skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

De Roskam en de familie Lathouwers

In de huizenlijsten van 1791 komen we Jan Willems van der Heiden tegen als eigenaar en gebruiker van het in 1786 gebouwde huis. Via verschillen eigenaren komt het rond 1858 in handen van de familie Van der Hagens. Zij waren rond 1900 ook eigenaar van een huis op de Markt, dat in een akte van 1773 ‘De Roskam’ werd genoemd. Misschien heeft daarom het pand aan de Liempdseweg 2 die naam gekregen.
De buit van de dag met onder andere H. van der Hagen, burgemeester H. van Rijckevorsel van Kessel. Drijvers zijn onder meer Pietje Hellings en Jan Vermeltfoort.

De van der Hagens verhuren het huis rond 1880 aan Willem Lathouwers. Zijn vrouw Wilhelmina van Eindhoven is als weduwe in 1883 de herbergierster. ‘De Roskam’ is dan een herberg waar sterke drank word verkocht, er zijn doelen en een beugelbaan. Wilhelmina is moeder van negen minderjarige kinderen: Wilhelmina, Maria, Franciscus, Thomas, Jan, Cornelius, Arnoldus, Johanna en Antonie.

‘De Doelen Concordia’. De schutterij, opgericht in 1878, had zijn thuis bij café ‘De Roskam’. Links Wilhelmina van Eindhoven.

Cornelis (Cees) Lathouwers neemt de huur en drankvergunning van zijn moeder over. In 1918 huwde hij te Son en Breugel met de weduwe Francisca van Bakel. Zij bracht uit haar eerdere huwelijk met Arnoldus van de Sande drie kinderen mee: Wilhelmus, Johanna en Martinus (Marte) van der Sanden.

Cornelis en Nolda kregen op 9 november 1919 een dochter met name Arnolda (Nolda), zij trouwde met Jan Verhagen. Cornelis woonde tot zijn dood op de Roskam. Martinus huwt met Ciska Slits en blijft in de ‘Roskam’ wonen. Als de pacht in 1970 afloopt verhuist de familie van de Sande naar de Lieshoutseweg.

Van links naar rechts Gradje van Boxmeer, Jan Boxmeer, Poon Boxmeer, Bernard Vogels, Antoon Vogels, Marinus Vogels, man links aan de tafel onbekend, een van de zonen van Wilhelmina, Thomas (Tub) Lathouwers, Pietje Vervoort, Tinus van Lieshout.

Foto’s: Jo van der Kaaij
Bron: BHIC, Notariële akten. Bep van Lieshout in Heemschild 35 (2001), afl.3, p. 53-69.

Reacties (4)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 18 december 2018 om 07:07
1889 Aan de Heer Commissaris des Konings in Noord-Brabant. Wilhelmina van Eindhoven weduwe van Wilhelmus Lathouwers een behoeftige ingezeten dezer Gemeente, die hoofdzakelijk moet leven van de geringe verdiensten harer kinderen, doch overigens een brave vrouw is van goed gedrag. Dat haar oudste dochter Wilhelmina Maria Lathouwers bij een harer familieleden is gehuisvest en dientengevolge geen verdienste inbrengt, evenmin als hare zuster Maria Catharina Lathouwers, die hare moeder in de huislijke werkzaamheden moet behulpzaam wezen. Dat haar zoon Franciscus Lathouwers als klompenmaker uit hoofde van zijn zwak gestel, evenmin als zijn broeder Johannes Lathouwers, als dienstknecht weinig verdienste inbrengen
Dat genoemde Franciscus Lathouwers loteling dezer Gemeente, lichting 1888 bij loting, een buiten oproeping gebleven nummer had getrokken en dienvolgens van zijne verplichtingen, ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
Dat haar zoon Thomas Lathouwers loteling dezer Gemeente, lichting 1889 insgelijks op 1 mei jl. bij het Regiment Infanterie in garnizoen te 's-Hertogenbosch evenals adressante in haar adres zegde, een gezond en krachtig jongmens is, die goed kan en wil werken, en uit dien hoofde een flink daggeld verdienen kan.
Dat adressante overige kinderen nog te jong zijn, om iets hoegenaamd te kunnen verdienen.
Weshalve het in ’t belang van het huisgezin van meergemelde Wilhelmina van Eindhoven, weduwe van Wilhelmus Lathouwers, door ons hoogst noodzakelijk wordt geacht, dat aan den milicien Thomas Lathouwers het gevraagd verlof worde toegestaan.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 18 december 2018 om 13:06
Wat een mooie brief, Willie, deze toevoeging bij jouw verhaal. En is het gelukt met de vraag of hij toch niet in dienst hoefde?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 26 december 2018 om 08:19
Registratie Militieregister
1 mei 1889 De dag der inlijving van Thomas Lathouwers
6 mei 1890 met onbepaald verlof te Sint-Oedenrode
8 september 1892 met groot verlof te Sint-Oedenrode
25 november overgeplaatst bij het 6e Regiment Infanterie
Gepasporteerd 30 april 1896.
Stamboeknummer 83704
Hilde Jansma
Hilde Jansma bhic zei op 2 januari 2019 om 16:05
Dus... Thomas Lathouwers heeft wel verlof gekregen, maar heeft uiteindelijk ook nog enkele jaren actief in dienst door moeten brengen (tussen 1892 en 1896), begrijp ik dat zo goed?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.