skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.693 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
713 1509-03-23.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Daniel, zoon van Jan Deenen, en Goyairt, zoon van Jan Ghijps, verklaarden schuldig te zijn aan Daniel, zoon van Dirck van Esch, ten behoeve van het godshuis van Postel een erfpacht van 4 lopen rogge uit een stuk land, volgens een akte van Bladel waarin Lambrecht van der Berschot verklaarde dat hij de kellenaar van Postel een erfpacht van 4 lopen rogge betaald heeft uit een stuk land waardoor een voetpad loopt in Bladel, op voorwaarde dat ze hiervoor via een schepenakte van Bladel opdracht krijgen, hetgeen ze vandaag gekregen hebben.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
608 1466-06-07 – Brussel.
Filips van Bourgondië, hertog van Brabant, vidimeert, bevestigt en vernieuwt, na controle door de kanselier en de Grote Raad en door de kanselier, de Raad en de Rekenkamer van Brabant, de oorkonden van zijn voorgangers hertog Jan II, van 13 juni 1305, en hertogin Johanna, van 29 juni 1378, waardoor het godshuis van Postel bevestigd werd in het ongestoord bezit van zijn oude en nieuwe eigendommen.
Datumaanduiding:
Datum in opido nostro Bruxellensi, septima die mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_36; vidimus in inv.nr. Abdij_40; afschriften in inv.nr. Abdij_51, Abdij_65 en Abdij_96
Beschrijving zegel:
met het zegel en tegenzegel van de hertog aan zijden staart
NB:
in dorso o.a.: Confirmatio privilegiorum.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
816 1615-09-30.
Schepenen van Lommel oorkonden dat hun medeschepen Jan Toirkens overgedragen heeft aan heer Rombaut Colenbrants, provisor van het godshuis van Postel, ten behoeve van het godshuis, een akker te Lommel in de Midecker, palend oost aan land van het godshuis, west aan het erf van Gijbele Truyens, noord aan het erf van Henrick Smolders met een doorgaand pad, en zuid aan het erf van Matheus Willem Smolders.
Datumaanduiding:
Actum in collegio den lesten septembris XVIC ende XVe
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Lommel_12
Beschrijving zegel:
aangekondigd schependomszegel van Lommel verdwenen
NB:
met als transfix een kwitantie op papier, waarbij Jan Thoirkens bekent van de provisor van Postel 110 gulden ontvangen te hebben voor een stuk van 100 roeden en 55 roeden land in de Minddecker, opgemaakt te Postel, 7 oktober 1616.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
607 1466-04-24.
Rutgerus de Erpe heeft overgedragen voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan meester Gerardus Boest ten behoeve van de abt van Floreffe een erfcijns van 6 en twee derde pond groten toernoois uit een erfcijns van 8 pond groten toernoois uit goederen te Heeze in een land geheten Int Eyghen, vroeger van Johannes de Ghemert.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
815 1615-07-16.
Schepenen van Hapert, Hoogeloon en Casteren oorkonden dat monsieur Johan van den Huevel en zijn echtgenote Maria Verstegen beloofd hebben te betalen aan heer Rombaut Colibrant, meester en provisor van het godshuis van Postel, een erfcijns van 3 gulden uit een stuk goed genaamd Den Dalemschen Vijver, gelegen in Hapert te Dalem, west aan goed van het godshuis van Postel, strekkend van de 'spein' van den Dalemsche Vijver tot het 'spein' van Den Groenen Vijver rechtuit, zuid aan Den Groenen Vijver aan de andere zijde, oost aan de gemeint, strekkende van de 'naelden' van de sluizen van de Groenen Vijver noordwaarts op de vijverdijk waar de vijver begint, en opzij, voor zover het water 'gesteijgert wert ende naerden enden selven selven vijverdijck', op voorwaarde dat de genoemde Hoevel tussen Groenen Vijver en het goed, door hem gekocht, heeft onbegrensd gelaten een weg van 100 voet breed, met als last een erfcijns van 6 gulden aan het bisdom van 's-Hertogenbosch.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
606 1465-12-12 – Floreffe.
Abt Gerardt de Eyck en het convent van Floreffe oorkonden dat zij volmacht ad lites geven aan Henri dit van Broucke, Peter dit van Balen en Jacob dit Flemyghen.
Datumaanduiding:
Faitez et donnees en nostre eglise de Floreffe dessusdicte, le dousemme jour du mois de decembre l’an mil quatrecens soisante sycx
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_35
Beschrijving zegel:
het zegel van de abt verdwenen, met fragment van het conventszegel
NB:
in dorso o.a.: Procuratio.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
711 1508-09-12.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Goyaert, zoon van Jan Meeus Hillen, en Jan, natuurlijke zoon van Jan Peters Gheenkens, als echtgenoot van Elijzabeth, dochter van Jan Meeus Hillen, overgedragen hebben aan heer Henrick van Eijck, provisor en meester van het godshuis van Postel, ten behoeve van dat godshuis een erfpacht van 1 mud rogge uit een gelag met huis en hoeve en toebehoren en aanliggende goederen die ertoe behoren, gelegen in een bocht in Bladel, in ruil voor een erfpacht van 14 lopen rogge.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
605 1465-07-05.
Philips, hertog van Brabant, vonnist in het geschil tussen de meester van Postel en de geburen van Bladel over het gebruik van de Elmpt en de gemeint van Bladel. De meester van Postel blijft in het bezit van het stuk goed dat De Elmpt heet, liggend ten zuidoosten van de paal Die Beyer tot op de paal Gheefkensvoirt, waarbinnen nog drie andere palen staan. De andere Elmpt is van de geburen van Bladel en ligt aan de noordwestkant van de palen. Het schutten van de beesten door die van Bladel is onrechtmatig en ze moeten de schade en de proceskosten betalen. Gegeven te Brussel.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
814 1615-04-07.
Aartshertogen Albrecht en Isabella vidimeren en confirmeren het privilege op de banmolens, zoals bevestigd door Filips II op 24 november 1597.
Datumaanduiding:
Gegeven binnen onser stadt van Bruessele seven daegen in de maendt van aprili int jaer Ons Heeren duysent sessehondert ende vijfthien
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_74; vidimus in inv.nr. Abdij_97
Beschrijving zegel:
met het zegel en tegenzegel van de aartshertogen aan dubbele perkamentstaart
NB:
zie ook inv.nr. Abdij_62
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
710 1508-01-20.
Schepenen van Eersel oorkonden dat Lysbeth Loeyen Loys dochter overgedragen heeft aan haar broer Aert Loeyen Loeys soen een goed geheten Den Daelecker in Casteren, grenzend aan goed van Postel.
 
 
 
Pagina: 8