skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Rutken (Rutgera/Rutghera ?) Daniels Rutten(s/ss) - Momboiren, voorouders ?

Belem vertelde op 30 september 2023 om 17:34 uur
Beste Forum deelnemers,


In de zoektocht naar de voorouders van Eijmbert Daniels (van Griensvenne/Grinsven) probeer ik ook informatie te vinden over en via zijn zus Rutken (Rutgera/Rutghera ?) die wordt genoemd in de erfdeling van hun vader Daniel Rutten(s/ss).

Over Eijmbert en voorouders is al een onderwerp hier op het Forum:

https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/eijmbert-daniel-van-grinsven-of-van-der-aa-missing-link-1

Maar vanwege de andere insteek via zijn zus begin ik even een nieuw onderwerp (hopelijk niet bezwaarlijk), ook om wat eerder uitwaaieren even over te slaan.

Dit is schepenakte over de erfdeling:

https://proxy.archieven.nl/235/83EF004CD55B4A7E8028FBA0905ABD48

Ik heb geprobeerd iets te vinden over wie de momboiren van Rutken zijn maar tot nu toe zonder resultaat.

Ook m.b.t hun moeder kan ik nog geen naam en evt. verdere informatie vinden.

Vader Daniel Rutten was op een gegeven moment momboir over de jongere kinderen van zijn ouders:

https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/r1923.1.htm?p1=../_index.1.htm?title=Bronnen&t1=Bronnen&title=Momboirboeken%201554-1600

Daniel zoon van Rutger WOUTERS, Jacop zoon van Aelbert SIJMONS, Jan GOISSENS en Peter zoon van Ghijsbert POUWELS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Rutger WOUTERS - aan de pest overleden - bij Anneke zijn huisvrouw.
Verkoop goederen om schulden te delgen.
12.01.1557 | R 1923 | f 149v

Twee van deze momboiren komen ook hier nogmaals voor, maar dan als momboiren van de kinderen van Jan Rutten:

https://proxy.archieven.nl/235/67EA9DEE5B284E74B7709145C6F7B583

Daarvan ken ik maar 1 naam: broer Jan Rutten. Over Jan heb ik al wel meer info, o.a. ook te lezen in bovengenoemd onderwerp (link) en ik mijn recente onderwerp over nazaat Hendrick Claessen van der Aa:
https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/voorouders-van-henricus-nicolai-claesen-claessen-van-der-a-a-geboren-1629

Zijn Jacop zoon van Aelbert SIJMONS, Jan GOISSENS en Peter zoon van Ghijsbert POUWELS familie van Rutger Wouters en/fo zijn vrouw Anneke ? Ik vind nog geen aanknopingspunten.


Het huidige beeld van de stamboom is als volgt:

???
|
Rut(ger) Wouters x Anneke (familienaam onbekend)
|
Daniel Rut(ten)/Rutger Wouters x ??? — Jan Rut(ten)/Rutger Wouters x Anneken/Jenneken van der Aa
|
Eijmbert Daniels Rutten x Mechtelt Jan Huibert Lamberts — Rutken (Rutgera/Rutghera?) Daniels


In het Bossche Protocol komt een paar keer een Ruth/Rutger Wouters voor: bijv. 1521, 1531, 1550

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/zoeken/groep=Bosch%27%20Protocol/Vrij_zoeken=rut%2A%20wout%2A/Periode_van=01-01-1510/Periode_tot=01-01-1570/s_Periode=oplopend/pagina=1/aantalpp=99/?nav_id=0-0

En ook een Daniels Wouters met een zoon Wouter, maar of die gerelateerd zijn ???
Ze worden genoemd in een akte van wel een hele tijd eerder, 1426-1427:

Bosch Protocol 1196
F180 Recto & verso


Mijn vragen even op een rij:

- wie zijn de momboiren van Rutken ?

- is er meer te vinden over Daniel Rutten Wouters en zijn vrouw ?

- is er meer te vinden over Ruth/Rutger Wouters en zijn vrouw Anneke ?

- inclusief meer kinderen naast Daniel en Jan ?

- wie zijn de (voor) ouders van Ruth/Rutger Wouters ?


Alvast veel dank voor alle hulp !


Vriendelijke groeten,

Belem

Reacties (4)

Frans van Gemert zei op 17 november 2023 om 14:17
In tegenstelling met wat in regest R1923, fol. 149v d.d. 12 jan 1557 staat, is Daniel
met de anderen geen mombers over de onmondige kinderen van zijn ouders, maar over de onmondige kinderen van wijlen Jan, zijn broer, en diens vrouw Anna; met name Rutger, Jan, Dirck, Catharina en Hillegond.
zie Bosch Protocol R1375, fol. 72v, d.d. 20 jan. (1558).
Belem zei op 18 november 2023 om 13:57
Beste Frans,

Dank voor je reactie !

Via de door mij hierboven vermelde link vond ik tot nu toe het volgende:

https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/r1923.1.htm?p1=../_index.1.htm?title=Bronnen&t1=Bronnen&title=Momboirboeken%201554-1600

Daniel zoon van Rutger WOUTERS, Jacop zoon van Aelbert SIJMONS, Jan GOISSENS en Peter zoon van Ghijsbert POUWELS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Rutger WOUTERS - aan de pest overleden - bij Anneke zijn huisvrouw.
Verkoop goederen om schulden te delgen.
12.01.1557 | R 1923 | f 149v

Volgens mijn staat hier weldegelijk dat Daniel (samen met Jacop, Jan en Peter) momboir is over de andere kinderen van Rutger Wouters (zijn vader).

Daarnaast en ter aanvulling op wat ik eerder hierboven schreef lijkt het ook zo dat Daniel eveneens met dezelfde Jacop/b en Peter momboir is over de kinderen van zijn broer Jan:

https://www.bhic.nl/integrated?mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.42&minr=12866324&miview=ldt

… Enneken dochtere wijlen Dijrck vander Aa naegelaeten weduwe Jan Ruthger Wouters soen met haere mombaere, ende Daniel soen Ruthger Wouters soen, Jacob soene wijlen Aelbert Sijmons soen van Heel, ende Peter Ghisbert Paulss als momberen van Ruttgheren, Jannen, Dijrcken, Anthonisken en Hilleken, …

Ik kan de tekst van de akte die jij noemt niet direct lezen:

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=4-1&index=1&imgid=1449242655&id=1449242653

Behalve de samenvatting:
Anna weduwe van Berlicum affgaan van togt
Daniel Wouters cum suis promisit 1 1/2 mud rog Berlicum Losbaar met 75:0:0.

Misschien dat jij (of iemand anders hier op het forum) mij een transcriptie kunt geven (voordat ik bij watstaatdaer.nl aanklop ?

Alvast bedankt !

Vriendelijke groeten,

Belem
Frans van Gemert zei op 19 november 2023 om 13:54
Bosch Protocol R 1375, fol. 72v, d.d. 20 januari (1558)
Anna wed. wijlen Jan Rutger Wouters van Beerlyckem, met momber, afgaan van tocht, haar toebehorende, in huis, erf en hof en aangelegen erffenissen, drie bunder groot (land, wei), gelegen in de par. Beerlickem, ter plaatse gemeenlijk geheten den C…hoff (?).
Belendende percelen: een waterlaat, geheten den Loopgrave, ter eenre, en tussen erffenisse van Peter zoon Claes geheten Coel Zeben van Beerlickem, strekkende van erffenisse Servaes (?) Dirckss, tot aan een gemeen stege
Heeft zij opgedragen Daniel zoon Rutger Wouters, Jacob zoon Aelbert Symonss, Jan Goessens en Peter zoon Gijsbert Pauwels, als mombers van Rutger, Jan, Dirck, broers, Anthonia (dus géén Catherina) en Hillegond, zusters, onmondige kinderen van genoemde Anna en wijlen Jan Rutgers, voor schepenen van Den Bosch, ten behoeve van genoemde kinderen.
Getuigen: Pels en Lombaerts (schepenen0
Datum: 20 januari (1558).
Belem zei op 19 november 2023 om 18:56
Beste Frans,

Heel hartelijk dank !

De vermelde Daniel Wouters komt dus niet in deze akte voor en heeft er klaarblijkelijk verder ook niets mee te maken (ondanks enige naamovereenkomst).

Ik ben al een poos de momboiren (Jacob, Jan en Peter) aan het uitpluizen om te zien of zij (of een of twee van hen) een familieband met Anna/Enneken van der Aa hebben.
Heb al veel familienamen gevonden maar vooralsnog geen directe band met haar en/of haar man Rut Wouters.
Noch met Daniel Rut(ten) Wouters en zijn vrouw (naam nog steeds onbekend) en kinderen Eijmbert en Rutken.

Wordt vervolgd.

Vriendelijke groeten,

Belem

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.