skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.693 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
823 1629-10-23.
Filips IV, koning van Spanje, oorkondt dat hij, na advies van de raadsheer-fiscaal van Brabant, aan de prelaat van Postel octrooi verleent om het huis bij de Horenbrugge in de Borchstraat te Leuven, weer te verkopen, dat diens voorganger enkele jaren voordien met octrooi van de Raad van Brabant had gekocht als seminarie voor jonge studenten, omdat dit huis te ver van de universteit is gelegen en onlangs door de abt van Floreffe een geschikter seminarie is opgericht.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
616 1469-09-18.
Schepenen van Someren oorkonden dat Willem die Bruyn overgedragen heeft aan Dirck Dirc Danele ten behoeve van het godshuis van Postel een weg in Die Voert, aansluitend aan de gemene straat, van 1 roede breed en 10 roeden lang.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
718 1513-01-11 (n.s.) – Brussel.
Keizer Maximiliaan, Roomskoning, en zijn kleinzoon Karel, oorkonden dat zij een rekest ontvangen hebben van de provisor van Postel, die verklaart dat het merendeel van de goederen, pachten, cijnzen en renten van het godshuis gelegen zijn in het grensgebied met Gelre en Luik, zoals in Lierop, Zomeren, Bergeik, Venbergen en andere plaatsen, die sedert vijf of zes jaar zijn afgebrand, leeggeroofd of gebrandschat, en ook de pachters zijn gevangen en beroofd, wat voor het godshuis nog altijd groot verlies betekent, omdat velen niet of slechts de helft van hun schuld betalen, wat neerkomt op de helft van zijn inkomsten, terwijl de schuldeisers tegen het godshuis procederen om hun renten integraal betaald te krijgen, en bevelen de eerste deurwaarder om alle schuldeisers te dagen voor de Raad van Brabant om over schuldvermindering en uitstel van betaling te procederen.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
822 1629-08-06.
Schepenen van Eersel oorkonden dat Willem, zoon van Lambrecht Willemssen, en Alidt Jan Thijssen schuldig waren aan Cathelijn, weduwe van Jan Leijsen, een rente van 400 gulden en een obligatie van 200 gulden aan wijlen Peter Haengreeffs Heesmans, welke nu afgelost zijn, waarna beiden verklaarden schuldig te zijn aan de abt van het godshuis van Postel een losrente van 600 gulden tegen 30 gulden per jaar uit (wat betreft Willem) twee aaneen gelegen akkers in Duizel, geheten Den Grooten en Cleyne Bleecken, en uit een beemd geheten Het Ossen Eeussel, beide aan een openbare weg gelegen, en uit (wat betreft Alidt) haar aangelag met erop staand huis en hof in Duizel, en uit een akker genoemd De Streep, beide aan een openbare weg gelegen, en uit een akker geheten De Coppen, gelegen aan een openbare weg en aan genoemde Bleeckacker.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
615 1469-05-15.
Peter, zoon van Jan Wautgers van Wetten, als echtgenoot van Geertruide, dochter van Maes Hanscoemekers, heeft overgedragen voor schepenen van Helmond aan Peter Art Michiels soen een erfpacht van 6 lopen rogge uit land geheten Bans Ecker en gelegen aan het eind van Bans Straetken en Bouts Patte daar.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
614 1469-02-27.
Wilhelmus Veerle, prior, en het convent van Corsendonk oorkonden dat zij zich, wegens de vrome affectie jegens hen en hun klooster van wijlen meester Martinus de Zomeren, kanunnik van Sint-Jan-Evangelist te ’s-Hertogenbosch, verbinden tot het vieren van een jaargetijde met vigilie in de week voor Kerstmis.
Datumaanduiding:
Datum in nostro dicto monasterio anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimonono mensis februarii die penultima
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Corsendonk_1
Beschrijving zegel:
zegel verdwenen
NB:
in dorso: Obligacio monasterii de Korsendonc de anniversario avunculi
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
717 1513-01-11 (n.s.) – Brussel.
Keizer Maximiliaan, Roomskoning, en zijn kleinzoon Karel, oorkonden dat zij een rekest ontvangen hebben van de provisor van Postel, die verklaart dat zijn godshuis tussen 24 juni 1487 en 1489, toen de muntordonnantie werd gepubliceerd, wegens de oorlog en grote schade aan de hoeven en goederen van het godshuis, vele lijfrenten heeft moeten verkopen in graan voor 16 peters licht geld per mud, wat na de revaluatie nu in erfrenten wel ongeveer 36 peters zou zijn; door de ordonnantie op de erf- en lijfrenten van 15 november 1491 was bepaald dat renten sinds 24 juni 1487 ook met licht geld betaald en afgelost mochten worden, ondanks de andersluidende rentebrieven, maar dat per vergissing en bij onwetendheid die renten niettemin altijd met zwaar geld betaald zijn en de crediteuren nog altijd betaling eisen zonder reductie; daarom bevelen zij de eerste deurwaarder om alle crediteuren te dagen voor de kanselier en de Raad van Brabant om over de restitutie van het te veel betaalde uitspraak te doen.
Datumaanduiding:
Gegeven in onser stat van Bruessel elff daghe in januario int jaer Ons Heeren duysent vijfhondert ende tweelve, ende van den rijcken van ons keyser te wetene van Germanien het XXVIIe ende van Hongrien etc. het XXIIIe.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_42
Beschrijving zegel:
met het zegel van Maximiliaan aan enkele perkamentstaart
NB:
in dorso o.a.: Reductie van vercochte renten / te betaelen. Met aangehecht deurwaardersexploot (zie inv.nr. Abdij_42bis); op de envelop verkeerdelijk: "1512, Jan. 11 (n.st.)";
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
821 1629-05-07.
Schepenen van Bergeijk oorkonden dat Marcelis Joost Marcelis met zijn echtgenote Margrietke Franssen ontvangen had van juffrouw Maria van Breusigem, weduwe van heer N. Goossens, 62 en een halve kruisdaalder tegen een rente van 8 gulden met als onderpand een huis, hof, aangelag en toebehoren in Bergeijk op Berct aan de openbare straat.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
613 1469-01-20.
Gerardus de Eyck, abt van Floreffe, oorkondt dat hij toestemming geeft aan broeder Guilhelmus vander Hegghen, gasthuismeester van Postel, om een stuk land te Olmen, geheten "des gastmeesters zilken van Postel" in erfpacht uit te geven.
Datumaanduiding:
Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, mensis januarii die vicesima
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr.Olmen_6
Beschrijving zegel:
zegel verdwenen
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
820 1627-07-06.
Schepenen van Bergeijk oorkonden dat Jan Ooms opgedragen heeft aan de provisor van het godshuis van Postel ten behoeve van dat godshuis een erfpacht van 1 mud rogge uit een bocht in Bergeijk, gelegen aan een openbare landweg en uit een stuk land in Bergeijk, grenzend aan goed van het godshuis van Postel.
 
 
 
Pagina: 6