skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

De Ollandseweg in Sint-Oedenrode

De Ollandse mensen hebben altijd hard moet vechten om de Ollandseweg begaanbaar te houden. Zelfs nu zijn de fietspaden allerbelabberdst en hard aan vernieuwing toe. Meer dan een eeuw geleden, op 4 oktober 1880, schreven de inwoners van Olland al een smeekbede aan de gemeenteraad. Het is een ware wanhoopskreet:

Wij ondergetekenden, inwoners van Olland en Houtum, geven met verschuldigde eerbied te kennen, dat door ons is vernomen, dat onlangs door uwe vergadering besloten werd, een nieuw raadhuis met post- en telegraafkantoor daar te stellen, en dat wij, ofschoon wij het voordeel van dit alles voor handelaars en het gerief voor anderen niet betwisten, nochtans de vrijheid nemen, aan UED. Achtbare, als vertegenwoordigers der gehele gemeente, in overweging te geven, of het billijk en rechtvaardig is, zulke grote uitgaven te doen, zolang een groot gedeelte der gemeente van het noodzakelijke, namelijk van een goede weg verstoken blijft.

In 1883 komt er een beetje schot in.

1e Reeds jaren lang hebben wij de rijks-, provinciale- en gemeentebelastingen moeten betalen, de gemeente, is vanuit de kom naar alle zijden van kunstwegen voorzien, alleen wij blijven daarvan uitgesloten, niet tegenstaande wij hierin ons aandeel hebben bijgedragen. Onze wegen blijven ’s winters onbruikbaar, en wel zodanig dat er wellicht in geheel de provincie geen weg te vinden is, die zoveel door voetgangers en voertuigen gebruikt wordt en zo slecht is.

2e Is er wel een hoek of gehucht in de gemeente waar de hout- en veeteelt, de klompmakerij en vetmesting van kalveren en varkens meer opleveren?

3e Wordt door de slechte wegen en het lastig vervoer de handel niet merkelijk belemmerd en belet, hoeveel kooplieden blijven ten onzen nadele hier weg?

4e Hoe moeten onze veldvruchten, onze koopwaren, het hout, het vette vee naar de markt of elders geleverd worden? Is het niet dikwijls met halve vrachten, of in donkere nachten, met gevaar van ongelukken te krijgen, ja zelfs het leven te verliezen?

En wat moeten wij aanvangen wanneer op een uur afstand spoedig geneeskundige hulp wordt vereist? Zijn deze redenen niet voldoende om onze achterstelling met onze dorpsgenoten te doen uitkomen, met wie wij alle lasten en opbrengsten delen, zonder bijna iets te genieten?

Daarom is dan ook ons verzoek, dat er middelen beraamd worden, tot meerdere gelijkheid in de gunsten en ter verbetering van onzen toestand. Sedert jaren hebben wij niet vernomen, dat er ernstig met de aangrenzende gemeenten is onderhandeld ter onderlinge verbetering of aanlegging van kunstwegen, terwijl in onzen buurt zoals in Gestel, Gemonde, in Esch, Berkel en Enschot enz. waar grotere moeilijkheden en mindere middelen waren, wegen worden aangelegd.

En geeft de provincie zelf door haar milde bijdragen het bewijs niet, dat zij overal goede wegen verlangt, en dat allen die de belastingen der wegen betalen, er ook van kunnen profiteren? Mocht echter onverhoopt ons verzoek geen verhoor vinden, en zouden onze belangen miskend worden, dan blijft ons geen hoop over, dan ons tot hoger beroep te wenden.

Ondertekend door 92 inwoners van Olland en Houtum.

 Een paar handtekeningen van de Ollandse mensen

Bron: BHIC, Gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1811-1933, Toegang 7634.

Reacties (1)

Hilde Jansma
Hilde Jansma bhic zei op 8 januari 2019 om 12:27
Wat een bijzonder verhaal Willie! Ook mooi teruggevonden in de archieven van het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode. Zo zie je maar weer wat voor unieke verhalen verborgen kunnen zitten in relatief alledaagse archiefstukken.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.