skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Burgemeesters van Gassel, 1811-1942

Saskia Green
Saskia Green Bhic
vertelde op 6 november 2009
bijgewerkt op 23 april 2014
Veel mensen denken dat de burgemeester aan het hoofd staat van een gemeente (de burgervader!). En vóór 1851 was dat ook zo. In dat jaar werd de gemeentewet van Thorbecke van kracht. Sindsdien is de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente. De burgemeester is wel nog verantwoordelijk voor de openbare orde en tevens voorzitter van de gemeenteraad. Samen vormen die twee het gemeentebestuur.

De functie van burgemeester is ingesteld na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810. Tot 1813 heette de burgemeester dan ook op zijn Frans maire, van 1813 tot 1820 droeg hij de (oude) titel schout.

Vanaf 1812 tot de opheffing in 1942 heeft Gassel elf burgervaders gehad:

Jan Bruijsten

1811 - 1812

 

A. Poos

1812 – 1838

 

Mr. W.A.H. van Tuerenhout

1838 – 1843

 

W. Janssen

1844 – 1850

 

M. Poos

1851 – 1866

 

A.J. Poos

1867 – 1892

 

A.M. Huberts

1893 – 1922

 Burgemeester Huberts (coll. Cor Verberk, Oploo)

M. Peeters

1922 – 1941

 
     
 L.J.H.Ch.A. de Bourbon

 1941 (1 maart -

 9 april)

 
     
 H.C.A. Muijser

 1941 (9 april -

 december)

 
 F.H.M. Schram  1942 (januari-juli)  

 

Voor de burgemeesters na de opheffing zie Beers.

Reacties (21)

Nellie Strik Oppers zei op 9 november 2008 om 15:24
Volgens mijn weten is burgemeester Peters, niet de laatste burgemeester geweest.
Voordat Gassel bij de gemeente Beers kwam was er nog burgemeester Schram (ong, 1941-1942)en Louis de Bourbon (ook net voordat het gemeente Beers werd) en nog een derde, waarvan de naam mij nu even niet te binnen schiet.
De laatste anderhalf jaar zijn er dus nog 3 burgemeesters geweest in Gassel.
Mijn vader was postbode, maar ook zo'n beetje gemeentebode, De burgemeester zijn daarom vaak bij ons thuis geweest ( op de fiets) om wat te kletsen over " politiek" en wat achtergrondinformatie te krijgen over het Gasselse boerenleven.
Nellie Strik Oppers zei op 9 november 2008 om 18:38
Even navraag gedaan bij mijn broer.
De laatste anderhalf jaar waren de volgende burgemeesters ( in volgorde)
de Bourbon, Muizer en Schram
Henk Buijks (namens BHIC) zei op 9 november 2008 om 21:16
Nellie, wij gaan hier zeker naar kijken. Bedankt voor deze waardevolle aanvullingen!
M. Smits zei op 2 augustus 2010 om 22:42
Ik zie op de lijst van burgemeesters van Gassel dat na 1942 Gassel bij naar de site van Grave gaat maar dit klopt niet .
Gassel is tot 1994 samen met Beers en Linden een gemeente geweest, Het dorp Gassel is na 1994 bij de gemeente Grave gekomen en Beers en Linden zijn bij Cuijk gevoegd.

Gineke van der Ree, namens BHIC bhic zei op 3 augustus 2010 om 11:59
Beste M. Smits,
Bedankt voor uw oplettendheid, u heeft helemaal gelijk! We hadden een verkeerde link gemaakt. Ik heb het inmiddels aangepast.
In het verhaaltje 'Gassel in vogelvlucht' staat het gelukkig wel goed.
Bernard Huberts zei op 27 januari 2015 om 13:14
L.S. Graag zou ik wensen dat de naam van mijn overgrootvader, burgemeester Huberts correct gespeld wordt. Dit moet zijn : A.M. Huberts.
Groeten uit Gassel, Bernard Huberts.
Theo Strik zei op 8 februari 2015 om 12:13
Ik mis in dit lijstje de allereerste "maire" van Gassel: Jan Bruijsten.
In de burgerlijke stand van 1811-1812 wordt hij in iedere akte als zodanig genoemd en ondertekent deze. Dit voor het laatst op 15 januari 1813, waarna enkele akten "in l' absence du maire" worden ondertekent door "adjoint maire" H. Linders. Vanaf 30 januari 1813 worden de akten ondertekent door de nieuwe maire A. Poos (Antoon Poos).
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 8 februari 2015 om 13:00
Dan gaan we Jan Bruijsten toevoegen aan het lijstje, Theo. Bedankt voor je aanvulling!
Jan Bruijsten zei op 30 mei 2016 om 13:05
grappig dat ik nu lees dat ik in mijn vorige leven burgemeester van Gassel ben geweest.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 30 mei 2016 om 15:58
En nog leuker om te lezen dat er mensen zijn die aan je gedacht hebben! Hoe voelt dat nu : twee eeuwen oud te zijn?
Theo Strik zei op 30 mei 2016 om 17:26
Met deze in de loop der jaren aangevulde lijst zijn er dus totaal 11 burgemeesters geweest (en niet 7 zoals nog in de aanhef staat genoemd). Wikipedia noemt burgemeester Schram overigens voluit F.H.M. (Frans) Schram. Na Gassel was hij nog burgemeester in Reusel (1942-1944).
Wikipedia zegt ook dat Muijser en Schram "slechts" waarnemend burgemeester waren.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 31 mei 2016 om 09:27
Bedankt voor je oplettendheid, Theo! We hebben de fout in het verhaal hersteld en de initialen van burgemeester Schram toegevoegd. Vandaag zal ik nog even in de archieven van Gassel duiken, zodat ik er hopelijk achter kan komen of Muijser en Schram alleen waarnemend burgemeester waren. Je hoort het dus nog van ons!
Theo Strik zei op 1 juni 2016 om 19:54
Een bijzondere naam in deze lijst van burgemeesters is die van Mr. W.A.H. Van Tuerenhout (let op, in de lijst staan per abuis de initialen W.H.A.). Hij is dan wel een jaar of zes burgervader van Gassel geweest maar hij was geen geboren Gasselnaar en woonde tijdens zijn ambtschap ook niet in Gassel. Het volgende heb ik kunnen terugvinden over hem:

Wilhelmus Abraham Hendrik van Tuerenhout werd geboren op 2 januari 1811 aan de Gasthuisstraat (nr. 58) te Grave als zoon van Vincentius Antonius Gerardus van Tuerenhout (controlleur der Directe Belastingen te Grave) en Florentia Anna Henrica Verster. In september 1838 trouwt hij te Keulen met Maria Christina Francisca Hubertina van der Bourg (Keulen 1818 - Utrecht 1880). Bij de volksteling van 1840 woonde Willem van Tuerenhout met zijn gezin aan de Hamstraat nr. 13 te Grave. Hij overleed reeds op 32 jarige leeftijd, 6 februari 1844, te Grave, en dus tijdens zijn burgemeesterschap van Gassel. Zijn vrouw hertrouwde met de militair Willem Clement Elie de Villeneuve (Middelburg 1822 - Vrijenban (Delft) 1891), welke op zijn beurt na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde met Jonkvrouwe Adriana Henriette Jeanneton de Pesters (Boxtel 1837 - Den Haag 1902), weduwe van Mr. Francois Willem Ketjen (Arnhem 1833 - Nijmegen 1876). Uit het huwelijk van Willem van Tuerenhout en Maria van der Bourg werden een zoon en een dochter geboren, alsmede een doodgeboren kind.

Mr. Willem van Tuerenhout was van beroep advocaat, maar vervulde in zijn korte leven ook tal van andere functies die genoemd worden in zijn overlijdensakte, en daarnaast ook in notariële akten en akten voor het Vredegerecht van Grave. De functie van burgemeester van Gassel wordt in die Graafsche gegevens nergens genoemd. Wel genoemd worden: advocaat te Grave (in de Brugstraat), rentmeester van het Sint Catharina Gasthuis te Grave, plaatsvervangend Vrederechter te Grave, kantonrechter “amannensis”, rentmeester der openbare armenfondsen, dijkgraaf van den polder van Escharen en Gassel, honorair lid der schoolcommissie van Noord Brabant, auditeur van den Schuttersraad bij het derde battaillon eerste afdeling Noord Brabantse rustende schutterij.

Willem van Tuerenhout had in Gassel omvangrijke onroerende goederen die hij ca. 1839 erfde van zijn (ongehuwd gebleven) tante Anna Gertrudis van Tuerenhout. Deze goederen waren al in 1707 eigendom geworden van de familie De Lageneste te Grave en kwamen ergens in de 2e helft van de 18e eeuw in bezit van Wilhelmus Joannes van Tuerenhout en Anna Gertrudis de Lageneste, de grootouders van “onze” Willem van Tuerenhout, de burgemeester van Gassel. Deze goederen betroffen voornamelijk de grote pachtboerderij op de locatie Torenstraat 6 met aanliggende percelen welke een gebied bestreken tussen de gehele huidige Schoolstraat en de Torenstraat tot aan het perceel van het huis Torenstraat 10, en met achterland tot aan een sloot die vanaf de viersprong Schoolstraat-Molenakker-Hoeve-Nieuweweg in zuidoostelijke richting liep/loopt richting Heidestraat. Hierbij behoorde tevens een boomgaard gelegen langs de gehele noordzijde van de Schoolstraat.

Verder behoorde tot de goederen van Willem van Tuerenhout een perceel bouwland op de hoek van de Dorpstraat en Schuttersweg, nu omvattende de percelen van Dorpstraat 27 en 29, resp. Schuttersweg 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 15. Ook had hij nog twee percelen op de Molenakker nabij molen Bergzicht, een perceel op het Schaar nabij Hogendijk 5, alsmede een perceel aan de Hogendijk in de uiterwaarden van de Maas tegenover Hogendijk 5. Daarnaast nog een groot perceel hooiland in de Heihoek nabij boerderij Scheperschaarseweg 7 en de gemeentegrens met Beers, alsmede een strook met bomen aan de zuidzijde van de Turnhoutseweg welke grensde aan een groot perceel van ruim 4 ha. wat toen in bezit was van zijn (ook al ongehuwd gebleven) tante Wilhelma Clara van Tuerenhout. Waarschijnlijk zijn deze twee percelen de oorsprong van het toponym “d’n Turnhout” waaruit in 1964 de straatnaam Turnhoutseweg ontstond.

Al deze bezittingen werden na de dood van de weduwe van Willem van Tuerenhout geërfd door zijn zuster Agnes Maria Johanna Louisa Angela van Tuerenhout, weduwe van August Frans Hendrik van de Mortel (in leven burgemeester en notaris te Boxmeer). Dit ondanks het feit dat zijn zoon en dochter in leven waren. Vervolgens bleven de goederen in bezit van de familie Van de Mortel of erfgenamen daarvan. In 1925 werden alle goederen verkocht aan Bert Bens en zijn vrouw Marie Jans. Dit met uitzondering van de boomgaard aan de Schoolstraat (ondertussen bouwland) die aan de kerk werd verkocht en door de pastoor opnieuw als “bongerd” werd ingewijd. Bert Bens herbouwde de boerderij Torenstraat 6. Na zijn overlijden werden de goederen in 1944 geërfd door dochter Mien Bens en haar man Harrie Hendriks (de ouders van Engelbert en Tonie Hendriks). De boerderij Torenstraat 6 werd in 1964 verkocht aan Henk van Spijk en Thera van Oijen. De grond aan de Schuttersweg en aan de zuidzijde van de Schoolstraat werd verdeeld in bouwkavels en als zodanig verkocht. Zo kochten mijn ouders in 1959 van Harrie Hendriks een bouwkavel aan de Schuttersweg (toen nog Lindenseweg geheten) voor 1 gulden per m2 (dat gaat tegenwoordig niet meer lukken !).
Bernard Huberts zei op 1 juni 2016 om 20:55
Weer goed werk Theo ! Enkele kleine verbeteringen bij je laatste regels: De dochter van Bert Bens heette Mies Bens. Haar man was Harrie Hendrix. Zij waren de ouders van Engelbert en Tonnie Hendrix.
Ook wil ik nogmaals aandacht vragen voor mijn reactie van 27 januarie 2015 waarin ik vraag ook de naam van A.M. Huberts correct te schrijven.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 2 juni 2016 om 09:51
Bedankt voor het prachtige en uitgebreide portret van burgemeester Van Tuerenhout, Theo! Leuk dat we nu ook een heel goed beeld hebben van de bezittingen van zijn familie.

De fouten in het verhaaltje heb ik inmiddels gecorrigeerd in W.A.H. van Tuerenhout en A.M. Huberts. Ik zal vanmiddag kijken of ik hier in Grave nog iets kan vinden over de burgemeesters van 1941 en 1942. Theo en Bernard, allebei bedankt voor jullie aanvullingen!
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 2 juni 2016 om 10:37
De heer Muijser was inderdaad plaatsvervangend of waarnemend burgemeester en woonde destijds te Drumpt (bij Tiel) volgens de notulen van de gemeente Gassel uit 1941.

Jammer genoeg zijn er geen notulen of besluiten bewaard gebleven van het jaar 1942. In verschillende correspondentie wordt de naam van burgemeester Schram wel genoemd, maar hierbij wordt niet vermeld of hij een waarnemend burgemeester was.
Theo Strik zei op 2 juni 2016 om 13:28
Bedankt Bernard voor de correcties. Had ik moeten weten, en Mies was nog wel een nicht van mijn oma !

Bedankt Lisette voor je zoekwerk. Muijser was overigens na Gassel burgemeester van Nieuw-Ginneken en vervolgens van Bakel en Milheeze. Op de website van het Stadsarchief van Breda staan een aantal foto's van hem, zie http://stadsarchief.breda.nl/collecties/films-en-fotos?q_searchfield=muijser.

Verder waren De Bourbon, Muijser en Schram allen ook burgemeester van Escharen. Voor nadere gegevens met foto's, artikelen, etc. zie de website van Esters Heem: http://www.estersheem.nl/gemeente-escharen/burgemeesters.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 31 oktober 2017 om 10:07
Henk Revis wijst ons op het volgende:

• Een van 4 november 1851 houdende “eervol ontslag van M. Poos als burgemeester van de gemeente Escharen en als zodanig benoemd Marten Poos, burgemeester der gemeente Gassel met vergunning die betrekkingen te verenigen” en
• Een van 3 augustus 1866 “benoeming tot burgemeester van Escharen H. Poos, secretaris dier gemeente”.
De burgemeesterslijsten op jullie website kloppen dus. Maar misschien zou het voor de duidelijkheid goed zijn te vermelden dat Marten Poos de functies in Gassel en Escharen combineerde.

Bedankt voor de aanvulling, Henk!
Norah zei op 7 oktober 2018 om 16:12
Dhr. Muijser is in Waalwijk overleden 16-12-1976, echtgenote was W.J.E. Moonen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.