skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

reconstructie familie Van Cuijck, Kuijck & Kuijk te Boxtel, Liempde, Luissel, Lennisheuvel en andere plaatsen

Jermaine Van der Meer vertelde op 15 december 2016 om 02:56 uur
Ik heb alweer een hele tijd geleden een draadje aangemaakt over mij zoektocht naar da familie Van Kuijk te Boxtel, met de daarbij volgende link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/meer-informatie-gevraagd-over-joannes-marcelis-van-kuijc-en-maria-hendrici-van-boxtel-wie-waren-bijvoorbeeld-hun-ouders

Nu heb ik afgelopen week een geweldige site ontdekt waarbij vele van jullie denk ik de ogen zullen uitwrijven van verwondering

Althans ik neem aan dat jullie hem nog niet kent en het is de volgende link: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierenboxtel.html, je kunt alhier de huizenlijsten (kohieren) van niet alleen Boxtel maar ook van het volledige buitengebied vinden. Het gaat om de huizenlijsten uit de jaren 1736, 1741, 1746, 1751, 1756, 1761, 1766, 1671, 1776, 1781, 1786, 1791, 1792 1798 en 1805. Voorts zijn er op 1792 en 1805 belangrijke her nummeringen geweest die je ook op voornoemde website kan vinden.

Ik wil hierbij uit de volgende link nog wel een citaat van Jan eruit halen van toentertijd:

jan zei op 30 oktober 2015 om 00:01 uur
Jermaine : Als je wilt weten of deze twee resp. broer en zus waren heb je twee mogelijkheden. Ofwel het lot uit een loterij danwel een godswonder als iemand met een boedeldeling aan komt dragen van God-weet-waar, waaruit de relatie broer en zus zou blijken. In jouw geval moet je mogelijk dan wachten tot je een ons weegt.. De andere mogelijkheid is dat Jermaine ZELF zou kunnen uitzoeken wie dan wel ALLE doopgetuigen waren van de kinderen van deze veronderstelde broer en zus. Via deze omtrekkende bewegingen, kun je uiteindelijk ter dege wel vaststellen hoe de onderlinge familieverbanden waren. Zeker... HET LIJKT ER DAN op dat je voor zeg 5 andere families probeert de genealogie te achterhalen, in plaats van de *eigen* lijn. Maar soms, vaak zelfs, is dat de enige manier om iets op te bouwen, tenzij jouw voorzaten, via de vader of de moeder een kasteel in eigendom hadden, of zich een of andere titel aan konden meten. In het geval van eenvoudige ambachtslieden of boeremensen als voorzaten, blijft er niet veel anders over soms. Maar zulks doet dus NIETS af aan de spannnende speurtocht die je hebt te gaan. En onthoudt... *ende despereret nijet*... Nooit opgeven dus. Nu nog even de rekensom 11+2 = 13.. nietwaar?

Haha ik wil Jan nu dus mededelen dat het godswonder is geschied doormiddel van complete huizenlijsten met aller hernummeringen erop en dr aan + plus keurig gessorteerde algemene familie lijsten. Mijn dank voor dit noest stukje huisflijt gaat uit naar de makers van de website en het digitaliseren van de archiefstukken te weten W.W.L.H. Seenbakkers & dhr J.H. Bastiaans

Voorts zou ik als ik jouw was het gemeentelijke stuk 'hernaming buitengebied ik heb deze geweldige website pas afgelopen week ontdekt en ik hoop dat als jullie hem nog niet kende ik je er nu mee kan helpen, je kan er alle families goed mee volgen door de eeuwen heen en daarom heb ik een voorbeeldje voor jullie gemaakt hoe het voor mij vanaf nu een fluitje van een cent is om bijvoorbeeld alle adressen en locaties van de familie Van Kuijk te achterhalen:

In het huiskohier van Boxtel uit 1736 zien we Jan Marcelis Van Kuijk als bewoner en niet als eigenaar van het adres Lennisheuvel 32, verder zien we ene Tony Van Kuijk op Roond nr. 1 als bewoner (dus niet als eigenaar of eigenaresse) opduiken. We zien voorts dat de vermoedelijke ouders van Jan Marcelis Van Kuijk die in het huiskohier als weduwe Marcelis Van Kuijk staat vermeldt daar Marcelis toen al overleden op het adres Luissel 7 woonde als bewoonster en niet als eigenaresse! Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1736.pdf

In het huiskohier van Boxtel uit 1741 zien we enkel alleen een Jan Van Kuijk als bewoner en niet als eigenaar vermeld op het adres Lennisheuvel nr. 5. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1741.pdf
In het huiskohier van Boxtel uit 1746 zien we wederom enkel alleen een Jan Van Kuijk als bewoner en niet als eigenaar vermeld op het adres Lennisheuvel nr. 5. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1746.pdf
We zien in het huiskohier van Boxtel uit 1751 slechts 2 Van Cuijks optreden allebei met de voornaam Jan, de ene Jan woonde als bewoner op het adres Boxten-Binnen 21 maar was hier niet de eigenaar van en de andere Jan was bijwoner op het adres Lennisheuvel nr. 39 ook weer enkel als bewoner en niet als eigenaar. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1751.pdf
We zien in het huiskohier van Boxtel uit 1756 dat Adriaan Jansse Van Cuijk op het adres Lennisheuvel nr 22 als bewoner genoteerd staat, verder zien we 2 keer een Jan Van Cuijk de ene keer als een bewoner van het adres Boxtel-Binnen en de andere keer komt als een bijwoner van het adres Lennisheuvel nr.39. Verder zien we ene weduwe Van Francis Van Cuijk op het adres Lennisheuvel 1 verschijnen.
Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1756.pdf
We zien in het huiskohier van Boxtel uit 1761 dat Ariaan Van Cuijk als enkel bewoner en niet als eigenaar op het adres Lennisheuvel nr. 20 staat vermeldt, verder zien we ene Jan Van Cuijk op het adres Lennisheuvel 39 ook enkel als bewoner genoteerd. We zien verder ook wederom en nog een Jan Van Cuijck als bewoner vermeldt op het adres Boxtel-binnen 105.

In het huiskohier van Boxtel uit 1766 staat Ariaan Van Cuijk op het adres Liempde 32 genoteerd als bewoner en niet als eigenaar, verder zien we wederom 2 x ene Jan Van Cuijk als eigenaar en bewoner van de adressen Breukelen nr. 2 en niet als eigenaar maar wel als bewoner van het adres Lennisheuvel nr. N3 optreden. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1766.pdf
In het huiskohier van Boxtel uit 1771 woont Ariaan Van Kuijk of Van Cuijk zoals hij verder genoteerd word in dit jaar nog steeds vermeld als wonen op het adres Liempde op nr 23, verder staat er wederom net als in het Boxtels huiskohier van 1766 2x een Jan Van Kuijk vermeld (ook als Van Cuijk geschreven) als bewoner en eigenaar van zowel Breukelen nr. 2 en als alleen de bewoner en niet de eigenaar van Lennisheuvel nr. N3 We zien verder dat een Weduwe Van Kuijk als bijwoonster (en dus niet als eigenaresse) op Lennisheuvel nr. 32 te wonen, later uit het Boxtels kohier van 1776 zal blijken dat de adressen Nu3 en 32 dus naast elkaar liggen. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1771.pdf

In het huiskohier van Boxtel uit 1776 woont Adriaan Van Kuijk nog steeds in Liempde op nr. 23, waar en is hij enkel bewoner van het pand en geen eigenaar verder woont er woont op Lennisheuvel N3 naast nr 32 waar Van Cuijk staat genoteerd ook nog een weduwe Van Kuijk misschien was dit de moeder van Adriaan Johannes Van Kuijck?? Er word ook nog een Jan Van Kuijk vermeld op Breukelen nr. 2, misschien was dit wellicht zijn zoon (of een broer van hem) Jan was op dit adres zowel de eigenaar als de bewoner.. Als mijn voornoemde hypothese klopt dan komt ik tot de volgende reconstructie:

Jan Van Kuijk hij krijgt een zoon:

Adriaan Jois/Johannes Van Kuijk (in 1755 te Boxtel getrouwd met Maria Van Eland), zij krijgen de zoon:

Johannes Van Kuijk (getrouwd met Elisabeth Vingerhoets) zij kregen de volgende zoon:

Adriaan Van Kuijk (getrouwd met Anna Maria Habraken) zij waren weer de ouders van mijn betovergrootvader GerardusAdriaan Van Kuijk die trouwde met Maria Theresia Geboers.

Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1776.pdf

In het huiskohier van Boxtel uit 1781 woont Adriaan Van Kuijk nog steeds op Luissel nr. 12 als bewoner en niet als eigenaar woont en Jan Van Cuijk/ Kuijk op Breukelen nr.2 als zowel de eigenaar als de bewoner van het desbetreffende adres vermeldt. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1781.pdf
Volgens het huiskohier van Boxtel uit 1786 (F32) woonde Adriaan Van Kuijck op Luissel nr. 12 dus in dat jaar leefde Adriaan nog, als we de nummering letterlijk overnemen moet dit huis naast de huidige Heesemanshoeve hebben gelegen. Er staat verder dat hij wel bewoner maar geen eigenaar was
Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1786.pdf
In het huizenkohier van Boxtel uit 1791 leefde Adriaan Van Kuijk ook nog en zijn Johannes Adriaan Van Kuijk woonde in dat jaar al wel zelfstandig, Adriaan woonde in dat jaar op Luissel 4 en zijn zoon stond op luissel N1 als bijwoonder naast Luissel nr. 10 vermeld. Zij waren beiden geen eigenaar maar wel bewoner, wat lft betekent is m,ij een raadsel maar bij de lft van Adriaan staan de cijfers 6 en 2 genoteerd en bij zijn zoon Johannes 2 en 1. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1791.pdf

In de omschrijving van de opstallen van Boxtel uit 1792 vinden we het huis van het echtpaar Van Kuijk-Van Eland bij de nieuwe numbering op nummer 4 en het nummer blijft ook na de hernummering gewoon op 4 staan e nook blijft het gewoon in Luissel liggen, met 1 huis (A) een stal (B), 1 Schop (hier word een sort van klein schuurtje mee bedoeld, C) en 1 schuur (D). ondanks de hernummering bleef het huis bij deze hernummering gewoon in Lennisheuvel liggen.

Bij zijn zoon Johannes Adriaan Van Kuijk zien we wat duidelijkheid in zijn adres komen hij was dus bijwoonder van een huis dat onder de oude nummering nog N10 viel en later bij de hernummering onder nr. 10 ging vallen en beiden keren bleef het pand ook weer gewoon in Luissel liggen, Johannes Adriaan Van Kuijk had verder op dit adres een huis, geen stal, wel een schop, schuur en zelfs een eigen bakhuis!
Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/omschrijvingvandegrondenboxtel1792nn.pdf
In het huiskohier van Boxtel uit 1798 ziet men dat de weduwe van Adriaan Van Kuijk te weten Maria Van Eland alleen nog word vermeld op het adres Lennisheuvel nr. 11, zij woonde daar niet maar word wel als eigenaresse genoemd. Dit doet dus de vraag reizen of de Maria Van Eland of leden van de familie Van Kuijk toen al naar Lennisheuvel waren vertrokken of nog steeds op Luissel woonde en te Lennisheuvel alleen goederen hadden aangekocht met de bedoeling om later pas naar Lennisheuvel te verhuizen. We zien dat Johannes Van Kuijk toen te Breukelen woonde op de huisnummers 16 en 17, hij was geen eigenaar van deze locatie maar bewoner. Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1798.pdf

In het huiskohier van Boxtel uit 1805 staat genoteerd bij huisnr 32 te Lennisheuvel de Weduwe van Adriaan Van Kuijk genoteerd, waarschijnlijk leefde zijn vrouw Maria Van Eland toen dus nog en misschien is zij ook wel dezelfde persoon als de hier onderstaande Catharina Van Eland die in op 30-09-1815 te Boxtel overlijdt. Zij was wel de bewoner maar niet de eigenaar. Wat dus vreemd is omdat zij in het kohier van Boxtel uit 1798 wel als eigenaresse woord vermeld van een pand te Lennisheuvel, het lijkt er overigens niet op dat met de adressen Lennisheuvel nr. 11 en 32 dezelfde locaties worden bedoeld daar er in het kohier van 1805 bij nr. 32 geen sprake is van een her nummering. Voorts is Johannes Van Kuijk in dit kohier opeens geheel verdwenen, wellicht was zijn moeder Maria Van Eland er in deze periode net voor aan het zorgen dat haar zoon de nieuwe hoofdbewoner van dit adres zou worden en dat dit er daarom in het kohier van 1805 niet hellemaal goed opstaat
Bron: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1805.pdf

We komen de naam Johannes Van Kuijk in de kohieren van personele en Mobilaire belasting 2 keer tegen als bewoner (geen enkele Van Kuijk word in dit kohier als eigenaar van een pand vermeld), Volgens het gedigitaliseerde bestand van het BHIC te weten ‘de huiseigenaren en hoofdbewoners 1811-1821 bewoonde de ene Johannes in 1811 een pand dat in handen was had van Willibrordus Van Liempd en mede-eigenaren en de andere Johannes bewoonde in 1818 een pand dat in handen was van de weduwe van Michiel Van Erp. Het kan zijn dat we hier van doen hebben Johannes Van Kuijk met een en dezelfde persoon, ik acht die kans persoonlijk zeer waarschijnlijk.

Als dit daadwerkelijk het geval is dan zijn er 2 mogelijkheden, of Johannes Van Kuijk is ergens tussen 1811 en 1818 van het adres Tongeren nr 422 naar het adres Lennisheuvel nr 320 is vertrokken. Een 2e mogelijkheid is dat we hier in beide met een en hetzelfde adres te maken hebben waarbij tijdens een her nummering tegelijkertijd een grenscorrectie heeft plaatsgevonden waarbij het dus bij het oude adres eerst onder Tongeren en later onder Lennisheuvel ressorteerde. Als we vervolgens kijken naar de kadastrale legger van 1832 lijkt het eerste eerder het geval daar Willibrordus Van Liempd en mede-eigenaren als woonachtig te Onrooi en al zijn bezittingen bevinden zich ook te Munsel en Onrooi of directe omgeving en nergens word er meer over bezittingen te Tongeren gerept bij deze meneer, als we vervolgens kijken naar waar de weduwe van Michiel Van Erp haar bezittingen heeft liggen dan blijken deze op de Zweelders respectievelijk de nummers 757 en 758 te liggen.

De Zweelders lagen net ten zuiden van Lennisheuvel (hier lag ook de Grote Engel van 80 hectare) waardoor dit een veel logischere locatie ie daar de familie Van Kuijk-Geboers volgens adressenboek van 1876 vanuit Lennisheuvel naar Boxtel-Binnen (Boxtel centrum) zijn vertrokken, overigens word Johannes Van Kuijk zowel in de Boxtelse inkwartieringslijsten van 1831 als die van 1833 op het adres Lennisheuvel 39a vermeld wat weer in conflict is met de nummers 757 en 758. Hij had trouwens volgens de inkwartieringslijst 0 manschappen en 0 paarden ingekwartierd en vreemd is ook dat er in de leggers steeds sprake is van weduwe Michiel Van Erp terwijl in het kohier van het vee fonds uit 1830 ene Hendrik Van Erp genoemd, kan het misschien zijn nadat Michiel Van Erp was overleden dat misschien zijn broer of zijn vader eventjes zorg heeft gedragen voor de voornoemde goederen om ze daarna aan de weduwe van Michiel Van Erp over te dragen?

Tongeren

1811
422
Liempd, van
Willebrordus
Kuijk, van
Johannes
2
10
2

Bron: Kohieren van de Personele en Mobilaire Belasting, 1811-1821
Lennisheuvel

JAAR
HUISN.
NAAM EIGENAAR
VOORNAAM
NAAM BEWONER
VOORNAAM
AANTAL
KLASSE
BEDRAG
OPMERKING


1818?
320
Erp, van
Michiel, Weduwe
Kuik, van
Johannes
Kohieren van de Personele en Mobilaire Belasting, 1811-1821

Artikel nr. naam van de eigenaar voornaam beroep woonplaats
179 Erp, Van Weduwe Michiel Boxtel

Sectie nr. complex artikel nr. post soort eigendom 178 oppervlakte klasse ongeb. Klasse
Totaal 178 9610 0,48
F 757 Zweelders 179 1 huis 110 1
F 758 Zweelders 179 2 bouwland 3720 2

geb. opbrengst ongeb. Opbrengst geb.
9 0,42 0,00
6,00
Bron: Kadastrale Legger, Boxtel 1832

Ik hoop zodoende een bijdrage te hebben geleverd aan de toekomstige reconstructie van het Boxtelse buitengebied, althans voro wat de familie Van Kuijk betreft.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Reacties (151)

J.F Van der Meer zei op 15 december 2016 om 02:56
Seenbakkers moet Steenbakkers zijn
Max zei op 15 december 2016 om 15:30
Goh, wat leuk dat je zo'n plezier beleeft aan de ontdekking van de huiskohier-transcripties op de site van dhr. Steenbakkers. Wilbert is op dit forum wel bekend en ook zijn site wordt wel eens genoemd. In het kohier van 1791 staat ook vermeld hoeveel personen er op een adres woonachtig waren. Er wordt daar onderscheid gemaakt tussen personen onder en boven zestien jaar. In de transcriptie wordt dat aangegeven met "lft >16" en "lft <17". Bij de genoemde Adriaan van Kuijk op adres Luissel 4 is vermeld dat er zes personen ouder dan 16 en twee onder 16 woonden. Wie dat dan precies waren zul je dan verder nog moeten onderzoeken. Alle kinderen werden vóór 1774 geboren en waren daarom ook allemaal ouder dan zestien jaar in 1791.

Dochter Maria was in 1783 getrouwd met Matthias van der Bruggen en had al drie kinderen gekregen. In 1791 wordt zij vermeld als weduwe vd Bruggen op Luissel 10 N1 als bewoonster met 2 kinderen en op Luissel 10 N2 als eigenaresse. Op Luissel 10 N1 staat ook haar broer Jan ingeschreven, maar dan staan er plotseling 2 volwassenen en 1 kind op dat adres vermeld.

Johannes Adriaan van Kuijk was voor de eerste keer getrouwd te Boxtel op 07-02-1790 (rk en sch) met Goverdien Simon van der Velden. Tweede huwelijk op 26-06-1796 met Aldegundis van Rooij. Derde huwelijk met Maria Andreae Kuijpers te Haaren op 04-05-1800, waarvan ik verder geen schepenhuwelijk heb gevonden. Vierde huwelijk op 54-jarige leeftijd met Elisabeth Vingerhoets, weduwe van Johannes van de Wiel. (Johannes' zus Antonetta was ook getrouwd met een Johannes van de Wiel in 1794, maar zij overleed zelf in 1821 als zijn weduwe).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
Joanna Maria 25-06-1790 get. Adrianus van Kuijck & Henrica van der Velden
Henrica 09-04-1793 get. Everardus van der Velden & Maria van Kuijck
Adrianus 28-01-1795 get. Everardus van der Velden & Antonia van de Wiel (= Antonia van Kuijk)
Uit het tweede huwelijk:
Daniel 27-03-1797 get. Joannes van de Wiel & Henrica van Rooij
Geen kinderen gevonden uit het derde huwelijk en vijf uit het vierde huwelijk.
Jan Toirkens zei op 15 december 2016 om 23:51
De website van Wilbert Steenbakkers, bestaat al sinds 2005 en is voor de geroutineerde onderzoeker inzake Boxtel, Liempde terdege al wat langer bekend dan vandaag of gisteren, c.q. dat Jermaine ons van zijn *vinding* alhier op de hoogte bracht. De huiskohierlijsten lijden al een wat langer leven, werden vervaardigd door J.H. Bastiaans en keurig door hem uitgewerkt en uitgetypt. Zie de inleiding van diens hand (eveneens op de webiste van Wilbert Steenbakkers).
Jan Toirkens zei op 15 december 2016 om 23:51
De website van Wilbert Steenbakkers, bestaat al sinds 2005 en is voor de geroutineerde onderzoeker inzake Boxtel, Liempde terdege al wat langer bekend dan vandaag of gisteren, c.q. dat Jermaine ons van zijn *vinding* alhier op de hoogte bracht. De huiskohierlijsten lijden al een wat langer leven, werden vervaardigd door J.H. Bastiaans en keurig door hem uitgewerkt en uitgetypt. Zie de inleiding van diens hand (eveneens op de webiste van Wilbert Steenbakkers).
Jermaine Van der Meer zei op 16 december 2016 om 00:34
Hey Jan en Max.

Het was natuurlijk wel met een knipoog bedoeld, ik hou wel van grapjes dus ik dacht laat ik de boel eens ff opnaaien, doch voor mij persoonlijk stond ik er toch wel ff van te kijken daar ik al 'n hele tijd nou bezig ben in de Boxtelse archieven maar ik kreeg altijd op google als eerste hits de openbaar gemaakte archieven van Boxtel van het BHIC zelf en op de 2e plaats werd ik ook nogal snel door verwezen naar de heemkunde website van Boxtel maar afgelopen week werd ik pas voor de 1e keer door google op de website van Steenbakkers gewezen.

Bedankt Max trouwens nog over je uitleg van de mensen boven en onder de 16 jaar ben ik je uiteraard zeer erkentelijk voor, ik vraag me trouwens af waarom die mensen zoveel verhuisden? Het begint met mijn familie Van Kuijk dus te Luissel, later heeft deze lijn (ik noem het een lijn daar ze naar mijn mening allemaal dezelfde stamvader hebben) zowel te Luissel als Lennisheuvel zijn woonplaats, daarna naar Lennisheuvel, later weer terug naar Lennisheuvel. Tussen 1792-1798 gaan ze weer opt gemakske naar naar Lennisheuvel om vervolgens via de moeder van mijn betovergrootvader te weten Anna Maria Habraken vanuit Lennisheuvel rond 1876 weer naar Boxtel-Binnen (Boxtel-centrum te vertrekken waar de familie van die tijd tot ongeveer 1970 ook weer talloze keren verhuisde (zou ik daar wellicht ook mijn onrust vandaan hebben)? Mijn vraag dus of iemand de verhuiswoede van deze familie kan verklaren, ik denk verder max dat een van die 2 minderjarige inwoners bij Adriaan Jois/Johannes Van Kuijk (die met Maria Van Eland was) woonde dan Johannes Adriaan moet zijn die later dus weer te Best trouwt (hoe ze dan in godshemelsnaam in Best terecht kwamen is mij dan ook weer een raadsel) met de voornoemde Anna Maria Habraken:

Bruidegom Adriaan van Kuijk
Geboorteplaats Boxtel
Vader bruidegom Johannes van Kuijk
Moeder bruidegom Elizabeth Vingerhoets
Bruid Anna Maria Habraken
Geboorteplaats Oirschot en Best
Vader bruid Willem Habraken
Moeder bruid Geertruida van den Elsen
Soort registratie huwelijksakte
Aktenummer 10
Plaats Best
Datum huwelijk 18-05-1850
Periode 1850
Deel Huwelijksregister Best 1850
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 865

Ik vind het verder treffend Max en ik wil je daarvoor ook complimenteren dat jouw voorspelling in je comment van 27 mei 2015 om 16:57 en 18:53 uit de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/gezocht-ouders-van-adriaan-van-kuijk-kuijck-maria-van-eland-e-e-land over de patroniemen Marcelis en Merten/Merte (Van Kuijkk) ook daadwerkelijk blijken te kloppen! daar in het huiskohier van 1736 ene Jan Marcelis Van Kuijk op jawel Lennisheuvel nr 32 voorkomt, tijd klopt locaties kloppen, patroniemen kloppen dus het kan niet anders zijn dat Jan Marcelis Van Kuijk naar mijn inziens de vader was van Adriaan Jois/Johannes Van Kuijk en dus ook de schoonvader van Maria Van Eland was.

Bruidegom Adrianus Jois van Kuijck
Bruid Maria Thome van Elandt
Datum huwelijk 11-05-1755
Plaats huwelijk Boxtel
Religie Rooms-Katholiek

Bron Boxtel trouwboek 1748-1811
Plaats Boxtel
Toegangsnr. 8019
Inv.nr. 14
Folio/pagina 7v

Ik ga trouwens nog meer adres reconstructies maken van verschillende Boxtelse families aan de hand van Steenbakkers website daar ik vind dat als ik al die tijd zoveel hulp van jullie krijg op dit forum ik er ook wel eens wat voor mag terug doen, maar van een overzicht volgt nog een nieuw forum onderwerp en bij dringende zaken post ik hier nog wat opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 16 december 2016 om 01:22
Ik zie dat ik een fout heb gemaakt ik noem wel 4 keer de plaats Lennisheuvel, het verhuizen van de van Kuijks ging nogmaals als volgt, zowel te Luissel als Lennisheuvel, Luissel, en Roond, vanuit daar alleen nog Lennisheuvel, daarna wederom Lennisheuvel en Boxtel-Binnen, vervolgens 2 keer te Lennisheuvel en een keer te Boxtel-binnen, vervolgens weer naar Liempde Breukelen en Lennisheuvel, Liempde Breukelen en 2 keer te Lennisheuvel, daarna nog steeds te Liempde en Breukelen maar zijn in ook de adressen te Lennisheuvel samengevoegd, vervolgens te Luissel (ik had in mijn onderwerp per abuis 'wederom' erbij geschreven en word enkel nog het adres te Breukelen erbij vermeldt, vervolgens alleen nog te Luissel, vervolgens zijn er weer 2 adressen te Luissel, vervolgens weer alleen op Lennisheuvel en Breukelen, vervolgens weer alleen te Lennisheuvel, vervolgens waarschijnlijk te Tongeren en vanuit Tongeren naar Lennisheuvel om vanuit daar weer naar Boxtel-Binnen te verhuizen om daarna over alle verhuizingen te Boxtel-Binnen nog maar te zwijgen

bovenstaande waslijst aan verhuizingen in nog geen 140 jaar (periode 1736-1876) ik vind dat bizar of zoek ik nou naar dingen die er niet zijn?
Jan zei op 16 december 2016 om 14:57
Veel boeren hadden geen eigen boerderij en pachten steeds voor 4 of 6 jaar een boerderij, vandaar de vele verhuizingen, de zgn boerenovertrek rond Pinksteren elk jaar/ elke 4/6 jaar. Je kunt kijken of er op de huizenwinst een verschil gemaakt wordt tussen bewoners én bezitters.Mvg
Norah zei op 16 december 2016 om 20:14
In Limburg gebeurde dit met Sint-Remigius > 1 oktober.
Jermaine Van der Meer zei op 17 december 2016 om 00:14
Hey Jan en Norah bedankt voor het mooie verhaal, doch ik snap het niet helemaal als ik jullie goed begrijp dan was het in die tijd niet de bedoeling dat je een hoeve bijvoorbeeld 20 jaar achter mekaar pachte? Maar waarom was dat dan niet de bedoeling?

Ik bedoel ik woon fijn in mn huiske en als het me bevalt blijf ik er misschien wel 20 jaar wonen, mijn vraag luidt dus wat is de drijvende kracht achter dat iedere keer om de 4 à 5 jaar verhuizen en waarom konden mensen een hoeve bijvoorbeeld niet 20 jaar pachten achter mekaar? Hey Norah bedoel jij met Sint-Remigius > 1 oktober dat daar op die datum toen de pachtcontracten afliepen ofzo?
Max zei op 17 december 2016 om 14:30
Nog een kleine aanvulling: Adriaan van Kuijk (*1732) is begraven op 27 oktober 1794. Bron: Huwelijksbijlagen Boxtel 1820 (zoekakten.nl img 90/844).
Max zei op 17 december 2016 om 15:36
De in 1736 vermelde Tonij van Kuijk was een broer van Jan Marcelis van Kuijk. Antonius Marcelisse van Cuijk trouwde in 1730 te Esch met Maria Verhoeven. Zij laten in Esch, Haaren en Boxtel vijf kinderen dopen, waaronder ook een Joannes op 21-12-1730, die mogelijk de andere Jan is die in de huiskohieren voorkomt. Waarschijnlijk is hij in 1773 nog getuige bij de doop van een kind van zijn zus Wilhelmina in Haaren. Antonius komt vanaf ongeveer 1738 bijna alleen nog in de dtb-registers van Haaren voor, waar hij in 1768 overlijdt en zijn weduwe in 1780.
Max zei op 17 december 2016 om 15:49
Correctie: de tweede in de huiskohieren genoemde Jan van Kuijk/Cuijk was vermoedelijk de uit Oirschot afkomstige Joannes Janse van Kuijk, die op 14-09-1749 te Boxtel (rk en sch) trouwde met Adriana van de Fleur.
Jermaine Van der Meer zei op 17 december 2016 om 22:55
Hey Max gij bedoeld het huiskohier van 1746? Het is voor mij ook een groot raadsel waarom alleen hij daarop voorkomt, waar waren de andere 2 Jan Marcelis en Tonny in dat jaar? In een pachthoeve buiten Boxtel misschien? Ik vraag me trouwens nog steeds af waarom die gezinnen om de 4 à 5 jaar verhuisde en waarom bijvoorbeeld niet tussen de 10 en 30 jaar een hoeve pachte? Voorts vraag ik me af of met de wed Van Tomas Van Elant ook optreden in de kohieren van 1736, 1741 en van 1746, Tomas Van Eland moet dus voor 1736 overleden zijn, de weduwe van Tomas Van Eland te weten Jennemie Van den Oetelaar word in de voornoemde huiskohieren zowel als eigenaresse als bewoonster vermeld van Liempde nr. 15. Wat ik dus ook niet snap dat als verklaring word gegeven door o.a Jan dat het echtpaar Van Kuijk-Van Eland verschillende hoeves moesten pachten van vreemden terwijl ze gewoon via de Van den Oetelaar kant eigen bezig hadden geërfd, en ook al was het dan misschien overgegaan op een ander familielid dan had men toch gewoon als met de hele familie op dat bezit kunnen gaan wonen of was het bezit daar wellicht te klein voor?
Norah zei op 18 december 2016 om 10:56
Hallo Jermaine,

Wat laat beantwoord.
Ik had een voorbeeld van een familie in Zuid-Limburg die een boerderij voor 12 jaar gepacht had, à 2600 "guldens" per jaar. Hoog bedrag voor die tijd.
Ik denk dat het toch om een bepaalde tijd ging, omdat het niet altijd zeker was of men erg lang de pacht kon opbrengen > oorlogen/misoogst enz.
Dan Sint Remigius: Algemene betaaldag van lonen, en een dag voor het aanvangen van nieuwe betrekkingen.
Mvg.
Willy zei op 18 december 2016 om 13:25
In onze omgeving (oost-Brabant) was Sunte Matthijsdag, 24 februari, de dag dat knechten en meiden van baas wisselden.
Max zei op 18 december 2016 om 15:43
Hey Jermaine, ik had juist in mijn vorige reactie vermeld, dat Tonij (Antonius) ná 1736 alleen nog voorkomt in de dtb-registers van Haaren. Blijkbaar is hij daarheen verhuisd. Dat is nog steeds erg dicht bij Luissel.

Jan Marcelis van Kuijk komt voor in een schepenakte van 02-11-1730, waarin de kinderen van Hendrik van Boxtel een huis en diverse stukken land te Lennisheuvel verkopen aan Rombout Suijs (Boxtel Ra115 f311v-312v). In die akte komt ook Sijmon Willem Smeerbol nog twee keer voor. Het zal dus wel in de buurt van Balsvoort zijn geweest..

Rombout Suijs, de koper van het in 1730 verkochte huis was in 1736 eigenaar van huis Lennisheuvel 30. De panden Le31 en Le32 waren in 1736 eigendom van de weduwe van Michiel Slegers. Jan en Maria woonden dus dicht bij of naast het huis van haar ouders. Er woonde nog een wed. Maria van Boxtel in een hutje op nummer 26 (eigendom). Wie dat was weet ik niet.

In 1741 en 1746 woonde Jan Marcelis van Kuijk in Lennisheuvel op nummer 5, waarvan de eigenaren eerst de weduwe Huijgermans en vervolgens de kinderen van Herbert Huijgermans waren. Kennelijk is dat huis vervolgens verkocht aan iemand die er zelf wilde wonen, namelijk Cornelis de Ruijter. Vervolgens wonen Jan en Marie tot en met 1761 in het huis op nummer 39, dat eigendom was van de 'Armen van Boxtel' (de Tafel van de Heilige Geest). Vanaf 1766 staan zij vermeld op nummer N3 naast 32, dat eigendom was van (de wed.) Willem Baaijens. Jan Marcelis van Kuijk is begraven op 28-12-1770. Hij komt in 1771 nog voor als bewoner van N3, maar zijn weduwe als bijwoonster op nummer 32 (naast N3). Maria van Boxtel is op 11-11-1778 begraven als weduwe van Jan van Kuijk (NG begraafboek Boxtel en Esch, scan 247).
Jermaine Van der Meer zei op 19 december 2016 om 03:31
Dag allemaal, heel erg bedankt voor alle reacties ik ben nog zo druk met alles uit te zoeken dat ik nog niet op ieders reactie kan reageren, ik zie aan Max reactie over de familie Smeerbol dat hij moeite heeft om e.e.a aan adressen te plaatsen vandaar dat ik hem even zal mee helpen, er zijn namelijk te Lennisheuvel een 3 à 4 tal oriëntatiepunten waaraan je aan de hand daarvan kunt kijken waar de voornoemde adressen van de familie Van Kuijk (en eventueel ook Smeerbol) in de buurt lagen. Dit waren Den Laatsten Stuiver, Koevert/Couvert genoemd naar de Koovoorde over de Koevertse waterloop waarover de boeren vroeger vanuit Lennisheuvel naar het Banisveld liepen om daar vroeger hun koeien te laten grazen en uiteindelijk Den Groten en Den Kleinen Engel. Den Engel heet tegenwoordig gewoonweg Den Engel en is gelegen op het adres Lennisheuvel 93, dit is zonder meer een van de mooiste en oudste gebouwen daar uit de hele weide omtrek en Den Groten Engel was een landgoed van c.a. 80 hectare in de Zweelders waarvan het adres De Zweelders nog steeds op google maps te vinden is doch Den Groten Engel zelf is afgebroken (zie verder de link: http://www.lennisheuvel.nl/LennisWIKI/index.php?title=Gebouwen).

De weduwe Maria Van Eland woonde dus volgens het kohier van 1805 te Lennisheuvel nr. 32 als men vervolgens hieronder kijkt naar Den Achterste Stuiver dan ziet men dat het adres van eigenaar Jacobus Van Schijndel in 1805 her nummert word van nr. 13 naar nr. 30 zodat we er vanuit kunnen gaan dat Maria Van Eland in dat jaar dus ook in het gebied van Den Achterste Stuiver woonde, als men dit gebied niet of onvoldoende kan vinden op de oude kaarten van Boxtel dan verwijs ik door naar de volgende link: http://www.heemkundeboxtel.nl/index.php/beginpagina/boxtel-cultuurhistorie/oude-kaarten, Als men vervolgens naar het huiskohier van 1798 kijkt dan ziet men dat Maria Van Eland op Lennisheuvel nr. 11 zij moet dus ongeveer 6 huizen van Den Engel op nr 17 hebben afgewoond (heden ten dagen ligt Den Engel dus op Lennisheubel nr. 93)

Ik ga later ook nog op alle naderen facetten van de reacties evan de anderen nader in

Hieronder de nummeringen (per jaar) die ik aan de lijst van Steenbakker in mekaar heb gezet van de adressen die door Steenbakker zijn opgesteld, de namen der eigenaren en bewoners hebben dan wel wellicht niets met de Van Kuijks en aanverwanten te maken doch het is makkelijk om bij het terug rekenen van de adresnummers ook alfabetisch via de eigenaars en bewoners van voornoemde adressen naar voornoemde adressen te kunnen zoeken.

Huiskohier Boxtel 1805

Den Laatsten stuiver Boxtels huiskohier 1805 bewoner eigenaar Jacobus Van Schijndel is hier zowel eigenaar als bewoner het nieuwe huisnummer is in dit kohier Lennisheuvel nr. 13 en het oude nummer is nr. 30
Den grote engel Boxtels huiskohier 1805 Lennisheuvel nr. 18 in het kohier van van 1805 kom in den Groten Engel op Lennisheuvel nr. 18 ook al niet meer tegen
Den Kleinen Engel Boxtels huiskohier 1805 eigenaresse is weduwe A.W Hengst het nieuwe huisnummer is in dit kohier is Lennisheuvel nr. 25 en het oude huisnummer is nr. 17


Huiskohier Boxtel 1798:
Den Laatsten stuiver Boxtels huiskohier 1798 bewoner Lennisheuvel nr. 30 eigenaar Jacobus Van Schijndel is hier zowel eigenaar als bewoner
vanaf het kohier van 1798 kom ik Den grote engel Boxtels huiskohier 1798 Lennisheuvel nr. 18
Den Kleinen Engel Boxtels huiskohier 1798 Lennisheuvel nr. 17 eigenaar A.W Hengst bewoner was Jan Van Tuijl

Tijdens de her nummering van 1792 hebben Den Groten Engel en Den Kleinen Engel hun oorspronkelijke huisnummers behouden zodat ze zodoende onder het gehucht Lennisheuvel bleven ressorteren zoals dat van te voren ook al het geval was
Huiskohier Boxtel 1792:
Achterste stuiver Boxtels huiskohier 1792 bewoner eigenaar Jacobus Van Schijndel Lennisheuvel nr. 30
Den grote engel Boxtels huiskohier 1792 eigenaar Jan Michielse Van den Sande mede eigenaar en Jordanus Jansen Lennisheuvel nr. 18 bewoner was Geerd Van Erp. Den Kleinen Engel bestond toen uit het huis, schop, schuur, bakhuis, varkenskot en brouwerij
Den Kleinen Engel Boxtels huiskohier 1792 Lennisheuvel nr. 17 eigenaresse weduwe Hendrik Van der Voort bewoner was Hendrik Dirks Van de Ven. Den Kleinen Engel bestond toen uit het huis, schop en schuur

Huiskohier Boxtel 1791:
Den Kleinen Engel Boxtels huiskohier 1792 Lennisheuvel nr. 17 eigenaresse weduwe Hendrik Van der Voort bewoner was Adriaan Dirk Santegoets
In het kohier van 1791 vind ik Den Groten Engel niet op nr 18, dit vind ik vreemd daar het kohier van 1792 aangeeft dat er zowel bij Den Groten als bij Den Kleinen Engel geen her nummering heeft plaats gevonden

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 20 december 2016 om 00:25
Hey Max ik vrees dat je je hypothese dat het echtpaar Van Roij-Smeerbol te Balsvoort woonde toch wel flink moet gaan bijstellen..............

We komen in het Boxtelse kohier van 1751 drie verschillende Hendriks Van Rooy tegen, 1 zonder patroniem en de 2 andere met de patroniemen Evers en aarts. Hendrik Aarts en Hendrik Everts woonden in Liempde op de adresnummers nr. 23 (Aarts) en N5 (Evers) dat op dat moment een nieuw nummer naast 8 was, Hendrik Evers Van Rooy was zowel de eigenaar als de bewoner.

We komen nog een 3e Hendrik tegen zonder patroniem als eigenaar van het adres Liempde nr. 19 waarbij hij dus verder niet als bewoner maar wel als eigenaar van het desbetreffende adres word vermeld, kan de reden dat deze 3e Hendrik er niet meer woonde zijn dat hij bij zijn schoonfamilie Smeerbol op Baensvoort wellicht extra onderdak had gevonden? Deze stelling blijkt dus niet te kloppen als we naar het huiskohier van 1751 kijken daar we nog maar een Hendrik Van Rooy aantreffen van uitgerekend het voornoemde adres Liempde nr. 19 waar hij dan als de bewoner word vermeld zodat hij sowieso op dat moment niet op de Baensvoort woonde, misschien woonde het echtpaar Van Roij-Smeerbol wel in het Oisterwijkse of Oirschotse gedeelte van de Baensvoort en worden ze daarom niet in deze periode in de Boxtelse huizenlijsten vermeld?

In het huiskohier van 1761 worden nog steeds exact dezelfde gegevens vermeld net als in 1766, 1771 en 1776 alhoewel er in 1776 ook nog een Hendrik Van Rooy word vermeld op het adres Gemonde N1 naast nr. 38, vervolgens vervallen we weer in de oude situatie en komen we in het huiskohier van 1781 weer alleen maar de Hendrik Van Rooy als zowel de eigenaar als bewoner op het adres Liempde nr. 19 tegen, in het huiskohier van 1786 vinden we op het adres Liempde nr. 19 dat op dat moment dus niet bewoond word de kinderen van Daniel Van Rooy?

Er blijven voor mij persoonlijk omtrent het echtpaar Van Roij-Smeerbol nog 2 mogelijkheden over, of zij waren inderdaad het echtpaar die op het adres Liempde nr. 19 of zij woonde in het Oisterwijkse-Oirschotse deel van de Baensvoort. We weten dat in Catharina Peter Smeerbol in 1747 trouwde met Joannes Van Seelant en dat Peter het patroniem van Catharina was vandaar dat ik in de Boxtelse huizenlijsten op zoek ging naar de naam Peter Smeerbol met de volgende verassende resultaten. In het huiskohier van 1746 woonde namelijk ene Peter Smeerbol op het adres Liempde nr. 23 en hij was tegelijkertijd ook eigenaar van het adres!

Hey maar wacht eens even….. we vinden in het huiskohier van 1751 op hetzelfde adres nr. 23 toch ook voornoemde Hendrik Aarts Van Rooy (we hebben nu ook gelijk het juiste patroniem)? Nou Max bij deze lijkt mij dus het bewijs rond dat deze familie in ieder geval in deze periode te Liempde woonde en dus niet te Balsvoort zoals je eerder aangaf in het andere artikel (zie daarvoor de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol) Vervolgens komen we in het huiskohier van 1751 als eigenaar maar niet als bewoner Sijmon Smeerbol tegen, dit zal dan wel de Sijmon Willem Smeerbol zijn die ook in jouw akte van 02-11-1730 twee keer voorkomt Max.

We komen voorts in hetzelfde kohier Peter Smeerbol tegen maar nu enkel als bewoner op het adres Breukelen nr. 1, gezien het Patroniem van Sijmon Smeerbol moet ene Willem en dus niet Peter Smeerbol de vader zijn geweest wellicht was Peter de oom van Sijmon Willem Smeerbol en heeft Sijmon later het adres van zijn oom overgenomen? Dit betekent dus dat Hendrik Aarts Van Rooy ten tijde van zijn huwelijk met Catharina Peter Smeerbol in het huis van zijn schoonfamilies is gaan wonen. Als we willen weten waar Hendrik Aarts Van Rooy voor zijn huwelijk wonen moeten we dus terugkeren naar het huiskohier van 1746 waarbij we hem vinden als eigenaar maar niet als bewoner van het adres Liempde nr. 19, wellicht zat ie toen al elken dag bij z’n vriendinneke Catharina?

We komen voorts in de huiskohieren van 1746, 1751 en 1756 ene Aart Van Rooy tegen als bewoner van het adres Munsel nr. 21, was dit wellicht de toen nog levende vader van Hendrik Aarts Van Rooy? In het huiskohier van 1761 zien we Aart Van Rooy als bewoner van het huis Gemonde nr. 38, alles wijst er dus ook nog eens op dat Hendrik aarts Van Rooy rond 1776 met zijn vrouw Catharina Smeerbol naar het eerder door mij genoemd adres N3 naast nr. 38 wat dus het adres van zijn vader Aart Van Rooy was.

In de Boxtelse huiskohier van 1736 en 1741 word Peter Smeerbol al wel genoemd als eigenaar van het adres Liempde nr. 23 doch hij woonde toen zelf nog op het adres Liempde nr. 25, voorts komen we in het voornoemde huiskohier Aart Van Rooy niet meer tegen waarbij ik dus aanneem dat hij dus vanuit een andere plek naar Boxtel moet zijn gekomen. Hendrik Van Rooy woont in hetzelfde voornoemde huiskohier uit 1741 al op het adres Liempde nr. 19. Hij is dus ergens tussen 1741 en 1746 vanuit dit adres naar het te Liempde op nr. 23 adres verhuisd, verder zien we in het huiskohier 1736 er nog 2 Hendrikken Van Rooy zijn waarvan de ene op Lennisheuvel nr. 8 en de andere op Breukelen nr. 20 woonde.

Ik wil bij deze van de gelegenheid gebruik maken om nog even een schrijffoutje van me te herstellen uit het forum bericht zelf, ik schreef namelijk dat Ariaan Van Cuijk zoals ie in 1766 word genoemd volgens het Boxtelse huiskohier uit 1766 op het adres Liempde 32 woont maar dit is dus niet correct en dit moet dan ook het adres Liempde nr. 23 zijn (ik had de cijfers dus omgedraaid). Het leuke om nog te vermelden is dat ons betovergrootoma ons Gontje (Allegonda) Van den Berk uiteindelijk nog 94 à 96 jaar geworden zij was dus getrouwd met Gerardus van Kuijk en zij waren uiteindelijk weer dus weer de ouders van mijn opa Gerardus (bijgenaamd John, zo wou hij genoemd worden toen de geallieerden kwamen) Van Kuijk.

Als we vervolgens weer terug gaan naar dit verhaal en de adressen daarvan dan zien we dat het echtpaar Van Rooij-Smeerbol de grootouders van het echtpaar Van den Berk-Van Rooij waren die op diens beurt weer de overgrootouders waren van mijn dus betovergrootmoeder Gontje Van den Berk die uiteindelijk ergens in de 94 à 96 jaar is geworden En het bijzondere is dus dat bij haar man Gerardus Van Kuijk zijn voorouders weer te weten het echtpaar Van Kuijk-Eland dus in hetzelfde huis woonde in 1766 te Liempde nr. 66 als dus het voornoemde echtpaar Van Rooij-Smeerbol die dus weer aan de Van Berk kant verwant was wat dus heel mooi de onderlinge verbondenheid van al deze families illustreert!

Nu heb ik ook nog mooi ff de tijd om nog op de andere reacties terug te komen ik kan hier kort over zijn ik wil Norah en Willy ontzettend bedanken voor de fantastische informatie en het is me inderdaad nu een heel stuk duidelijke geworden met die pachtcontracten en periodes, Ik wil ook Max ontzettend bedanken voor de vele uittreksels die hij me weer heeft gegeven en waardoor hij onomstotelijk heeft kunnen aantonen dat de Van Kuijks dus oorspronkelijk uit Esch komen nogmaals heel hartelijk bedankt allemaal!!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Max zei op 20 december 2016 om 20:45
Hey, Jermaine.

Ik ontdek net nog een nieuwe verbinding tussen de familie van Kuijk en Van Rooij: Jan Adriaans van Kuijk was in zijn tweede huwelijk uit 1796 getrouwd met Allegonda Daniel van Rooij. Zij was een kleindochter uit het eerste huwelijk van Hendrik van Rooij met Aldegundis Danielis van de Steen.

N.B. Vergeet niet dat "Li" in de huiskohieren Klein Liempde betekent en niet (Groot) Liempde. Klein Liempde (of "Cleijnder Lijemde") ligt ten oosten van Lennisheuvel, maar nog wel onder de jurisdictie van Boxtel.

P.S. Je haalt nu weer van alles door elkaar :(

1. Peter Smeerbol wordt in de NG ondertrouwakte van 08-02-1721 met Maria van Erp wel degelijk Peter Sijmens Smeerbol genoemd. Catharina had nog een broer Sijmon, gedoopt te Boxtel op 15-06-1727. Dat is dus Sijmon Peter Sijmens Smeerbol. Het is dus goed mogelijk dat hij in het huiskohier van 1751 voorkomt.

2. Aert Hendricks van Rooij was volgens mijn gegevens al overleden op 20-05-1710. Zie www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol.
Jermaine Van der Meer zei op 20 december 2016 om 21:38
Hey Max ik dacht altijd dat mijn overgrootouders met mekaar getrouwd waren omdat ze simpelweg bij mekaar in de buurt woonden en eventuele belangen voor dit huwelijk hooguit tot aan de generatie van mijn betovergrootouders gingen, des te meer moet ik nu toch wel ff bijkomen hoor nu blijkt dat de familiebinding tussen mijn overgrootouders dus al minstens zo'n 200 jaar bestonden. Ik heb ook altijd gedacht toen ik naar programma's als Joris showroom keek dat die oude boeren en boerinnekes altijd dr hele leven lang op de boerderij woonde en dat dit al vele eeuwen oud gebruik was doch verbaast het me dan toch des te meer om te zien dat men o.a. in de 18e eeuw al een heel flexibele argrarische arbeidsmarkt kende.

Allebeneur, om dan niet al teveel uit te wijden, ik wil je allereerst bedanken voor weer de fantastische tips in je 1e alinea ik ga ze zeker uitpluizen en kom dan hier later nog op terug met je, verder is mijn vraag aan jouw Max dat als Kleinder Liempde als "Li" werd genoteerd hoe dan Groot Liempde werd genoteerd in diezelfde Boxtelse huiskohieren? Dit is mij namelijk onduidelijk geworden nu ik jouw verhaal zo lees.

Verder wil ik je mijn excuses aanbieden, het was namelijk vooral mijn bedoeling om e.e.a. duidelijk te krijgen omtrent de familie Smeerbol en niet om verwarring te zaaien dus vandaar mijn excuses. Ook bij de Smeerbols is het na jouw verhaal hierboven nog eens te meer een extra stimulans om nog eens verder te rechercheren naar die familie, mijn vraag aan jouw max of jij nog steeds denkt dat ze eventueel vanuit Balsvoort naar Kleinder Liempde zijn vertrokken of dat men hier of 2 aparte takken Smeerbol kan spreken?

Het lijk mij winst dat we nu wel het patroniem van Hendrik Van Rooy man van Catharina Peter Smeerbol weten, tenminste als ik me eigen niet vergis was dit in ons eerste draadje van het echtpaar Van Roij-Smeerbol nog niet duidelijk toch?

Voorts wil ik je er nogmaals op wijzen Max dat bij het uitzoeken van adressen te Lennisheuvel uit bijvoorbeeld het jaar 1736 de toponiemen "Den Laatsten Stuiver" en "Den Clijnen Engel" qua locatie en omgeving in al die eeuwen nauwelijks verandert zijn en dat men dus Jan Marcelis Van Kuijk die men in het jaar 1736 op het adres Lennisheuvel nr. 32 vind in de directe omgeving van Den Laatsten Stuiver op nr. 29 kunnen plaatsen en we zodoende dus heel nauwkeurig kunnen vaststellen dat hij in de directe omgeving van het huidige Kinderbos, Banisveld en ten zuid-westen van het huidige Lennisheuvel woonde.

Fijne avond nog verder toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 20 december 2016 om 21:38
Hey Max ik dacht altijd dat mijn overgrootouders met mekaar getrouwd waren omdat ze simpelweg bij mekaar in de buurt woonden en eventuele belangen voor dit huwelijk hooguit tot aan de generatie van mijn betovergrootouders gingen, des te meer moet ik nu toch wel ff bijkomen hoor nu blijkt dat de familiebinding tussen mijn overgrootouders dus al minstens zo'n 200 jaar bestonden. Ik heb ook altijd gedacht toen ik naar programma's als Joris showroom keek dat die oude boeren en boerinnekes altijd dr hele leven lang op de boerderij woonde en dat dit al vele eeuwen oud gebruik was doch verbaast het me dan toch des te meer om te zien dat men o.a. in de 18e eeuw al een heel flexibele argrarische arbeidsmarkt kende.

Allebeneur, om dan niet al teveel uit te wijden, ik wil je allereerst bedanken voor weer de fantastische tips in je 1e alinea ik ga ze zeker uitpluizen en kom dan hier later nog op terug met je, verder is mijn vraag aan jouw Max dat als Kleinder Liempde als "Li" werd genoteerd hoe dan Groot Liempde werd genoteerd in diezelfde Boxtelse huiskohieren? Dit is mij namelijk onduidelijk geworden nu ik jouw verhaal zo lees.

Verder wil ik je mijn excuses aanbieden, het was namelijk vooral mijn bedoeling om e.e.a. duidelijk te krijgen omtrent de familie Smeerbol en niet om verwarring te zaaien dus vandaar mijn excuses. Ook bij de Smeerbols is het na jouw verhaal hierboven nog eens te meer een extra stimulans om nog eens verder te rechercheren naar die familie, mijn vraag aan jouw max of jij nog steeds denkt dat ze eventueel vanuit Balsvoort naar Kleinder Liempde zijn vertrokken of dat men hier of 2 aparte takken Smeerbol kan spreken?

Het lijk mij winst dat we nu wel het patroniem van Hendrik Van Rooy man van Catharina Peter Smeerbol weten, tenminste als ik me eigen niet vergis was dit in ons eerste draadje van het echtpaar Van Roij-Smeerbol nog niet duidelijk toch?

Voorts wil ik je er nogmaals op wijzen Max dat bij het uitzoeken van adressen te Lennisheuvel uit bijvoorbeeld het jaar 1736 de toponiemen "Den Laatsten Stuiver" en "Den Clijnen Engel" qua locatie en omgeving in al die eeuwen nauwelijks verandert zijn en dat men dus Jan Marcelis Van Kuijk die men in het jaar 1736 op het adres Lennisheuvel nr. 32 vind in de directe omgeving van Den Laatsten Stuiver op nr. 29 kunnen plaatsen en we zodoende dus heel nauwkeurig kunnen vaststellen dat hij in de directe omgeving van het huidige Kinderbos, Banisveld en ten zuid-westen van het huidige Lennisheuvel woonde.

Fijne avond nog verder toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
J F Van der Meer zei op 20 december 2016 om 21:39
Ook excuus voor de dubbele reactie haha
Max zei op 20 december 2016 om 22:22
Ik heb ook nog het eerste huwelijk van Hendrik van Rooij gevonden op scan 6 van NG trouwboek 1729-1750, waar hij inderdaad Hendrik Aarts van Roi genoemd wordt. Grappig dat op de pagina ervoor het huwelijk van Antoni van Kuik vermeld staat, waarin is aangegeven dat hij te Esch geboren was.

Liempde was een zelfstandig dorp en komt daarom niet voor in de huiskohieren van Boxtel. Uit het eerder genoemde item Van Roij/Smeerbol meen ik mij nog te kunnen herinneren dat Evert van Erp in Klein Liempde woonde. Misschien moet je dat er nog even op nazoeken.
Max zei op 20 december 2016 om 22:26
Om precies te zijn: op 7 oktober 2015 om 13:23 uur.
Jermaine Van der Meer zei op 21 december 2016 om 02:39
Hey Max het is al laat maar wederom bedankt voor alle aanknopingspunten en hulp ik zal ook nog eens de artikelen uit 2015 er inderdaad erop naslaan en dan beloof ik vervolgens met een reactie te komen, ik kwam Jan en Adriaen Marcelissen (mits dit de goede personen zijn althans) ook nog bij een uitgifte van nieuwe erve tegen in de schepenprotocollen | Boxtel | 1718-1734 | Akten van overdrachten en geloften (link: http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&miadt=235&mizig=701&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mires=0&mizk_alle=Marcelissen&mibj=1730&miej=1760) bij de scan 47 tegen (rechter bladzijde onderaan rechts), voorts kwam ik ook nog

Op scan 45 een tegen grondtransport ten behoeve van Antonij Verhoeven (bovenaan links) en onderaan (ook links) op dezelfde bladzijde word hij als een belender vermeld Op scan 44 word over een grondtransport ten behoeve van Wouter Verhoeven gesproken (rechter bladzijde bovenaan), is de Jan Marcelissen te vereenzelvigen met Jan Marcelis Van Kuijk en had hij dus nog een broer Adriaen Marcelis genaamd en waren Antonij en Wouter Verhoeven dan wellicht familie van Maria Verhoeven? Het zou opzich wel logisch zijn omdat voornoemde erven en percelen uit de scans 44, 45 en 47 naar mijn inziens dus feitelijk aan mekaar moeten hebben gegrensd!

Weltrusten alvast!
Max zei op 21 december 2016 om 17:06
In hetzelfde inventarisnummer 115 komen op scan 261 links Adriaen Marcelis Tielemans en wijlen Jan Marcelis Tielemans voor (6-9-1728). Zij zijn zonen van Marcelis Jan Tielemans en Jenneke Adriaan Aart Evers. Het gaat bij de door jou genoemde akten om de uitgifte van nieuwe percelen op de Halderheide. De uitgifte begint op scan 39. Ik zou daar niet direkt conclusies aan verbinden wat betreft familierelaties. Maria Aarts Verhoeven is gedoopt te Haaren op 04-12-1697.
Jermaine Van der Meer zei op 21 december 2016 om 21:09
Hey Jan dat is scherp van je, ik moet nog steeds die tips van de familie Smeerbol uitzoeken dus daar kom ik gegarandeerd nog met je op terug ik ben namelijk net pas thuis. Maar denk jij dat onderstaande Adriaen Marcelissen van het uittreksel over het landgoed Bergenshuizen bij Vught dan ook niet de juiste persoon was? Want is die Adriaen van de hoeve Bergenshuizen er dan ook weer een van Tielemans of juist wel weer een van de Van Kuijks? ik vraag je dit Max omdat uit het uittreksel (zie hieronder) van deze hoeve blijkt dat men gebruik mocht maken van de Gemeijnt te Esch dus dit dan in combinatie doet mij dan wel weer een belleke rinkelen jouw niet max?

Hieronder het desbetreffende uittreksel:

9.296 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.296)
167 Verklaring ter instantie van de Heer Gijsbertus Paeijmans op basis van een perkamenten brief dd. 10 juli 1505 van Dirck Belants betreffende een stede gelegen onder Vught genaamd Opte Hoeve en een tweede brief dd. 6 mei 1643. Aan deze hoeve is het gebruiksrecht gekoppeld van de gemeynt van Esch. In 1643 vindt een transport plaats onder Esch van Antonis Eymerts Jan Jansen Covels en Adriaen Marcelissen aan Joost Janssen ten behoeve van Jenneken de weduwe van Matthijsen van deen Heesakker. Een transportbrief dd. 13 januari 1645 te Esch waarin sprake is van een ‘nieuw betimmerde hoeve’ te Vught ter plaatse genaamd Bergenshuijsen. Een vierde en laatste schepenbrief van 15 juli 1659 te Esch waarin men toestaat aan de erfgenamen van wijlen Lambert van den Heesakker de eigendom van een bepaalde ‘nieuw betimmerde hoeve’ inde parochie Sint Pieter te Vught ter plaatse genaamd Bergenshuijsen. Het document is ondertekend door J.Turnhout – 17 juli 1761.

Datering: 17-7-1761

Pagina: 456

Plaats: Vught

Toegangsnummer: 9

Inventarisnummer: 296 (aanvragen )


Bron: Domeinen

Geografische namen: • Vught
Max zei op 22 december 2016 om 14:39
It doesn't ring my bell...

Marcelis Martens van Kuijk zou rond 1670 geboren moeten zijn. Ik zie niet hoe een eventuele zoon van hem in een schepenbrief uit 1643 op zou kunnen duiken. Er komt in de dtb-registers verder ook helemaal geen Adriaan Marcelissen van Kuijk voor. Het lijkt me dat je je beter kunt beperken tot de namen die wel bekend zijn. Kinderen van Marcelis Martens van Kuijk en Lijsken Handrickx te Boxtel:

Martinus 18-01-1693 (get. Rudolphus van Tennenbroeck & Maria Martini van Cuijck)
Guilielma 06-07-1695 (get. Franciscus Martens & Joanna Hendrickx)
Guilielma 24-03-1698 (get. Guilielmus Baijens & Erken Janssen)
Joannes 15-09-1700 (get. Henricus Schellen & Adriana Martini per Joanna Henrici Schellen)
Cornelius 02-01-1702 (get. Joannes Dirckx & Anna Joannis per Adriana Roelants)
Antonius ca. 1704 (geb. te Esch?)

(Getuige Roelant Paulus van Tonnebroeck is in 1686 getrouwd met Adriana Handerix Scellen, een zus van Lijsken Handrickx, die in 1702 Adriana Roelants wordt genoemd).
Jermaine Van der Meer zei op 22 december 2016 om 22:24
Hey Max.

Ik heb je informatie nog eens tegen het licht aangehouden, bijzonder om wellicht te vermelden is dat bij het consent (dit is naar mijn inziens de toestemming voor het te sluiten huwelijk) bij Antoni Van Kuik alleen nog de vader vermeldt word terwijl zijn moeder (II.2.1.6.1.2) Lijske(n)/Thijsken Handerix/Handerickx/Marcellissen (Schellen) niet meer genoemd word en bij Maria Verhoeven nog alle 2 de ouders bij het consent vermeld worden. Zoals ge je eigen misschien nog wel kunt herinneren Max heb ik nog wel eens getracht een volledige kwartierstaat te maken waarbij gij als een der stamvaders (II.2.1.6.1.2) Marcelis Merte(n)/Marte(n) Tonisse Van Kuijck/Kuijckens aan droeg (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/meer-informatie-gevraagd-over-joannes-marcelis-van-kuijc-en-maria-hendrici-van-boxtel-wie-waren-bijvoorbeeld-hun-ouders) in voornoemde link ziedde als ik me eigen niet vergis de laatste aanpassing (onderaan de pagina) die ik toen daaraan gedaan heb, doch ik heb daar zeer me twijfels bij omdat bij die laatste aanpassing bij Marcelis Marten in mijn kwartierstaat de vermoedelijke doopdatum 16-06-1668 staat genoteerd.

Hoe het ook zij mijn twijfel is of Marcelis Marten/Merten Van Kuijk niet iets te vroeg geboren is om in 1730 nog te kunnen leven, alhoewel ik nu aan het rekenen ben zou hij in 1730 ongeveer 62 moeten zijn geweest zodat je hypothese wellicht toch nog zou kunnen kloppen Max. Ik moet je trouwens nog wel op een foutje van je wijzen Max, in het onderwerp over het echtpaar Van Roij-Smeerbol ziedde bij je commentaar van 3 november 2015 om 23:24 uur (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol) dat je weer verwijst naar een uittreksel van mij die ik op 3 november 2015 om 15:25 uur met nog wat andere uittreksels toen had gepost waarbij ik je bericht hier nog eens re-post:

Max zei op 3 november 2015 om 23:24 uur
Zie 15:25 uur:

(...) een verbrande huisplaats met een klein huisje daarbij staande met hof genaamd Den Gecroonden Beijr binnen de baronie van Boxtel naast de weduwe Dirck Smeerbol, den prince De Hornes Baron van Boxtel tot op erve St. Jooris. (..)

Sorry, ik had erbij moeten zetten dat net St. Jooris de Jorishoeve werd bedoeld..
Ge verwijst daarmee naar onderstaande uittreksel:

7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 106 Andries Vorstenbosch gehuwd met Jenneken Verheijden, nagelaten weduwe van Jan van Mier hebben overgegeven aan Jan Arnoldus Janssen van Mier en het kind van Maria Elisabeth van Mier verwekt bij Willem Wijntjes een verbrande huisplaats met een klein huisje daarbij staande met hof genaamd Den Gecroonden Beijr binnen de baronie van Boxtel naast de weduwe Dirck Smeerbol, den prince De Hornes Baron van Boxtel tot op erve St. Jooris. Item een perceel teulland binnen de voorschreven baronie genaamd Het Schaephuijs naast Goort Sandtegoets en de andere zijde toebehorende tot Rossemalen. Item een hof genaamd Den Borghacker met wijngaard.
Datering:
01-07-1716
Pagina:
228 -229
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
74
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Veghel

Waarbij ter opheldering het andere uittreksel dat ik toen had gepost wellicht ook nog van pas komt:

5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 21 Codicil en testament van Dirck Gorissen Smeerbol en zijn vrouw Lijsken dochter Michiel Zegers. Ze hebben op ?. februari 1675 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaardes gemaakt die ze alsnog goedkeuren en maken er een aanvulling op, Ze willem dat al hun vaste bezit na hun dood teruggaat naar de zijde van de familie waarvan het afkomstig is. Het bezit van de testateur gaat naar de kinderen van zijn broer en zuster, hoofdelijk te delen inclusief Adriaen natuurlijke zoon van Jacob Huijberts verwekt bij Alitken Gorissen Smeerbol, zijnde de zuster van de testateur. Hij wil dat zijn smidsgereedschap na zijn dood wordt verkocht en het geld gaat dan naar zijn vrouw Lijsken indien ze hem overleeft die daarvan het vruchtgebruik houdt. Het bezit van de testatrice naar haar dood gaat naar haar 3 zusters. Actum St. Michielsgestel
Datering:
04-01-1683
Pagina:
25r
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
10
Scan:
Register inzien
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
Sint-Michielsgestel

De fout diegge toen had gemaakt Max is om te suggereren dat Sint Joris naast de Gecroonde Beer dezelfde was als de Sint Jorishoeve te Luissel, dit is dus niet het geval en dat kunde dan ook in de Boxtelse huizenlijst van 1736 (zie de link: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1736.pdf) zien waarbij ge ziet dat het adres van de Gecroonde Beer waarvan op dat moment Peter Van Esch (wel weer een toepasselijke achternaam haha) zowel de eigenaar als de bewoner was toentertijd te Boxtel-Binnen nr. 81 gelegen was en waarbij dan de vraag rijst welke Sint-Joris hier dan wel word bedoeld? Awel nu kan ik op dit laatste punt toevallig wel een mooi antwoord geven door je de volgende links te geven allereerst kan ik je alvast verklappen dat het van oorsprong 17e eeuwse Sint-Joris oorspronkelijk op de hoek van de Molenstraat en de Stationsstraat te Boxtel stond:
http://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11486&search=Kuijk&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1

En het moet niet veel gekker worden maar ook nu weer komen we in de bovenstaande artikel agge goed leest de Van Kuijks tegen, Mijntje Van de Sande-Van Kuijk die in de Sint-Joris te Boxtel-binnen een bakkerij had was namelijk de zus van ons betovergrootvader Gerardus Adriaan Van Kuijk, hieronder wat foto’s van Mijntje Van de Sande-Van Kuijk, daaronder een foto van Mijntje met haar zussen (allen zussen dus van mijn betovergrootvader) en voor de gein zal ik je ook nog foto’s tonen van mijn betovergrootoudersvader Gerardus Adriaan Van Kuijk en Maria Theresia Geboers:

http://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=09005&search=Kuijk&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1
http://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11746&search=Kuijk&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1 (hier staat ze er dus op met haar zussen)

https://www.myheritage.nl/person-7003490_134799501_134799501/gerardus-adriaanzn-van-kuijk-ii#!photo-134799501-0-7003490-7500099 (mijn betovergrootvader Gerardus Adriaan Van Kuijk)

https://www.myheritageimages.com/P/storage/site134799501/files/50/02/01/500201_288203259215hat4p095ad.jpg (Maria Theresia Geboers was ons betovergrootmoeder die dus getrouwd was met Gerardus Adriaan Van Kuijk, Maria Theresia Geboers is uiteindelijk in 1956 te Boxtel gestorven op 96 jarige leeftijd!!!)
Er rijst nu een probleem dat ik dus in de periode rond 1716 de familie Smeerbol bij het hof van de Gecroonde Beer aantref te Boxtel-Binnen, waardoor ik nu toch wel heel erg begin te twijfelen of deze familie verwant was aan de Smeerbol te Balsvoort, maja het kan denk ik qua tijdspanne in theorie nog steeds mogelijk zijn inderdaad. Verder is dus nog leuk om te vermelden dat de familie Van Kuijk dus vanaf 1880 tot nu ongeveer onafgebroken eigen zaken heeft gehad, wat dus wil zeggen dat de familie Van Kuijk nu al zo’n 126 jaar dus eigen zaken heeft!!!
Ik hoop nu Max dagge dr dus van overtuigd bent dat de Sint Joris te Boxtel-Binnen niet te vereenzelvigen is met de Sint-Jorishoeve te Luissel. Terugkomend op de hoofdonderwerpen heb ik ook nog gekeken naar de ouders van Hendrik Aarts Van Rooij, in jouw commentaar van het forumonderwerp over het echtpaar Van Roij-Smeerbol van 19 oktober 2015 om 23:01 uur (zie nogmaals de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol) en op hetzelfde forumonderwerp om 20 oktober 2015 om 14:20 uur schrijf je dat het patroniem van Henricus Van Rooij ook nog een klein probleempje is daar hij bij de doop van z'n eerste kind met zijn eerste vrouw Aldegundis van der Steen (zij kwam of uit Bocholtz of uit Boekholt onder Straelen te Duitsland) in 1730 Henricus Adriani van Roij word genoemd. Ik denk na al die talloze huiskohieren die ik je heb laten zien dat we niet meer hoeven te twijfelen dat het patroniem van Henricus dus Aart moet zijn en dat zijn opa wellicht Adrianus moet zijn, en heette hij dan misschien niet Henricus Aart Adriaans Van Rooij?

Als wij het eens zijn Max dan wil ik je nog wat oude uittreksels van me laten zien die ik ook bij het oude onderwerp over het echtpaar Van Roij-Smeerbol heb gepost, ik begin er namelijk langzaam van overtuigd te raken dat de ouders van Henricus Van Rooij een zoon was van Aert van Rooij en Mechteld Hendrick Willems de Volder en dat de vader van Aert wellicht Hendrick heette zodat we op zoek moeten gaan naar een Aert Hedricks Van Rooij te Nieuw-Herlaar en dat Hendriena aarts Van Rooij dus de zus was van Hendrick aarts Hendricks Van Rooij die zelf dus weer getrouwd was met Catharina Smeerbol!

Kijk hier nog maar eens die oude uittreksels terug:

5121.62 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.62)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 23 Nadat genoemde verkoop van hiervoor door Hendriena Aarts van Rooij heeft plaatsgehad, verscheen hier Jan Hendricks van Rooij, oom van de genoemde verkoopster mede wonend te Luijssel onder Boxtel en belooft vanwege dat huiske en erf etc. de kopers (kinderen) te vrijwaren voor enige lasten meer als die erop bevonden zouden worden, waarvoor hij zijn persoon en bezit verbindt en onderwerpt zich daarbij aan de rechtspraak. Actum als boven, getekend: Jan Hendrick van Rooij, I Elsevier, J. M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
Datering:
29-12-1716
Pagina:
31r
Soort akte:
Borgstelling
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
62
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Sint-Michielsgestel


5121.62 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.62)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 22 Henderina dochter Aert van Rooij, verwekt bij Mechteld Hendrick Willems de Volder met haar voogd, wonend te Luijssel in de baronie van Boxtel, verkoopt aan Goijaert, Jan, Lambert en Marieken alle kinderen van Marieke Harrigs, het eerste kind verwekt in in eerste huwelijk bij Corst Goijaerts Scheijven en de laatste 3 kinderen verwekt in tweede huwelijk bij Jan Goossens van Helmond, een erf met een huisje erop, groot ca. 24 roedes, alhier te Gestel te Nieuw Herlaer, b.p. Adriaen Gerit Spierincks, Huijbert Leermaker, de straat daar, zoals ze bij een deling van het bezit van haar ouders heeft geerfd. De verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie, datum 29 december 1716, getuigen Isaaq Elsevier drossaard en Job Martin de Lange, als schepen. Getekend: I. Elsevier, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
Datering:
[12-1716]
Pagina:
29v
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
62
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Sint-Michielsgestel

Ik heb ook nog eens op de naam Roelant Paulus van Tonnebroecken gezocht en ik kwam erachter dat hij op de site van Dortmans-Steverink (zie de link: https://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?id=F4976) vermeld word en dat hij wonderbaarlijk genoeg ook weer getrouwd was met een Adriana Henricus Schellen, was zij misschien weer de tante van (II.2.1.6.1.2) Lijske(n)/Thijsken Handerix/Handerickx/Marcellissen dochter van (I) Henricus Adriani (Schellen) en Heijlwigis?
Mn commentaar word nu toch wel weer erg lang dus ik zal m.b.t tot de families van der Loo Heuvenaers (Heuvelmans), Van Boxtel en Eijmberts etc. etc. eerst nog eens enige studie op de Boxtelse huiskohieren gaan verrichten, en dan zal ik daar later nog wel op terug komen met aanvullende reacties.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 22 december 2016 om 22:24
Hey Max.

Ik heb je informatie nog eens tegen het licht aangehouden, bijzonder om wellicht te vermelden is dat bij het consent (dit is naar mijn inziens de toestemming voor het te sluiten huwelijk) bij Antoni Van Kuik alleen nog de vader vermeldt word terwijl zijn moeder (II.2.1.6.1.2) Lijske(n)/Thijsken Handerix/Handerickx/Marcellissen (Schellen) niet meer genoemd word en bij Maria Verhoeven nog alle 2 de ouders bij het consent vermeld worden. Zoals ge je eigen misschien nog wel kunt herinneren Max heb ik nog wel eens getracht een volledige kwartierstaat te maken waarbij gij als een der stamvaders (II.2.1.6.1.2) Marcelis Merte(n)/Marte(n) Tonisse Van Kuijck/Kuijckens aan droeg (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/meer-informatie-gevraagd-over-joannes-marcelis-van-kuijc-en-maria-hendrici-van-boxtel-wie-waren-bijvoorbeeld-hun-ouders) in voornoemde link ziedde als ik me eigen niet vergis de laatste aanpassing (onderaan de pagina) die ik toen daaraan gedaan heb, doch ik heb daar zeer me twijfels bij omdat bij die laatste aanpassing bij Marcelis Marten in mijn kwartierstaat de vermoedelijke doopdatum 16-06-1668 staat genoteerd.

Hoe het ook zij mijn twijfel is of Marcelis Marten/Merten Van Kuijk niet iets te vroeg geboren is om in 1730 nog te kunnen leven, alhoewel ik nu aan het rekenen ben zou hij in 1730 ongeveer 62 moeten zijn geweest zodat je hypothese wellicht toch nog zou kunnen kloppen Max. Ik moet je trouwens nog wel op een foutje van je wijzen Max, in het onderwerp over het echtpaar Van Roij-Smeerbol ziedde bij je commentaar van 3 november 2015 om 23:24 uur (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol) dat je weer verwijst naar een uittreksel van mij die ik op 3 november 2015 om 15:25 uur met nog wat andere uittreksels toen had gepost waarbij ik je bericht hier nog eens re-post:

Max zei op 3 november 2015 om 23:24 uur
Zie 15:25 uur:

(...) een verbrande huisplaats met een klein huisje daarbij staande met hof genaamd Den Gecroonden Beijr binnen de baronie van Boxtel naast de weduwe Dirck Smeerbol, den prince De Hornes Baron van Boxtel tot op erve St. Jooris. (..)

Sorry, ik had erbij moeten zetten dat net St. Jooris de Jorishoeve werd bedoeld..
Ge verwijst daarmee naar onderstaande uittreksel:

7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 106 Andries Vorstenbosch gehuwd met Jenneken Verheijden, nagelaten weduwe van Jan van Mier hebben overgegeven aan Jan Arnoldus Janssen van Mier en het kind van Maria Elisabeth van Mier verwekt bij Willem Wijntjes een verbrande huisplaats met een klein huisje daarbij staande met hof genaamd Den Gecroonden Beijr binnen de baronie van Boxtel naast de weduwe Dirck Smeerbol, den prince De Hornes Baron van Boxtel tot op erve St. Jooris. Item een perceel teulland binnen de voorschreven baronie genaamd Het Schaephuijs naast Goort Sandtegoets en de andere zijde toebehorende tot Rossemalen. Item een hof genaamd Den Borghacker met wijngaard.
Datering:
01-07-1716
Pagina:
228 -229
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
74
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Veghel

Waarbij ter opheldering het andere uittreksel dat ik toen had gepost wellicht ook nog van pas komt:

5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 21 Codicil en testament van Dirck Gorissen Smeerbol en zijn vrouw Lijsken dochter Michiel Zegers. Ze hebben op ?. februari 1675 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaardes gemaakt die ze alsnog goedkeuren en maken er een aanvulling op, Ze willem dat al hun vaste bezit na hun dood teruggaat naar de zijde van de familie waarvan het afkomstig is. Het bezit van de testateur gaat naar de kinderen van zijn broer en zuster, hoofdelijk te delen inclusief Adriaen natuurlijke zoon van Jacob Huijberts verwekt bij Alitken Gorissen Smeerbol, zijnde de zuster van de testateur. Hij wil dat zijn smidsgereedschap na zijn dood wordt verkocht en het geld gaat dan naar zijn vrouw Lijsken indien ze hem overleeft die daarvan het vruchtgebruik houdt. Het bezit van de testatrice naar haar dood gaat naar haar 3 zusters. Actum St. Michielsgestel
Datering:
04-01-1683
Pagina:
25r
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
10
Scan:
Register inzien
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
Sint-Michielsgestel

De fout diegge toen had gemaakt Max is om te suggereren dat Sint Joris naast de Gecroonde Beer dezelfde was als de Sint Jorishoeve te Luissel, dit is dus niet het geval en dat kunde dan ook in de Boxtelse huizenlijst van 1736 (zie de link: http://www.stamboom-liempde-boxtel.nl/huiscohierboxtel1736.pdf) zien waarbij ge ziet dat het adres van de Gecroonde Beer waarvan op dat moment Peter Van Esch (wel weer een toepasselijke achternaam haha) zowel de eigenaar als de bewoner was toentertijd te Boxtel-Binnen nr. 81 gelegen was en waarbij dan de vraag rijst welke Sint-Joris hier dan wel word bedoeld? Awel nu kan ik op dit laatste punt toevallig wel een mooi antwoord geven door je de volgende links te geven allereerst kan ik je alvast verklappen dat het van oorsprong 17e eeuwse Sint-Joris oorspronkelijk op de hoek van de Molenstraat en de Stationsstraat te Boxtel stond:
http://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11486&search=Kuijk&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1

En het moet niet veel gekker worden maar ook nu weer komen we in de bovenstaande artikel agge goed leest de Van Kuijks tegen, Mijntje Van de Sande-Van Kuijk die in de Sint-Joris te Boxtel-binnen een bakkerij had was namelijk de zus van ons betovergrootvader Gerardus Adriaan Van Kuijk, hieronder wat foto’s van Mijntje Van de Sande-Van Kuijk, daaronder een foto van Mijntje met haar zussen (allen zussen dus van mijn betovergrootvader) en voor de gein zal ik je ook nog foto’s tonen van mijn betovergrootoudersvader Gerardus Adriaan Van Kuijk en Maria Theresia Geboers:

http://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=09005&search=Kuijk&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1
http://www.beeldbankboxtel.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11746&search=Kuijk&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1 (hier staat ze er dus op met haar zussen)

https://www.myheritage.nl/person-7003490_134799501_134799501/gerardus-adriaanzn-van-kuijk-ii#!photo-134799501-0-7003490-7500099 (mijn betovergrootvader Gerardus Adriaan Van Kuijk)

https://www.myheritageimages.com/P/storage/site134799501/files/50/02/01/500201_288203259215hat4p095ad.jpg (Maria Theresia Geboers was ons betovergrootmoeder die dus getrouwd was met Gerardus Adriaan Van Kuijk, Maria Theresia Geboers is uiteindelijk in 1956 te Boxtel gestorven op 96 jarige leeftijd!!!)
Er rijst nu een probleem dat ik dus in de periode rond 1716 de familie Smeerbol bij het hof van de Gecroonde Beer aantref te Boxtel-Binnen, waardoor ik nu toch wel heel erg begin te twijfelen of deze familie verwant was aan de Smeerbol te Balsvoort, maja het kan denk ik qua tijdspanne in theorie nog steeds mogelijk zijn inderdaad. Verder is dus nog leuk om te vermelden dat de familie Van Kuijk dus vanaf 1880 tot nu ongeveer onafgebroken eigen zaken heeft gehad, wat dus wil zeggen dat de familie Van Kuijk nu al zo’n 126 jaar dus eigen zaken heeft!!!
Ik hoop nu Max dagge dr dus van overtuigd bent dat de Sint Joris te Boxtel-Binnen niet te vereenzelvigen is met de Sint-Jorishoeve te Luissel. Terugkomend op de hoofdonderwerpen heb ik ook nog gekeken naar de ouders van Hendrik Aarts Van Rooij, in jouw commentaar van het forumonderwerp over het echtpaar Van Roij-Smeerbol van 19 oktober 2015 om 23:01 uur (zie nogmaals de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol) en op hetzelfde forumonderwerp om 20 oktober 2015 om 14:20 uur schrijf je dat het patroniem van Henricus Van Rooij ook nog een klein probleempje is daar hij bij de doop van z'n eerste kind met zijn eerste vrouw Aldegundis van der Steen (zij kwam of uit Bocholtz of uit Boekholt onder Straelen te Duitsland) in 1730 Henricus Adriani van Roij word genoemd. Ik denk na al die talloze huiskohieren die ik je heb laten zien dat we niet meer hoeven te twijfelen dat het patroniem van Henricus dus Aart moet zijn en dat zijn opa wellicht Adrianus moet zijn, en heette hij dan misschien niet Henricus Aart Adriaans Van Rooij?

Als wij het eens zijn Max dan wil ik je nog wat oude uittreksels van me laten zien die ik ook bij het oude onderwerp over het echtpaar Van Roij-Smeerbol heb gepost, ik begin er namelijk langzaam van overtuigd te raken dat de ouders van Henricus Van Rooij een zoon was van Aert van Rooij en Mechteld Hendrick Willems de Volder en dat de vader van Aert wellicht Hendrick heette zodat we op zoek moeten gaan naar een Aert Hedricks Van Rooij te Nieuw-Herlaar en dat Hendriena aarts Van Rooij dus de zus was van Hendrick aarts Hendricks Van Rooij die zelf dus weer getrouwd was met Catharina Smeerbol!

Kijk hier nog maar eens die oude uittreksels terug:

5121.62 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.62)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 23 Nadat genoemde verkoop van hiervoor door Hendriena Aarts van Rooij heeft plaatsgehad, verscheen hier Jan Hendricks van Rooij, oom van de genoemde verkoopster mede wonend te Luijssel onder Boxtel en belooft vanwege dat huiske en erf etc. de kopers (kinderen) te vrijwaren voor enige lasten meer als die erop bevonden zouden worden, waarvoor hij zijn persoon en bezit verbindt en onderwerpt zich daarbij aan de rechtspraak. Actum als boven, getekend: Jan Hendrick van Rooij, I Elsevier, J. M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
Datering:
29-12-1716
Pagina:
31r
Soort akte:
Borgstelling
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
62
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Sint-Michielsgestel


5121.62 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.62)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 22 Henderina dochter Aert van Rooij, verwekt bij Mechteld Hendrick Willems de Volder met haar voogd, wonend te Luijssel in de baronie van Boxtel, verkoopt aan Goijaert, Jan, Lambert en Marieken alle kinderen van Marieke Harrigs, het eerste kind verwekt in in eerste huwelijk bij Corst Goijaerts Scheijven en de laatste 3 kinderen verwekt in tweede huwelijk bij Jan Goossens van Helmond, een erf met een huisje erop, groot ca. 24 roedes, alhier te Gestel te Nieuw Herlaer, b.p. Adriaen Gerit Spierincks, Huijbert Leermaker, de straat daar, zoals ze bij een deling van het bezit van haar ouders heeft geerfd. De verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie, datum 29 december 1716, getuigen Isaaq Elsevier drossaard en Job Martin de Lange, als schepen. Getekend: I. Elsevier, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
Datering:
[12-1716]
Pagina:
29v
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
62
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Sint-Michielsgestel

Ik heb ook nog eens op de naam Roelant Paulus van Tonnebroecken gezocht en ik kwam erachter dat hij op de site van Dortmans-Steverink (zie de link: https://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?id=F4976) vermeld word en dat hij wonderbaarlijk genoeg ook weer getrouwd was met een Adriana Henricus Schellen, was zij misschien weer de tante van (II.2.1.6.1.2) Lijske(n)/Thijsken Handerix/Handerickx/Marcellissen dochter van (I) Henricus Adriani (Schellen) en Heijlwigis?
Mn commentaar word nu toch wel weer erg lang dus ik zal m.b.t tot de families van der Loo Heuvenaers (Heuvelmans), Van Boxtel en Eijmberts etc. etc. eerst nog eens enige studie op de Boxtelse huiskohieren gaan verrichten, en dan zal ik daar later nog wel op terug komen met aanvullende reacties.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
J Van der Meer zei op 22 december 2016 om 22:25
excuus voor de dubbele reactie
Max zei op 23 december 2016 om 00:41
Je hebt gelijk, Jermaine, met Sint-Joris werd niet de Sint-Jorishoeve in Luissel bedoeld. Dà hedde goe gezien. Leuke foto's van je 'betovergroottante'.

Over Dirck Goris Smeerbol kun je nog meer vinden via de volgende link:
www.bhic.nl/onderzoeken/forum/dirck-gooris-smeerbol-diens-erfenis-1718

Hendriena van Rooij was een halfzus van Hendrick. Zij was inderdaad een dochter van Aert Henricks van Rooij en Mechtildis Hendrick Willems de Volder. Heel goed gevonden. Henrick was een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader met Maria Lodewijks. Zie ook: www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol.

Als je mijn vorige bijdrage wat beter had gelezen, had je kunnen zien dat ik daarbij vermeld had dat: "Getuige Roelant Paulus van Tonnebroeck is in 1686 getrouwd met Adriana Handerix Scellen, een zus van Lijsken Handrickx, die in 1702 Adriana Roelants wordt genoemd". Ik denk niet dat Lijsken een dochter is van Henricus Adriani en Heijlwigis, omdat hij dan nog geen 16 jaar geweest zou zijn bij zijn eerste huwelijk (ca. 1652). Dat lijkt mij erg jong. Henrick Arien Schellen was ca. 28 jaar in 1665.

Van Henrick Arien Schellen en Jenneke zijn de volgende kinderen bekend:

- Adriana 08-06-1665
- Cateleijn 11-12-1667
- Paulus 26-06-1671
- Jan 22-07-1674
- Jenneken 19-01-1678
- Peter 05-09-1680
- Marie 22-07-1683
Het is wel waarschijnlijk dat Elisabeth (Lijsken) in 1662 of 1663 is geboren.

In de NG inschrijving van het huwelijk op 22-12-1686 van Roelant Paulus en Adriana staat vermeld dat hij 27 jaar was en zij 23 jaar. Dat klopt dus ongeveer met de bovenstaande doopdatum. Bij de dopen van hun kinderen komen o.a. de volgende getuigen voor: Paulus Handricx (broer van Adriana), Elisabeth Hendrickx (zus), Joannes Schellekens, Adrianus Schellekens, Catharina Henrici Schellekens (zus) en Paulus Schellen. De namen Schellen en Schellekens worden in de dtb-registers wel vaker door elkaar gebruikt.
Max zei op 23 december 2016 om 13:20
Er schiet mij ineens te binnen, dat er in het doopboek van Boxtel 1647-1697 tussen oktober 1660 en eind april 1663 nauwelijks dopen zijn ingeschreven (26 stuks) en ook in 1664 is tussen mei en oktober geen doop ingeschreven. Dat is dus een mogelijke verklaring voor het ontbreken van de doop van Elisabeth Henrick Arien Schellen. Bij haar huwelijk (NG, boek 28.1) in 1692 staat vermeld dat zij 30 jaar oud was.
Jermaine Van der Meer zei op 23 december 2016 om 23:41
Hey Max sorry dat ik nu met zo'n schrale reactie kom maar mijn DNS server lag eruit waardoor ik nog vrijwel geen enkel onderzoek heb kunnen doen. Wel heb ik je artikel over de reconstructie van het Boxtelse Tongeren en omgeving deels gevolgd en ik wou je vragen voor als je die lijsten af hebt of je ze dan allemaal naar me toe wilt sturen?
Max zei op 24 december 2016 om 12:18
Hey grappenmaker, ik denk dat ze over een maand of drie wel af zullen zijn...

Fijne Kerst alvast.
Jermaine_Vd_meer@live.nl zei op 24 december 2016 om 16:53
Hey Max ik heb hieronder misschien nog een klein kerstcadeautje voor je, althans als je nog niet op de hoogte was van de uittreksels. Ik heb het uittreksel m.b.t de Gecroonde Beer & Sint-Joris er ook nog eventjes bijgevoegd zodat je chronologisch een goed overzicht hebt van wie waar nou precies verbleef in die tijd. Ge geeft verder aan dat zijn erfenis met erfgenamen in het inv. nr. Boxtel, 115, folio 7r etc., 27-12-1718 te vinden zijn, doch als je kijkt naar het voornoemde uittreksel over de Gecroonde Beer & Sint-Joris dan moet Dirck Smeerbol al voor -1-07-1716 gestorven zijn! Als je hier verder beneden kijkt ziedde dat de erfgenamen van een Simon Willem Smeerbol een stuk land naast het Haessennest bezit hadden, maar of ze daar ook gewoond hebben dè moete men niej vraoge? In ieder geval krijg je daarmee weer wat meer inzicht in de geografische geschiedenis van deze familie, wellicht loont het de moeite om dit toponiem eens op oude kaarten proberen te zoeken.

Ik wens jouw ook hele fijne feestdagen toe Max en alvast een gezond & gelukkig 2017 toegewenst, laat je het me weten als de kalkoen klaar is?
Met vriendelijke groet, Jermaine Van der Meer

Hieronder de desbetreffende uittreksels:

5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
21 Codicil en testament van Dirck Gorissen Smeerbol en zijn vrouw Lijsken dochter Michiel Zegers. Ze hebben op ?. februari 1675 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaardes gemaakt die ze alsnog goedkeuren en maken er een aanvulling op, Ze willem dat al hun vaste bezit na hun dood teruggaat naar de zijde van de familie waarvan het afkomstig is. Het bezit van de testateur gaat naar de kinderen van zijn broer en zuster, hoofdelijk te delen inclusief Adriaen natuurlijke zoon van Jacob Huijberts verwekt bij Alitken GorissenSmeerbol, zijnde de zuster van de testateur. Hij wil dat zijn smidsgereedschap na zijn dood wordt verkocht en het geld gaat dan naar zijn vrouw Lijsken indien ze hem overleeft die daarvan het vruchtgebruik houdt. Het bezit van de testatrice naar haar dood gaat naar haar 3 zusters. Actum St. Michielsgestel

Datering: 04-01-1683

Pagina: 25r

Plaats: Sint-Michielsgestel

Toegangsnummer: 5116

Inventarisnummer: 10 (aanvragen )


Scan: Register inzien


Bron: Notarissen

Geografische namen: • Sint-Michielsgestel


392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Willemke Dirck Ariens, eerder weduwe van
Aert Peter Aerts
Gijsbertien Dielissen als vrouw van Joris
de kinderen van Anthonie Dirck Gielen
Jan Lavignie, schepen
Hendrick Marijnen, schepen
Joris Martens, man van
Arien Tijssen
W. Pels
Jan Corsten de Raet als man van Willemke
Dirck Smeerbol
Adriaan van de Voort
Dirck Gielen van de Sande
Michiel Janssen van der Sande

Datering: 1695-1718

Pagina: 103v (scan 107 links)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 113 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
A. Huijgens
Adriaen Eijmberts
Adriaen Eijmberts, voogd over
Catalijn onnozele dochter van wijlen Willem Gorissen
Sijmon Willem Gorissen
Johan Lavingie
Hendrick Marijnen, schepen
Adriaen van Miert
W. Pels
Dirck Gorissen Smeerbol, voogd over
Nicolaes Smits, schepen
Marten van Tuijl

Datering: 1695-1718

Pagina: 71r (scan 74 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 113 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Dirck van Abeelen
Jan Janssen van den Akeren, zwager van
Jan van Ameijden
Jacob Driessen
Hendrik van den Broeck
Ariaen Corsten
Jacob Karsmakers als man van Cathalijn
Dirck Ariaens Santegoets
Hendrick Goijaerts
de weduwe van Jan de Leijaert (ook als Feijaert geschreven)
de heer Lamotte
de weduwe van Jan Peeters
Hendrick Leendert Rademakers
Dielis van Rundt
de weduwe van Dirck Smeerbol
Cathatlijn dochter van Adriaen Peters van der Voordt
Maurus van der Voort
Hendrick Dircks van Zon

Datering: 1695-1718

Pagina: 233r (scan 237 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 113 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
J. van de Braken, schepen
de weduwe van Dirck Conincks
Dielis van Cuijck
A. van Duijnen, drossaard
J. Prasers, bij afwezigheid van de secretaris
de erfgenamen van Dirck Smeerbol
Hendrick Tuelincks
Adriaen van der Voort

Datering: 1695-1718

Pagina: 142v (scan 147 links)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 113 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Dirck van Abeelen
J. van de Braken, schepen
A. van Duijnen, drossaard
Marten van Hall, schepen
Hendrick de Leijert
J. Prasers, bij afwezigheid van de secretaris
de erfgenamen van Dirck Smeerbol
Adriaen van der Voort
Vrijbergen, ontvanger

Datering: 1695-1718

Pagina: 140r (scan 144 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 113 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Hendrick Aerts
Adriaen Jan Baijens
Jenneken Jan Santegoets
Adriaen van Houtum
Corst Peter Lamberts
Peter Arien Tijssen
Dirck Smeerbol
Adriaen van der Voort

Datering: 1695-1718

Pagina: 105r (scan 108 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 113 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen:

392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Adriaentie dochter van Bastiaens van de Braken verwekt bij diens vrouw Jenneken
Cornelis, Marie, Antonet en Jenneken als kinderen van Bastiaen van der Braken
Willemijn dochter van Bastiaen van de Braken
Peter Jaspers de Bresser als man van Adriaentie
Peternel Dircks
Jan en Geertruij, kinderen van Jan Gevers verwekt bij wijlen diens vrouw Keuntie
Jenneken dochter van Jan Gevers
Michieltien Jan Gevers
Willemke dochter van Jan Gevers
Hendrick van Giersbergen als man van Mariken
de kinderen van Joost Goossens
Cornelis van Hal als man van Lisbeth
J. Hasevoet
Corstiaen Lathouwers als man van Jenneken
Jan Schellen als man van Willemijn
Jacob Hendricks den Ouden
Jenneken dochter van Hendrick den Ouden
Jenneken, Cornelis, Geertruij en Marie, kinderen van Hendrick den Ouden
Lisbeth dochter van Hendrick den Ouden verwekt bij diens vrouw Peternel
Marieken dochter van Hendrick den Ouden
Michiel Hendricks den Ouden
Willemijn Gevers den Ouden
de weduwe van Dirck Smeerbol
Jenneken dochter van Adriaen van Vught verwekt bij diens vrouw Michieltien
Joost Adriaens van Vught
Gerit Janssen van de Sande als man van Jenneken
Peter van de Sande
Keuntie dochter van Michiel Segers

Datering: 1708-1718

Pagina: 145v (scan 141 links)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 114 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Margriet weduwe van Peter Verbeeck
de heer Blotenburgh
A. van Duijnen, drossaard
de erfgenamen van Jan Goossens
J. Hasevoet
Nicolaes Lavignie, schepen
de weduwe van Dirck Smeerbol
de weduwe van Willem van de Ven
Willem van de Ven
Peter van de Sande, schepen

Datering: 1708-1718

Pagina: 146r (scan 141 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 114 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
106 Andries Vorstenbosch gehuwd met Jenneken Verheijden, nagelaten weduwe van Jan van Mier hebben overgegeven aan Jan Arnoldus Janssen van Mier en het kind van Maria Elisabeth van Mier verwekt bij Willem Wijntjes een verbrande huisplaats met een klein huisje daarbij staande met hof genaamd Den Gecroonden Beijr binnen de baronie van Boxtel naast de weduwe Dirck Smeerbol, den prince De Hornes Baron van Boxtel tot op erve St. Jooris. Item een perceel teulland binnen de voorschreven baronie genaamd Het Schaephuijs naast Goort Sandtegoets en de andere zijde toebehorende tot Rossemalen. Item een hof genaamd Den Borghacker met wijngaard.

Datering: 01-07-1716

Pagina: 228 -229

Soort akte: Transport

Plaats: Veghel

Toegangsnummer: 7700

Inventarisnummer: 74 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Veghel
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
de weduwe van Elen Jan Bancken
W. van Boekhorst, schepen
N. de Cort, schepen
J. Sprangers
M. van Landsberg
de kinderen van Zeijmen Smeerbol (herdgang Lennisheuvel)
Wilbert Stoopen
Maria weduwe van Goijaert Veldermans
C. van Vrijbergen
Antonij Janssen van de Sande

Datering: 1718-1734

Pagina: 64r (scan 66 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 115 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
Max zei op 24 december 2016 om 17:44
19-04-1707 obiit Simon Smerbol
Bron: idem
Max zei op 24 december 2016 om 18:08
Het "Haesenest" kwam uit het bezit van Dierck Arien Stoopen:

392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
90 Jan Vrancken als man van Maeijken, Arien Jan Hendricks a Kempen als man van Jenneken, beiden dochters van Dierck Arien Stoopen, door deze Dierck verwekt bij diens vrouw Aeltien, ieder voor een derde deel, verder Adriaen zoon van Eijmert Hendricks door deze Eijmert verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Dierck Ariaen Stoopen verder Willem Goorissen als man van Hendricksken ook dochter van Eijmert Hendricks en Ariken, hebben verklaard een deling te hebben gemaakt van het bezit afkomstig van hun grootvader. Genoemde Adriaen Eijmert Hendricks krijgt een stuk akkerland genoemd de Haesenest, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Willem Goorissen waarvan is afgedeeld, Jan Arien Empels, Dielis Jan Thijssen, Jan Jans Craenen. (...) Genoemde Willem Gorissen krijgt een huis, hofstad en aanliggend erf, gelegen te Boxtel in de herdgang van Lennesheuvel, belendend Adriaen Eijmerts dat ervan is afgedeeld, Jan Arien Empels, Dielis Jan Thijssen, de gemeenschappelijke straat. etc.
Datering: 24-02-1656
Pagina: 61v
Soort akte: Boedeldeling
Plaats: Boxtel
Jermaine Van der Meer zei op 25 december 2016 om 15:14
Ach de Stoopjes daar zijn ze weer..... ik kan me nog herinneren dat we flink hebben liggen stoeien met Boxtels-Oisterwijkse namen als Stoopen en Eijmerts/Eijmberts haha, ik zal binnenkort ff voor je kijken of ik het toponiem Haessenest kan vinden op de kaarten of nog eventueel in het archief, nog ff terug komend op de Van Rooijs Ik denk dat Aart Henricks Van Rooij nog een oom Jan moet hebben gehad


392.82 Index schepenprotocol Boxtel (392.82)
Herman Antonis
Matheus Adriaens van Herlaer
Cornelis van de Leemputte en zijn kinderen
Cornelis Janssen Rijder
Cornelis Janssen van Roij, ingebieder van Den Bosch
Jan Cornelis van Roij

Datering: 1620-1621

Pagina: scan 41 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 82 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
Het heeft niet veel toegevoegde waarde maar ik kwam Aert nog tegen in onderstaand uittreksel


5121.62 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.62)
81 Goijaert en Lambert zoons en erfgenamen van Marieke Hartighs, welke Goijaert is verwekt bij Corst Goijaert Schepens de eerste man van Merieken en welke Lambert is verwekt door Jan Goossens van Helmond in het tweede huwelijk van genoemde Marieke, ook handelend voor hun broer Jan en zuster Marieke, alle inwoners te St. Michielsgestel, verkopen aan Jan Willem Haerwasser, inwoner alhier, een erf met daarop een huisje groot ca. 24 roedes, alhier te St. Michielsgestel te Nieuw Herlaer, b.p. Adriaen Gerit Spierincks, Huijbert Leermaekers, de straat daar, zoals ze hebben gekocht van Hendrina dochter van Aert van Rooij. De verkopers doen afstand van het bezit en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, getuigen als schepenen Jan van de Pol en Aelbert van der Cammen als gecommiteerden van de drossaard Elsevier, datum als voor. Getekend: Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, S. Voltelen secretaris. (boven de akte staat ruil, maar is hier verwerkt als ware het een eenzijdige verkoop, zie de vorige akte ook)

Datering: 13-05-1719

Pagina: 86v

Soort akte: Verkoop

Plaats: Sint-Michielsgestel

Toegangsnummer: 5121

Inventarisnummer: 62 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Sint-Michielsgestel
Wilbert Steenbakkers zei op 26 december 2016 om 21:42
Hallo allen,

ik had de laatste tijd door omstandigheden heel weinig tijd (en zin) om aan genealogisch onderzoek deel te nemen. Ik verwacht dat dit komend jaar wel beter gaat worden en zal dan mij website weer updaten. Aanvullingen van Boxtel én Liempde komen er aan! Mijn database bevat ondertussen ruim 157.000 personen en 60.000 relaties.

Jermaine Van der Meer : ik ben vereerd met je complimenten. Leuk dat er toch nog dingen gevonden worden.
Jermaine Van der Meer zei op 28 december 2016 om 00:13
Dag meneer Steenbakker. Leuke feestdagen gehad?

Het werk wat u voor Boxtel en omgeving heeft verzet is zn compliment zeker dubbel en dwars waard! Ik zou dan ook graag u aanvullingen willen ontvangen en ik vraag me af of u die eventueel ter zijnentijd naar mij via de mail zou willen sturen, als de omstandigheden die u onlangs heeft meegemaakt negatief zijn geweest dan wil ik zeker een harde werker als u alvast een super goed en gezond 2017 toewensen en dat het nieuwe jaar u maar veel gezondheid en voorspoed mag brengen.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 29 december 2016 om 03:15
Hey Max

Allereerst het nieuws voor jouw dat het toponiem het Haesenest volgens de boedelscheiding van 24-02-1656 afkomstig is van Adriaen Eijmert Hendricks, ik weet niet exact hoe ik e.e.a. moet interpreteren maar ik ga er vanuit dat deze Adriaen Eijmert Hendricks dus da vader van Dierk Arien Stoops moet zijn geweest. Het voornoemde toponiem word trouwens ook nog Belend door Willem Goorissen deze laatste krijgt in dezelfde akte ook een huis toebedeeld!
zou in de onderstaande uittreksels met Adriaen Adriaens (Arien Arien) en Jan Ariens (de laatste word in de akte van 1678-1681 genoemd) de vader en/of de broer(s) van Dierck Ariaen Stoopen genoemd worden, met de Dirck Stoopen uit de erfdeling van 04-04-1631 en de verkoop uit 13-10-1637 zien men dat er een en dezelfde persoon bedoeld word als onze Dierk Ariaens. Ik denk trouwens gezien de draaiboom die genoemd word dat hij dan in de Mijlstraat (of daaraan) moet hebben gewoond daar dit voordat de oude Grintweg werd aangelegd de verbindingsweg tussen Boxtel en Lennisheuvel was (zie verder de link: http://www.canonvanoirschot.nl/geburen/een-nieuwe-grindweg-de-oude-grintweg). Wellicht zijn deze ‘mogelijke’ broers dezelfde als de kinderen van Ariaen Stoopen die in de akte van 15-1596 worden genoemd, ik denk gezien de akte van 1596-1602 verder dat Ariaen Henrick Stoopen (overleden tussen 1596 en 1602) en Catarijn de ouders van in ieder geval Dierck Ariaen Stoopen zouden moeten zijn.

Het zou dan verder zo moeten zijn dat de in dezelfde genoemde akte Henrick Henricks Stoopen de broer van de dan op dat moment al overleden Ariaen Henrick is, waarschijnlijk had Adriaen Henrick Stoopen gezien de akte van 1609-1611 ook nog een buitenechtelijke dochter genaamd Elisabeth die hij bij ene Henriksken verwekt moet hebben. Verder ziet men bij de erfdeling van 06-06-1637 dat Dirck Adriaens Stoopen zijn woonplaats of bezitten bij de gemeijne straat ter hoogte van de Oetendonken moet hebben gehad, Men kan buiten de kaart van Boxtel uit 1832 (te downloaden via de heemkundekring Boxtel met behulp van google earth pro) ook op google maps en vervolgens op google streetview kijken bij het boerderijterras Jacobushof (de Middendreef 2) en dan ziedde op de hoek van van de Middendreef en Beukendreef aan gene kant van de straat (via dn Middenhoef) nog een boerderij met de naam de “Oetendonken” erop zodat we de huidige locatie van dit toponiem exact kunnen achterhalen (de locatie komt overigens exact overeen met de oude kaarten).

Adriaen Adriaens Stoopen heet volgens de verkoop van 13-02-1636 2 kinderen bij zijn vrouw Helena dochter van Henrick Gerit Elias over d’Aa te weten Adriaen en Michiel, volgens de verkoop van 13-02-1636 blijken Adriaen Adriaens Stoopen zijn grootouders van moeders zijde bezittingen gehad te hebben op Roond (in de akte word van Roont gesproken) waar Adriaen Adriaens een rente uit heeft geërfd Volgens de verkoop van 12-04-1634 blijkt het echtpaar Stoopen-over d’Aa ook nog een zoon Adam te hebben. de kinderen krijgen in voornoemde akker bezittingen toebedeeld te Tongeren, uit de vernadering van 07-12-1639 door Adriaen Adriaens Stoopen blijkt dat Adam Willems Van Bruegel waarschijnlijk verwant was aan zijn vader zodat we de de voornoemde voornaam Adam van een van Adriaens zonen in een bepaald daglicht kunnen plaatsen en verder zien we dat een van de bezittingen der voornoemde grootouders van Adriaen Adriaens een toponiem was met de naam Haesenbeempd en wellicht was dit toponiem weer verwant met het toponiem Haessennest?

In de schuldbekentenis van 26-04-1633 zien we niet alleen Dirck Arien Stoopen als belender optreden maar ook Matteus Michiel Van Erp die van de schuldenaar Jan Arien Wouters een jaarlijkse leefrente van 3 gulden krijgt uitgekeerd, deze Matteus Michiel Van Erp. Deze Matteus Michiel Van Erp zien we ook opduiken op nr IV van mijn stamboomreconstructie van een tijdje geleden (zie voor de laatste aanpassing van toen de volgende link http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo, en dan onderaan de pagina), de dochter van de Matteus Michiel te weten Handerske Michielse van Erp trouwt op 27-02-1689 te Oirschot later met de weduwnaar Aert Peter Hoevenaers (zie, in dezelfde link Aert Peter op nr. VI.1 hij was weer de weduwe van Maria Jaspers van den Bichelaar).

VI.1 Aert Peter Hoevenaers eerder getrouwd met Maria Jaspers van den Bichelaar en later getrouwd op 27-02-1689 te Oirschot met Handers/Handerske Michielse van Erp dochter van Michiel Mattheus van Erp uit het eerste huwelijk:
VI.1.1 Cornelius Petri Hoevenars/Huvenars/Hoevenaars (zie XI. Zie nogmaals de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo)

Als de Adriaen Adriaens (Arien Arien) Stoopen uit de van 04-04-1631 niet de vader van maar de broer van Dirck Arien Stoopen was dan was Arien Jan Stoopen die tijdens 03-01-1632 wellicht de vader van deze personen, als men vervolgens naar 07-12-1639 kijkt dan kan men wellicht concluderen dat Adriaen Adriaens Stoopen zijn vrouw te weten Helena Hendricks Gerits Elias over d’Aa wellicht eerder getrouwd is geweest met ene Willem Van Bruegel en dat dan Adam Willems Van Bruegel zijn stiefzoon en Henrica de dochter van Adam Willems Van Bruegel dan de stief kleindochter was van Adriaen Adriaens Stoopen. Verder zien we nog andere bekende figuren opduiken in de verkoop van 22-11-1638, zie hieronder nogmaals een korte terugblik op mijn stamboomreconstructie:

VIII.1.1 Adrianus Eijmerts/Emberti die in 1685 ook getuige bij de doop van een kind van Sijmon Willem Smeerbol en Catharina en deze Catharina Simons was in 1693 dan weer getuige bij de doop van Maria Hendricks van Boxtel! Er is nog een getuige die in 1688 ook bij een kind van Sijmon Willems voorkomt, nl.: Goort Huijberts. En Adriana was op haar beurt weer getuige bij de doop van Petrus Simon Smeerbol in 1691getrouwd met Maria/Mariken Laureijs Ariens/Ariaens uit dit huwelijk:
V Arnoldus gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 04-07-1701
V.1.1.1.1 Henrica gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 13-02-1703 (getuigen: Wouter van Boxtel)
V.1.1.1.2 Elisabet gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 05-11-1704
V.1.1.1.3 Joannes gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 02-06-1706
V.1.1.1.4 Joannes gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 27-08-1707
V.1.1.1.5 Adrianus gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 09-03-1709
V.1.1.1.6 Joanna Maria gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 17-01-1713
(zie nogmaals de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo)
Ik kom voornoemde heren Dirck Arien Stoopen en Adriaen Eijmberts ook nog samen tegen in de boedeldeling van 04-10-1635, in 1654 maakt Dierck Arien Stoopen z’n testament trouwens op. Uit de boedelscheiding van 24-02-1656 zien we dat de dochters van Dierck Arien Stoopen respectievelijk Maeijken en Jenneken getrouwd waren met Jan Vrancken en Arien Jan Hendricks a Kempen

Ik kwam bij de familie Stoopen en aanverwanten nog de volgende toponiemen tegen

- Een stuk teelland genaamd De Scavroie
- Lennisheuvel, aan de draaiboom daar
- Akkerland genaamd de Aeracker gelegen onder Lennisheuvel (gelegen aan de draaiboom, en het werd dus belend door de gemeijnte van Oetendonck)
- De Gemeijnte van Oetendonck gelegen onder Lennisheuvel (zie boven mijn beschrijving over dit toponiem)
- (Akker)land genaamd den Wateracker/ ‘t Waterackerken gelegen onder Tongeren
- De gemeenschappelijke mestweg
- Akkerland genaamd (aan) de Braeck gelegen onder Roond
- Een akker genaamd ’t heijvel(k)t gelegen onder Roond
- De gemeijnte van Kempen (hier word denk ik de huidige kampina mee bedoeld)
- Een perceel weiland genaamd de Ekersen Beemd
- Een stuk hooiland genaamd de Hasenbeemd (belend door rivier de Aa, waarmee denk ik de Beerze word bedoeld)
- Een stuk weiland genaamd ’t Weijken onder Roond (ook belend door de Aa)
- Een perceel weide en heigrond genaamd ’t Smaelbroeck gelegen onder Roond (hier had jij Max al op 4 augustus 2016 om 15:18 uur een commentaar naar Jan Toirkens op geschreven zie nogmaals jouw eigenste forumonderwerp: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/dirck-gooris-smeerbol-diens-erfenis-1718, verder word dit toponiem schijnbaar in 2 gesplitst door de Aa)
- Helft van een gelegen in de Tongercampen
- Een stuk akkerland genaamd de Laerbraeck onder Roond
- Een perceel akkerland genaamd genaamd de Sluijs onder Roond
- Een stuk weiland genaamd de moerbeemd te wisselen met de Boxbeemd daar, de helft belendend op de grens van Roond en Tongeren en de rivier de Aa en de Boxbeemd zelf (werd met dit wisselen ruilen bedoeld of iets anders?)
- Een stuk akkerland de Hedzij (mij is niet duidelijk of ook dit toponiem zich op of nabij de grens van Roond, Tongeren en de Aa bevond?)
- Een stuk akkerland genaamd de Sluijsakker (lag dit toponiem net het akkerland de Sluijs ook onder Roond of word hier zelfs een en hetzelfde toponiem mee bedoeld?)
- Een akker genaamd het Zesterzaad gelegen onder Klein Liempde
- De Gemeenschappelijke straat (onder Roond)
- Huis, tuin etc. aan de Strijpt gelegen te Boxtel binnen de bruggen
- Een perceel teelland genaamd de Haverdries, gelegen onder Lennisheuvel
- een stuk teelland genaamd de Scherpenberch gelegen onder Lennisheuvel
- een perceel land genaamd 't Huefken aan de Dreijboom gelegen onder Lennisheuvel
- een perceel teelland genaamd de Boeracker gekegen gelegen onder Lennisheuvel
- een weiland genaamd 't Quaet Velt gelegen onder Lennisheuvel
- een perceel teelland genoemd 't Cleijn Ackerken gelegen onder Lennisheuvel
- een heiveld genoemd Oetendonck gelegen onder Lennisheuvel
- een weiland in de Cortste Steegde gelegen onder Lennisheuvel
- de Viswei gelegen onder Lennisheuvel
- een weiland achter de weijer aan de Smaelbroecken (bij de Smaelbroeken lag in die tijd dus schijnbaar ook een visvijver)
- op het Asslaer
- Een weilandje genaamd het Weijerken
- een stuk hooiland in de Sweelders gelegen onder Lennisheuvel (heden ten dage als de Zweelders gespeld)
- Een weilandje genaamd het Cleijn Sweelderken gelegen onder Lennisheuvel
- Een stuk heide en Hooiland in de Hedingen gelegen onder Lennisheuvel (er staat de gemeijnte van Barnsveld maar hier moet naar mijn inziens Banisveld staan)
- Een stuk weiland gelegen in de Dorssend(en) gelegen onder Lennisheuvel (belend door o.a. de Oetendonck)
- Een stuk akkerland genaamd de Grote Richtpad gelegen onder Lennisheuvel
- De Coolhof gelegen onder Lennisheuvel
- Het zesterzaad land gelegen onder Lennisheuvel
- De Cleijne Richtpad gelegen onder Lennisheuvel
- 2 stukken akkerland genaamd de Drie en Vier Lopenzaad gelegen onder Lennisheuvel
- Een stuk akkerland genaamd de Haesenest gelegen onder Lennisheuvel
- Een weiland genaamd den Hertshoornbunder gelegen onder Lennisheuvel
- Een weiland genaamd de Heijweij gelegen onder LennisheuvelHieronder alle uittreksels waar ik bovenstaand verhaal op baseer, door mij enigszins chronologisch gerangschikt:

392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Denis Driessen
Henrick Sebert Brants
jonker Goossen van Brecht
Joorden Peter Joordens
Peter Martens
Jan Eijmbert van Oetelaer
de kinderen van Ariaen Stoopen
Wouter zoon Jan Timmermans
Sacharias van Son

Datering: 1591-1596

Pagina: scan 226 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 75 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
meester Henrick van Broeckhoven
Jan Alarts
Marten Jan Goijaerts
Peter Jacobs van Rund
Aerden Hessels, timmerman
Ariaen Dircks
Jan Gerits van Oisterwijck
Ariaen zoon van Michiel Henricks
Catarijn weduwe van Ariaen Henrick Stoopen
Henrick Henricks Stoopen
Jacob Willems
Mariken dochter van Jan Henricks
Peter Michiels
Jan en Simon kinderen van Jan Michiels
Jan Henrick Michiels
Jan zoon .... (vervolg van akte ontbreekt)

Datering: 1596-1602

Pagina: scan 157 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 76 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Wouter zoon van Marten Wouters
Marten zoon van Wouter Marten Wouters
Ariaen Dircks
Jan Gerits van Oisterwijck
Adriaen zoon Michiel Henricks
Cathalijn weduwe van Arien Henrick Stoopen
Henrick Henrick Stoopen
Jacop Willem Jacops
Mariken dochter van Jan Henricks
Peter Michiels
Jan en Sijmon als kinderen van Jan Michiels
Jan Henrick Michiels
Jan zoon Jacop Geverts
Iken dochter van Henrick Michiels
Leendert Lamberts
Aleijt Henrick Michiels
Laureijs Willems van de Marcelaer
Jan Aelberts cum suis
Roelof Goossens

Datering: 1596-1602

Pagina: scan 150 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 76 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
184 Op de volgende voorwaardes hebben Herman Jacops en Jacop van de Zande als voogden over de twee minderjarige kinderen Jan Jansen … (valt deels weg, mogelijk van de Berg zie de bieder hierna) in het openbaar een stuk teulland verkocht, gelegen te Boxtel onder Tongeren, genoemd de Scavroie, groot ca. 3 lopenzaad, daaruit jaarlijks 3 oort als chijns te betalen. Er wordt verkocht tegen karolusguldens van elk 20 stuivers of in ander goed gangbaar geld, bij de overdracht te voldoen. De verkopers reserveren voor zichzelf alle gehoede (afgeknotte) eikenbomen en nog 3 eikenbomen per komende mei op te ruimen. De akker is per a.s. oogsttijd stoppelbloot te aanvaarden, volgens pachtrecht. Het opbod zal zijn per heden datum over 8 dagen om 2 uur namiddag, waarbij elke slag 2 gulden doet, half en half te betalen. Voor elke gulden opbrengst dient een stuiver te worden betaald, door de verkoper naar keuze te bekeren en 2 gulden als schrijfgeld. Bij de officiele verkoop moeten alle beloftes etc. worden vastgelegd. Als het bezit niet genoeg opbrengt, kan de koop worden opgehouden. Verder zal de verkoop plaatsvinden volgens de vrijwillige rechtspraak daarin voor schepenen van Boxtel. Actum als voor, getuigen H.v.Hall en a Kempen als schepenen. (Adriaen Adriaens Stoopen heeft gemijnd voor .... iedere slag 10 stuivers, samen 4 slagen, nog 2, Gerit Janssen van de Berch nog slagen. Geen datum vermeld.)

Datering: 00-00-16??

Pagina: 234r

Soort akte: Verkoopvoorwaarden

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 50 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
482.7 Index Index schepenprotocol Liempde (482.7)
Niclaes Adriaens
Jan Daniels, voogd
Corstiaen Eijmberts, schepen
Henriksken dochter wijlen Goijaert Gielis verwekt bij diens vrouw Heijlken
Jan Goijaert Gielis, wiens moeder was
Lijntken dochter van wijlen Goijaert Gielis verwekt bij diens vrouw Helijken
Neesken dochter van Jan Goijaert Gielis verwekt bij diens vrouw Heijlken
Jan Geraert Goossens, schepen Boxtel 1609
Laureijs Henricks, schepen
Margriet dochter van wijlen Jacop Dirck Hoppenbrouwers
Peter Janssen als man van Elisabeth
Jan Janssen van den Melcroth
Jan Jan Roeffen, schepen Boxtel 1609
Adriaen Adriaen Stoopkens
Elisabeth dochter wijlen Adriaen Henrick Stoopen verwekt bij diens vrouw Henriksken
Elisabeth dochter van wijlen Jan Wouter Henrick Uden
Gerard en Dirck, zoons en hun zuster Marijken, minderjarige kinderen van Jan zoon wijlen Dirck Henrick Uden
Goijaert en Philips, zoons van wijlen Dirck Henrick Uden
Heijlken dochter van Wouter Henrick Uden
Heijlken Henrick Uden, vrouw van
Philips zoon wijlen Wouter Henrick Uden
Wouter en Jacop, zoons wijlen Jan Wouter Henrick Uden
Jaspaer Willems als man van Neesken
Seger en Jan Willems, broers en hun zuster Grietken (?), door Willem verwekt bij diens vrouw Lijntken

Datering: 1609-1611

Pagina: 17v

Plaats: Liempde

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 482

Inventarisnummer: 7 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Liempde

392.78 Index schepenprotocol Boxtel (392.78)
Goijaert Henricks de Gruijter
Jan Antonis
Marijke weduwe van Hanrick Herberts
Jenneken weduwe van Peter Wouters en haar kinderen
Adriaen Corstiaens
Gijsbert Wouters
de weduwe van Gerit Gerits
Jan Antonis van de Boer
Cornelis Janssen van Roij
Peter Jacobs van Rund
Willemke weduwe van Gerit Gerits
Dirck Arien Stoopen
Margriet weduwe van Dirck Lamberts

Datering: 1612-1613

Pagina: scan 29 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 78 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Gijsbert Antonis
Maijken weduwe van Jan Jacops
Cornelis Joachims
Adriaen en Michiel zoons wijlen Adriaen Adriaens Stoopen
Jacob Willem Verkerck
Heer Daniels Verrijt
Jacques Jacques de la Vignie
Sijken Jans vrouw van Jacob de la Vignie

Datering: 1616-1617

Pagina: scan 24 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 79 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Heijlke dochter wijlen Henrick Gerit Elias
Adam zoon Willem Janssen
Aert Leijten Janssen
Lucas Lamberts
Henrick Leijten
Claes Peters
Adriaen en Michiels zoons wijlen Adriaen Adriaens Stoopen
Catarina weduwe van Adriaen Stoopen
Adam Willems

Datering: 1616-1617

Pagina: scan 23 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 79 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Merten zoon wijlen Quinten Aerts
wijlen Quinteijn Aerts
Jan Bartholomeus
Merten Goijaerts
Aelbert zoon wijlen Willem Diercks van de Camp
Claes Peters
Jan Jan Roeffen
Jan Servaessen
Dierck zoon wijlen Adriaen Henrick Stoopen

Datering: 1618-1619

Pagina: scan 8 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 80 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.83 Index schepenprotocol Boxtel (392.83)
Adriaen zoon wijlen Jan Janssen van de Bichelaer
Jan, Ariaen en Claes zoons van wijlen Jan Jansen van de Bichelaer
Lambert Goijaerts
Goijaerden Lamberts
Mattijs Matheeuws
Geraert Roijmans
Dirck Ariens Stoopen
Willem Jans van de Weghe

Datering: 1622-1623

Pagina: scan 48 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 83 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.83 Index schepenprotocol Boxtel (392.83)
Sebert Geldens
de kinderen van Jan Goijaerts
Jacob Henricks
Peter Henricks
Elias Elias van de Laerschot
Joestken weduwe van Lambert Mattijssen
Dierck Adriaens Stoopen

Datering: 1622-1623

Pagina: scan 8 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 83 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.85 Index schepenprotocol Boxtel (392.85)
Jan Jan Craen
Aert Hoppenbrouwer
meester Rochus Lemnius
Mattijs Mattheeus
Michiel zoon wijlen Jan Mattijssen
de kinderen van Wouter in de Ploech
Geraert Roijmans
Niclaes Willem Scheijmakers
Dirck Ariens Stoopen
Catarina weduwe van Jan Timmermans in Esch
Jan Wencresser in Den Bosch

Datering: 1624-1625

Pagina: scan 66 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 85 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.85 Index schepenprotocol Boxtel (392.85)
Geritke weduwe van Jan Henricks van de Amer
de kinderen van Jan Dircks
Catarina weduwe van Henrick Eijmberts
Dirck Gerits
Engelken weduwe van Hanrick Gerits
Marijke Janssen
Peter Martens
Huijbert Peters
Mathijs Henrick Santegoits
Dirck Adriaens Stoopen
Jan Janssen van Thuijl
Jenneken weduwe van Peter Wouters en haar kinderen

Datering: 1624-1625

Pagina: scan 34 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 85 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
Jan Blommaerts in De Bosch
Iken van den Dungen wonend in Den Bosch
Elias Elias
Jan Goijaerts
Peter van Haren met de zijnen
Servaes Jacops in Den Bosch
Jacop Joerdens
P. van Limborch, secretaris Boxtel 1628
Baudewijn in de Papegaai in Den Bosch
Dirck Adriaen Stoopen
Jenneken weduwe van Marten Wouters

Datering: 1625-1626

Pagina: scan 46 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 86 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
Jan Bartholomeus
Luijtken weduwe van Antonis Bartholomeus
Jan Jans Craen
de weduwe van Roelof Roelofs
Dirck Ariens Stoopen
Jenneke weduwe van Marten Wouters

Datering: 1625-1626

Pagina: scan 46 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 86 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
de kindereen van Dirck Lambert Bartholomeus
Jan Bartholomeus
Luijtken weduwe van Antonis Bartholomeus
Jan Blommaerts wonend Den Bosch
Marten Gielis
Peter van Haren cum suis
Servaes Jacobs cum suis wonend Den Bosch
Jacob Joerdens
Roelof Roelofs
Dirck Adriaens Stoopen
Peter Martens van Thuijl

Datering: 1625-1626

Pagina: scan 45 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 86 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
Jenneke dochter van Jan Aerts
Gerit Jan Antonis
Ariaen Cornelis
Catarina dochter van Willem Elias
Lambert zoon Marten Gielis
Arien Henricks
Peter Gerits Henricks
Aert Hoppenbrouwer
Hendrick Jacobs
Peter Adriaen Pauwels
Claes Peters
Dirck Adriaens Stoopen
Jan Corstiaens Vercuijlen
Aleijt weduwe van Jan Michiels van de Zande

Datering: 1625-1626

Pagina: scan 21 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 86 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.89 Index schepenprotocol Boxtel (392.89)
Dirck Adriaens van den Dijck, inwoner Lennesheuvel
Peter Geraert Geraerts, inwoner Lennesheuvel
Marten Gielissen, inwoner Lennesheuvel
Adriaen Janssen Gruenendael, gezworene Boxtel in gemeijnte Barmsvelt
Henrick Heriks de Gruijter, inwoner Lennesheuvel
Geraert Hermans, inwoner Lennesheuvel
Meus Janssen
Jan Lambrechts, gezworene Boxtel voor gemeijnte Barmsvelt
Dirck Michiels, inwoner Lennesheuvel
Aert Peters, gezworene Boxtel voor gemeijnte Barmsvelt
Cornelis van Roij
Mathijs Jan Santegoits, inwoner Lennesheuvel
Dirck Adriaens Stoopen, inwoner Lennesheuvel
vrouwe Honorina de Witthem, gravin va Meghen en Bassignij etc. etc.

Datering: 1628

Pagina: scan 6 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 89 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.88 Index schepenprotocol Boxtel (392.88)
de weduwe van Anthonis Meussen
Jan Craenen
Jan Adriaens Craenen
Frans zoon wijlen Geraert Franssen
Dirck Adriaens Stoopen

Datering: 1628

Pagina: scan 38 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 88 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
Jan Jans Craen
Catarina weduwe van Hendrick Eijmberts
de kinderen van Jan Goijaerts
Jan Jan Corsten van Ham wonend in Den Bosch
Dirck Adriaens Stoopen

Datering: 1627-1628

Pagina: scan 40 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 87 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
meester Rochus Lemnius
Dirck Adriaens Stoopen
de kinderten van Elias Elias Wouters

Datering: 1627-1628

Pagina: scan 39 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 87 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
Elisabeth Adriaens
Marten Adriaens
Adriaen Jan Henricks
Henrick Jan Henricks
Aert Hoppenbrouwer
Steven Janssen
Jan Peter Joerdens
Geraert Roijmans
Dirck Adriaens Stoopen

Datering: 1627-1628

Pagina: scan 27 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 87 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
Jan Dirck Danckolffs
Deliana dochter Peter Henrick Heessels
Steven Janssen
Jan Jan Roeffen
Adriaen Jan Adriaen Roelofs
Dirck Adriaen Stoopen

Datering: 1627-1628

Pagina: scan 3 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 87 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
de minderjarige kinderen van Jan Goijaerts
meester Rochus Lemnius
Dirck Arien Stoopen
Margriet weduwe van Wouter Timmers
de kinderen van Elias Elias Wouters

Datering: 1627-1628

Pagina: scan 40 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 87 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
94 Jan zoon wijlen Adriaen Wouters voor twee derde deel hierin en zijn zuster Keuntgen Adriaen Wouters voor een derde deel, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben gekocht van Henrick Aelberts van de Camp. Genoemde Jan krijgt de hofstad, de boomgaard, dries, akker en groesland gelegen te Boxtel in herdgang Lennesheuvel aan de draaiboom daar, belendend Jacop Joordens, de Vrouwe van Boxtel, Dirck Stoopen, genoemde Keuntgen, de gemeenschappelijke straat, de H. Geest van Boxtel. Hieruit jaarlijks 3 gulden te betalen aan de rentmeester Lemnius, 3 gulden aan Luijtgen weduwe van Antonis Meus en ca. 8 gulden aan andere distincte personen, verder de grondchijns. Nog moet er overpad worden verleend aan een groesveldje dat aan Keuntgen is toebedeeld. Genoemde Keuntgen krijgt een stuk akkerland genoemd de Aeracker, gelegen te Boxtel in herdgang Lennesheuvel aan de draaiboom, belendend de erfgenamen van Jacop Joordens, de gemeijnte van Oetendonck, de gemeenschappelijke straat, de H. Geest van Boxtel. Nog krijgt ze een stukje groesland, ter zelfder plaatse gelegen, belendend genoemde Adriaen waarvan is afgedeeld, de baanderheer van Boxtel, de tafel van de H. Geest te Boxtel. Hieruit jaarlijks een gulden aan de zusters van Orthen in De Bosch te betalejn en de chijns aan de heer. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven deze deling gestand te doen. Als er op iemands deel meer lasten blijken te drukken zullen ze die samen betalen, de een voor 2/3 en de andere voor een derde, de grondchijns daarbij tegen de penning 50, de gebuurchijns tegen de penning 20. Verder zal men elkaar overpad verlenen waar nodig. Datum 4 april 1631, getuigen Frans Janssen en Verbeeck, schepenen.

Datering: 04-04-1631

Pagina: 84r

Soort akte: Erfdeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 50 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
66 Jan Gerards van Dessel als vader en voogd van zijn zoon Gerart Janssen, en zijn dochters Helene en Henricka Janssen verwekt bij zijn vrouw wijlen Elisabeth Hendricks van de Merselaer, nadat hij daarvoor afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan, belooft aan meester Rochus Lemnius kastelein van Boxtel een jaarlijkse rente van 6 gulden 5 stuivers, vrij van lasten steeds te betalen op St. Bavodag en voor de eerste keer met St. Bavodag anno 1632, op onderpand van een stuk hooiland en heide gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel, belendend Dirck Adriaen Stoopen, Sebert Gelden Brants, Joostken weduwe van Lambert Matijssen. De schuldenaar en zijn kinderen beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente en alle lasten daarin af t e doen, behalve jaarlijks 36 stuivers aan Jan Corsten Schoenmakers in Den Bosch uit een grotere rente van 3 gulden 10 stuivers. De rente is aflosbaar met 100 gulden mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 6 oktober 1631, getuigen Goossens en Verbeeck.

Datering: 06-10-1631

Pagina: 35r

Soort akte: Schuldbekentenis

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
99 Jan zoon Willem Janssen de Visser als man van Catharina dochter van Jacop Willems, door deze Jacop verwekt bij diens vrouw Isabella, verkoopt aan Marten Jacops Willems Verbeeck de helft van het huis, tuin etc. waarvan de andere helft toekomt aan Marten zoon wijlen Jacob Willems Verbeeck, alhier te Boxtel binnen de bruggen, ter plaatse genoemd de Strijpt, belendend Adam Willems van Breugel of diens voorkinderen, Arien Jan Stoopen, Jan Hanssen, de dorpsgracht, de plaats daar genoemd de Strijpte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen,.behalve de lasten zoals vermeld in zijn brief van Boxtel d.d. 19 maart 1604. Datum 3 januari 1632, getuigen Marijnen en Verbeeck.

Datering: 03-01-1632

Pagina: 50r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
337 Jan Arien Wouters belooft aan Matteus Michiels van Erp een jaarlijkse rente van 3 gulden, steeds te betalen op de feestdag van St. Marcus evangelist en voor de eerste keer anno 1634, op onderpand van een huis, schuur, tuin en aanliggend erf, weiland en akkerland, groot ca. 20 lopenzaad, gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel nabij de draaiboom daar, belendend Jacop Joirdens, Dirck Arien Stoopen, de viswei van de heer baron van Boxtel, de gemeenschappelijke straat, de tafel van de H. Geest te Boxtel. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente en alle lasten daarvoor af te handelen. Datum 26 april 1633, getuigen Verbeeck en Goossens. (aflosbaar met 50 gulden en de achterstallige termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.)

Datering: 26-04-1633

Pagina: 136v

Soort akte: Schuldbekentenis

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
368 Adriaen Jan Hendricks verkoopt aan Dirck Adriaen Stoopen een weiland groot ca. een malderzaad, gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel achter de weijer aan de Smaelbroecken, belendend heer Erbert van de Bichelaer, Jenneken Zegers, de heer van Boxtel, Michiel Marten Dilis. Hieruit jaarlijks 11 stuivers min 2 penningen als chijns aan de heer van Boxtel te betalen. De verkoper belooft alle andere lasten van zijn kant af te handelen. Datum 21 juni 1633, getuigen Verbeeck en Joost Goossens.

Datering: 21-06-1633

Pagina: 145r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
495 Jan Lambrecht Mattijssen als man van Anna dochter van Henrick Geerit Elias over d'Aa, verwekt bij diens vrouw Angela dochter van Michiel van de Broeck, daarin een vierde part voor zichzelf, verder mede ten behoeve van Michiel zoon van genoemde Henrick en Angela daarin ook voor een vierde, Jan Henrick Willems van de Broeck als aangeselde voogd over de minderjarige kinderen van Adriaen Daniels verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van genoemde Henrick en Angela geassisteerd door Adriaen hun vader ook voor een vierde deel, verde Michiel Willems van de Broeck als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Adam Willems van Breugel verwekt bij diens vrouw Helena dochter van genoemde Henrick en Angela daarin geassisteerd door hun vader Adam, nog Adriaen zoon Arien Ariens Stoopen verwekt bij diens vrouw Helena zowel voor hemzelf als ook voor zijn broer Michiel, samen ook voor een vierde deel, hebben een deling gemaakt onder toezicht van de stadhouder van Boxtel. De voogd van de kinderen van Adam en van Adriaen en Michiel krijgt een stuk akkerland genoemd den Wateracker, gelegen te Boxtel onder Tongeren, groot 19 en drievierde roede, belendend Geerling Antonis, de andere delers waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgen ze een stuk akkerland genoemd de Braeck groot ca. 3 lopenzaad gelegen in herdgang de Roont, belendend de gemeijnte en meer anderen, de andere erfgenamen waarvan is afgedeeld, Henrick Jan Henricks. Nog krijgen ze een akker genoemd 't Heijvelkt, ter zelfder plaatse groot 1 lopenzaad en 26 roedes, belendend de andere erfgenamen waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Kempen, de kinderen van Willem Michiels van de Broeck. Nog krijgen ze een perceel weiland genoemd de Ekersen beemd, belendend de kinderen van Herbert Henricks, Adriaen Servaessen, het stroomke daar, Jan Henricks van de Zande, Arien Corsten. Nog krijgen ze het vierde deel van een stuk hooiland genoemd de Hasenbeemd, ter zelfder plaatse, belendend de rivier de Aa,

Vervolg: de gemeijnte van Kempen, Peeter Henrick van Eijndoven. Nog krijgen ze de hekft van een rente van 100 gulden kapitaal te betalen door Lambert Jooris Martens over te nemen met de vervallen en de lopende termijn. Dit lot moet ook de helft van het hek onderhouden aan de Braeck samen met het tweede lot. Verder krijgr dit lot een keuterenrecht op Kempen. Jan Lambrecht Matijssen namens zijn vrouw krijgt een stuk land genoemd't Waterackerken groot ca. 19 en drievierde roede, gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend de andere delers waarvan is afgedeeld, de kinderen van Joost Jan Antonis, de gemeenschappelijke mestweg, Geerling Antonis. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Braeck, gelegen onder de Roont groot ca. 3 lopenzaad, belendend de erfgenamen waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Elias, de gemeenschappelijke straat, Willem Jaspers. Nog een stuk akkerland genoemd't Heijvelt groot 1 lopenzaad 26 roedes ter zelfder plaatse, belendend de andere delers waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Kempen, de kinderen van Willem Michiels van de Broek. Nog een stuik weiland genoemd 't Weijken ter zelfder plaatse belendend de rivier de Aa, Henrick Jan Henricks en meer anderen, de kinderen van Jan Elias. Nog krijgt hij de helft van een perceel weide en heigrond, genoemd 't Smaelbroeck, ter zelfder plaatse, belendend Henrick Jan Henricks en meer anderen, Arien Martens, de rivier daar doormidden lopend, de gemeijnte van Kempen, Ansem Janssen van Tuijl. Nog krijgt hij de hekft van een heiveld gelegen in de Tongercampen, belendend Jan van Tuijl, de kinderen van Henrick Reijnders. Nog krijgt hij een malder rogge per jaar uit het bezit van Elias Henricks over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Dit lot moet de helft van het hek aan de Braeck mee onderhouden. Nog krijgt dit lot 2 keuterrechten op de gemeijnte van Kempen en moet dit lot 5 gulden aan het eerste lot geven. De voogd van de kinderen van Adriaen Daniels krijgt een stuk akkerland

Vervolg 2: genoemd de Laerbraeck ter plaatse als voor groot 3 lopenzaad, belendend de kinderen van Jan Michiels, genoemde Ansem en meer anderen, Geerling Antonis. Nog krijgt hij een perceel akkerland genoemd de Sluijs ter zelfder plaatse als voor groot ca. 14 roedes, belendend de andere erfgenamen, Henrick Jan Henricks, Aert Jan Franssen. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd 't Heijvelt ter zelfder plaatse als voor groot 1 lopenzaad 26 roedes, belendend de andere erfgenamen, Herman Peter Denis, de gemeijnte van Kempen, Elias Henricks. Nog een stuk weiland genoemd de Moerbeemd, te wisselen met de Boxbeemd daar, groot 2 dagmaten, de helft ervan belendend op de grens van de Roont en Tongeren, de rivier de Aa, heer Erbert van de Bichelaer cum suis, Michiel Dirck Goerts, de Boxbeemd, Lambert Marten Dilis, Willem Henrick Louw. Nog krijgt hij het vierde deel van een stuk hooiland genoemd de Saerbos, gelegen alhier onder Lennisheuvel, belendend de rivier de Aa, de kinderen van Jan Michiels van de Zande, Henrick Jan Henricks. Nog krijgt hij de helft van het heiveld in de Tongerencampen zoals eerder al omschreven. Verder krijgt hij een kapitaal van 50 gulden uit het erf van Jan Aelbers over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Hiertuit de chijns aan de heer te betalen en te moeten zorgen voor onderhoud van het hek aan het heiveld. Nog krijgt hij een keuterrecht op Kempen. Jan Lambrecht Mattijssen ten behoeve van Michiel Henrick Gerit Elias krijgt een stuk akkerland genoemd de Hedzij, groot ca. 64 en een halve roede ter zelfder plaatse als voor, belendend heer Erbert van de Bichelaer, Anna van Tuijl, Michiel Dirck Geerts, de kinderen van Jan van de Zande. Nog een stuk akkerland genoemd de Sluijsacker ter plaatse als voor groot 46 roedes, belendend de andere erfgenamen waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Elias, de kinderen van Henrick Herbers alias Happen.

Datering: 12-07-1634

Pagina: 186v

Soort akte: Erfdeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
558 Jan Goijaerts van Dessel doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik van alle bezit onder Boxtel zijnde een akker genoemd't Zesterzaad alhier onder Cleijn Liempde, belendend de erfgenamen van Jan Cornelis van Roije, Laureijs Janssen den Rademaeker, Peeter Henricks van Eijndoven. Nog betreft het een akker ook groot ca. een zesterzaad ter zelfder plaatse gelegen, belendend Marten Ariens van Berendonck, Peeter Henricks van Eijndhoven, nog betreft het een hooi- en heiveld gelegen in herdgang Lennisheuvel, belendend Dirck Arien Stoopen, Joostken weduwe van Lambrecht Mattijssen, Sebrecht Brants. Hij doet aftsand ten behoeve van zijn kinderen Henrick, Helena en Goijaert verwekt bij wijlen zijn vrouw Elisabeth, die daarvan het erfrecht krijgen. Hij belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 7 maart 1635, getuigen Henrick ter Aa en Goossens.

Datering: 07-03-1635

Pagina: 210r

Soort akte: Afstand

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
594 De genoemde verkopers ( Mattijssen/Dielissen) uit de vorige akte verkopen aan Marten Dilissen een perceel heiveld ter zelfder plaatse gelegen, belendend de kinderen van Zeger Ariens, de kinderen van Jan Adriaen Niclaessen, de kinderen van Jan Michiels van de Zande, Dirck Arien Stoopen en meer anderen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum ut supra.

Datering: 01-06-1635

Pagina: 223v

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
614 Jan Lambrecht Mattijssen als man van Anna dochter van wijlen Henrick Gerit Elias over d'Aa en van wijlen diens vrouw Angela daarin voor een vierde part, nog het vijfde deel van een vierde deel zoals bij hen gekocht van Frans Bartholomeus als man van Margriet dochter van Adam Willems van Bruegel verwekt bij diens vrouw Helene dochter van genoemde Hendrick en Angela volgens brief van Boxtel d.d. 18 februari 1635, verder Michiel zoon ven genoemde Hendrick en Angela ook voor een vierde deel, Adriaen Daniels als weduwnaar van Jenneken dochter van genoemde Henderick en Angela voor een vierde deel, Adriaen zoon van Adriaen Adriaens Stoopen verwekt bij diens vrouw Helena voor hemzelf handelend en ook voor diens broer Michiel die nog minderjarig is voor twee vijfde delen in het laatste vierde part, verder Michiel Willems van de Broeck en Adam Willems van Breugel als aangestelde voogden over Henricka en Jenneken zijnde dochters van Adam Willems van Breugel verwekt bij genoemde Helena voor twee vijfde delen van een vierde deel, welke voogden zijn gemachtigd door schepenen van Boxtel d.d. 27 juli 1635 ondertekend door C. van de Nouwlant als secretaris, verkopen aan heer en meester Rochus Lemnius rentmeester alhier, een woonhuis, hofstad, tuin, teulland etc. groot 3 en een halve lopenzaad, alhier te Boxtel onder de Roont, zoas ze van genoemde Hendrick en Angela hebben geerfd, belendend de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Jan Elias, Lambert Jorissen. Daaruit ca. 4 en een halve of 5 stuivers chijns aan de heer van Boxtel te betalen en 12 gulden per jaar aan Reijnder Peeter Claessen aflosbaar met 200 gulden. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, datum 13 augustus 1635, getuigen Goossens en Peeter Henrick Janssen.

Datering: 27-07-1635

Pagina: 234v

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
240 Deling van bezit door de kinderen van wijlen Hendrick Embers en diens vrouw Catharina. De erfgenamen zijn Eijmbert, Hendrick en Wouter, kinderen van wijlen Hendrick Embers en van Catharina, verder Dielis Jan Matijssen als man van Elisabeth, Adriaen Dirck Goijaerts als man van Catharina, Jan Antonis Bartolomeussen als man van Anna, Adriaen Jan Jacops en Embert Hendricx als voogden over Maria, Henrica en Johanna alle drie minderjarige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Hendrick Embers. Genoemde voogden van de 3 minderjarige kinderen krijgen een woonhuis, bakhuis etc. gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend noordelijk Joost Maurus Joosten, Jan Antonis dat ervan is afgedeeld, Adriaen Dirck Goijaerts, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen, genoemd de Grote Richtpad, belendend zuidelijk Jan Antonis dat ervan is afgedeeld, de Richtpad daar, Adriaen Dirck Goijaerts, Henrick de Gruijter, er is overpad over het erf van Adriaen Dirck Goijaerts. Nog krijgen ze een weilandje genoemd het Weijerken ter zelfder plaatse gelegen, belendend Dielis Jan Matijssen, Jan Antonis. Nog krijgen ze een stuk hooiland ter zelfder plaatse gelegen in de Sweelders, belendend Hendrick Evers, Eijmbert Hendricks dat ervan is afgedeeld, Willem Huijberts van Thuijl, Adriaen Eijmberts. Nog de onverdeelde helft van ca. een zesterzaad land ter zelfder plaatse als voor in de Sweelders, belendend Adriaen Jan Hendricks, de kinderen van Hendrick Everts te Liempde, een pad daar, Niclaes Goossens. Nog krijgen ze ca. 2 lopenzaad 12 roedes heide ter zelfder plaatse gelegen, belendend de kinderen van Gerit Franssen, Jan Matijssen als deler, Adriaen Antonissen, Wouter Hendricks dat ervan is afgedeeld.

Vervolg: Hieruit jaarlijks een zester rogge te betalen aan de H. Geest te Boxtel, verder een vastenavondhoen aan de heer van Boxtel, nog 12 stuivers een oort cijns in een grotere chijns van 1 gulden 7 stuivers een oort aan de heer van Boxtel, nog 150 gulden kapitaal aan de delers, waarvan de kinderen hun zevende deel zullen krijgen vanwege verkocht hout. Genoemde Jan Antonis Bartholomeussen krijgt een schaapskooi met land gelegen onder Lennisheuvel, belendend de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Embers, Adriaen Dirck Goijaerts waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Grote Richtpad, belendend de minderjarigen waarvan is afgedeeld, Dielis Jan Matijssen, Hendrick de Gruijter, Adriaen Dirck Goijaerts. Nog krijgt hij een weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Dielis Jan Matijssen, Adriaen Dircks, de minderjarige kinderen, Jan Hendricks. Nog krijgt hij een stuk hooi- en weiland onder Lennesheuvel in de Hedingen, belendend de gemeijnte van Barnsveld, Adriaen Dirk Goijaerts, Gabriel Hendriks van Bladel. Hieruit 36 gulden eens te betalen aan de erfgenamen waarvan hij zelf het zevende deel krijgt, nog 5 stuivers jaarlijkse aan grondchijns aan de heer van Boxtel uit een grotere cijns van 1 gulden 5 stuivers. Nog de helft van 1 gulden 14 stuivers 2 en een half oort gebuurchijns aan de baanderheer van Boxtel. Genoemde Dielis Jan Matijssen krijgt de Coolhof met het zesterzaad land en de Cleijne Richtpad, alles aan elkaar gelegen onder Lennesheuvel, belendend Hendrick Hendricks, het *hol* (=hool) of de sloot daar, Jan Antonissen, Luijtgaert weduwe van Antonis Bartholomeussen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een perceel weiland ter zelfder plaatse gelegen in de Dorssenden, belendend Dirck Arien Stoppen, Henrick Hendricks, Sebert Gelden Brants, de gemeijnte van Oetendonck.

Vervolg 2: Nog krijgt hij een perceel heide gelegen in de Sweelders, belendend de minderjarige kinderen als delers, Hendrick Hendricks, Adriaen Antonis, Wouter Hendricks als deler. Nog krijgt hij een schuur op het erf van Jan Antonissen af te breken tussen nu en a.s. maart. Hieruit aan de andere erfgenamen 75 gulden te betalen, waarvan Dielis ook zijn zevende part krijgt, nog 5 stuivers jaarlijks als grondchijns te betalen aan de heer van Boxtel in een groteer chijns van 1 gulden 14 stuivers 1 oort. Genoemde Hendrick krijgt twee stukken akkerland te Boxtel onder Lennesheuvel, genoemd de Drie en Vier Lopenzaad, belendend Dielis Jan Martens, het minderjarige kind van Philips Lamberts, Dirck Arien Stoopen, de gemeenscschappelijke straat. Nog krijgt hij twee lopenxzaad 2 roedes hooiland in de Sweelders, belendend Adriaen Emberts, Wouter Hendricks, Embert Hendriks. Nog krijgt hij een stuk weiland in de Dorsssenden, belendend Wouter Hendricks, Dielis Jan Matijssen, Sebert Gelden Brants, Willem van de Wege, de gemeijnte van Oetendonck. Nog krijgt hij een stuk heide in de Sweelders groot ca. 2 lopenzaad 12 roedes, belendend Dielis Jan Matijssen, Eijmbert Hendricks, Adriaen Antonis, Wouter Hendricks. Nog krijgt hij een keuter turfrecht op de gemeijnte van Kempen. Uit dit erfdeel jaarlijks 5 stuivers te betalen als grondchijns aan de heer van Boxtel in een grotere chijns van 1 gulden 7 stuivers, nog 1 stuiver 2 deniers grondchijns aan de heer van Boxtel. Genoemde Eijmbert krijgt een woonhuis staande te Boxtel onder Lennesheuvel met de akker daar, belendend Jenneken dochter van Claes Peters van Sutphen, Adriaen Dirck Goijaerts, de heer van Boxtel, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk land ter zelfder plaatse gelegen, belendend Wouter Hendricks als deler, Adriaen Dirck Goijaerts, Adriaen Antonissen, de heer van Boxtel.

Datering: 04-10-1635

Pagina: 360r

Soort akte: Boedeldeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 51.1 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
665 Genoemde Michiel Stoopen uit de vorige akte belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Jan Wilems van Eijndhoven de som van 15 gulden eens te betalen met een rente van 6 % per jaar te voldoen zodra Jan dat wenst, te betalen uit het huis, tuin etc. aan de Strijpt alhier of zijn deel ervan, zoals nu door Adam Willems van Breugel wordt gebruikt. Het is een schuldvernieuwing vanwege eerder geeleend geld. Actum als voor.

Datering: 13-02-1636

Pagina: 268r

Soort akte: Schuldbekentenis

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
664 Michiel zoon Adriaen Adriaens Stoopen verwekt bij wijlen diens vrouw Helena dochter van Henrick Gerit Elias over d'Aa, verkoopt aan Jan Willems van Eijnhoven wonend te Weelde een jaarlijkse rente van 3 gulden, zoals hem werd toebedeekd lin de deling van zijn moederlijke grootouders, welke rente Lambert Joris uit zijn bezit te Boxtel in de Roont gelegen betaalt volgens de deling etc. in de schepenbrieven van Boxtel d.d. 12 juli 1634 en 13 april 1635, samen met alle achterstand ervan. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 13 februari 1636, getuigen A. Goossens en Peeter Henrick Janssen.

Datering: 13-02-1636

Pagina: 268r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
702 Jan Lambert Mattijssen verkoopt aan Jan Henricks van de Zande een keuter turfrecht op de gemeijnte van Kempen zoals hem op 13 april 1635 bij een deling was toebedeeld, met de kinderen van Arien Ariens Stoopen en Adam Willems van Broegel volgens de brief van Boxtel. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 16 mei 1636, getuigen Ruijs en Peeter Henrick Janssen.

Datering: 16-05-1636

Pagina: 281r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
825 Willem zoon van wijlen Jan Peeter Joordens en van Elizabeth dochter van Gerit Cornelis, verder Agneta en Maria, Jan en Cornelus, dochters en zoons van wijlen genoemde Jan en Elisabeth, verder Peter zoon van Jan Peter Janssen, Henrick Peter Janssen namens zijn vrouw en Elisabeth dochter van Peter Janssen verwekt bij diens vrouw Maria dochter van Peeter Wouters, ieder voor een zesde deel, verklaren een deling met elkaar te hebben gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun ouders hebben geerfd. Genoemde Willem zoon Jan Peter Joordens krijgt een strooien woonhuis, bakhuijs, varkenskooi met de helft van de grond afgedeeld met het derde lot, belendend de gemeenschappelijke straat, Jan Jan Peter Joordens waarvan is afgedeeld, Jan van de Bichelaer. Nog een hooibeemd alhier gelegen in herdgang Lennesheuvel, belendend Marten Adriaen Michiels, genoemde Jan en Agneta waarvan is afgedeeld, Henrick Peters. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Haverdries, ter zelfder plaatse gelegen, belendend de gemeenschappelijke straat, de andere delers, Jacop Joordens, Marten Leonaerts. Nog krijgt hij een keuter-turftecht in de Kempen. Hieruit jaarlijks een gulden 17 stuivers en twee oort te betalen aan Roelant Blommaerts als rentmeester van en ten behoeve van een gasthuis in Den Bosch, verder ca. 5 en een halve stuiver chijns aan de heer van Boxtel. Genoemde Agneta met haar voogd krijgt een stuk teulland genoemd de Scherpenberch, ter zelfder plaatse gelegen, belendend de heer van Boxtel, Arien Jan Henricks, Jan Jans van de Bichelaer, de gemeenschappelijke straat. Hieruit ca. 2 blanken chijns jaarlijks aan de heer van Boxtel te betalen. Genoemde Jan Jan Peter Joordens krijgt een schuur, schop met de halve tuin erbij zoals is afgedeeld en afgepaald, belendend de weduwe van Peter Janssen, Willem Janssen waarvan is afgedeeld, Jan Janssen van de Bichelaer, de gemeenschappelijke straat.

Vervolg: Nog krijgt hij een weiland ter zelfder plaatse als voor, belendend Henrick de Gruijter en meer anderen, de tafel van de H. Geest te Boxtel. Nog krijgt hij een perceel land genoemd 't Huefken aan de Dreijboom onder Lennesheuvel gelegen, belendend de kinderen van Peter Jan Peters, Jacop Joordens, de gemeijnte van Oetendonck, Dirck Adriaens Stoopen. Nog krijgt hij een keuter-turfrecht in de gemeijnte van Kempen. Hieruit jaarlijks ca. een stuiver 3 oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel. Genoemde Cornelis Jan Peter Joordens krijgt een perceel teulland genoemd de Boeracker gekegen ter plaatse als voor, belendend Cornelis Ariens de Crom, de kinderen van Peter Jan Joordens als delers waarvan is afgedeeld, Michiel Zegers, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een perceel hooiland aan de draaiboom ter plaatse als voor, zijnde de helft ervan, belendend Jacop Joordens, de kinderen van Peter Janssen waarvan is afgedeeld, Dirck Ariens Stoopen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een weiland genoemd 't Quaet Velt, belendend Willem Joris waarvan is afgedeeld, Jacop Joordens, Marten Leonaerts. Hieruit jaarlijks ca. 2 en een half oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel. De kinderen van Peter Jan Peter Joordens krijgen een perceel genoemd de Boeracker gelegen als voor, belendend Cornelis Jansse dat ervan is afgedeeld, de weduwe en erfgenamen van Henrick Gerit Franssen, de gemeenschappelijke straat, Peter Jan Santegoits, zijnde dit perceel drie voet breder als de andere helft ervan. Nog krijgen ze de helft van een hooiveld aan de draaiboom, belendend het deel van Jan Janssen, Cornelis Janssen dat ervan is afgedeeld, Dirck Adriaen Stoopen, de straat. Nog krijgen ze de helft van een weiland genoemd 't Quaet Velt, ter zelfder plaatse als voor en zoals hiervoor al is begrensd. Hieruit jaarlijks ca. 2 en een half oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel.

Vervolg 2: Genoemde Maria dochter van Jan Joordens krijgt een perceel teulland genoemd 't Cleijn Ackerken, ter zelfder plaatse als voor, belendend de gemeenschappelijke straat, Henrick Henricks van de Laerschot, Marten Delissen, Henrick de Gruijter. Nog krijgt ze het vierde part van een heiveld genoemd Oetendonck zoals wijlen hun ouders plachtten te hebben. Nog krijgt ze een weialnd ter zelfder plaatse als voor genoemd in de Cortste Steegde, belendend Cornelis Janssen, Jan Craen, de gemeenschappelijke straat, Marten Leonaerts. Genoemde Jacop Joordens mag het aflossen voor 100 guldens eens volgens de bescheiden ervan. Hieruit jaarlijks 25 gulden te betalen aan de andere erfgenamen. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars deel en beloven de deling na te komen. Ze zullen elkaar overpad verlenen. Datum 6 juni 1637, getuigen Santegoits en Goossens.

Datering: 06-06-1637

Pagina: 316v

Soort akte: Erfdeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
853 De schepenen van Boxtel en gezworenen van Lennisheuvel en Cleijnder Liempt, ter plaatse genoemd aan de Draijeboom, verkopen aan Dirck Ariens Stoopen een perceel land groot 1 lopenzaad 28 roedes, maat als voorheen, belendend Dirck Arien Stoopen, de gemeijnte daar. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behave 2 deniers Coll (Keuls) en een denier paijment jaarlijks als gebuurchijns aan de heer van Boxtel. Er moet overpad aan anderen worden verleend. De beplanting voor zover aanwezig is voor degene die er recht op heeft, verder de tienden daaruit te betalen. Actum ut supra.

Datering: 13-10-1637

Pagina: 325v

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
1054.418 Index notarieel protocol Boxtel (1054.418)
19 Extract uit de verkoopcedullen van de vroenten (gemeentegronden) door de drossaard en schepenen, gezworenen van Boxtel en inwoners van Lennisheuvel en Cleijn Liempde resp. op 2 september 1637 en 3 februari 1638 volgens het octrooi van de heer van Boxtel d.d. 3 juli 1637. De kosten zijn voor elke gulden 1 stuiver en elk opbod half en half.
*Lambert Jan de Coninck een koop op het Asslaer, het lopenzaad tegen 50 roedes, per lopenzaad 36 gulden, groot 4 lopenzaad min 2 roedes maakt met 25 biedingen 161 gulden 16 stuivers.
*Dirck Adriaen Stoopen zijnde de 2e koop, betreft zijn voorhoofd, het lopenzaad gemijnd voor 34 gulden met 7 biedingen, groot 70 roedes maakt 59 gulden 11 stuivers.
*Jan Craen voor zijn voorhoofd, per lopenzaad 34 gulden 5 stuivers, met 4 biedingen totaal voor 98 roedes en 15 voet maakt 72 gulden en 4 stuivers.
*Matheus van Erp zijn voorhoofd het lopenzaad tegen 41 gulden met 6 biedingen groot 59 en een halve roede, maakt totaal 53 gulden 9 stuivers.
*Antonis Willems de Roede, namens de kinderen van zijn vrouw aan zijn huis 17 stuivers.
Totaal 348 gulden 7 stuivers.
Idem op 3 februari 1638 : *Jan Hendrick Zantegoets aan de Beeck het lopenzaad tegen 26 gulden 1 stuiver en 40 verhogingen, groot 7 lopenzaad 5 en een halve roede maakt 214 gulden 7 stuivers.
*Jacop Peters ten Asch zijn voorhoofd per roede 16 stuivers, met 1 opbod, groot 4 en een halve roede maakt 4 gulden 5 stuivers.
*Laureijs Arien Henricks, 3 roedes voor zijn voorhoofd, de roede tegen 20 stuivers, zonder opbod voor 3 gulden. Totaal voor de tweede koopdag 221 gulden 12 stuivers

Datering: 03-02-1638

Pagina: 19r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Akte aanwezig: Ja

Toegangsnummer: 1054

Inventarisnummer: 418 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Notarissen

Geografische namen: • Boxtel
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
938 Lambert Jan Gijsberts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacops verwekt bij Maria Jan Gijsberts, waarbij hij is gemachtigd door schepenen van Boxtel, verder Elisabeth Jacops geassisteerd met Anthonis Willems Haren als aangestelde voogd, verkopen aan Dirck Arien Stoopen een tuin, hofstad, boomgaard en aanliggend erf, gelegen te Boxtel, onder Lennisheuvel, groot ca. 5 lopenzaad, belendend de weduwe van Henrick Eijmberts, Dirck Stoopen, Arien Eijmberts, de gemeenschappelijke straat. Er moet overpad worden verleend aan het bezit van Arien Eijmberts daarbij gelegen. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Datum 22 november 1638, getuigen Arien Eijmbers, Henrick Jan Henricks en Jan Nicolaes Goossens.

Datering: 22-11-1638

Pagina: 346r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
1071 Voor schepenen verscheen Adriaen Adriaens Stoopen die beroep heeft gedaan op het recht van vernadering inzake een dagmaat hooiland zoals Adam Willems van Bruegel als vaderlijke (van vaderszijde) voogd over zijn zuster Jenneke had verkocht aan Hendrick Willems van den Broeck gelegen tq Boxtel in de Roont genoemd de Haesenbeemd, zoals Jenneken in de deling d.d. 13 april 1635 was toebedeeld als erfgename van wijlen de grootouders van haar moeder. Adriaen is bereid de koopsom te vergoeden etc en heeft daarvoor geld in bewaring gegeven bij de schepenen. Hij verklaart nog dat de vernadering voor hemzelf is en voor niemand anders. Datum 7 december 1639, getuigen J. Goossens en J. van de Zande.

Datering: 07-12-1639

Pagina: 381v

Soort akte: Vernadering

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
1075 Adrtiaen zoon Adriaen Stoopen en Henrica dochter van Adam Willems van Bruegel wier moeder was Helena dochter van wijlen Hendrick Gerit Elias over d'Aa, verkopen aan Willem Hendricks de Louw, een stuk akkerland genoemd de Braeck, zoals ze bij deling van het bezit van hun grootouders van moederkant hebben geerfd, gelegen te Boxtel in de Roont, belendend de weduwe van Jan Lamberts, Henrick Jan Henricks, de gemeijnte van Kempen. Daaruit jaarlijks 3 stuivers 2 oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel en overpad aan anderen te moeten verlenen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als voor.

Datering: 07-12-1639

Pagina: 382v

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 94 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

482.24 Index Index schepenprotocol Liempde (482.24)
Goijart Diercks van de Biechelaer
de minderjarige kinderen van Dielis Marten Dielis door Dielis verwekt bij diens vrouw Gijsselken
Cornelis Jan Goossens, voogd
Gijsselken dochter van Peter Henrick Jans
Henrick, Jan de oude, Cornelis en Jan de jonge, zoons van wijlen Peeter Henrick Jans
Lijntgen weduwe van Peeter Jans
Merieken dochter wijlen Peter Henrick Janssen
Henrick Corsten Marcus, schepen
Wouter Henricks, schepen (=Pauwels
Arien Arien Stoopen als voogd

Datering: 1647-1651

Pagina: 131v

Plaats: Liempde

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 482

Inventarisnummer: 24 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Liempde

482.24 Index Index schepenprotocol Liempde (482.24)
de minderjarige kinderen van Dielis Marten Dielis door Dielis verwekt bij diens vrouw wijlen Gijsselken
Mathijs Diercks ten behoeve van diens moeder
Cornelis Jan Goossens, voogd
Gijsselken dochter van wijlen Peter Henrick Janssen
Henrick, Jan de oude, Cornelis en Jan de jonge, zoons van wijlen Peeter Henrick Janssen
Merieken dochter wijlen Peeter Henrick Janssen
Adriaen Martens
Marten Martens, schepen
Wouter Henricks, schepen (=Pauwels
Arien Arien Stoopen, voogd
Henrick Jan Herberts van de Ven, medeschepen
Cornelis Walravens

Datering: 1647-1651

Pagina: 126r

Plaats: Liempde

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 482

Inventarisnummer: 24 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Liempde


392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Barbara dochter van Huijbert Aerts
de minderjarige kinderen van Dielis Marten Dielis
Michiel Diercks
Gijsbert Florissen
Henrick Peeter Geraerts
Peeter Geraerts
Cornelis Jan Goossens
Cornelis Marijnen
Adriaen Dierck Michiels
Henrick Dierck Michiels
Arien Ariens Stoopen

Datering: 1649-1651

Pagina: scan 217 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 97 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Michiel Willems van de Broeck
Marten Dielis
Jan Arien Empels
Henrick Henricks van den Laerschot
Cornelis Marijnen
Dominicus Schenckels
Dierck Arien Stoopen

Datering: 1649-1651

Pagina: scan 146 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 97 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Jan Teunissen
Govaert van Duijsel
Jan de Grijn
Adriaen Jan Henricks
Jenneke dochter van Jan Henricks
Wouter Hendricks
Arien zoon van Arien Janssen
Dielis Jan Thijssen
Adriaen Peeters
Adriaen Peeter Santegoets
Dierck Adriaen Stoopen, grootvader

Datering: 1651-1654

Pagina: scan 214 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 98 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Willem Corstiaen Eijmerts
de kinderen van Thijs Adriaen Claes
Jan Gevaerts
Henrick Michiels van Hall
Huijbrecht Erberts
de kinderen van Aert Janssen
Dirck Adriaen Stoopen
Hendrick Willems
Govaert Jan Segers

Datering: 1651-1654

Pagina: scan 193 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 98 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Marten Adriaens
Govaert Corsten
Peeter Jan Molegraefs
Hendrick Michiels van Hall
Hendrick Michiels van Hall
Jacob Joordens
Hendrick Hendrick Laerschot
Dierck Ariens Stoopen
Govaert Jan Segers

Datering: 1651-1654

Pagina: scan 192 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 98 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Cornelis Wouters van Habeelen
de weduwe van Adam Adams
de weduwe van Adriaen Adams
de kinderen van Jan Arien Claessen
Matthijs Huijberts
Dierck Arien Stoopen
Hendrick Willems

Datering: 1651-1654

Pagina: scan 177 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 98 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Henrick Gerit Franssen
de weduwe van Jan Ariens
Adam Willems van Breugel
Eijmbert Hendrick Eijmerts
Jacob Gerit Franssen
Gerit Frens Gerits
de kinderen van Schalck Janssen
Jacob Joordens
Jacob Joordens
Dirck Stoopen

Datering: 1651-1654

Pagina: scan 73 links

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 98 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Dierck Arien Stoopen, testament 1654
de 2 kinderen van Adriaen Peters Santegoets, zijnde Michiel en Dierck

Coenraert Adams

Peter Peeters

de weduwe van Arien Daemen

Henrick Willems

Arien Jan Hendriks a Kempen

Adriaen Peter Santegoets, neef van de testateur

Willem Verbeeck, schepen Boxtel 1654

Govaert van Duijsel, schepen Boxtel 1654

A. Hugens, secretaris 1654

Datering: 1619-1733

Pagina: (scan 441 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 52.1 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Henrick Henrick Eijmerts, a.s. bruidegom 1654
Henricksken dochter van Jan Goijaerts, a.s. bruid 1654

Goijaert Jan Goijaerts, broer van Henriksken

Dielis Jan Thijssen

Jan Ariaens

Dierck Stoopen

Willem Verbeeck, schepen Boxtel 1654

Govaert van Duijsel, schepen Boxtel 1654

A. Hugens, secretaris Boxtel 1654

Datering: 1619-1733

Pagina: (scan 424 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 52.1 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
90 Jan Vrancken als man van Maeijken, Arien Jan Hendricks a Kempen als man van Jenneken, beiden dochters van Dierck Arien Stoopen, door deze Dierck verwekt bij diens vrouw Aeltien, ieder voor een derde deel, verder Adriaen zoon van Eijmert Hendricks door deze Eijmert verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Dierck Ariaen Stoopen verder Willem Goorissen als man van Hendricksken ook dochter van Eijmert Hendricks en Ariken, hebben verklaard een deling te hebben gemaakt van het bezit afkomstig van hun grootvader. Genoemde Adriaen Eijmert Hendricks krijgt een stuk akkerland genoemd de Haesenest, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Willem Goorissen waarvan is afgedeeld, Jan Arien Empels, Dielis Jan Thijssen, Jan Jans Craenen. Nog krijgt hij een dagmaat land in Oetendonck, belendend voor het geheel veld Peerken Jan Diercks, de gemeijnte, Hendrick Willem Ghielen, Antonis Jan Jaspers en meer anderen. Nog krijgt hij een weiland genoemd den Hertshoornbunder ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Wouter Hendricks, de weduwe van Adriaen Damen, Jan Vrancken, de gemeijnte daar. Nog krijgt hij een stuk heide ter zelfder plaartse gelegen in de Sweelders, belendend Jan Arien Empels, Hendrick Michiels van Hall, de heer van Boxtel, de weduwe van Hens Martens. Hieruit jaarlijks 2 stuivers 6 deniers chijns te betalen aan de heer van Boxtel en een stuiver een oort gebuurchijns aan genoemde heer. Genoemde Willem Gorissen krijgt een huis, hofstad en aanliggend erf, gelegen te Boxtel in de herdgang van Lennesheuvel, belendend Adriaen Eijmerts dat ervan is afgedeeld, Jan Arien Empels, Dielis Jan Thijssen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een stuk weiland genoemd de Heijweij, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Goijaert Jan Goijaerts, Jan Vrancken, Dielis Jan Thijssen, Gerit Franssen.

Vervolg: Nog krijgt hij de helft van een stuk hooiland ter zelfder plaatse als voor, belendend Adriaen Jan Hendricks dat ervan is afgedeeld, Gerit Franssen, Jan Hens Joordens, de delers zelf. Hieruit jaarlijks 2 stuivers 6 denier als chijns aan de heer van Boxtel, verder een stuiver een oort als gebuurchijns aan de heer van Boxtel. Nog moet er overpad aan anderen worden gegeven. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling gestand te doen. Als er meer lasten op iemands bezit drukken zullen ze die samen betalen. Actum als voor.

Datering: 24-02-1656

Pagina: 61v

Soort akte: Boedeldeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 99 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.101 Index schepenprotocol Boxtel (392.101)
Jan Antonissen
de erfgenamen van Luijtien Antonis Meussen
Gijsbert Willems van de Braecken
Geetruijt de Gruijter
Eijmert Hendricks
Hendrick Hendriks
Arien Arien a Kempen
Adriaen Peeters
de erfgenamen van Dierck Arien Stoopen
de weduwe van Willem Huijberts van Tuijl
Jan van de Ven

Datering: 1667-1669

Pagina: 34v (scan 36 links)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 101 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
de weduwe van Lambrecht Conincks
A. Huijgens, secretaris te Boxtel
de minderjarige zoon van Aert Jan Michiels
Michiel en Aert, broers en zoons van wijlen Jan Michiels verwekt bij diens vrouw Aelken
Adriaen Dircks van Rund
de weduwe van Arien Ariens Stoopen
Cornelis Janssen de Visser als voogd
Aelken Diercks van de Sande
Anthonis Dircks van de Sande, als voogd
Heijlken en Gijselken, natuurlijke dochters van wijlen Aelken van de Sande (wonen mogelijk in Bokhoven)

Datering: 1671-1672

Pagina: 27v (scan 28 links)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 103 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.103 Index schepenprotocol Boxtel (392.103)
392.103 Index schepenprotocol Boxtel (392.103)
de kinderen van Dielis Marten Dielissen
Peter Ariens van Dijck, schepen
Goijaert van Duijsel, schepen
Michiel en Aert, broers en zoons van wijlen Jan Michiels
Servaes Willem Servaessen
Dierck Goorissen Smith
de weduwe van Arien Ariens Stoopen

Datering: 1671-1672

Pagina: 29r (scan 28 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 103 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

482.33 Index Index schepenprotocol Liempde (482.33)
Goijaert Jan Rombouts als man van Peeternella
Peeternella dochter van Peeter Jan Elias verwekt bij diens vrouw Marie
Marie van de Bichelaer, vrouw van
Quireijntien en Maria, dochters van Peeter Jan Elias verwekt bij Marie
notaris Anthonis Beens (Beeris?) te Oisterwijk 1680
Dierck Neelen
Lambert Hendricks van de Bichelaer
de weduwe van Joorden Hendricks (=Wolf)
Corst Hendrick Corsten
Jan Arien Stoopen
Jan Michiels van St. Oedenrode
Willem Hendrick Schuttiens, schepen
Jan Peeters de Bresser, schepen

Datering: 1678-1681

Pagina: 27v

Plaats: Liempde

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 482

Inventarisnummer: 33 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Liempde
Max zei op 29 december 2016 om 14:01
Hallo Jermaine.

Ik had het regest over 'de Haesenest' juist voor je gepost als reactie op jouw vraag van 24 december 2016 om 16:53 uur, omdat daaruit blijkt hoe de kinderen van 'Zeijmen Smeerbol' aan dat huis naast de Haesenest-akker gekomen waren. Gelukkig heb je dat, zij het met enige vertraging, toch nog begrepen :D

Voor wat betreft Arien Arien Stoopen moet je even uitkijken met conclusies, omdat die ook een zoon Arien Arien Stoopen had, geboren in 1608. De oudste Arien Arien Stoopen was een broer van Dierck Arien Stoopen. Zij zijn beiden waarschijnlijk zonen van Arien Hendrick Stoopen, die rond 1519 geboren moet zijn (hij was omtrent 40 jaar in 1559), maar de namen Adriaen en Henrick komen in deze familie vaker voor, in verschillende volgordes. Dirck zal vóór 1600 zijn getrouwd en Arien de oudste vóór 1608.

Ik snap niet hoe je aan de conclusie komt dat Arien Ariens Stoopen behalve Adriaen (*1608) en Michiel (*ca. 1609) ook nog een zoon Adam had. Zijn weduwe is in 1611 hertrouwd met Adam Willems van Breugel, met wie zij alleen nog dochters kreeg.
Jermaine Van der Meer zei op 29 december 2016 om 20:02
Hey Max.
Ik zag ergens ‘n boze reactie van je die net zo snel weer was verdwenen als dat ie gekomen was haha, de Hongaarse wijn had ik maandag al op dus ik ga er toch wel vanuit dat de kater daarvan nu toch wel over is, Het kan aan mij liggen maar ik begrijp je boosheid niet hellemaal en wat ik er nog van terug kan halen uit mijn geheugen is dat je schrijft dat mijn laatste reactie totaal niet past bij het forumonderwerp over de familie Smeerbol. Zoals je hier in het onderwerp al bij je reactie van 24 december 2016 om 18:08 uur schrijft is dat Het Haessenest vanuit de familie Stoopen naar de familie Smeerbol waarbij ik dus aantoon dat Adrianus Eijmberts (ik heb dus gisteren pas ontdekt dat het Adrianus Eijmbert Hendricks moet zijn) al eigenaar was voordat de familie Stoopen dat was, En jij en ik Max hebben de verwantschap van de families Stoopen, Smeerbol & Eijmberts allang geleden aangetoond kijk hier maar:

VIII.1.1 Adrianus Eijmerts/Emberti die in 1685 ook getuige bij de doop van een kind van Sijmon Willem Smeerbol en Catharina en deze Catharina Simons was in 1693 dan weer getuige bij de doop van Maria Hendricks van Boxtel! Er is nog een getuige die in 1688 ook bij een kind van Sijmon Willems voorkomt, nl.: Goort Huijberts. En Adriana was op haar beurt weer getuige bij de doop van Petrus Simon Smeerbol in 1691getrouwd met Maria/Mariken Laureijs Ariens/Ariaens uit dit huwelijk:
V Arnoldus gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 04-07-1701
V.1.1.1.1 Henrica gedoopt te Boxtel of Lennisheuvel op 13-02-1703 (getuigen: Wouter van Boxtel) (Bron: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo)

Ik zal je niet weer overspoelen met uittreksels maar 2 wil ik er toch nog wel plaatsen om ook jouw ongelijk qua de uittreksels te laten blijken Max, in het 1e uittreksel zie je de boedelscheiding van 24-02-1656 zie je dat Willem Gooris de broer va Dirk Gooris Smeerbol een huis krijgt toebedeeld en hier toon ik nogmaals aan dat het toponiem ‘het Haessennest’ via Adrianus Eijmberts naar de familie Stoopen is gegaan en zo verder naar de familie Smeerbol (er word in de voornoemde boedelscheiding trouwens ook nog gewag gemaakt van een toponiem genaamd de Hasenbeemd) en in het 2e uittreksel zie je de erfdeling 12-07-1634 dan ook gewoon het toponiem ‘het Smaelbroek’ terugkomen die jij uitgerekend zelf Max in jouw eigenste forumonderwerp over de erfenis van de familie Smeerbol (2016 om 16:18 uur) hebt geplaatst!

Hier nog ook ff het stukske bewijs dat ik de Smeerbollen niet door mekaar haal:

VII. Willem Gorissen Smeerbol hij was getrouwd op 22-11-1643 voor de kerk te Boxtel met Henrica/Hendricksken Emberti de zus van Adriaen Eijmberts/ Eijmerts, die weer de vader van Adriana was. (Bron: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo)

Verder kan ik de door mij genoemde verkoop waar ene zoon Adam genoemd word helaas ook niet terug meer vinden zodat dit helaas het enige minpuntje is van mijn vorige fantastische (en vooral duidelijke) reactie hahaha. Ik ben huiverig om buiten de 2 hieronder staande uittreksels nog meer uittreksels te plaatsen daar ik bang ben dat ik je dan weer te veel overprikkel Max, vandaar dat het deze keer dus bij de voornoemde onderste 2 blijft om jouw ongelijk aan te tonen

Hier de 2 uittreksels:


Uittreksel 1
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
90 Jan Vrancken als man van Maeijken, Arien Jan Hendricks a Kempen als man van Jenneken, beiden dochters van Dierck Arien Stoopen, door deze Dierck verwekt bij diens vrouw Aeltien, ieder voor een derde deel, verder Adriaen zoon van Eijmert Hendricks door deze Eijmert verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Dierck Ariaen Stoopen verder Willem Goorissen als man van Hendricksken ook dochter van Eijmert Hendricks en Ariken, hebben verklaard een deling te hebben gemaakt van het bezit afkomstig van hun grootvader. Genoemde Adriaen Eijmert Hendricks krijgt een stuk akkerland genoemd de Haesenest, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, belendend Willem Goorissen waarvan is afgedeeld, Jan Arien Empels, Dielis Jan Thijssen, Jan Jans Craenen. Nog krijgt hij een dagmaat land in Oetendonck, belendend voor het geheel veld Peerken Jan Diercks, de gemeijnte, Hendrick Willem Ghielen, Antonis Jan Jaspers en meer anderen. Nog krijgt hij een weiland genoemd den Hertshoornbunder ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Wouter Hendricks, de weduwe van Adriaen Damen, Jan Vrancken, de gemeijnte daar. Nog krijgt hij een stuk heide ter zelfder plaartse gelegen in de Sweelders, belendend Jan Arien Empels, Hendrick Michiels van Hall, de heer van Boxtel, de weduwe van Hens Martens. Hieruit jaarlijks 2 stuivers 6 deniers chijns te betalen aan de heer van Boxtel en een stuiver een oort gebuurchijns aan genoemde heer. Genoemde Willem Gorissen krijgt een huis, hofstad en aanliggend erf, gelegen te Boxtel in de herdgang van Lennesheuvel, belendend Adriaen Eijmerts dat ervan is afgedeeld, Jan Arien Empels, Dielis Jan Thijssen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een stuk weiland genoemd de Heijweij, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Goijaert Jan Goijaerts, Jan Vrancken, Dielis Jan Thijssen, Gerit Franssen.

Vervolg: Nog krijgt hij de helft van een stuk hooiland ter zelfder plaatse als voor, belendend Adriaen Jan Hendricks dat ervan is afgedeeld, Gerit Franssen, Jan Hens Joordens, de delers zelf. Hieruit jaarlijks 2 stuivers 6 denier als chijns aan de heer van Boxtel, verder een stuiver een oort als gebuurchijns aan de heer van Boxtel. Nog moet er overpad aan anderen worden gegeven. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven de deling gestand te doen. Als er meer lasten op iemands bezit drukken zullen ze die samen betalen. Actum als voor.

Datering: 24-02-1656

Pagina: 61v

Soort akte: Boedeldeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 99 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


Uittreksel 2

392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
495 Jan Lambrecht Mattijssen als man van Anna dochter van Henrick Geerit Elias over d'Aa, verwekt bij diens vrouw Angela dochter van Michiel van de Broeck, daarin een vierde part voor zichzelf, verder mede ten behoeve van Michiel zoon van genoemde Henrick en Angela daarin ook voor een vierde, Jan Henrick Willems van de Broeck als aangeselde voogd over de minderjarige kinderen van Adriaen Daniels verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van genoemde Henrick en Angela geassisteerd door Adriaen hun vader ook voor een vierde deel, verde Michiel Willems van de Broeck als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Adam Willems van Breugel verwekt bij diens vrouw Helena dochter van genoemde Henrick en Angela daarin geassisteerd door hun vader Adam, nog Adriaen zoon Arien Ariens Stoopen verwekt bij diens vrouw Helena zowel voor hemzelf als ook voor zijn broer Michiel, samen ook voor een vierde deel, hebben een deling gemaakt onder toezicht van de stadhouder van Boxtel. De voogd van de kinderen van Adam en van Adriaen en Michiel krijgt een stuk akkerland genoemd den Wateracker, gelegen te Boxtel onder Tongeren, groot 19 en drievierde roede, belendend Geerling Antonis, de andere delers waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgen ze een stuk akkerland genoemd de Braeck groot ca. 3 lopenzaad gelegen in herdgang de Roont, belendend de gemeijnte en meer anderen, de andere erfgenamen waarvan is afgedeeld, Henrick Jan Henricks. Nog krijgen ze een akker genoemd 't Heijvelkt, ter zelfder plaatse groot 1 lopenzaad en 26 roedes, belendend de andere erfgenamen waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Kempen, de kinderen van Willem Michiels van de Broeck. Nog krijgen ze een perceel weiland genoemd de Ekersen beemd, belendend de kinderen van Herbert Henricks, Adriaen Servaessen, het stroomke daar, Jan Henricks van de Zande, Arien Corsten. Nog krijgen ze het vierde deel van een stuk hooiland genoemd de Hasenbeemd, ter zelfder plaatse, belendend de rivier de Aa,

Vervolg: de gemeijnte van Kempen, Peeter Henrick van Eijndoven. Nog krijgen ze de hekft van een rente van 100 gulden kapitaal te betalen door Lambert Jooris Martens over te nemen met de vervallen en de lopende termijn. Dit lot moet ook de helft van het hek onderhouden aan de Braeck samen met het tweede lot. Verder krijgr dit lot een keuterenrecht op Kempen. Jan Lambrecht Matijssen namens zijn vrouw krijgt een stuk land genoemd't Waterackerken groot ca. 19 en drievierde roede, gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend de andere delers waarvan is afgedeeld, de kinderen van Joost Jan Antonis, de gemeenschappelijke mestweg, Geerling Antonis. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Braeck, gelegen onder de Roont groot ca. 3 lopenzaad, belendend de erfgenamen waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Elias, de gemeenschappelijke straat, Willem Jaspers. Nog een stuk akkerland genoemd't Heijvelt groot 1 lopenzaad 26 roedes ter zelfder plaatse, belendend de andere delers waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Kempen, de kinderen van Willem Michiels van de Broek. Nog een stuik weiland genoemd 't Weijken ter zelfder plaatse belendend de rivier de Aa, Henrick Jan Henricks en meer anderen, de kinderen van Jan Elias. Nog krijgt hij de helft van een perceel weide en heigrond, genoemd 't Smaelbroeck, ter zelfder plaatse, belendend Henrick Jan Henricks en meer anderen, Arien Martens, de rivier daar doormidden lopend, de gemeijnte van Kempen, Ansem Janssen van Tuijl. Nog krijgt hij de hekft van een heiveld gelegen in de Tongercampen, belendend Jan van Tuijl, de kinderen van Henrick Reijnders. Nog krijgt hij een malder rogge per jaar uit het bezit van Elias Henricks over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Dit lot moet de helft van het hek aan de Braeck mee onderhouden. Nog krijgt dit lot 2 keuterrechten op de gemeijnte van Kempen en moet dit lot 5 gulden aan het eerste lot geven. De voogd van de kinderen van Adriaen Daniels krijgt een stuk akkerland
Vervolg 2: genoemd de Laerbraeck ter plaatse als voor groot 3 lopenzaad, belendend de kinderen van Jan Michiels, genoemde Ansem en meer anderen, Geerling Antonis. Nog krijgt hij een perceel akkerland genoemd de Sluijs ter zelfder plaatse als voor groot ca. 14 roedes, belendend de andere erfgenamen, Henrick Jan Henricks, Aert Jan Franssen. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd 't Heijvelt ter zelfder plaatse als voor groot 1 lopenzaad 26 roedes, belendend de andere erfgenamen, Herman Peter Denis, de gemeijnte van Kempen, Elias Henricks. Nog een stuk weiland genoemd de Moerbeemd, te wisselen met de Boxbeemd daar, groot 2 dagmaten, de helft ervan belendend op de grens van de Roont en Tongeren, de rivier de Aa, heer Erbert van de Bichelaer cum suis, Michiel Dirck Goerts, de Boxbeemd, Lambert Marten Dilis, Willem Henrick Louw. Nog krijgt hij het vierde deel van een stuk hooiland genoemd de Saerbos, gelegen alhier onder Lennisheuvel, belendend de rivier de Aa, de kinderen van Jan Michiels van de Zande, Henrick Jan Henricks. Nog krijgt hij de helft van het heiveld in de Tongerencampen zoals eerder al omschreven. Verder krijgt hij een kapitaal van 50 gulden uit het erf van Jan Aelbers over te nemen met een vervallen en de lopende termijn. Hiertuit de chijns aan de heer te betalen en te moeten zorgen voor onderhoud van het hek aan het heiveld. Nog krijgt hij een keuterrecht op Kempen. Jan Lambrecht Mattijssen ten behoeve van Michiel Henrick Gerit Elias krijgt een stuk akkerland genoemd de Hedzij, groot ca. 64 en een halve roede ter zelfder plaatse als voor, belendend heer Erbert van de Bichelaer, Anna van Tuijl, Michiel Dirck Geerts, de kinderen van Jan van de Zande. Nog een stuk akkerland genoemd de Sluijsacker ter plaatse als voor groot 46 roedes, belendend de andere erfgenamen waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Elias, de kinderen van Henrick Herbers alias Happen.
Datering: 12-07-1634
Pagina: 186v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 94 (aanvragen )
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: • Boxtel

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Max zei op 29 december 2016 om 21:04
Het forumonderwerp over de erfenis van Dirck Gooris Smeerbol is niet door mij aangemaakt, maar door Jan Toirkens.

Het onderwerp van dit item was de familie Van Kuijk. Het is mij niet helemaal duidelijk waaruit "mijn ongelijk" bestaat en waarom je dat zo graag wil bewijzen. Het eerste 'uittreksel' is precies hetzelfde regest dat ik hier op 24 december 2016 om 18:08 uur heb gepost. Wiens of welk ongelijk je daarmee wil bewijzen is mij dus een raadsel.

Over het tweede 'uittreksel' kan ik je alleen maar vertellen dat er een paar mensen tussen zitten die aan mijn familie zijn aangetrouwd (o.a. Arien Ariens Stoopen jr.). Wat dit regest zou moeten bewijzen is mij ook hier niet duidelijk.
Max zei op 29 december 2016 om 21:24
P.S. Ik geloof dat ik begrijp waar de moeilijkheid zit. Je schrijft, dat 'de Haesenest' al eigendom was van Adrianus Eijmbert Hendricks voordat de familie Stoopen dat was. Dat is onjuist. Adriaen Eijmberts was getrouwd met een dochter van Dierck Arien Stoopen en verkreeg de Haesenest-akker uit de erfenis van Dierck Arien Stoopen. Willem Gooris Smeerbol kreeg het huis naast die akker ("daarvan afgedeeld"). Dat is hetzelfde huis dat later door de erfgenamen van Willem Gooris Smeerbol, te weten de kinderen van Sijmon Willem Smeerbol weer werd verkocht.
Max zei op 29 december 2016 om 21:49
Sorry, foutje. Adriaen Eijmberts was niet getrouwd met een dochter van Dierck Arien Stoopen, maar was een zoon van de dochter van Dierck Arien Stoopen.
Jermaine Van der Meer zei op 29 december 2016 om 23:35
Hey Max wat ik bedoelde aan te geven was dat je in het inmiddels verwijderde bericht aangaf dat ik voortaan eerst maar eens m'n roes moest uit slapen voordat ik een dusdanig onsamenhangend bericht plaats, nu vond ik je reactie op zich wel grappig dus ben er niet gepikeerd om doch met mijn reactie van hiervoor probeer ik je ongelijk aan te geven en je te laten zien dat mijn verhaal nog helemaal niet zo gek is en vooral niet onsamenhangend!
Max zei op 30 december 2016 om 00:01
Je hebt kennelijk nog niet gelezen wat ik tussen 21:04u. en 21:49u. heb geschreven.

Adrianus Eijmbert Henricks was de kleinzoon van Dirck Arien Stoopen. Jouw beweringen over de eigendom van de Haesenest-akker zijn onjuist.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 00:59
Hey jah die had ik wel met enige verbazing gelezen, verbazing dat het boze bericht in ene keer als sneeuw voor de zon was verdwenen en vervangen was door het veel genuanceerdere bericht van 29 december 2016 om 21:24 uur, maar ik heb van me ouders geleerd dagge n gegeeve paar niej in dn bek moet kijke dus dan zal ik dè mar niej doen he! ^^
Max zei op 30 december 2016 om 11:46
Dat andere bericht stond in een ander onderwerp, waar je ook alle zesenvijftig regesten had gepost. Je ziet blijkbaar de bomen in je eigen bos niet eens meer. Als je even je mailbox er op nakijkt kun je zien dat dat bericht gisteren om 12:26 uur was gepost.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 13:25
Hahaha achjah da krijde he agge in Moergestel woont, ik ben omringd door bomen! Doch ik vind het wel sportief van je dat je da boze bericht dus vervangen hebt voor bovenstaand genuanceerder bericht, daarmee geef je toch te kennen dat mijn verhaal dat ik toen poste met daaronder mijn lijst van toponiemen toch beter op die zes en vijftig (inplaats van zesenvijfitg) regesten aansluit als jij eerder had gedacht Max! ^^
Max zei op 30 december 2016 om 13:39
Ik heb helemaal niets vervangen. Ik heb op beide berichten gereageerd. Een keer om 12:26 uur (ander onderwerp) en een keer hier om 14:01 uur, zie tien berichten terug. Bij dat andere onderwerp is behalve mijn bericht ook jouw ellenlange en niet relevante regestenlijst verwijderd. Dat was precies de bedoeling van dat bericht.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 14:12
Aw jeej dan hebben ze je bericht als niet gewenst beschouwd Max, wellicht hadden ze bij de BHIC redactie ook wel gedacht dat wanneer ze mijn bericht zouden laten staan dit als een rode lap op een Maxstier zou werken en daarom mijn bericht ook maar verwijdert. Iets anders kan ik me niet voorstellen daar er in mijn berichtgeving nooit enige aanstootgevende termen worden gebruikt.

Zucht... normaal is mijn gang van zaken (en vaak ook die van jouw Max) dat er een verhaal geschreven word en dat daaronder bronnen (lees de regesten e.d) geplaatst worden ter ondersteuning van bovenstaand verhaal, ik had daartussen een lijst van de door mij geconstateerde toponiemen gestopt (wellicht ligt deze lijst ter grondslag aan je overprikkeling) vandaar dat ik hierboven om 29 december 2016 om 20:02 uur geschreven heb dat ik je ongelijk heb aangetoond.

Buiten dat we nu dus samen constateren dat per verhaal de bronverwijzingen onderaan komen (ik wil het ook wel anders voor je indelen hoor Max u vraagt ik draai) toon ik je ongelijk dus aan door in nogmaals mijn commentaar van 29 december 2016 om 20:02 uur aan te tonen dat mijn verhaal wel degelijk in samenhang geschreven is met onderstaande bronverwijzingen (lees regesten) sterker nog in mijn commentaren van 22 december 2016 om 22:24 uur en commentaar van 29 december 2016 om 20:02 uur verwijs ik tijdens mijn verhaal al naar de regesten die ik speciaal voor jouw Max ook nog eens chronologisch had gerangschikt (van beneden naar boven gaat het dus terug in de tijd!

Hehe zijn we er eindelijk? In mijn commentaar van 22 december 2016 om 22:24 verwijs ik in de 1e alinea op de 2e regel bijvoorbeeld naar boedelscheiding van 24-02-1656, als je nou de moeite had genomen Max dan was je door te scrollen onder mijn lijst van toponiemen de eerste paar regesten uit het einde van de 16e eeuw tegengekomen en dan hadde zo verder de 2e helft van 17e eeuw in kunnen gaan naar de voornoemde boedelscheiding 24-02-1656 helaas heb je die kwaliteit (die je normaal altijd gebruikt) bij deze jammer genoeg niet gebruikt.....

Pas je trouwens wel op met vuurwerk Max? Tis namelijk bijna nieuwjaar en er zijn veel zwaargewichten op de markt gekomen dus een vuurwerkbril is aan te raden (ik heb er zelf ook een voor de 31ste)!
Max zei op 30 december 2016 om 14:17
Waar slaat die laatste zin op?

Dat is volgens mij volstrekt niet relevant.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 14:21
Ow sorry Max ik bedoelde het alleen als goed advies, zo loop ik ook vaak door de supermarkt door de mensen erop te wijzen dat ze makkelijk beroofd kunnen worden als ze nonchalant meej dr spullen omgaan.

Maar buiten weer jouw boze reactie op mijn goedbedoelde advies zie ik verder geen commentaar meer op meer mn regesten zodat ik me met het gevoel tevreden kan stemmen dat we mekaar eindelijk begrepen hebben ^^

Met vriendelijke en hartelijke groetjes,

Jermaine Van der Meer
Max zei op 30 december 2016 om 14:31
Ik heb jouw "goede adviezen" helemaal niet nodig. En hoe jij door de suoermarkt loopt kan mij ook erg weinig schelen. Van mijn part ga je naakt voor de kassa staan. Maar doe dat alsjeblieft wel in Moergestel en niet daarbuiten, want dan zou je wel eens door de GGD opgepakt kunnen worden!

Prettige jaarwisseling en een gelukkig 2017.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 14:41
Whahaha mooie afsluiter Max al wist ik niet dat de GGD ook al opsporingsbevoegdheid had (ik dacht alleen de politie en interpol), ik zal sebiet maar weer eens wat regesten gaan doorvorsen haha maar mocht mijn reactie over de Stoopkes het jaar niej meer halen (wat ik niet verwacht) dan wil ik jouw ook alvast een heel mooi, gezond en gelukkig 2017 toewensen Max! ^^
Max zei op 30 december 2016 om 14:51
Als je een vraag over de familie Stoopen wilt stellen kun je misschien beter weer een nieuw onderwerpje aanmaken.
Max zei op 30 december 2016 om 14:52
PS. Bedankt voor de goede wensen.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 14:59
Hey Max

Das het hele eieren eten nou juist de regest verwijzingen in mijn verhaal, de toponiemen lijst, de onderstaande bronvermeldingen (regesten) en mijn bovenstaande 'bijsluiter' waren niet als vraag bedoeld maar juist als opmerking om jouw verder te helpen in je onderzoek. Helaas heb ik je met voornoemde zaken Max klaarblijkelijk ernstig overprikkeld, ik zou de caissière van de Jumbo of Aldi hier in Gèèssel waarschijnlijk net zo ernstig overprikkelen door daar naakt te gaan rond paraderen dus beiden zaken lijken mij niet verstandig voor de toekomst Max!!
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 30 december 2016 om 19:03
Mag ik beide heren erop wijzen dat ons forum niet bedoeld is om dit soort van bovenstaande berichten op te posten.

Het bericht van Jermaine bij een andere post, mét de reactie van Max, heb ik inderdaad verwijderd, ervan uitgaande dat deze dus bij het verkeerde item was geplaatst. Mocht deze conclusie niet juist zijn Jermaine, dan hoor ik dat graag van je.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 20:31
Aha nu weten we wie het was! Nee dat was inderdaad niet de bedoeling mevrouw Buggeman, ik had het bericht namelijk dubbel gepost zowel bij het forumonderwerp van de Van Kuijks als Max zn forum onderwerp over de erfenis van de Smeerbols zodat hij het zeker niet zou missen. Ik denk verder dat bovenstaande berichtgeving dus is ontstaan door uw actie mevrouw Bruggeman, daarom is het nu ook goed dat die mist geklaard is
Max zei op 30 december 2016 om 21:04
Jermaine, ik heb je nu al een paar keer uitgelegd, dat dat andere forumonderwerp niet "mijn" onderwerp is, maar dat dat is gestart door Jan Toirkens. Bovendien lijkt het mij handiger als ik mijn onderzoek doe en dat jij jouw onderzoek doet. Ik heb helemaal niet om jouw "hulp" gevraagd.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 21:16
Achjah Max da klopt het is inderdaad geschreven door Jan Toirkens ge hed gelijk, nu wil wel het geval dat als je een forumonderwerp start je dat je daar meestal toch wel automatisch reacties op krijgt (of je dit nou wil of niet), dat is dan ook de essentie van de BHIC blogs hier lijkt mij, maar mocht je enkel van geselecteerde leden nog reacties willen ontvangen dan lijkt het mij raadzaam om contact op te nemen met de redactie van het BHIC (in hoedanigheid van Mevrouw Bruggeman of iemand anders) zodat mocht de BHIC redactie hier akkoord mee gaan ze een deel van het bloggedeelte van deze website speciaal voor Max aan kunnen passen haha, eventueel kun je ook een eigen blogsite voor genealogie beginnen waar je zelf de baas bent en uiteindelijk kun je bijvoorbeeld ook nog individueel ook nog met individuen mailen wilde echt geen enkele bemoeienis meer hebben van buitenstaanders.

Met vriendelijke & hartelijke groetjes,

Jermaine Van der Meer
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 30 december 2016 om 21:20
Beste Jermaine, het is nu dus overduidelijk dat Max het niet gemist heeft, maar om nu de hele berichtgeving als gevolg van mijn actie te zien, gaat me wat te ver :).
Verder lijkt het me het beste om dit onderwerp nu te laten rusten en verder te gaan met andere forumvragen.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 22:17
Achjah mevrouw Bruggeman u heeft volkomen gelijk, ik bedoelde ook niet dat bovenstaande berichtgeving aan u te linken is want die hebben uiteindelijk Max en ik zelf geschreven maar dat er door de miscommunicatie tussen u en ons uiteindelijk miscommunicatie is ontstaan tussen mij en Max dus nogmaals het was niet mijn bedoeling mevrouw Bruggeman om u op zo’n manier neer te zetten (nu snap ik ook waarom ik nog steeds vrijgezel ben haha). Ik moet me ook nog ff verontschuldigen naar alle partijen daar ik een beetje heb zitten jokkebrokken tegen Max, Ik schreef namelijk dat ik bovenstaande reacties heb geschreven om Max te hulp te schieten.

Dit is dus niet waar daar de families Stoopen, Smeerbol en Eijmberts ook tot mijn voorouders behoren en ik er zodoende ook zelf een beetje belang bij heb om dergelijke casussen op te lossen hihi, Ik zal zeker het onderwerp proberen te laten rusten mevrouw Buggeman maar niet voordat ik onderstaande 3 waardevolle regesten met jullie heb gedeeld! Gij schrijft hierboven Max in je commentaar van 29 december 2016 om 14:01 uur dat Arien Arien Stoopen en Dierck Arien Stoopen broers waren en zodoende hoogstwaarschijnlijk weer de zonen waren van Arien Hendrick Stoopen, mocht deze hypothese van je kloppen Max dan denk ik dat voornoemde Arien Hendrick Stoopen weer een zoon was van de hieronder in de verkoop van 09-09-1572 vermelde Henrick Adriaens Stoopen die op zijn beurt dus voor of tijdens het jaar 1572 overleden moet zijn!

Als ik ook nog even terugkom op het toponiem ‘de Haesenest’ dan ontstaat er als ik je commentaar van 29 december 2016 om 21:24 uur lees toch weer enige verwarring bij mij over dit voornoemde toponiem, in eerst instantie suggereer je dus Max dat het van de familie Stoopen overerft is naar Adrianus Eijmbert Hendricks daar hij getrouwd was met de dochter van Dierck Arien Stoopen om deze stelling in je latere commentaar van 29 december 2016 om 21:49 uur weer als ‘foutief’ te bestempelen, maar nu reist bij mij dus de vraag dat als het huwelijk uit je hypothese foutief is of dan ook je conclusie over de overerving van de Haesenest dan ook foutief is? Verder ziedde Max dat het toponiem het Smalbroeck al van voor het van 01-02-1588 in het bezit was van de familie Stoopen, te weten in het bezit van Lijn en Aelken Stoopen.

Ik wil afsluiten met het bericht dat uit de verkoop van 29-08-1626 blijkt dat Dierck Arien Stoopen ook gezworene was van Lennisheuvel, hieronder dus verder nog alle uittreksels. Chronologisch geselecteerd, per jaar:


392.71 Index schepenprotocol Boxtel (392.71)
32 Henrick zoon wijlen Henrick de Gruijter verkoopt aan Jan zoon wijlen Henrick Adriaens Stoopen een hooibeemd genoemd het Vierdel, gelegen te Boxtel in de herdgang de Roent aan de heikant daar, belendend de erfgenamen van Aert Avenjoens, Jacop Adriaen Schuermans, Barbara weduwe van Michiel Willems en meer anderen, Jan Peters van Tuijl. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als voor.

Datering: 09-09-1572

Pagina: 16v

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 71 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
16 Vandaag 1 februari 1588 verscheen voor ons Corstiaen Goijarts van den Hoevel en diens vrouw Gheritken dochter van Henrick Willems, inwoners van Boxtel wonend op de Borchakker aldaar. Genoemde Corstiaen ligt ziek te bed, maar is wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens etc. Hij bedenkt dat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de tijd waarop en wil daarom eerst over zijn aardse bezit hebben beschikt. Ze herroepen alle eerdere testamente die ze hebben gemaakt en willen dat alleen dit huidige zal worden nagekomen ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan of zaken zijn vergeten dan willen ze dat die bepalingen alsnog worden nagekomen. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen behoorlijk uitvaart in de kerk van Boxtel. Voor hun jaarlijkse gedachtenis vermaken ze aan het kapittel te Boxtel 2 karolusguldens die aflosbaar zijn met 29 gulden. Ze vermaken aan de St. Janskerk in Den Bosch voor eventueel begane onrechtvaardigheden twee stuivers eens en ook aan de kerk te Boxtel 2 stuivers eens en de 4 biddende ordes die in Boxtel zijn vertegenwoordigd ook elk 2 stuivers. Het altaar van O.L. Vrouw krijgt na dood van Gheritken haar falie om daarvan een kazuifel te maken. Het altaar van St. Anna krijgt 2 stuivers en eveneens het St. Catharina en het altaar van St. Berbelen elk ook 2 stuivers. De kerk van St. Odulphus te Best krijgt een wassen kaars van een pond. Al hun bezit laten ze over en weer verder na aan de langstlevende van hen beiden die daarmee naar keuze mag handelen. Als hun erfgenamen benoemen ze hun beider naaste neven en nichten, te weten de kinderen van Meeus, Goijaert, Peter, Henrick, Iken, Griet ende Meriken, allen broers en zusters van Corstaens die 10 gulden krijgen en de kinderen van Aernt, Roelof, Dries, Jan, Henrick ende Jutken, allen broers en zusters van Gheritgens krijgen samen ook 10 gulden, waarbij de levende partij met de dode moet delen.

Vervolg: Als iemand het hier niet mee eens is zal die worden uitgesloten met een oude grote. Het bezit dat de testateurs nog hadden in een heiveldje in de Smalbroeck dat ze hadden gekocht van de erfgenamen van Lijn Stopen en van Aelken haar nicht, vermaken ze om Godswil aan de armen of zoals de langstlevende van hen beiden daarover zal beschikken. Als uitvoerders van dit testament kiezen ze Bartholomeus zijnde de broer van de testateur en diens zwager Lambert, verder Aert Henricks en diens broer Dries. Hierbij waren aanwezig meester Gooswijn Gerits en Wouter Meeussen als getuigen, inwoners van Boxtel. (hetgeen ik ook verklaar : frater Johannes Donschot uit Lierop als Dominicaan in Den Bosch, destijds vice-pastoor te Boxtel)

Datering: 01-02-1588

Pagina: 40r

Soort akte: Testament

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 51.1 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
392.90 Index schepenprotocol Boxtel (392.90)
2 Aert Peters, Jan Lambrechts, Adriaen Janssen van Gruenendael, gezworenene van de gemeijnte van Barensvelt, Oetendonck etc., Peter Gerart Geraerts, Dirck Adriaens van de Eijck, Mathijs Janssen Santegoets, Gerart Hozemans, Henrick Henricks de Gruijter, Peter Sijmons Leijtens, Peter Henrick van Eijndhoven, Marten Gerits, Dierck Ariaen Stoopen en Dirck Michiels als inwoners van de gehuchten en herdgangen van Lennishovel en Cleijnderliempde, die het bestuur van die herdgangen vertegenwoordigen, daarin gemachtigd zijnde middels een octrooi van vrouwe Honorina de Witthe, gravin van Meghen en Bassigny, baandervrouwe van Boxtel d.d. 6 augustus 1628 en met haar handtekening en cachet, verkopen aan Cornelis van Roij een perceel van de gemeijnte groot ca. 9 lopenzaad en 35 roedes, maat van Boxtel, alhier gelegen in de herdgang van Cleijnerliempde ter plaatse genoemd op de Hoogvoirt, b.p. Dirck Michiels en de zijnen, de gemeijnte, Meus Janssen, zoals daar is afgetekend. De verkopers beloven op onderpand van hun bezit en persoon om de verkoop te garanderen en alle lasten af te handelen behalve 6 stuivers een oort gebuurchijns aan de baanderheer van Boxtel. Er moet verder overpad aan anderen worden verleend en van het koren op het perceel moet de tiende aan de heer van Boxtel worden betaald en de houtopstand laten staan totdat men daar gaat graven. De verkopers in hun funktie houden wel de zelfde rechten zoals hen door de baandervrouw waren verleend. Getuigen Santegoets en Marijnen, datum 29 augustus 1628.

Datering: 29-08-1628

Pagina: 1r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 90 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
Max zei op 30 december 2016 om 22:41
Ik ga hier verder niet meer inhoudelijk op reageren, Jermaine.
Jermaine Van der Meer zei op 30 december 2016 om 23:01
Hey Max dat hoeft ook niet daar het overgrote deel van het bericht namelijk als verontschuldiging aan mevrouw Bruggeman was gericht, en ter aanvulling heb ik er niet alleen voor jouw Max maar voor alle BHIC leden hier nog wat regesten ter afsluiting eraan toegevoegd.

Met vriendelijke & hartelijke groetjes,

Jermaine Van der Meer
Max zei op 31 december 2016 om 12:27
In Boxtel Ra80 fol.8r-8v wordt het volgende vermeld (samenvatting):

392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Merten zoon wijlen Quinten Aerts verkoopt aan Dierck zoon wijlen Adriaen Henrick Stoopen de hellicht van een stuck hoeijlants te Lennisheuvel dat wijlen Quinteijn Aerts teghens Aelbert zoon wijlen Willem Diercks van de Camp verkregen had. Het gehele stuck e.z. de koper, a.z. de heer van Boxtel, e.e. Merten Goijaerts, a.e. Jan Bartholomeus.
Datering: 10-05-1618
Pagina: scan 8 rechts / 9 links
Plaats: Boxtel

Ik neem aan dat de koper dezelfde Dierck Arien Stoopen is als degene die hier eerder werd besproken. Het is dus meer dan een hypothese dat Adriaen Henrick Stoopen zijn vader was.
Max zei op 31 december 2016 om 13:41
In de Legger van de Gebuercijns van Oetendonk van 1666 (BHIC, toeg.nr. 288, inv.nr. 28) kun je nog vinden dat Dirrick Arien Stopen getrouwd moet zijn geweest met Catelijn, weduwe Mauris Joost Slegers. Uit dat huwelijk zijn dochter Adriana, die de moeder was van Adriaen Eijmert Henricks. Daarmee is ook je vraag over Adriaen Eijmberts dus (nogmaals) beantwoord.
Jan Toirkens zei op 31 december 2016 om 15:37
Omdat de scans voor Liempde inmiddels ook bij BHIC op de website staan, kan men voor Stoop , Stoopkens (Stoepkens) 0ok aldaar eens kijken. De naamsindexen zijn raadpleegbaar zoals ik al eens heb aangegeven. Ene Adriaan Henrick Stoopen was gehuwd met Hendriekske. kinderen o.a. Elisabeth, Jan, Dirk. Succes.
(dank aan de
Jermaine Van der Meer zei op 1 januari 2017 om 13:56
Dag allemaal. Allereerst de beste wensen aan allen! Ik denk dat Adriaen op diens beurt weer een buitenechtelijke zoon van Henrick was (zie hieronder de regesten), en de leeftijd 40 hoeft hij niet per sée te hebben in 1559 maar dit kan dus ook een paar jaar later zijn bijvoorbeeld eind 1562 begin 1563. Ik vraag mij voorts af in welk familieverband we Lijn en Aelken Stopen die nichten van mekaar waren )en voor die voor 01-02-1588 het Smalbroeck bezeten moeten hebben) moeten plaatsen?

392.68 Index schepenprotocol Boxtel (392.68)
Jacop Bernts, vorster
Peter van Antwerpen
Ancem Willems (van de Braken)
Cornelis Henrickx Coecx
Jan Gerits oud ca. 28 jaar, inwoner van Boxtel
Henrick Goijaerts in den Engel (Lensheuvel)
de weduwe van Martens de Gruijter
Dircksken dochter van Claes de Gruijter
de minderjarige kinderen van Roelof Henricks verwekt bij Dircksken
de weduwe van Gerit Pauwels
Gijsbert Philips Pottey
Adriaen Henrick Stoopkens oud ca. 40 jaar, inwoner van Boxtel
Henrick Wouters (Timmermans)
de weduwe van Jans van der Zanden

Datering: 1559-1562

Pagina: 18r (scan 19 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 68 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
de minderjarige kinderen van wijlen Aert Jan Aerts
Lijsken dochter van Gijsbert Peters
Annken weduwe van Rut Jacobs
Dirck zoon van Rut Jacobs
Anneken dochter van Marten Peters
Jan Marten Peters
Adriaen Boudewijns
de minderjarige kinderen van Ariaen Martens
erfgenamen van Goossen Gerits
Peter Henricks de Lathouder de jonge
Willem zoon Philip Willems
Cuvegonde dochter van Jan Vuijckens
Ariaen natuurlijke zoon van Henrick Stoopkens

Datering: 1596-1602

Pagina: scan 119 rechts

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 76 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel
Max zei op 1 januari 2017 om 16:44
Hallo Jermaine,

De akte die je zojuist noemde waarin staat dat Adriaen Henrick Stoopkens ca. 40 jaar oud was dateert van 2 maart 1559. Je kunt de akte ook inzien door op "Akte inzien" te klikken. Meestal staat de datum helemaal onderaan, vóór de vermelding welke schepenen getuigden. In de betreffende akte wordt Adriaen door de vorster bevraagd ("geexamineert wesende over zekere interrogatien") over de voorgenomen verkoop van het huis aan het Boscheijnde van de onmondige kinderen van Roelof Henricks en 'den Busselacker' te Lennishoevel en ook nog een beemd die 'Zweelaer' heet (naast 'den Engel'). Ook wordt nog vermeld dat hij goede kennis had van die goederen, waarschijnlijk was hij dus een van de buren.

In de 'Rekeningen van de Koningsbede' 1554-1557 (BHIC, toeg.nr. 1791, inv.nr. E 256) komt alleen een Adriaen Stoopkens voor te Klein Liempde. Dat moet dan haast wel dezelfde Adriaen Henrick Stoopkens uit de bovenstaande akte zijn, en mogelijk dus ook dezelfde die Jan in Liempde heeft aangetroffen. Maar dan heeft hij waarschijnlijk pas rond zijn vijftigste kinderen gekregen. Ik zag in de index van Liempde ook nog een vermelding van een Henrick Jan Stoepkens in 1556.

In de 'Rekening van het Ruitergeld' 1572/1573 (BHIC, toeg.nr. 1791, inv.nr. E 1) wordt te Lennisheuvel wel een Adriaen Stoopen vermeld en een Hendrick Stoopen en een Jan Hendrick Stoopen te Roond/Roent (of Luissel), zoals je die ook al eerder had vermeld. Of dat dezelfde Adriaen Stoopen is, die twintig jaar eerder in Klein Liempde woonde, durf ik niet te zeggen. Het is mogelijk.
Max zei op 1 januari 2017 om 17:08
Mijn nederige excuses; er staat "Geexamineert wesende op zekere interrogatien".
Max zei op 1 januari 2017 om 17:10
Nogmaals excuses: "interrogatorien" ipv "interrogatien"
Jan Toirkens zei op 1 januari 2017 om 18:05
Liempde, inv-nr. 482-2 vermeld een paar voogden en/of bloedverwanten, o.a. Huijbert Henrick Stoep, Arien Henrick Stoep, Jan Henrick Stoep in een de zelfde akte. Er wordt melding gemaak van welke kant van de familie (moederskant). Tijdvak : 1561-1568. In hetzelfde protocol (folio 30 r) ene Henrick Jan Peters alias Stop.
Max zei op 1 januari 2017 om 18:52
Ook de beste wensen voor het nieuwe jaar voor de andere kant van onze planeet.
Jan Toirkens zei op 1 januari 2017 om 22:10
:-) Max. bedankt voor die goede wensen. De andere kant van de planeet weet deze goede wensen op waarde te schatten !. A propos, om op het onderwerp Stoopkens terug te komen : In Oirschot, 1550, duikt ene Peter Peter Leijten op alias Stoepkens, in 1591 idem ditto in Oirschot ene Jan Adriaan Leijten alias Stoepken. Gegroet, op naar de tweede dag in het nieuwe jaar.
Jermaine Van der Meer zei op 2 januari 2017 om 17:25
Hallo daar.

Ik had Max al een aantal keer de beste wensen gegeven maar ik wil uiteraard ook Jan Toirkens heel veel geluk, wijsheid en voorspoed toewensen hier in het nieuwe jaar, voorts wil ik hem bedanken voor alle hulp van de afgelopen jaren hier op het BHIC. Ik heb er persoonlijk veel aan gehad, en na veel oefenen is het ‘oud schrift’ doorgronden bij mij ietsje beter geworden al moet ik wel bekennen dat het mij pas ongeveer vanaf 1710 lukt om bepaalde stukken te lezen en te begrijpen.

Het zou verder inderdaad toch wel frappant zijn als de families Stoep en Stoopen allebei dezelfde zijn, daar ik dacht toch al veel verschillende naam combinatie gebruikt te hebben bij de schepenakten. Over het toponiem Boseind gesproken, er is ten noord oosten van Lennisheuvel tussen voornoemd dorp, de Vorst en Ladonk nog een industrietereintje waarvan een van de straten die op de Keulse Baan uitkomt nog de naam ‘Boseind’ draagt dus misschien is dat nog een hint?

Meeget toponiem 'den Busselacker’ ben ik wat minder vertrouwd en volgens mij als ik mij voorgaande regesten herinner die ik gepost heb ben ik dit toponiem nog niet eerder tegen gekomen (als ik me niet vergis tenminste), ik denk verder dat we met het toponiem 'die Zweelaer' wellicht een van de ALLER oudste vermeldingen van de Zweelders hebben gevonden. Dit vermoeden word bij mij versterkt als we bedenken dat dit toponiem neeven ‘Den Engel’ lag, in voorgaande tijden had men namelijk Den Kleinen Engel “Het huis op de hoek van de straat Lennisheuvel en de Mijlstraat heet tegenwoordig Den Engel” (zie ook de link: http://www.lennisheuvel.nl/LennisWIKI/index.php?title=Gebouwen) en Den Grooten Engel en juist deze laatste lag in de Zweelders (80 ha) zodat ik denk dat in de 17e eeuw en daarvoor ‘Den Kleinen Engel’ toen al zo heette en dat ‘Den Grooten Engel’ toen gewoon als ‘Den Engel’ werd aangeduid en dat met de sloop van ‘Den Grooten Engel’ op diens beurt stillekes aan ‘Den Kleinen Engel’ de naam ‘Den Engel’ nadien langzaam op zich genomen heeft (zie voor meer informatie voor ook Den Grooten Engel in de Zweelders de voornoemde link).

Verder vraag ik mij af bij welke vrouw Henrick Stoopen zijn bastaardzoon ‘Ariaen’, heeft verwekt en waren Lijn of Aelken Stoopen (die nichten van mekaar waren) een van beide toevallig de zus of tante van Henrick of Ariaen?

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jan Toirkens zei op 2 januari 2017 om 18:21
De oorprong van de familie Stoop (soms Stoep) kan wel eens te maken hebben met de vele dijken in polders rondom Den Bosch en verder weg. Een *dijkstoop* was een overgang over een dijk, voor voetgangers, vee etc. een andere soort stoep dan wat in de moderne tijd een trottoir werd genoemd. Een familie die bij zo`n stoep woonde, of er zelf een aangelegd had, werd alras dan Stoopen genoemd, als vleinaam werd dat Stoopkens, een aanduiding dat men redelijk goed bekend was bij de mensen. Namen als Stoepkens, Bierkens, Schutkens, Slootjes, zijn dus als vleinaamvorm veel in het Brabantse terug te vinden. Een aardigheid is dat er een perceel bekend is nabij de Heilige Stoop.
Max zei op 2 januari 2017 om 20:54
Over de hoeve opt Boscheijnde/Boseind kun je hier nog meer lezen (p.128):

https://books.google.nl/books?id=sFTOGJh_-XUC&pg=PA127&lpg=PA127&dq=Ladonck+Lennisheuvel&source=bl&ots=1CQU9CWiWF&sig=VlXPQMLZW0qOLWhdb2KND3Ibqys&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwicl_W2jKTRAhWBQBoKHce9Dz4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=Ladonck%20Lennisheuvel&f=false

Dat artikel over de draaiboom aan de Oude Grintweg was trouwens erg interessant. Nog bedankt daarvoor. Het bijgevoegde kaartje had van mij wel iets groter gemogen.

De Hasenbeemd lag tussen de Zweelders en de Beerze. Of dat iets met de Haesenest-akker te maken had weet ik niet.
Max zei op 2 januari 2017 om 21:40
Je had ook nog een vraag over het wisselen van beemden (Moerbeemd en Boxbeemd). Wisselen betekent in dit verband dat de eigenaars/gebruikers elk jaar van beemd wisselden. Dat werd gedaan als twee naast elkaar liggende beemden (of meer) een groot kwaliteitverschil hadden. Door ieder jaar te wisselen hadden beide gebruikers in twee jaar evenveel opbrengst. Dat worden ook wel 'rijdende beemden' genoemd.
Max zei op 3 januari 2017 om 14:55
In het boek van Coenen (zie de link hierboven, pag.127) staat ook dat 'den Enghel' in 1527 werd verkocht door de familie Van den Veken aan Willem Jan Adams van den Broek, die een voorouder van mij is. In de overdrachtsakte (Ra61, fol.5v) wordt 'den Enghel' omschreven als: "een huijs, hoef ende hoefstat met en hoepvelt ende eenen hoef daer bij liggende geheijten den Enghel, gelegen inder proghie van Boxtel tot Lenneshoevel, e.z. en a.e. Claes Goeijaert Sgruters, a.z. en e.e. die gemeijnen straet. Item noch dat brouhuijs daer tegen oever staende met allen sijnder toebehoerten."
Daaruit blijkt dus dat het geheel uit twee huizen/hoeven en een brouwhuis bestond, dat dus waarschijnlijk pas later gesplitst is in de Grote Engel en de Kleine Engel.

Uit de erfdeling van de kinderen van Henrick van den Veken en Lijsbet Jan Elias over d'A vier maanden later (22 juni 1527) blijkt dat hun vader nog twee hoeven in Lennisheuvel had bezeten, namelijk 'de Scherpenberch' en 'de Kemsteren hoef', waarnaast mijn voorouders woonden. Dat moet iets noordelijker geweest zijn, vermoedelijk in of in de buurt van de Armenhoefstraat.
Jan Toirkens zei op 3 januari 2017 om 16:06
Uitkijken met die *Engel*, want in Boxtel aan de Strijpt, tegenover de lindeboom daar was ook een herberg de Engel, ooit in handen van Gerit Floren, daarna Jacob Pauwels, daarna Peter Wouters van den Loeck etc. (jaar 1487 en eerder). De andere herberg de Engel onder Cleijnder Liempde in 1379 was in handen van Jan Wouters van der Vlasvoort. Dat verklaart dan mogelijk ook waarom er in Cleijnder Liempde sprake was van de Engelse straat. De herberg de Engel te Cleijnder Liempde die later in handen kwam van Jan Willems van der Veken, werd na diens dood in delen gesplitst, er waren 3 kinderen, Ida, Henrick en Katarijn.
Jan Toirkens zei op 3 januari 2017 om 16:47
@Max : was nog even aan het kijken in mijn gegevens over Liempde. Ene Jan Jan Adams, priester werd een paar keer ook Jan Jan Adams van de Broek genoemd. Ik weet niet of hij geparenteerd was aan Jan Damen (Adams) die was gehuwd met Mechteld Gielis Hoppenbrouwer. Diens kinderen waren voor zover bekend Gielis, Heijlken en Lijnken (Catalijn). Gielis had een huis te Liempde aan de Vlasspreij tegenover de lindeboom te Liempde. De gegevens spelen rond 1550 -1560. Met groet.
Max zei op 3 januari 2017 om 17:17
De vader van Willem Jan Adams van den Broek was Jan Adam Aelbrechts van den Broek en rentmeester van de heer van Boxtel (1519).
Max zei op 3 januari 2017 om 18:06
Ik kom in Boxtel Ra61 fol.275v (1536) nog wel een heer Jan Damen, priester tegen, zoon van Jan Adams van den Broeck. Dat moet dus de genoemde heer Jan Jan Damen van den Broek zijn, maar hij wordt later ook nog meerdere keren heer Jan Adams van den Broeck genoemd, kanunnik te Boxtel en kerkmeester.
Jan Toirkens zei op 3 januari 2017 om 19:41
Rond 1550 kom ik Jan Jan Adams van den Broek, priester, tegen als koper van een beemd te Casteren, t.b.v. heer Jan van Horne, heer van Bassigny etc.
Jan Toirkens zei op 3 januari 2017 om 19:41
Rond 1550 kom ik Jan Jan Adams van den Broek, priester, tegen als koper van een beemd te Casteren, t.b.v. heer Jan van Horne, heer van Bassigny etc.
Max zei op 3 januari 2017 om 19:50
Ja, er zijn in Boxtel talloze vermeldingen van deze familie te vinden. In 1544 komt heer Jan Jan Adams samen met zijn wettige broer Willem en hun zusters Heilken en Ariken (getr. met Willem Jan Luijcassen) in een akte voor. Hun vader lijkt dan al overleden. In 1542 leefde hij nog wel. Bedankt voor de tips.
Max zei op 3 januari 2017 om 20:51
@Jan, je had het eerder over de oorsprong van de fanilienaam Stoopkens en andere 'koosnaampjes', maar weet jij ook hoe dat zit met de in Boxtel veel voorkomende naam Hoerkens? En niet te vergeten jouw eigen achternaam?
Jan Toirkens zei op 4 januari 2017 om 01:31
De herkomst van mijn naam is me uiteraard bekend, na veelvuldig onderzoek. De oudste vermeldingen in charters van de abdij van Postel (rond 1280) duiden op van den Toernken, Toerenken (s) , een sporadische keer ook van den Toren, van den Toeren. Over andere *koosnaampjes* heb ik wel een mening, maar daaarvoor lijkt me dit forum minder geschikt. Alhoewel het Meertensinstituut over naamgeving een uitstekend instituut is, vraag ik me af of ze over Hoernkens wat kunnen zeggen.


.
Max zei op 4 januari 2017 om 11:41
:D Aha, nu komt de aap uit de mouw (of was het uit de toren?). Als er net als bij jou in de naam Hoerkens ook een N is weggevallen wordt het toch veel onschuldiger dan het op het eerste gezicht lijkt...
Jan Toirkens zei op 4 januari 2017 om 12:37
De vorm Hoerkens (eerder Hoorkens), komt zoals bekend in Boxtel en omgeving veelvuldig voor, vaker in de variant Hoernkens. Of dat nou verwijst naar Horn, Hoorn, Hornes, of minder onschuldig naar ons huidige begrip *hoer* , of Hoeri, de naam van de schone jonge vrouw, zal wel in het duister der geschiedenis verborgen blijven. De beide heren klokkengieters te Boxtel met de naam Hoernkens zouden het ons mogelijk wel hebben kunnen vertellen. Maar zelfs Jac Coenen, wijlen de auteur jou wel bekend, heeft er zijn vingers niet aan willen branden om een uitleg van de naam Hoernkens te geven.
Max zei op 4 januari 2017 om 12:57
Oké, waarvan akte..

Nog even terug naar de familie Stoopen, waar het hier tenslotte om begonnen was. In begraafboek 2 van Boxtel (1632-1644) komen verschillende Stoop(k)en voor, waaronder Aldegundis Theodori Stuepen op 24-11-1642. Mogelijk was zij de vrouw van vrouw van Dirck Arien Stoopen. In de schepenakten komt namelijk een 'Aeltien' voor als moeder van de kinderen van Dierck Arien Stoopen (24-02-1656). Ik schreef eerder, dat (citaat:) "Dirrick Arien Stopen getrouwd moet zijn geweest met Catelijn, weduwe Mauris Joost Slegers.", maar dat is een onjuiste interpretatie van wat er in de 'legger van Oetendonck' staat. Die Catelijn was niet de vrouw van Dirrick, maar waarschijnlijk staat zij daar als mede-eigenaresse van het perceel van Dirck of zijn dochter. Dirck's dochter Adriana is begraven op 26-08-1633 als vrouw van Embertus Hanricx, gestorven aan de pest.

Verder in dat begraafboek nog de volgende vermeldingen over de Stoopkens, die volgens mij dan toch uit een andere tak afkomstig moeten zijn:
??-??-1637 Huijbert Jan Stopkens
08-03-1638 Guilielma Huberti Stuepkens
12-07-1638 Ida Joannis Huberti Stuepkens
27-03-1643 Adrianus Huberti Stuepkens
Jermaine Van der Meer zei op 5 januari 2017 om 02:17
Pfoe wat een boel berichten, sorry dat ik nog niet heb kunnen reageren maar m’n computer was dn laatste dagen weer wat langzaam…..

Ik zal allereerst eens wat groot nieuws brengen, ik was vandaag namelijk via dn Steeg, dn Kollenburgsebaan, dn Locht over dn Lochtsebaan naar het Banisveld gefietst. Nu wil het geval dat toen ik op dn Lochtsebaan was daar nadat ik dn Aa (Beerze) en het Smalwater was gepasseerd dn parkeerplaats zag met een aantal toeristen/wandelkaartjes, omdat ik het gebied op mn duimke ken kijk ik nooit op die kaartjes maar ik was toch wel ff nieuwsgierig en ging kijken.

Wat blijkt op die kaart staat boven het Banisveld gewoon het toponiem de Smalbroeken vermeld, het toponiem waarvan ik al zo lang naar de exact locatie op zoek ben en waarvan ik dacht dat zo’n oud toponiem uit de periode 1500-1600 allang verdwenen was! Dus niet blijkbaar, ik kon trouwens in eerste instantie geen afbeelding vinden van deze wandelroutekaart maar ik heb er toch een paar gevonden voor jullie in de volgende links:

https://1.bp.blogspot.com/-oxthBEWKF1E/V5dDmqCOnDI/AAAAAAAAICs/gOU2KqR4chUHDGy466ZtnFrW6scAQH8jgCEw/s1600/DSCN2306.JPG

https://3.bp.blogspot.com/-HMEcwTLwdiY/V5dd3VzeZ8I/AAAAAAAAIC4/8R8sGgz0cXUfcsyT68uArfAchMZ6orisQCEw/s1600/kaart-Kampina.jpg

Zo dat was dus de kaart die ik vandaag was tegengekomen en wat blijkt nou agge daar gaat wandelen en op zoek gaat naar dat toponiem de Smalbroeken dan komde bijzonder genoeg uit op dr brug van Balsvoort (Baansvoort), alsof dn duuvel ermeej speult! Nu he’k gin zin om al die ingewikkelde Van Boxtel, Van Boxel, Smeerbol en Stoopen reacties uit het forumonderwerp Van Roij-Smeerbol nog ’n keer terug te lezen maar als we nogmaals kijken naar het testament 01-02-1588 en we zien dat Lijn en Aelken Stopen (die dus weer nichten van mekaar waren) + we bedenken dat de families Smeerbol, Van Boxtel, Van Boxel ook wel Van Baensffoort genoemd werden. We met in ons achterhoofd houdend dat de Baansvoort dus feitelijk in de Smalbroeken (zij het dicht bij de rand maar de voorde is wel hellemaal ontsloten) ligt dan hoeven we dus van Lijn en Aelken Stopen alleen nog een mannelijk familielid van rond 1588 (of daarvoor) te zoeken waar dus de families Van Smeerbol, Van Boxtel, Van Boxel, Stoopen, Stopen, Stoep, Stoopkens en Van Baensvoort uit ontsproten (kunnen) zijn!

Ik denk verder als ik de dijkstoop van Jan Toirkens mag interpreteren als een overgang in de vorm van een (dijk)brug dat dit dan de dijkstoop was die de Banen die naar de Aa (tegenwoordig de Beerze) liepen verbond via de voornoemde voorde en dat het ene deel van de (van een en dezelfde) familie zich naar de voornoemde brug over de voorde heeft vernoemt (Stoopen) en het andere deel zich er naar de eronder gelegen voorde (Baansvoort) heeft voornoemd daar ze wellicht dachten dat de Voorde een makkelijkere herkenningspunt in de wildernis was als de voornoemde dijkstoop, het gebied van de Smalbroeken strekt zich trouwens uit van het Smalwater (ook dit toponiem bestaat nog steeds) tot dus net voorbij de Baansvoort en ik moet zeggen dat dit toch nog een flink eind fietsen is en omdat dit nog maar de korte zijde was denk ik dat de nichten Lijn en Aelken Stopen toch niet bepaald onbemiddelde boerinnen moeten zijn geweest. Het bevreemd mij dan ook als ik tot bovenstaande conclusie kom dat ik nog geen familie Smalbroek of Smalbroeken ben tegen gekomen en ik begin me nu steeds meer af te vragen of de naam Smeerbol ook is terug te voeren op een toponiem in de directe omgeving van het Banisveld, de Smalbroeken en/of de Baansvoort?

Ik ben verder blij dat Max toch nog wat aan mij ‘wat lange’ berichtgeving heeft gehad haha, zal er verder maar niet te diep op ingaan omdat het dan wellicht weer gaat knetteren, en knetteren mag alleen rond nieuwjaar dus vandaar dat we dat maar achter wege laten. Verder heb ik het kaartje van Max over de hoeve Boscheind bekeken en ik vraag me af of er buiten het artikel van de Baanderheren & boeren nog verder heemkundige artikelen zijn verschenen over de Boseindse hoeve en of iemand deze dan naar mij zou willen toesturen, ik heb als ik op kaarten kijk die mij worden toegestuurd altijd de vervelende dwangmatige tik dat ik zelf ook weer kaarten ga uitpluizen en dat brengt mij op de 2 kaarten in de volgende links:

http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=10688038&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=Boxtel&mibj=1500&miej=1650&miview=viewer

http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=11229139&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=oisterwijk&mibj=1500&miej=1700&miview=viewer

Als we vervolgens in de volgende link kijken te weten: http://www.canonvanoirschot.nl/herdgangen/geografie-01 dan kunde de toponiemen van de eerste kaart uit de periode 1600-1650 al heel goed plaatsen om dan maar een kleine greep te doen uit het voornoemde artikel: gehucht Herrsel tussen Notel en Eerdbruggen, waar nu Snepseind (welk dit adres dit is ontschiet me nu even), Helder (waarschijnlijk Heldersestraat), en Piekenhoek ligt, op de rand van de gemeynte Banisveld. Deze gemeynte en de gemeynte genaamd Liedeveld scheidden Spoordonk (heden ten dagen vind men hier nog steeds het Lieveld), Termeide heette oorspronkelijk Ter Ameiden. Die naam verwijst naar een slagboom, Voor de juiste lokatie van Eerdbruggen worden de bestaande huizen Lopensestraat 2,3 en 4 aangewezen, Evenheuvel (dus de voormalige gemeijnt Nevenheuvel/Nevenhoevel) wordt in de Monumenteninventarisatie van 1998 als gehucht opgevoerd. Vermoedelijk bedoelt men er de bewoning langs de Schansstraat mee die straat loopt door de voormalige gemeynte Nevelheuvel, Aan de westzijde van Aarle vinden we het Moleneind, Tegen Spoordonk aan ligt de Lubberstraat. Deze straat was ooit de westgrens van de gemeynte Liedeveld. Vervolgens vind men bij de link http://users.bart.nl/~leenders/txt/oirschot.html onder nr. 7 Gemeijnten nog het volgende interessante overzichtje:

gemeynte uitgifte aard innemers

Zuidelijke gem. 1311 thimum alle inwoners Oirschot.
Banisveld 1312 thimum Spoordonk, Boterwijk, Hedel.
Tregelaar 1336 veld, bos Eerdbruggen, Hersel, Notel, Hedel.
Nevelheuvel 1311 veld, bos Eerdbruggen, Hersel, Notel.
Besterbroek 1335 veld, bos Aarle, Best, Gunterslaar.

Als we de niet ingekleurde kaart uit de 16e/17e eeuw bekijken dan zien we ook nog eens dat heel veel percelen hiervan genummerd zijn en dat ook de eigenaren van de percelen zijn ingetekend ik hoop dan ook dus dat ik Willy Steenbakkers en ook Max hiermee wellicht heb kunnen helpen in hun poging om alle her/ver nummeringen en/of splitsingen van dit gebied in de periode van ongeveer 1600-1800 in kaart te brengen. Ik zie voorts in de link http://www.lennisheuvel.nl/LennisWIKI/index.php?title=Geschiedenis_van_Lennisheuvel_-_Inleiding dat word gesuggereerd dat de Steinsche Kamp (Kinderbos 15) een vrij jonge ontginning is, doch ik constateer op de ingekleurde kaart van de periode 1600-1650 dat er ongeveer op deze plek al een toponiem ‘Steynse Camp’ voorkomt zodat ook dat weer een mooi oriëntatiepunt is voor die tijd en omgeving.

Ik zie verder bij de niet ingekleurde kaart uit de 16/17e eeuw dat er bij de grens met Boxtel enkele bomen zijn ingetekend en als ik dit combineer met het feit dat (naar mijn mening) Dierck Ariaens Stoopen in Lennisheuvel ‘Aan den Slagboom’ woonde dit wellicht kan betekenen dat Dierck Ariaens wellicht exact aan de grens met Oirschot woonde (weliswaar nog net in Boxtel dus), al twijfel ik nog wel omdat ik bij een slagboom niet denk aan de bomen die op de kaart op de Boxtels-Oirschotse grens zijn ingetekend maar eerder aan een slagboom zoals we die bijvoorbeeld heden ten dagen bij parkeerplaatsen tegenkomen en zoals we die soms bij oude boeren boswegen nog wel eens zien. Verder denk ik dus dat Hedwigis Adrianus van Herssel (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo) uit het voormalige Oirschotse gehucht Hersel kwam (duhh logisch), zodat ik ook tot de conclusie kom dat haar man Petrus Joannes Heuvelmans/Heuveneers/Van Boxtel wellicht in of uit de directe omgeving van het gehucht Hersel moet komen.

Haha heeft Max toevallig ook het artikeltje De Beemden van Martien van Asseldonk van 4 november 2014 gelezen achjah ik zeg meestal maar zo beter goed ge…ge… ehh (ik schrijf het naar Max he) eh… ik bedoel gekopieerd als slecht verzonnen (ik zal het toch maar diplomatiek schrijven), voorts wil ik alvast bij de BHIC redactie aangeven dat ik niet net als bovenstaande heren eventuele schuunige zinspelingen wil toepassen (ik ben namelijk altijd onschuldig) maar dat ik echt een familietak in mijn stamboom heb met de naam ’T HOERTJE (bloos bloos), zie voor deze familie die schijnbaar eeuwen heeft bestaan de volgende link: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-tuck-tuk/I37647.php)

P.s die link naar de Slegers is trouwens wel een intersante Max!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 5 januari 2017 om 02:17
Pfoe wat een boel berichten, sorry dat ik nog niet heb kunnen reageren maar m’n computer was dn laatste dagen weer wat langzaam…..

Ik zal allereerst eens wat groot nieuws brengen, ik was vandaag namelijk via dn Steeg, dn Kollenburgsebaan, dn Locht over dn Lochtsebaan naar het Banisveld gefietst. Nu wil het geval dat toen ik op dn Lochtsebaan was daar nadat ik dn Aa (Beerze) en het Smalwater was gepasseerd dn parkeerplaats zag met een aantal toeristen/wandelkaartjes, omdat ik het gebied op mn duimke ken kijk ik nooit op die kaartjes maar ik was toch wel ff nieuwsgierig en ging kijken.

Wat blijkt op die kaart staat boven het Banisveld gewoon het toponiem de Smalbroeken vermeld, het toponiem waarvan ik al zo lang naar de exact locatie op zoek ben en waarvan ik dacht dat zo’n oud toponiem uit de periode 1500-1600 allang verdwenen was! Dus niet blijkbaar, ik kon trouwens in eerste instantie geen afbeelding vinden van deze wandelroutekaart maar ik heb er toch een paar gevonden voor jullie in de volgende links:

https://1.bp.blogspot.com/-oxthBEWKF1E/V5dDmqCOnDI/AAAAAAAAICs/gOU2KqR4chUHDGy466ZtnFrW6scAQH8jgCEw/s1600/DSCN2306.JPG

https://3.bp.blogspot.com/-HMEcwTLwdiY/V5dd3VzeZ8I/AAAAAAAAIC4/8R8sGgz0cXUfcsyT68uArfAchMZ6orisQCEw/s1600/kaart-Kampina.jpg

Zo dat was dus de kaart die ik vandaag was tegengekomen en wat blijkt nou agge daar gaat wandelen en op zoek gaat naar dat toponiem de Smalbroeken dan komde bijzonder genoeg uit op dr brug van Balsvoort (Baansvoort), alsof dn duuvel ermeej speult! Nu he’k gin zin om al die ingewikkelde Van Boxtel, Van Boxel, Smeerbol en Stoopen reacties uit het forumonderwerp Van Roij-Smeerbol nog ’n keer terug te lezen maar als we nogmaals kijken naar het testament 01-02-1588 en we zien dat Lijn en Aelken Stopen (die dus weer nichten van mekaar waren) + we bedenken dat de families Smeerbol, Van Boxtel, Van Boxel ook wel Van Baensffoort genoemd werden. We met in ons achterhoofd houdend dat de Baansvoort dus feitelijk in de Smalbroeken (zij het dicht bij de rand maar de voorde is wel hellemaal ontsloten) ligt dan hoeven we dus van Lijn en Aelken Stopen alleen nog een mannelijk familielid van rond 1588 (of daarvoor) te zoeken waar dus de families Van Smeerbol, Van Boxtel, Van Boxel, Stoopen, Stopen, Stoep, Stoopkens en Van Baensvoort uit ontsproten (kunnen) zijn!

Ik denk verder als ik de dijkstoop van Jan Toirkens mag interpreteren als een overgang in de vorm van een (dijk)brug dat dit dan de dijkstoop was die de Banen die naar de Aa (tegenwoordig de Beerze) liepen verbond via de voornoemde voorde en dat het ene deel van de (van een en dezelfde) familie zich naar de voornoemde brug over de voorde heeft vernoemt (Stoopen) en het andere deel zich er naar de eronder gelegen voorde (Baansvoort) heeft voornoemd daar ze wellicht dachten dat de Voorde een makkelijkere herkenningspunt in de wildernis was als de voornoemde dijkstoop, het gebied van de Smalbroeken strekt zich trouwens uit van het Smalwater (ook dit toponiem bestaat nog steeds) tot dus net voorbij de Baansvoort en ik moet zeggen dat dit toch nog een flink eind fietsen is en omdat dit nog maar de korte zijde was denk ik dat de nichten Lijn en Aelken Stopen toch niet bepaald onbemiddelde boerinnen moeten zijn geweest. Het bevreemd mij dan ook als ik tot bovenstaande conclusie kom dat ik nog geen familie Smalbroek of Smalbroeken ben tegen gekomen en ik begin me nu steeds meer af te vragen of de naam Smeerbol ook is terug te voeren op een toponiem in de directe omgeving van het Banisveld, de Smalbroeken en/of de Baansvoort?

Ik ben verder blij dat Max toch nog wat aan mij ‘wat lange’ berichtgeving heeft gehad haha, zal er verder maar niet te diep op ingaan omdat het dan wellicht weer gaat knetteren, en knetteren mag alleen rond nieuwjaar dus vandaar dat we dat maar achter wege laten. Verder heb ik het kaartje van Max over de hoeve Boscheind bekeken en ik vraag me af of er buiten het artikel van de Baanderheren & boeren nog verder heemkundige artikelen zijn verschenen over de Boseindse hoeve en of iemand deze dan naar mij zou willen toesturen, ik heb als ik op kaarten kijk die mij worden toegestuurd altijd de vervelende dwangmatige tik dat ik zelf ook weer kaarten ga uitpluizen en dat brengt mij op de 2 kaarten in de volgende links:

http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=10688038&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=Boxtel&mibj=1500&miej=1650&miview=viewer

http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=11229139&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=oisterwijk&mibj=1500&miej=1700&miview=viewer

Als we vervolgens in de volgende link kijken te weten: http://www.canonvanoirschot.nl/herdgangen/geografie-01 dan kunde de toponiemen van de eerste kaart uit de periode 1600-1650 al heel goed plaatsen om dan maar een kleine greep te doen uit het voornoemde artikel: gehucht Herrsel tussen Notel en Eerdbruggen, waar nu Snepseind (welk dit adres dit is ontschiet me nu even), Helder (waarschijnlijk Heldersestraat), en Piekenhoek ligt, op de rand van de gemeynte Banisveld. Deze gemeynte en de gemeynte genaamd Liedeveld scheidden Spoordonk (heden ten dagen vind men hier nog steeds het Lieveld), Termeide heette oorspronkelijk Ter Ameiden. Die naam verwijst naar een slagboom, Voor de juiste lokatie van Eerdbruggen worden de bestaande huizen Lopensestraat 2,3 en 4 aangewezen, Evenheuvel (dus de voormalige gemeijnt Nevenheuvel/Nevenhoevel) wordt in de Monumenteninventarisatie van 1998 als gehucht opgevoerd. Vermoedelijk bedoelt men er de bewoning langs de Schansstraat mee die straat loopt door de voormalige gemeynte Nevelheuvel, Aan de westzijde van Aarle vinden we het Moleneind, Tegen Spoordonk aan ligt de Lubberstraat. Deze straat was ooit de westgrens van de gemeynte Liedeveld. Vervolgens vind men bij de link http://users.bart.nl/~leenders/txt/oirschot.html onder nr. 7 Gemeijnten nog het volgende interessante overzichtje:

gemeynte uitgifte aard innemers

Zuidelijke gem. 1311 thimum alle inwoners Oirschot.
Banisveld 1312 thimum Spoordonk, Boterwijk, Hedel.
Tregelaar 1336 veld, bos Eerdbruggen, Hersel, Notel, Hedel.
Nevelheuvel 1311 veld, bos Eerdbruggen, Hersel, Notel.
Besterbroek 1335 veld, bos Aarle, Best, Gunterslaar.

Als we de niet ingekleurde kaart uit de 16e/17e eeuw bekijken dan zien we ook nog eens dat heel veel percelen hiervan genummerd zijn en dat ook de eigenaren van de percelen zijn ingetekend ik hoop dan ook dus dat ik Willy Steenbakkers en ook Max hiermee wellicht heb kunnen helpen in hun poging om alle her/ver nummeringen en/of splitsingen van dit gebied in de periode van ongeveer 1600-1800 in kaart te brengen. Ik zie voorts in de link http://www.lennisheuvel.nl/LennisWIKI/index.php?title=Geschiedenis_van_Lennisheuvel_-_Inleiding dat word gesuggereerd dat de Steinsche Kamp (Kinderbos 15) een vrij jonge ontginning is, doch ik constateer op de ingekleurde kaart van de periode 1600-1650 dat er ongeveer op deze plek al een toponiem ‘Steynse Camp’ voorkomt zodat ook dat weer een mooi oriëntatiepunt is voor die tijd en omgeving.

Ik zie verder bij de niet ingekleurde kaart uit de 16/17e eeuw dat er bij de grens met Boxtel enkele bomen zijn ingetekend en als ik dit combineer met het feit dat (naar mijn mening) Dierck Ariaens Stoopen in Lennisheuvel ‘Aan den Slagboom’ woonde dit wellicht kan betekenen dat Dierck Ariaens wellicht exact aan de grens met Oirschot woonde (weliswaar nog net in Boxtel dus), al twijfel ik nog wel omdat ik bij een slagboom niet denk aan de bomen die op de kaart op de Boxtels-Oirschotse grens zijn ingetekend maar eerder aan een slagboom zoals we die bijvoorbeeld heden ten dagen bij parkeerplaatsen tegenkomen en zoals we die soms bij oude boeren boswegen nog wel eens zien. Verder denk ik dus dat Hedwigis Adrianus van Herssel (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo) uit het voormalige Oirschotse gehucht Hersel kwam (duhh logisch), zodat ik ook tot de conclusie kom dat haar man Petrus Joannes Heuvelmans/Heuveneers/Van Boxtel wellicht in of uit de directe omgeving van het gehucht Hersel moet komen.

Haha heeft Max toevallig ook het artikeltje De Beemden van Martien van Asseldonk van 4 november 2014 gelezen achjah ik zeg meestal maar zo beter goed ge…ge… ehh (ik schrijf het naar Max he) eh… ik bedoel gekopieerd als slecht verzonnen (ik zal het toch maar diplomatiek schrijven), voorts wil ik alvast bij de BHIC redactie aangeven dat ik niet net als bovenstaande heren eventuele schuunige zinspelingen wil toepassen (ik ben namelijk altijd onschuldig) maar dat ik echt een familietak in mijn stamboom heb met de naam ’T HOERTJE (bloos bloos), zie voor deze familie die schijnbaar eeuwen heeft bestaan de volgende link: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-tuck-tuk/I37647.php)

P.s die link naar de Slegers is trouwens wel een intersante Max!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 5 januari 2017 om 02:26
excuus voor dn dubbele reactie.....
Max zei op 5 januari 2017 om 15:43
Hallo Jermaine,

Gelukkig heb je met Google nog snel kunnen achterhalen waar ik mijn informatie over de 'rijdende beemden' vandaan had, want ik was allang weer vergeten uit welke bron ik dat had :)

Dat ongekleurde kaartje van 'Bansvoort oft Balsvoort' met al die veldnamen is wel machtig interessant. In de linkeronderhoek staat nog iets over "een heijvelt geheeten Quicks eeusel, behoirende tot de hoeve van Balsvoirt", waarbij ik mij afvroeg of "Quick" mogelijk moet worden gelezen als "Cuijck". Daarmee zijn we weer terug waar dit onderwerp mee begon.

Groet, Max
Jan Toirkens zei op 5 januari 2017 om 21:57
Not.Boxtel N 426, jaartal 1708 bevat een akte waarin Willem van de Broek, oud schepen en borgemeester Boxtel aan ene Laureijs Henicks van de Ven de Balsvoorste Hoeve verpacht (6 jaar) , zijnde eigendom van Willem. Volgt uitvoerige omschrijving van percelen en de pachtvoorwaardes.
Jan Toirkens zei op 5 januari 2017 om 22:06
Fragmentgenealogie Stoopen: (zie RA Boxtel 392-94 uit het jaar 1635 en Not. Boxtel 423, uit het jaar 1631. )
1. Adriaan Stoopen gehuwd met Catharina, Catharina wordt vermeld als grootmoeder van Adriaen en Michiel Stoopen, zie hierna, deze Adriaan en Michiel nog minderjarig in 1635.
2. Zoon Adriaan Adriaan Stoopen huwt met Heijlke dochter van Henrik Gerit Elias, soms ook vermeld als over de Aa. Uit dit huwelijk de zoons Adriaan en Michiel. Na overlijden van Adriaan Adrians Stoopen hertrouwt Heijlke of Hilleken met Adam zoon van Willem Janssen, ook wel van Breugel genoemd.
Jan Toirkens zei op 5 januari 2017 om 22:18
Doop 1 nov. 1608 te Boxtel : Adriaan zoon van Adriaen Adriaans verwekt bij Hedwigis. Getuigen Dirck Adriaens en Maria dochter van Gerit Elias. Deze Dirck Adriaens als getuige zou dus wel eens de broer kunnen zijn van Adriaen Adriaans (en zou dus Stoopen zijn als mijn veronderstelling juist is).
Jermaine Van der Meer zei op 6 januari 2017 om 20:06
Hey Max leuk artikeltje maar een zin verdient toch wel extra aandacht uit voornoemd artikel:

Eén gebruik van rijdende beemden is dus een
aanduiding van beemden waarvan de ligging
ieder jaar opnieuw wordt vastgelegd. Ze kunnen
dus veranderen van plaats.

Ik vind deze zin zo speciaal omdat de Smalbroeken en Boxbeemd (als ik me niet vergis bij het noteren met de namen vergis) ook rijdende beemden waren, zou het dan wellicht kunnen dat de Smalbroeken dan van oorsprong op een andere plek lag en dat de Baensfoort dus van oorsprong misschien hellemaal niet omringd is geweest door de Smalbroeken en dat zodoende mijn familie hypothese dat de Stoopen naar de dijkstoop van Balsvoort is vermoed dan ook niet klopt?

Nog ff een vraagje aan Jan Toirkens, het schrift op de ongekleurde kaart (zie de link http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=11229139&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=oisterwijk&mibj=1500&miej=1700&miview=viewer) is voor mij eigenlijk bijna onleesbaar, doch ik kan nog wel met veel moeite het kasteel/watermolen Ten Bergh (bij de Vloet en ook Baensfoort of Balsfoort kan ik lezen) herkennen en dat betekent dat op deze lange kaart eigenlijk links het noorden moet zijn en rechts het zuiden en nu luid mij vraag aan Jan Toirkens:

Zijn nu alleen de toponiemen in de percelen beschreven of staan ook de eigenaars erbij genoteerd?

Het schrift is gewoon echt te moeilijk….
Jermaine Van der Meer zei op 7 januari 2017 om 02:40
Hey ik had nog ff wa gezocht over het toponiem waar volgens Max de naam Van Kuijk op gebaseerd zou kunnen zijn, ik had namelijk nog ff gezocht of ik nog wat over de familie Van Kuijk gevonden kon krijgen en wat blijkt. Ik heb van het huwelijk van Antonis Marcelisse Van Kuijk en Maria Verhoeven ook nog de uittreksel gevonden, ik ben wel benieuwd wat dan weet hun familiebanden zijn met Jan Van dne Bichealer jr en Bastaen Eemert Cluijtmans?

Bruidegom Antonius Marcelisse van Cuijk
Woonplaats Boxtel
Bruid Maria Aerts Verhoeve
Woonplaats Haaren
Datum huwelijk 19-02-1730
Plaats huwelijk Esch
Religie Rooms-Katholiek

Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1696-1745
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 82
Diversen Getuigen Jan van den Bichelaer jr. en Bastaen Eemert Cluijtmans


Ik weet niet of we het al eerder met z’n alle hadden geconstateerd maar Jan en Antonis Marcelisse hadden ook nog een zus te weten Elisabeth Marcelis Van Cuijk, en de naam Jan Schelle laat zich verder natuurlijk wel raden.

Kind Antonius Schelle
Geslacht Man
Datum doop 24-05-1719
Plaats doop Esch
Vader Joannis Schelle
Moeder Wilhelma van der Braacke
Getuige Elisabeth Marcelli van Cuijck

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 26
Religie RK


Ik ben verder dan ook nog wel benieuwd wat de band van de Van Cuijks met Joannes Van de Ven, Catharina Temmers en Antonius Van de Ven waren?
Kind Joannes van de Ven
Geslacht Man
Datum doop 01-01-1723
Plaats doop Esch
Vader Gerardus van de Ven
Moeder Maria N.N.
Getuige Catharina Temmers
Getuige Elisabeth Marcelis van Cuijck
Getuige Antonius van de Ven

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 32
Religie RK
Diversen dag en maand niet genoemd peter uit Boxtel en meter uit Beers


Ik heb hier nog ook nog 2 dopen van het echtpaar Van Kuijck-Verhoeven:

Kind Joannes van Kuijck
Geslacht Man
Datum doop 21-12-1730
Plaats doop Esch
Vader Antonius van Kuijck
Moeder Maria Verhoeven
Getuige Marcelus van Kuijck
Getuige Adriana Aerts Verhoeven

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 47
Religie RKKind


Wilhelmina van Cuijck
Geslacht Vrouw
Datum doop 24-07-1733
Plaats doop Esch
Vader Antonius van Cuijck
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes van Kuijck
Getuige Elisabeth Marcelis van Kuijck

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 50
Religie RK
Jermaine Van der Meer zei op 7 januari 2017 om 02:40
Hey ik had nog ff wa gezocht over het toponiem waar volgens Max de naam Van Kuijk op gebaseerd zou kunnen zijn, ik had namelijk nog ff gezocht of ik nog wat over de familie Van Kuijk gevonden kon krijgen en wat blijkt. Ik heb van het huwelijk van Antonis Marcelisse Van Kuijk en Maria Verhoeven ook nog de uittreksel gevonden, ik ben wel benieuwd wat dan weet hun familiebanden zijn met Jan Van dne Bichealer jr en Bastaen Eemert Cluijtmans?

Bruidegom Antonius Marcelisse van Cuijk
Woonplaats Boxtel
Bruid Maria Aerts Verhoeve
Woonplaats Haaren
Datum huwelijk 19-02-1730
Plaats huwelijk Esch
Religie Rooms-Katholiek

Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1696-1745
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 82
Diversen Getuigen Jan van den Bichelaer jr. en Bastaen Eemert Cluijtmans


Ik weet niet of we het al eerder met z’n alle hadden geconstateerd maar Jan en Antonis Marcelisse hadden ook nog een zus te weten Elisabeth Marcelis Van Cuijk, en de naam Jan Schelle laat zich verder natuurlijk wel raden.

Kind Antonius Schelle
Geslacht Man
Datum doop 24-05-1719
Plaats doop Esch
Vader Joannis Schelle
Moeder Wilhelma van der Braacke
Getuige Elisabeth Marcelli van Cuijck

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 26
Religie RK


Ik ben verder dan ook nog wel benieuwd wat de band van de Van Cuijks met Joannes Van de Ven, Catharina Temmers en Antonius Van de Ven waren?
Kind Joannes van de Ven
Geslacht Man
Datum doop 01-01-1723
Plaats doop Esch
Vader Gerardus van de Ven
Moeder Maria N.N.
Getuige Catharina Temmers
Getuige Elisabeth Marcelis van Cuijck
Getuige Antonius van de Ven

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 32
Religie RK
Diversen dag en maand niet genoemd peter uit Boxtel en meter uit Beers


Ik heb hier nog ook nog 2 dopen van het echtpaar Van Kuijck-Verhoeven:

Kind Joannes van Kuijck
Geslacht Man
Datum doop 21-12-1730
Plaats doop Esch
Vader Antonius van Kuijck
Moeder Maria Verhoeven
Getuige Marcelus van Kuijck
Getuige Adriana Aerts Verhoeven

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 47
Religie RKKind


Wilhelmina van Cuijck
Geslacht Vrouw
Datum doop 24-07-1733
Plaats doop Esch
Vader Antonius van Cuijck
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes van Kuijck
Getuige Elisabeth Marcelis van Kuijck

Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746
Plaats Esch
Toegangsnr. 1435
Inv.nr. 12
Folio/pagina 50
Religie RK
Max zei op 9 januari 2017 om 18:01
Elisabeth Marcelis van Cuijck is/was de vrouw van Marcelis van Cuijck.
Jermaine Van der Meer zei op 10 januari 2017 om 17:02
Owjah sorry inderdaad zij was de dochter van Henricus Adriani (Schellen)& Heijlwigis, maar nu ik ben oude stamboom reconstructie een beetje terug aan het lezen he Max en dan kom ik de volgende vermelding tegen: "II.2.1.6.1.2 Johannes/Joannes Marcelis Kuijc/Kuik op 15-09-1700 gedoopt te Boxtel en woonachtig te Esch wordt hier o.a. vermeld in het Esschen schepenprotocol van 12-01-1726" Dit zou dus moeten betekenen dat hij eerst te Boxtel is gedoopt door zijn ouders Marcelis Merte(n)/Marte(n) Tonisse Van Kuijck/Kuijckens & Lijske(n)/Thijsken Handerix/Handerickx/Marcellissen dat hij daarna vertrokken is naar Esch (wellicht samen met zijn ouders) en dat hij weer later toch is teruggekomen naar geboortedorp Boxtel zodat we hem daar dan weer terug vinden in het Boxtelse huiskohier van 1736?

Dit zou dus moeten betekenen dat hij tussen 1726 en 1736 vanuit Esch naar Boxtel is verhuisd....
Max zei op 12 januari 2017 om 22:24
Elisabeth was een dochter van Henricus Arien Schellen en Jenneke. Zie 23 december 2016 om 00:41 uur...

Henrick Arien Schellen is op 17 juni 1663 voor de schepenen van Boxtel getrouwd met Jenneken Jan Willems. (Mogelijk is Jenneken gedoopt te Boxtel op 16-05-1641.) De geboortedatum van Elisabeth moet daarom bijgesteld worden naar de eerste helft van 1664.
Max zei op 13 januari 2017 om 14:24
De familie Schellen was afkomstig van Luissel en Marcelis Martens van Kuijck woonde daar ten tijde van zijn huwelijk in 1692 ook. Zoals al eerder vermeld was Antonius Marcelis van Kuijck geboren te Esch (rond 1705). Het is dus waarschijnlijk dat zijn ouders in die tijd van Boxtel (Luissel) naar Esch zijn verhuisd. Over Jan Marcelis van Kuijck (broer van Antonius) werd bij zijn huwelijk in 1726 vermeld dat hij in Esch woonachtig was. De familie Van Boxtel woonde te Lennisheuvel en waarschijnlijk is dat de reden dat Jan Marcelis van Kuijck daar naar toe verhuisd is. Dat was in ieder geval vóór november 1730 (zie Boxtel Ra115 f311v-312v, scan 392-115-309).
Jan Toirkens zei op 13 januari 2017 om 15:51
In St. Michielsgestel, was er een Marten Antonissen gehuwd met Marie. Ik kam rond 1710 etc. verder steeds een Marten Antonis Gijsberts tegen, armeester te St. Michielsgestel. Mogelijke kinderen van Marten dus Antoni, Frans, Marcelis en een dochter Maria. Zoon Frans kom ik in 1674 tegen, geboren naar schatting 1655.
Jan Toirkens zei op 13 januari 2017 om 16:07
Marten Antonis Gijsberts gedoopt St. Michielgestel 4 dec. 1674 als zoon van Antonis Gijsbert Henricks verwekt bij Catarina Joosten de Visser. Nu maar hopen :-) dat ik jullie niet ta zeer van het pad afbreng, omdat ik in het vorige bericht iets veremdl van rond 1655.
Jan Toirkens zei op 13 januari 2017 om 16:07
Marten Antonis Gijsberts gedoopt St. Michielgestel 4 dec. 1674 als zoon van Antonis Gijsbert Henricks verwekt bij Catarina Joosten de Visser. Nu maar hopen :-) dat ik jullie niet ta zeer van het pad afbreng, omdat ik in het vorige bericht iets veremdl van rond 1655.
Max zei op 13 januari 2017 om 19:14
De doop van Marten Antonius van Kuijck hadden we al teruggevonden in Liempde op 29-10-1634. Daar is niets vreemds aan.
Max zei op 13 januari 2017 om 20:06
.. En Francis Marten Antonissen van Kuijck was gedoopt te Boxtel op 29-05-1674.
Jermaine Van der Meer zei op 16 januari 2017 om 01:06
Hey Max ge hed hellemaal gelijk, heb het over het hoofd gezien. Ik heb trouwens nog wel een interessante link over deze familie Schellen (Schellekens), waarbij op 22 januari 2013 om 15:05 uur (door Joop H Kraay) word vermeld dat een zoon van Henricus Ariens Schellen en Jenneke te weten Paulus Handerick Schellen getrouwd met Maria Gerrits van Ameijden/van der Meijden (jaja W. Steenbakkers steelt ook hier weer de show haha) lid was van het huispersoneel op kasteel Nemerlaer!
Zie de link: https://www.bhic.nl/schelle-n-1
Als ik het dus verder goed begrijp dan is de familie Van Kuijck vanuit Boxtel (Luissel) naar Esch zijn verhuisd en dat Jan Marcelis van Kuijck vanwege zijn schoonfamilie naar Lennisheuvel is verhuisd en dat beide plaatsen Luissel en Lennisheuvel weliswaar binnen Boxtel lagen maar toch wel op 2 verschillende plaatsen, vat ik je zo een beetje goed samen Max?

Maar kan het dan zijn gezien het ploegrecht van het gemeijnt van de Bleecken te Sint-Michielsgestel (ook Jan Toirkens nog bedankt voor ze bijdrage) dat de familie Van Kuijck dus vanuit Sint-Michielsgestel naar Esch zijn vertrokken, en is het dan zo dat we hier dus met een echte Sint-Michielsgestelse familietak van de Van Kuijcks te maken hebben of gebeurde het hier misschien ook weer vanwege de pachtcontracten dat de Van Kuijck om de zoveel jaar weer op en neer peddelde tussen Sint-Michielsgestel, Luissel en Esch?

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Max zei op 16 januari 2017 om 14:34
Ja, Luissel en Lennisheuvel liggen allebei in Boxtel. Luissel iets dichter bij Haaren en Esch.

Wat ik me over dat ploegrecht herinner was dat het niet over de familie Van Cuijck ging maar over een familie Van Eijck. De enige uit deze familie Van Kuijck die in St.Michielsgestel terecht is gekomen was de eerder genoemde Francis Marten van Kuijck, broer van Marcelis. Vermoedelijk ook vanwege zijn schoonfamilie; dat schijnt wel vaker een bepalende factor te zijn...

Ik heb nog wel geprobeerd om het spoor van Antonius Henricx van Kuijck/Cuijck in Liempde te volgen. Mogelijk heet zijn vader Henrick Janssen van Kuijck, maar er blijken er in die buurt rond of vóór 1600 twee te hebben geleefd. De ene had met zijn vrouw Catarina Peter Huijbrechts drie kinderen te weten: Peter, Marijke en Henrick, die in 1615 te Liempde (inv. 482.8) een erfdeling maken van de goederen van hun overleden ouders. De andere Henrick Janssen van Kuijck was getrouwd met Mechtildis Henrick Jan Meeus, vermeld in 1612 (inv. 482.9 fol.16r).

Het is wel waarschijnlijk dat Antonius een zus Catharina had, die op 28-02-1634 te Boxtel getrouwd is met Henricus Arnt Franssen, die afkomstig was van Lennisheuvel. Er komen in Esch rond 1670 ook nog een Adrianus Henricx van Kuijck en een Joannes Henricx van Kuijck voor die waarschijnlijk ook familie zijn. Bij de doop van een kind van Adrianus op 25-12-1671 was Antonius getuige.
Max zei op 16 januari 2017 om 15:11
Nog een kleine aanvulling op het voorgaande:

Van de laatstgenoemde Adrianus Henricx van Kuijck en zijn vrouw Anna zijn waarschijnlijk al eerder, in 1656, 1657 en 1659, nog drie kinderen gedoopt in Boxtel.
Max zei op 16 januari 2017 om 21:32
Speciaal voor Jermaine nog een paar uittreksels :)

1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
55 In de naam van de heer Amen. Vandaag 3 november 1690 namiddag omstreeks 6 uur verscheen voor mij notaris en getuigen Handrick Aert Franssen en zijn vrouw Cathalijn Handricks van Cuijck, wonend te Boxtel onder Onroij, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstand en geheugen. >knip-knip<
Datering: 03-11-1690
Pagina: 101r
Soort akte: Testament

1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
38 In de naam van de heer Amen. Vandaag 20 april 1688 voormiddag omstreeks 12 uur verscheen voor mij notaris en getuigen Jan Huijbert Jacobs en diens vrouw Jenneken Handricks van Cuijck, inwoners van Boxtel ter plaatse genoemd Egelsvoirt, welke Jan ziek in bed ligt, en Jenneken gezond van lijf en leden, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. >knip-knip<
Datering: 20-04-1688
Pagina: 67r
Soort akte: Testament
Jermaine Van der Mer zei op 17 januari 2017 om 03:15
Hey Max.

Allereerst hartelijk bedankt voor de uittreksels, doch het is jammer dat je een groot gedeelte hed ‘weggeknipt’ daar toponiemen als de Essche de Loeijenacker en getuigen als Cornelis Adams de Brauwer cruciaal zijn als aanknopingspunten in onderzoek naar families zoals de Van Kuijcks. Over II.2 Henrick Jansen zoon van Jan Peters Van Kuijck gesproken, ik heb hieronder een aantal regesten geplaatst (sorry Max het zijn er weer veel ik weet het) waarbij je bij de boedeldeling van 25-10-1661 kunt zien dat er ook een Jan Hendricks samen met zijn broer Adriaen en hun moeder Jaecxken Adriaens wordt genoemd. Wellicht was zijn zoon Tonis (die dus de vader van Marcelis Merte(n)/Marte(n) Tonisse Van Kuijck/Kuijcken was) vroeg overleden en werd Tonis zijn vrouw Geertruijt Hendricks geholpen (of was ook zij al overleden) door de schoonvader & opa Jan Hendricks & Gerit Janssen van Varick (deze persoon kan ik nog niet plaatsen) doordat deze voor Tonis zijn dochter Toenisken als belanghebbenden optraden, hoe het ook zij het aparte is dus dat de bezittingen van deze Jan Hendricks heel toevalliger wijs weer grensden aan die van Huijbert Jacobs!

En als een duuveltje uit een doosje zien we in voornoemde boedelscheiding ook weer Eijmbert Arien Eijmberts als belender optreden, het word nu toch wel allemaal heel toevallig allemaal! En of dat nog niet genoeg is word dus in dezelfde boedelscheiding het toponiem Egelsvoirt genoemd een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen met naast de gemeenschappelijke straat als belender nu ook weer jaja… Huijbert Jacobs als belender waarvan het erf van Jan Hendricks dus blijkt afgedeeld te zijn, in het regest 1767-1769 blijkt de Egelsvoirt te Tongeren (dus vlakbij Luissel) te liggen en word de weduwe van Eijmert Arien Eijmerts vermeldt zodat weer er van mogen uitgaan dat dit regest dus van na 25-10-1661 dateert.

In het testament van 13-06-1692 worden de kinderen van de dan overleden Jan Huijbert (hier word naar mijn mening jouw Jan Huijbert Jacobs die weer de man was van Jenneken Handricks van Cuijck bedoeld) samen met zijn nog levende broers Hendrick & Jacop Huijberts Jacop genoemd, ook de weduwe van Jan Huijbert blijkt dan nog te leven. Typisch is ook dat er nu weer een Geerit Michiels van Esch word vermeld trouwens, ik heb verder jouw uittreksel deze keer er nog een keer tussen gestopt maar nu volledig zoals het hoort.

Ik denk verder dat de als we naar de verkoop van 23-05-1648 kijken de achternaam van Jan, Hendrick & Jacob Huijbert Jacons dus Van de Laer moet zijn! Jah hoor en als het niet meer toevalliger kan er word ook nog een Merieken Jacobs vermeldt die hoe verzin je het met Jan Henrick Schellekens is getrouwd, die dan weer naar mijn inziens een zoon moet zijn van Henricus Ariens Schellen & Jenneke.

Sorry Max dat ik nog niet op Handrick Aert Franssen en zijn vrouw Cathalijn Handricks van Cuijck gereageerd, maar ik heb de hele dag toch vrij hard gewerkt zodat ik nu laat in de nacht nog wat uurtjes moet vrij maken voor dit onderzoek, dus morgen ga ik er weer verder meer

Welterusten alvast en hieronder de regesten:


392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
208 Jan Janssen van Boeckelt als man van Aleijt en Willem Willem Eijmbert Bruesten als man van Anthonisken, beiden dochters van wijlen Jan Michiels van de Sande, die ook nog handelen namens Adriaen Jan Michiels en Jan Lamberts zijnde hun zwagers, verkopen aan Huijbert Jacobs van de Laer een stuk erf deels weiland en deels tuin en houtwas, gelegen in de baronie hier ter plaatse genoemd op Egelsvoirt, b.p. Merieken Jacobs, de weduwe van Jan Henrick Schellekens en meer anderen, de gemeijnte van Selissel, Huijbert Jacobs. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de grondchijns en de pachten die worden betaald aan Henrick Huijbert Goossens. Datum 23 mei 1648, getuigen Henrick ter Aa en Jacob van de Sande, schepenen.

Datering: 23-05-1648

Pagina: 117r

Soort akte: Verkoop

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 96 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
486 Adriaen en Jan, zoons van wijlen Hendrick Janssen door deze Hendrick verwekt bij diens vrouw Jaecxken Adriaens, verder Geertruijt ook dochter van genoemde Henrick en Jaecxken, welke genoemde Jan Hendricks samen met Gerit Janssen van Varick nog handelen als voogden over het minderjarige kind Toenisken door Tonis Hendricks verwekt bij diens vrouw Geertruijt, welke Tonis ook zoon was van genoemde Hendrick en Jaecxken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na dood van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Jan Hendricks voor hemzelf handelend krijgt een stuk akkerland etc. groot ca. een lopenzaad gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Jan Joosten, genoemde Geertruit als deelster, Arien Leenderts, de gemeijnte. Nog krijgt hij een perceel groesland groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het minderjarige kind Tonisken, Adriaen Hendricks, Huijbert Jacobs, genoemde Geertruijt dat ervan is afgedeeld, Eijmbert Arien Eijmberts. Hieruit de helft te betalen van 3 gulden per jaar aan het klooster van de Windmolenberg in Den Bosch, nog het vierde part van 14 stuivers per jaar aan het kapittel hier, nog een stuiver gewinschijns aan de heer van Boxtel. Verder moet er overpad aan anderen worden verleend die er recht op hebben. Genoemde Geertruijd Hendricks krijgt een stuk akkerland groot ca. een lopenzaad, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd de Egelsvoirt, belendend het genoemde minderjarige kind waarvan is afgedeeld, Jan Hendriks waarvan is afgedeeld, Adriaen Leenders, de gemeijnte daar. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het vermelde minderjarige kind, de gemeenschappelijke straat, Huijbert Jacobs, het erf van Jan Henricks dat ervan is afgedeeld, Hieruit jaarlijks 3 gulden te betalen aan de H. Geest te Vught, nog het vierde part van 14 stuivers per jaar aan het kapittel hier, nog een stuiver 2 penningen als gebuurchijjnsn aan de heer van Boxtel.

Vervolg: Verder moet er overpad aan anderen worden verleend. Het genoemde minderjarige kind Tonisken krijgt een stuk akkerland groot ca. een lopenzaad, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse als voor, belendend Geertruit Hendricks dat ervan is afgedeeld, Adriaen Hendricks dat ervan is afgedeeld, Adriaen Leenderts, de gemeijnte. Nog krijgt het een perceel groesland en akkerland ter zelfder plaatse gelegen groot groot ca. 2 lopenzaad, belendend Huijbert Jacops, Adriaen Hendricks dat ervan is afgedeeld, Jan Hendricks, Jan Francken. Hieruit jaarlijks de helft van 3 gulden aan het klooster van de Windmolemberg te betalen, nog het vierde part van 14 stuivers aan het kapittel hier, nog 2 oort chijns aan de heer van Boxtel. Verder overpad aan anderen te verlenen die daar recht op hebben. Genoemde Adriaen Hendricks krijgt een stuk akkerland groot ca. een lopenzaad, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend het genoemde minderjarige kind Tonisken, Goijaert Andriessen, Adriaen Leenderts, de gemeijnte daar. Nog krijgt hij een perceel groesland groot ca. 2 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het genoemde minderjarige kind, de erfgenamen van Willem van de Wege, Jan Hendricks dat ervan is afgedeeld, Jan Francken. Hieruit jaarlijks de helft van 3 gulden te betalen aan de H. Geest in Vught, nog het vierde part van 14 stuivers per jaar aan het kapittel hier, nog 2 oort jaarlijks aan de heer van Boxtel, verder overpad aan anderen te moeten verlenen. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Indien er op iemands bezit meer lasten blijken te drukken etc. zullen ze dat samen betalen, elk voor een vierde deel. Verder zal ieder de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat de andere erfdelen ervoor zijn gevrijwaard. Verder moet men elkaar overpad verlenen met de minste overlast en schade. Datum 25 oktober 1661, getuigen van Duijsel en Peter Ariens van Dijck.

Datering: 25-10-1661

Pagina: 253r

Soort akte: Boedeldeling

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 99 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel


392.101 Index schepenprotocol Boxtel (392.101)
Gijsbrecht Verbeeck, schepen
Johan van Casteren
Peter van Dijck, schepen
de weduwe van Eijmert Arien Eijmerts
Huijbert Jacobs
Jenneken weduwe van Goijaert Peters (huis onder Tongeren op Egelsvoirt
Adriaen Peter Peter Philips

Datering: 1667-1669

Pagina: 48r (scan 49 rechts)

Plaats: Boxtel

Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

Toegangsnummer: 392

Inventarisnummer: 101 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken

Geografische namen: • Boxtel

1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
38 In de naam van de heer Amen. Vandaag 20 april 1688 voormiddag omstreeks 12 uur verscheen voor mij notaris en getuigen Jan Huijbert Jacobs en diens vrouw Jenneken Handricks van Cuijck, inwoners van Boxtel ter plaatse genoemd Egelsvoirt, welke Jan ziek in bed ligt, en Jenneken gezond van lijf en leden, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst over hun aardse bezit hebben beschikt. Ze bevelen hun ziel zodra ze ze komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen een christelijke begrafenis. Ze benoemen over en weer de langstlevende ven hen beiden als universeel erfgenaam of erfgename die de zeggenschap krijgt over een stuk akkerland groot een lopenzaad gelegen onder Esch ter plaatse genoemd de Loeijenacker. De langstlevende mag daarmee naar eigen keuze handelen en mag als dat nodig is om de schulden te betalen, dat bezit belasten met de som van 25 gulden. Voor de rest van hun bezit krijgt de langstlevende het vruchtgebruik. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Aldus gepasseerd ten huize van de testateurs in aanwezigheid van Henrick Aerts Groenendael schepen te Esch en Cornelis Adams de Brauwer als getuigen. Ondertekend: dit merk is van Jan Huijberts, dit merk is van Jenneken Handricks, Henrick Aerts Groenendael, dit merk is van Cornelis Adams, quod attestor Henrick van Hoeij, notarius publicus.

Datering: 20-04-1688

Pagina: 67r

Soort akte: Testament

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 1054

Inventarisnummer: 419 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Notarissen

Geografische namen: • Boxtel

1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
69 Vandaag 13 juni 1692 voor de middag omstreeks 9 uur verscheen voor mij notaris en getuigen Hendrick Huijbert Jacops meerderjarige jongeman wonend te Boxtel ter plaatse genoemd de Egelsvoirt, ziekelijk te bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst over zijn aardse bezit hebben beschikt. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil een christelijke begrafenis. Hij vermaakt aan zijn broer Jacob Huijberts 2 gulden 10 stuivers en dat als erkenning en sluit die daarmee verder van zijn nalatenschap uit. Al zijn verdere na te laten bezit zonder enige uitzondering vermaakt hij aan de kinderen van zijn overleden broer Jan Huijberts, maar diens weduwe houdt haar leven lang het vruchtgebruik ervan en de kinderen daarvan het erfrecht, mits zij alle schulden betalen die hij testateur enigszins zou hebben gemaakt. De testateur verklaart dat dit zijn laatste wil is en wil dat het als zodanig zal worden nagekomen ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Aldus gepasseerd ten huize van de testateur in aanwezigheid van Geerit Michiels van Esch en Joost Adriaen Joosten als getuigen. Ondertekend: Hendrick Huijberts, Geraert Gielen, dit merk is van Joost Adriaens, quod attestor Henrick van Hoeij notarius publicus.

Datering: 13-06-1692

Pagina: 125r

Soort akte: Testament

Plaats: Boxtel

Toegangsnummer: 1054

Inventarisnummer: 419 (aanvragen )


Scan: Akte inzien


Bron: Notarissen

Geografische namen: • Boxtel
Max zei op 17 januari 2017 om 14:38
Volgens mij ga je weer even te snel, Jermaine. Antonis Henricks van Kuijck was in 1634 getrouwd met Heijlken Marten Adriaens en was in 1668 nog getuige bij de doop van een kleinzoon en in 1671 bij de doop van een kind van zijn broer. Dat kan dus (helaas) niet dezelfde Tonis Henricx zijn als degene die in de akte van 1661 voorkomt.

Hierbij nog even een overzicht van de kinderen en kindskinderen van Henrick (Jansen) van Cuijck:

Anthonis Henricks van Kuijck x 1634 Liempde Heijlken Marten Adriaens, kinderen:
Liempde:
- Martinus 29-10-1634 get. Adrianus Adriani & Catharina Adriani
Boxtel:
- Maria 03-02-1637 get. Hendricus Everardi van den Bosch & Heijlwigis Theodori
- Elisabeth 10-08-1641 get. Johannes Adriani Bressers & Elisabeth Simonis
- Adrianus 25-11-1645 get. Johannes Henrici & Elisabeth Martini
- Henricus 13-01-1648 get. Henrico Aertsen & Alegunda Mertens
- Maria 18-08-1651 get. Johannes Hendrix & Adriana Dircx

Henricus Arnt Franssen x 1634 Boxtel Catharina Henrickx van Cuijck,
kinderen gedoopt te Boxtel:
- Arnoldus 18-05-1634 get. Anthonius Hanricx & Maria Henrici Everardi Sylvaeducis
- Johanna 15-04-1637 get. Theodorus Johannis van Lier & Barbara Arnoldi
- Arnoldus 10-06-1642 get. Johannes Johannis Pompe & Oda Adriani Rijckarts
- Agnes 19-08-1645 get. Gijssbertus Gulielmi & Catherina Adriani
- Mechtildis 12-07-1648 get. Adriano Johannis & Catharina Arnoldi

Adrianus Henrickx van Cuijck x Anna, kinderen:
Boxtel:
- Adrianus 01-04-1656 get. Petrus Henrici & Adriana Johannis Maessen
- Petrus 20-09-1657 get. Henricus Arnoldi & Cornelia Jacobi
- Henrica 13-03-1659 get. Johannes Nicolai & Catherina Theodori
Esch:
- Antonius 00-08-1666 get. Adrianus Henrici & Anna Janssen
- Christianus 25-12-1671 get. Antonius Henrici van Cuijck ex Boxtel & Catarina Janssen ex Helvort

Jan Huijbert Jacobs (van de Laer) x Jenneke Henrickx van Cuijck, kinderen:
Boxtel:
- Adriana 24-04-1667 get. Henricus Arnoldi & Adriana Huberti
Esch:
- Henrica 06-11-1669 get. Henricus Janssen Boxtellensis & Maria Henrickx
- Godefridus 12-03-1671 get. Joannes Henrici van Cuijck & Johanna Godefridi ex Boxtel
- Hubertus 15-06-1672 get. Gerardus Jan Heijlen ex Lijembd & Adriana Cornelii ex Druenen
Boxtel:
- Adriaen 23-06-1674 get. Jacop Huijberts & Marie Handricx
- Goijaert 28-09-1676 get. Geraert Handricx & Marie Goiaerts
- Bernaert 12-06-1679 get. Adriaen Handricx & Anneken Handricx
- Lijsken 18-08-1682 get. Jan Jacops & Adriaente Jans
- Bernaert 07-02-1685 get. Philips Janssen & Maiken Janssen

Maria Handerickx van Cuijck, j.d. van Boxtel, ca.36 jaar, wonende te Cleijnder Liemd trouwt op 19-07-1682 met Jan Jacob Dirckx van Oirschot, wed. van Catalijn Willems van Bilsen.
Max zei op 17 januari 2017 om 19:57
Vond toch nog een rk huwelijk in Esch van Jan Huibers en Johanna Henrici uit Boxtel op 21-12-1666. Merkwaardig is wel dat de huwelijken van Antonius en Catharina meer dan dertig jaar eerder zijn gesloten. Mogelijk zijn zij dan halfbroer en -zus van Adrianus, Jan, Jenneken en Maria. Jan Huijbert Jacops was geboren in 1636.
Jermaine Van der Meer zei op 18 januari 2017 om 02:54
Hey Max.

Oke, okee als mijn informatie over Jan Hendricks niet klopt dan ben ik er nog altijd zeker van op basis van dezelfde akte uit 1661 dat de informatie omtrent die familie Jacobs (ik ben er ook zeker van dat dit de Van de Laers betreft) klopt en dat deze akte (en dus ook de andere akten) gekoppeld kan (kunnen) worden aan het echtpaar Jan Huijbert Jacobs en diens vrouw Jenneken Handricks van Cuijck, ik heb verder nog ff al jouw doopgetuigen voor zover dat lukte onder de loep genomen vervolgens heb ik er 1 uit gehaald (aanders worret echt te veuls lanck ammol) en ik kom bij die ene getuige tot de volgende conclusie. Oda Adriani Rijckarts die bij de doop van Arnoldus op 10-06-1642 optreedt moet een dochter zijn van Adrianus Richardus Van den Oetelaer en diens 2e vrouw Oeijken (zie hieronder op de website van Dortmans–Steverink de minnelijke overeenkomst van 13-03-1646 & de verkoop van 01-02-1657), ook nu weer treffen we bij de minnelijke overeenkomst van 13-03-1646 ene Jan Stopen aan die weer de schoonvader blijkt te zijn van voornoemde Adrianus Richardus Van den Oetelaer en ik ben dan ook zeer benieuwd naar de eventuele patroniemen van deze Jan Stopen.

Het aparte is nu dus weer dat Oda Joannes Gevaerts weer een weduwe was van Jan Aert Franssen en naar mijn inziens moet hij dus weer een broer zij van Handrick Aert Franssen die dus weer getrouwd was met Cathalijn Handricks van Cuijck, als men in het regest van 04-01-1683 uit mijn reactie van 24 december 2016 om 16:53 uur (heb het regest hieronder nog een keer nogmaals erbij bijgeplaatst) dan blijkt wonderbaarlijk genoeg dat Jacob Huijbert Jacobs een natuurlijke zoon Adriaen heeft verwekt bij jawel Alitken Gorissen Smeerbol (zus van Dirck Gorissen Smeerbol). Er is tussen de familie Van den Oetelaar en de Van Kuijks schijnbaar ook al eeuwen een bepaalde band, zie hier voor de volgende link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-waren-de-ouders-thomas-van-eelant-en-johanna-maria-van-den-oetelaar.

Zoals je in de voornoemde link zie dat Sjoerd in zijn commentaar van 29 september 2015 om 12:29 uur al opperde dat Johanna Maria Van den Oetelaar waarschijnlijk een kleindochter was van Adrianus Richardus Van den Oetelaer zodat zodoende deze eeuwen oude band tussen de Van den Oetelaers en de Van Kuijks aangetoond is (mits de hypothese klopt natuurlijk), ik zie nu ook dat jij Max er ook van overtuigd bent dat achter de patroniemen van de Jacobs Van de Laer dient te staan dus daar ben ik ook blij mee. We weten nu dus dat Oda Adriani Rijckarts een (stief) nicht moet zijn van Henricus Arnt Franssen, weltrusten alvast.

Hieronder de gevens:

Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎, zoon van Richardus Joannes van den Oetelaar en Adriana Henricus Adrianus van Sochel‏.
Geboren ‎± 1570

Huwelijk/ Relatie met:
‎ Dimphna Jan Stoop‏‎
Overleden ‎± 1632

Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
452 Er is een kwestie ontstaan tussen Ariaen Rijckaerts van de Oetelaer als weduwnaar van Dingen dochter..., 13-03-1646
Beschrijving: Er is een kwestie ontstaan tussen Ariaen Rijckaerts van de Oetelaer als weduwnaar van Dingen dochter van wijlen Jan Stopen, geassisteerd door zijn kinderen ter ener zijde en diens huidige vrouw Oeijken eerder weduwe van Jan Aert Franssen geassisteerd door haar behuwd oom Henrick Janssen van Heze en haar zwager Dirck Aerts als partij ter andere zijde. Door bemiddeling van goede lieden is er de volgende overeenkomst of testament gemaakt. Adriaen als testateur vermaakt aan zijn tegenwoordige vrouw Oijken of aan naar dochter Maria de som van 250 karolusguldens eens, enkele dagen na dood van genoemde Adriaen als testateur te voldoen. Als Oijken eerder dan Adriaen komt te overlijden zal de dochter van Oijken deze 250 gulden ontvangen. Verder zal Oijken dan wel haar dochter na haar dood na dood van haar man uit diens bezit of van de erfgenamen van de testateur alle roerend bezit krijgen dat door haar in dit huwelijk is ingebracht, n.l. 72 gulden vanwege een paard dat nu bij Willem Henrick Everts de Bever staat, nog een bed met toebehoren, nog een koe ofwel 30 gulden daarvoor, nog een kist met een *sitten en schapraaiken* (kastje). Verder geeft de testateur aan de dochter van Oijken de som van 75 gulden eens als ze komt te huwen of andere goedgekeurde status verwerft, tijdens het leven van de testateur te voldoen, maar als de dochter komt te overlijden tijdens het leven van de testateur en niet gehuwd was of tot andere goedgekeurde status gekomen, krijgt de zelfde uit het sterfhuis van de testateur een koe, niet de beste en niet de slechtste. Hiermee zullen Oijken en haar dochter volledig tevreden moeten zijn.
Vervolg: Daarentegen geeft Oijken aan haar tegenwoordige man en na diens dood ten behoeve van zijn kinderen, alle bezit van de testateurs dat ze in haar huwelijk met hem samen heeft verworven, zonder uitzondering en waar dat bezit zich ook bevindt, zowel roerend als onroerend bezit zowel binnen of na het huwelijk verkregen of waarop de erfgenamen of nakomelingen rechten zouden kunnen doen gelden. Als het gebeurt dat hier meer of minder van wordt gekocht of verkocht, komt alles toe aan genoemde kinderen of kindskinderen van Arien Rijckers. Partijen beloven alle punten hiervan na te komen, op onderpand van hun persoon en bezit en doen daarbij ook afstand van uitzonderingsposities of kontrakten etc. die daarmee zijn komen te vervallen. Datum 13 maart 1646, getuigen Henrick Michiels van Hall en Govart van Heze als schepenen.
Datering: 13-03-1646
Pagina: 137r
Soort akte: Minnelijke overeenkomst
Plaats: Boxtel
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 95

Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.49)
4 Wij Jan Wouter Hoefnagels en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen ..., 01-02-1657
Beschrijving: Wij Jan Wouter Hoefnagels en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jenneken dochter van Arien Rijckaerts weduwe van Hendrick Peter Geraerts en verkoopt aan Aert Arien Rijckers van de Oetelaer het 1/4e deel van een stuk hooiland, in totaal ca. 3 dagmaten, gelegen in St. Michielsgestel, b.p. Goijaert Hens Jonckers en meer anderen, aan de noordkant Henrick Roelens, het beneficie van de Woesterhoeve, Dries Jan Driessen, de beemd van de Woesterhoeve, zoals zij dat van wijlen haar vader had geerfd. Aert als vader krijgt daarvan het vruchtgebruik en zijn wettige kinderen Aert en Dingena het erfrecht. De verkoopster belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum 1 februari 1657.
Datering: 01-02-1657
Pagina: 7r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 49
schepenprotocollen | Schijndel | 1643-1645 | Protocol van diverse soorten akten | 5122-073-0079
image 79
Kinderen:
1.‎ Adriana Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎ gehuwd met ‎Segerus Arnoldus Petrus van Overbeeck‎
Geboren ‎16 jul 1610 Gemonde
Kind Adriana Rijcaldi
Geslacht v
Vader Adrianus Rijcaldi
Getuige 1 Gertrudis Rijchardi
Getuige 2 Jacobus Jacobi
Soort registratie doopakte
Religie RK
Plaats Sint-Michielsgestel
Plaats doop Gemonde
Datum doop 16-07-1610
Periode 1598-1603, 1608-1648
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
2.‎ Arnoldus Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎ 1e huwelijk met ‎Margaretha Jan Mathijssen NN‎, 2e huwelijk met ‎Iken Henricus Roelofs‎
Geboren ‎9 okt 1599 Gemonde
Kind Arnoldus Rijckardi
Geslacht m
Vader Adrianus Rijckardi
Getuige 1 Heijlwigis Henrici de Schel
Getuige 2 Thomas Thomae
Soort registratie doopakte
Religie RK
Plaats Sint-Michielsgestel
Plaats doop Gemonde
Datum doop 09-10-1599
Periode 1598-1603, 1608-1648
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
3.‎ Joannes Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎ 1e relatie met ‎Joanna Willem Mercellis van de Merendonk‎, 2e huwelijk met ‎Maria Adrianus Vercuijlen‎
Geboren ‎± 1600
Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
120 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Adams, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Le..., 31-10-1639
Beschrijving: Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Adams, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Lenaert Adriaen Jacobs als man van zijn wettige vrouw Catharina dochter van Willem Marcelis van de Merendonck, verder Jan Arien Rijckaerts van Oetelaer als man van zijn wettige vrouw Jenneken, dochter van Willem Marcelis, verder Elisabeth vrouw van Adriaen de Pauwe als door hem gemachtigd zijnde in een persoonlijk machtiging door hem ondertekend en zoals ons is gebleken, wettige dochter van Ariaentgen Willem Marcelis, verder Marten Peter Servaessen als man van zijn wettige vrouw Lijsken dochter van Willem Marcelis van de Merendonk, en verder nog jonker Willem van Vlierden die daarvan eerder een 1/5e deel had gekocht zoals hij verklaarde, hebben een deling gemaakt van hun bezit. * Bij deze deling krijgt Elisabeth namens genoemde Adriaen de Pauwe een perceel heide en hooiland met de houtwas, zoals daar met putten is afgetekend, gelegen in de baronnie van Boxtel, b.p. het groot gasthuis van Den Bosch, de andere mededelers, Henrick Everts de Bever, Bartholomeus Janssen en de moeder van de erfgenamen met de sloot daar tot aan de Dommel zoals is afgetekend. * Genoemde Jan Arien Rijckaerts krijgt de houtopstand met het groesland zoals met putten is afgetekend, ter zelfder plaatse bij de rivier de Dommel. * Genoemde jonker van Vlierden krijgt een stuk hooiland en heiveld ook ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de mededelers, Bartholomeus Janssen en meer anderen, de rivier de Dommel, zoals is afgetekend. * Genoemde Marten Peter Servaessen krijgt de helft in het groot busselken genoemd de Haren, gelegen in de baronnie van Boxtel, zoals met putten is gemerkt, b.p. de rivier de Dommel, de erfgenamen van Peter Peters van Roeijen en meer anderen.
Vervolg: * Genoemde Lenaert krijgt de andere helft van het groot busselken zoals met Marten is afgepaald of afgetekend, Genoemde Marten of Lenaert of voor wie hij handelt, moeten op wederzijds verzoek daarvan een deling maken en in geval van weigering zal de verdeling ervan plaatsvinden door de officier ten laste van degene die onwillig is. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars gedeelte zoals gebruikelijk is en ze beloven deze deling gestand te doen. Als een van de delen minder waard wordt of dat er meer lasten op blijken te drukken dan zullen ze dat samen betalen, ieder volgens diens deel. Ieder zal de lasten op het eigen gedeelte zo betalen dat de andere delen ervoor zijn gevrijwaard. Verder moet men elkaar overpad verlenen ´ten naaste velde´. Datum 31 oktober 1639.
Datering: 31-10-1639
Pagina: 86v
Soort akte: Boedeldeling
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 47

Kind Rijcaldus Rijcaldi
Geslacht m
Vader Joannes Adriani Rijcaldi
Moeder Joanna N.N.
Getuige 1 Heijlwigis Henrici
Getuige 2 Joannes Rijcaldi van den Oetelaer
Soort registratie doopakte
Religie RK
Plaats Sint-Michielsgestel
Plaats doop Gemonde
Datum doop 20-11-1624
Periode 1598-1603, 1608-1648
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
4.‎ Adrianus Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎
Geboren ‎± 1600
5.‎ Maria Adrianus Richardus van den Oetelaar‏‎ gehuwd met ‎Wilhelmus Henricus de Bever‎
Geboren ‎± 1605
6.‎ Anna Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎ gehuwd met ‎Joannes Joannes Spierings‎
Geboren ‎± 1600
7.‎ Joanna Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎ relatie met ‎Henricus Petrus Gerardus‎
Geboren ‎± 1600


2e huwelijk‎ Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎, zoon van Richardus Joannes van den Oetelaar en Adriana Henricus Adrianus van Sochel‏.
Gehuwd ‎14 mei 1633 Boxtel met:
‎ Oda Joannes Gevaerts‏‎

Bruidegom Adrianus Rijckers van Oetelaer
Bruid Oda Jois Gevarts
Soort registratie trouwakte
Plaats Boxtel
Datum huwelijk 14-05-1633
Periode 1632-1644
Deel Rooms-Katholiek trouwboek 1632-1644
Pagina 69v
Toegangsnr. 8019
Inv.nr. 2
Bron: http://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?database=humo_&id=F7359&main_person=I19478

5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
21 Codicil en testament van Dirck Gorissen Smeerbol en zijn vrouw Lijsken dochter Michiel Zegers. Ze hebben op ?. februari 1675 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaardes gemaakt die ze alsnog goedkeuren en maken er een aanvulling op, Ze willem dat al hun vaste bezit na hun dood teruggaat naar de zijde van de familie waarvan het afkomstig is. Het bezit van de testateur gaat naar de kinderen van zijn broer en zuster, hoofdelijk te delen inclusief Adriaen natuurlijke zoon van Jacob Huijberts verwekt bij Alitken Gorissen Smeerbol, zijnde de zuster van de testateur. Hij wil dat zijn smidsgereedschap na zijn dood wordt verkocht en het geld gaat dan naar zijn vrouw Lijsken indien ze hem overleeft die daarvan het vruchtgebruik houdt. Het bezit van de testatrice naar haar dood gaat naar haar 3 zusters. Actum St. Michielsgestel
Datering: 04-01-1683
Pagina: 25r
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 10 (aanvragen )
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: • Sint-Michielsgestel
Max zei op 18 januari 2017 om 14:35
Hallo Jermaine, het is weer een fijn stukje copy-paste geworden ;)

Het lijkt mij dat Oda in dit geval de vrouw van Adrianus Rijckaerts is en niet zijn dochter. Zij was dan dus een schoonzus van Henricus Aert Franssen en Catharina Henricks van Cuijck. Haar dochter Maria was gedoopt te Boxtel op 22-11-1628. Het huwelijk met Jan Aert Franssen (ca. 1628) heb ik niet gevonden. Er is in Boxtel een Jan Aert Franssen begraven op 01-11-1632 en een op 11-10-1639. De laatste was in 1635 getrouwd met Margareta Arntssen. En er was nóg een Joannes Arnoldi Franssen, die in 1632 trouwde met Emerentiana Henrici Willems uit Gemonde en die zeker tot 1650 heeft geleefd.

Uit onderstaande erfdeling van kinderen van Aert Franssen en Metjen blijkt dat zij twee Jannen hadden, waarvan één in 1648 al was overleden:
392.96
255 Dierck, Frans, Adam, Jan, Henrick en Aert, zoons wijlen Aert Franssen verwekt bij wijlen Metjen dochter wijlen Jan van Hees, verder Arien Jans Verheijden als man van Merieken dochter wijlen genoemde Aert en Metjen, Cathelijn ook dochter van wijlen Aert en Metjen met haar voogd, Henrick van Hees en Henrick a Kempen als voogden over Meriken dochter wijlen Jan ook zoon van wijlen genoemde Aert en Metjen, daarbij in aanwezigheid van genoemde Merieken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. >knip<
Datering: 26-10-1648
Pagina: 140v
Soort akte: Erfdeling
Max zei op 18 januari 2017 om 18:33
Een zoon van Adam Aert Franssen wordt begin 18e eeuw 'Van Ameijden' genoemd.
Jermaine Van der Meer zei op 19 januari 2017 om 02:10
Hey Max

Ik heb je toponiem Quicks eeusel nog eens onderzocht en heb er helaas nog geen akten van kunnen traceren, wel kunde agge de ongekleurde kaart (uit 1566 haha) bekijkt en ge vergelijkt het met de tweetal uittreksels hieronder dan ziedde dat Wouter Gooris Van Kuijck in de laatste uittreksel in de Broekstraat voorkwam, ik denk dan ook dat de Van Kuijcks ergens op de adressen Broekstraat, Langendonksedijk of Heibloemdijk woonde. Waarschijnlijk hadden ze hun (beemd) hooi, hei, wei, broeklanden en geriefhout in en rondom het voornoemde Quicks eeusel dat op google street view nog steeds te zien is als een door bossen omgeven open plek is!

Dit alles is dus zeer dicht bij mekaar, dit is extra opmerkelijk als we in deze omgeving de naam Wouter Gooris Van Kuijck (rond de voornoemde Broekstraat) tegen komen en gezien het feit dat de naam Gooris zeer veel en voornamelijk bij de familie Smeerbol tegenkwam zodat ik denk dat de Smeerbols en de Van Kuijcks gezien het voornoemde patroniem Gooris en de achternaam Van Kuijck dezelfde stamvader hebben, uiteindelijk maar dat moet nog bewezen worden denk ik dat het goed zou kunnen de familie Stoopen, Eijmberts, Van Kuijck & Smeerbol uiteindelijk niet alleen allemaal dezelfde stamvader hebben maar dat ze ook allemaal uit het piep kleine gebiedje tussen de Smalbroeken en Sporeng koome!

Kijk hieronder maar:


HILLEGOND weduwe van RUTGERS VAN OUDENHOVEN met haar zoon WILLEM, als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een beemd genoemd de Blesersbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: WOUTER GOORIS VAN KUIJCK. HILLEGOND en haar kinderen, HENRICK VAN DER LULSDONCK, HENRICK PHILIPS VAN DER SCHOET. Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij wijlen RUTGER, zodat die daarop een rente kunnen opnemen van 2 gulden per jaar van HENRICK VLEMMINCKS en nog 2 gulden per jaar van WILLEM GEVARTS VAN OSTADEN, maar voor niet meer dan als zodanig. Ze belooft vanwege dit vruchtgebruik alle lasten daarin van haar kant af te handelen, getuigen GOESSEN, CORT en SCOET (GOESSEN is doorgestreept)
WILLEM, GEERTRUIT, MARGRIET en ELISABETH broer en zusters en kinderen van wijlen RUTGERS VAN OUDENHOVEN, verwekt bij HILLEGONDEN van hiervoor, hebben beloofd om voortaan aan HENRICK GIJSBRECHT VLEMMINCKS die een jaarlijkse rente van 2 gouden Karolusgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van de beemd uit de vorige akte. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 32 gouden Karolusguldens, getuigen GOESSEN en CORT

(in marge: de gezusters zijn hierbij vergezeld door hun voogde WILLEM (hun broer)
WILLEM, GEERTRUIT. MARGRIET en ELISABETH broer en zusters en wettige kinderen van RUTGER VAN OUDENHOVEN verwekt indertijd bij HILLEGONDEN, waarbij de 3 gezusters met hun broer WILLEM als hun voogd optreedt hebben beloofd om voortaan aan WILLEM GEVERTS VAN OSTADEN die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van de hiervoor genoemde Blesersbeemd. Ze beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 17 gouden Karolusguldens, datum en getuigen als boven
5-12-1536 Aankoop helft beemd, afstand etc. (RA Oirschot Inv 132b akte 311 t/m 315 folio 109v t/m 110v)
WILLEM RUTGER WILLEMS en diens zuster ELISABETH, welke laatste door haar broer wordt vergezeld als voogd, verder FRANS EMBRECHT SCEPENS als man van GEERTRUID dochter van genoemde RUTGER WILLEMS, DIRCK JACOBS VAN OSTADEN als man van MARGRIET, ook dochter van genoemde RUTGER WILLEMS, allen kinderen van RUTGER WILLEMS verwekt bij HILLEKEN PETER JOOSTENDOCHTER, hebben samen een boedelverdeling gemaakt inzake alle bezit dat ze bij de dood van hun vader en moeder hebben geerfd.
Bij deze verdeling krijgen WILLEM en ELISABETH samen een huis, tuin, grond etc. nabij de oude hofstede, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, in de Broekstraat aldaar, belend door: WILLEM GIJSBR. RUELENSZOON en meer anderen, JAN VAN DER LUSDONCK, de erfgenamen van WOUTER DIE RAIJMAEKCER, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgen zij een Uitvank ter zelfder plaatse gelegen belend door: de Brantsbeemd, de kinderen van PETER GERITS, de kinderen van FRANS ANSEMS en de gemeenschappelijke straat. Verder krijgen ze een halve beemd genoemd de Pauwelsbeemd, ter zelfder plaatse gelegen belend door: GORIS WOUTERS VAN KUIJCK, de Jonker van HOUFALISE, HEIJN GOIJAERT BOLLEN, WOUTER THOMASSEN VAN DEN VENNE en met meer anderen. Verder krijgen ze een stuk heide en weigrond ter zelfder plaatse gelegen belend door: PETER DIE CORT, GERIT VAN DER LUSDONCK, het erf dat ervan is afgedeeld en de Bogaert aldaar. Verder krijgen ze een weiland genoemd de Bogaert belend door: de Smeetsbeemd en de straat. Hieruit moet jaarlijks 12 lopen rogge worden betaald, Oirschotse maat aan Heer JAN BELAERTS en aan PETER SCHOETS, verder nog een Bosch mudde rogge per jaar in Den Bosch te leveren aan de rector van een altaar aldaar, nog 2 stuivers grondchijns aan de Hertog, getuigen PETER WILLEMS en EMBRECHT SCEPENS, schepenen
FRANS EMBRECHT SCEPENS en DIRCK JACOPS VAN OSTADEN krijgen samen een stuk land genoemd de Lusdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, belend door: de straat, de kinderen van WOUTER PETER GERITS, de kinderen van HENRICK VAN DER LUSDONCK, WOUTER VAN CUIJCK. Verder krijgen ze een halve beemd genoemd de Smeetsbeemd ter zelfder plaatse belend door: WOUTER VAN CUIJCK, PETER AERT WELLENS, GERIT VAN DER LUSDONCK en het erf dat ervan is afgedeeld. Verder krijgen ze een stuk beemd en water genoemd de Mortel, rondom in de gemeijnte gelegen. Verder krijgen ze een stuk land genoemd de Braecke, rondom aan de gemeenschappelijke straat gelegen en ze krijgen een stuk beemd genoemd de Bleserbeemd (?) Hieruit moeten ze aan PETER SCOETS 20 lopen rogge per jaar betalen, Oirschotse maat, verder aan de rector van het Sint Barbara altaar van de eerste fundatie 7 stuivers, aan het kapittel te Oirschot 2 stuivers en 3 oort per jaar. Uit de Mortel een grondchijns van 3 stuivers aan de Hertog
De erfgenamen beloven elkaar deze verdeling altijd gestand te zullen doen en dat elk de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen dat de andere erfdelen daarvoor gevrijwaard zullen blijven. Indien er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken, dan zullen ze die gemeenschappelijke betalen, getuigen PETER WILLEMS en EMBRECHT SCEPENS, schepenen
WILLEM RUTGER WILLEMS en zijn zuster ELISABETH hebben beloofd om aan FRANS EMBRECHTS en aan DIRCK JACOPS VAN OSTADEN, die per aanstaande Sint Jansdag een bedrag van 17 gulden te zullen gaan betalen, per aanstaande Maria Lichtmisdag zonder rente, danwel per aanstaande Maria Lichtmisdag over een jaar met de rente van één gulden, datum en getuigen als boven
(voetnoot 1: DIRCK verklaart voldaan te zijn)
(voetnoot 2: Genoemde FRANS heeft op 11 februari zijn erfdeel van deze boedelverdeling verkocht aan zijn zwager DIRCK JACOPS VAN OSTADEN en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant wat betreft dat erfdeel af te handelen, behalve de bijdrage voor brandheffing, getuigen SCOET en CORT anno 1545)
Max zei op 19 januari 2017 om 12:58
Ik denk dat je over Wouter Gooris van Kuijck beter even contact kunt opnemen met Jan Toirkens, aangezien hij daar meer van schijnt te weten. (http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/genealogie-van-cuijck-kuijck-oirschot-oisterwijk)

Als je in de dtb-database op ?uijck zoekt in Oirschot tot ca. 1700 vind je meer dan 500 vermeldingen. Tot op heden (ca.1600) zie ik nog geen relatie met die Oirschotse tak(ken), maar mogelijk is die er wel.
Max zei op 20 januari 2017 om 15:57
Nog even terug Aert Franssen en diens kinderen. Er waren er namelijk twee in dezelfde tijd.

De ene (Van Ameijden), die getrouwd was met Metjen Jan Diercks van Hees woonde te 'Muntsel'/Onrooij en dat is de familie met de twee Jannen, waar ook Henrick Aert Franssen uit kwam die met Catharina Henricks van Cuijck trouwde.

De andere Aert Franssen komt voor in mijn 'clan' en was getrouwd met Maria Lodewijcks. Zij woonden te Lennisheuvel en hadden drie zoons, te weten: Lodewijck, Jan en Henrick. Hun Jan is volgens mij degene die in 1635 was getrouwd met Margareta Arntsen en in 1639 overleed en zijn broer Henrick Aert Franssen trouwde in 1646 met Maria Arien Roelen.


Ik kwam verder ook nog een Henrick Henricks van Kuijck tegen, die rond 1642 zal zijn getrouwd met een Maria, met kinderen: Maria 19-11-1644 en Elisabeth 17-09-1647 en mogelijk een dochter Johanna in 1642. Die laatste zou dan de eerder genoemde Jenneke Hendricks van Cuijck kunnen zijn, getrouwd te Esch in 1666. Dochter Maria is vrij zeker degene die in 1682 trouwde. Mogelijk is dit ook de Henrixck Henricks van Cuijck die in deze schepenakte uit 1647 voorkomt:

392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
104 Sr Anthonij de Lange als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen sr Sebrecht van Esch heeft verklaard aan Goijaert Joosten een erf te hebben verhuurd eigendom van deze kinderen genoemd de Coppenshof, deels groes en deels akkerland gelegen in de baronie van Boxtel in herdgang Tongeren, b.p. Jan Joosten, de gemeenschappelijke mestweg, de gemeijnte daar. De pacht loopt voor 6 achtereenvolgende jaren ingaande voor de groes zoals Henrick Henricks van Cuijck als huurder het zal verlaten en het korenland per oogsttijd erna, stoppelbloot en zo ook weer achter te laten. Joost heeft daarvoor aan Anthony 100 pattacons betaald, waarop jaarlijks vanwege het gepachte land 25 gulden wordt geminderd (is dus 6x25=150) en voor de andere 100 gulden belooft sr de Lange die te betalen uit het bezit dat door hem zal worden verkocht. Als sr de Lange of de minderjarige kinderen het bezit willen aflossen, hetgeen ze vrijelijk mogen doen vooraleer die 6 jaar zijn verstreken, moeten ze aan Goijaert het bedrag van 25 gulden per jaar van de niet verstreken huur restitueren met een behoorlijke rente ervan ook. Als het bezit in een jaar wordt afgelost krijgt krijgt Goijaert voor het gehele jaar zijn rente. Partijen beloven op onderpand van hun persoon en bezit de overeenkomst na te komen. Datum 16 oktober 1647, getuigen Jan Niclaes Goossens en Cornelis Peters van Sutphen.
Datering: 16-10-1647
Pagina: 60r
Soort akte: Huurovereenkomst
Plaats: Boxtel
Jermaine Van der Meer zei op 21 januari 2017 om 03:00
Hey Max. Ik had het graag willen onderzoeken doch er is geen enkele andere vermeld van dit Boxtelse Coppenshof (zelfs niet bij de Baanderheren & Boeren) zodat ik dit niet verder kan verifiëren, ik had op jouw link van Jan Toirkens over de naam Gooris dn de Van Kuijks nog inderdaad een vraagje aan hem gesteld dus das nog ff afwachten, het is trouwens toevallig wel dat zowel Aert Franssen getrouwd was met ene Maria Lodewijcks net als onze Aert Henrick Van Rooij die voordat hij met mevrouw den Volder trouwde eerst ook met Maria Lodewijks was getrouwd. Hebben we hier wellicht te maken met een en dezelfde Maria of betreft het hier 2 Maria Lodewijken?
Max zei op 21 januari 2017 om 13:12
Hey, Jermaine. Als je even de trouwdatum van Aert Henricx van Rooij opzoekt kun je ook zelf wel antwoord geven op je laatste vraag, lijkt mij. (3 maart 1707). 'Mijn' Aert Franssen heette trouwens eigenlijk Aert Jan Franssen. Zijn vrouw was een dochter van Lodewijk Geerts. Mogelijk was dat een zoon van Geerit Elias van de Laerschot/Over d'Aa, die getrouwd was met Heijlken Lodewijk Timmermans (op Houtschadt), maar dan hebben we het alweer over de eerste helft van de 16e eeuw.

Ik heb nog wel een paar leuke regestjes gevonden met de eerder genoemde Henrick Henrickx van Kuijck. De genoemde Henrick Antonis Willems en Adriaen Antonis Willems worden ook wel 'Slootkens' of 'Sleutkens' genoemd. Henricus Antonii Sluetiens en Adriana Theodori waren op 08-12-1642 getrouwd (bruid ca.5 mnd. zwanger).

392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
357 Er heeft ongeveer een jaar geleden een ongeval plaatsgevonden waarbij Hendrick Jan Coolen en Jan Gerit Willem Gijben de persoon van Henrick Antonis Willems om het leven hebben gebracht. Verschenen zijn nu Jan Willem Collen die handelt namens zijn zoon en Gerit Willems die voor zijn zoon handelt ter ener zijde en Adriana weduwe van Hendrik Antonis Willems geassisteerd door haar vrienden en verder Antonis Willems als vader van de overledene, verder Adriaen en Jan als broers van de overledene met Jan Martens als man van Elisabeth dochter van genoemde Antonis, verder nog Anna dochter van genoemde Antonis met Henrick Henricks van Cuiijck namens genoemde weduwe in plaats van haar zwager Jacop Willems, volgens de brieven daarvan, ter andere zijde. De comparanten hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt. Genoemde Jan Coolen en Gerit Willems zullen vanwege hun zoons als daders van het ongeval direkt voor de ziel van de overledene 30 zielmissen laten opdragen, elke zielmis gerekend van 6 stuivers, maakt samen 9 gulden eens en nog een bedrag van 10 gulden aan Antonis Willems eens, verder nog 110 gulden eens te betalen per a.s. Vastenavond. Van die 110 gulden zal Adriana als weduwe 10 gulden krijgen en de resterende 100 gulden zullen worden belegd voor het kind dat door Henrdrik Antonis en Adriana is verwekt. Verdert zal de weduwe nog van Jan en Gerit per a.s. oogsttijd 8 lopen rogge ontvangen, nog is duidelijk afgesproken dat Henrick Jan Coolen en Jan Gerit Willems verplicht zijn uit de baronie van Boxtel te vertrekken en wel voor een half jaar lang na datum van deze overeenkomst. Verder is afspraak dat deze Henrick en Jan na datum vanaf nu voortaan altijd op welke plaats, straat etc. dan ook, genoemde vrienden en familie van de overledene te moeten ontwijken en verder behoudt de heer van Boxtel zijn aanspraken in deze kwestie. Partijen beloven beide deze afspraken na te zullen komen.
Vervolg:
Akte is voorzien van het schependomszegel en van de handtekeningen van de schepenen en secretaris. Datum 23 januari 1645, getuigen G. van Hall en G. Ruijs als schepenen. Actum ten huize van Willem Janssen van Thuijl en de minuut is in het protocol aangetekend en door partijen ondertekend. Getekend : C. van Nouwlant, 1645.
Datering: 23-01-1645
Pagina: 102r
Soort akte: Zoenovereenkomst
Plaats: Boxtel

502 Adriaen Anthonis Willems en Henrick Henricx van Cuijck als naaste vrienden van Adriana weduwe van Henrick Anthonis als moeder van de minderjarige Catharina verwekt bij genoemde Henrick Anthonis, hebben verklaard van Jan Willem Coolen en van Gerit Willem Gijsberts de som van 100 gulden te hebben ontvangen ten behoeve van het minderjarige kind, zoals is begrepen in de zoenbrief, verder nog 10 gulden ten behoeve van genoemde Adriana zelf. Actum ut supra. (1645)
Datering: 06-05-1645
Pagina: 162v
Soort akte: Kwitantie
Plaats: Boxtel
Max zei op 21 januari 2017 om 13:42
Ik kan ook nog melden, dat Adriaen Anthonis Sleutiens was getrouwd met Maria Aert (Jan) Franssen (25-11-1625).
Jermaine Van der Meer zei op 22 januari 2017 om 19:28
Hey Max. Er zijn te veel losse eindjes en ik kan zelf ook niet veel meer vinden als bovenstaande, is het niet verstandiger om terug te keren naar II.2.1.6.1.2 Marcelis Merte(n)/Marte(n) Tonisse Van Kuijck/Kuijckens en zijn zoon Johannes/Joannes Marcelis Kuijc/Kuik? Want die takken staan al vast en wellicht kunnen we dan vanuit hun beter bewijs vinden voor andere familieleden binnen de familie Van Kuijk en aanverwanten?
Max zei op 22 januari 2017 om 20:37
Hey, Jermaine. Tot Anthonis Henricks van Cuijck staat het wel vast, wat mij betreft. Maar hoe het daarvoor verder gaat weet ik ook niet. Dat is nou juist het object van dit stukje onderzoek:) Maar vóór 1600, zonder dtb-registers, wordt het over het algemeen wel erg lastig cq. arbeidsintensief om nog meer voorouders te vinden. Ik denk dat de genoemde Henrick Henricks een zoon was van die Henrick Henricks van Cuijck uit Liempde (Henrick Henrick Jansen dus), maar ik zie ook nog geen bewijs, dat hij een broer van Anthonis en Catharina zou zijn. Daarmee zijn onze (online) bronnen voorlopig uitgeput.
Jermaine Van der Meer zei op 24 januari 2017 om 01:22
Hey Max die Heijlken Lodewijk Timmermans (op Houtschadt) kan wellicht nog weleens interessant zijn mits zij familie is van onderstaande Andries Timmermans, deze voornoemde Andries kwam uit Esch en voerde net als de adellijke tak van de Van Cuijks merletten (kuikens/mereltjes) in zijn familiewapen (zien onderstaand bericht)

Dan is er dus een familierelatie, een gezamenlijke relatie met de plaats Esch & en een relatie in de familiewapens van de familie Timmermans & Van Cuijk

Zie hieronder:

TIMMERMANS:
Br. L., X, 80 —
ANDRIES TIMMERMANS, secretaris van Esch, overleden in 1615, voerde blijkens zijn grafzerk: een dwarsbalk, vergezeld van drie mereltjes. Zijn familie was afkomstig van Oirschot en komt daar reeds in de XVe eeuw voor. De Oisterwijkse familie TIMMERMANS, die aldaar in deXVIe/XVII eeuw in de schepenbank zat, voerde: Twee gekruiste hamers, de stelen omlaag (blijkens een zegeltje in het Algemeen Rijksarchief te Brussel). In de XVIIe eeuw leefde CORNELIS TIMMERMANS, secretaris van Arendonk. Hij was gehuwd met Anna de Gort, dochter van Barthelomeus de Cort, secretaris van Hilvarenbeek en luitenant van de hoogschout van's-Hertogenbosch, en Adriana van Gorop. Zijn zegel vertoont een wapen, doch dit is onherkenbaar (zelfde bron). Brussel. B. W. VAN SCHIJNDEL. Bron: http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1961_1_95_96.pdf blz. 95 en 96
Max zei op 24 januari 2017 om 13:18
Er zijn verschillende families Timmermans in deze buurt te vinden. Of die allemaal familie zijn waag ik te betwijfelen. Zo komt er in de dtb-registers ook nog een 'Ludovicus op Balsvoort' voor, geboren rond 1550, waarvan de kinderen later ook 'Timmermans' worden genoemd, maar er lijkt geen verband te bestaan met de Oirschotse Lodewijk Loijen Timmermans-tak, waarvan genoemde Heijlken mogelijk wel afstamt. Van hun familiewapen, zo dat al bestond, heb ik geen idee. Ik geloof dat Andries een zoon van ene Jan Timmermans was, die ook secretaris van de schepenbank van Boxtel was.

De Cuijkse merletten komen ook voor in het familiewapen van de eerste heren van Boxtel. Over het algemeen wordt aangenomen dat Willem I of II van Boxtel was geparenteerd aan het adellijke geslacht 'Van Cuijk', maar die hadden beide acht merletten in hun wapen (3-2-3). Dan hebben we het over het eind van de 13e eeuw. Willem I van Boxtel is overleden rond 1270 en Willem II van Boxtel ca.1334.
Jan Toirkens zei op 24 januari 2017 om 23:35
Max : Welke Timmermans was er dan secretaris van de schepenbank Boxtel ?
Bronvermelding graag.
Max zei op 25 januari 2017 om 12:28
Beste Jan, als ik schrijf: "ik geloof dat .." dan hoef ik dat niet verder te specificeren.
Je bent Jan Timmermans en/of Jan Clercx vast wel eens tegengekomen bij het indexeren van de Boxtelse schepenprotocollen.
jan zei op 25 januari 2017 om 13:11
de genoemde BW van Schijndel heeft later veel kritiek gekregen over zijn manier van werken, dus bron met enige voorzichtigheid hanteren, lijkt me.
Max zei op 25 januari 2017 om 13:29
Ik had dat artikel niet aangedragen. Afgaande op de vermeldingen in de index van de schepenprotocollen van Boxtel lijkt het mij ook niet onaannemelijk, dat genoemde Jan Timmermans (met kinderen Wouter en Andries) een zoon geweest kan zijn van Marten Timmermans, gewezen rentmeester van de heer van Boxtel.
Jermaine Van der Meer zei op 28 januari 2017 om 01:54
Hey Max ff nog over jouw commentaar van 24 januari 2017 om 13:18 uur ik heb een boekje genaamd de heren Van Kuyc 1096-1400, hier is later weer de zijtak het geslacht Van Kuyc Van Meteren uit ontsproten en weer later werd dit enkel nog het geslacht van Meteren genoemd als ik me niet vergis
Jermaine Van der Meer zei op 30 januari 2017 om 02:56
Hey Max die ene Gooris Wouter Van Kuijk die kwam rond 1545 voor in de omgeving Boxtel/Oirschot maar nu heb ik in het waakgeld van 1620 ook nog een 'heer' Goris Van Kuick (6 penningen), is dit wellicht de missing link tussen voornoemde 16e eeuwse Wouter Gooris en onze Essche/Boxtelse Van Kuijks?

392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
favoriet Plaats een aantekening Reageren Print knop
Schepenakte 229 Cedul waarmee de twee nachtwakers te Boxtel elke week hun waakgeld zullen mogen ophalen beginnend januari 1620 en dat op elke persoon wonend binnen Boxtel. (blijkbaar alleen bewaking in het centrum en alleen betaling door de inwoners van dat centrum, gezien de namenlijst, het tarief varieert van 6 penningen, 5 penningen, 4 penningen zijnde 1 oort, en als laagste 2 penningen. Of de gezinsgrootte bepalend was of de financiele draagkracht is onduidelijk). De ceel is uitgereikt op 20 januari 1620.
Adriaen Eijmberts,6 penningen
De heer van Wattijn, 6 penningen
Jacob Henricx,1 oortstuiver
Jan Jans Roeffen,6 penningen
Jan Jans Franssen,6 penningen
Jan Pauwels,1 oortstuiver
Jan Gerits Smit,6 penningen
Dierick Ariens,1 oortstuiver
Joest Janssen,1 oortstuiver
Gregoris Janssen,1 oortstuiver
Jan Henricx,1 oortstuiver
Margriet Smits met haer dochter 2 penningen
De schout, 6 penningen
Thonisken Peters,1 oortstuiver
Lijsken Philipssen,1 oortstuiver
Jacob Jacobs, 5 penningen
Dierick Jacobs,1 oortstuiver
Adriaen Servaessen,1 oortstuiver
weduwe Sebert Jans,1 oortstuiver
Daniel Jans, 5 penningen
Jan Peter Smit, 6 penningen
Heilken Goijaerts, 2 penningen
Jan Claessen, 6 penningen
Peter Claessen, 6 penningen
Claes Peters (van Zutphen), 6 penningen
meester Geraert Roijmans, 6 penningen
heer Henrick van de Venne, 6 penningen
weduwe van Leon Conincx, 1 oortstuiver
weduwe van Wouter Timmermans, 6 penningen
Jan Jans Herincx, 2 penningen
Marcus Corstiaens, 6 penningen
Maeiken Peters, 6 penningen
Aert Leijten, 6 penningen
Lenaert Mertens, 6 penningen
Henrick Jans, 2 penningen
Dierick van Haeren, 6 penningen
weduwe van Gerit Goijaerts, 1 oortstuiver
weduwe van Joris Janssen, 1 oortstuiver
Lambert Moij,1 oortstuiver
Henrick Goijaerts, 6 penningen
Lucas Witfelt, 6 penningen
Michiel Jans, 5 penningen
Jacques de Lavigne, 6 penningen
Jacob van Erpe,1 oortstuiver
Vervolg:


Willem Simons,1 oortstuiver
Eijmbert Laureinssen, 6 penningen
Jacob Peters, 5 penningen
Jacob Janssen, 6 penningen
Merten Ariens, 6 penningen
Gielis Claessen,1 oortstuiver
Lucas Lamberts, 6 penningen
Mathijs Aerts, 1 oortstuiver
Gijsbert Denis,1 oortstuiver
De koster, 2 penningen
Jan Gerits Goossens, 6 penningen
Willem de Visscher, 6 penningen
Willem van de Weghe, 6 penningen
Metken Lamberts, 1 oortstuiver
heer Arien Schuermans, 6 penningen
Steven Janssen, 6 penningen
de weduwe van Goijaerts van Riel,1 oortstuiver
Aert Hoppenbrouwer, 5 penningen
't klooster, 6 penningen
Servaes Henricx,1 oortstuiver
Weduwe van Aert van Oisterwijck,2 penningen
Henrick Servaes,1 oortstuiver
Dierick Mertens,1 oortstuiver
Lijsken Gijsberts,1 oortstuiver
Catalijn Poppels, 1 oortstuiver
heer Abel Goijaerts, 6 penningen
heer Erbert Jans, 6 penningen
Henrick Goossens, 5 penningen
heer Jan Antonis, 5 penningen
weduwe van Lucas Dircx, 1 oortstuiver
Sijken Dircx,1 oortstuiver
heer Willem van Buerden, 6 penningen
Antonis Aerts, 6 penningen
De deken, 6 penningen
Willem Michiels, 6 penningen
Peter Mathijssen,1 oortstuiver
Hans Verbaeckel,1 oortstuiver
Jan Lucas,1 oortstuiver
Wolffert Cruis,1 oortstuiver
De weduwe van Jan Alarts, 6 penningen
heer Goris van Cuick, 6 penningen
Merten van de Poll,5 penningen
Maeiken Jan Jacobs, 5 penningen
Gijsbert Antonis, 5 penningen
Cornelis Joachims, 5 penningen
Maeiken van Esch, 6 penningen
heer Goossen Gerits, 6 penningen
Jan Corsten, 2 penningen
Anneken Vennen, 2 penningen
Lijntken Jan Goijaerts, 6 penningen
Peter Aerts, 6 penningen
Goijaert Diericx, 2 penningen
Michiel Willems, 6 penningen
Joerden Gerits, 2 penningen
Heilken Jan Franssen,2 penningen
Jan Hansen, 1 oortstuiver
Jacob Willems, 6 penningen
Adam Willems, 6 penningen
Joerden Henricx,1 oortstuiver
Vervolg 2:

Dierick Rutten, 6 penningen
Wouter de Wever, 1 oortstuiver
Jan Jans Jacobs, 5 penningen
de rentmeester Vos,1 oortstuiver
Totaal 107 personen, 513 penningen, per persoon gemiddeld 4,8 penning per persoon. Totaal opbrengst 1 gulden, 12 stuivers en 1 penning per week.
Datering:
20-01-1620
Pagina:
359r
Soort akte:
Lijst
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
50 (Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) )
Scan:
Akte inzien
Bron:
Schepenbanken
Max zei op 30 januari 2017 om 13:49
Het lijkt mij nogal een grote stap van Goris Wouter van Kuijck uit het begin van de vijftiende eeuw naar heer Goris van Kuijck (of Cuijcken) aan het begin van de 17e eeuw, maar het is mogelijk dat die veronderstelde relatie er is. Ik ben deze heer Goris ook een keer tegengekomen als doopgetuige in Liempde in 1626. Hij was kanunnik in Boxtel, zie ook de onderstaande akte van 23 februari 1622 over de afscheiding van de parochie van Liempde van die van Boxtel. Ik heb nog geen relatie gevonden van hem met jouw familie.

482.13 Index Index schepenprotocol Liempde (482.13)
heer en meester Peter de Bresser, deken, namens kapittel Boxtel, 1622
heer Willem van Beurden, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel, 1622
heer Goossen Geraerd Goossens, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel, 1622
heer Gregoris van Cuijck, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel, 1622
heer Henrick van de Venne, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel, 1622
heer en meester Erberden van den Bijechelaer, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel, 1622
heer en meester Antonis de Roij, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel, 1622
heer Abel Autheusden, priester en kanunnik te Boxtel 1622
heer Adriaen Schuermans, priester en kanunnik te Boxtel 1622 (totaal 9 kanunnikken)
Laurens Henrick Laurens Hessels, presdident-schepen
Geraedt Goossens, sekretaris
heer en meester Gerardt Reijnders, priester en pastoor te Liempde
Datering: 1620-1622
Pagina: 92r
Plaats: Liempde
Jermaine Van der Meer zei op 2 februari 2017 om 21:51
Hey Max ik vind het ook n geqaagde actie van me eigen maar tussen de Goris uit 1545 en de Goris Van Kuijck van het waakgeld uit 1620, verder moeten we dan nog op de een of andere manier vanaf 1620 een sprongetje zien te maken naar Marcel van Kuijk uit de latere periode van de 16e eeuw, mooi uittreksel trouwens mijn complimenten
Max zei op 2 februari 2017 om 23:41
Hey Jermaine, misschien kan je nog wat meer vinden over Wouter Goris van Cuijck of Goris van Cuijck in de schepenprotocollen van Oirschot die eerder ook al door Jan Toirkens zijn bewerkt: http://geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Jermaine Van der Meer zei op 7 februari 2017 om 00:58
Goeden(nacht) Max, ik zal binnenkort eens gaan spitten in je link. Groet,
Jermaine Van der Meer zei op 9 februari 2017 om 23:42
Goedenavond Max, het zal je vast niej ontgaan zijn maar er zijn inmiddels heel veel fantastische borgbrieven gepubliceerd en dit mag toch wel een goudmijntje genoemd worden naar mijn inziens! Ik heb een gezocht bij de borgbrieven en dit heeft de onderstaande mooie resultaten opgeleverd, kijke zelf maar hieronder:

68346834 Cuijck, Hendrick Ariens van (van Esch - naar Boxtel)
Voornaam: Hendrick Ariens

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: samen met Adriaantie Jan van Gorp

Datum afgifte: 09-07-1698

Plaats afgifte: Esch

Plaats bestemming: Boxtel

Soort borgbrief: Afgegeven

Vindplaats: Esch R 29 folio 89v

Toegangsnummer: 5118

Inventarisnummer: 29 (Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) )
1496614966 Hoevenaers, Gerrit Hendrick (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Gerrit Hendrick

Achternaam: Hoevenaers

Bijzonderheden: tr. Annemie van Run

Datum afgifte: 1726

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Soort borgbrief: Ingekomen

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791Voornaam: Jenneke Jans

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Jan Janse Verschueren

Datum afgifte: 12-07-1728

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Boxtel

Soort borgbrief: Afgegeven

Vindplaats: Oirschot R 267 fol. 172v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven1855618556 Kuijck, Jenneke Janse van (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Jenneke Janse

Achternaam: Kuijck, van

Bijzonderheden: tr. Jan Janse

Datum afgifte: 1728

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Soort borgbrief: Ingekomen

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 179195149514 Elant, Thomas van (van Bokhoven - naar Boxtel)
Voornaam: Thomas

Achternaam: Elant, van

Bijzonderheden: geen bijzonderheden vermeld

Datum afgifte: 1728

Plaats afgifte: Bokhoven

Plaats bestemming: Boxtel

Soort borgbrief: Ingekomen

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791
1855418554 Kuijck, Anthonij van (van Haaren - naar Esch)
Voornaam: Anthonij

Achternaam: Kuijck, van

Bijzonderheden: samen met Maria Aertse Verhoeven

Datum afgifte: 26-09-1730

Plaats afgifte: Haaren

Plaats bestemming: Esch

Soort borgbrief: Afgegeven

Vindplaats: Oisterwijk R 555 folio 68v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Archief Tilburg


2728827288 Rooij, Cornelia Adriaan van (van Esch - naar Vught)
Voornaam: Cornelia Adriaan

Achternaam: Rooij, van

Bijzonderheden: samen met Cornelis Hendrik Schelle

Datum afgifte: 08-05-1737

Plaats afgifte: Esch

Plaats bestemming: Vught

Soort borgbrief: Afgegeven

Vindplaats: Esch R 38 folio 6

Toegangsnummer: 5118

Inventarisnummer: 38 (Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) )
2714427144 Rooij, Cornelis Cornelis van (van Esch - naar Haaren)
Voornaam: Cornelis Cornelis

Achternaam: Rooij, van

Bijzonderheden: samen met Maria Cornelis Verhoeven

Datum afgifte: 27-07-1743

Plaats afgifte: Esch

Plaats bestemming: Haaren

Soort borgbrief: Afgegeven

Vindplaats: Esch R 38 folio 36

Toegangsnummer: 5118

Inventarisnummer: 38 (Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) )
Jermaine Van der Meer zei op 13 februari 2017 om 01:55
Hey Max het is al erg laat dus daarom kan ik onderstaande borgbrieven niet zo heel netjes samenvatten (voor mij word het ook eens tijd om te rusten), maar zoals je hierboven ziet had ik pas geleden al alle relevante families van dit onderwerp uit en naar Esch voor je erop gezet en nu heb ik hieronder alle borgbrieven van en naar Oirschot van de familie Van Cuijck voor je erop gexet. Ik weet niej of het iets uithaalt maar ik zeg maar zo een schot hagel kan altijd wel wat raken.

Weltrusten

Cuijk, van Johanna Janse Oirschot Oisterwijk 28-12-1746
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68766876 Cuijk, Johanna Janse van (van Oirschot - naar Oisterwijk)
Voornaam: Johanna Janse

Achternaam: Cuijk, van

Bijzonderheden: tr. Pieter Vermelis

Datum afgifte: 28-12-1746

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Oisterwijk

Vindplaats: Oisterwijk O.A.A. 80

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Archief TilburgCuijk, van Maria Dirksen Oirschot Oisterwijk 27-10-1745
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68796879 Cuijk, Maria Dirksen van (van Oirschot - naar Oisterwijk)
Voornaam: Maria Dirksen

Achternaam: Cuijk, van

Bijzonderheden: tr. Michiel Dirks van Iersel

Datum afgifte: 27-10-1745

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Oisterwijk

Vindplaats: Oisterwijk O.A.A. 77

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Archief TilburgCuijk, van Geert Jan Oirschot Boxtel 1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68716871 Cuijk, Geert Jan van (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Geert Jan

Achternaam: Cuijk, van

Bijzonderheden: z.v. Cornelis Jansz van Cuijk

Datum afgifte: 1781

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791


Cuijk, van Johanna Catharina Oirschot Boxtel 1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68746874 Cuijk, Johanna Catharina van (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Johanna Catharina

Achternaam: Cuijk, van

Bijzonderheden: d.v. Cornelis Jansz van Cuijk

Datum afgifte: 1781

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791


Cuijk, van Cornelis Jansz. Oirschot Boxtel 1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68686868 Cuijk, Cornelis Jansz. van (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Cornelis Jansz.

Achternaam: Cuijk, van

Bijzonderheden: kinderen: Geert Jan, Cornelis Mathijs en Johanna Catharina

Datum afgifte: 1781

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791


Cuijk, van Cornelis Mathijs Oirschot Boxtel 1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68696869 Cuijk, Cornelis Mathijs van (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Cornelis Mathijs

Achternaam: Cuijk, van

Bijzonderheden: z.v. Cornelis Jansz van Cuijk

Datum afgifte: 1781

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791


Cuijck, van Joseph Hendrick Willems Oirschot-Best Utrecht 26-07-1793
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68616861 Cuijck, Joseph Hendrick Willems van (van Oirschot-Best - naar Utrecht)
Voornaam: Joseph Hendrick Willems

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 26-07-1793

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Utrecht

Vindplaats: Oirschot R 278 fol. 318v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Nicolaas Corstiaens Oirschot-Best Duizel 22-03-1742
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68626862 Cuijck, Nicolaas Corstiaens van (van Oirschot-Best - naar Duizel)
Voornaam: Nicolaas Corstiaens

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Johanna van Geldrop

Datum afgifte: 22-03-1742

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Duizel

Vindplaats: Oirschot R 269 fol. 248v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Willem Hendrick Willems Oirschot-Best Harmelen 26-07-1793
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68576857 Cuijck, Willem Hendrick Willems van (van Oirschot-Best - naar Harmelen)
Voornaam: Willem Hendrick Willems

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 26-07-1793

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Harmelen

Vindplaats: Oirschot R 278 fol. 313v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Anneken Hendricx Oirschot-Best Uden 09-06-1718
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68586858 Cuijck, Anneken Hendricx van (van Oirschot-Best - naar Uden)
Voornaam: Anneken Hendricx

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 09-06-1718

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Uden

Vindplaats: Oirschot R 265 fol. 90

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Johanna Francis Oirschot-Best Moergestel 12-07-1728
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68596859 Cuijck, Johanna Francis van (van Oirschot-Best - naar Moergestel)
Voornaam: Johanna Francis

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Peter Roosen

Datum afgifte: 12-07-1728

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Moergestel

Vindplaats: Oirschot R 278 fol. 63

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Johanna Jans Oirschot-Best Berkel-Enschot 28-12-1746
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68606860 Cuijck, Johanna Jans van (van Oirschot-Best - naar Berkel-Enschot)
Voornaam: Johanna Jans

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Peter Vermelis uit Heukelom

Datum afgifte: 28-12-1746

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Berkel-Enschot

Vindplaats: Oirschot R 270 fol. 278

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Gijsbert Hendricx Oirschot-Best Hilvarenbeek 21-04-1784
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68566856 Cuijck, Gijsbert Hendricx van (van Oirschot-Best - naar Hilvarenbeek)
Voornaam: Gijsbert Hendricx

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 21-04-1784

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Hilvarenbeek

Vindplaats: Oirschot R 277 fol. 47v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Cuijck, van Johanna Catharina Oirschot-Best Dussen 10-05-1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68556855 Cuijck, Johanna Catharina van (van Oirschot-Best - naar Dussen)
Voornaam: Johanna Catharina

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: z.v. Cornelis Jan en Cornelia van Hees

Datum afgifte: 10-05-1781

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Dussen

Vindplaats: Oirschot R 276 fol. 277

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jan Dirck Oirschot-Best Udenhout 04-05-1756
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68516851 Cuijck, Jan Dirck van (van Oirschot-Best - naar Udenhout)
Voornaam: Jan Dirck

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Peternella Verhoeven

Datum afgifte: 04-05-1756

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Udenhout

Vindplaats: Oirschot R 273 fol. 88v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jenneke Jans Oirschot-Best Boxtel 12-07-1728
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68536853 Cuijck, Jenneke Jans van (van Oirschot-Best - naar Boxtel)
Voornaam: Jenneke Jans

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Jan Janse Verschueren

Datum afgifte: 12-07-1728

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: Oirschot R 267 fol. 172v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Cornelis Jan Oirschot-Best Dussen 10-05-1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68546854 Cuijck, Cornelis Jan van (van Oirschot-Best - naar Dussen)
Voornaam: Cornelis Jan

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Cornelia van Hees, met kinderen: Jan, Mathijs, Cornelis en Johanna Catharina

Datum afgifte: 10-05-1781

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Dussen

Vindplaats: Oirschot R 276 fol. 277

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Francis Dirck Oirschot-Best Haaren 07-04-1774
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68506850 Cuijck, Francis Dirck van (van Oirschot-Best - naar Haaren)
Voornaam: Francis Dirck

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 07-04-1774

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Haaren

Vindplaats: Oirschot R 275 fol. 265v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jan Jan Oirschot-Best Boxtel 28-11-1749
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68476847 Cuijck, Jan Jan van (van Oirschot-Best - naar Boxtel)
Voornaam: Jan Jan

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Adriaantje van de Fleur

Datum afgifte: 28-11-1749

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: Oirschot R 271 fol. 306v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Cornelis Oirschot-Best Dussen 10-05-1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68486848 Cuijck, Cornelis van (van Oirschot-Best - naar Dussen)
Voornaam: Cornelis

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: z.v. Cornelis Jan en Cornelia van Hees

Datum afgifte: 10-05-1781

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Dussen

Vindplaats: Oirschot R 276 fol. 277

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jan Peter Hendricx Oirschot-Best Leeuwen (Gld) 11-03-1783
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68496849 Cuijck, Jan Peter Hendricx van (van Oirschot-Best - naar Leeuwen (Gld))
Voornaam: Jan Peter Hendricx

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 11-03-1783

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Leeuwen (Gld)

Vindplaats: Oirschot R 276 fol. 386

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jan Aarts Oirschot-Best Oisterwijk 04-03-1719
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68436843 Cuijck, Jan Aarts van (van Oirschot-Best - naar Oisterwijk)
Voornaam: Jan Aarts

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 04-03-1719

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Oisterwijk

Vindplaats: Oirschot R 265 fol. 185v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Cornelia Francis Oirschot-Best Gemonde 30-10-1799
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68446844 Cuijck, Cornelia Francis van (van Oirschot-Best - naar Gemonde)
Voornaam: Cornelia Francis

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 30-10-1799

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Gemonde

Vindplaats: Oirschot R 279 fol. 278v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jan Hendricx Oirschot-Best Wasbeek 17-04-1759
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68456845 Cuijck, Jan Hendricx van (van Oirschot-Best - naar Wasbeek)
Voornaam: Jan Hendricx

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: woont te Sprang-Capelle

Datum afgifte: 17-04-1759

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Wasbeek

Vindplaats: Oirschot R 273 fol. 275v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Jan Oirschot-Best Dussen 10-05-1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68466846 Cuijck, Jan van (van Oirschot-Best - naar Dussen)
Voornaam: Jan

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: z.v. Cornelis Jan en Cornelia van Hees

Datum afgifte: 10-05-1781

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Dussen

Vindplaats: Oirschot R 276 fol. 277

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Peter Janssen Oirschot Gemert 07-11-1726
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68386838 Cuijck, Peter Janssen van (van Oirschot - naar Gemert)
Voornaam: Peter Janssen

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: otr. Maria Janssen des Menschen

Datum afgifte: 07-11-1726

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Gemert

Vindplaats: G.A. Gemert 855

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij hetGemeentearchief Gemert-BakelCuijck, van Mathijs Oirschot-Best Dussen 10-05-1781
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68396839 Cuijck, Mathijs van (van Oirschot-Best - naar Dussen)
Voornaam: Mathijs

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: z.v. Cornelis Jan en Cornelia van Hees

Datum afgifte: 10-05-1781

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Dussen

Vindplaats: Oirschot R 276 fol. 277

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Peternel Francis Oirschot-Best Esch 01-04-1797
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68406840 Cuijck, Peternel Francis van (van Oirschot-Best - naar Esch)
Voornaam: Peternel Francis

Achternaam: Cuijck, van

Datum afgifte: 01-04-1797

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Esch

Vindplaats: Oirschot R 279 fol. 100v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum EindhovenCuijck, van Peter Jans Oirschot-Best Gemert 07-10-1726
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


68416841 Cuijck, Peter Jans van (van Oirschot-Best - naar Gemert)
Voornaam: Peter Jans

Achternaam: Cuijck, van

Bijzonderheden: tr. Maria Jan des Menschen

Datum afgifte: 07-10-1726

Plaats afgifte: Oirschot-Best

Plaats bestemming: Gemert

Vindplaats: Oirschot R 267 fol. 75v

Nota bene: De originele borgbrief kan niet bij het BHIC worden ingezien, maar bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
BORGBRIEVEN Borgbrieven


1874918749 Kuyk, Anna Maria Peters van (van Oirschot - naar Liempde)
Voornaam: Anna Maria Peters

Achternaam: Kuyk, van

Bijzonderheden: en Jan Dielis de Koning

Datum afgifte: 22-05-1797

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Liempde

Vindplaats: Liempde O.A.A. 920 nr. 195

Toegangsnummer: 1794

Inventarisnummer: 920 (Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) )1856918569 Kuijk, Johanna Hendriks Jans van (van Oirschot - naar Liempde)
Voornaam: Johanna Hendriks Jans

Achternaam: Kuijk, van

Bijzonderheden: tr. Josph Goijaert Kemps

Datum afgifte: 21-01-1782

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Liempde

Vindplaats: Liempde O.A.A. 920 nr. 120

Toegangsnummer: 1794

Inventarisnummer: 920 (Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) )Kuijck, van Jenneke Janse Oirschot Boxtel 1728
sluiten
BORGBRIEVEN Borgbrieven


1855618556 Kuijck, Jenneke Janse van (van Oirschot - naar Boxtel)
Voornaam: Jenneke Janse

Achternaam: Kuijck, van

Bijzonderheden: tr. Jan Janse

Datum afgifte: 1728

Plaats afgifte: Oirschot

Plaats bestemming: Boxtel

Vindplaats: O.A.A. Boxtel

Toegangsnummer: 1791

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.