skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.693 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
629 1475-11-06.
Gui de Brimeu, heer van Humbercourt, graaf van Megen, oorkondt dat hij aan de abt van Floreffe toestemming verleent tijdens zijn afwezigheid te verblijven in het door hem gehuurde huis van Postel in de Postelstraat in 's-Hertogenbosch. Gedaan in het kasteel van Westerlo.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 's-Hertogenbosch_7
Beschrijving zegel:
met het licht gehavende zegel van Gui de Brimeu
NB:
uitgegeven in Th. Ign. Welvaarts, Het refugiehuis der abdij Postel te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1888, 33-34 en abusievelijk gedateerd op 16 november
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
732 1533-12-11.
De aartsdiaken van de Kempen in het bisdom Luik beveelt de voordracht door Godefridus Martini, abt van Floreffe, van Gerardus Naets, priester, voor het pastoorschap van Olmen, vacant door de dood van Theodricus Snoecx, publiek af te kondigen in de kerk van Olmen en eventuele belanghebbenden te dagvaarden te Diest op 18 december daarna.
Datumaanduiding:
Datum anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimotercio, mensis decembris die undecima
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Olmen_9ter
Beschrijving zegel:
met het rond zegel van de aartsdiaken, gewikkeld in papier
NB:
in dorso attestatie van Franciscus Elen, onderpastoor te Olmen, dat de proclamatie heeft plaatsgevonden voor de kerk van Olmen tijdens de hoogmis op 14 december 1533
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
836 z.d. [17de eeuw].
"Caerte Ordinantie ende Reglement / gemaeckt bij den eerweerdighen heer Cappelaen, Hooftman, Dekens ende Oudermans / van Onse Lieve Vrouwe Gulde / binnen Turnhout / waer naer alle Ghuldebroeders ende Susters haer sullen hebben te reguleren etc."
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
628 1475-11-05.
Gerard de Eck, abt van Floreffe, en Henry de Eck, meester van Postel, oorkonden dat ze ten behoeve van het klooster van Postel hun huis van Postel in de Postelstraat in 's-Hertogenbosch voor zeventig jaar verhuurd hebben aan Guy de Brimeu, heer van Humbercourt en graaf van Megen, onder nadere voorwaarden.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
731 1533-11-26.
Schepenen van Bergeijk oorkonden dat Willem Eelen een verklaring wil dat het vierde deel van de tienden van Westerhoven, en het vierde deel van die van Bergeijk jaarlijks tegen elkaar rijden met betrekking tot de heer van Postel en dat de opbrengst dit jaar even goed is als het vorig jaar, hetgeen bevestigd wordt door twee schepenen. Ze hadden de tienden zelf wel willen houden, maar de abt van Tongerlo had ze al verpacht tegen de wil en zonder toestemming van Postel.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
835 [kort voor 1389-01-19].
De aartsdiaken van Kempenland (geeft opdracht de nieuwe pastoor van de kerk van Hoge en Lage Mierde te installeren).
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Lagemierde_6
NB:
De akte is sterk vervaagd en daardoor vrijwel onleesbaar.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
627 1475-10-28.
Schepenen van Oerle oorkonden dat broeder Henric van Eyck, religieus en profes van het godshuis van Floreffe, als meester en provisor van het huis van Postel, krachtens ruil met Peter Jan Sweders soen, anders geheten Roefs, overgedragen heeft aan hem een stuk beemd, geheten Dat Monickguet, in Sinte Lambrechts Blaerthem, op voorwaarde dat Peter er een erfcijns uit betaalt aan het godshuis van Postel. Peter draagt vervolgens over aan broeder Henric twee stukken beemd, waarvan een in Zonderwijc, grenzend aan goed van Goyvart Wilneren(?), persoon te Veldhoven, de Dommel en de gemeint, en het ander in Sinte Lambrechs Blaerthem aan de Dommel.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
834 [kort voor 1206].
B., proost van Tiel, en de overige kanunniken van die kerk oorkonden dat ze een hoeve in Reusel gegeven hebben aan het klooster van Postel op voorwaarde dat het klooster hun een cijns betaalt die Winandus Vulpes vroeger betaalde. Winandus deed afstand van zijn rechten op de hoeve, en Balduinus de Richstelle en meester Godefridus namen de hoeve aan ten behoeve van het klooster en maakten hen deelgenoot van de weldoeners. Met als getuigen Rutgerus, Heinricus, Heinricus, Amandus, Reinerus, Alexander, Jacobus en Rodolfus, kanunniken; Godefridus, schout, Wilhelmus Rufus, Theodericus de Gruter, Albero zoon van Siburgis, leken. De cijns die het huis van Postel aan het kapittel van Tiel moet betalen, zal Winandus, zolang hij op die goederen woont, aan het klooster terugbetalen.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
730 1533-10-30 – Brussel.
Keizer Karel V oorkondt dat de Raad van Brabant een definitief vonnis heeft geveld in het proces tussen de abt van Floreffe en de abt van Tongerlo over het bezit van de tienden van Bergeijk en van een beemd, geheten het Katerbroek (Caterbroeck), waarbij de abt van Floreffe in het gelijk wordt gesteld. De argumentatie van de abt van Tongerlo, als zouden de kwestieuze goederen in 1346 aan hem in leen zijn opgedragen en Henrick van Eyck, meester van Postel, in 1500 leenverhef hebben gedaan voor een derde deel van de tienden en het Katerbroek, wordt verworpen.
Datumaanduiding:
Gegeven in onser stadt van Bruessele, den naestlesten dach der maent van octobri int jaer t vijfhondert drie ende dertich, ende van onsen keyserrijcke tvierde ende van Castillien etc. tdachtienste.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_44
Beschrijving zegel:
zegel verdwenen
NB:
aan de linker- en onderzijde is een deel weggesneden, waarbij links de beginwoorden van 18 regels verdwenen zijn; in dorso o.a.: Tvonnisse tegen die van Tongerloe.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
626 1474-10-28.
Schepenen van Oerle oorkonden dat Peter Gherarts Shogen soen overgedragen heeft aan Peter Jans Sweders soen een stuk beemd in Sinte Lambrechts Blaerthem aan de Dommel.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Blaarthem_1
Beschrijving zegel:
met het gehavende schepenzegel van Willem Smeets en vrij gaaf schepenzegel van Peter Lyppen
 
 
 
Pagina: 2