skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
122 Alsoo wijlen mijn erw. heer ende mr. Peeter van Griensven van Geffen priester ende canoninck binnen sHertogenbosch als hij leffden op 31-12-1587 bij sijn eijgen hant ende zegel hadde gemaeckt sijn latinsche testament, ende onder andere bijden selleven testamente gefundeert 15 boersen omme bijden geenen die van zijnen bloede zijn souden genieten ende proffiteren. Ende alsoo dijenvolgende omme inne toecommende tijden mogen weeten wie totte selleve bourssen als bloetbewant soude mogen gerecht zijn, soo heeft heer ende mr. Gijsbert Dirix van Griensven tegenwoirdich plebaen der collegiale kercke van Sinte Peeters Appostel in Hilvarenbeeck ende canoninck tot Hooghstraten als geordineerde ende gekosen collecteur van bloets wegen der sellever boursen doen convoceren ettelijcke van sijne vrienden ende bloetbewanten, recht hebbende oft mogende pretenderen, tot deser voors fundatie oft bourssen, ende dijen conformelijck doen formeren ende stellen den naervolgende boom ende genealogie vande affcompste des voors heere pastoors beginnende aen sijnen grootvader die genoemt is geweest Jacop Peeter Eijmberts geweesene schouteth tot Geffen die is geweest den eijgen vleeselijcken broeder des voors heere fundateurs vader de genoemt is geweest Eijmbert Peeters ende deselleve affcompste bijden ondergeschreven persoonen doen confirmeren ende verificeren:
VOLGT EEN UITGEWERKTE STAMBOOM
Voor schepenen in Geffen is verschenen d’eersame Willem Frdrix vanden Ghoor ingesetene van Geffen ende heeft ter instantien des voors heer requirants den bovengeschreven boom geverificeert ende geconfirmeert, verclarende dijen bij formen eede den voors Jacop Peeter Eijmberts, Eijmbert Peeterss ende den fundateur wel gekent te hebben ende wel te weten dat de voors Jacop ende Eijmbert vleeselijcke gebroeders sijn geweest ende deselffs Jacops kijnderen ende kijnder kijnderen inne desen gestelt oijck all gekent ende noch te kennen,
Vervolg:
den voors boom wel ende te recht te sijn geformeert ende gestelt ende alsoo bij desen geconfirmeert ende geverificeert.
Getuijgen waren hier over Andries Thonissen ende Bernaert Geraertssen schepenen in Geffen.
Persoon in schepenakte:
Peeter van Griensven van Geffen
Gijsbert van Griensven
Willem vanden Ghoor
Jacop Peeter Eijmberts
Eijmbert Peeters
Andries Thonissen
Bernaert Geraertssen
N Uitgewerkte
Datering:
23-7-1646
Pagina:
362-363
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: