skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Reijnier Jansen en Margaretha Jacobs (Jacops)

G.W.Ch. Lemmens vertelde op 8 augustus 2017 om 17:39 uur
Ik zoek al zo'n vijftig voor meer informative over dit echtpaar en hun kinderen !
Vooral waar Gertrudis Janssen gedoopt zou zijn en omdat het mogelijk Ottersum zal zijn is dat een problem omdat de kerkboeken verbrand zijn !
130. Reynerus Janssen, geb. Vierlingsbeek, ged. Overloon 27 dec. 1690, get. Gerit Peters en Maria Jans, (ged. Reyn, zn.v. Aert Jans en Handersken Peters), tr. Haps 24 jan. 1712 als Reijn Jans met Grietie Jacops (Bron Norah – BHIC).


7358.121 Index schepenprotocol Haren (7358.121), 16 mei 1749, pag. 23 ,Betreft: testament
26 Voor: Evert de Kock (president); Aert de Langen (schepen)
Comparanten: Reine Janssen & Maria Jacobs t.b.v. Willemken Janssen
7358.120 Index Schepenprotocol Haren, 3 nov. 1734, pag. 35, Belendingen

38 Voor: Jan Roelofs van Schadewijck (president); Aart Aerts de Langen (schepen)
Comparanten: Maria Heijmerix t.b.v. Clooster
Betreft: 100 gulden schuld; huis en hof
Belendingen: Aert Aerts de Langh; Reijnier Jansse; Gerardus Snoecks ea; gemene straet


131. Margaret(h)a (Margarita, Grietje, Grietie, Helena) Jacobs (Jacops), ged. Mill en Sint Hubert 10 febr. 1693, get. Luijtien Eijbers (Egberts), dr. v. Wilhelmi Jacobs en Jaerxken Willems (Jacoba Rommen).
Zij is mog. get. samen met Aert Segers bij de doop v. Judit Jacobs, dr.v. Jacobus Jacobs en Aldegunda Nielen 13 apr. 1725 te Haps.
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Wim Jaegers)
1. Joannes Jansen, ged. Oeffelt 13 nov. 1712 , get. Joannes Derks en Judith Bloemers.
2. Judith Jansen, ged. Oeffelt 10 nov. 1719, get. Jacobus Jacobs en Catharina Jansen. de moeder heet hier Helena.
3. Petrus Jansen, ged. Oeffelt 5 febr. 1722, get. Petrus Jansen en Maria Jacobs.
4. Gertrudis Jans(s)en, ged. Ottersum ?? , tr. ca. 1756 (waar en wanner ook onbekend) Petrus Lemmens, ged. Sint Anthonis 18 juli 1736, get. Joannes Thijssen en Catharina Graet, de echtgen. va. Jordanus Thijssen van de Voort, zn.v. Theodorus Jans Lemmens en Barbara Thijssen van de(r) Voor(d)t, zie 65.

64. Petrus Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 18 juli 1736, gegoed te Boxmeer, bezat het Huis Fort Knock en De Blauwde Blauwe Hand te Boxmeer, overl. Boxmeer 31 juli 1796, verm. Ottersum/Kevelaer ca. 1756

7042.34 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34), 29 jan. 1755, pag. 131-132.
67 Godefrid van Dijck in plaats van de heer drost en schout en C. Strick schepen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen zijn de schepen Hendrick Harits als gevolmachtigde van Maria van de Valck nagelaten weduwe van Derck Trip, Anthoon Bufflee getrouwd met Theodora Trip, Jan Trip, Peter Trip mede namens hun afwezige broer Jacobus Trip, welke verklaren te verkopen aan Peter Lemmens hooi of weikamp, grenzend o.a. Jan Trip.

7042.34 Index Schepenprotocol Boxmeer (7042.34) , 25 nov. 1756, pag. 209-210.
Godefrid van Dijck president schepen in plaats van L.F. de Raet drost en schout en ondertekende schepenen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen zijn Petrus van den Heuvel en Agnes Gieben echtelieden welke hebben verkocht aan Petrus Lemmens en zijn vrouw twee huizen en hof waarvan het grote is genaamd de Blauwe Hand en het kleine het Forte Knock tesamen groot ongeveer in de dertig roeden in den Veldert grenzend o.a. de transportanten.

7042.34 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34), 25 sept. 1758, pag. 292.
Petrus Hengst hofrichter en hoflaten verklaren dat voor ons verschenen zijn Marten Nelesen en zijn vrouw welke verklaren dat zij verkopen aan Peter Lemmens en zijn vrouw, een kempken groot 1 mergen en 25 roeden aan de Hoffsche Straat grenzend o.a. heer van Daell; 146 roeden bouwland op den Valendries grenzend o.a. weduwe van Dael en Jan Bouwers.

7042.34 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34), 23 apr. 1759, pag. 303-304.
155 Leopold Frans de Raet drossard en schout, C. Strick en Johan van Els schepenen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen zijn Jan van Denzen met volmacht van zijn vrouw, Willem van Denzen en Catharina Hunemeijer echtelieden, met volmacht van Christiaan van Denzen en zijn vrouw en ook van Hendrick Heerckens en zijn vrouw allen met schriftelijke volmachten, Caspar Leijntiens en Mechtildis van Denzen echtelieden, Antonetta van Denzen weduwe van Renier Albers geassisteerd door haar momboir H. Albers, welke verklaren gezamenlijk te verkopen aan Peter Lemmens en zijn vrouw een huis, hof met 69½ roeden aan de Steenstraat grenzend o.a. G. Theonville en L. de Greef.

7042.34 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34), 9 febr. 1761, pag. 345.
185 Leopold Frans de Raet drossard en schout en schepenen verklaren dat voor ons verschenen is Joanna Lamers, geassisteerd door pastoor Lemmens welke verkoopt aan Peter Lemmens en zijn vrouw een huis en hof groot ongeveer een mergen aan de Steenstraat grenzend o.a. de weduwe Mighiel Coene en de weduwe Mathijs Blij.

7042.34 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34), 24 aug. 1761, pag. 359-360.
197 Leopold Frans de Raet drossard en schout en schepenen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen zijn Peter Lemmens en zijn vrouw welke verklaren te verkopen aan Antoon van Susteren en zijn vrouw een huis genaamd de Blauwe Hand, schuurke, het Kleine Huisje genaamd Forte Knok met moeshof, groot tweeendertig en een halve roeden aan de Steenstraat grenzend o.a. P. van den Heuvel.

7042.35 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.35), 28 juli 1769, pag. 244-245.
131 Rudolphus Lemmens Pastor te St. Antonis verkoopt aan Gerardus Thijssen Geurts en Barbara Vink echtelieden, huis en hof en aangelegen land, groot ongeveer 1 mergen en 24 roeden grenzend Bernardus Berns Hermans, de erfgenamen van Dijk, weduwe Braber en R.Raab en Peter Lemmens.

7042.36 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.36), 8 mei 1772, pag. 57-59.
28 Peter Lemmens en Gertruij Jansen echtelieden verkopen aan Leendert Jansen en zijn vrouw een weide, groot een mergen en 25 roeden alhier aan de Meir grenzend o.a. de Heer van Daal en een stuk bouwland op de Valendries grenzend o.a. Arnold Brouwers, groot ongeveer 146 roeden. De akte is gepasseerd in het bijzijn van en getekend door Joh Bapt Hengst, Johan van Dijk, Aert Nab en F.W. de Both landschrijver.

7042.36 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.36), 29 jan. 1773, pag. 120-122.
59 Peter Lemmens en Gertruid Jans echtelieden verklaren schuldig te zijn aan Henrik Reijnen en Willemina Martens echtelieden, een kapitaal van zestienhonderd gulden met als onderpand hun huis, hof en schuur en klein huisje daarbij gelegen, grenzend o.a. de weduwe Matthijs Blij en Coenen, gelegen alhier, groot ongeveer 143 roeden en nog een kempken achter Willem Molmans groot ongeveer 96 roeden. De akte is gepasseerd in het bijzijn van en getekend door L.F. de Raet, H.J. van Anrae, J. Hermans en F.W. de Both landschrijver. In de kantlijn: de schuld is betaald op 20 april 1790.
7042.37 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.37), 6 febr. 1781, pag. 279-280.
127 Wij, Mr. L.F. de Raet Drossard en Schout en ondergetekende schepenen der Hooge Vrijheerlijkheid Boxmeer verklaren dat voor ons gekomen zijn Peter Lemmens en Gertruid Jans echtelieden welke bekennen schuldig te zijn aan de Armen dezer Vrijheerlijkheid driehonderd gulden met als speciaal onderpand hun huis, hof, schuur en klein huisje alhier aan de Steenstraat, grenzend o.a. de weduwe Matthijs Blij en Grietje Koenenserf, groot ongeveer 143 roeden en nog een weikampje achter Willem Molmans, groot ongeveer 96 roeden. Al het voornoemde tevens belast met zestienhonderd gulden aan Henrik Reinen. De akte is getekend door L.F. de Raet, P. van den Heuvel, Wijnandt Sijmons en F.W. de Both landschrijver.


65. Gertrudis Janssen, ged. Ottersum / of mogelijk Kevelaer ?? of Oeffelt ? ca. 1730/1740, overl. Boxmeer 26 mei 1794.

Uit het huwelijk Lemmens-Janssen:
1.Theodorus Reinerus Lemmens, ged. Kevelaer (Dld.) 15 oct. 1756 (get. Antonius Janssen en Maria Catharina Gudden), tr. Mechtildis van den Bergh, ged. Gennep 10 dec. 1771, Rentenierster, overl. Gennep 23 dec. 1846, dochter v. Joannes van den Bergh, Brouwer te Gennep, en Ernesta van Mekeren (Meeckeren). Vgl. Loo-kroniek no.14, apr. 1940, pag. 4 en 5. Uitgestorven tak.
2.Joannes Franciscus Lemmens, ged. Boxmeer 2 oct. 1758 (get. Joanna Lemmens , verv.d. Theodorus Wagter en Hermina Verstegen), tr. Gertruda Smits, zie 32. Hieruit een zeer uitgebreide tak.
3.Anna Barbara Lemmens, ged. Boxmeer 9 nov. 1760 (get. Willem Janssen en Maria Lemmens, verv.d. Lambertus Balthesen en Hermina Verstegen) , tr. Cuijk 1 junie 1794 Thomas van Duijnhoven, ged. Cuijk 21 nov. 1770, President van het Gemeente Bestuur, Civiele Hoofd der Rechtbank en Secretaris van Cuijk.
4.Maria Wilhelmina Lemmens, ged. Boxmeer 8 dec. 1762 (get. Arnoldus Graaet verv.d. Mathias Bruns en Theodora Janssen , verv. d. Margaretha Cremers) , overl. ald. 8 jan. 1763.
5.Arnoldus Lemmens, ged. Boxmeer 29 jan. 1764 ( get. Joorden Thiessen van de Voort en Petronella Gurts, verv.d. Mathias Bruns en Wendelina Hermans), overl. ald. 1 junie 1765.
6.Maria Wilhelmina Lemmens, ged. Boxmeer 16 mrt. 1766 (get. Arnoldo Graat en Petronella Lemmens, verv.d. Mathias Bruns en Margaretha Cremers) , tr.2e ald. 14 mei 1795 Joannes Gerardus Willems.
7. Arnoldus Joes Baptista Lemmens, ged. Sint Anthonis 31 jan. 1780 (get. Joes Hermans , verv. d. Wilh. Hendrix en Dorothea Janssen, verv.d. Elisabeth Gerards) , overl. Boxmeer 9 jan. 1844, Deken van het St. Nicolaas (Bakkers) Gilde te Venraij, tr. 1e Venraij Anna Maria Vermeulen, tr. 2e Venraij 14 okt. 1831 (akte 193) Engelina Ripping, Uit het 1e huwelijk o.a. een Amerikaanse Tak in Green Bay, WI, U.S.A.

Bij voorbaat mijn dank en hartelijke groet,

Gerard Lemmens

Reacties (13)

Cornelis
Cornelis zei op 20 september 2021 om 19:22
Aert Jans en Handersken Peters, Aert Jans komt ook voor als Aert Jans Reijnen, zij hadden een dochter Deriske (31-14-1697)

Aert Jans Reijnen kan een zoon zijn van Jan Reijnen en Dieriske NN, van Jan en Dieriske is één dochter bekend, Petronella (29-3-1668 Overloon)
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 21 september 2021 om 13:50
Dag Cornelis,

Jij bent uniek !! Want jij bent de enigew die op mijn vraag gereageerd heeft !!!

Bedankt voor je poging !!

Hartelijke dank en groet,

Gerard
Cornelis
Cornelis zei op 21 september 2021 om 15:27
en ook niet in Oeffelt !

Hoe zeker ben jij dat Gertrudis Janssen een dochter is van Reijn Jans met Grietie Jacops ?
Cornelis
Cornelis zei op 21 september 2021 om 15:40
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Erfgoedstuk
Ga naar de scans
Schepenakte
Jan, Neesken en Peter Reijnen, minderjarige kinderen van Reijn Jans en Grietje Jacobs, wonende te Beers en beiden onlangs overleden, willen tot redding van de boedel goederen verkopen. Tot momboirs worden aangesteld Jan Derx, Jacob Jans, Jacob Jacobs en Huijbert Jacobs.
Datering:
19.03.1729
Plaats:
Beers
Toegangsnummer:
745
Inventarisnummer:
58
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Beers
G.W.Ch. Lemmens zei op 21 september 2021 om 16:46
Dag Cornelis,
Je vraagt hoe zeker ik ben of Gertrudis Janssen een dochter is van Reijn Jans met Grietie Jacops. Ik dacht dat het een grote kans zou kunnen zijn, omdat de oudtse zoon van mijn directe voorouders - Peter Lemmens x Getrudis Janssen - genoemd werd Theodorus (typische Lemmens naam) Reinerus (niet typisch Lemmens dus misschien Janssen!!) Lemmens..
Gertrudis Janssen is belangrijk voor mij want het is mij directe voormoeder en in mijn kwartierstaat de enige waarover ik zo weinig weet !!!
Gerard
Cornelis
Cornelis zei op 21 september 2021 om 17:47
Hoi Gerard, zoals ik het nu zie hadden Reijn en Grietje 3 kinderen zoals Bron Wim Jaegers al vast stelde, Jan, Peter en een Neesken, al kan ik mijn moeilijk vinden in het feit dat Judith als Neesken wordt gepresenteerd in genoemde akte, maar Gertrudis en Neesken gaan volgens mij ook niet samen ?

Ik heb zelf ook géén Gertrudis / Geertruij kunnen vinden te Ottersum en Oeffelt!

Maar heb je al gekeken of de dgt, Willem Janssen, Theodora Janssen en Dorothea Janssen iets opleveren, kunnen familie zijn van Gertrudis ?
Peter van de Laar zei op 21 september 2021 om 23:44
Gerard,

Ik vind deze doop; misschien een nakomertje. Maar het maakt Gertrudis wel wat onwaarschijnlijk te komen uit het Oeffeltse rijtje kinderen....

Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 31-01-1780Plaats: Sint Anthonis
Dopeling
Arnoldus Joannes Baptista Lemmens
Diversen: uit Sambeekse hoek
Vader
Petrus Lemmens
Diversen: uit Sambeekse hoek
Moeder
Gertrudis Janssen
Diversen: uit Ottersum
Getuige
Joannes Hermans
Wilhelmus Hendrix
Dorothea Janssen
Elizabetha Gerards
Paginaweergave
Bronvermelding
Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 343-06
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek
Peter van de Laar zei op 22 september 2021 om 02:48
Gerard,

Ik vermoed dat deze Petrus Lemmens 2x is getrouwd met een Gertrudis Janssen.
Slechts bij de doop in 1780 wordt volgens mijn informatie haar afkomst uit Ottersum vermeld.
In het gereconstrueerde doopboek van Ottersum komt deze doop dan in aanmerking:

1750
Ottersum D1750-001a - 01-01-1750 - blz. 2 nr. 13 (ook: afb. 5 nr. 18)
1 jan:
ouders: Joannes Herms, Maria Janssen
Gerretje
get.: Jan Dennissen, Sibilla Laemers

de vader - Joannes Herms - zou dan in 1780 doopgetuige kunnen zijn...

In 1744 wordt volgens genoemde reconstructie haar oudere broer Willem Janssen gedoopt:
Ottersum D1744-001a - 12-02-1744 - blz. 1 nr. 19
12 feb:
ouders: Joannes Herms, Maria Janssen
Wilhelmus
get.: Petrus Herms, Gertruij Janssen

Deze Willem zou diegene kunnen zijn die wordt genoemd als de vermoedelijk oom van moederszijde in het testamant van Peter Lemmens en Gertruida Jans (misschien moet je dit testament voor de duidelijkheid hier opnemen - vanwege de vermelding van oudste broer Theodorus Reinerus )

ook nog een oudere zus gevonden:
Ottersum D1748-003a - 09-03-1748 - blz. 2 nr. 5
9 meert
ouders; Joannes Herms, Maria Jansen
Maria
get.: Andreas Versteegen, Harnske Wessels
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 24 september 2021 om 17:17
Dag Peter,

Ik zie niet dat Petrus Lemmens twee keer getrouwd zou zijn met een Gertrudis Janssen ?? Waaruit concludeer je dat ??

Bedankt voor je aanvullingen Cornelis !
Groet,
Gerard
Peter van de Laar zei op 24 september 2021 om 20:15
Hallo Gerard,
Een tweede huwelijk is natuurlijk alleen aan de orde als de doop in 1750 ook inderdaad die van Gertrudis, de tweede vrouw, is. immers het eerste kind Theodorus Reinerus zou al in 1756 zijn geboren.
G.W.Ch. Lemmens zei op 13 oktober 2021 om 16:14
Peter,

Je heb nog niet geantwoord op mijn vraag waarom je denkt dat mijn voorvader - Peter Lemmens - twee keer getrouwd zou zijn met een Gertrudis Jans(s)en - ???
En wie zijn dan de TWEE Gertrudis Janssen ???
Het probleem wordt groter in plaats van kleiner ??
Gerard
Peter van de Laar zei op 15 oktober 2021 om 04:36
Sorry Gerard, ik dacht dat ik duidelijker was geweest.
Mijn suggestie (!) is allereerst gestoeld op het gegeven dat Gerritje, gedoopt te Ottersom in 1750 identiek is aan de gezochte Gertrudis.
Als dat correct is, dan kan zij natuurlijk niet de moeder zijn van het eerste kind Theodorus Reinerus die in 1756 is geboren.
Daarom kom ik op twee huwelijken met toevaliigerwijs twee keer een Gertrudis.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: