skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.693 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
735 1535-06-23.
Keizer Karel V oorkondt dat Deonijs Ghijseljans, pastoor van Olmen, bij rekest aan de Raad van Brabant in juni 1534 stelde dat hij in het bezit van zijn pastoorschap gestoord was door Gheerdt Naets en daarop brieven van maintenue had verkregen, waarna Naets op 25 juni in ’s-Hertogenbosch was gedagvaard voor 30 juni te Olmen, maar verstek had gegeven, zodat Deonijs in zijn bezit bevestigd was en Naets gedagvaard was om op 29 augustus voor de Raad van Brabant te verschijnen, en dat nu bij definitief vonnis de eis onontvankelijk is verklaard, Deonijs wordt veroordeeld tot de gerechtskosten en Gheert Naets als pastoor bevestigd.
Datumaanduiding:
Gegeven in onser voers. stadt van Bruessele, drie ende twintich dagen in de maent van junio int jaer Onss Heeren duysent vijfhondert vijf ende dertich, ende van onsen keyserrijcke tseste ende van Castillien etc. twintichste
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Olmen_10
Beschrijving zegel:
met het zegel en tegenzegel
NB:
in dorso notities in het Latijn door Gerardus Naets, kanunnik van ’s-Hertogenbosch, betreffende dit proces over de opvolging van Theodricus Snoex, die in Helmond overleden was in november 1533, en betreffende de regeling van de kosten, bepaald op 77 Rijnsgulden en 16 stuivers. Na betaling ervan beloofde Ghyseljans, die zich ten onrechte had beroepen op een pauselijke begeving en die in Olmen geboren was, aan Naets een jaarlijkse pensio van de helft der opbrengsten van de kerk van Olmen te betalen, waarna deze op 12 juni 1536 resigneerde ten voordele van Ghyseljans, voor de notarissen Cornelius Coggen en Adrianus Prayser in ’s-Hertogenbosch.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
840 [1408]-01-[??].
Mercelis, natuurlijke zoon van Art van den Ravenecker, heeft verkocht voor schepenen van (Helmond?) aan Ard zoon van Mercelis Nouwen ten behoeve van Lenart, zoon van zijn broer Mercelis, een erfpacht van drie mauwer rogge uit een huis, hofstad en hof met een aangelegen kamp land in Lierop geheten Bijder Hosstat, grenzend aan goed van Postel en de gemeint.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
632 1476-07-19.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Jacop Jans Volres soen ter versterking van de betaling van een erfpacht van 1 mud rogge, overgedragen aan broeder Jan Leyten soen, ondermeester van Postel, ten behoeve van het gasthuis van Postel uit een gelag met de erop staande huizen in Bladel, extra onderpanden gezet heeft omdat broeder Jan toegestaan heeft dat Jacop een vervallen 'voirken' (of 'boirken') tegenover zijn woonhuis in Bladel tot zijn voordeel mag afbreken.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
839 [1253]-10-29.
Wilhelmus, rooms-koning, oorkondt dat hij het huis van Postel in speciale bescherming neemt en geeft hun veilige doorgang door Holland en Zeeland en vergunt hun eenmaal per jaar hun handelswaar langs de tol in Ammers te voeren met vrijstelling tot 10 schelling. Gegeven in Geertruidenberg.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
734 1533-12-18.
De aartsdiaken van de Kempen in het bisdom Luik oorkondt dat voor hem te Diest verschenen is Anthonius Buycx, priester, procureur van heer Gerardus Naets, priester, die gepresenteerd is voor het pastoorschap van Olmen, en dat niemand die presentatie is komen aanvechten.
Datumaanduiding:
… feria quinta hora prime post festum beate Lucie virginis, que fuit decima octava dies mensis decembris … Datum anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo tercio, mense, die et hora quibus supra
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Olmen_9
Beschrijving zegel:
onbezegeld; met paraaf van Henricus Hoze
NB:
getransfigeerd aan inv.nr. Olmen_9bis
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
631 1475-11-24.
Schepenen van Hoogeloon oorkonden dat Wouter Hermans overgedragen heeft aan Willem Thijs soen ver Laet een stuk land in Hoogeloon.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Hoogeloon_11
Beschrijving zegel:
met het licht gehavende schependomszegel van Eersel
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
838 [1223-12-25 - 1224-03-02].
Hugo, bisschop van Luik, oorkondt dat Henricus de Sumren de tiende in Someren die hij in leen bezat van de koster van Sint-Lambertus in Luik en wilde schenken aan de abdij van Floreffe, overdroeg in handen van de bisschop, die deze schonk aan abt en convent van Floreffe ten behoeve van de broeders en zusters die in Postel wonen, op voorwaarde dat de provisor van de hof van Postel als erkenning van het leen jaarlijks aan de koster 7 mark Keuls min 20 penning betaalt.
Datumaanduiding:
anno ab incarnatione Domini millesimo CCo XXIIII pontificatus autem nostri anno XXo IIIIo
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Someren_1 en Someren_3; schijnbaar origineel inv.nr. Someren_2
Beschrijving zegel:
met de zegels van de bisschop en de 'custos'
NB:
uitgegeven in H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312: Deel I De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) ('s-Gravenhage 1979) nr. 127
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
630 1475-11-06.
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, graaf van Megen, oorkondt dat hij een overeenkomst gesloten heeft met Gerard de Eck, abt van Floreffe, en Henry de Eck, meester van Postel, over het huis van Postel en de erbij liggende tuin aan de Postelstraat in 's-Hertogenbosch en insereert de tekst van deze overeenkomst van 5 november 1475. Gedaan in het kasteel van Westerlo.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
733 1533-12-18.
De aartsdiaken van de Kempen in het bisdom Luik oorkondt dat hij Gerardus Naets, priester, vertegenwoordigd door zijn procureur Anthonius Buycx, aanstelt als pastoor van Olmen na presentatie door Godefridus Martini, abt van Floreffe, en beveelt de clerus van zijn aartsdekenaat hem of zijn procureur in bezit ervan te stellen.
Datumaanduiding:
Datum anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimotertio, mensis decembris die decimaoctava
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv. Olmen nr. 9bis
Beschrijving zegel:
met het geschonden groot zegel van het aartsdekenaat
NB:
in dorso attestatie van Franciscus Elen, bedienaar van de parochiekerk van Olmen, dat hij op verzoek van Franciscus Peenen, procureur van Gherardus Naets, deze in bezit gesteld heeft van het pastoorschap op 22 december 1533; met getransfigeerde akte van 18 december 1533: zie inv.nr. Olmen_9
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
837 <1173> (?).
Opgave van de schenkingen aan het godshuis van Postel gedaan.
Datumaanduiding:
ongedateerd
Ontwikkelingsstadium:
pseudo-origineel inv.nr. Abdij_1
Beschrijving zegel:
met geschonden zegel aan leren staart
NB:
uitgegeven in H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312: deel I De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) ('s-Gravenhage 1979), nr. 69; Diplomata Belgica, nr. 5143
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende