skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Burgemister wordt feestelijk ingehaald

Na het burgemeesterschap van J.F.M. Dobbelaere in Best werd in februari 1929 Petrus Strik, hoofdonderwijzer van de Lagere school in Stiphout tot opvolger benoemd. Na dit nieuws begonnen dorpelingen met voorbereidingen voor een uitbundig feest in het najaar.

Piet Strik was de zoon van kersenteler, caféhouder en loco-burgemeester Jan Strik uit Uden. Bij zijn installatie als burgemeester was hij 47 jaar oud.

In het najaar lag een dagvullend draaiboek klaar voor zaterdag 19 oktober.

“DAGORDE:

9.00 Uur Uitsteken der vlaggen.
11.30 Samenstellen van den optocht, deelnemers worden beleefd verzocht er voor te willen zorgdragen, dat zij uiterlijk 11.30 in de Vleut aanwezig zijn.
12.30 Aankomst van den Edelachtbare Burgemeester aan de grens der gemeente.
12.45 Na verwelkoming door den Voorzitter van het Feestcomité, vertrekt de Intocht naar het versierde dorp van 12 Eerebogen verzorgd door de buurtschappen.

Het rijtuig met college en secretaris (BHIC, DCVAR-00086)


Vier Herauten te paard vertrekken voorop aan de uit 42 onderdelen tellende intocht.  Gevolgd door Eerewacht Bestsche Rijvereniging, Steenfabriek ’De Leeuwerik’, kaartgezelschap ‘Heidebloem’, bestuur Boerenbond en Jonge Boerenbond, Boterfabriek Bestse Boter, Voetbalclub B.S.V., Burgerwacht,  Harmonie St. ‘Cecilia’, Gilde ‘St. Odulphus’, Spaarkas ‘De Laatste Stuiver’, kaartgezelschap ‘Strijd  in Vrede’, Houtwarenfabriek Gebr. Jansen, Buurt- en Auto commissie Steenweg, Jongens Fietsclub, Biljartclub D.E.R., Spaarkas ‘Nog een dubbeltje’, Voetbalclub ’Dosco’.

Praalwagen van de meisjesschool (BHIC, fotonr. DCVAR-00092)
Praalwagen van de meisjesschool (BHIC, fotonr. DCVAR-00092)

Bouwvakken, Autogarage van den Heuvel, Katholiek Jeugdvereniging, Harmonie ‘De Eendracht’, Werkliedenvereniging met Vaandel, Bestuur en leden IJsclub ‘Nobile’, Dames Fietsclub, kaartgezelschap ‘De Eendracht’, Jachtclub ’St. Hubertus’, Groep personeel N.V. Havanna Sigarenfabrieken, voorheen Firma Wed. H. van Gemert en Zn., Praalwagen met Bruidjes, Fanfare ‘De Vooruitgang’; Stiphout, Ambtenaren der Gemeente, Leden van den Gemeenteraad, Rijtuig waarin BURGEMEESTER, Wethouders en Secretaris, Familieleden en Vrienden van den Burgemeester, Eere-comité, Feest-comité, Jury, Regelings-comité, en sluit met de Eerewacht Bestsche Rijvereniging.”

In de optocht reden o.a. een bokken- en hondenkar mee en praalwagens, waarop uitbeeldingen en bemand. De onderstellen zijn vermoedelijk van bedrijfswagens; de Brabantse boerenkar ontbreekt.

“2.00 uur Luiden torenklokken gedurende 15 min.
2.30 Hulde der kinderen van de Meisjesschool.
4.00 Hulde der kinderen van de Jongensschool.
4.15 Buitengewone vergadering ter Plechtige Installatie van den Edelachtbare Heer Strik als Burgemeester.
4.30 Toespraak Burgemeester.
4.45 Harmonie, daarna Vendelzwaaien.
5 – 6 Receptie.
6 – 7 Pauze.
7.00 Reünie  van Harmoniegezelschappen en publiek voor Hotel van Gemert waarna optocht naar het Raadhuis.
7 - 8.30 Concert door de Muziekgezelschappen.
8.30 Fakkeloptocht samengesteld bij het Raadhuis. Iedereen wordt beleefd verzocht met fakkel of lampion hieraan deel te nemen.
10.00 Met een Taptoe wordt de dag besloten.”
Staatsiefoto bij het raadhuis (BHIC, fotonr. DCVAR-00083)
Staatsiefoto bij het raadhuis (BHIC, fotonr. DCVAR-00083)

‘s Avonds was het raadhuis elektrisch verlicht. Dalia’s, crysanten en asters waren uit de bloementuinen geplukt.

Op maandag brachten De Zuid-Willemsvaart en Provinciale  Noordbrantsche Courant een uitgebreid verslag, laatstgenoemde klinkt als een bloemlezing: "De argelooze vreemdeling, die Zaterdagmorgen het dorp Best zou binnen zijn gereden moet wel opgekeken hebben. Mijlen lang waren wegen van het dorp versierd. En welk een versiering! Niet veel dorpen zullen het Best nadoen. Zulke eerehagen, zulke en zoo veel eereboogen, zulk een onafgebroken reeks van vlaggen; huis aan huis."

Een 97-jarige Stiphoutse vertelt dat haar plaatsgenoten in groten getale aanwezig waren. Dat leidde met de Bestenaren tot een verbroedering, natuurlijk volgden hieruit liefdesrelaties. Het aangename zonnige herfstweer hielp een handje mee!

Fotopersbureau Het Zuiden uit ‘s-Hertogenbosch maakte een reportage. Je kunt die bekijken in de fotocollectie van het BHIC. Ze maken deel uit van een schenking van Francien Ockhuizen.

Reacties (2)

Jan van Weert
Jan van Weert zei op 29 maart 2019 om 12:41
Van de gelinkte fotocollectie zijn zeer veel foto’s gedateerd in 2019. Dit dient echter 19-10-1929 te zijn!
Paul Huismans
Paul Huismans bhic zei op 1 april 2019 om 10:09
Daar wordt aan gewerkt, Jan! Dank voor je opmerking.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen