Henrick Michiels!

In jouw transcriptie hierboven lees ik:
BP 1435, folio 177r
Kennelijck zij eenenijegelicken dat alsoo Jan Joost
Cantersch voor hem selven, mede hem sterck makende
voer Aelken sijn suster present, oic mede als momber
van de onmundigen kinderen Peeter Canters ende Willem
Wouter Sterckenss, als man ende momber Hilleken,
sijnder huijsvrou, een van de kijnderen Peeter Canters voors.,
mede hem sterck maickende voir dandere onmundige
Peeter Canters, item Antonis Henrick Canterss,
voir hem selven ende mede hem sterck makende voir zijn
susteren ende broederen, Goert Jan Peeters als man
ende momber van Catharinen sijnder huijsvrou, MEDE
HEM STERCKMAICKENDE VOER ZIJN ANDERE SUSTERS ENDE
BROEDERS broeders kijnderen altesaimen wittige erffgenamen
ende nacomelingen van Joost Canters, ...etc.

Dus: Catharina Henrick Michiels is getrouwd met Goert Jan Peeters.
In die hoedanigheid is Goert Jan Peeters bij deze transactie.
Hij maakt zich sterk voor zijn huisvrouw 'mede hem sterckmakende voer zijn andere susteres ende broeders'
Ik neem even aan dat hij in deze tekst in de plaats gesteld wordt van zijn vrouw, dus dat hij zich sterck maakt voor de broers en zussen van Catharina Henrick Michiels.

Dus: de kinderen van Henrick Michiels zijn de erfgenamen, wat als dat Henrick Michiel Joesten is?

Er heeft een Michiel Canters rondgelopen, die 7 mei 1599 in ieder geval al overleden is:
ART HUIJBERTS heeft vercocht aan PAUWELS DRIESSEN een stuk beemd te Nuenen ts geh. in Claesbroeck, neven erf. der erfg. Michiel Canters en erf. der erfg. Corsten Comans en van erf. der erfg. Anthonis Gerits e.a. tot op erf. Thijs Gerits e.a. Deze beemd had zijn vader gekocht van Peeter Lambrechts (Nuenense schepenbrief
d.d. 10 feb. 1574). Get.: HD/GB 7 mei 1599, 1597/1602
https://proxy.archieven.nl/48/A149F6E43CE6467CBB69B45249F300B6

En en 1562 bestaat wel degelijk een Gylis Canters:
https://proxy.archieven.nl/48/4A92E2C88D234E70878CB45FEC7CCE86

En in de Cijnsregisters was ook al een Michiel Canters te vinden, al zijn die helemaal niet aan onze tak te verbinden (vooralsnog):
https://proxy.archieven.nl/48/6C143483B64746B8933F168B58A2BCF7
https://proxy.archieven.nl/48/FC1FAE2560BB48A58E5AC435335FEBE7
https://proxy.archieven.nl/48/4335483C0970431FA367508C9AA659D6

Hartelijke groet, Sanne
Egbert zei op 4 november 2023 om 22:38
De datering van die aktes waarin Michiel circa 25 jaar is zijn van 03-12-1619.
Hij zal dus geboren zijn rond 1594.
Sanne zei op 4 november 2023 om 23:08
Dank je wel voor de informatie, dan was die er dus 'zeker' al in 1597.
De tweelingtheorie was ook wel heel ver gezocht :)
Egbert zei op 5 november 2023 om 17:08
Ik heb de akte getranscribeerd in het schepenprotocol van Mierlo waarheen verwezen wordt in onderstaande akte:

Rechterlijk Archief Helmond 267, akte 329.
ANTHONIS HENDRICK CANTERS, mede voor GIJSBERT JANSSEN, zijn zwager, voor de ene helft, en JAN JANSSEN CANTERS, mede voor GIJSBERT JAN CANTERS, zijn broer, en LAUVREIJNS JOOSTEN en JOOST FRANSSEN, zijn zwagers, voor de andere helft, hebben vercocht aan mr. FRANCHOIS GUARRIER, licentiaat in de rechten, zekere jaarl. cijns van 32 st. die HENRICK HENRICX van WOENSEL vercocht heeft aan HENRICK JOOSTEN CANTERS (schepenbrief Mierlo 12-03-1578).
Get.: AB/PH. 23-02-1635.

Die levert jammer genoeg niet meer informatie op over Henrick Joosten Canters:


ORA Mierlo 60, folio 13r [doorgehaalde akte]

Wij scepenen voirs. doen conde ende te weeten dat voir ons commen is Henrick Henricxz. van Woenssel ende heeft wittelick ende erffelick vercoft Henricken Joesten Canters z.
Eenen jairlicxen ende erffelicken chijns van twee ende dartich stuvers ofte die werde dairvoir in anderen goeden gevaluerden ende gepermitteerden te rekenen, te betaelen alle jair in den hoochtijde van Onser Liever Vrouwen Boetscappe in den merte ende voir den eersten termijn van betalinghe van Onser Liever Vrouwen Boetscappe nu naestcommende over een jair, van ende vuijt eenen huijs ende hoff daeraen gelegen, gelegen in der parochien van Mijerlo, ter plaetsen geheijten die Moelenstraet, met beijde sijden neffen erffenisse Keeris van der Voert, streckende metten eenen eijnde op de gemeijn strate, metten anderen op erffenisse Claes van Ieckendonck.
Noch vuijt eenen stuck ackerlants, gelegen in de parochie van Mijerlo voirs., ter plaetsen geheijten den Cruijsberch, gelegen metter eender sijden neffen erffenisse Christijns de Cock, metter ander sijden neffen erffenisse Arnden Ceelen Hermans z., streckende metten eenen eijnde opter gemeijnten van Mijerlo voirs., metten anderen eijnde op erffenisse Willems Janss Ooms.
Van den voirs. Henricken copere met eenen erffelicken recht te hebben ende te besitten. Welcken voirs. chijns den voirs. vercooper den voirgenoempden coopere met eenen heijlmelinghen verthijden heeft overgegeven ende opgedragen ende met manieren indijen gewoenlijck daerop verteghen. Gelovende de voirs. vercoper als schuldenaer principael onder verbant van zijne persoon ende alle zijnen goederen, hebbende ende vercrighende, dat hij den voirs. copere van den voirs. chijns sal doen schuldige ende gerechte warantschappe ende dat hij alle andere obligatien, impetitien, commeren, calangie in de voers. onderpanden wesende oft commende, den voirs. coopere aff sal doen geheelick ende dat hij d’onderpanden voirs. voer de betalinghe des voirs. chijns altijt goetgenoch ende waelduegende sal hauwen ende maecken. Datum ut supra. Testes scabini Rutgher Henricx tsHeeren ende Claes van Ieckendonck. [12-03-1578]

Wij scepenen voirs. doen cond ente te weten dat alsoo Henrick Henricx z. van Woenssel hadde wittelick ende erffelick vercoft Henricken Joesten Canters z., eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van twee ende dartich stuvers, te betaelen alle jair in den hoochtide van Onser Liever Vrouwen Boetscappe in de merte, van ende vuijt eenen huijs ende hoff daer aengelegen ende eenen stuck ackerlants gelegen in de parochie van Mijerlo, gelijck tselve in scepenen brieven van Mijerlo daeraff gemaickt breder is begrepen, soo is voir scepenenen bovengescreven gestaen de voirs Henrick Joesten Canters z., coopere, ende heeft opentlick bekendt ende onder verbant van zijnen persoon ende alle zijne goederen, hebbende ende vercrighende, als schuldenaer principael den voirs. vercoopere wederom geloeft dat hij vercoopere den voirscreven chijns altijt sal moegehen lossen ende quijten metter sommen van twintich gulden, tot twintich stuver tstuck ofte die werde dair voir in anderen goeden gevalueerden ende gepermitteerden gancbairen gelde te rekenen in den hoochtijde van Onser Liever [!] Bootscappe in den merte. Behoudelick dat hij vercoopere den voers. looss den voirs. coopere corsmisse te voiren sal opseggen ende pre-inthimeren. Datum ut supra. Testes scabini ut supra. [12-03-1578]

Marge:
Dese rente is gelost ende gequeten door Hanrick Marselis in presentie van getuijgen.
Sanne zei op 5 november 2023 om 19:23
Hallo Egbert,

Wat een werk moet dat zijn, jammer dat er niks uit valt.. maar ja, nooit geschoten is altijd mis!
Hier ook niet heel veel geluk.
Ik ben druk op zoek geweest naar Goort Jan Peters in de hoop dat er wat duidelijkheid zou komen over die famlie onder nr. 6 in ons overzicht.
Hieronder de opbrengst, waarbij ik niet kan garanderen dat het allemaal dezelfde Goort Jan Peters is, er lijken er ten minste twee te zijn. Ik heb ook nog even gedacht dat ik hem in Asten gevonden had (onder achternaam Otterdijk) maar dat bleek niet juist toen het tweede patroniem een keer genoemd werd.

Het is echt een breinbreker :) Maar wie weet kraken we 'm nog eens ..!

Hartelijke groet en een rustige zondagavond gewenst! Sanne

GOORT JAN PEETERS heeft vercocht aan ANTHONI WILLEMSEN een jaarl. rente van 11 gl. uit een huis, hof, erfenis en camp lands te Deurne opt Vloeijeynde neven erf. Goort Nelis en erf. Thijs Verhees en de gemeynstraet. Nog twee akkers aldaar tussen erf. Goort Nelis en Thijs Verhees en de gemeynstraet. Nog uit een huis waarin de verkoper tegenwoordig woont, ook opt Vloeijeynde neven erf. Merten Snoecx en Meeus Lommens en de gemeynstraet. Nog 6 loopens land ts geh. den Banstelatert. Met voorwaarden. Get.: GT/AH 10 juni 1628, 1628/1629
https://proxy.archieven.nl/48/4C03D1F874CA4571B7600739CDF55647

WILLEM HENDRICX als m/m van LUCIA GOORTS, heeft vernaerdert een groesveld dat zijn schoonvader GOORT JAN PEETERS verkocht heeft aan HENDRICK HENDRICX GOORIS (zie 8 jan. j.l.). Get.:GT/AP 15 jan. 1628, 1628/1632
https://proxy.archieven.nl/48/102643A87A38421AAA387D45C715F8AE

GOORT JAN PEETERS heeft vercocht aan HENDRICK HENDRICX GOORIS soen een stuk groesveld met halve weg te Mierlo op Helmonder Hout (Merrevoirt) neven erf. des coopers en erf. Hendrick Ansems. Last: 3 gl. aan Erken Hendrick Bruystens. Get.: GT/AH Datum u.s., 1628/1632
https://proxy.archieven.nl/48/E34D7FB70222455AA7B6E8C145EB33E6

Wij, AERT JANS, GOORT JAN PETERS en JAN GHIJSBERTSEN, namens het broederschap of schutterij van Sinte Anthonis op Mierlo-Hout, en met consent van WILLEN FRANSSEN, JAN CORSTEN, JAN SANDERS, HENDRICK WILLEMS, ANTHONIS AERTS, ANTHONIS ROEFFENS (?), JACOP PETER van ASTEN, ook representerende de voors. broederschap, bekennen dat DIELIS ADRIAEN CUYLEMANS zekere 3 pond was heeft afgequeten die hij aan de schutterij schuldig
was, uit een huis te Helmond in de Bijndersche straet neven erf. Henrick Franssen van Cauwenberch, erf. Dielis Adriaens, de stadsveste en de gemeynstraet. 16 mei 1626 Get.: GT/AP, 1626/1626 https://proxy.archieven.nl/48/ABA6419F65E740EE85BBFBDA26CE7D6A

GOERT JAN PEETFRS, mede voor kinderen en vrienden, heeft overgegeven aan GOERT GOERTSEN u.s. zijn recht op de nagelaten goederen van MERIKEN ARRIAEN ROEVERS dochter, verwekt bij HEYLKE JAN PETERS dochter, gelegen op Helmonder Hout ts geh. Merevoert. Get. + datum u.s., 1614/1616
https://proxy.archieven.nl/48/1F628DFDD85445A5870AF8C7D647C2AB
GOERT JAN PETERS, wonende te Deurne, heeft overgegeven aan HENRICK MATHIJS WOUTERS zijn recht op een huis en land, hem toekomende uit de nalatenschap van GOERT JAN PETERS, zijn broer (?!), gelegen opt Hout. Get.: WF/AH 8 okt., 1614/1616
https://proxy.archieven.nl/48/64EF583D62E740499B9E8E3A2352C56D

HENRICK u.s. geloeft, met als onderpand een akker te Mierlo opt Helmonder Hout genaamd den Braeckeacker (¦ 2 lopense groot), neven erf. Willem Arriaen Thijs en erf. Gijsbert Claes en van erf. der erfg. Gerart Cornelis tot op erf. Henrick Faessen, te betalen aan GOERT JAN PETERS u.s., na het overlijden van HENRICXKE GERART WILLEMS dochter, zijn vrouw, de somma van 100 gl. Goert mag al beschikken over de beste wilgen aan het einde van de 'Vorff Scobbe'. Get. + datum u.s., 1614/1616
https://proxy.archieven.nl/48/A3DB94E4B3DD4539838D65FFE024F3DE

GOERT GOERTSEN, wonende op Helmonder Hout, heeft overgegeven aan GOERT JAN PETERS een weiveld te Mierlo op Merenvoert neven erf. Jan Arts en erf. Gerart Arts. Te aanvaarden met de oogst over twee jaar. Last: 6 gl. aan Art Diericx te Mierlo (waarvan -volgens de marge- de helft moet worden betaald door Henricxke, echtg. van Goert Jan Peters). Get.: WF/AH Datum u.s., 1614/1616
ONZE GOORT JAN PETERS WAS GETROUWD MET CATHARINA HENDRIK MICHIELS, DIE NA 1635 OVERLEED – VOOR 1597 WAREN ZE AL GETROUWD! (CATHARINA OVERLEEFDE HAAR MAN JAN)

JAN HERMANTS en GOERT JAN PETERS als momboiren van de kinderen van w. THOMAES CEELEN, hebben vercocht aan DIERICK JAN die CREMER een huis met toebehoren te Mierlo opt Hout in de Slegerstraet neven erfe Jan van den Grootenacker en de kn. van Aert Symonts soen alias die Grootenacker, en op erfe Marten Aerts en voorts op de Slegersstraete. Get.: HW/JM 6 feb. 1584, 1584/1589
https://proxy.archieven.nl/48/13102D24A68B4A6487C08006F63BFB6A

Heer HENRICK JONCKERS en FRANS JONCKERS geloeven aan ART PETERSsoen van VIJFFEYCKEN als momboir van JAN JANS zoen van VIJFFEYCKEN de somma van 100 Rijnsgl. Onderpand: het Goed op Hout genaamd Merevoert, van Goert Peters van Vijffeycken verkregen. Heer Henrick geloeft zijn broer Frans hem van dit alles schadeloos te houden. Get.: WM/HD 4 dec. [1595], 1590/1596
https://proxy.archieven.nl/48/2CEA0A46D56A4EAD900073E82B62B4E6
Egbert zei op 5 november 2023 om 22:25
Ook ik heb naar Goort Jan Peeters gezocht. Er waren twee broers met die naam, de ene woonde in Deurne, de andere op het Hout onder Mierlo.
Op 08-10-1615 erft de Deurnese Goort van zijn broer uit Mierlo. Die moet op dat moment dus al zijn overleden.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 251, akte 301.
GOERT JAN PETERS, wonende te Deurne, heeft overgegeven aan HENRICK MATHIJS WOUTERS zijn recht op een huis en land, hem toekomende uit de nalatenschap van GOERT JAN PETERS, zijn broer, gelegen opt Hout.
Get.: WF/AH 8 okt. 1615.

De vrouw van de Deurnese Goort heet Henricxke Gerart Willems.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 251, akte 302.
HENRICK u.s. geloeft, met als onderpand een akker te Mierlo opt Helmonder Hout genaamd den Braeckeacker (± 2 lopense groot), neven erf. Willem Arriaen Thijs en erf. Gijsbert Claes en van erf. der erfg. Gerart Cornelis tot op erf. Henrick Faessen, te betalen aan GOERT JAN PETERS u.s., na het overlijden van HENRICXKE GERART WILLEMS dochter, zijn vrouw, de somma van 100 gl. Goert mag al beschikken over de beste wilgen aan het einde van de 'Vorff Scobbe'.
Get. + datum u.s. 08-10-1615.
Egbert zei op 5 november 2023 om 22:33
Dat overlijden van van de Mierlose Goort vóór 08-10-1615 klopt niet, hij treedt op 14-03-1620 nog op een een Mierlose schepenakte.

Ook dit is er weer een waar we geen vat op krijgen.

Catharina is op 01-12-1635 nog wel in leven:

Rechterlijk Archief Helmond 267, akte 449, blz. 589.
CATELIJN, wed. van GOERT JAN PETERS, bekent schuldig te zijn aan WILLEM AERT WILLEMS een rente van 11 gl., met 200 gl. te lossen, door voors. Goert aan GOERT AERT POIRTERS als m/m van ELISABETH dochter van ANTHONIS WILLEMS gedeeltelijk afgelost (het ging eerst om een rente van 25 gl.zie Helm. schepenbrief 03-04-1622). Later vermangelt tegen zeker stuk land.
Get.: AB/PB. 01-12-1635.
Sanne zei op 5 november 2023 om 23:07
ahh... vandaar deze aparte tekst:

GOERT JAN PETERS, wonende te Deurne, heeft overgegeven aan HENRICK MATHIJS WOUTERS zijn recht op een huis en land, hem toekomende uit de nalatenschap van GOERT JAN PETERS, zijn broer (?!), gelegen opt Hout. Get.: WF/AH 8 okt., 1614/1616
https://proxy.archieven.nl/48/64EF583D62E740499B9E8E3A2352C56D

Als ik morgen nog tijd heb, dan duik ik weer de archieven in.

Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 6 november 2023 om 21:31
Over Hendrik Michiels, vader van o.a. Catharina x Goert Jan Peters:

Zou het kunnen gaan om Hendrik Michiels Pauwen:
Op heden, de 21 okt. 1573 zijn voor de schepenen verschenen HENRICK HENRICK PAUWEN zoen en HENRICK AERT zoen, als momboiren van KATHERINA HENRICK dochter en van (?) KATHERINA van w. GIELIS HENRICK PAUWEN zoen (de weduwe of de dochter ?) en die hebben de volgende erfdeling toegepast: Henrick Henricx zoen en Katherina, zijn zuster .... het middelste eusel genaamd Dijckbroeck (neven Jeronimus van der Werne en den cleynen ecker), nog het huis met de cleynen acker te Helmond neven de Stippensche straet en den gemeynen Dijckstraet. Katherina .... een stuk land te Mierlo opt Hout neven erf. Willem Jan THonis en Jeronimus voors., strekkende op erf. Cornelis opt Gasthuys en voor aan de Boeterstraet. Nog een hooibeemd te Helmond neven erfe Katherina voors. en neven erf. des heeren van Mierlo, strekkende op de gemeynen loop. Last: een mauwer rogge lijfrente en 9 gl. aan meester Henrick van Asten, en 3 gl./5 st. aan de dochter van w. meester Jan Verbraecken, en 4 gl./10 st. aan Margriet, wed. van W.meester Joost van den Berch (le perceel) en twee vaten rogge voor de kerk van Helmond (2e perceel). Get.: JM/HW Datum u.s. (25 sept. 1573)
In de marge: nog een Karolusgl. die Goert Henrick Rietmans (?) zoen te Stiphout moet gelden., 1572/1578
https://proxy.archieven.nl/48/51590861F7064A11ADA3431E8E7E44C5


BERNARDT PAUWEN, HENRICK MICHIELS als m/m van KATHERINA, HENRICK THONIS als m/m Anna, kn. van GYLIS PAUWEN, en ARIAEN CUYLMANS als m/m van ENGEL, hebben vercocht aan MARIA HENRICK PAUWEN dochter hun deel van een heiveld te Helmond op Eeuseler neven erf. joffre Marie van Gherwen en de kn. Ghoessen Verhyndert en van de gemeynen dijck tot op de loop. Get.: GD/MR 3 feb. 1575, 1572/1578
https://proxy.archieven.nl/48/D45296452692474BA0A0A7B03891C6C5

De eerste tekst is vrij onduidelijk, maar zoals het er nu staat zou je kunnen denken dat er een Hendrik Michiels Pauwen was, getrouwd met Catharina en met een dochter Catharina. Waar Neesken, Arien, Jan van Ruth en Michel van Ruth dan zijn, is dan weer een raadsel.
Sanne zei op 7 november 2023 om 10:18
Goedemorgen,

Die familie Pauwen was een wanhoopspoging :)

Maar met frisse ogen het volgende:

JAN JOOST CANTERS, wonendein het Godshuys van Postel, mede voor zijn zuster AELKEN, wed. van MARTEN van BRUSSEL, GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege VREESKEN en ARIEN, kn. van w. HENRICK MICHIELS, en mede voor hen, WILLEM WOUTERS, wonende (hier) te Helmond, mede voor de oom van zijn vrouw, nl. AERT JOOST CANTERS, en voor TEEUWEN en MERIKEN, kn. van PEETER JOOST CANTERS, vader van de vrouw van voors. Willem Wouters, hebben vercocht aan THOENIS HANRICX CANTERS, wonende te Asten, en aan GOERT JAN PETERS, wonende te Vlierden, een erfrente van 3 gl., jaarl. te betalen uit een camp te Nuenen-Opwetten aan het Eijnde (Nuenense schepenbrief 13 aug. 1539). Get.: JM/HR 27 nov. 1597, 1597/1602

Het gaat even om Henrick Michiels uit bovenstaande tekst, en mogelijk ook over Willem Wouters.

Zie de volgende teksten en mijn aantekeningen eronder:


TEKST 1 (1563)
Op de 30e dec. 1563 is voor ons, schepenen, verschenen heer WILLEM MICHIELS, priester, d'Oude en heeft alsnog geratificeerd het testament eerder door hem gemaakt. Wel treedt er een wijziging op; zijn zuster HADEWICH is inmiddels overleden en de 9 vaten rogge erfpacht die zij zou krijgen gaan nu naar ALEYDT, de vrouw van zijn broer HENRICK, ter vergoeding van een 'lichamelicke dienste' die zij hem bewezen heeft en nog doen zal. Bovendien zal zij mogen hebben de penningen die in een doek in zijn kist zullen worden gevonden. Zijn broer Henrick krijgt het geld dat in een buidel in dezelfde kist zal liggen. Schulden en uitvaart zullen betaald moeten worden. Get.: GW/GDS, 1556/1564
https://proxy.archieven.nl/48/CD6DC904FC48464AA0D998F983B51B89

Gezin in tekst hierboven:
N.N. X N.N., kinderen o.a.:
* Willem Michiels, priester, d’Oude
* Hadewich verm. Michiels, ovl. voor 30 dec. 1563
* Henrick verm. Michiels x Aleydt -> Neesken?

TEKST 2 (1576)
Heer WILLEM MICHIELS, priester, AERDT MICHIELS, ANTHONIS GHERARDT ALARTS zoen als m/m van BEELKEN, EVARDT MARTTEN CLAES zoen als m/m van HADEWICH, ANDRIES GHERARDT CUSTERS zoen als m/m van RICHTMOET, LAMBERT THIJS TIMMERMANS als man van ANNA, allen kinderen of erfgenamen van w. HENRICK MICHIELS, JAN, ANTHONIS en HANRICK, gebr., JAN WILLEM MARCELIS als man van JENNEKEN, en RICHTMOET, kn. van w. JAN die BECKER te Weert, JACOB MELIS van ROY zoen, ADRIAEN, ANDRIES ROEVERS als man van MARGARETA, kn. van w. SYMON BOEYCKENS, REYNDER WEYLARTS voor AERDT WOUTERS en KATHERINA, kn. van w. WOUTER zoen van AERLEN, RICHTMOET, wed. van w. JAN van GHASSELT, dv w. JAN van den BERCH, ALLEN ERFGENAMEN VAN HEER WILLEM MICHIELS AERDTS zoen, hebben vercocht aan HENRICK POMPEN een huis met schuur en brouwhuis, een akker en eussel daarachter, te Helmond op Byndersche eynde neven den Ameye en Dierick Bruestens en van de gemeynder Aa (en van de buyten Werdt) tot op de voors. straet. Last: twee oude groeten grondcijns. Get.: GW/CdV 24 jan. 1576, 1572/1578
https://proxy.archieven.nl/48/D48BA797BFDB4405BC2F2FEE88B4E299

Erfgenamen van Heer Willem Michiels Aerdts
 huis met schuur en brouwhuis, een akker en eussel daarachter, te Helmond op Byndersche eynde neven den Ameye en Dierick Bruestens en van de gemeynder Aa (en van de buyten Werdt) tot op de voors. Straet

a) Henrick (obv. Tekst 4: Art) Michiels ovl. tussen 30 dec. 1563 - 24 jan. 1576
(o.b.v. tekst 1) x Aleit, kinderen:
* Willem Michiels, priester
* Aerdt Michiels x (o.b.v. tekst 7) Mericke Ruelens
- Yken (o.b.v. tekst 7) nog niet volw. in 1564
- ZOU HIER HENDRIK MICHIELS X ANNEKE JAN JOESTEN DAN HOREN?
MET DOCHTER NEESKEN, VERNOEMD NAAR OMA
* Beelken x Anthonis Gherardt Alarts
* Hadewich x Evardt Martten Claes
* Richmoet x Andries Gherardt Custers
* Anna x Lambert Thijs Timmermans
b) Jan die Becker te Weert
* Jan
* Anthonis
* Hanrick
* Jennken x Jan Willem Marcelis
* Richmoet

c) Jacob Melis van Roy
d) Symon Boeyckens:
* Adriaen
* Margareta x Andries Roevers
e) Wouter van Aerlen:
* Aerdt (momb. Reynder Wylarts)
* Katherina (momb. Reynder Wylarts)
f) Richtmoet Jan van den Berch x Jan van Ghasselt (Jan ovl.)

TEKST 3 (1578)
EVERT CLAES heeft vercocht aan AERT MICHIELS, zijn zwager, een 6e deel dat Evert als man van HEESKEN geÙrfd heeft van w. HENRICK MICHIELS, zijnde twee stukken beemd, ÚÚn in de Wert neven erfe des heeren van Helmont en neven Henrick Beck en van erfe Jans van Roij tot op erfe der kn. Peter van den Vijffeycken, het ander in de Sceynbempdt neven de H.G. van Den Bosch en mijnheere van Helmont en voorts op de Goergraeff. Get. + datum u.s. (3 feb. 1578), 1572/1578
https://proxy.archieven.nl/48/C02644413D424209A290F8BA2C38CD9F

Gezin hierboven:
* Heesken (=Hadewich obv tekst 2) x Evert (Marten obv. tekst 2) Claes
-> 1/6 deel, dus zes kinderen, klopt met tekst 2
* Aert Michiels, zwager van Evert Claes
 twee stukken beemd in de Wert, waarvan een in de Sceynbempdt neven de H.G. van Den Bosch

TEKST 4 (1570)
HENRICK ARDT MICHIELS zoen als m/m van ALEYDT heeft uit kracht van zeker codicile van w. ARDT MICHIELS zoen, zijn broer, vercocht aan heer WILLEM MICHIELS priester, zijn zoon, 9 vaten rogge erfpacht (van 2 mud) jaarl. te gelden uit een beemd in DIEPENBROECK gelegen te Mierlo
e.z. t Goet van Berenbroeck a.z. Jan die Sluyter e.e. erf. Philips Hartmans + kn. a.e. Diericx van Merevoert eertijds eigendom van JAN NIJS. Nog uit een stuk erf geheten in den HOSTADT tussen erfe Gerit Jacobs Gheven zoen en Henrick Jacobs zoen + kn., strekkende op erf. Gherit Jacobs zoen en den Duerwech (Mierlose schepenbrief d.d. 1471). Get.: GW/JM 16 maart (1570), 1568/1571
https://proxy.archieven.nl/48/8F6A2FFCE3AA463088F51AF29BDDACD2

Gezin hierboven:
Ardt Michiels x N.N., kinderen:
* Henrick Ardt Michiels x Aleydt
- Willem Michiels, priester
* Ardt (verm. Ardt) Michiels

TEKST 5 (1571)
Wij, CLAES die VALCKENER en JAN MARTTENS zoen van den PUTTE, schepenen van Helmond, doen condt dat op de 15e okt. 1571 voor ons is verschenen CATHERYN WILLEM TOUWERS dochter, en die heeft haar testament opgemaakt. De fabrycke van St. Jan Baptist te 's-Hertogenbosch (voor haar 'onrechtverdig' goed), de 4 kloosterorden, zij kunnen een stuiver tegemoet zien. Willem Wouter Touwers zoen zal 6 Rijnsgl. krijgen. Al haar andere goederen vermaakt zij aan haar broers en zusters, of aan hun kinderen. ALEYT HENRICK MICHIELS, haar zuster, zal -wanneer zij het testament geheel of gedeeltelijk zou aanvechten- een oude groote of 2 st. krijgen. Schulden en uitvaart zullen door de erfgenamen moeten worden betaald. Willem Wouter Touwers zoen zal de 25 st. jaarl. rente die hij Catheryn schuldig was, niet meer hoeven te betalen. Get.: CdV/JM (1571), 1568/1571
https://proxy.archieven.nl/48/B83526CFEAE548CB8AE703BF0C823E94

CATHERYN WILLEM TOUWERS, erfgenamen:
- Willem Wouter Touwers
- ALEYT HENRICK MICHIELS, haar zus -> Aleyt Willem Touwers x Henrick Michiels
- andere broers en zussen, of hun kinderen¬

TEKST 6 (1573)
De voors. erfg.hebben overgegeven aan JAN van den BERCH een jaarl. rente van 3 gl. en 2 1/2 st.Get. + datum u.s. (31 jan. 1573), 1572/1578
https://proxy.archieven.nl/48/20C1507F1DE141F6894AFFE01CC9C4B6

In het lijstje daaronder de namen:
- Welt van Broegel
- Daem Goessens
- Goessen Jan Goessens
- Henrick Henricx
- Aerdt Michiels
- Henrick Michiels
- Katharine Willem Wouter Touwers
- Willem Willem Touwers
- Willem Wouter Touwers
- Wouter Dierick Touwers

TEKST 7 (1564)
ART HENRICK MICHIELS heeft geloeft aan zijn dochter YKEN, die hij verwekt heeft bij MERICKE RUELENS dochter (voerster nuertijt van Bakel) 12 gl. als zij komt tot haar mondige dagen en de moeder 12 st. jaarl. rente. Met een bepaling over evt. voortijdig overlijden. 18 aug. 1564 Get.: HM/JG N.B. Afwijkend handschrift., 1556/1564
https://proxy.archieven.nl/48/99020160FDC843959709890AE5CD7D55

Als ik tekst 4 en tekst 2 combineer, kom ik tot de conclusie dat 'Michiels' een achternaam geworden is en niet meer de naam van de vader.

Vandaar dat ik denk dat de Henrick Michiels die getrouwd was met Anneke Jan Joesten, de zoon is van Aert Michiels x Marieke Ruelens.
Deze Aert Michiels is dan weer de zoon van Hendrik Michiels x Aleit Willem Touwers.
Kinderen Neesken en Arien (van Anneken Jan Joesten x Hendrik Michiels) zijn dan vernoemd naar opa en overgrootmoeder
En de Willem Wouters in de eerste tekst die ik hierboven noemde, die ook optreedt voor Neesken en Arien, zou dan Willem Wouter Touwers kunnen zijn.
Sanne zei op 7 november 2023 om 16:09
De Rietbeemd / Ryetbeempdt:

Condt sij enenyegeliken alsoe wijlen HENRICK soen wijlen HENRICK MICHIELS geordineert heeft om salicht zijn zielen wille sijn gueden te weten die een helft totten kijnderen AERTS zijn broer met die ander helft totten kijnderen LIJSBETTEN zijn zuster AERT soen wijlen HENRICK MICHIELS en zijn wettige zonen AERT ende GEVART (mede namens de andere kinderen) JAN soen wijlen CLAUS MIJS, GOYART soen wijlen Claus voirs. ende die selve Goyart voir hem selve ende voir hem AERTDEN soen wijlen Claus voirs., HEILWIGEN dochter wijlen Claus voirs. CONRAERT VAN DE HOGENKERCKEN. (voogd van zijn vrouw JANTIEN),wijlen WILLEM SWERTS (voogd van zijn vrouw HEILWIGEN), GOYART soen wijlen JAN CUPS (voogd van zijn vrouw LIJSBET) ende HENRICK soen wijlen HERMANS VAN ROY (voogd van zijn vrouw, de dochter van wijlen Claus voirs. die Claus wettelijk verwect had bij wijlen LIJSBET, de dochter van wijlen HENRICS (onleesbaar))hebben gekendt ende gelijdt dat sij erflic gedeilt hebben:
- een halve bunder beemd gelegen tot Helmont in de Cleijne Wert neven den prick aldair/achter ghestel - een zill beemd gelegen tot Helmont in Sceijersbeempt - een malde rogs, Mierlose maat uut de prochie van Mierlo geheiten opt Cleyn Vaerle (uut zekeren onderpand nuetijt toebehorend Gertruyt Pouwels dochter van Vaerle
- negen lopen rogs erfp. (Mierlose maat) (Willem van Enckenvoirt)
- een mande rogs erfp. (Helmondse maat) uut ene huys gelegen opt Hoogeijnde toebehorend aan Jannen Wijfflet
- ene erffthijns te gelden Wrens van de Hulstberch
- ene halve bunder beemd gelegen tot Helmont IN DIE RIETBEEMPD (een jairlics renthe tegen Henriken Daems soen van Buyel)
- een zill beemd gelegen tot Helmont in den Weert (te deilen met twe ander zillen dair bij ende aen gelegen toebehorend Jannen Snoecx) een huys gelegen tot Helmont gelegen opt Cloestereynd
- negen lopen rogs erfp.
Schepenen: Jan Snoecx/meester Philips Sweers
Met voorwaarden.
27 maart 1500, 1500/1509
https://proxy.archieven.nl/48/B715E9D1878F489681F80BEC79F50005


WILLEM WOUTER TOUWERS zoen heeft vercocht aan MATHEUS ROEFFS, onze medeschepen, een jaarl. rente van 9 Rijnsgl. uit een halve bunder beemd te Helmond in de RIETBEEMDEN, jaarl. te ruilen tegen twee andere halfbunders van de kn. Berthout Hepkens en de kn. Jan Goessens, gelegen neven erf. des coepers en de H.H. van Helmond en voorts op de gemeyn Aa. Met voorw. Get. + datum u.s. (31 jan. 1571), 1568/1571
https://proxy.archieven.nl/48/1FA9F02306694BF4BF4E2875C25E059C

Ik vermoed dat die Rietbeempd/-beemden nogal een fors stuk land waren, want ik krijg honderden resultaten op die zoekterm, maar toch een verband tussen Willem Wouters en Hendrik Michiels..(?)
Sanne zei op 7 november 2023 om 21:02
@Egbert: ik zie dat jij bij Hilleke Peter Canters al Willem Wouter Sterckens gevonden hebt (Egbert zei op 3 november 2023 om 18:06)!
Sanne zei op 8 november 2023 om 10:19
Ad. 4. Aelke Joest Canters x Marten van Brussel

HENRICK WILLEM TIMMERMANS soen heeft bekendt dat MARTEN MAES soen van BRUESSEL hem afgequeten heeft een mud van 2 mud rogge erfpacht, die hij moet betalen uit een erfenis genaamd HAESWINCKEL te Mierlo int Broeck. Get.: JaM/SJC 1 feb. (1556), 1556/1564
https://proxy.archieven.nl/48/B1EAE328782643DE9D0F472DDD1B5CDF

Hendrik Timmermans had deze erfpacht overgenomen van zijn broer:
JAN WILLEM TIMMERMANS soen heeft -in eender erfmangelinge- overgegeven aan zijn broer HENRICK een huis te Helmond opt Hoechendt e.z. erf. Melis DaniÙls a.z. Rover Smets.
Nog twee mud rogge erfpacht uit een hoeve te Haesewinckel te Mierlo. Get.: GW/SJC 5 mei 1553, 1547/1555
Maar verder kan ik deze erfpacht helaas niet terugtraceren.

Ik heb verder niet veel kunnen vinden o.b.v. Bruessel of Marten Maes. Echter, ik zie wel mensen met die voornaam die zich 'van Haesewinckel' noemen:

JAN JANSSEN van ZON als man van GEERTRUYT, (..) Nog een eussel op Sceepecolck neven erfe MAES THOMAS EN ERFE DER WED. MARTEN VAN HAESWINCKEL en tot erfe der wed. Mathijs Wouters. Nog een stuk heiveld achter op Luchense hoeve neven de gemeynt. Last: 15 st. aan Marten Moens ten Bossche, en een gl. p.j. aan de kn. Willem Verhoeven en 4 vaten rogge aan Mercelis Thomas. Get.: ffW/PM 14 april [1594], 1593/1594
https://proxy.archieven.nl/48/9BCF40E5F2FA477397E8043400B0CFD7

HENDRIC DERICK CUPS en JAN WILLEM CUPS soen hebben vercocht aan JAN JAN GOESSEN soen een zill beemd te Helmond in de Hage ter plekke genaamd in de Rey neven erf. YSBOUT MAES VAN HAESWINCKELa.z. Claes Willems van den Berch e.e. toebeh. het godshuys genaamd Postelhuys.
Last: een malder rogge. Get.: JvM/GW 28 juni 1547, 1547/1555
https://proxy.archieven.nl/48/A59DFC029A354FF0BD05DB7B05BF7AED

Aangezien we weten dat Aelke in 1597 nog leeft, maar wel al weduwe is, vond ik het wel opvallend 'Wed. Marten van Haeswinckel'.

Aangezien ik bij het RHCe geen geluk meer had en bij het BHIC ook niet, door naar Den Bosch:

In 1534 zie ik in Den Bosch wel een borgtocht voor een Marten van Bruessel:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=22-1&id=1264534931&index=0

Het jaartal 1534 is wel echt heel vroeg, maar Aelke Joest Canters zou een oudste dochter van het gezin kunnen zijn (en dus wat dichter bij 1530 geboren kunnen zijn). Stel dat ze met een wat oudere man trouwde?

In 1604 duikt in Den Bosch wel een Joost van Bruessel op die een kind doopt:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=32-1&id=751752571&index=0

En in 1614 een Joost van Bruessel die een rente uitgeeft obv land in Mierlo (als ik de indexering goed begrijp):
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=32-1&index=1&imgid=1265221102&id=1265221100

En een Jan van Bruessel in 1615 die kennelijk land in Nuenen heeft:
https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=32-1&id=1265356129&index=2

Ik kan de tekst niet lezen, maar heb het idee dat bij zowel Joost als Jan van Bruessel de patroniemen niet 'Marten' zijn, dus vermoedelijk een dood spoor, al kunnen het inmiddels ook de kleinkinderen van Marten zijn.
Sanne zei op 8 november 2023 om 11:10
MARTEN MAES soen van HAESWINCKEL heeft vercocht aan JAN HEYNEN soen van ..est (?) een jaarl. rente van 20 st. uit een huis met toebehoren te Mierlo ts geh. op Haeswinckel neven die straet
a.z. kn. w. Peters van Megen
a.e. Goyen Huben.
Met voorw.
Get.:J.T./PWSs 18 feb. (1531), 1525/1538
https://proxy.archieven.nl/48/1FE8F92DA14A468ABC026913D158939E

DIELIS AERDTS, tegenwoordig wonende te Eindhoven, heeft vercocht aan JAN AERDTS en aan DRIES FRANSSEN, zijn broer en zijn zwager, zijn 3e deel in erfgoederen uit de nalatenschap van AERDT MARTENS op SWINCKEL (en niet van zijn moeder, staat er uitdrukkelijk bij), gelegen op Mierlosche broeck ts geh. op Haeswinckel. Get.: CS/AP 12 juli, 1625/1626
https://proxy.archieven.nl/48/D2DD10B6601C44BA8852F829F8CB5EAE
Goh, komt de achternaam Swinkels nou van de hoeve Haeswinckel??
Egbert zei op 9 november 2023 om 16:31
Sanne, je bezorgt me wel een dagtaak van meerdere dagen. Ik heb die familie Michiels, waarin die priesters voorkomen eens op een rijtje gezet. En dat rijtje akten werd ellenlang.

Jij schrijft "Kinderen Neesken en Arien (van Anneken Jan Joesten x Hendrik Michiels) zijn dan vernoemd naar opa en overgrootmoeder"
Ik zie dat nergens, opa heette Aert. Dat komt van Arnoldus, dat is is iets anders als Adrianus/Arien.
Ik zie ook geen overgrootmoeder met de naam Agnes/Neesken.

Ik kom op de onderstaande stamreeks:

Aert Michiels, overleden vóór 23-06-1507 (heeft broer Henric Michiels, overleden vóór 23-06-1507)
kinderen:

1.
Dirycken dochter Aert Michiels, tr. Jan van den Berge (Jan soen Peter van den Berge) , overleden vóór 24-01-1576
kinderen:
1.1. Richtmoet, tr. Jan Van Ghasselt, overleden vóór 24-01-1576

2.
Catherijn dochter Aert Michiels, tr. Jan die Becker (Jan Jan Beckers) overleden vóór 24-01-1576
kinderen:
1.1. Jan,
1.2. Anthonis
1.3. Hanrick
1.4. Jenneken, tr. Jan Willem Marcelis
1.5. Richtmoet

3.
Lijsbeth dochter Aert Michiels, overleden na 23-03-1564,
tr.(1) Willem Stevens
tr. (2) Symon Jan Boykens soen (Symon Boeyckens) (Simon Buytkens) (Simon die Cremer Boyens soen), overleden vóór 13-03-1566
kinderen:
3.1. Willem Willem Stevens
3.2. Arien Sijmon Bouwens
3.3. Grietken Sijmon Bouwens (Margareta), tr. Andries Rovers (Dries Jan Rovers)

4.
Hadewich dochter Aert Michiels, overleden vóór 30-12-1563, tr. Melis van Roy (Melis soen Henrics van Roy)
kinderen:
4.1. Jacob Melis van Roy zoen

5.
Aleit dochter Aert Michiels, tr. Wautger van Aerle (Wautger Hermans soen van Aerle), overleden vóór 24-01-1576
kinderen:
5.1. Aert Wautgers (Aerdt Wouters)
5.2. Katherina Wouter zoen van Aerlen

6.
Henric Michiels zoon Aert Michiels, overleden na 31-01-1573, vóór 24-01-1576
tr. Aleit dochter van Willem Touwers en Catherine Wouter Willems van Brogel, overleden na 16-03-1570
kinderen:
6.1. Heer Willem Michiels (de Jonge), priester (testament 05-08-1579)
6.2. Aerdt Michiels, overleden na 31-01-1573, vóór 13-01-1592, tr. Mericke Ruelens.
kinderen: (onmondige kinderen 05-12-1585, 13-01-1592)
6.2.1. dochter IJken 18-08-1564
6.2.2. Willem (04-10-1595)
6.2.3. Jan (04-10-1595)
6.2.4. Aelken (04-10-1595)
6.3.5. Anneken (04-10-1595)
6.3. Beelken, tr.(1) Anthonis Gherardt Alarts Zoen, tr.(2) vóór 05-12-1585 Cleophas Nijs
6.4. Hadewich (Heesken), tr. Evardt Martten Claes Zoen (Evert Claes)
6.5. Richtmoet, tr. Andries Gherardt Custers Zoen
6.6. Anna, overleden na 05-12-1585, tr. Lambert Thijs Timmermans, overleden na 05-12-1585.

7. Heer Willem Aert Michiels (de Oude) (testament 18-06-1539), overleden vóór 24-01-1576

het driemaal voorkomen van de naam Richtmoet duidt erop Aert Michiels met een Richtmoet was getrouwd.

Een evictieprocedure in Mierlo van "Heer Willem Henrick Michielssoen, priester, soe in den naeme van hem selven, mede in den naeme ende als volcomen macht hebbende van den voersc. Henricken Michiels sijnen vader" waarin terugverwezen wordt naar een akte van 08-03-1429 waarin Peteren Aerdt Michielssoen een rente koopt, zou wel eens kunnen verwijzen naar een voorvader van Aert Michiels.

Maar "onze" Henrick Michiels kan ik hier nog niet in onderbrengen.
Sanne zei op 9 november 2023 om 18:02
Hallo Egbert,

Indrukwekkend dat je dit zo snel op een rijtje hebt!
En sorry voor alle tumult.

Inmiddels heb ik zo veel teksten gelezen, dat ik overal namen herken en verbanden denk te zien. Over een paar dagen ga ik er weer mee in de weer, wie weet lukt het met een frisse blik. Er zijn in de teksten in ieder geval genoeg toponiemen te vinden, in het bijzonder de Sceijersbeempd meen ik eerder gezien te hebben.

Wie weet levert de frustratie toch nog een keer iets op!

Hele fijne - rustige - avond gewenst, Sanne
Sanne zei op 16 november 2023 om 21:07
Goedenavond Egbert,

N.a.v. jouw post over Henrick Michiels ben ik ook weer aan de slag gegaan.
Even een spoiler: ook ik kan het niet vinden..!

Ik heb de stamboom die jij al gemaakt had, nogmaals opnieuw opgebouwd en wat verder terug in de tijd, om te zien of er meer takken zijn waar onze Henrick Michiels uit ontsproten kan zijn. Ik ben uitgekomen bij Peter Michiels, die ten minste drie kinderen had: Heer Aert Michiels (ovl. voor 10 december 1498), Suster Hillegont dr. van Peter Michiels (ovl. na 10 december 1498) en de Hendrik Michiels die de tak voortbracht die jij ook onderzocht hebt.

Al hier hebben ze de Rietbeemd in bezit:
https://proxy.archieven.nl/48/149C6661B80F4F5A90E0D925727FEC42

En ook het Nulant wordt hier ook al genoemd:
https://proxy.archieven.nl/48/3B1CE8F47F344D23B3ABC2927E691B91

Zie verder:
https://proxy.archieven.nl/48/662541578A38444AA259EF12A3816C73

Nou ja, dat is dan voor de hobbyisten..!

De stamreeks die ik nu heb, met zo veel mogelijk aangetrouwde familie en toponiemen, om verbanden mee te leggen.

Wellicht gaat onderstaande stamboom nog verder terug in Boxtel, die weet stammen ze wel af van deze ‘Michiel van Duerne, die in 1416 in Boxtel genoemd wordt?
https://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/ora054.pdf
Aktennr : 021; Folio :5-16 (3-r); Datum : 14-03-1416
Weer een fenomenale website, echt een webadres om te onthouden – maar dat terzijde.
Hier ook veel Michiels, een hele actieve Aart Michiels, maar dat doet er even niet toe.
https://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/ora053.pdf
Tja, voor mij is het echt een hobby..!

Hoe dan ook, ik heb de hele stamboom die jij al gemaakt hebt, nogmaals opgebouwd.
Oma Richtmoet heb ik ook gevonden, die had je goed geraden :)

 dit markeert bij mij een toponiem

PETER MICHIELS verm. schepen Helmond 1452
i Heer Aert Michiels
ovl. voor 10 december 1498
ii Suster Hillegont dr. van Peter Michiels
ovl. na 10 december 1498
iii. HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1380-1410
x N.N.
Kinderen:
A. HENDRIK HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1420 - 1440
ovl. voor 27 maart 1500
 een huys gelegen tot Helmont gelegen OPT CLOESTEREYND
 een halve bunder beemd gelegen tot Helmont in de Cleijne Wert neven den Prick / Parick
 een zill beemd gelegen tot Helmont in Sceijersbeempt
 ene halve bunder beemd gelegen tot Helmont in die Rietbeempd (afk. van Heer Aert, zijn oom)
 een zill beemd gelegen tot Helmont in den Weert
x Margriet (tekst 2P) dochter van: Jan Spaen (ovl. na 1485) X Mechtelt van Gerwen (ovl. voor 1485)
geb. na 1429 maar voor 1482
ovl. na 30 sept. 1519
 verkoop huis Bijnderseynd (1519, neven erfe Cornelis Martens., a.z. Gerit die Cremer,
e.e. erfg. w. Lauwrens Svelkeners, a.e. straet, tekst 2U)
 ‘Margriet wed. HENRICS HENRICX MICHIELS soens soen (..) heeft - uit een erfwisseling -
overgegeven aan (..), een huis te Helmond OPT CLOESTEREYND e.z. Aerts soen wijlen Hillen
Bouts, a.z. Aelken Bouts, e.e. Lauwrens Svelkeners a.e. die straet’
(dus niet aan het water De Meye – dit moet een ander huis zijn)
‘Vor. eig.: Goyart soen wijlen Jan Zwerts, daarvoor Daem soen wijlen Goyarts van Buydel,
daarvoor Peter van Eyndhouts, daarvoor Jan Gelis.’
Margriet geeft 17 jul. 1504 een mud rogge uit, uit:
 4/5 huis met ene camp land, gelegen in den gericht van VLIERDEN
 4/5 deel v.e. stuk beemd geheten die Cleyn Donschot/ Donscot
 4/5 deel v.e. stuk land geheten Thoeveleynd / thoveleynde
 4/5 deel v.e. stuk land geheten Kervenberch / Kerrenbech
‘Vor. eig.: Reynder soen wijlen Gerart Weylarts, daarvoor Jan Spaen, weduwnaar van Mechteld van Gerwen, daarvoor HAAR VADER JAN en daarvoor
Peter Goyart Malcus ../. . Maltus soen.’
ZIE:
1496: Reynder zn. v. Gerart Weylarts heeft erflic overgegeven Henric Michiels…
https://proxy.archieven.nl/48/A775D152E6B14466AFCB3E79124DD33E
1485: Jan Spaen weduwnaar v. Mechtelt van Gerwen heeft uut crachten van testamenten erflic overgegeven Gherit Weylarts…
https://proxy.archieven.nl/48/BDDC4E6ED5474657B7CA53352575404E
1438: Peter Godert Malcus soen heeft erflic vercocht Jannen van Gerwen soen Willems van Gerwen een mud rog erfpacht uit 4/5 van een huis etc.
https://proxy.archieven.nl/48/381FD1EC866C477E8EF4C0FB4A278782


B. AERT HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1420 – 1440 (in ieder geval geb. voor 1460)
ovl. tussen 27 maart 1500 – 16 nov. 1522
 Heer Aert zn. v. Peter Michiels priester heeft erflic overgegeven Aert zn. v. Henric Michiels huys, schuer, hoffstad, bogart ende hoff OPT CLOESTEREIJN(Hm.)
e.z. voirtijts Lijsbet Geerlacs wijff + dochter erf dat Snoecxkens plach te wesen nutertijt Willem zn. v. Aert Orssen A.Z. DEN MEIJ Heer Aert verstorven van
zijn vader die verkregen van Henric Gerit Celen soen grondcijns + 2 mud rog Cornelis Vrients - schepen Diryck Zwerts - schepen 17 oktober 1488, 1485/1487
 geeft begin 1500 drie rentes uit met als onderpand een huis te Helmond OPT
CLOESTEREYND neven een water geheiten DIEN MEYE.
x (getr. voor 30 okt. 1478) Rychmoet dr. v. Dirc Gherits soen (tekst 1B)
 in 1478 verkoopt Rychmoet haar erfdeel op goederen in de parochie van MEGEN aan
haar broer Claes Dirc Gherits (tekst 1B)
 belender ‘Reijchmoets Michaels en haar kinderen’ in Helmond op de Meyestraat (1506)
x in tekst 2F is even sprake van een Geertruyt, maar die tekst was slecht leesbaar.
kinderen:
B.1. Aert Aert Hendrik Michiels
geb. voor 1480
ovl. na 27 mrt. 1500; voor 16 maart 1570 (tekst 3C)
wie weet: Willem Aert Aert Michiels alias van de Wiel
https://proxy.archieven.nl/235/EF1B187129634FE2A471298131D7B6FD
B.2. Gevart Aert Hendrik Michiels
geb. voor 1480
ovl. na 27 mrt. 1500, zou het misschien niet Gevart maar Gerard zijn?
dan ovl. ca. 1508, doodslag (tekst 3B)
B.3. Hendrik Aert Hendrik Michiels
geb. voor 1493
ovl. na 15 mrt. 1570 (tekst 3C) maar voor 24 jan. 1576 (tekst 3D)
 samen met broer Willem (1511, tekst 2H):
verk. rente uit een huis met toebehoren te Helmond opt Bijnderseynd neven den Mey
nog uit 2 zillen land in de Meyenstraet en 2 zillen beemd in den Cleynen Wert
 verk. uit kracht codicile broer Aerdt aan Willem Michiels, priester, “zijn zoon”
- erfpacht uit beemd Diepenbroeck (1570, tekst 3C)
- stuk erf ‘Den Hostadt’ (1570, tekst 3C)
 erfg. w. Henrick Aerdt Michiels hebben de helft van drie zillen beempd, waar
de erfgenamen van Jan Willems de andere helft van hebben, te Helmond in de
Cleynen Werdt langs den Parrickecker. De derde zille is genaamd Scheyersbemdt
(tekst 3D)
x Aleit Willem Touwers (getr. voor 15 okt. 1526, tekst 2N)
geb. voor 1508 (sowieso na 1480)
ovl. na 30 dec. 1563 (tekst 3A); ovl. na 15 mrt. 1570 (tekst 3C)
 verkoopt in 1526 met haar broers en zusters land gelegen te Breugel uit nalatenschap
van heer WILLEMS VAN BROEGEL, priester (tekst 2U)
kinderen:
B.3.a. Willem (Hendrik Aert) Michiels, priester ‘de jonge’
https://proxy.archieven.nl/48/CDA9E585B6514315980D34389B84C321
geb. voor 1552 (tekst 3C), maar schatting: 1525
ovl. na 1570 (tekst 3C)
 koop van zijn vader Henrick Ardt Michiels x Aleit:
- erfpacht uit beemd Diepenbroeck (1570, tekst 3C)
- stuk erf ‘Den Hostadt’ (1570, tekst 3C)
B.3.b. Aerdt (Hendrik Aert) Michiels
geb. schatting: 1525 o.b.v. 30-jaren systeem
geb. schatting o.b.v. tekst 3M, N en O: ca. 1535-45
ovl. (net) voor 5 dec. 1585 (tekst 3M)
** momb. onm. kinderen: Loydewick Jan Meyssen (1585, tekst 3M)
** momb. Onm. Kinderen Lodewijck Jan Meyssen en Cleophas Nijs (1592, tekt 3O)
** procuratie kinderen: Loy Meyssen en Cleophas Nijs (1595, tekst 3N)
verk. door erfgenamen in 1595: een hooibeemd in de gemeynen bemden te
Helmond in de cleijne Wert neven erf. des heere van Helmont, etc. (tekst 3N)
 verk. door erfgenamen in 1585: een zille hooibeemd te Helmond achter den
Peeracker, jaarl. binnen een bunder genaamd SCHEYDERBEMPT.
x mog. Mericke Ruelens (tekst 3P)
mog. ‘natuurlijke’ dochter:
B.3.b.0 Yken (tekst 3P)
geb. voor 18 aug. 1564 (onmondig op die datum)
x N.N.
kinderen:
B.3.b.1 Willem Art Michiels
geb. schatting 1555 o.b.v. 30-jaren systeem
geb. o.b.v. tekst 3M, N en O: ca. 1575
 verkoopt op 4 okt 1595 samen met zijn broer Jan een zil
hooibeemd in de Hage in de Renne
B.3.b.2. Jan Art Michiels
B.3.b.3. Aelken Art Michiels
B.3.b.4. Jan Art Michiels
**************** vanaf hier alleen nog maar vrouwelijke lijnen (en een priester)

B.3.b.5. Anneke Art Michiels
B.3.c. Beelken (Hendrik Aert) Michiels
geb. vóór 1570, maar schatting: geb. schatting: 1525
x Anthonis Gerardt Alarts (ovl. voor 23 nov. 1588, tekst 3J)
x (voor 23 nov. 1588 getr.) Cleophas Nijs (tekst 3J en 3K)
B.3.d. Hadewich (Hendrik Aert) Michiels x Evardt Martten Claes
geb. schatting: 1525
B.3.e. Richtmoet (Hendrik Aert) Michiels x Andries Gherardt Custers
geb. schatting: 1525
B.3.f. Anna (Hendrik Aert) Michiels
geb. schatting: 1525
x (getr. voor 5 dec. 1585) Lambert Thijs Timmermans (tekst 2K)
B.4. Catherine Aert Hendrik Michiels
geb. vóór 1491 (tekst 2A)
ovl. na 1509 (tekst 2A)
x (getr. voor 8 aug. 1509) Jan Jan Berckers (tekst 2A)
kinderen:
B.4.a. Jan Jan Beckers jr. (tekst 3 basis)
geb. vóór 1547 maar eerder 1500-1525 / ovl. na 1575
B.4.b. Anthonis Jan Beckers . (tekst 3 basis)
geb. vóór 1547 maar eerder 1500-1525 / ovl. na 1575
B.4.c. Hanrick Jan Beckers . (tekst 3 basis)
geb. vóór 1547 maar eerder 1500-1525 / ovl. na 1575
B.4.d. Jenneken x Jan Willem Marcelis . (tekst 3 basis)
geb. vóór 1547 maar eerder 1500-1525 / ovl. na 1575
B.4.e. Richtmoet / Reijchmoet (tekst 3 basis)
geb. vóór 1547 maar eerder 1500-1525 / ovl. na 1575
B.5. Dierijcke Aert Hendrik Michiels
geb. (ruim) voor 1491 (maar sowieso na 1441) (tekst 2B)
ovl. na 19 okt. 1531
x (getr. voor 1509) Jan soen wijlen Peter van der Berge (tekst 2B)
B.5.a. Richtmoet Jans van der Berge / Berch (tekst 3 Basis)
ovl. na 13 aug. 1587 (tekst 3L)
x Jan van Ghasselt (tekst 3 Basis)
ovl. voor24 jan. 1576 (tekst 3 Basis)
kinderen:
B.5.a. Dierick Jans van Gasselt (tekst 3L)
B.5.b. Anthonis Jans van Gasselt x N.N., kind: (tekst 3L)
B.5.b.1. Yda Anthonis van Gasselt x Jan van Vijffeycken
B.5.c. Peter Jans van Gasselt x N.N., kind: (tekst 3L)
B.5.c.1. Jacob Peter van Gasselt
B.5.d. dochter Jan van Gasselt x Jan Joesten alias Keerijs van Asten (tekst 3L)
B.5.e. dochter Jan van Gasselt x Cornelis Noeijen (tekst 3L)
Dit haal ik uit deze tekst:
https://proxy.archieven.nl/48/D1E0BA84283845A893176FE3B0EB494D
B.6 Willem Aert Hendrik Michiels in 1563 wordt hij ‘De Oude’ genoemd (tekst 3A)
priester (Convent van Binderen, zie 19 apr. 1532, tekst 2K)
geb. voor 1490
ovl. tussen 30 december 1563 (tekst 3A) en 24 jan. 1576 (tekst 3 basis)
 vader Aert Henrick Michiels is hem geld schuldig uit een rente op huis opt
Cloestereijnd neven die Meye (1500, tekst 2F)
 koop een stuk land en beemd te Helmond opt Bijnderseynd (1508, tekst 2C)
 verkoop rente uit huis op Binderseijnde (1522, tekst 2G)
mogelijk is dit hetzelfde huis dat zijn erfgenamen in 1576 verkopen, het wordt dan
omschreven als: ‘..een huis met schuur en brouwhuis, een akker en eussel daarachter,
te Helmond op Byndersche eynde neven den Ameye en Dierick Bruestens en van
de gemeynder Aa (en van de buyten Werdt) tot op de voors. Straet..’’ (tekst 3 basis)
 samen met broer Henrick (1511, tekst 2H):
verk. Rente uit een huis met toebehoren te Helmond opt Bijnderseynd neven den Mey
nog uit 2 zillen land in de Meyenstraet en 2 zillen beemd in den Cleynen Wert (1511)
 heer WILLEM MICHIELS, priester, afgelost heeft een mud rogge die hij moest gelden
uit een huis, land en eeusel te Helmond in die Cloesterstraet bij de brug neven den Mey
en erfe nu toebeh. aan Peter Willem Orssen soen en aan de straet. (1522)
 aflossing 4 lopen rogge uit land te Helmond int NULANT (1531, tekst 2M)
 verkoop land te Helmond in die Meyenstraet (1538, verm. 1534 gekocht, tekst 2I en 2J)
 verkoop land (± 2 lopenzaet) te Mierlo ter plaetse geheten OP VAERLE (1532, tekst 2L)
 verkoop een stuk beemd ter stede geh. IN DEN PARICK (13 apr. 1532, tekst 2L)
B.7. Hadewich Aert Hendrik Michiels
geb. voor 1489
ovl. tussen 23 juli 1507 – 30 dec. 1563
x (getr. voor 23 jul.1507) Melis soen wijlen Henrick van Roy (tekst 2D)
Kind(eren):
B.7.a. Jacob Melis van Roy (tekst 3 Basis)
B.8. Aleit
geb. voor 1489
ovl. na 23 juni 1507
x (getr. voor 23 jun. 1507) Wauter Hermans van Aerle (tekst 2E)
kinderen:
B.8.a. Aerdt Wouters van Aerle (momb. Reynder Weylarts)
B.8.b. Katherina Wouters van Aerle (momb. Reynder Weylarts)
B.9. Liesbeth Aert Michiels
ovl. tussen 23 maart 1564, op die datum maakt zij haar testament op (tekst 3E)
en ovl. voor 13 mrt 1566 (erfdeling, tekst 3I)
x Willem Stevens (tekst 3E)
B.9.a. Willem (tekst 3E)
geb. voor 5 dec. 1520 (tekst 3F)
ovl. na 21 maart 1539 (tekst 3H)
x SIMON DIE CREMER BOYENS soen (tekst 3E)
ovl. voor 13 mrt 1566 (tekst 3I)
kinderen: meervoud in ieder geval
B.9.b. Adriaen Symon Boeyckens
ovl. na 13 maart 1566 (tekst 3I)
 erft in 1566 een huis te Helmond achter de Ameye
 erft in 1566 een akker gelegen op Ellender te Mierlo
B.9.c. Margareta (‘Grietje’) Symon Boeyckens x Andries Roevers
ovl. na 13 maart 1566 (tekst 3I)

C. LIESBETTEN HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1420 - 1440
ovl. voor 27 maart 1500
x Claus Mijs
kinderen (allen ruim volwassen in 1501, dus geb. voor 1480)
 kinderen van dit gezin verkopen in 1501 een huis op het CLOESTEREIJND, ze hebben dit
geërfd van hun oom Hendrik Michiels, die dat huis ooit had gekocht van Goyart soen wijlen
Jan Zwerts die men 'van Boxtel' noemt en die had het gekocht van Daniël soen wijlen Godarts
van Budel/Buyel en die van Peter van Eyndhouts en die van Jan Gelis.
 kinderen van dit gezin verkopen in 1500 een beemd ‘IN DEN RIETBEEMD’
C. 1. Jan Claus Mijs (tekst 1 en 2Q, niet genoemd in 2S) priester
 verkoopt zijn oom Henric Michiels een erfpacht uit een huis OPT HOGEEIJND
https://proxy.archieven.nl/48/379D6BE04878495ABC9E476B64132C86
C.2. Goyart Claus Mijs (tekst 1 en 2Q)
C.3. Aert Claus Mijs (tekst 1 en 2Q)
C.4 Hadewich Claus Mijs (tekst 1)
*) zowel in tekst 1 als 2Q worden twee Heilwich-en genoemd
C.5. Jantien x Conraert van de Hogekerken (tekst 1 en 2Q)
kinderen:
C.5.a. REYNDER soen w. CONRAERTS VAN HOGERKERCKEN met zijn broer
C.5.b. FRANS
C.5.c.
C.5.x. (er staat ‘mede voor de andere kinderen’)
C.6. Heilwich x Gherit Willem Swerts vander Kijmenade (tekst 1, 2O en 2Q)
geb. voor 1482 (maar sowieso ná 1441)
ovl. na 20 okt. 1531
C.7. Lijsbeth x GOYART soen wijlen Jan Roeff Cups (tekst 1 en 2Q)
 verkoop beemd geërfd van haar oom Hendrik Hendrik Michiels (1501, tekst 2R)
 koopt erfdeel van Heilwich x Gherit Willem Swerts over (1500, tekst 2T)
C.8. N.N. (dr. Claus) x Henrick Herman van Roy (tekst 1, niet genoemd in tekst 2Q, wel 2S)
C.9.N.N. (tekst 2O en 3G)
x Jan Spannen
kinderen:
C.9.a. Jenne Jan Spannen x GERIT Goyard DIERICX soen (alias Die Cremer)
 1534 verkoop land in de Meyestraat aan Willem Michiels, priester
https://proxy.archieven.nl/48/EE4A54F0244847E6AAD0DC4977D6C41A
C.9.b. Frederic Jan Spannen
https://proxy.archieven.nl/48/1758C0304AFA4358877D72F54E61FC0E

de referenties volgen even apart
Sanne zei op 16 november 2023 om 21:12
Referenties (ook even voor andere onderzoekers, dus wat uitgebreider):

TEKST 1 (27 mrt. 1500)
https://proxy.archieven.nl/48/B715E9D1878F489681F80BEC79F50005

Deze tekst levert het geraamte op voor de hele stamboom:

Gezin met (minstens) drie kinderen:

HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1380-1410
x N.N.
Kinderen:

A. HENDRIK HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1420 - 1440
ovl. voor 27 maart 1500
 een huys gelegen tot Helmont gelegen OPT CLOESTEREYND
 een halve bunder beemd gelegen tot Helmont in de Cleijne Wert neven den Prick / Parick
 een zill beemd gelegen tot Helmont in Sceijersbeempt
 ene halve bunder beemd gelegen tot Helmont in die Rietbeempd
 een zill beemd gelegen tot Helmont in den Weert
B. AERT HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1420 - 1440
ovl. voor 27 maart 1500
x N.N.
kinderen:
B.1. Aert Aert Hendrik Michiels
B.2. Gevart Aert Hendrik Michiels
B.3. voor de andere kinderen (meervoud)
B.x. ..
C. LIESBETTEN HENDRIK MICHIELS
geb. ca. 1420 - 1440
ovl. voor 27 maart 1500
x Claus Mijs
kinderen:
C. 1. Jan Claus Mijs
C.2. Goyart Claus Mijs
C.3. Aert Claus Mijs
C.4 Heijlwich Claus Mijs
C.5. Jantien x Conraert van de Hogekerken
C.6. ??? wijlen WILLEM SWERTS (voogd van zijn vrouw HEILWIGEN),
C.7. GOYART soen wijlen JAN CUPS (voogd van zijn vrouw LIJSBET) ende
C.8. N.N. (dr. Claus) x Henrick Herman van Roy

TEKST 1B (30 okt. 1478): Rychmoet dr. v. Dirc Gherits x Aert Henrick Michiels
https://proxy.archieven.nl/48/E6E7205ADA2447D78390B8B6D5ED9B6E

STAP 2: Aanvulling met teksten t/m 1529:

TEKST 2A (5 aug. 1509) Catherine Aert Michiels x Jan Jan Beckers
https://proxy.archieven.nl/48/C26CECE2B9DF4CA5AF1AB91F0E4D71FE
TEKST 2B (1509) Dierijke Aert Michiels x Jan Peter van der Berge (Henr. Mich. oom Dierijke)
https://proxy.archieven.nl/48/77AEB495BFC44C19B80F464C2D21EF74
TEKST 2C (27 feb. 1508) Willem Aert Michiels, koop land Binderseijnd
https://proxy.archieven.nl/48/F205CD32DBC1480DBA2CD91AE3A7F04E
TEKST 2D (23 jul. 1507) Hadewich Aert Michiels x Melis Henr. van Roy (Henr. Mich. oom Hadewich)
https://proxy.archieven.nl/48/2DFACF38953C4D38B7013D96D9BA8C44
TEKST 2E (23 jun. 1507) Aleit Aert Michiels x Wauter Herm. van Aerle (Henr. Mich. oom Aleit)
https://proxy.archieven.nl/48/92A7423BEC5F4D4EACCD9A1F44F97F91
TEKST 2F (17 feb. 1500) Aert Henrick Michiels en zijn zoon Willem, huis Cloestereijnd aan Meye
https://proxy.archieven.nl/48/98EDCAF8F2514E1B95DDC1AFBA66A466
TEKST 2G (16 nov.1522) Willem Aert Michiels, priester, huis Binderseijnd
https://proxy.archieven.nl/48/2F3D1648617146A0869306419E6BE521
TEKST 2H (3 feb. 1511) Willem Aert Michiels en broer Henrick, huis Binderseijnd
https://proxy.archieven.nl/48/75C9E2671BE14DB3B158CB75152AC655
TEKST 2I (25 feb. 1538) Willem Michiels, priester, land Meyenstraat, verkoop
https://proxy.archieven.nl/48/9291BFD48D1B434F8CE3D48E612B816E
TEKST 2J (3 jan 1534) Willem Michiels, priester, land Meyenstraat, koop
https://proxy.archieven.nl/48/EE4A54F0244847E6AAD0DC4977D6C41A
TEKST 2K (19 apr. 1532) Willem Michiels, priester, namens kloosterlingen Binderen
https://proxy.archieven.nl/48/988AC592C7F146B6BEB264750BB8FF48
TEKST 2L (13 apr. 1532) Willem Aert Michiels, priester, land ‘op vaerle’ en ‘in den Parick’
https://proxy.archieven.nl/48/95B1522276134D0D8B5B1491EB43A240
TEKST 2M 19 okt. 1531) Willem Michiels, priester, rente uit ‘Nulant’
https://proxy.archieven.nl/48/594902A0F3234885A3439BA5A82B2126
TEKST 2N (15 okt. 1526) Henrick Michiels x Aleit Willem Touwers, broer Willem Michiels, priester
https://proxy.archieven.nl/48/F1F6FF4398414943A049F8DC47C94214
TEKST 2O (19 okt. 1531) Gherit Willem Swerts x Heijlwich Claus (Mijs)
https://proxy.archieven.nl/48/27A7F3BA06CE4710BC67CE5DC72FE991
TEKST 2P (23 nov. 1507) Margriet, wed. Hendrik Hen. Michiels, huis Cloestereijnd (niet aan Meye)
https://proxy.archieven.nl/48/E24E566C4B564DC68E1AFEF704008F86
TEKST 2Q (14 mei 1501) Gezin Claus Mijs x Liesbeth Henr. Michiels, huis opt Cloestereijnd
https://proxy.archieven.nl/48/6B4DCAC856054CF29B2D65388F7B3F56
TEKST 2R (14 mei 1501) Henrick Henrick Michiels, oom Liesbeth Claus Mijs x Goyart Jan Roef Cups
https://proxy.archieven.nl/48/416D85681E6944B6A1D69C113674DF10
TEKST 2S (15 april 1500) Gezin Claus Mijs x Liesbeth Henr. Michiels, RIETBEEMD
https://proxy.archieven.nl/48/6C1D584D578549EA9C4A28306E573806
TEKST 2T (1 april 1500) Gherit Willem Swerts vd. K. x Heijlwich Claus Mijs verk. aan Jan R. Cups
https://proxy.archieven.nl/48/D30CA6520E8C44A5AE198C6BAF8066EB
TEKST 2U (30 sept. 1519) Margriet, wed. Henrick Michiels verkoopt huis Bijnderseynd
https://proxy.archieven.nl/48/907B75EAC9754B43A740B08EC0BB903B


STAP 3: VOLGENDE GENERATIE VINDEN

TEKST 3 Basis: 24 jan. 1576
https://proxy.archieven.nl/48/D48BA797BFDB4405BC2F2FEE88B4E299

TEKST 3A (30 dec. 1563) Willem Michiels d’Oude
https://proxy.archieven.nl/48/CD6DC904FC48464AA0D998F983B51B89
TEKST 3B (26 jan 1508) doodslag op ene Geraert Aert Michiels
https://proxy.archieven.nl/48/0F10995C3FBE44AD9B0DB3A484F6DDA5
TEKST 3C (16 mrt. 1570) Henr. Aert Mich. x Aleyt, broer Aert (ovl.) en Willem Mich. priester, diens zoon
erfpacht uit beemd Diepenbroeck en stuk erf ‘Den Hostadt’
https://proxy.archieven.nl/48/8F6A2FFCE3AA463088F51AF29BDDACD2
TEKST 3D (24 jan 1576) ‘erfg. w. HENRICK AERDT MICHIELS’
https://proxy.archieven.nl/48/E71A1038A95440459604C314B5A79C1B
TEKST 3E (23 mrt. 1564) Elisabeth Michiels x 1. Willem Stevens x 2. Simon die Cremer Boyens
https://proxy.archieven.nl/48/9E55DA9B09B64A95B22D165EB80071A2
TEKST 3F (5 dec. 1520) Lysbeth Aert Michiels en haar zoon Willem
https://proxy.archieven.nl/48/198553F5AEFE434CA48842C854B411E0
TEKST 3G (19 okt. 1531) o.a. gezin Spannen
https://proxy.archieven.nl/48/27399E79E45D424AB7B0D1D57F5F83B1
TEKST 3H (21 mrt. 1539) Willem, zoon Liesbeth Aert Michiels
https://proxy.archieven.nl/48/077C3DCE07904308BBCD3BD3A9BBF453
TEKST 3I (13 mrt 1566) Erfdeling kinderen Simon Bouwens x Lijske Aert Michiels
https://proxy.archieven.nl/48/1F49760CDCC740339FBA4846A6868AA9
TEKST 3J (23 nov. 1588) Beelken Michiels 1) x Anthonis Alarts 2) x Cleophas Nijs
https://proxy.archieven.nl/48/60C21DB99B6342D1B8366635E6DBCCE3
TEKST 3K (5 dec. 1585) CLEOPHAS NIJS x BEELKEN, LAMBERT MATHIJS x van ANNA Michiels en
de onmondige kinderen van hun zwager: w. AERT HENRICX MICHIELS
https://proxy.archieven.nl/48/4E7889FEE7E0430B9B8F17B314AB98A7
TEKST 3L (13 aug. 1587) Gezin van Gasselt
https://proxy.archieven.nl/48/D1E0BA84283845A893176FE3B0EB494D
TEKST 3M (5 dec. 1585) Aert Hendrik Michiels ovl., momb. Lodewyk Jan Meysssen
https://proxy.archieven.nl/48/9357DBEFFE104044B76ED76B3815C49B
TEKST 3N (4 okt. 1595) Loy Meyssen en Cleophas Nijs procuratie kinderen Art Michiels
https://proxy.archieven.nl/48/87468024B81F453DA565C37A78EA6EF2
TEKST 3O (13 jan. 1592) Loy Meyssen en Cleophas Nijs momb. kinderen Art Michiels
https://proxy.archieven.nl/48/7045D914183C4D3EB300B2A2A1352146
aankoop rente: https://proxy.archieven.nl/48/B872E2EAF44A4C368297FC205ACFCFE2
TEKST 3P (18 aug. 1564) Merike Ruelens x Art Henrick Michiels, dochter Yken
https://proxy.archieven.nl/48/99020160FDC843959709890AE5CD7D55
Sanne zei op 16 november 2023 om 21:16
PS: wel jammer dat spaties en blanco tussenregels verwijderd worden als je de tekst eenmaal post, ik had er iets overzichtelijks van gemaakt, maar dat is nu een beetje een brei geworden..
Sanne zei op 16 november 2023 om 21:26
Dan 'onze' Henrick Michiels, die we proberen te plaatsen in een groter geheel.
We weten het volgende (redelijk) zeker:

Henrick Michiels
geb. vóór 1560 (één gehuwde dochter in 1597)
schatting geb.: 1547 (gezin met jonge kinderen en al ééntje uit huis, dan zal hij ong. met 50 jr. ovl. zijn)
ovl. vóór 27 nov. 1597

X dochter of kleindochter van Joest Canters:

Kinderen:
• Catharina Henrick Michiels x Goirt Jan Peters
• Neesken
• Arien
* mogelijk ook een Jan en Michiel, dat blijft een wonderlijk verhaal

M.b.t. de man van Catharina, Goert Jan Peters. We weten dat er twee broers Goert Jan Peters zijn, dus met dat voorbehoud het volgende:

GOERT JAN PETERS heeft vercocht aan PEETER THOENIS een stuk land te Mierlo ts geh. Diepenbr=eck, neven erf. des coepers en erf. der erfg. Peterken Versantvort en van erf. Henrick Wouters tot op erf. der erfg. Jan Versantvort. Last: 33 st./3 ort aan de priesters van Helmond. Get.: WF/JP 8 nov., 1608/1610
https://proxy.archieven.nl/48/357798A782AB4EC989FC0A283ADE99FA

Dat is opvallend vanwege B.3. Hendrik Aert Hendrik Michiels in bovenstaande stamboom
zie tekst 3 C of hier: https://proxy.archieven.nl/48/8F6A2FFCE3AA463088F51AF29BDDACD2

Ik heb nog één gezin Michiels (ook met een Catharina) niet kunnen plaatsen in de stamboom.
Dat zal ik de komende dagen een keer posten (of in een apart onderwerp).

De link met Diepenbroeck lijkt me toch een teken dat er een link is met 'onze' Henrick Michiels en bovenstaande stamboom.

Een fijne avond (en als je er geen zin meer in hebt, dan ook prima hoor!)
Hartelijke groet, Sanne
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 17 november 2023 om 14:26
@Sanne, je hebt helemaal gelijk wat betreft de opmaak van teksten in ons forum. Dit staat bovenaan ons wensenlijstje. Het forum, alsmede onze website, is volop in ontwikkeling. Daarin nemen we dit soort wensen zeker mee. Dank voor je reactie.
Sanne zei op 18 november 2023 om 08:35
Hallo Mariët en collega's,
Een kleine opmerking over een verder fantastische website hoor!
Jullie doen fantastisch werk,
Fijn weekend en hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 18 november 2023 om 11:15
Goert Jan Peters x Catharina Hendrik Michiels (erfgenaam Joest Canters)

Ik denk dat Goert Jan Peters, Goert Jan Versantvoirt is:

GOERT JANS VERSANTVOERDT voors. heeft vercocht aan ADRIAEN u.s. een jaarl. rente van 6 Rinsgl. uit een huis met bijvangen te Mierlo opt Hout genaamd op Merevoerdt neven een steeg genaamd d'Eendewatereijne en erfe DER JONGE GOERT JANS VERSANTVOERT en van erf. Peter Lemmens tot voor op de straet. Als Arien voors. 'in leyden quame van eenige gevanckenisse' dan zal Goert hem 25 Rinsgl. voorschieten. Met voorw. Get. + datum u.s. (6 maart 1585)
In de marge: Leendert Hendrick Leenderts en Bertram van Luijtelaer bekennen van deze rente voldaan te zijn (jan. 1672), 1584/1589
https://proxy.archieven.nl/48/4D806E23CFEB498D9DA4AB20CFEF62B0

We weten dat er sprake is van twee broers Goert Jan Peters, 'de oude' en 'de jonge', hier zijn dus twee Goert Jansen Versantvoert, waarvan eentje dus 'de jonge'.
Tweede argument: zie belendingen in deze tekst:

GOERT JAN PETERS heeft vercocht aan PEETER THOENIS een stuk land te Mierlo ts geh. Diepenbr=eck, neven erf. des coepers en erf. der erfg. Peterken VERSANTVOIRT en van erf. Henrick Wouters tot op erf. der erfg. JAN VERSANTVORT. Last: 33 st./3 ort aan de priesters van Helmond. Get.: WF/JP 8 nov., 1608/1610
https://proxy.archieven.nl/48/357798A782AB4EC989FC0A283ADE99FA
Egbert zei op 18 november 2023 om 11:52
Mogelijk, maar alleen belendingen geven te weinig bewijs. Mensen hadden vaak overal stukjes grond liggen.

Het brengt ons ook niet verder met Hendrick Michiels en ook niet met de oorspronkelijke vraag naar de familie Canters.
Egbert zei op 18 november 2023 om 12:12
Ik heb die akte getranscribeerd waarin sprake is van de nalatenschap van Michiel Henrick Michiels. Uit de tekst zou je kunnen opmaken dat deze Michiel dus dan al is overleden.


Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 161. blz. 120.
JAN HENRICK MICHIELS heeft overgegeven aan CATHARIJN HENRICK MICHIELS, zijn zuster, een lijfrente van 2 gl. uit de nalatenschap van haar broer MICHIEL. Onderpand: een akker te Stiphout genaamd den Hoff, neven erf. Jan Anthonis met zijn zusters en erf. Thomas van den Berch en voorts op erf. der kn. Jan van den Berge. Nog uit een huis met land aldaar neven erf. Jan Anthonis met zijn zusters en erf. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt.
Get.: BH/CS. Datum 06-06-1619.


Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 161.
[doorgehaalde akte]
Jan Henrick Michiels heefft overgegeven ende opgedraegen Catharijn Henrick Michiels, sijne sustere, een lijffrente van twe gulden jaerlijcx, ende dat in recompense van alsulcken versterffenisse als haer competerende is nae doode ende afflivicheijt Michiel Henrick Michiels haere broeder. Welcke voors. lijffrente van twee gulden jaerlijcx hij haer gelooft te betaelen alle jaer op Sint Jacops dach. Waervan den iersten pacht zal vallen opt Sint Jacops Apostel dach ierstcoemende, ende dat van ende vuijt eenen acker gelegen in de prochie van Stiphout genaempt den Hoff, neven erffenis Jan Anthonis met sijne susters ex u.l et uno fine, ende erffenis Thomas van den Berch ex al, streckende voirts op erffenisse der kijnderen Jans van den Berge. Item noch van ende vuijt een huis, hoffstaet ende hoff met lant daer bij ende aengelegen in de prochie voors., neven erffenis Jan Anthonis met zijne susters ex u.l., ende erffenis Joestgen Jan Joesten ex a.l., streckende van erffenis Lambert Remmens tot opte gemeijnte van Stiphout aldaer, als sij seden. Ende geseth ende geloevende etc. ut moris et stilus. Testes Berthram van Hetsroij ende Cornelis van der Schoot. Datum den VIen junij anno 1619. [06-06-1619]
In de marge: Gecasseert bij consente van parthijen opten IIIen decembris anno 1619.

Het blijft toch wel merkwaardig. Uit een akte een half jaar later blijkt dat Michiel zelf nog voor de schepenen verschijnt om iets te verkopen. Hij is dus op 06-06-1619 nog niet overleden.
Als ik het goed interpreteer betekent het dat Jan Henrick Michiels een lijfrente verkoopt aan zijn zus, zij zal dan niets meer krijgen van de erfenis van broer Michiel.
Egbert zei op 18 november 2023 om 12:23
Hier nog de transcripties van 3 akten betreffende kinderen van Henrick Michiels.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 231.
MICHIEL HENRICX van RUTH, oud omtrent 25 jaar, met consent van zijn momboir ANTHOENIS van STIPHOUT, heeft vercocht aan JAN HENRICK van RUTH, zijn broer, al zijn erfenissen te Stiphout, geërfd van ANNEKE JAN JOESTEN, uitgezonderd de Berckenacker te Mierlo en den Bueckenacker te Stiphout, neven erf. Jan Anthoenis met zijn zuster en erf. Derick Jan Peters en van erf. Lambert Remmens tot op erf. jonker van Beeck (Mierlo) en neven erf. Jan Anthoenis + zuster en erf. der wed. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op de gemeynt (Stiphout).
Get.: AH/BH. Datum 03-12-1619.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 231.
Michiel Henricx van Ruth, oudt wesende als hij verclaerde omtrent XXV jaren, met consent van sijnen momboir Jan Anthoenis van Stiphout, heefft erffelijck vercocht, overgegeven ende opgedragen aan Jan Henrick van Ruth, sijnen broeder, allen zijnen erffenisse gelegen in de prochie van Stiphout, hem aengecommen nae doode ende afflivicheijt Anneke Jan Joesten, uitgesloeten den Berckenacker gelegen in de prochie van Mierloo ende een eusel gelegen in de prochie van Stiphout, den Bueckenacker, gelegen neven erffenis Jan Anthoenis met zijnen suster ex u.l., ende erffenis Dirick Jan Peters ex a.l., streckende van erffenisse Lambert Remmens opt erffenis joncker van Beeck. Het voors. eusel geleggen neven erffenis Jan Anthoenis met zijn sustere ex u.l., ende erffenis die weduwe Joestgen Jan Joesten ex a.l., streckende van erffenis Lambert Remmens tot opte gemeijnte van Stiphout aldaer, als sij seden. Ende helmelinge vertegen etc. Geloevende etc, te vrijen los ende vrij van allen commer van zijnent twegem. Sonder argelist. Testes Anthonies Huijberts ende Bethram van Hetsroij. Datum den III decembris 1619. [03-12-1619].

In akte 231 is de momboir Jan Anthoenis van Stiphout en NIET Anthoenis van Stiphout.


Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 232.
JAN HENRICK van RUTH heeft overgegeven aan CATALIJN HENRICK MICHIELS, zijn zuster, een lijfrente van 4 Rinsgl. per jaar, haar leven lang, uit een huis met land te Stiphout genaamd den Hoff (2 lopense groot), neven erf. Jan Anthoenis met zijn zusters en erf. Thomas van den Berge en voorts op erf. der kn. Jan Jansen van den Berch.
Get.: AH/BH. Datum 03-12-1619.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 232.
[doorgehaalde akte]
Jan Henrick van Ruth heefft overgegeven ende opgedraegen Catalijn Henrick Michiels, sijn sustere, een lijffrente van vier Rinsgulden jaerlijcx, den Rijnsgulden tot XX stuijvers gereckent, die hij haer heefft geloeft alle jaer opt Sint Jacops dach in den somer te betaelen, waer van den iersten verschijndach zal vallen op Sint Jacops dach ierstcommende ende soe voerts van jaere tot jaere hare leven lanck gedurende ende nijet langer. Ende dat van ende vuijt huijs, hoffstaet ende hoff metten lande daer bij ende aen gelegen in de prochie van Stiphout, genaempt den Hoff, groot omtrent twee lopense, neven erffenis Jan Anthoenis met zijn susteren ex uno et uno fine, ende erffenis Thomas van den Berge ex a.l., streckende voirts op erffenis die kijnderen Jans Janssen van den Berch. Ende geseten etc., geloevende etc., ut moris et stili. Testes datum ut supra. [03-12-1619]
Marge: Solutem et quitantam met consent van partijen. Actum den 21 mert anno 1620.


Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 233. blz. 170.
JAN HENRICK van RUTH geloeft aan MICHIEL HENRICK van RUTH over een jaar 90 gl. te betalen, procederende van zijn getransporteerde goederen.
Get.: AH/BH. Datum 03-12-1619.
In de marge: vervangen door een nieuwe afspraak, 21-03-1620.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 233.
[doorgehaalde akte]
Jan Henrick van Ruth geloeft op zijnen persoen ende allen zijnen goederen, tegenwordich hebbende ende vercrijgende, te betaelen Michiel Henrick van Ruth van nu te corsmisse ierstcommende over een jaere, te weeten op corsmisse dach anno 1620 de somme van tnegentich gulden, den gulden tot XX stuijvers gereeckent, procederende die penningen van zijn getransporteerde goederen aen hem getransporteert op date desen. Testes, datum ut supra. [03-12-1619]
Marge: Solutem et quitantam mitsgaeders daer van een nijeuwe is gemaeckt opten 21 mert anno 1620.


Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 234.
MICHIEL u.s., oud omtrent 25 jaare met consent van JAN ANTHOENIS van STIPHOUT, zijn momboir, heeft vercocht aan JAN PETERS VERWEREN een eusel te Stiphout neven erf. Jan Anthoenis en zijn zusters en de wed. Joestgen Jan Joesten en van erf. Lambert Remmens tot op erf. Jan Henrick van Ruth. Het voors. eusel 'zal weegen' over zijn erfenis, gaande tot op de gemeynt aldaar.
Get.: AH/BH. Datum 03-12-1619.

Rechterlijk Archief Helmond 253, akte 234.
Michiel Henrick van Ruth, oudt wesende als hij verclaerde omtrent XXV jaeren ende dat met consent Jan Anthoenis van Stiphout, sijnen momboir, heeft erffelijck vercocht, overgegeven ende opgedraegen Jan Peters Verclaeren een eusel gelegen in de prochie van Stiphout neven erffenis Jan Anthoenis met zijn susteren ex u.l., ende die weduwe Joestgen Jan Joesten ex a.l., streckende van erffenisse Lambert Remmens op erffenisse Jan Henrick van Ruth. Onder conditie dat Jan Henrick van Ruth het voors. eusel zal zal wegen over sijn erfenisse, drijeven, wairen [?], gaen ende staen tot opte gemeijnte aldaer. Ende helmelinge vertegen etc. Geloevende etc., te vrijen ende weren los ende vrij van allen commer van zijnent tweegen, sonder argelist. Testes, datum ut supra. [03-12-1619].

De koper is niet Jan Peters Verweren, maar Jan Peters Verclaeren .
Egbert zei op 18 november 2023 om 12:24
Het waren de transcripties van 4 akten.
Sanne zei op 20 november 2023 om 12:48
Hallo Egbert,

Dank je wel voor de transcripties..!
Ik geloof dat de titel van dit onderwerp toch de juiste was en denk dat we het langzamerhand moeten gaan opgeven...

Er is nog één aanwijzing uit een van jouw eerdere transcripties:

Zie ook (en ook hier weer een rente te Wetten onder Nuenen en een te Mierlo):
Rechterlijk Archief Helmond 247, akte 228. blz. 140.
GOERT JAN PETERS als m/m van CATELYN, dv HENRICK MICHIELS, heeft overgegeven aan ANTHOENIS WILLEMS een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. die HENRICK PETERS geheten die Cremer aan JOEST JAN GOEYLOFFS beloofd heeft uit een camp te Nuenen ts geh. op Wetten (Nuenense schepenbrief 13 aug. 1539). Nog een jaarl. rente van 6 Rijnsgulden die GOERT JANSEN VERSANTVOERDT aan ARRIAEN GEERLIJNCX heeft beloofd uit een huis te Mierlo opt Hout (Helm. schepenbrief 6 maart 1585). 18-03-1609.

We hebben eigenlijk nooit Joest Jan Goeyloffs opgevolgd.
Veel verder kom ik er niet mee, dit is wat ik kan vinden over GOEYLOFFS / GHOELOEFFS / GODELOFS / GOYELOFFS:

fol. 116
-"Item Henric Goyellofs tuycht dat dat waeter ghestopt waert ende dat doen alom en om dat blockhuys lyep. https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/asten_oudrechterlijk_archief_1463-1810/Asten-RA-1473-1478.pdf

fol. 129vo 13 november 1472
“Het geheel: 1 de Aa 2 de gemeynt 3 Gherit Verhoeven tot Doeren 4 Goyaert Goeyenlofs.”
https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/asten_oudrechterlijk_archief_1463-1810/Asten-RA-1463-1467.pdf

JAN GOELOFS VAN DOERNE heeft vercocht aan AERT WILLEM JOOSTEN soen een jaarl. rente van 20 st. uit een eeusel den Coensaert geheten te Vlierden, jaarl. te ruilen met JAN SNOECX en ....van MOERSEL e.z. cooper a.z. H.G. van Deurne e.e. jouffrou van Erp Met voorw.
Get.: LvG/FV 24 maart (1542), 1540/1543
https://proxy.archieven.nl/48/1E33EE157C314543950302329B385DAE

GERRIT HOUBRAKEN heeft geloeft aan JOOSTEN JAN GOELOFS over twee jaar te betalen 36 gl. en een mud rogge (en op elke Lichtmisdag ook een mud rogge). Mocht Gerrit voor die tijd overlijden, dan kan Joost zijn geld toch krijgen. Get. + datum (5 feb. 1543), 1540/1543
https://proxy.archieven.nl/48/5F996B0F66074A5AB9EECA1B95848CF9

KERIS ALARTS soen VERVOIRT heeft vercocht aan JOOST JAN GOLOFS soen een jaarl. rente van 17 vaten rogge uit een huis, hofstadt en akker daarbij te Mierlo aent Heyeneynd neven erfe Willems van Bruessel a.z. erfg. Alarts dochter Vervoirt a.e. de grond waar het huis op staat. Nog uit een eeusel aldaar neven die hoeve 't Genouwbehuys en erfe Alarts dochter vrs. (e.e./a.e.). Met voorwaarde. Get.: FV/LvG 10 jan. (1545), 1544/1546
https://proxy.archieven.nl/48/0F67A8A4A0A744529D01A1B74170B866

DANEL GERIT CLAESs heeft vercocht aan JOEST JAN GOELOEFFS soen 7 vaten rogge uit een eeusel te Mierlo achter die persoenscap van Mierlo en opt Goed van Bennedong. Vor. eig.: heer Claes, nat. zv Jan Vesters, daarvoor Claes Hendricx van den Wolffberch. Get.: FV/PvB 17 april (1546), 1544/1546
https://proxy.archieven.nl/48/CDE2ACE013CA4A13B3137E2A8EE0F7C6

GERARDT HOUBRAECKENS soen heeft geloeft aan GRIET, wed. van JOEST GOLOFFS, t.b.v. haar kinderen, over vier jaar te betalen de somma van 36 Carolusgl., met een mud rogge jaarl. als pacht. Get. + dat. u.s. (19 feb. 1548), 1547/1555
https://proxy.archieven.nl/48/795194A538994F89A820F511A3BA8159

DAEM WILLEM DAMEN soen, zijn zonen DERICK en JAN, hebben vercocht aan HENRICK JOOST GOLOFFS soen, mede t.b.v. de andere broers en zusters, een jaarl. rente van 14 vaten rogge uit een huis met toebehoren te Mierlo op Luchen neven erf. Jan Coelen en erf. Nelis van Bruessel, en van de gemeynt tot op erf. Henricx van Bruessel. Met voorw. Get. + datum u.s. (1 feb. 1563), 1556/1564
https://proxy.archieven.nl/48/1D6CAEBFD6E94F55B52ADC3F1FB7D263
Sanne zei op 20 november 2023 om 21:36
Hoi Egbert en andere lezers,

Misschien toch nog een doorbraak :)

Terug naar de familie Ravenacker:

Dirck (verm. Hendrik) van den Ravenacker x verm. Lijsbet dr. v. Peter van Dommelen
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BA4862439-B513-4090-9D7C-1D04D17275D8%7D

Dirck en zijn vrouw zijn zo te zien voor 19 maart 1537 ovl.:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BCDE05A82-86BD-48CF-852A-F647D2E7EFC2%7D

Kinderen:
a. Margriet Dirck van den Ravenacker x Mathijs Ansem Smeets
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D
b. N.N. Dirck van den Ravenacker x JOEST JAN PETERS
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D
c. Johanna Dirck van den Ravenacker x Henrick Aerts van Helmont alias van der Cruyschit
d. Heilwich Dirck van den Ravenacker
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B11B8B939-9411-4F36-B5AA-9CFB9EDF155A%7D
alias: Heilken van der Gasthuys Dircx dochter van der Ravenacker
e. Petra Dirck van den Ravenacker x Maes Huben van den Rijppelberch
f. CATHERINE dv w. DIERICX VAN DEN RAVENACKER x HEYMERIC JOIRDENS/HENRICK HEYNIKEN/HENRICK HEYMKEIJS
kinderen: Peter, Henrick, Thonis, Lijsbeth, Anna en Maria (deze laatste getr. met Jan Jans Verboesschot voor 26 apr. 1544)

https://proxy.archieven.nl/48/5595A84E5AF149599F37EDBA9E4D7C96
https://proxy.archieven.nl/48/CBAF794DB7044BF19DB70849A514B3B2
https://proxy.archieven.nl/48/95ED55BFC28046FCB896F5DA730F2B9D
https://proxy.archieven.nl/48/11B8B93994114F36B5AA9CFB9EDF155A

En we hadden dit gezin:
JOEST CANTERS
overleden vóór 23-01-1564
kinderen:
1. Henricken Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564, 15-12-1564; overleden na 12-03-1578
2. Peteren Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564
3. Jannen Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564 (woont in het Godshuijs van Postel, 7-11-1597, 07-02-1598) (executeur van een testament verleden te Postel op 08-04-1594)(genoemd in Mierlo 25-11-1613)
4. Aelken Joost Canters, overleden na 07-02-1598, tr. Marten van Brussel, overleden vóór 27-11-1597
5. Aert Joost Canters, overleden na 07-02-1598
6. theorie: Jan 'de Jonge', met dochter Anneke Jan Joesten x Henrick Michiels
(7. Willem Joost Canters, genoemd 19-03-1552)

Stel, dit is 6. Jan:
JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, en met hem GHOERT DANELS en HENRICK THIJS, momboirs van de onmondige kn. van Jan en w. Meriken, hebben verklaard dat Jan Joest tijdens zijn huwelijk 33 gl. had ontvangen van DIERIJCK THIJS, en dat hij aan ELISABETH DAEM GIELIS dochter, zijn tegenwoordige vrouw, een jaarl. rente van 2 gl. heeft verkocht uit een huis te Stiphout opt Gasthuys neven erf. HANRICK HEYMKENS. Get.: GW/GD 31 jan. 1569
Met voorwaarden.
In de marge blijkt dat JOOST VERHOFFSTADT als momboir der onmondige kn. van HENRICK VAN RUTH in 1611 de rente hebben ingelost., 1568/1571

De familie Ravenacker had wel wat bezit op het Gasthuis in Stiphout, dochter d. Heylwich heeft als alias: Heilken van der Gasthuys Dircx dochter van der Ravenacker

Zie verder de belender Hanrick Heumkens, dat zou goed de man van dochter f. Catherine kunnen zijn.

En het mooie is, schoonmoeder van Jan Joest Peters (moeder Meriken Thijs Groeten), heette Anna:
ANNA, wed. van THIJS GROOTTEN heeft vercocht aan WILLEM JANS BRUYNNEN soen t.b.v. de kn. u.s. een jaarl. rente van 6 1/2 Rinsgl. uit een stuk land genaamd die Hove (¦ 5 lopense) te Asten-Ommel neven Dericx Claes erve opten Berch. a.z. erf. Maes Heynnen e.e. erf. Willems Hanssen a.e. gemeynstraet Met voorw. Get. + datum u.s. (8 feb. 1556), 1556/1564
https://proxy.archieven.nl/48/793DA9F8F8EE49BB98E3E36872C4CC34

LENARDT JANS GROTEN soen heeft vercocht aan AYNA, wed. van THYS GROTEN een halve beemd genaamd den Dijckbempdt te Asten-Ommel neven erf. Peter van der Eyndt en erf. Lijntken Colen, op een gemeyn loop tot op erf. Philips Berckers. Get.: GW/LB 27 feb. (1557), 1556/1564
https://proxy.archieven.nl/48/360AE9F0F3AE4C6DBD2B14C1C8E6524B

Dan nog de opmerking in de kantlijn:
In de marge blijkt dat JOOST VERHOFFSTADT als momboir der onmondige kn. van HENRICK VAN RUTH in 1611 de rente hebben ingelost., 1568/1571
Henrick van Ruth moet dan Henrick Michiels zijn

Hartelijke groet en een fijne avond! Sanne
Sanne zei op 21 november 2023 om 08:41
Goedemorgen,

Mocht het vorige bericht hout snijden, dan nog even een toevoeging:

Oma Anna wed. Thijs Groten, is volgens Heemkunderkring de Vonder de dochter van Hr. Dirck van Hal:

" fol.5vo,6 9 dec.1558
(..)
Aert de koper is een wettige zoon van Mathijs sGroeten en Anna dr.
Heer Dirck van Hal zaliger.
https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/asten_oudrechterlijk_archief_1463-1810/Asten-RA-1556-1568.pdf

Over bovenstaand bericht verder:
JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, (..). Get.: GW/GD 31 jan. 1569
Er staat natuurlijk wel Jan Joest Peters i.p.v. Jan Joest JAN Peters - zou dat een transcriptiefout kunnen zijn?

Groet, Sanne
Sanne zei op 21 november 2023 om 19:34
Als ik momber Goert Daniels ga bekijken, komt er toch enige twijfel op.. in dat geval zou Joest (Jan??) Peters nog twee dochters gehad hebben die wij niet kennen: Goedefrida en Peterken:

GOERT DANIELS als voogd u.s., en JAN WILLEMS als voogd zijner vrouw GOEDEFRIDA, ook dv JOEST PETERS soen, hebben vercocht aan JAN een jaarl. rente van 13 vaten rogge uit een stuk JOESTEN soen land te Mierlo neven erf. der kn. Geertruydt Ketelbutes (?) en neven de gemeyn wech. Nog een rente van 26 st. uit een huis met toebehoren te Stiphout opt Gasthuys die Joest Peters voors. verkregen heeft van Hendrick Heymkens.
Get. + datum u.s. (25 aug. 1548), 1547/1555
https://proxy.archieven.nl/48/825CE7D90C224488A62AD2D03FD1FE0D

GOERT DANIELS soen als voogd zijner vrouw PETERKEN, dv w. JOEST PETERS, heeft vercocht aan JAN WILLEM HENDRICX soen een stuk land te Mierlo-opt Hout neven erf. Hubert Gelen en Hendricx Connincx. e.e. erf. Jan Martens a.e. gemeynstraet. Get.: GW/JvM 25 aug. (1548),
https://proxy.archieven.nl/48/8E20EC08FB5344399A36B335213E9C3A

Deze dochters zijn dan wel net een tikkie ouder dan de kinderen die wij zoeken (zeg 10jr.), dus het zouden voorkinderen kunnen zijn..
Sanne zei op 21 november 2023 om 20:07
Of we nu wel of niet de volgende stap in de stamboom gevonden hebben, ik zou vooral ook graag nog de herkomst van de naam vinden. Is er een cantor te vinden?

Als je 'cantor' bij het RHCe invult als zoekterm (met jaartal bv. t/m 1600) komt daar eigenlijk niet zo veel uit vallen.
Als je 'canter' invult, is het resultaat ook beperkt:

een belending in 1526:
"... (..) Nog een akkertje geheten den Driehorvick met smelen
e.z. Peter die Canter
a.z. Peter die Blaeck
e.e. Joesten van Geldrop
a.e. Willem Peters Corstken Lemmans soen (..)
https://proxy.archieven.nl/48/96001E81640245C19CED4B98924E2918

en een belending in 1599:
"... JAN WILLEMS als man van MARIA, wed. van THIJS ARTS heeft geloeft te betalen aan GIELIS MAESSEN 144 gl. Onderpand: een huis te Nuenen-Wetten neven erf. Jan die Canter en de gemeynstraet en van het Moelenwiel tot op de gemeynstraet."

Ik heb geen idee, maar het lijkt me logisch dat de echte 'cantor' de naam 'die canter' krijgt.
En zijn nakomelingen de naam 'des canters'.

In die redenatie zouden Peter die Canter en Jan die Canter dus de daadwerkelijke cantors zijn.
We hadden twee Jan-Joesten, een is voor 1597 al overleden. Maar de andere woont op de Abdij van Postel in 1597!

Zou die Jan dan in de voetsporen van zijn opa/overgrootvader cantor geworden zijn - volgens mij zijn baantjes vaak vaker in een familie te vinden.
En zou Peter die Canter (1526) dan onze naamgever zijn??

Ik heb vanmiddag gezocht, maar cantors zijn toch niet zo gemakkelijk te vinden.
In de bossche encyclopedie heb je wel 'priesterkinderen'
https://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/lucas%20van%20dijck/priesterkinderen.pdf
Maar daar heb ik niets in kunnen vinden.

Verder heb ik niet zo veel andere ideeën qua bronnen..
Sanne zei op 22 november 2023 om 09:57
Volgens mij klopt het wel dat 6. Jan deze Jan Joest Peters is. Ik heb het over dit fragment:

Stel, dit is 6. Jan:
JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, en met hem GHOERT DANELS en HENRICK THIJS, momboirs van de onmondige kn. van Jan en w. Meriken, hebben verklaard dat Jan Joest tijdens zijn huwelijk 33 gl. had ontvangen van DIERIJCK THIJS, en dat hij aan ELISABETH DAEM GIELIS dochter, zijn tegenwoordige vrouw, een jaarl. rente van 2 gl. heeft verkocht uit een huis te Stiphout opt Gasthuys neven erf. HANRICK HEYMKENS. Get.: GW/GD 31 jan. 1569
Met voorwaarden.
In de marge blijkt dat JOOST VERHOFFSTADT als momboir der onmondige kn. van HENRICK VAN RUTH in 1611 de rente hebben ingelost., 1568/1571

De belender is Hanrick Heymkens.

Terug naar de erfenis van Van den Ravenacker:
Ravenacker
Dirck Hendrik van den Ravenacker, broers en zussen:
* Aleit (ovl. ca. 1506)
* Simon (ovl. ná 1506)
* Hogart (ovl. voor 1506), hij had meerdere kinderen, o.a. Gertrude x Aernt Steenbeckers
* mog. nog een broer Reynders (gezien de belending hieronder)

De erfgenamen van Hendrik van den Ravenacker geven in 1506 de erfenis over aan Dirck Hendrik van den Ravenacker (hun broer, oom, etc.). Deze bestaat uit:
 een HUIS ENZ. TE STIPHOUT e.z. WATERLAET a.z. erfg. wijlen Reynderts van der Ravenacker e.e. erfe geheiten STEENHOEVE a.e. gemeynre strate.
 een stuk land te Mierlo ts geh. in die BRAKE. e.z. Symons voors. a.z. Dierijck de coper e.e. strate a.e. heerlijkheid Mierlo
 een stuk land te Mierlo ts geh. opten HOUTSCHEN ACKER. e.z. Jan Willems a.z. Mertens (?) Willems a.e. gemeynstraet
 een stuk land te Mierlo ts geh. in die CRUYS. e.z. coper a.z. erfg. wijlen Jan Sissiën (Jan Willem Sissiën) e.e. erfg. wijlen Willems van Riel a.e. strate
 een stuk land te Mierlo ts geh. in den BUECKENACKER. e.z. Symon voors. a.z. coper e.e. meester Willem van den Bosch a.e. hoeve ten Lanckdonck
 een beemd te Stiphout ts geh. in de NUWENBEEMPT neven die gemeynt. a.z. meester Willems voors. a.e. Willems kn. van Riel
 een stuk beemd te Helmond ts geh.int DIEBROECK. e.z. kn. Willems van Riel a.z. Symon voors. e.e. heerlijkheid Mierlo a.e. strate
 een stuk land te Stiphout ts geh. die VOIRTACKER. e.z. coper a.z. den Steenhoeve e.e. gemeynt a.e. coper Get.
Referentie: https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BC8402CEF-FE4E-4EE3-B5D8-EAB5156B6C0F%7D


Dirck Hendrik van den Ravenacker
geb. voor 1479
ovl. voor 19 maart 1537
x (getr. voor 20 mei 1497)
Lijsbet dr. v. Peter van Dommelen
geb. voor 1479
ovl. voor 19 maart 1537

Kinderen:
a. Margriet Dirck van den Ravenacker x Mathijs Ansem Smeets
1535: erfdeel Margriet -> Joest Jan Peters (‘het recht op huysingen met grond en erfenissen’)
b. N.N. Dirck van den Ravenacker x JOEST JAN PETERS
c. Johanna Dirck van den Ravenacker x Henrick Aerts van Helmont alias van der Cruyschit
1535: erfdeel Johanna -> Joest Jan Peters (‘'alsulcken erfenis' als hen toekomt uit de nalatenschap
van wijlen Diericx voors., gelegen binnen de parochie van Stiphout en van Mierlo.’)
d. Heilwich Dirck van den Ravenacker alias: Heilken van der Gasthuys
ovl. voor 5 feb. 1538
1538: nalatenschap Heilwich, erfdeel Johanna: 17 Rijnsgl (dus geen vastgoed)
e. Petra Dirck van den Ravenacker x Maes Huben van den Rijppelberch
1535: erfdeel Petra -> Henrick Heyniken Joirdens ('alsulcke erfenis' uit de nalatenschap van zijn
schoonvader voors., gelegen te Stiphout en te Mierlo’)
f. Catherina Dirck van den Ravenacker x Heymeric Joirdens / Henrick Heyniken / Heymkeijs
kinderen:
Peter, Henrick, Thonis, LIJSBETH, Anna en Maria (x Jan Jans Verboesschot voor 26 apr. 1544)
g. …. (niet zeker of er meer kinderen waren)

Stel er waren zes kinderen:
Joest Jan Peters heeft dan de helft van het erfdeel (deel a. t/m c.)
Heymeric Joirdens/Heymkeijs heeft erfdeel e. en f.
erfdeel d. wordt vrij snel onder de overige zussen verdeeld.

Kortom: ruwweg de helft voor Joest Jan Peters en de helft voor Henrick Heymkens

Dat komt dus helemaal overeen met de eerste tekst 'JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met ...'Referenties:
Dirck van den Ravenacker x Lijsbet dr. v. Peter van Dommelen
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BA4862439-B513-4090-9D7C-1D04D17275D8%7D
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BCDE05A82-86BD-48CF-852A-F647D2E7EFC2%7D
ad. a. Margriet
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D
ad. b. n.n. x Joest Jan Peters
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B8107CC45-6B59-47FF-B80E-569A16754AE2%7D
ad. c. Johanna
https://proxy.archieven.nl/48/859BB82C079046B583D3DFC333F104F9
ad. d. Heilwich
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B11B8B939-9411-4F36-B5AA-9CFB9EDF155A%7D
ad. e. Petra
https://proxy.archieven.nl/48/CBAF794DB7044BF19DB70849A514B3B2
ad. f. Catharina
https://proxy.archieven.nl/48/5595A84E5AF149599F37EDBA9E4D7C96
https://proxy.archieven.nl/48/CBAF794DB7044BF19DB70849A514B3B2
https://proxy.archieven.nl/48/95ED55BFC28046FCB896F5DA730F2B9D
https://proxy.archieven.nl/48/11B8B93994114F36B5AA9CFB9EDF155A
Sanne zei op 22 november 2023 om 09:59
Bij de Beuckenacker dezelfde belending:
JOEST JAN PETERS soen heeft vercocht aan heer AERT THONIS CUSTERS soen, priester, een jaarl. rente van 20 st. uit een stuk land geheten den Bueckenacker te Mierlo neven erfe Henric Heymerincx a.z. Goyart die Guyliker e.e. Willem van den Cruyschit a.e. Jennike, meester Willems dochter van Den Bosche. Met voorw. Get. + datum u.s. (13 jan. 1536), 1525/1538
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B146F51C6-DD57-4553-A00C-1BA424EFF9A0%7D
Sanne zei op 22 november 2023 om 10:23
JOEST VERHOFFSTADT en JAN THOENIS JOESTEN als momboiren van de drie onm. kn. van w. HENRICK van RUTH, verwekt bij ANNEKE JAN JOESTEN, hebben vercocht aan CATELYN, wed. van JAN van den BERCH, een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. uit een weiveld genaamd den NYEUWEN BEEMPT, gelegen te Stiphout neven erf. den Gasthuysbroeck en de gemeynt en van erf. Lambert Remmens tot op erf. Jan Henricx. Get.: AW/JM 4 dec., 1608/1610
https://proxy.archieven.nl/48/F8967BE8546646F0B8B5EAAEB2C1F649

Die Nieuwen beempt komt ook van de familie Ravenacker;
Zelfde momber (Joest Verhoffstad) als bij 6. Jan:
JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, ...
Sanne zei op 22 november 2023 om 21:39
Goh Egbert, mocht je dit nog volgen, ik denk zowaar dat ik 'm heb!

https://proxy.archieven.nl/48/8A5123B7AC024D58B40B3675E6DCF839
JAN VAN COLL tot Stiphout heeft vercocht aan heer JAN PETERS, priester, t.b.v. degenen die de Zeven Getijden in de kerk van Helmond zingen, 8 lopen rogge uit een beemd binnen de heerlijkheid Helmond ts geh. int Swartpoel neven erfe Reynder Willem Aerts soen.
a.z. erfg. w. meester Willem van Gerwen opt Hout gelegen
e.e. gemeynre strate
a.e. gougraeff
Get.: VAVs/R.W.
Met voorwaarden.
4 feb. (1518), 1510/1523

Ik denk dat het stom toeval is, ik was op zoek naar de meester Willem in deze tekst:
DANIEL GERIT CLAUS soen heeft vercocht aan LUYTGART JANS vrouw van ROY een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. uit een akkerland te Mierlo opt Hout e.z. rector van St. Claus-altaar in de kerk van Helmond toebeh a.z. erfg. w. Maes die Raymeker e.e. erfe toebeh. den cardinael meester Willems a.e. Mercelis Sdekens. Nog uit een huis aldaar neven de rector voors. en de voors. cardinael. a.e. gemeyn straet 4 feb. 1530 https://proxy.archieven.nl/48/CDB2F88DD4D24A1D881D1B2AF533F937

Dat akkerland in Mierlo ligt namelijk op de toponiemen van dit huis:
JAN JOOST CANTERS, wonende in het Godshuys van Postel, mede voor zijn zuster AELKEN, GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege NEESKEN, en haar kn. van HENRICK MICHIELS, WILLEM WOUTERS, wonende te Helmond, mede voor JOOST CANTERS, de oom van zijn vrouw, hebben vercocht aan HUYBERT REYNDERS, wonende te Mierlo opt Hout,
het 5e deel van 16 vaten rogge uit een huis te Mierlo in het Vesterstraetken, neven erf. des Apostelhuys en neven d'Anterlandt en van het land van het voors. Apostehuys tot op de gemeynstraet.
Last:een mauwer rogge aan de H.G. van Helmond, 2 blancken grondcijns, en 3 st. aan Derick Elaer../..Elten (?) kn. Get. + datum u.s. [7 feb. 1598], 1597/1602

Dit moet onze naamgever zijn, toch?
Groet, Sanne
Egbert zei op 22 november 2023 om 22:02
Ik volg het wel, maar heb nu even wat minder tijd. Een uitgebreidere reactie laat dus nog even op zich wachten.

Heer Willem van Gerwen, was in 1510 pastoor te Brussel.

Den cardinael meester Willems is kardinaal Willem van Enckevoirt, de stichter van het Apostelhuis op het Hout.
Sanne zei op 22 november 2023 om 22:17
“heer JAN PETERS, priester, t.b.v. degenen die de Zeven Getijden in de kerk van Helmond zingen,..”
4 feb. 1518 https://proxy.archieven.nl/48/8A5123B7AC024D58B40B3675E6DCF839

“heer JAN PETERS, t.b.v. degenen die de Zeven Getijden in de kerk van Helmond zingen,..”
13 apr. 1527 https://proxy.archieven.nl/48/3447935D4EA44FF185B388BF854184EF

“heer JAN PETERS, priester, t.b.v. degenen die donderdags 'den epistel zingen en ewangeliën voir Onse Lieve Vrouwe beelt' in de Helmondse kerk..” 21 nov. 1515
https://proxy.archieven.nl/48/030EE34CF3634A3FB965301720D9D1D5

Er worden enorm veel erfpachten en rentes aan hem opgedragen, maar hij heeft ook zelf een huis, jawel in Mierlo:
https://proxy.archieven.nl/48/B343A4B1F2EF4E638511EAC3144E7575
https://proxy.archieven.nl/48/0418FE07D68F41DE91C2FCCF4C980187

En hij heeft in ieder geval één ‘natuurlijke’ zoon: Peter x ELISABETH, dv w. DANIEL GOESSENS
https://proxy.archieven.nl/48/AD7E12BB1C8E44F9884F54565C6DBE12
https://proxy.archieven.nl/48/8A855FB35B7A4DD8A4774614BBAAD26B
https://proxy.archieven.nl/48/0DA252479D8D4955B377C91BD8D74D78
Sanne zei op 22 november 2023 om 22:55
@Egbert: ik zie jouw berichtje nu pas in de massa tekst van mij.
Rustig aan hoor, dit kan na al die tijd best nog even een paar dagen wachten :)
Sanne zei op 23 november 2023 om 09:57
Even twee opvallende dingen:

1) heer Jan Peters = Heer Jan Henrick Peters (als de volgende informatie klopt)
Peters is dan dus meer een soort achternaam.
Dit zou wellicht wel de inconsistentie verklaren die ik hierboven constateerde (Sanne zei op 21 november 2023 om 08:41)
'' JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, (..). 1 jan. 1569
Er staat natuurlijk wel Jan Joest Peters i.p.v. Jan Joest JAN Peters - zou dat een transcriptiefout kunnen zijn? ''

CLAUS DIE SMYT tot Stiphout heeft vercocht aan heer JAN PETERS, t.b.v. degenen die de Zeven Getijden in de kerk van Helmond zingen, 1 Rijnsgl. jaarl. uit een akkerland te Stiphout op Geen..air (?) e.z. Jan Reynen, a.z. Jans van Coll, e.e. persoens van Stiphout,a.e. gemeynen wech Get.: A.S./J.T. Met voorw. 13 april (1527), 1525/1538
Toponiem in RA: Stiplaut.

Persoon in RA:
heer Jan HENRICK, priester Peters
Voornaam: heer Jan HENRICK, priester
Achternaam: Peters

https://proxy.archieven.nl/48/3447935D4EA44FF185B388BF854184EF

2) Wat minder belangrijk, maar zou de belender in de volgende 2 teksten misschien de (toekomstige) echtgenoot van Aelke Joest Canters zijn?

Heer JAN PETERS, priester te Mierlo, heeft vercocht aan heer DIERIJCK SNOECX, priester, een jaarl. rente van 20 st. mede t.b.v. de priesters en benificiën in de kerk van Helmond, uit een huis te Mierlo
e.z. MARTENS VAN BRUESEL (x Aelke Joest Canters?)
a.z. Willems van Bruesel
a.e. gemeyn straet.
26 feb. 1529 https://proxy.archieven.nl/48/B343A4B1F2EF4E638511EAC3144E7575

Heer JAN PETERS, priester te Mierlo, heeft vercocht aan HILLEGONDE JANS dochter VERCLAREN 5 lopen rogge uit een huis met toebehoren en land te Mierlo neven erfe Martens van Bruesel en erfe Willem van Bruesel en verder aen die straet.
1526 https://proxy.archieven.nl/48/0418FE07D68F41DE91C2FCCF4C980187
Sanne zei op 23 november 2023 om 16:02
Aert van den Grotenacker ..etc. hebben vercocht aan heer JAN soen wijlen HENRICX PETERS, priester, 7 Rijnsgl. uit een huis enz. te Mierlo ts geh. opt Hout, aen die capelle neven erfe Marten Willems. Etc.
18 feb. 1507 https://proxy.archieven.nl/48/2D23FD70127B4D4E9C14B083DE1C73B9
HENRICK soen wijlen DIERIJCK SNOECX heeft vercocht aan heer JAN soen wijlen HENRICX PETER POUWELS soen, priester 2 mud rogge uit een huis enz. te Deurne ts geh. aent Vloyeynd. Etc.
8 mei 1505
WILLEM JANS soen van LOEN, ..etc. hebben overgegeven aan MARGRIET, dv HENRIC PETER POUWELS soen een mud rogge uit erve 'als WILLEM HENRIC MAES soen eertijds gecocht had tegen MICHIELEN LEYTEN soen' en uit een stuk land dat 'IJDEN VAN DER IJNDEN was' en uit een stuk land dat 'JOURDEN VAN ESP was' , alles gelegen 'bij' beeke'.
15 feb. 1504

AERT soen wijlen CLAUS VERBOUCKEN (?) (moeder is HADEWIG, dv wijlen JAN VAN RIEL), mede voor broers en zusters, en PETER soen wijlen HENRICK PETERS POUWELS soen, voogd van CATHERINE, zijn vrouw, dv WILLEM VAN RIEL, hennen overgegeven en opgedragen aan WILLEM soen wijlen HENRICX VAN BOERT het recht op een stuk land te Bakel geh. de hoeffacker naast een stuk land geh. daecx (?).
a.z. Jan soen van der Laer
e.e. Korstken van den Camp a.e. gemeyne wech
Nog uit een stuk land gelegen op gheenoverschot (Bakel)
e.z. Diericx voors.
a.z. erfg. Gerit van der Laer
e.e. dat gemeyn waterlaet a.e. den gemeynen wech
Nog van alsulcken driedelen v.e. stuk land geheten den gherstacker
e.z. Jan van Schoyl
a.z. heer Jan van Ghestel
e.e. erfg. Aert van Dynt a.e. Jan van Schoel (dus nu anders gespeld)
Nagelaten door. wijlen Dierijck Jan soen van der Laer
16 maart 1501 https://proxy.archieven.nl/48/385F17FA3460426E97902C737B194E25


Hallo Egbert,
.
Gezien de grote lappen tekst en vele zijpaden, even een samenvatting van de stand van zaken.
Ik begin met een verkorte versie van jouw conclusie op 15 april 2021 om 23:32.
.
Bossch protocol (BP 1435, folio 177r) van 10-02-1597 bevestigt in dat onze gezochte Antonis Henrick Canters een zoon is van Henricken Joest Canters.
.
Daarmee ziet het gezin van zijn vader, Joest Canters; er volgens mij zo uit:
.
JOEST CANTERS
overleden vóór 23-01-1564
kinderen:
.
1. Henricken Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564, 15-12-1564; overleden na 12-03-1578
….o.b.v. RA Helmond 267, akte 329 d.d. 23-02-1635:
….geboren circa 1530-1540
……x vóór 11-12-1574 WIJZIGING: vóór 1564 (i.v.m. geb. Anthonis)
……Yda Jan Walscharts
………5 kinderen, o.a.:
………1.1. Peter Henrick Canters, overleden vóór 09-02-1585 (heeft onmondige kinderen)
………1.2. Anthonis Henrick Canters, geboren circa 1564 (19-05-1627: 63 jaar) (23-02-1635)
………1.3. dochter, tr. Gijsbert Janssen(23-02-1635)
………1.4. Jan Canters
………1.5 onbekend
.
2. Peteren Joest Canters, genoemd Lierop 05-02-1564
….ovl. vóór 19-09-1584
……x
……Anna, dochter Matheus Lambrechts (Anneke Matheus Sweers)
……ovl. vóór 19-09-1584
……….kinderen:
………2.1. Hilleken Peeter Canters, tr. Willem Wouters (Willem Wouter Sterckenss)
……………(woont te Gemert 16-06-1607), overleden vóór 12-10-1622
……………(zoon: Peeter Willem Wouters en onmondige kinderen 12-10-1622)
………2.2. Teeuwen
………2.3. Meriken, tr. vóór 12-10-1622 Lambert Peeter Lamberts
.
3. Jannen Joest Canters
….* genoemd Lierop 05-02-1564
….* woont in het Godshuijs van Postel, 7-11-1597, 07-02-1598)
…...(executeur van een testament verleden te Postel op 08-04-1594)
….* genoemd in Mierlo 25-11-1613 in het protocol van Mierlo waarin Jan Joost Canters
….. een erfelijke rente verkoopt uit een huis in Mierlo.
.
4. Aelken Joost Canters, ovl. na 07-02-1598
……x Marten van Brussel, ovl. vóór 27-11-1597
.
5. Aert Joost Canters
……ovl. na 07-02-1598
……woont in 's-Hertogenbosch 22-06-1589
……x vóór 05-01-1590
……Metken / Mechteldes, filie qu. Rodolphi filij qu. Petri filij qu. Simonis de Stiphout
………kinderen:
………5.1. Anneken, gedoopt te 's-Hertogenbosch 17-03-1597
………5.2. Joost Aert Canters, begraven 's-Hertogenbosch 22-04-1670
…………..x Hermken, dr. Jacop Laurenssen van Buegen en Metken Gerarts Janssen Huijgermans
.
6. WIJZIGING: Jan Joost Canters (voor het gemak noem ik hem ‘de jonge’)
……x N.N., kind(eren):
………6.1. Anneke Jan Joesten x Henrick Michiels
…………….ovl. ca. 1619…………….ovl. ca. 1594 - 1597
…………… huis in de Ameydestraet neven erf. Henrick Peeters alias Crael en erf.
………………..Lenijn Leyten (=vrouw van koper: Peter Daniels) en van het kerkhof en de
………………..school tot op de gemeynstraet. recht: invaart te betimmeren.
………………..Last: 12 gl. a/h St. Peeters- en Pauwelsaltaar in de Helm. kerk.
………………..31 juli 1614 verkocht (ref. d)
…………….Onopgelost: is Henrick Michiels familie van dé familie Michiels?
………………………………(zie: Sanne zei op 16 november 2023 om 21:07)
………………………………Deze laatste familie Michiels heeft rond 1500 wel bezit op
………………………………de ‘Meyestraet’
………….Momboiren kinderen: Jan Anthoenis van Stiphout, Joest Goerts van Bussel
……………..* ergens staat Anthonis van Stiphout, maar dat is een transcriptiefout
………….Kinderen:
……………6.1.1. Catharina Henrick Michiels x Goirt Jan Peters Versandvoirt (ref. g en h)
……………………1619 Catharina verkrijgt uit de nagelaten goederen van ANNEKE,
……………………………wed. van HENRICK MICHIELS (ref. a):
………………… een lijfrente van 4 Rijnsgl. uit een akker te Stiphout genaamd DEN HOFF
……………………...nog uit den Rueckenacker (BEUCKENACKER) te Mierlo opt Hout
………………………nog uit een eusel te Stiphout (ref. a).
……………6.1.2. Neesken x verm. Frans Claessen (ref. f)
…………………. veld te Stiphout genoemd in Swappel (ref. f)
…………………. een akker te Mierlo genaamd de BUECKENACKER (ref. f)
…………………(of het bij deze twee toponiemen om bezit gaat of rentes is onduidelijk)
……………6.1.3. Arien
……………6.1.4. Jan Henrick Michiels alias Van Ruth
…………………. ca. 1619-21 draagt Catharina Henrick Michiels, zijn zuster, een lijfrente uit een
……………………...huis met land te Stiphout genaamd DEN HOFF over aan Jan
……………6.1.5. Michiel Henrick Michiels alias van Ruth
……………………geb. ca. 1594 (ca. 25 jr. in 1619, ref. e)
……………………ovl. na 6 juni 1619, erfdeel dat Catharina kan verwachten van Michiel,
…………………………wordt in 1619 al afgekocht door broer Jan:
…………………. Jan Henrick Michiels heeft overgegeven aan Catharijn Henrick Michiels,
………………………zijn zuster, een lijfrente van 2 gl. uit de nalatenschap van haar broer Michiel.
………………………Onderpand: een akker te Stiphout genaamd den HOFF (ref. b)
………………… in 1619 eigenaar BUECKENACKER (ref. e)
………………… in 1619 eigenaar BERCKENACKER (ref. e)
.
……ref. a https://proxy.archieven.nl/48/F47A91577FA24A0BA41EC5CB61CE1A24
……ref. b https://proxy.archieven.nl/48/398E1C8E0BF9437A87143495AE6E5FEB
……ref. c https://proxy.archieven.nl/48/0D945E420991433584D1C85BAC26CA2D
……ref. d https://proxy.archieven.nl/48/F58F808D475C4716935670DFFF31742D
……ref. e https://proxy.archieven.nl/48/0BDDE0FF776F4F33A0A6D818063FFC73
……ref. f. https://proxy.archieven.nl/48/FB8929AFD2DE47AAA22F8178525AD624
……ref. g. https://proxy.archieven.nl/48/4D806E23CFEB498D9DA4AB20CFEF62B0
……ref. h. https://proxy.archieven.nl/48/357798A782AB4EC989FC0A283ADE99FA
.
7. Willem Joost Canters
….ovl. ná 19-03-1552 maar vóór 27-11-1597
….In de akte van 07-02- 1598 is sprake van 6 delen, dus hij is verm. zonder erfgn. ovl.
.
Tot zo ver de wijzigingen in jouw oorspronkelijke overzicht, dit betreft wijzigingen waar wij het (redelijk) over eens waren. Dan de redenaties en speculaties van de afgelopen dagen.
.
.
******************
.
.
TOPONIEM: DE BUECKENACKER
.
** in 1619 in bezit van 6.1.5. Michiel Hendrik Michiels alias van Ruth, zn v. Anneke Jan Joesten (ref. e)
** in 1536 in bezit van Joest Jan Peters (ref. i), omschrijving:
…..‘…een stuk land geheten den Bueckenacker te Mierlo neven erfe HENRICK HEYMERINCX…’
** in 1506 in bezit van Dirck Hendrik van den Ravenacker (ref. j)
…….kinderen Dirck Hendrik van den Ravenacker:
…….a. Margriet Dirck van den Ravenacker x Mathijs Ansem Smeets (ref. k, l, m)
…….b. N.N. Dirck van den Ravenacker x JOEST JAN PETERS (ref. l en m)
…….c. Johanna Dirck van den Ravenacker x Henrick Aerts van Helmont alias van der Cruyschit
…….d. Heilwich Dirck van den Ravenacker alias: van der Gasthuys (ref. n)
…….e. Petra Dirck van den Ravenacker x Maes Huben van den Rijppelberch
…….f. Catherina Dirck van den Ravenacker x Heymeric Joirdens / Henrick Heyniken / Heymkeijs (ref.n)
…………..kinderen: Peter, Henrick, Thonis, LIJSBETH, Anna en Maria
…….g. …. (niet zeker of er meer kinderen waren)
.
……Bezittingen die Dirk Hendrik van den Ravenacker in 1506 van zijn zus Aleijt erft (ref. j):
……….. een HUIS ENZ. TE STIPHOUT bij de waterlaat en ‘den Steenhoeve’
……….. een stuk land te Mierlo ts geh. in die BRAKE
……….. land te Mierlo ts geh. opten HOUTSCHEN ACKER. e.z. Jan Willems a.z.
…………….Mertens (?) Willems a.e. gemeynstraet
……….. land te Mierlo ts geh. in die CRUYS
……….. den BUECKENACKER
……….. beemd te Stiphout ts geh. in de NUWENBEEMPT
……….. beemd te Helmond ts geh.int DIEBROECK
……….. land te Stiphout ts geh. die VOIRTACKER
.
……….Joest Jan Peters heeft uiteindelijk de helft van het erfdeel (deel a. t/m c.)
………Heymeric Joirdens/Heymkeijs heeft erfdeel e. en f.
………erfdeel d. wordt vrij snel onder de overige zussen verdeeld.
.
.
……ref. i. https://proxy.archieven.nl/48/146F51C6DD574553A00C1BA424EFF9A0
……ref. j. https://proxy.archieven.nl/48/C8402CEFFE4E4EE3B5D8EAB5156B6C0F
……ref. k. https://proxy.archieven.nl/48/8107CC456B5947FFB80E569A16754AE2
……ref. l. https://proxy.archieven.nl/48/B42D65615F354E3CAA6D53964E3C6523
……ref. m. https://proxy.archieven.nl/48/8107CC456B5947FFB80E569A16754AE2
……ref. n. https://proxy.archieven.nl/48/11B8B93994114F36B5AA9CFB9EDF155A
.
.
Conclusie: op basis van de Bueckenacker kom ik tot deze boom:
Dirck Hendrik van den Ravenacker x n.n.
…….Joest Jan Peters x n.n. dr. Van den Ravenacker
…………Jan Joest (aanname)
………………Anneke Jan Joesten x Henrick Michiels
……………………Michiel Hendrik Michiels alias van Ruth
.
.
***************
.
.
TOPONIEM: HUIS TE STIPHOUT OPT GASTHUYS
.
ref. O:
JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, en met hem GHOERT DANELS en HENRICK THIJS, momboirs van de onmondige kn. van Jan en w. Meriken, hebben verklaard dat Jan Joest tijdens zijn huwelijk 33 gl. had ontvangen van DIERIJCK THIJS, en dat hij aan ELISABETH DAEM GIELIS dochter, zijn tegenwoordige vrouw, een jaarl. rente van 2 gl. heeft verkocht uit een HUIS TE STIPHOUT OPT GASTHUYS neven erf. HANRICK HEYMKENS. Get.: GW/GD 31 jan. 1569 Met voorwaarden.
In de marge blijkt dat JOOST VERHOFFSTADT als momboir der onmondige kn. van HENRICK VAN RUTH in 1611 de rente hebben ingelost., 1568/1571
https://proxy.archieven.nl/48/738F24783E324C9D8A7ED29474F019BA
.
ref. P (nieuw):
.
Heer Dirick soen Symons van Langel van den Gasthuyse Wouter van den Rullen + Yden Wouter die Velkener + ALEIT HENRIC ARTS SOEN VAN DEN RAVENACKER + Lijsbet erflic gedeylt Symon van Langel + Heilwich sijn wijf goet ende hove geheiten tgoet ten gasthuyse Hogart van den Gasthuyse Symken nat. sn. Hogarts Symons soen van Langhel Art van der Papendonck - schepen Jan Berbiers - schepen beseghelt met Henrix seghel 21 november 1436 deling van goederen van het goed "TER GASTHUYSE", 1434/1438 https://proxy.archieven.nl/48/19A3D12CAE074EB2A97B31AB1C05BDE9
.
Dit leidt tot de volgende boom:
.
JOEST JAN PETERS x N.N. dr. van Dirk Hendrik van den Ravenacker
….erfenis van Dirk H. van den Ravenacker belandt bij:
…………….- ca. de helft bij Joest Jan Peters,
…………….- andere helft bij Henrick Heymkeijs, zijn zwager.
…Dit is o.a. de Bueckenacker en een huis te Stiphout. In 1506 wordt dit huis
…beschreven als liggend bij ‘de waterlaet’ en ‘Den Steenhoeve’, maar uit referentie P
…blijkt dat tante Aleit begunstigde was bij de verdeling van het goed ‘TER GASTHUYSE’.
…Heilwich Dirk van den Ravenacker hanteert ook nog de alias ‘van der Gasthuys’.
kinderen o.a.:
……………6. JAN JOEST (JAN) PETERS x Meriken Thijs Groeten
………………ref. O: ‘…een jaarl. rente van 2 gl. heeft verkocht uit een HUIS TE STIPHOUT
……………………….OPT GASTHUYS neven erf. HANRICK HEYMKENS..’
………………Dit moet het huis van de familie Van den Ravenacker zijn, dat Joest Jan
………………Peters voor de helft erft en Hendrik Heymkens de andere helft.
………………Overigens zie je bij de Bueckenacker dezelfde belending (ref. i), hetgeen
………………deze redenatie (in mijn ogen) ondersteunt.
……………..kinderen o.a.:
……………..Anneke Jan Joesten x Hendrik Michiels alias van Ruth (o.b.v. de Bueckenacker)
……………..kinderen: lossen de rente die Jan Joest (Jan) Peters in 1569 uitgaf op het huis in
……………..Stiphout, in 1611 in (‘onm. kn. Van Henrick van Ruth, momb. Joost Verhoffstadt)
.
.
P.S.:
Oma Anna wed. Thijs Groten, is volgens Heemkunderkring de Vonder de dochter van Hr. Dirck van Hal:
" fol.5vo,6 9 dec.1558
(..) Aert de koper is een wettige zoon van Mathijs sGroeten en Anna dr. Heer Dirck van Hal zaliger.
https://www.heemkundekringdevonder.nl/oudschrift/asten_oudrechterlijk_archief_1463-1810/Asten-RA-1556-1568.pdf
Dus Anneke Jan Joesten kan goed naar haar oma vernoemd zijn.
.
.
P.P.S.: over momber Goert Daniels:
GOERT DANIELS als voogd u.s., en JAN WILLEMS als voogd zijner vrouw GOEDEFRIDA, ook dv JOEST PETERS soen, hebben vercocht aan JAN een jaarl. rente van 13 vaten rogge uit een stuk Joesten soen land te Mierlo neven erf. der kn. Geertruydt Ketelbutes (?) en neven de gemeyn wech. Nog een rente van 26 st. uit een HUIS met toebehoren te STIPHOUT OPT GASTHUYS die JOEST PETERS voors. verkregen heeft van HENDRICK HEYMKENS
Get. + datum u.s. (25 aug. 1548), 1547/1555
https://proxy.archieven.nl/48/825CE7D90C224488A62AD2D03FD1FE0D
.
GOERT DANIELS soen als voogd zijner vrouw PETERKEN, dv w. JOEST PETERS, heeft vercocht aan JAN WILLEM HENDRICX soen een stuk land te Mierlo-opt Hout neven erf. Hubert Gelen en Hendricx Connincx. e.e. erf. Jan Martens a.e. gemeynstraet. Get.: GW/JvM 25 aug. (1548),
https://proxy.archieven.nl/48/8E20EC08FB5344399A36B335213E9C3A
.
Hieruit twee conclusies:
….- Joest Jan Peters = Joest Peters, het gaat weer om een huis in Stiphout opt Gasthuys,
……dat hij nota bene verkregen heeft van Hendrik Heymkens. Het moet dezelfde zijn.
……Dus: ‘Peters’ is een soort achternaam geworden.
….- Blijkbaar had Joest Jan Peters nóg minstens twee kinderen, die we niet kennen.
……De erfenis van de bij ons bekende kinderen werd ook door zessen gedeeld,
……dus dat was wel redelijk zeker.
……Ik kan alleen maar aannemen dat het voorkinderen betreft. Dus dan zouden we hebben:
.
.
…Joest Jan Peters
……x N.N. 1
………kinderen:
…………* Peterken Joest Peters x Goert Daniels
…………* Goedefrida Joest Peters x Jan Willems
……x N.N. 2
………kinderen:
…………1. Hendrik Joest Canters x Yda Walschaerts
…………2. Peter Joest Canters x Anneke Matheus Sweers
…………3. Jan Joest Canters (‘de oudere’)
…………4. Aelke Joest Canters x Marten van Bruessel
…………5. Aert Joest Canters x Anneke Matheus Sweers
…………6. Jan Joest Canters (‘de jonge’) x Meriken Thijs Groetens
…………7. Willem Joest Canters, jong ovl., geen erfenamen
.
.
**************
.
.
TOPONIEM: NYEUWEN BEEMPT
.
Ref. Q
.
JOEST VERHOFFSTADT en JAN THOENIS JOESTEN als momboiren van de drie onm. kn. van w. HENRICK van RUTH, verwekt bij ANNEKE JAN JOESTEN, hebben vercocht aan CATELYN, wed. van JAN van den BERCH, een jaarl. rente van 3 Rijnsgl. uit een weiveld genaamd den NYEUWEN BEEMPT, gelegen te Stiphout neven erf. den Gasthuysbroeck en de gemeynt en van erf. Lambert Remmens tot op erf. Jan Henricx. Get.: AW/JM 4 dec., 1608/1610
https://proxy.archieven.nl/48/F8967BE8546646F0B8B5EAAEB2C1F649
.
In 1506 is een beemd te Stiphout ts geh. in de NUWENBEEMPT ook deel van de erfenis die Dirck van den Ravenacker via zijn zus Aleit in bezit krijgt.
.
Verder zie je in deze tekst momboir Joest Verhoffstadt optreden met Jan Thonis Joesten. Eerder zagen we de combinatie Jan Anthonis van Stiphout met Joest Goerts van Bussel. Bij ref. O was het opeens Joest Verhoffstadt, maar nu dus een combi van die twee. Ze wisselen kennelijk af.
.
.
******************
.
.
DE CANTOR – DE CANTER
.
Naar mijn idee is bovenstaande stamboom redelijk solide met de onderbouwingen die ik hierboven gegeven heb. (ik hoor graag jouw reactie :) )
.
Intussen was ik nieuwsgierig naar de herkomst van de familienaam Canters.
.
Voor de compleetheid nog even twee referenties van de eerste vermelding van ‘die Canter’:
.
1526 belending in Nuenen-Opwetten (ref. r):
…….“Nog een akkertje geheten den Driehorvick met smelen e.z. Peter die Canter …”
1599 belending in Nuenen-Opwetten (ref. s):
…….“Onderpand: een huis te Nuenen-Wetten neven erf. Jan die Canter en de gemeynstraet en van het Moelenwiel tot op de gemeynstraet.”
.
.
…ref. r. https://proxy.archieven.nl/48/96001E81640245C19CED4B98924E2918
…ref. s. https://proxy.archieven.nl/48/FB3FAF1506014292866A471150FA0286
.
Ik heb een theorie opgegooid dat Peter die Canter de naamgever is van onze familienaam en dus cantor was. Aangezien we een Jan Joesten Canters hebben die op de abdij van Postel woont rond 1594-97, zou die ook gerust cantor geweest kunnen zijn en dus daarom ook nog ‘die Canter’ kunnen heten. De rest van de gezinsleden is dan ‘des Canters’, dus Canters gaan heten. Puur theoretisch!
.
Maar toen dus gisteravond puur toevallig deze vondst:
“heer JAN PETERS, priester, t.b.v. degenen die donderdags 'den epistel zingen en ewangeliën voir Onse Lieve Vrouwe beelt' in de Helmondse kerk..”
21 nov. 1515 https://proxy.archieven.nl/48/030EE34CF3634A3FB965301720D9D1D5
“heer JAN PETERS, priester, t.b.v. degenen die de Zeven Getijden in de kerk van Helmond zingen,..”
11 feb. 1516 https://proxy.archieven.nl/48/6EFD8B1317C44598956D8601F1E269E6
4 feb. 1518 https://proxy.archieven.nl/48/8A5123B7AC024D58B40B3675E6DCF839
13 apr. 1527 https://proxy.archieven.nl/48/3447935D4EA44FF185B388BF854184EF
.
Er worden best wat erfpachten en rentes aan hem opgedragen, maar hij heeft ook zelf een huis, jawel in Mierlo:
https://proxy.archieven.nl/48/B343A4B1F2EF4E638511EAC3144E7575
https://proxy.archieven.nl/48/0418FE07D68F41DE91C2FCCF4C980187
.
En hij heeft in ieder geval één ‘natuurlijke’ zoon: Peter x ELISABETH, dv w. DANIEL GOESSENS
https://proxy.archieven.nl/48/AD7E12BB1C8E44F9884F54565C6DBE12
https://proxy.archieven.nl/48/8A855FB35B7A4DD8A4774614BBAAD26B
https://proxy.archieven.nl/48/0DA252479D8D4955B377C91BD8D74D78
In de eerste referentie zie je ‘PETER heer JAN PETERS soen als m/m van ELISABETH, dv w. DANIEL GOESSENS’ en de derde: ‘CORNELIS MARTENS als m/m van YDA, dv w. DANIEL GOESSENS, heeft vercocht aan PETER heer JAN PETERS soen en ART JOOSTEN VAN WERDINGEN zijn deel der nagelaten goederen van w. DANIEL GOESSENS voors.’ Dus het is dezelfde Peter Jan Peters, maar de ene keer wordt hij gewoon als zoon en niet ‘natuurlijke’ zoon genoemd. En ook het ‘heer’ ontbreekt soms.
Dat Joest Jan Peters dus niet ‘Joest, natuurlijke zoon van heer Jan Peters’ genoemd wordt, hoeft geen punt te zijn. Dat zal wellicht aan de smaak van degene die het getranscribeerd heeft zijn, of de schepenen hebben dat destijds niet consistent gedaan.
.
.
*********
.
.
ACHTERNAAM ‘PETERS’
Bij de P.P.S. over momber Goert Daniels zagen we al dat Joest Jan Peters = Joest Peters
Ook bij Anneke Jan Joest (Jan) Peters x Henrick Michiels misten we al een Jan.
Ook heer Jan Peters, priester, blijkt niet een vader te hebben die Peter heet, maar Hendrick:
https://proxy.archieven.nl/48/3447935D4EA44FF185B388BF854184EF
…Persoon in RA: heer Jan HENRICK, priester Peters
…Voornaam: heer Jan HENRICK, priester
…Achternaam: Peters
.
.
************

Dat is waar ik gebleven ben!
Mocht je de komende dagen/weken/maanden tijd hebben, dan ben ik heel benieuwd naar jouw reactie!
Groet, Sanne
Sanne zei op 23 november 2023 om 16:35
PS:
@ Egbert:
ik probeerde de tekst die ik voor je gemaakt had nog even overzichtelijker te maken door puntjes ipv spaties te gebruiken. Ik zie alleen dat wat aantekeningen van me meegekomen zijn aan het begin van mijn bericht. Je kan wel zien dat ik het niet kan laten om al verder terug te kijken.
Mocht dit alles kloppen, dan moet je eens hier kijken, best bizar hoeveel resultaten op zo'n specifieke zoekterm..
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=46&miadt=48&miview=ldt&milang=nl&misort=unitdate%7Casc&mistart=12&miej=1510&mizk_alle=%22HENRIC%20PETER%20POUWELS%22
Ik ga in stilte verder, ik hoor het wel of /als je een reactie hebt!
Egbert zei op 25 november 2023 om 12:49
Sanne zei op 23 november 2023 om 16:02

.1.2. Neesken x verm. Frans Claessen (ref. f)
…………………. veld te Stiphout genoemd in Swappel (ref. f)
…………………. een akker te Mierlo genaamd de BUECKENACKER (ref. f)
…………………(of het bij deze twee toponiemen om bezit gaat of rentes is onduidelijk)

In de akte staat (volgens het regest):
FRANS CLAESSEN, wonende te Stiphout, als m/m van NEESKE HANDRICX, heeft vercocht aan GOORT JANSSEN van BEECK, ook wonende te Stiphout, en aan CLAES WILLEMS te Mierlo, en aan AERT HANDRICX te Stiphout, al zijn goederen. Genoemd worden een veld te Stiphout genoemd in Swappel en een akker te Mierlo genaamd de Bueckenacker. Get.: JC/GL Datum 30-04-1648.

Dan gaat het lijkt mij om het bezit daarvan. Ook hier weer belangrijk om de originele akte in te zien.
Als hij
Egbert zei op 25 november 2023 om 14:35
Voor het onderzoek lijkt me dit inderdaad een belangrijke akte.

JAN JOEST PETERS soen, 'eertijts in houwelijck verghaert geweest' met MERIKEN THIJS GROETEN dochter, en met hem GHOERT DANELS en HENRICK THIJS, momboirs van de onmondige kn. van Jan en w. Meriken, hebben verklaard dat Jan Joest tijdens zijn huwelijk 33 gl. had ontvangen van DIERIJCK THIJS, en dat hij aan ELISABETH DAEM GIELIS dochter, zijn tegenwoordige vrouw, een jaarl. rente van 2 gl. heeft verkocht uit een HUIS TE STIPHOUT OPT GASTHUYS neven erf. HANRICK HEYMKENS. Get.: GW/GD 31 jan. 1569 Met voorwaarden.
In de marge blijkt dat JOOST VERHOFFSTADT als momboir der onmondige kn. van HENRICK VAN RUTH in 1611 de rente hebben ingelost.

Als de rente door de voogd van de onmondige kinderen van Henrick van Ruth wordt afgelost, moet zij afstammen van Jan Joest Peters.

Toch is de omschrijving van ddeze akte ook weer voor meerdere interpretaties vatbaar.
Het lijkt erop dat Elisabeth Daem Gielis de tweede vrouw van Jan Joest Peters is. Als de kinderen in 1611 aflossen zou dat betekenen dat Jan Joest Peters geld geleend heeft. Dat kan die 33 gulden zijn van Dierijck Thijs ontvangen tijdens zijn eerste huwelijk, maar ik zie even niet hoe zijn tweede vrouw in diet verhaal past.

Ik zal deze week de akte eens gaan bekijken.
Egbert zei op 25 november 2023 om 14:48
Ook deze akte zal ik nader gaan bekijken.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 235, akte 316.
GOERT DANIELS als voogd u.s., en JAN WILLEMS als voogd zijner vrouw GOEDEFRIDA, ook dv JOEST PETERS soen, hebben vercocht aan JAN een jaarl. rente van 13 vaten rogge uit een stuk JOESTEN soen land te Mierlo neven erf. der kn. Geertruydt Ketelbutes (?) en neven de gemeyn wech. Nog een rente van 26 st. uit een huis met toebehoren te Stiphout opt Gasthuys die Joest Peters voors. verkregen heeft van Hendrick Heymkens.
Get. + datum u.s. (25 aug. 1548)

De tekst lijkt wat verhaspelt, Er zal waarschijnlijk staan
... vercocht aan JAN JOESTEN soen, een jaarl. rente van 13 vaten rogge uit een stuk land te Mierlo.

Dan krijgen we:

Joest Peters, overleden vóór 25-08-1548
kinderen:
1. Jan Joesten soen
2. Peterken, dochter wijlen Joest Peters, tr. Goert Daniels soen
3. Goedefrida, ook dochter Joest Peters soen, tr. Jan Willem Hendricx soen
Sanne zei op 25 november 2023 om 15:09
Hallo Egbert,
Ik wacht het rustig af (maar ben natuurlijk zeer benieuwd) :)
Fijn weekend, Sanne
Sanne zei op 25 november 2023 om 17:35
PS: een zwak punt in mijn uiteenzetting hierboven:
bij zowel de Beukenacker, het huis op het Gasthuis en de Nieuwenbeempt loopt de connectie van de familie Ravenacker naar Anneken Jan Joesten x Henrick Michiels (van Ruth).
Het is jammer dat het juist via de - veronderstelde - Jan Joest 'de jonge' loopt, waar we het bestaan dus eigenlijk nog niet van bewezen hebben...
Egbert zei op 30 november 2023 om 11:52
Ik heb onderstaande akte bekeken en getranscribeerd omdat ik daar niet goed in kon zien wie er nu aanwezig waren.
Het plaatsen van een komma op een andere plaats kan een geheel andere tekst opleveren. In dit origineel staan geen komma's.
Er staat:
"verweckt bij Anneken Jan Joesten daer bij ende present wesende Michiel Henricx ende Jan Henrick gebroederen daer inne consenterende".
Plaats je een komma achter "wesende" dan lijkt Anneken daar bij te zijn geweest. Plaats je een komma achter "Joesten" dan blijken de broers Michiel en Jan aanwezig te zijn.

Er wordt duidelijk vermeld "nae doode ende afflijvicheijt Anneken Jan Joosten" Dus zij is vóór 18-09-1617 overleden.

Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 252, akte 152.
JAN ANTHONIS van STIPHOUT als momboir van de onm. kn. van HENRICK MICHIELS, verwekt bij ANNEKE JAN JOESTEN, aanwezig, MICHIEL en JAN HENRICK, gebr., heeft verbonden een akker te Mierlo genaamd den Bueckenacker, en een akker te Stiphout op het Gasthuys, met een eusel daarbij. Door de voors. kn. geërfd van ANNEKE JAN JOESTEN, ingeval daar enige last meer op komt als JOEST van BUSSEL en JAN ANTHOENIS van STIPHOUT als momboiren hebben opgedragen aan PEETER DANIELS (een huis in de Ameydestraet - zie schepenbrief 31 juli 1614).
Get.: WF/BH 18 sept. 1617.


Jan Anthonis van Stiphout als gerichtelick momboir van de onmundige kijnderen Henrick Michiels, verweckt bij Anneken Jan Joesten, daer bij ende present wesende Michiel Henricx ende Jan Henrick, gebroederen, daer inne consenterende, heeft verbonden ende verobligeert eenen acker gelegen in de prochie van Mierlo genaempt den Bueckenacker. Item noch eenen acker gelegen in de prochie van Stiphout opt het Gasthuijs, met eenen eusel daer bij ende aen gelegen. In vuege ende maniere als die voors. kijnderen aengestorven is nae doode ende afflijvicheijt Anneken Jan Joosten voors., als hen te deele ende te loete is gevallen voir schepenen van Stiphout als sij seede. Ingeval ennige last meer dair op komt als Joest van Bussel en Jan Anthoenis van Stiphout als momboiren voors. is opgedraegen hebben Peeter Daniels een huijs, hoffstadt ende hoff gelegen in de stadt van Helmont in de Ameijdestraete pro ut latius in literis de Helmont de dato den lesten julij anno 1614, daer van den voors. Peteren van alles t’ontheffen costeloos ende scdeloos sonder argelsit. Testes Wolff Franck ende Berthram van Hetsroij. Datum den XVIIIen 7bris anno 1617. [18-09-1617].

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.