skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

De Rooise slotjes of: verdwenen kastelen

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 27 november 2006
bijgewerkt op 28 januari 2020
Met de term ‘slotjes’ worden in Sint-Oedenrode adellijke, omgrachte woningen aangeduid die de kern vormden van een landgoed. Deze woningen met een kasteelachtig uiterlijk werden voornamelijk in de 14e eeuw opgetrokken in de nabijheid van de rivier de Dommel en doorgaande wegen. Binnen de omgrachting stonden één of verschillende representatieve gebouwen en eventueel een boerderij of schuren. Daarbuiten, op het bijbehorende landgoed, konden één of meer boerderijen staan die met akkers, wei- en hooilanden verpacht werden.

De eigenaren van de landgoederen met een omgrachte woning waren in veel gevallen leenmannen van de hertogen van Brabant. Zij behoorden tot de lagere adel en vervulden onder meer bestuurlijke functies. Als bewoners zijn ook kanunniken van het kapittel van Rode bekend.

In de 16e en 17e eeuw werd Rode verschillende malen geplunderd en in brand gestoken, waarbij ook diverse slotjes het moesten ontgelden. Een aantal slotjes is daarna niet meer opgebouwd, terwijl als gevolg van verarming grote investeringen in bestaande gebouwen uitbleven, waardoor het verval kon intreden. Op enkele locaties zijn in de loop der tijd nieuwe herenhuizen gebouwd, terwijl elders boerderijen verschenen.

De negentien leengoederen die als kernen van de slotjes golden, lagen verdeeld over de Oude Vrijheid en daarbuiten. De leengoederen waren:

1. Wolfswinkel
2. Ter Loo
3. Den Bolc
4. Rode (Burcht)
5. Stroetbolle of Vreeburg
6. d'Aude Stroetbolle
7. Ten Hout
8. Ten Scoer
9. Ten Bogarde of Pas Bogaert
10. Ten Vernhout
11. Ten Nuwenhuyse
12. In den Bossche
13. In Gheenen Bossche
14. Ten Hulst
15. Rijsingen
16. Ten Noele
17. Coeveringe
18. Ten Velde
19. Jekschot

Een korte beschrijving van alle bijbehorende slotjes (bekijk de kaart met de verschillende locaties):

Uit: A.C. Brock, Beschryving etc.Den Bolck

De oudst bekende vermelding van dit leengoed dateert uit 1348. In dat jaar kwam het goed in handen van Henrick en Rutgheer van Erpe na het overlijden van hun vader Lucas van Erpe. Het geheel bestond toen uit een huis en hof met akkers en weilanden. Van het huis zijn nog onderaardse gewelven en fundamenten teruggevonden. Binnen de vroegere gracht staat tegenwoordig boerderij de Pannenhoef.

Emmaus

De naam 'Emmaus' dateert uit de 16e eeuw. Voor die tijd stond het kasteeltje bekend als 'het Hoghe Huijs' van het oude landgoed Ten Vehuse of Veedenhuijsen, eens een van de belangrijkste leengoederen in de Oude Vrijheid.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Het behoorde ooit toe aan de familie Entenfus (of Endevoets). In 1766 brak pastoor Jacobus Aarts het vervallen ding af en bouwde een 'fraai herenhuijs' als pastorie. In 1932 werd dit gebouw vervangen door het huis dat hier tegenwoordig nog staat.

Fratershoeve

Een der hoeven van leengoed Ten Hulst werd in de 15e eeuw geschonken aan fraters en staat sindsdien bekend als de fratershoeve. De nu nog bestaande Fratershoeve dateert uit 1912.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Jekschot

Op de grens van Sint-Oedenrode en Veghel was het goed Jekschot gelegen. Jekschot was een tamelijk onafhankelijk gebied, dat bijvoorbeeld een eigen rechtbank had. Andere leengoederen vielen namelijk onder Rode. Er heeft een slotje gestaan dat in de 16e eeuw werd verwoest en nooit meer is herbouwd. Waar het precies heeft gestaan is dan ook niet bekend.

Uit: A.C. Brock, Beschryvinge etc.De Kolk

Huis 'de Colc' bestond al in de 14e eeuw. Het lag aan de Dommel, bij de watermolen. Waarschijnlijk heeft het oorspronkelijke slotje een gracht gehad. Dat kon plunderingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog niet voorkomen, en zelfs dertig jaar na de vrede, in 1680, was het nog steeds een 'afgebrande hofstede'.

Het huis werd uiteindelijk wel herbouwd, want rond 1800 wordt het een ‘welgelegen en fraaie Herenhuizing of Buitenplaats' genoemd met een 'schoon uitzicht over het vlakke weiland dat dit goed omringt.'

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...De Laar

De Laar was een heerlijkheid die in 1360 in bezit was van Lucas van Erp. Op het landgoed stond een slotje of kasteel en een eveneens omgrachte hoeve. Tegen de parochiekerk stond het Laars Choorken, een kapel die toebehoorde aan de heren van het slot De Laar. Die werden daar ook begraven. In 1607 omschreef de geschiedschrijver Gramaye het hoofdgebouw nog als een zeer sterk slot, maar tegen het einde van diezelfde zeventiende eeuw was het in verval geraakt. In 1698 werd de hoeve opnieuw opgebouwd. Deze bestaat nu nog. Op de vroegere locatie van het slotje staat momenteel een moderne boerderij.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Lochtenburg

Lochtenburg (of Huis Ter Wey) wordt in 1445 Ten Veedenhusen genoemd. Het lag tegenover Henkenshage. In 1617 werd het compleet verbouwd door Jonker Govaert de Jegher. In de 18e eeuw was het echter weer erg vervallen. In 1779 is er nog een kostschooltje in gevestigd, maar in 1804 werd het verkocht en afgebroken. De boerderij en het koetshuis overleefden die sloop nog tot na 1830, maar zijn uiteindelijk ook geheel verdwenen.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Oedenberg, Burcht of 's-Hertogenhuijs

In de 11e en 12e eeuw hadden de heren van Rode in het centrum van Sint-Oedenrode een burcht. Deze bestond uit een door één of meer grachten omgeven terrein met daarop een Romaanse tufstenen kerk, de Sint-Odakerk, en een aantal houten gebouwen en schuren. Mogelijk was er een verdedigbare plaats op de heuvel, waarvan de Odaberg het laatste restant zou kunnen zijn.

Op het vrijheidszegel staat een toren afgebeeld op een heuvel. In oudere literatuur wordt er van uitgegaan dat dit een afbeelding is van de burcht. Deze afbeelding is gekozen als gemeentewapen. Ook in de vorm van de Heuvel en de Hertog Hendrikstraat is het vroegere burchtterrein tegenwoordig nog herkenbaar. In de loop van de 12e eeuw raakte het burchtterrein buiten gebruik.

Het oude burchtterrein van de heren van Rode kwam in 1232 in handen van Hertog Hendrik I. Omstreeks 1300 werden de oude grachten rond het burchtterrein vervangen door een nieuwe 16 meter brede gracht. Binnen deze gracht stond naast de Sint-Odakerk een huis dat in de loop van de 14e eeuw ’s-Hertogenhuis genoemd wordt. Dit huis werd in 1401 door ridder Lucas van Erp verbouwd tot burcht. In 1787 werd een deel van de gracht gedempt. Grond van het leengoed werd verkocht waarna er nieuwe huizen gebouwd werden en de Kerkstraat ontstond. De laatste bovengrondse restanten van het Hertogenhuis of Hertogsjaaghuis werden in 1912 afgebroken.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Pas Bogaert

Van het slotje wordt voor het eerst melding gemaakt in 1400. Het werd toen beschreven als een huis met erf en schuur, boomgaard, beemd, gracht en een brug. Het lag tussen Dommel en het water 'Die Vrede'. De naam Pas betekent een gemeenschappelijk weidegebied (dat lag tussen dit slotje en Dommelrode). Het tweede deel is een variant van het woord boomgaard. Een restant van de gracht is tegenwoordig nog aanwezig als sloot rondom de huidige boerderij. In de zeventiende eeuw was dit de woonplaats van juffrouw Anna van Hambroeck, vrouwe van Jekschot.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Rijsingen

De vroegst bekende eigenaar van het leengoed Rijsingen is Henricus van Rijsingen die rond 1315 schepen van Rode was. Al in de 14e eeuw was het oorspronkelijke goed verdeeld in Klein Rijsingen en Groot Rijsingen. In 1437 bestond Groot Rijsingen uit een huis, hof, een hoeve en verschillende stukken land. Klein Rijsingen wordt in 1611 omschreven als een omwaterd slotje met een ophaalbrug, een hoeve en flink wat weiland. Van het slotje werden in 1975 de fundamenten aangetroffen.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Ten Hout

Ten Hout bestond al in de veertiende eeuw. In de vijftiende eeuw was het een slot met bijgebouwen. Het huis Ten Hout werd in de zestiende eeuw gesplitst en een deel kwam in handen van de schout van Peelland. Tussen 1758 en 1832 verviel het slotje en tenslotte werd het afgebroken. Waar het precies heeft gelegen is niet bekend, maar in elk geval was dat ergens aan de Houtsestraat.

Ten Hulst

Het leengoed Ten Hulst wordt al in de veertiende eeuw genoemd. Het slotje was een omwaterd huis, dat in 1300 heeft toebehoord aan Ridder Geerlinc de Rover.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Er waren twee hoeven en een Hooghuijs of slotje. In 1807 werd het verkocht aan Pieter Johan Bangeman die het huis grondig verbouwd heeft. Het werd toen een herenhuis, dat nog steeds bestaat en ook nog steeds is omgeven door de oorspronkelijke gracht.

Ten Velde

De vondst van een gracht en enkele stenen fundamenten duidt erop dat ook hier ooit een versterkte hoeve of slotje heeft gelegen, tegenover Den Bolck aan de overzijde van de Dommel. In de archieven is hierover echter geen verdere informatie gevonden.

Ter Loo

Het leengoed Ter Loo ontstond in 1386. Het slotje was in feite een versterkte boerderij met een gracht er omheen. Het was in de 15e eeuw de woning van de schout. In de 16e eeuw werd het geheel verwoest, in de 18e eeuw werden op de fundamenten twee nieuwe hoeven gebouwd. De slotgracht heeft zeker nog tot 1832 gedeeltelijk bestaan. Tegenwoordig staat op deze locatie de 19e-eeuwse Antoniahoeve.

Uit: A.C. Brock, beschryving etc...Vreeburg

De Vreeburg of de Vort of de Voort was een adellijk slot dat richting Liempde lag, op het leengoed In Den Bossche. Het stond vroeger ook wel bekend als het Stadhoudersslotje of het slot 'In den Bosch.' Het werd in de zeventiende eeuw bewoond door de schout van Gemert. Van de gracht rond het slotje resteren tegenwoordig vermoedelijk nog enkele deuken in de grond en misschien enkele sloten.

Wolfswinkel
Uit: A.C. Brock, Beschryvinge etc. Uit: A.C. Brock, Beschryvinge etc.

Het landgoed Wolfswinkel bestond in de 14e eeuw uit een slotje, een watermolen en twee  boerderijen. In de 15e eeuw was het onder meer in bezit van de familie Van Dijnter. Emont van Dijnter was deken van het Rooise kapittel. In 1604 werd de watermolen losgemaakt van het goed en verkocht, kort daarna viel het goed verder uiteen in de Grote en de Kleine Hoeve. Op de plek van het vroegere slotje stond tot 2010 de boerderij 'de Waterhoef'.

Reacties (51)

anoesjka.schellekens@roceindhoven.nl zei op 2 januari 2008 om 22:55
Met veel plezier heb ik het verhaal over de slotjes in Sint-Oedenrode gelezen. Ik wook zelf in Sint-Oedenrode en ben enorm geintereseerd in de geschiedenis van "Rooi". Zelf ben ik geen echte Rooise en dus is het voor mij lastig de vroegere locaties van de slotjes te kunnen plaatsen. Bestaat er geen "slotjes route"? Is er iemand met wie ik in contact kan komen die het leuk zou vinden om mij een rondleding te geven?
Henk Buijks (namens BHIC) zei op 3 januari 2008 om 09:25
Beste Anoesjka,

Kijk, dat vinden we nou leuk: mensen die blij zijn met onze verhalen en daarna vragen gaan stellen! In ieder geval hoef jij niet ver te zoeken, want Rooi heeft een actieve heemkundekring: "De Oude Vrijheid", en daar zijn mensen die alles weten over de slotjes. Probeer de volgende link maar eens: http://www.oudevrijheid.nl/contact/main.php.En natuurlijk mag ik Rooikenner Wim van Rooij niet vergeten: wimvanrooij@zonnet.nl. Volgens mij moet je met deze tips een eind komen.
Veel succes!
Henk Buijks (namens BHIC) zei op 3 januari 2008 om 09:33
Anoesjka, ik vergat nog iets: Rooi heeft ook een Erfgoedplan. Dat is een soort van boek waarin alles is opgesomd en beschreven wat in jullie gemeente cultuurhistorisch en landschappelijk van belang is. Op pp.92-101 staat een hoop info over de slotjes en op de bijgevoegde Erfgoedkaart zijn de precieze lokaties aangeduid.
Dit Erfgoedplan moet aanwezig zijn in de Rooise Bieb. Mocht het daar niet zijn, vraag het dan op in het Gemeentehuis via Clemens Kerstholt. Maar ook hier in ons BHIC is het te raadplegen.

Met vriendelijke groet.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 3 januari 2008 om 18:55
Dag Anoesjka, ik woon en Sint-Oedenrode en ik wil wel met je een rondje Rooi wandelen en je meer vertellen over de slotjes van Sint-Oedenrode.
Willie Damen van de Mosselaer
Mijn mail is w.moselaer@hccnet.nl
mijn website is http://home.hccnet.nl/w.mosselaer
Michiel Bakker zei op 20 september 2009 om 09:16
De link naar de kaart werkt (bij mij)niet. Word kan het bestand niet openen.
Rien Wols, namens BHIC bhic zei op 24 september 2009 om 11:35
Dag Michiel,

In principe zou het allemaal automatisch goed moeten gaan. Maar je hebt wel minimaal versie 97-2003 van Word nodig, anders doet-ie het inderdaad niet :-(
Michel van de Laar, uit Arnhem zei op 8 oktober 2009 om 11:49
Door de zoektocht naar mijn voorouders heb ik ook intresse in het onroerendgoed waar de familie gewoond heeft, zo dus ook naar de beide hoeves die bij het slotje "De Laar" behoren. In de tekst bij het slot "De Laar" kom ik iets verwarends tegen: Er is sprake van een gracht om het slotje (ridderlijke hofstede in andere bronnen) en om de hoeve. Dit betreft volgens mijn informatie de neerhoeve bij het slotje, later "de kleine Laar". Hier staat tegenwoordig de in de jaren 30 (20ste eeuw) gebouwde boerderij. De pachthoeve ("de grote Laar") is de nu nog bestaande witte hoeve aan het straatje "laar". In de tekst wordt dit onderscheid niet duidelijk gemaakt.

Ik weet dat de naamgever van onze familie, Willem Willem (van de Laar) in 1696 schepen van Sint-Oedenrode werdt (en toen de naam aangenomen heeft), op de neerhoeve geboren is en later op de pachthoeve (waar zijn vrouw vandaan kwam) is gaan wonen (pacht overgenomen) van schoonvader.

Een van zijn nazaten Cornelius van de Laar heeft de pachthoeve in de 18de eeuw gekocht.
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 9 oktober 2009 om 09:14
Fijn Michel dat je de tekst toelicht en het onderscheid tussen beide hoeven duidelijk aangeeft.

Ik kan me voorstellen dat je - gezien je achternaam - speciale interesse hebt in deze bouwwerken!
H.Hendriks zei op 10 maart 2010 om 19:39
Emmaus is in 1994 archeologisch onderzocht. Publicatie onderzoek Westerheem augustus 2007 BLZ. 246-255 "Huis EMMAUS, een moated site in Sint-Oedenrode" geschreven door Sem Peters.
==================================
De Waterhoef; onderdeel van het goed wolfswinkel is in 2009 archeologisch onderzocht, rapportage volgt.
==================================
Landgoed De Kolk is een klein deel archeologisch materiaal aangetroffen dat teruggaat tot c.a.1440
H.Hendriks zei op 10 maart 2010 om 19:49
Burcht van Rode/Hertog Jaaghuis is in 2003 en 2006 / 2007 fasegewijs opgegraven. Hier is toen de "gouden hanger" van een Griekse godheid in een Middeleeuwse gouden zetting gevonden.Zeer uitgebreide rapportage is bijna gereed.
Hans Hendriks zei op 13 maart 2010 om 14:22
Beste Michiel,

het slot De LAAR was gelegen in de buurt van de Knoptoren aan de Oostelijke randweg, voorheen Kerkdijk. Het grachtenstelsel was een soort achtvorm waarin in de eerste cirkel de neerhoeve DE KLEINE LAAR via de eerste brug kon bereiken; via deze eerste barriere ging men over de binnenste brug naar de tweede cirkel waar het eigenlijke slot DE LAAR stond. De tweede pachthoeve DE GROTE LAAR stonden staat Als enige getuige nu nog een heel eind verderop.
H.Hendriks zei op 6 juni 2011 om 18:44
Voor elke geinteresseerde,

Via de website van HALOS.NL
kumt u bij "ArchaeoBook" het archeologisch rapport over de Burcht van Rode bestellen.

PETERS, S. Sint-Oedenrode Kerkstraat. Archeologisch onderzoek. 's Hertogenbosch, BAAC, 2010. Richly illustrated. Stiff wrappers. 310 pp. (BAAC Rapport A-05.0339).

EUR 53.00

Bert zei op 13 maart 2012 om 04:15
Wat wordt er bedoeld met "....waardoor het veral kon intreden"?

Verder de Lochtenborch komt uiteindelijk in bezit van de baronnen van "Bönninghausen, heere van Walbeek, etc. etc. etc.".

MvG
Henk Buijks, namens BHIC bhic zei op 13 maart 2012 om 09:39
@Bert, 'n typefoutje! Er moet staan: "waardoor het verval kon intreden". We zullen het verbeteren.
jean vaassen zei op 8 augustus 2012 om 07:50
Interessante details betr. de slotjes met name Jekschot. Voorzover ik weet waren Roelof Aerts Berwouts en zijn zoon Aert Roelofs Berwouts eigenaren. Mijn vraag: kunnen jullie dat bevestigen en waren de zoon en kleinzoon Roelof Berwouts en Jan Berwouts ook eigenaren na Aert Roelofs Berwouts? De laatste 3 waren ook beleend met leengoed Ter Heiden te Zeelst. Kunnen jullie dat ook bevestigen? Bedankt.
Mvg Jean
Willie zei op 9 augustus 2012 om 18:34
Raad van Brabant inv. nr. 111 folio 273 ( Bossche Strick Grefier)
1481 - Gheert van den Dijke tot behoef Hermans Coenen bij coope teghen Arende Berwout
1440 - Arent Berwout Roelofsoene hout tgoet van Jeckschot
jean vaassen zei op 10 augustus 2012 om 14:27
Bedankt Willie.Gevonden Bosch Protocol 1251 262 1482 fol 336,336v,337 verkoop Jekschot (betr Aert Roelofs Berwouts). Dus dat is einde verhaal hier. Ik hoop ze in Zeelst nog terug te vinden. Landgoed Ter Hei(j)den) Misschien weet iemand details. Jouw ge-
gevens zijn aanvullend geweest en genoteerd.
Mvg Jean.
Peter van de Laar zei op 21 december 2012 om 18:47
Jean (Vaessen),
Kijk ook eens op de site Oud-Zijtaart.nl ; selecteer Veghel;
de onderste delen op de kaart betreffen Jekschot (Roois en Veghels gebied).
Succes !
Peter van de Laar zei op 21 december 2012 om 18:50
Eenieder,
Is de locatie 'Den Berg' ook geen interessante locatie voor een mogelijk verdwenen slotje, gezien de hoogteligging aan de Dommel?
jean vaassen zei op 22 december 2012 om 15:30
Peter van der Laar. Bedankt.Heb de site gevonden..M.v.g.Jean.
Hans Hendriks zei op 5 januari 2013 om 14:44
Beste Peter van der Laar,
Van de locatie Den Berg is tot nu toe geen informatie bekend dat daar een slotje of iets dergelijks gestaan heeft.
esther blankenzee zei op 8 november 2015 om 19:13
goede avond

Weet u iets meer over de coeveringe?
Mijn naam is namenlijk van koeverden. Tot nu toe ben ik met onderzoek in Lith uitgekomen. Waar men zich ook van de coeveringe noemde. Zou deze persoon van de Coeveringe komen die u benoemd?
Alvast hartelijk bedankt. Esther van koeverden
Willie Damen zei op 10 november 2015 om 07:14
Dat is mogelijk, maar ook in Geldrop bestaat de naam Coevering.
Ook is er een gemeente met de naam Coevorden.
jan zei op 10 november 2015 om 11:19
in Rosmalen komt van de Coeveren / van de coeveringh voor.
Norah zei op 10 november 2015 om 12:15
Het is bijna zeker dat de familie van Coeverden uit Coevorden (Drenthe) oorspronkelijk kwam.
Jan Verhoeven zei op 8 december 2015 om 12:51
De kolk, ik ben er geboren.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 8 december 2015 om 20:44
Leuk Jan om dat te weten, heb je er lang gewoond?
Heb je dan ook goede herinneringen aan 'De Kolk'?
Jan Verhoeven zei op 8 december 2015 om 20:52
Ik denk maar een jaar of twee Willie. Mijn jongste zus is er ook nog geboren en daarna zijn we naar de Hoge Vonderstraat verhuisd.
Hans Vogels zei op 5 augustus 2016 om 15:27
Ten Hulst
>> Het leengoed Ten Hulst wordt al in de veertiende eeuw genoemd. Het slotje was een omwaterd huis, dat in 1300 heeft toebehoord aan Ridder Geerlinc de Rover. <<

Ik denk dat 1300 een foutje is. Gerlach of Geerling Rover was een zoon van heer Dirk Rover die ca.1313 huwde met Aleijt van Brakel. Gerlach was voor het eerst in 1347 schepen van Den Bosch (dus geboren uiterlijk 1322). In 1354 was hij het nogmaals; hoogschout van Den Bosch 1356-1361. Op een gegeven moment tot ridder geslagen werd hij heer van Rixtel door koop. Hij moet zijn overleden vóór 13-11-1377. Omstreeks 1342 huwde hij met [Eva] van Hoeschot met hieruit twee zonen: Dirk Rover (ridder) en Jan Rover (ridder)
Hans Vogels zei op 5 augustus 2016 om 15:49
Waar in Eerschot moet ik het goed of de hoeve te Tartwijk zoeken? Op de plek waar de huidige straatnaam ligt? Is er iets bekend over de bezitters in de 14e eeuw?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 12 augustus 2016 om 14:51
Inventaris 107 folio 27 periode 1548 – 1552. Huijbrecht zoen wijlen Heer Goijarts van Acht heeft erffelijck vercoft Heijlwich weduw Hanrick Wijllems haer tot haere tochten ende haer kijnderen verweckt bij Hanricken Wijllemss een jaerlijcke ende erffelijcke chijns.Vuijt twe gedeelten van huijs, hostat ende hoff gelegen in de prochie van Roede tot Ersschot, streckende metter eender sijde neven erffenis Lamberts van Tartwijck ende Hanrick sijn broeder ende metter ander sijden neven erffenis den erffgenaemen Jans vand Laeck, streckende van de Dommel aen die gemeijne straet.
In deze akte gaat het over de omgeving van de Knoptoren.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 25 oktober 2016 om 22:41
<img src="/media/sint-oedenrode__huize_de_kolk.jpg" title="Huize De Kolk" width="300" height="221" border="0">Uit het verhaal onder =De Kolk= neig ik te kunnen concluderen dat het gebouw al eeuwen verdwenen is. Echter uit de reactie van Jan Verhoeven die er geboren is, blijkt dat het er nog niet zo lang geleden nog stond en misschien zelfs nog staat. Hoe dan ook, ik ben een prentbriefkaart in mijn vaders kaartenverzameling tegengekomen met daarop =de Kolk= . Op de achterzijde staat : = Uitgave : J. v.d. Wittenboer St. Oedenrode. Op voorzijde lijkt het een slechte foto of een zeer goede tekening. Zie bijlage.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 26 oktober 2016 om 09:22
Nu zijn we benieuwd... wie kan ons melden of het pand er nog is? Wie weet meer?
Jan Verhoeven zei op 26 oktober 2016 om 09:31
Link werkt niet, sorry
Moet iets anders zoeken
Rien Wols
Rien Wols bhic zei op 26 oktober 2016 om 10:00
Bedankt Jan, dat is een prachtige foto!
Jan Verhoeven zei op 26 oktober 2016 om 10:06
<img src="/media/sint-oedenrode__de_kolk_jan_verhoeven.jpg" title="Huize De Kolk anno nu" width="300" height="200" border="0">Het huis is enkele jaren geleden opgeknapt. Prachtig!

Ik kan de link niet plaatsen, maar zoek maar eens bij Google.

Dat plaatje van Gerard H.A.A. de Bie zou het huis wel eens in vroegere tijden kunnen zijn.
Jan Verhoeven zei op 27 oktober 2016 om 11:47
De naam Laack heb ik thuis wel eens horen vallen als het over de Kolk ging.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 27 oktober 2016 om 13:42
Dag Jan,
Hierbij wat informatie over de familie Laack. Hierna was de eigenaar Alkemade.
Gerard Boley heeft over de Kolk een mooi verhaal geschreven met foto's in het Heemkundeblad nummer 3 van 2002.

Eigenaar Eulalia Gijsbertus Maria van Laack tabaksfabrikant wonende A 430 en verdere mede-erfgenamen:
Richarda Gerarda Nicola Maria van Laack gehuwd met Hendricus Philippus Mathias Johannes Janssen candidaat notaris wonende A 430,
Johanna Cornelia Hendrika Maria Laack gehuwd met H. W. J. van der Hagen,
Maria Eulalia Barbara Richarda Laack gehuwd met Maria Lodewijk Hubert Maussen koopman wonende Maastricht

Eigenaar Johanna Cornelia Henrica Maria van Laack weduwe Hendrikus Wilhelmus Jacobus van der Hagen. Wonende Markt 22

Eigenaar Yvonne Richarda Josephine Antonia Maria Maussen kinderarts wonende Amsterdam Olympiaplein geboren 14 april 1914.
Jan Verhoeven zei op 27 oktober 2016 om 14:01
Dank je Willie.
Hans Hendriks zei op 18 april 2018 om 20:25
In de periode dat Huize De Kolk in eigendom was bij de familie Alkemade is er archeologisch materiaal gevonden dat teruggaat tot de 14de eeuw.
Het huidig pand heeft vele voorgangers gehad. Bij de laatste verbouwing heeft men alle funderingen van voormalige gebouwen allemaal uit de grond gehaald.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 19 april 2018 om 09:49
Bedankt voor deze interessante aanvulling, Hans. Wat bijzonder dat er zulk oud archeologisch materiaal is gevonden. Dit komt ook overeen met het verhaaltje hierboven, waarin wordt vermeld dat De Kolk in elk geval in de 14e eeuw al bestond. Weet je toevallig ook om wat voor soort materiaal het bij de opgravingen ging?
Hans Hendriks zei op 28 mei 2018 om 16:54
In de opsomming van kastelen en slotjes staat onder nr.
6. d'Aude Stroetbolle (wellicht was dit de oude naam voor Henkenshage) is niet correct!

De oude naam voor Henkenshage = De Streepen
'd 'Aude Stroetbolle is een afzonderlijke versterkte hoeve die heden ten dage nog bestaat. De naam Stroobol komt voor op de kadasterkaart.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 29 mei 2018 om 12:26
Bedankt Hans, we hebben de toevoeging inmiddels weggehaald.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 3 november 2020 om 07:43
Veldsche Hoef aan de Dreef 3
Zoals Adriaan Brock (1775-1834 deel II p. 1770) schreef, heeft deze hoeve Ten Velde of Veldsche Hoef al een zeer lange geschiedenis achter de rug. Zij lag naast de grond der Oude Vrijheid aan de wijk of buurt Eerschot. Twee percelen van dit goed, de Kruisakker nu Deursenland en de Valbeemd komen voor in de Leenregisters van Brabant zij waren van ouds een bezitting van het oude geslacht van Boxhorn. Andere bezitters waren belangrijke families Absolon, Massing, van der Steen, Pennecamp en van Roosmalen.
Rond 1759 bestond de hoeve uit: een schone en welgelegen hoeve, bestaande uit o.a. een huizingen, bakhuis, schuur en schaapskooi, turfschop en paardenstal, varkenskooi, teel en groeslanderijen, schone houtwassen en een dreef van omtrent drie honderd zes en veertig opgaande eiken, evenals andere bomen en nog honderd een en dertig jonge bomen.
Deze zeer lange en rechte dreef, strekte zich van de Eversestraat tot aan de Everse Akkerpad.
Ook diverse percelen in de omgeving behoorde aan het goed zoals een perceel aan de Polsdijk, een naam die in later jaren veranderde in Postdijk.
In het jaar 1808 wanneer Martinus Josephus van Roosmalen Landdeken en Pastoor te Veghel de huizingen bezat, ging volgens Adriaan Brock deze geheel en al door brand verloren.
Toch werd aan deze dreef weer een nieuwe boerderij gebouwd waarvan Antonie Dirk van de Rijt de eigenaar werd. Opgevolgd door Dirk van Genugten en zijn vrouw Maria van de Rijt
Verdere eigenaren waren o.a. Jan van den Hurk gehuwd met Johanna van Genugten- Adrianus van Esch gehuwd met Adriana Schoenmakers.
Wegens de toename van het snel groeiende verkeer van de weg Eindhoven Oss werd op 2 juli 2004 de A 50 in gebruik genomen. Gelukkig werd de Veldsche Hoeve ondanks de sloop van talrijke woningen gespaarden maar eeuwenoude dreef werd gras land.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 3 november 2020 om 08:29
Vreeburg Boskantseweg 73 a-b
Waarschijnlijk gebouwd door een telg uit het adellijk geslacht van Oetelaar. Nakomelingen uit deze familie bekleedde de gewichtige functie van Stadhouder in dienst van den Schout van Peelland.
Een van de latere eigenaren was Simon Johannes Tissot van Patot geboren in 1728 te Colombo (Ceylon) en overleden te Eindhoven in 1805. Hij huwde in 1754 met een van de kinderen van Willem van Haaren genaamd Wilhelmina. Zijn schoonvader was in die tijd eigenaar van Henkenshage.
Simon kocht het schoon en welgelegen Vreeburg, als mede de boeren woning van de Theodorus Clingh in 1758. Het goed stond dicht bij de rivier die regelmatig overstroomde.
Aan de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen doet hij dan ook een verzoek.
Hij schreef: inmiddels 6 jaren woonachtig te zijn in dit dorp en zijn landgoed ligt op een kwartier loopafstand van het dorp. Hij is daarom genoodzaakt o.a. ter bijwoning van de godsdienst als anderszins de weg de ‘Krommen Wiel’ te moeten gebruiken. Die weg is slecht en door de overstromingen van de rivier de Dommel loopt elke passant het nodige gevaar. Onze kerkgang wordt daardoor volkomen gestremd schrijft hij, het geen hem verplicht heeft zich met zijn talrijke familie te wenden tot de raad en rentmeester met het verzoek alles in het werk te stellen die weg te verbeteren, wat voor alle ingezetenen een groot voordeel zal zijn.
Wanneer zoon Pieter sinds 1787 het slot in bezit heeft verkoopt Pieter het kasteel in 1790 aan Hendrik van de Graaff. Hendrik laat via een veilig in 1793 Vreeburg, zijnde vrij en allodiaal aan de meest biedende verkopen: het bestaat dan uit een Heere huizingen stalling met voorplaats, tuinen en omgraven gracht, mitsgaders een dreef met een bogaard en duivenkot.
De volgende eigenaar Gerard Hampen verkoopt het in 1798 aan meester Daniel van de Laar lid van de Raad der Aziatische bezittingen en etablissementen wonende te Amsterdam.
In 1804 komt het in handen van Jan Steijvers, die het heeft verkregen van de heer Guillaume Susanne Desmares Charmois gepensioneerd kapitein. Jan verkoopt het weer aan de heer Hendrik Bolsius. Welke laatste bezitter, het slotje, zijnde een gaaf en sterk gebouw verkocht om geruimd te worden bij transport op 6 juni 1807 aan Jan Cornelis van de Laar, welke aan de overgebleven schuur van het voormalig slotje een boerenwoning heeft laten aanbouwen.
Volgende eigenaren waren: in 1832 Gerard Jan van der Heijden gehuwd met Elizabeth van de Laar - Catharina van der Heijden - Jan Gerarduszoon Swinkels - Familie Lambertus Corneliszoon van der Vleuten klompenmaker en landbouwer.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 november 2020 om 10:12
Bijzondere achtergronden, Willie, dank daarvoor! Mooi om dit hier zo te lezen, daar gaat heel wat onderzoek achter schuil.
Peter van de Laar zei op 10 november 2020 om 14:17
Vreeburg is niet onbelangrijk in mijn familie.
Als in 1821 de weduwe van Jan Cornelis van de Laar overlijdt, wordt Vreeburg bij de erfdeling toebedeeld aan dochter Elisabeth en haar man Gerard van der Heijden. Zowel Jan Cornelis van de Laar als Gerard van der Heijden zijn directe voorouders van mij: in 1923 trouwen te Nijnsel mijn grootouders Frans van de Laar en Hendrika van der Heijden.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 11 november 2020 om 11:44
Ah, kijk aan Peter, wat bijzonder om zo'n lijntje naar het verleden te hebben. Is er nog een trouwfoto van je grootouders?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen