skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.624 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
11 1219-05-17 – Diest.
H[endrik I], hertog van Brabant, oorkondt dat het geschil tussen de broeders van Postel en Guntrannus, gewezen inwoner (burgensis) van Zichem (Zihghen, Sichen), beëindigd is doordat deze laatste in tegenwoordigheid van schout en schepenen heeft afgezien van al zijn aanspraken.
Datumaanduiding:
Actum apud Dist anno Domini M° CC° XIX°, feria VIa post festum beati Servatii
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Sichem_1
Beschrijving zegel:
met het geschonden zegel met tegenzegel van de hertog, in witte was aan enkele staart
NB:
uitg. J. Hermans, De oorkondenverzameling van de priorij, later abdij van Postel (1140-1350) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling; Leuven 1962), nr. 10, p. 17-18.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
436 1413-07-04 – z.pl..
Laurentius de Boechout, deken van Sint-Goedele te Brussel, vidimeert drie oorkonden utgevaardigd door Anton van Bourgondië, hertog van Brabant, op 1 juli 1413.
Datumaanduiding:
anno Domini millesimo quadringentesimo decimotercio, die quarta mensis julii
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_22
Beschrijving zegel:
met het geschonden zegel van de deken
NB:
in dorso o.a.: Copie van twe brieven, / den eenen sprekende / dat binnen allen goidshuysen van Brabant niemant / en sal commenteeren noch te voete noch te peirde, / den tweeden brief sprekende / dat alle prelaeten van Brabant sullen gestaen me gelde te / betaelen alle gewonnelycke corwayen van de iagerije etcetera. P.J. Goetschalckx, 'Oorkondenboek van het Gasthuis van Herentals (1253-1663)’, Taxandria VII, nr. 4 (1910), p. 156, 158 en 159, vermeldt een gelijkluidend vidimus voor het gasthuis.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
435 1413-07-01 – Diest.
Anton van Bourgondië, hertog van Brabant, oorkondt dat hij alle gods- en gasthuizen van Brabant en uithoven in Brabant van godshuizen buiten het hertogdom vrijstelt van de verplichting zijn rechters, dienaars en onderzaten te herbergen, met uitzondering van de drossaards en de raadsheren.
Datumaanduiding:
Gegeven te Diest, des iersten daichs in julio in den jair Ons Heren .M.CCCC. ende derthiene
Ontwikkelingsstadium:
vidimus in inv.nr. Abdij_22
NB:
uitg. P.J. Goetschalckx, 'Oorkondenboek van het Gasthuis van Herentals (1253-1663)’, Taxandria VII, nr. 4 (1910), p. 154-156, nr. 51, naar een gelijkluidend vidimus.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
434 1413-07-01 – Diest.
Anton van Bourgondië, hertog van Brabant, oorkondt dat hij de godshuizen in Brabant ontslaat van de betaling van hun deel in de bede van 42000 kronen, die onlangs aan de hertog is toegestaan door de steden en het land van Brabant.
Datumaanduiding:
Gegeven te Diest, des iersten daichs in julio in den jair Ons Heren .M.CCCC. ende derthiene
Ontwikkelingsstadium:
vidimus in inv.nr. Abdij_22
NB:
uitg. P.J. Goetschalckx, 'Oorkondenboek van het Gasthuis van Herentals (1253-1663)’, Taxandria VII, nr. 4 (1910), p. 158-159, nr. 53, naar een gelijkluidend vidimus.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
728 1545-04-07.
Lambrecht Hoze, priester, kanunnik van Floreffe, baccalaureus in de theologie, meester en provisor van het godshuis van Postel, oorkondt dat Jacop Herman Poelmanssone en zijn vrouw Jutta voor 115 Rijnsgulden een lijfrente van vijf mudden rogge gekocht hebben van het godshuis, nl. telkens een mud op het leven van hun zonen Cornelis en Marten en van hun dochters Catherine, Cornelie en Haesken.
Datumaanduiding:
in den jaer Ons Heeren geboorten duisent vijfhondert veertich ende vive, den sevensten dach aprilis.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_45
Beschrijving zegel:
zegel verdwenen
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
433 1413-07-01 – Diest.
Anton van Bourgondië, hertog van Brabant, oorkondt dat hij de godshuizen en hun uithoven vrijstelt van de verplichting zijn jagers en honden te voeden mits daarvoor een som geld te betalen, en insgelijks van de karwei van wagendienst, tenzij in oorlogstijd.
Datumaanduiding:
Gegeven te Diest, des iersten daichs in julio in den jair Ons Heren .M.CCCC. ende derthiene
Ontwikkelingsstadium:
vidimus in inv.nr. Abdij_22
NB:
uitg. P.J. Goetschalckx, 'Oorkondenboek van het Gasthuis van Herentals (1253-1663)’, Taxandria VII, nr. 4 (1910), p. 157-158, nr. 52, naar een gelijkluidend vidimus.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
112 1322-04-12 – Dordrecht.
Willem, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en heer van Friesland, oorkondt dat hij de broeders van Postel toelating heeft gegeven om jaarlijks tot 50 huiden, 3 lasten haring of bakvis, een kwartier zout en 20 vierder boter en kaas tolvrij door zijn land te voeren naar hun uithof in ’s-Hertogenbosch.
Datumaanduiding:
ghegheven tote Dordrecht des anders daghes na Paeschen int jaer Ons Heren .M.CCC. twee ende twintich
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_2
Beschrijving zegel:
zegel verdwenen
NB:
uitgegeven J. Hermans, De oorkondenverzameling van de priorij, later abdij van Postel (1140-1350) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling; Leuven 1962), nr. 117, p. 113-114. In dorso o.a.: dat tgodshuys van / Postel tolvry varen / mach doir Hollant
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
213 1355-03-31 (n.s.) – Tervuren.
Jan III, hertog van Brabant, oorkondt dat hij, gelet op de grote kosten van het godshuis van Postel en na advies van zijn raad, beperkende richtlijnen inzake de opvang van gasten uitvaardigt voor de meester van Postel.
Datumaanduiding:
Ghegheven ter Vuren opten lesten dach vander maent van merte int jaire Ons Heren dusentich drie hondert vijftich ende viere, na die costume des bisdoems van Cameric
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_8; vidimus in inv.nr. Abdij_20; vidimus in inv.nr. Abdij_24
Beschrijving zegel:
met fragment van het zegel van de hertog
NB:
oorspronkelijk met (nu verdwenen) transfix van 5 september 1377 (zie inv.nr. Abdij_20). In dorso o.a.: wat men den gastery schuldich es te doene.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
426 1410-04-04 – Brussel.
Anton van Bourgondië, hertog van Brabant, beveelt aan de drossaard van Brabant en de schouten van ’s-Hertogenbosch, Kempenland en Peelland, dat zij op verzoek van de meester van het godshuis van Postel, iedereen die het godshuis geld schuldig is vanwege goederen, renten of anderszins, verplichten tot betaling.
Datumaanduiding:
Gegeven in onser stad van Bruessel, .IIII. dage in aprille int jair Ons Heeren dusent vierhondert ende thien, na Paisschen
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_21
Beschrijving zegel:
met het geschonden zegel van de hertog aan enkele perkamentstaart
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
319 1378-06-29 – Brussel.
Johanna, hertogin van Brabant, oorkondt dat zij het godshuis van Postel bevestigt in het bezit van alle goederen die haar vader, hertog Jan III, had bevestigd alsook van degene die sindsdien door de meester en provisor verworven zijn.
Datumaanduiding:
Datum Bruxelle mensis junii die vicesima nona, anno Domini millesimo .CCC°. septuagesimo octavo
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_12; vidimus in inv.nr._Abdij 36, afschriften in inv.nr. Abdij_40, 51, 65 en 96
Beschrijving zegel:
zegel aan enkele perkamentstaart verdwenen
NB:
in dorso o.a.: confirmatio ducisse Brabantie super / omnibus bonis domus de Postula, tam / allodialibus quam censualibus etcetera.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende