skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

De Sambeekse Hoek tak der familie Lemmens

Het Stamhuis van de Sambeekse Hoektak van de familie Lemmens staat aan De Hooge Heg of wel Den Hoek 16 te Sambeekse Hoek. De voorgevel vermeldt het jaartal 1674, zoals te lezen staat in het recent verschenen werk van Cor Verberk, "Alle Minse van Sambeekse Hoek", deel I.

Hierin staat dat op deze boerderij van 1674 tot 1678 vermoedelijk het gezin Lemmens-Alberts woonde. Antonius Jans Lemmens, geboren rond 1630 te Sambeekse Hoek als zoon van Joannes Lemmens en Elisabeth N.N., trouwt als Tonis Jan Lemmens in St. Anthonis op 4 mei 1654 met Theodora (Derisken) Alberts. Getuigen bij dit huwelijk waren Cornelis Alberts en Martinus Leonardi.

De bruid overleed later als Derisken Tonis Jans Lemmens te St. Anthonis op 20 april 1676. Antonius Jans Lemmen(s) overleed te Oploo op 22 januari 1695. Dit echtpaar kreeg slechts twee kinderen, Elisabeth en Joannes .

   

Deze laatste Joannes Thonis Jans Lemmens neemt de boerderij over met zijn vrouw Wendelina Peters van Vijfeycken. Zij krijgen er tien kinderen, waaruit een groot nageslacht uit voorspruit, dat zich over vele landen verspreid heeft. Het pand blijft in de familie tot het in 1963 verkocht wordt aan de Gebr. Van den Berg te Ravenstein.

De hedendaagse eigenaars en trotse bewoners zijn Huub van IJzendoorn en Marian van de Rijdt.

Reacties (17)

Gerard W. Ch. Lemmens zei op 10 februari 2014 om 15:48
IIa. - SMEDENTAK
Antonius (Thonis) Jans Lemmen(s), geboren ca. 1625, zn.v. I, Joannes Lemmen(s) en Elisabeth N.N., gegoed te Sambeekse Hoek, vermeld Sambeeck 11 juni 1665 met twee kinderen, en twee paarden en grote schulden , overl. Oploo 22 jan.1695, tr.1e (waarbij get. Cornelis Alberti en Martinus Leonardi ) Sint Anthonis 4 mei 1654 ( is zij dan wede van Johannes Willems , immers tr. Sint Anthonis 8 juli 1649 Johannes Willems met Theodora Alberts , waarbij get. Cornelio Alberti en Jacobi Godefridij Thijssen pluribo ) Theodora (Derisken) Alberts (Alberti) , ex Sambeekse Hoek ,

overl. Sint Anthonis 20 apr. 1676 als Derisken Tonis Jois Lemmens . Zij heeft verm. ook een zuster , Luitgarda Alberti , die St. Anthonis tr. 1647 met Martinus Leonardi , zij is doopgetuige in 1665 bij I,5b . Het echtpaar Antonius Jans Lemmens en Theodora Alberts gingen in 1674 vermoedelijk de boerderij Den Hoek 16 bewonen die toen – de Hooge Heg – heette. (Bron: Alle Minse van de Sambeekse Hoek, Deel I, pag. 146-153)

Antonius Jans (Lemmens) tr. St. Anthonis 4 mei 1654 Theodora Arberti (Albers)
Index schepenprotocol Sambeek (7040.333) , 31 dec. 1677 pag. 065-066
Thonis Jans Lemmen, mede voor zijn kinderen, Marten Leenders & Luijtje e.l., Roeff Thonisse & Jenneke e.l., Albert Jacobs en Jacob Jacobs Remmen namens Marten Leenders en zijn afwezige broer en zussen, dragen op aan Jan Willems & Willemke e.l. een hofstee te Mullem aan de Groenlantse Straate, bestaande uit huis, schuur, bakhuis, hof en boomgaard met het hout op de straat en het erf met de heggen, zoals Handrick Albertz dit in bruikleen had, groot 1 morgen en belast met een erfmalder rogge Sambeekse maat aan de erfgenamen van Hendrick van Slippenbeeck, voor 351 gulden.

7045.8 Index schepenprotocol Sint Anthonis (7045.8), Sint Anthonis, 11 mei 1745, pag. 264 Een perceel bouwland.

Anthonij Jans Lemmens (Verkoper); Maria Peters (Verkoopster); Reijn Michels (Koper)


Uit het 1e huwelijk (Lemmens-Alberts):
1.Elisabeth (Luijtje) Tunnessen / Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 22 aug. 1655, waarbij get. Cornely Alberti en Martina Cornely . Zij is doopgetuige in 1691 bij IVc . Zij tr. 1e voor 1677 Marten Leenders. Zij tr. verm. 2e voor 1724 Geret Jans.

Index schepenprotocol Sambeek (7040.336) , Sambeek 19 dec. 1724, pag 167
Geret Jans & Elisabeth Tunnesen e.l. dragen op aan Hendrick Jans Tunnesen & Jaquemina Reuvers e.l. 1/6 deel van 4 kleine morgen bouwland aan de Sambeeckse Hoeck waarvan 1/3 part tiendvrij is met daarop alle heggen en plantagien en 1/6 deel van een huis belast met 1/6 deel van 3 hoender en 3 blank chijns aan de Heer van Boxmeer. Coopspenn: 65 – 0 – 0; 1/6 van 3 hoender 3 – 2 – 8; 1/6 van 3 blank chijns 0 – 9 – 6; 68 - 11 – 14. 40ste penning: 1 gulden 11 stuiver 14 penning, d.d. 27 november 1724.

Index schepenprotocol Sambeek (7040.336), 15 mei 1719, pag.111
Jacobus Bullen & Mayken Daniels e.l. geassisteerd met Otto Martens en Jacob Martens als momboirs over de onmondige kinderen van Mayken Daniels & Tunis Christiaens zalr. haar eerste man, Jan Jacobs weduwnaar van Jeuxken Daniels geassisteerd met Jan Van Els junior als momboir over de onmondige kinderen van Jan Jacobs & Jeuxken Daniels zalr. met alsnog Christiaen Tunnesen, dragen op aan Wilhelmus Goswinus Van Elderon & Dorothea Coenders e.l.: * een huis met moeshof, gelegen bij den Steenenburgh en de Vrijthoff, groot 78 roeden, belast met 3 sester rogge geestelijke pacht, 2 sester rogge aan de Capelle tot Mullem, 1 hoen en 9 stuiver chijns aan de heer van Geijsteren en 1 kan olie aan de kerck tot Sambeeck. De heggen en plantagien van ouds daar bij behorende behalve de zijkamer gelegen langs het huijske van Wilhelmus Goswinus Van Elderon te weten vanaf voor rechtdoor tot op den stijl die in het achterhuis of deel staat en vanaf deze stijl rechtdoor over het groesken tot aan de hof gelegen naast de hof van de Steenburgh en tot aan de grote morellenboom, vrij van schatting behalve jaarlijks 2 sester rogge aan de Capelle tot Mullem en 1 kan olie aan de kerck tot Sambeeck, afkomstig van Elisabeth Tunnesen en in deze niet mee verkocht zodat alleen de 3 sester rogge geestelijke pacht overblijft met het hoen en 9 stuiver chijns aan Geijsteren; * bouwland in de Aembeten tussen de Buskenswegh en de Aembetense wegh naast de Cooperslager, groot 28 roeden, vrij erf; voor 246 gulden, 10 hogen en een half ton bier voor de manschap. 40ste penning ende 10e verhoging: 9 gulden 10 stuiver 6 penning, d.d. 14 april 1719.

2. Joannes Teunissen / Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 27 jan. 1658, waarbij get. Heribertus Godefridi en Maria Petri , Volgt IIIa.

IIIa. Joannis Teunissen Lemmen(s) (Jan Thonissen / Tunnesen), ged. Sint Anthonis 27 jan. 1658, get. Heribertus Godefridi en Maria Petri, overl. als Jan Tonis Jans te St. Anthonis 31 aug. 1702, tr. ald. als Joannes Antony Jans (waarbij get. Anthonius Jans (zijn vader) en Christianus Peters ) 26 juni 1678 Wendelina Peters Hendrix (van) Vijfeycken, ged. Oploo (Grotestraat 23) 4 juni 1657, dr.v. Peter Hendrix Godefridi (van) Vijfeycken (overl. Sint Anthonis 16 jan.1666) en Reinera (Netjen) N.N., overl. Sint Anthonis als Weindel Jan Tonissen 16 jan. 1702. (Bron Cor Verberk). Dit echtpaar woont te St. Anthonis (Sambeekse Hoek), Den Hoek 16, of wel genaamd De Hooge Heg, welke boerderij Johannes overneemt van zijn ouders.

Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286), 26 dec. 1698, pag. 157-158
Mathijs Wurmerskerken mede gemachtigd door zijn huisvrouw Agnes Charles, verkoopt aan Jan Thonissen en Wendel Peters zijn huisvrouw, een stukje hooiland genaamd het Lijspasken alhier onder de dingbank van Vierlingsbeek, met een eind grenzend aan den Leijgraaff.

Uit dit huwelijk (Lemmen(s)-(van) Vijfeycken):
1.Theodorus Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 19 juni 1679, get. Antonius Jans en Reintien Gerits, Volgt IVa.
2. Petronella Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 9 febr. 1681, get. Martinus Lenarts en Petronella Gerarts, tr. 7 oct. 1706 Mr. Wolterus Driessen(s), Schoolmeester te Sint Anthonis, Volgt IV..
3. Reinera (Reijntje) Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 8 apr. 1682, get. Christianus Gerarts en Lutgardis Peters, overl. Wanroij als Reinera Petri Artz 4 apr. 1748 , tr. als Reinera Jans St.Anthonis 23 nov. 1701 (get. Jacobus Anselmi en Theodoro Jans) Petrus Aarts (Aerts, Arts) (Hermens) , Brouwer te Wanroij, overl. Wanroij als Petrus Arts Hermans , wedn v. Reinera Lemmens, 27 apr. 1758 , Volgt IV..
4. Joannes Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 9 dec. 1684, get. Bartholomeus Arts en Gerarda Peters , overl. Rijkevoort 12 mrt. 1730.

5. Henricus Jans Lemmens, ged. Sint Anthonis 21 oct. 1686, get. Ruffus Tonissen en Maria Peters, tr.1e Jacomina Rovers, tr. 2e Catharina Lemmens (van Merselo bij Venraij) , Volgt IVb .
6. Joanna Jans Lemmens (van den Hoeck), ged. Sint Anthonis 24 oct. 1688, get. Godefridus Willems van Groeningen en Hildegundis Jans van Overloon, dr.v. Joannes Teunnissen (Lemmen(s)) en Wendelina Peter Hendriks (van) Vijfeycken, overl. Boxmeer 28 dec. 1758, tr. (niet in Boxmeer en St. Anthonis gevonden !) Theodorus (Martinus) Hermans (Hermens), verm. ged. St. Anthonis 25 juli 1684, zn.v. Hermanni Linsen en Wendelina Jans Hermens, overl. Boxmeer 20 mrt 1738 als Theodorus Hermans (Bron: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Noord-Brabant, deel I, blz. 76 door Bloys van Treslong Prins ; BHIC). Er zou in Boxmeer een kerkhof kruis zijn met hun namen en overlijdens gegevens, dat ik helaas niet heb kunnen vinden. Het is interessant te noteren dat Joanna Jans Lemmens bij de dopen van haar kinderen of Joanna van den Hoeck of Joanna Jansen(s) wordt genoemd.
. Albertus Jans Lemmens, ged. Sint Anthonis 5 juli 1690 , get. Henricus Reinen en Elisabeth Tonissen, verm. overl. voor 1691 .
8. Albertus Jans(sen) Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 12 junie 1691, get. Joannes Peters Vijfeijcken en Elisabeth Tunnesen, tr. 1e Sambeek 12 nov. 1719 Christine Gerards van Huysselingen (ook als van Osch ),van Sambeekse Hoek. Hieruit takken te Wanroij, die zich Albers en Jans(sen) noemen . (Bron Tineke Willems-Swinkels, Henk van de Weem , Rene Janssen, Hans Hendriks) , Volgt IVc .
9. Nicolaus Jans Lemmens, ged. Sint Anthonis 18 mrt. 1693, get. Antonius Jans (zijn grootvader) en Geararda Kersten, de vrouw van Joannes Vijfeycken, tr.(3e gr.) ald. 9 febr. 1718 Joanna Jans Lemmens, ged. ald. 9 apr. 1695. Hun nazaten gaan zich op een na allen Nielen noemen ! Volgt IVd.
10.Antonius Jans (Lemmens), ged. Sint Anthonis 26 nov. 1696, get. Joannes Dericx en Gerarda Peters. Dat is alles wat wij hebben over hem.
G.W.Ch. Lemmens zei op 21 augustus 2019 om 17:53
De hierboven vermelde Theodorus Jans Lemmens is mijn direct voorvader !!

Gerard Lemmens
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 22 augustus 2019 om 09:29
Ah, wat bijzonder, Gerard. Wat mooi om zo te traceren dat je sporen al zo ver terug gaan naar Sint-Anthonis.
G.W.Ch. Lemmens zei op 22 augustus 2019 om 10:18
Ja Marilou, Leuk he? Maar daar ben ik Cor Verberk uit Oploo, de auteur van - Alle Minse uit Sambeekse Hoek - en de huidige eigenaren van deze boerderij heel danbaar voor, want zij hebben het deels zelf helemaal gerestoreerd, heel prachtig! Ze nodigden ons uit om het te komen zien !! Groetjes, Gerard
Marcel Janssen zei op 8 mei 2020 om 20:10
Leuk! Hier heb ik van circa 1973 tot 1994 gewoond en mijn jeugd doorgebracht. Mijn vader Bernard Janssen heeft het destijds als een krot gekocht en helemaal opnieuw opgebouwd. Mooie mooie tijd met veel dierbare herinneringen.
G.W.Ch. Lemmens zei op 28 mei 2021 om 20:32
Dag Marcel,

En hoe vindt je het dan dat deze boerderij van ca. 1640 tot 1960 eigenaar in de Lemmens familie was.
Eerst vererfde het van vader op zoon maar toen van vader op dochter.

Tot Cor Verberk zijn alle Minse publiceerde wist ik niet dat het de Lemmens stam boerdrij was.
Groeten uit East Sussex waar wij in een 14 e eeuws huis wonen dat wij in 2005 ook helemaal hebben laten (!) restaureren.
Groetjes,

Gerard Lemmens
Colin van der Heijden zei op 14 juli 2022 om 09:19
Hallo,

Tijdens een zoektocht op internet stuit ik op dit verhaal. Mijn grootmoeder Bardoel heeft ook in deze boerderij gewoond en is er volgens mij ook geboren. Een neef van mijn moeder heeft ontzettend veel uitgezocht. De boerderij en het leven in den Hoek komen ook prominent terug in zijn naslagwerk. Ik vroeg me af of er in het boek Alle Minse ook iets over de familie Bardoel staat geschreven. Weet iemand dat? Zo ja, kan iemand me vertellen of en waar ik het boekje kan bestellen?

Een andere vraag over de Heemschuur Oploo. Ik lees dat deze open is iedere zondagmiddag van een even maand. Is dat nog steeds zo? Ik plan graag een bezoekje.

Met vriendelijke groeten Colin van der Heijden (kleinzoon van Petronella Johanna (Anna) Bardoel 1904-1984)
G.W. C. Lemmens zei op 14 juli 2022 om 12:09
Dag Colin,

Helaas is te timing van je vraag niet zo goed voor mij, want ik heb al mijn genealogische boeken verpakt om aan de Heemkundekring Oelbroeck in Sint Teunis (Anthonis) natelaten.
Cor Verberk de gepensioneerde hoofdonderwijzer van Oploo heeft heel veel boeken gepubliceerd over de inwoners van verschillende dorpen, zoals Oploo, Sambeek enz., die allen beginnen met de titel Alle Minse van ....... Ik heb ze bijna allemaal gekocht, mar die zijn nu verpakt !!
Ik ben ook bezig met een Parenteel Lemmens en zal die nakijken voor je op Bardoel. Er is een Theo Bardoel die heel veel heeft uitgewvonden over de familie Bardoel / Pardoel !!
Ben jij ook familie van wijlen Jan van der Heijden uit Geleen, die veel gepubliceerd heeft en ik gekend heb ??

Groetjes,

Gerard
G.W.C. Lemmens zei op 15 juli 2022 om 12:18
Nogmaals Colin,

Mariet van het BHIC probeert ons in email contact te brengen !! Inmiddels heb ik broer en us Joannes en Getrudis gevonden die in Oploo een Henricus en Catharina Bardoul trouwen in ca. 1878 en 1879.
Groet,
Gerard Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 20 juli 2022 om 12:32
Dag Marilou, Helaas heeft deze Colin van der Heijden nog niet contact met mij opgenomen, maar dat moet hij dan zelf weten, nietwaar ?? Inmiddels heb ik in mijn Parenteel Lemmens iets gevonden over een Bardoel die op de Lemmens stamboerderij - Sambeekse Hoek 16 - heeft gewoond !!!

Petronella Jans Lemmens , ged. Sint Anthonis 10 mrt. 1767, waarbij get. Maria Theodori Lemmens en Joanna Knopkens , dr.v. Va., Joannes Derks Lemmen(s) en Petronella Geurts, overl. Rijkevoort 13 mei 1798 , tr. Sambeek 11 mei 1794 ( disp. 3e gr., 26 apr. 1794 van de Vicaris Generaal v.h. Bisdom Roermond) Egbertus (Ebbert) Bardoel , ged. Sint Anthonis 5 jan. 1754, Landbouwer (Bouwman) te Rijkevoort, overl. Oploo 7 apr. 1811 , zn.v. Benedictus Bardoel (tr. S.A. 21 apr.1750) en Wendelina Matthiae Wilberts. Hij tr. 1e Rijkevoort 22 apr. 1787 (niet in Rijkevoort gevonden – Bron Theo de Rijdt) Maria Gijben(Gieben), ged. St. Anthonis 23 dec.1764, overl. Rijkevoort 11 febr. 1793, dr.v. Gerardus Gieben en Petronella van de Voordt. Zij nemen de boerderij van haar vader en gaan daar wonen Den Hoek 16 St. Anthonis van 1817 tot 1820.

Index schepenprotocol Sint Anthonis (7045.10), 9 febr. 1802, pag. 233-234
De gezamenlijk erfgenamen van de weduwe van Gerardus Gieben, met name: Hermanus Gieben, Reinier Gieben, Egbert Bardoel en Joannes Bardoel als voogden over het minderjarig kind van Egbert Bardoel uit huwelijk met Maria Gieben; Jacobus Raijmakers en Mathijs van de Voort als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Gieben en Maria Ingenbleek; verkopen aan Peter Toonen en zijn vrouw, een perceel bouwland genaamd het Hoog Veld, groot circa 5 kleine morgen en grenzend aan de verkopers, Henricus Arts, Matijs van de Voort en de gemeene straat. Verwijzing naar koopvoorwaarden d.d 12.12.1801.

Index schepenprotocol Sint Anthonis (7045.10), 9 febr. 1802, pag. 235-236
De gezamenlijk erfgenamen van de weduwe van Gerardus Gieben, met name: Hermanus Gieben, Reinier Gieben, Egbert Bardoel en Joannes Bardoel als voogden over het minderjarig kind van Egbert Bardoel uit huwelijk met Maria Gieben; Jacobus Raijmakers en Mathijs van de Voort als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Gieben en Maria Ingenbleek; verkopen aan Hendrina Arts, weduwe van Peter Pouwels, een huis, schuur, bakhuis, moeshof en bijbehorend bouw- en weiland, groot circa 2 en ½ kleine morgen en nog een perceel bouwland, genaamd Op den Heikamp, groot circa 2 kleine morgen, grenzend aan de verkopers, Mathijs Zwarts en de weduwe de Kleijne. Verwijzing naar koopvoorwaarden d.d 12.12.1801.
Index schepenprotocol Sint Anthonis (7045.10), 9 febr. 1802, pag. 237-238
De gezamenlijk erfgenamen van de weduwe van Gerardus Gieben, met name: Hermanus Gieben, Reinier Gieben, Egbert Bardoel en Joannes Bardoel als voogden over het minderjarig kind van Egbert Bardoel uit huwelijk met Maria Gieben; Jacobus Raijmakers en Mathijs van de Voort als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Gieben en Maria Ingenbleek; verkopen aan Henricus Arts en zijn vrouw, een perceel weiland, groot circa 2 en ½ kleine morgen, grenzend aan de koper, Mathijs Zwarts, Hermanus Gieben en de heg langs Jacobus van Cuijk. Verwijzing naar koopvoorwaarden d.d. 12.12.1801.

Index schepenprotocol Wanroij (7040.592), 28 dec. 1803, pag.308-318
Op verzoek van Matijs van de Voort gehuwd met Allegonda van Hoenselaar, Peter van de Weij gehuwd met Elisabeth Jans, Jan van Wanroij gehuwd met Jacomina van de Weij, Joannes Bardoel gehuwd met Joanna van de Weij, Hermanus Gieben meerderjarige jongman, Reinier Gieben gehuwd met Francina Dorenbosch, Jacobus Raaijmakers en Bernardus Jeurgens als momb. over de minderjarige kinderen van Jan Gieben en Maria Ingenblik, Egbert Bardoel geass, met P. Reijnen en Jacobus Graat, als momb.over de minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Gieben, nog Jan Derks gehuwd met Joanna Jans, Jan van de Logt gehuwd met Petronel Derks, Henricus Jordens en Christina Derks en nog Dorothea Jans, meerderjarige dochter, allen kinderen en erfgen. van Bertje Cremers uit haar eerste huwelijk met Peter van de Voort en tweede huwelijk met Gerardus van de Weij. In het openbaar te verkopen haef en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 843.3.0.

Index schepenprotocol Wanroij (7040.592), 5 okt. 1803, pag. 344-349
Op verzoek van Matijs van de Voort gehuwd met Allegonda van Hoenselaar, Peter van de Weij gehuwd met Elisabeth Jans, Jan van Wanroij gehuwd met Jacomina van de Weij, Joannes Bardoel gehuwd met Joanna van de Weij, Hermanus Gieben meerderjarige jongman, Reinier Gieben gehuwd met Francina Dorenbosch, Jacobus Raaijmakers als aangetrouwde vader en voogd en Bernardus Jeurgens als momb. over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Gieben en Maria Ingenblik, Egbert Bardoel geass, met P. Reijnen en Jacobus Graat, als momb.over de minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Gieben, nog Jan Derks gehuwd met Joanna Jans, Jan van de Logt gehuwd met Petronel Derks, Henricus Jordens en Christina Derks en nog Dorothea Jans, meerderjarige dochter, allen kinderen en erfgen. van Gerardus van de Weij en Bertje Cremers. In het openbaar te verkopen partij eike bomen. Voor totaalbedrag van f. 607.10.0.


Op verzoek van Matijs van de Voort gehuwd met Allegonda van Hoenselaar, Peter van de Weij gehuwd met Elisabeth Jans, Jan van Wanroij gehuwd met Jacomina van de Weij, Joannes Bardoel gehuwd met Joanna van de Weij, Hermanus Gieben meerderjarige jongman, Reinier Gieben gehuwd met Francina Dorenbosch, Jacobus Raaijmakers en Bernardus Jeurgens als momb. over de minderjarige kinderen van Jan Gieben en Maria Ingenblik, Egbert Bardoel geass, met P. Reijnen en Jacobus Graat, als momb.over de minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Gieben, nog Jan Derks gehuwd met Joanna Jans, Jan van de Logt gehuwd met Petronel Derks, Henricus Jordens en Christina Derks en nog Dorothea Jans, meerderjarige dochter, allen kinderen en erfgen. van Bertje Cremers uit haar eerste huwelijk met Peter van de Voort en tweede huwelijk met Gerardus van de Weij. In het openbaar te verkopen haef en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 843.3.0.

Index schepenprotocol Wanroij (7040.592), 4 apr. 1804, pag. 238-260
Op verzoek van Matijs van de Voort gehuwd met Allegonda van Hoenselaar, Peter van de Weij gehuwd met Elisabeth Jans, Jan van Wanroij gehuwd met Jacomina van de Weij, Joannes Bardoel gehuwd met Joanna van de Weij, Hermanus Gieben meerderjarige jongman, Reinier Gieben gehuwd met Francina Dorenbosch, Jacobus Raaijmakers en Bernardus Jeurgens als momb. over de minderjarige kinderen van Jan Gieben en Maria Ingenblik, Egbert Bardoel geass, met P. Reijnen en Jacobus Graat, als momb. over de minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Gieben, nog Jan Derks gehuwd met Joanna Jans, Jan van de Logt gehuwd met Petronel Derks, Henricus Jordens en Christina Derks en nog Dorothea Jans, meerderjarige dochter, allen kinderen en erfgen. van Bertje Cremers uit haar eerste huwelijk met Peter van de Voort en tweede huwelijk met Gerardus van de Weij. In het openbaar te verkopen haef en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 1110.13.0.

Vredegerecht Boxmeer, 13 jan. 1812, Toegansno. 21, Inventarisno. 1288, Volgno.164, Akte van deliberatie
Barbara Lemmens, weduwe van Egbertus van Wanroij, overleden Oploo 07.04.1811, als moeder van Petronella 21 j., Jan 20 j., Allegonda 17 j. en Johanna 15 j., verklaart dat op haar huis en inboedel een schuld rust van F 4.000 welke nu wordt teruggeëist. Ze vraagt toestemming aan de familieraad om een nieuwe hypotheek van F 4.000 te mogen afsluiten. Familieraad: Abel van Wanroy, bouwman, Boxmeer, als toeziend voogd benoemd 12.09.1811; Petronella van Wanroy, meerderjarige dochter, voornoemd; Martinus van Wanroy, bouwman, broer van wijlen Egbertus, St. Anthonis; Peter van Wanroy en Johannes van Wanroy, bouman; beiden neven te Oploo; Jan Lemmens, bouwman, achterneef van wijlen Egbertus, Oploo; Theodorus Hermans, koperslager, Boxmeer, achterneef van Barbara Lemmens; Gerardus Lemmens, bouwman, Ledeacker, broer van Barbara Lemmens. Toestemming wordt verleend als de rente niet meer dan 5% bedraagt.


Vredegerecht Boxmeer, 1 dec. 1816, Toeg.no. 21, Inv. 1289, volgno. 446
Over Martinus 20 j. en Johanna 19 j., kinderen van Ebbert Bardoel, bouwman, Rijkevoort, en Petronella Lemmens, overleden Rijkevoort 06.05.1797. Familieraad: Abel Aben, Sambeekschen Hoek; Gerardus Lemmens, Ledeacker; Johannes Bardoel, Ledeacker, toeziend voogd; Antoon Poos, Boxmeer; Willem Hammen, St. Anthonis; Jan Dekkers, St. Anthonis, allen bouwlieden.

Uit het 1e huwelijk : (Bron Gerard C. M. Bos ; Genlias ; Geneanet – Theo van der Rijt http://gw0.geneanet.org/bardoul?lang=nl&pz=jesse&nz=neef&ocz=0&alwsurn=yes&m=D&p=maximiliaen&n=bardoul&v=12&t=L&alwsurn=yes&comm=on&rel=on&sosab=10&color=&x=13&y=6)
1. Gerardus Bardoel , ged. Sint Anthonis 20 mei 1787 Den Hoek 12 , overl. ?
2. Joanna Bardoel , ged. Rijkevoort 1 aug. 1788 Den Hoek 12, get. Hermanus Gijben en Wendelina Tijsse.
3. Wilhelmina Bardoel (Pardoul) , ged. Rijkevoort 11 aug. 1789 Den Hoek 12, get. Benedictus Pardoel en Petronilla Gijben, overl. Rijkevoort 22 mrt. 1808, 18 jaar oud.
Uit het 2e huwelijk (Bardoel-Lemmens) :
4. Martinus Bardoel , ged. Rijkevoort 10 jan. 1796 Den Hoek 12 , get. Benedictus Bardoel en Petronilla Gijben, Bouwman, overl. Sambeek 1 febr. 1863, tr. 1e Oploo 25 apr. 1819 Geertrui van den Weijer, ged. Oploo 16 juli 1788 (Watermolenstraat 6, Oploo) , overl. Sambeek 29 mei 1822,dr.v. Willem de Weijer en Wendelina Vink, tr. 2e Sambeek 15 febr. 1824 Johanna Maria Hendriks (Hendrickx), ged. Bakel 18 mei 1790 , overl. Sambeek 30 mrt. 1871, dr.v. Mathijs Hendriks en Henrica Hendrik Rijnders (Janssen),. Zij wonen Den Hoek 16 , Sambeekse Hoek en zie voor hen en hun nakomelingen het recente werk van de Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck – “Sambeeksche Hoek”.
Uit het 2e huwelijk : (Bron Genlias : “Sambeeksche Hoek” ; Willem Nabuurs)
a. Gertruda (Gertrudis) Bardoel, geb. Sambeek 3 aug. 1826, overl. ald. 22 febr. 1890, ongehuwd.
b. Matthijs (Mathias) Bardoel , geb.Sambeek 17 juli 1828, overl. ald. 23 dec. 1889, tr. Mill & St. Hubert 11 apr. 1856 Petronella van Dommelen , geb.St.Hubert 9 febr. 1831, overl. Sambeek 6 dec. 1910, dr.v. Peter van Dommelen en Johanna Kuijpers . Zij erven van zijn ouders 7 okt. 1873 Den Hoek 16 St. Anthonis (Bron: Sambeeksche Hoek -Sint Tunns in Oelbroeck). Petronella van Dommelen heeft ook een Lemmens afstamming en wordt daarom eerder met haar afstammelingen vermeld!
Uit dit huwelijk (Genlias)
b.a. Johanna Maria Bardoel, geb. Sambeek 19 mrt. 1858, overl. ald. 29 nov. 1897, Landbouweres te Sambeek aan de Sambeeksche Hoek, ongehuwd.
b.b. Johanna Bardoel, geb. Sambeek 11 mrt. 1859, overl. ald. 29 jan. 1890, ongehuwd.
b.c. Martinus (Kromme Marte) Bardoel, geb. Sambeek 10 jan. 1861, overl. ald. 21 nov. 1923, Landbouwer te Gemert, later te Sambeek aan de Sambeeksche Hoek, tr.Gemert 8 okt. 1900 Catharina (Cathrien) van den Elzen, geb. Boekel 9 juli 1869,Vroedvrouw, overl. Oploo 5 apr. 1932, dr.v. Johnnes van den Elsen en Petronella Slaats. Ze wonen naast de kerk in Handel/Gemert en hebben daar een café’ en boerderij. In ca.1909 komen ze terug naar DenHoek 16 te wonen.
Uit dit huwelijk :
b.c.a. Marinus Johannes Antonius Bardoel, geb. Gemert 17 febr. 1902, overl. Veghel 7 mei 1969, tr. Oploo 16 juni 1936 Catharina Johanna (Toos) van Stokkum, geb. ’s-Hertogenbosch 4 jan. 1906, overl. Verghel 19 nov. 1993, dr.v. Leonardus Johannes van Stokkum, Rijwielhandelaar, en Cornelia Maria Johanna Burgerhof.

Uit dit huwelijk 3 kinderen : Martinus Antonius (overl. Veghel 3 dg. Oud, 15 mrt. 1938), Cornelia en Marinus Bardoel.
b.c.b. Petronella (Nel) Francina Bardoel, geb. Gemert 31 jan. 1903, overl. Ontario, Canada 12 okt. 1963, tr. Petrus van Berlo, geb. Gemert 19 aug. 1898, zn.v. Lambertus van Berlo, Timmerman, en Mathilda Wilhelmina Jansen. Zij emigrieren naar Canada.(Bron Henk van de Weem)
b.c.c. Petronella Johanna (Hanna) Bardoel, geb. Gemert 6 apr. 1904, overl. Herpen 22 juni 1984, tr. Sambeek 20 uag. 1928 Gerardus Henricus (Gerrit) Leenders, geb. Kekerdom 12 mrt. 1895, overl. Herpen 9 mei 1974, zn.v. Johannes Hendrikus Leenders en Bartholomea Awater. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.
b.c.d. Johannes Petrus Bardoel, geb. Gemert 9 mrt. 1905, overl. ald. 30 mrt. 1905.
b.c.e. Adriana Johanna (Jaan) Bardoel , geb. Gemert 15 dec. 1906, overl. Boxmeer 16 jan. 1952, tr.Sambeek 17 apr. 1928 Gerardus Thomas (Grad) van den Elsen , geb. Gemert 18 okt. 1901, overl. Boxmeer/ St. Anthonis bejaardencentrum 20 jan. 1993, zn.v. Antonius van den Elsen en Maria Johanna Verhofstad. Zij gaan 8 aug. 1930 gaan op Den Hoek 16 wonen. Uit dit huwelijk; Martien van den Elzen tr. Anneke Gommers en wonen in Belgie, Annie van den Elzen tr. Udo de Jong, Corrie van den Elzen tr. Jan Toonen en emigreren naar Canada. Dan wordt Den Hoek 16 buiten de familie verkocht 7 mrt. 1932 aan Bert Peters van Den Hoek 3.
b.c.f. Johannes Josephus (Johan) Bardoel, geb. Gemert 22 mrt. 1908, overl. Ontario, Canada 23 mrt. 1972, tr.26 juni 1934 Hendrika ( Drika) Verstraaten, geb.. Bergen (Lb.) 1906, dr.v. Willem Verstraaten (geb. Groeningen 4 apr. 1870) en Hendrina Reinders. Zij woonden Lepelstraat 14 te St. Anthonis en emigreren van daar in 1952 naar Canada. Uit dit huwelijk : Martinus, Hendriena, Wilhelmina, Gerardus, Hendrina, Peter , Johanna en Gerarda Bardoel. (Bron Henk van den Weem)
b.c.g. Jacoba Johanna (Jans) Bardoel, geb. Sambeek 27 juni 1909, overl. Helmond 2 okt.1993, tr. Gemert 1936 Theodorus Henricus Franciscus (The)o Jonkers , geb. Gemert 20 dec. 1909, overl. Deurne 7 mrt. 1985, begr. Gemert 19 mrt. 1985, zn.v. Hubertus Jonkers en Theodra Elisabeth Vogels. Uit dit huwelijk : Hubertus en Catharina Jonkers.
b.c.h. Petronella Marie (Marie) Bardoel, geb. Sambeek 8 sept. 1910,overl. Geldrop 7 mrt. 1986, tr. Ommel 14 sept. 1938 Mathias (Mathieu) (Theu) Bos, geb. Gemert 9 febr. 1905, overl. ald. 5 juni 1981, zn.v. Johannes Hendrikus Bos, Kleermaker en Johanna van den Elzen.Uit dit huwelijk 7 kinderen.
b.d. Hendrika (Drika) Bardoel , geb. Sambeek 4 apr. 1862, overl. St. Anthonis 8 mei 1943, ongehuwd.
b.e. Petrus Bardoel , geb. Sambeek 22 juni 1863, overl. ald. 3 febr. 1910, ongehuwd.
b.f. Maria Adriana Bardoel, geb. Sambeek 19 nov. 1864, overl. ald. 29 sept. 1884, ongehuwd
b.g. Petronella (Nel) Bardoel, geb. Sambeek 2 juni 1866, overl. ald. 1 mei 1927, ongehuwd. Nel liep mank waarschijnlijk door een heupafwijking misschien onstaan bij de geboorte ?
b.h. Maria Antonia Bardoel, geb. Sambeek 27 sept. 1867, overl. Sambeek 22 apr. 1879.
b.i. N.N. (zoon) Bardoel, geb. en overl. Sambeek 14 jan. 1869.
b.j. Egberta (Bertha) Bardoel, geb. Sambeek 2 okt. 1871, overl. St. Anthonis 22 mei 1961, tr. Sambeek 26 apr. 1902 Johannes Jacobus Thijssen, geb. Haps 20 sept. 1873, overl. Sambeek 3 mrt. 1909, zn.v. Jacobus Thijssen en Johanna Hurkens. Zij bewonen Den Hoek 12 van 1902-1919.
b.k. Gerardus Antonius Bardoel, geb. Sambeek 13 juni 1873, overl. ald. 15 mei 1880.
b.l. Mathijs (Ties) Bardoel, geb. Sambeek 18 febr. 1876, overl. St. Anthonis 1 nov. 1933.
b.m. Gertruda Bardoel , geb. Sambeek, overl. ald. 22 febr. 1890.
c. Egbertus Bardoel, geb. Sambeek 5 mrt. 1831, overl. Oploo 27 mrt. 1901, tr. Oploo 16 apr. 1864 Maria van den Oever, geb. Beek en Donk 2 dec. 1828, overl. Oploo 30 dec. 1878, dr.v. Nicolaas van den Oever en Maria van Boor(d)t.
Zij wonen Grotestraat 3 (verdwenen, thans van Steenhuisstraat 65) dit pand was eerst een schaapskooi horende bij de boerderij Grotestraat 1 (stamhuis fam van den Oever). Hier werd een woonhuis voorgebouwd. Zoon Martinus wordt de volgende hoofdbewoner, in 1926 sterft hij waarna zijn vrouw met haar zonen naar de Grotestraat 18 vertrekt en vervolgens in 1937 een nieuw huis bouwen aan de Grotestraat 35. Het oude huis wordt tot 1965 bewoond door de fam Selten Jilesen, waarna het afgebroken wordt.( Bron: Alle Minse van Oploo; Jan van den Oever)
Uit dit huwelijk : (Genlias)
c.a. Martinus Bardoel, geb. Oploo 8 sept. 1865, overl. Oploo 22 febr. 1926, tr. Oploo 27 apr. 1907 Jacoba Hendriks, geb. Overloon 9 mrt. 1883, overl. ald. 8 febr. 1961, dr.v. Willem Hendriks en Johanna Verstegen. Uit dit huwelijk 8 kinderen te Oploo.
c.b. Johannes Nicolaas Bardoel, geb. Oploo 9 sept. 1866, overl. Oploo 4 dec. 1866.
c.c. Johannes Maria Bardoel , geb. Oploo 2 okt. 1867 , overl. Oploo 30 okt. 1867.
c.d. Johanna Maria Bardoel , ged.Oploo 3 dec. 1868, overl. Boxmeer 8 jan. 1933, tr. Boxmeer 26 nov. 1907 Arnoldus Jilesen , geb. Beugen 9 juli 1863, overl. Beugen 23 apr. 1921, zn.v. Martinus Jilesen en Anna Catharina Klaassen.
c.e. Joanna (Hanneke) Bardoel, geb. Oploo 13 febr. 1871, overl. Beek en Donk 22 mei 1948, Pastoorsmeid.
d. Peter (Petrus) Bardoel , geb. Sambeek 22 juni 1834 , overl. ald. 13 nov. 1887, tr. Mill & St. Hubert 3 apr. 1875 Johanna Catharina van den Hof , geb. Mill & St. Hubert 3 sept. 1840 , overl. Sambeek 1 juli 1883,dr.v. Johannes van den Hof en Maria Weemen (van de Weem). Dit echtpaar gaat in het ouderlijkhuis, Den Hoek 16 wonen tot 1873, wanneer hij op 7 okt. 1873 in de nalatenschap van zijn ouders de bouwhoeve aan de Brugstraat 16 te Oploo erft.
Uit dit huwelijk : (Genlias)
d.a..Martinus (Kleine Marten) Bardoel , geb. Sambeek 25 juni 1876, Landbouwer, overl. Sambeek 10 juni 1944,tr. Mill en St. Hubert 22 apr. 1902 Petronella Schraven , geb. Mill en St. Hubert 29 Juni 1877, + ald. 25 febr. 1920, dr.v. Martinus Schraven en Anna Kuijpers.
Uit dit huwelijk : (Bron Zwiebel Familie web site; http://www.hoovenweb.nl/cornelisvandenhoven1735.html )
d.a.a. Petrus Martinus Bardoel , geb. Sambeek 3 febr. 1903
d.a.b. Martinus Egbertus Bardoel, geb. Sambeek 9 jan. 1904, overl. Oploo 13 okt. 1975, tr. N.N. Hieruit 6 kinderen.
d.a.c. Anna Johanna Catharina Bardoel, geb. Mill 29 apr.1905, overl. Oploo 16 aug. 1974, tr. Egbertus Antonius Peters, geb. 13 juli 1908, overl. Stevensbeek 22 sept. 1987.
d.a.d. Johannes Karolus Bardoel, geb. Mill 18 juni 1906, overl. aMill en St. Hubert 26 sept. 1908
d.a.e. Catharina Maria (Maria Sylvia) Bardoel , geb. Mill 27 apr. 1908 , overl. Schijndel 15 sept. 1938, begr. Wijbosch.
d.a.f. Petrus Johannes Bardoel, geb. Mill 21 June 1910, overl. Boxmeer 16 okt. 1973, tr. N.N. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
d.a.g. Adriana Antonia Maria Bardoel , geb.Sambeek 1911
d.d.h. Johanna Victoria Antonia Bardoel, geb. Sambeek 1912
d.a.i. N.N. Bardoel, geb en + Sambeek 1913.
d.a.j. N.N. Bardoel, geb. en overl. Sambeek 1915.
d.b. Johanna Maria Bardoel , geb. Sambeek 2 sept. 1877, overl. Boxmeer 2 juni 1959, tr. Oeffelt 13 apr. 1910 Martinus Adrianus van Hoogstraten , geb. Gemert 22 mrt. 1879, overl. St. Anthonis 10 mrt. 1953, zn.v. Jozephus van Hoogstraten en Elisabeth van den Hoven.
d.c. Johanna Gertruda Bardoel, geb. Sambeek 17 mrt. 1879, overl. ald. 21 mrt. 1879.
d.d. N.N. Bardoel, geb. en overl. Sambeek 24 okt. 1880.
d.e. Johannes Bardoel , geb. Sambeek 21 apr. 1883, overl.ald. 11 sept. 1883 .
e.Johannes Bardoel, geb. Sambeek 28 sept. 1835, overl. ald. 14 okt. 1835.
f. Hendrikus Bardoel , geb. Sambeek 26 dec. 1836, overl. Sambeek 3 apr. 1906, tr. Oploo 30 apr. 1886 Margaretha Arts , geb. Sambeek ca. 1852 , overl. Oploo 25 juni 1906, dr.v. Arnoldus Arts en Gertruda Aben.
5. Joanna Bardoel (Bardoul ), ged. Rijkevoort 19 apr. 1798, get. Joannes Bardoel en Petronilla Geurts, opgegroeid Den Hoek 12, overl. Oploo 22 nov. 1829 , tr. Sint Anthonis 15 febr. 1818 Mathias (Mathijs) Frans(s)en, geb. St. Anthonis 21 jan. 1792, Landbouwer en Herbergier, overl. Oploo 14 mrt. 1854, zn.v. Gerardus Fransen en Joanna Thijssen . Hij tr. 2e Oploo 15 jan. 1835 Gertrudis Geurts, geb. Mill 17 mei 1805, overl. Oploo 16 mei 1870, dr.v. Gerardus Geurts en Hendrina Willems. Zij wonen Grotestraat 18 en later Watermolenstraat 13, Oploo
Uit dit huwelijk o.a. : (Bron Genlias)
a. Gerardus Fransen, geb.Oploo 6 jan. 1819, opgegroeid Grotestraat 18 te Oploo, overl. Oploo 29 dec. 1885, tr. Oploo 8 febr. 1851 Henrica van Gerwen, geb. Broekstraat 6 Oploo 19 febr. 1826, dr.v. Adrianus van Gerwen en Anna Maria van den Kerkhof, die dan gaan wonen Deurnseweg 14, Oploo.
Uit dit huwelijk :
d.a. Johannes Fransen, geb. Oploo 15 mei 1853, overl. Oploo 10 apr. 1897, tr. Oploo, St. Anthonis en Ledeacker 10 apr. 1880 Regina van den Hork, geb. (Steenakker 1 ) St. Anthonis 13 nov. 1853, overl. ald. 14 okt. 1896, dr.v. Hendrikus van den Hork en Maria van den Boogaard. Zij wonen Driehoek 6, Oploo. (Alle Minse van Oploo deel 2)
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron: Genlias : Alle Minse v. Oploo deel 2)
d.c.a. Gerardus Fransen, geb. (Driehoek 6), Oploo 4 juli 1881, overl. ald.17 apr. 1901, ongehuwd.
d.c.b. Maria Fransen, geb. (Driehoek 6), Oploo 24 nov. 1882, tr. Oploo 21 apr. 1906 Peter Johannes Hofmans, geb. Overloon, zn.v. Jan Hofmans en Johanna Zwarts.
d.c.c. Hendrikus Fransen, geb. (Driehoek 6), Oploo 15 aug. 1884, overl. Oploo, St. Anthonis en Ledeacker 14 juni 1901 .
d.c.d. Adrianus Fransen, geb. Oploo 31 okt. 1885 (Driehoek 6), tr. Mill en St. Hubert 26 apr. 1915 Johanna van Tienen , geb. Mill en St. Hubert 28 nov. 1886, dr.v. Gerardus van Tienen en Theodora Raaijmakers. Zij wonen Deurnseweg 14, Oploo
Uit dit huwelijk : (Bron: Alle Minse v. Oploo deel 2; Aad Edelbroek e.a. Van Keijsteren schrijft geschiedenis))
d.c.d.a. Richard Fransen , geb. Sint Hubert 1 apr. 1916, tr. Rijkevoort 18 mei 1954 Marietje Verlienden, geb. Rijkevoort 12 juni 1920, dr.v. Antoon Verlienden en Hubertha van Rooij. Uit dit huwelijk worden geboren Betsy, Adrie, Sjannie en Antoon Verlienden.
d.c.d.b. Theo Fransen , geb. St. Hubert 18 juni 1918, tr. Nellie Linders .
d.c.d.c. Dora Fransen , geb. Oploo 8 mrt. 1920, tr. Jan Lamers .
d.c.d.d. Anna Fransen , geb. Oploo 9 mei 1922, tr. They Verlinden .
d.c.d.e. Henricus Gerardus Josephus (Harrie) Fransen , geb. Oploo 21 nov. 1924, tr. Oploo, St. Anthonis en Ledeacker 24 mei 1956 Tercita Anglina Maria (Trees) van Keijsteren, geb. Overloon 8 jan. 1934, dr.v. Petrus Gerardus Johannes van Keijsteren en Theodora Hendrika Bernards. Uit dit huwelijk 5 kinderen te Oploo.
d.c.e. N.N. Fransen, geb. en overl. (Driehoek 6), Oploo10 febr. 1887.
d.c.f. Hendrika Maria Fransen, geb. (Driehoek 6), Oploo 3 apr. 1888, overl. Oploo 24 dec. 1888.
d.c.g. Martinus Fransen , geb. (Driehoek 6), Oploo 24 mrt. 1890, overl. Oploo 10 juli 1890.
d.c.h. Johannes Martinus Fransen, geb. (Driehoek 6), Oploo 17 sept. 1891, overl. Oploo 14 apr. 1892 .
d.c.i. Johannes Martinus Fransen, geb. (Driehoek 6), Oploo 23 aug. 1893 , overl. Sambeek 24 apr. 1917, ongehuwd.
d.c.j. Hendrikus (Handrie) Fransen , geb. (Driehoek 6), Oploo 23 mrt. 1895, overl. 28 aug. 1971, tr. Oploo 3 mei 1923 Gerarda Raaijmakers, geb. (Brugstraat 10) Oploo 21 mrt. 1898, overl. 8 mrt. 1993,dr.v. Jacobus Raaijmakers en Petronella van Gemert. Zij wonen eerst Brugstraat 3 en na 1961 aan de Delftlaan St. Anthonis.
Uit dit huwelijk : (Bron Alle Minse v. Oploo deel 1)
d.c.j.a. Jan Fransen, geb. Brugstraat 3 Oploo 16 juli 1932, tr. Anny Centen .
d.c.j.b. Nelly Fransen, geb. Brugstraat 3 Oploo 9 jan. 1934, tr. Hendrik Cornelissen en vertr. naar Belgie.
j.c.j.c. Harrie Fransen, geb. Brugstraat 3 Oploo 9 febr. 1935, tr. Annie Nillessen. Zij nemen de boerderij aan de Brugstraat 3 Oploo over., maar verkopen die in 1968 en gaan dan in St. Anthonis wonen.
j.c.j.d. Coby Fransen, geb. Brusgtraat 3 Oploo 2 apr. 1937, tr. Wim van Osch.
j.c.j.e. Maria Fransen, geb. Brugstraat 3 Oploo 17 febr. 1939, overl. ongehuwd ald. 28 de. 1952.
j.c.j.f. Riky Fransen, geb. Brustraat 3 Oploo 23 jan. 1942, tr. Marinus Jans.
d.b. Antonius Fransen , geb. Broekstraat 6 Oploo 16 jan. 1855, overl. ongehuwd Oploo 12 febr. 1906.
d.c. N.N. Fransen , geb en overl. Oploo 19 mrt. 1856, levenloze dochter. d.c. Mathijs Fransen, geb.Oploo 6 mrt. 1857, overl. Oploo 26 mrt. 1857.
d.c. Antonia Fransen, geb. Oploo ? , overl. Oploo/Boxmeer 1 nov. 1860.
d.d. Mathijs (Ties) Fransen, geb. Deurnseweg 14 Oploo 20 juni 1859, overl. Oploo 23 okt. 1929, tr. Boekel 10 mei 1895 Geertruida (Gertruij) Habraken, geb. Boekel 2 dec. 1866, overl. Oploo 10 juli 1942, dr.v. Johannes Wilhelmus Habraken en Johanna Maria Schopmans.
Uit dit huwelijk :
d.b.a. Gerarda Fransen , geb. Deurnseweg 13 Oploo 22 febr. 1896, tr. Peter Johannes Wientjes .
d.b.b.Wilhelmus Hendrikus Fransen , geb. Deurneseweg 13 Oploo 17 mei 1897, overl. ald. 21 mei 1903.
d.b.c.Hendrika Fransen , geb. Deurnseweg 13 Oploo 8 dec. 1898, tr. Hendricus van de Weijer .
d.b.d.Francisca Fransen, geb. Deurnseweg 13 Oploo 1 dec. 1900, overl. Oploo 28 okt. 1902.
d.b.e. Martinus Jozephus Fransen , geb. Deurnseweg 13 Oploo 17 mrt. 1902, overl. Oploo 25 juli 1902.
d.b.f. Willem Fransen, geb. Deurnseweg 13 Oploo 24 dec. 1903 , overl. Oploo 15 okt. 1905.
d.b.g. Maria (Miet) Fransen , geb. Deurnseweg 13 Oploo 29 juli 1907, overl. ald. 9 mei 1979, tr. Oploo 26 okt./28okt. 1937 Alphons van Mil , geb. Overloon 27 mei 1905, overl. Oploo 17 nov. 1980, zn.v. Lambertus van Mil en Geertruda Goemans.Zij wonen Deurnseweg 13 Oploo waar hun 8 kinderen geboren worden – Antonius Lambertus, Bert, Lev. Kindje, Truus, Thea, Riek, Gerrit en Maria van Mill.
d.b.h. Antoon (Tiesken Ton) Fransen, geb. Deurnseweg 13 Oploo 11 aug. 1910, Hij rijdt de Koets, overl. ongehuwd ald. 11 aug. 1937.
d.e. Antonia Fransen , geb. Deurnseweg 14 Oploo 28 juli 1859, overl. ald. 1 nov. 1860.
d.f. Antonia Fransen, geb. Deurnseweg 14 Oploo 27 juli 1863, overl. Oploo 29 mrt. 1926, tr. Oploo 4 mei 1901 Theodorus Johannes Dammers , geb. Wanroij 16 dec. 1871, overl. Oploo 15 jan. 1907, zn.v. Johannes Dammers en Maria Geene. Zij wonen eerst Driehoek 6, Grotestraat 12a en vervolgens Vloetweg 14 Oploo. Zij tr. 2e Oploo 23 nov. 1907 Wilhelmus van de Koevering (Coevering), geb. St. Michiels-Gestel 10 febr. 1865, overl. Oploo 6 jan. 1930, zn.v. Gerardus van de Coevering en Maria van der Meijden.
Uit het 1e huwelijk o.a.:
d.e.a. Maria Hendrika Dammers , geb. Oploo 29 aug. 1903, overl. Oploo 27 apr. 1905.
d.g. Willem Fransen , geb. Oploo 28 juli 1868, overl. Oploo 7 okt. 1906, tr. Venraij 22 apr. 1898 Johanna Hendrina Arts, geb. Venraij 7 febr. 1866, dr.v. Jan Arts en Hermina Franciska Goemans .Dit huwelijk was kinderloos.
b.Egbertus Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 15 apr. 1820, Bakker , overl. Oploo 14 okt.1881, tr. 1e Horssen 29 aug. 1845 Dorothea (Theodora) Maria van den Hoogen, geb. Horssen 28 juli 1825, overl. Oploo 3 mei 1859, dr. v. Wouter van den Hoogen en Bernardina Sengers, tr 2e Oploo 7 aug. 1862 Allegondis Hammen, geb. Wanroij 18 jan. 1806, overl. Oploo 21 nov. 1863, dr.v. Henricus Jordens Hammen en Christina Derks. Zij was wede. v. Cornelis Wientjes en Henricus van de Weijenberg. Zij wonen Grotestraat 11 Oploo. Hij tr. 3e Oploo 9 okt. 1876 Maria Kremers (Cremers), geb. Mill 23 juni 1826, overl. Beugen en Rijkevoort 24 sept. 1907, dr.v. Thomas Kremers (Cremers) en Petronella Maassen. Zij was wede v. Martinus Jans Rat.
Uit het 1e huwelijk : (Bron Alle Minse v. Oploo deel 4)
b.a. Johanna Fransen , geb. Grotestraat 16 Oploo 27 sept. 1846, overl. ald. ongehuwd 1 mei 1864.
b.b. Johannes Hendrikus Fransen , geb. Grotestraat 16 Oploo 13 jan. 1848.
b.c. Cornelis Fransen , geb. Grotestraat 16 Oploo 8 juli 1849.
b.d. Gerardus Fransen, geb. Grotestraat 16 Oploo 29 nov. 1850, tr. Jacoba van Abel
b.e. Petrus Fransen , geb. Grotestraat 16 Oploo 27 febr. 1853 .
b.f. Maria Bernardina Fransen , geb. Grotestraat 16 Oploo 31 juli 1857, overl. ald. 19 mrt. 1868
c. Peter Fransen, geb.23 mei 1821 Grotestraat 18 , overl. Oploo 10 juli 1821.
d. Mathijs (Mathias) Fransen , geb. Oploo 23 mei 1821 Grotestraat 18, overl.Oploo 9 nov. 1821.
e. Peter Fransen, geb. Oploo 12 sept. 1805 Grotestraat 18, overl. Oploo 30 nov. 1893, Landbouwer op Grotestraat 18 Oploo, tr. Boxmeer 5 juni 1855 Maria Olijslagers (Olieslagers), geb. Boxmeer 2 juli 1833, overl. Oploo 6 okt. 1904, dr.v. Theodorus Olieslagers en Gertruij Ar(d)ts.
Uit dit huwelijk o.a. : (Bron: Alle Minse v. Oploo deel 4 )
e.a. Johanna (Han) Maria Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 22 mrt. 1856, vertr. 1905 met haar broer Arnoldus naar Grotestraat 11 te Oploo, overl. Venraij 10 mrt. 1932, ongehuwd.
e.b. Mathijs Peter Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 4 juli 1857 , overl. Ofploo 28 mrt. 1919, tr. Oploo 12 mei 1888 Catharina Huijbers , geb.Brugstraat 3 Oploo 13 apr. 1864, overl. Oploo 16 nov. 1923, dr.v. Martinus Huijbers en Wilhelmina Martens . Zij wonen eerst Grotestraat 11 daarna Koolberg 3 en dan Grotestraat 16 te Oploo.
Uit dit huwelijk :
f.b.a. N.N. Fransen , geb. en overl. Oploo 9 okt. 1889 levenloze dochter.
f.b.b. Wilhelmina (Mina) Fransen, geb. Koolberg 3 Oploo 1 nov. 1890, tr. Martinus Hurkens .
f.b.c. Maria (Marie) Fransen , geb. Koolberg 3 Oploo 12 febr. 1893, overl. ongehuwd Beugen 22 jan. 1983.
f.b.d. Petrus (Piet) Martinus Fransen , geb. Koolberg 3 Oploo 28 sept. 1894, tr. Marie van den Bogaard.
f.b.e. Sjef Fransen , geb. Oploo 18 mrt. 1897, tr. Bertha van Sambeek .
f.b.f. Hanneke Fransen geb. Oploo 21 juni 1898, overl. ongehuwd Oploo 16 jan. 1989.
f.b.g. Marinus (Mies) Fransen , geb. Oploo 7 mei 1901, vertr. 28 apr. 1924 naar Belgie, Herstal.
f.b.h. Gertruda (Truus) Fransen , geb. Oploo, overl. ongehuwd Kerkdriel 8 sept. 1969.
f.b.i. Arnoldus (Nol) Fransen , geb. Oploo 1 mei 1904, tr. Maria Catharina Wagelmans .
f.b.j. Hendrika (Drika) Fransen geb. Oploo 3 jan. 1907, tr. Henricus van Overbeek .
f.b.k. Antonius Josephus Fransen, geb. Oploo 25 mrt. 1909, overl. Oploo 31 mei 1909.
e.c. Arnoldus (Nol) Gerardus Fransen , geb. Grotestraat 18 Oploo 19 sept. 1858, vertr. met zijn zus Johanna 22 mrt. 1905 naar Grotestraat 11 Oploo, en vertr. 30 apr. 1930 naar Grotestraat 17. Hij vertr. 1941 naar het zustershuis in St. Anthonis alwaar hij overl. 25 sept. 1945.
e.d. Theobaldus Petrus Fransen , geb. Grotestraat 18 Oploo 18 juni 1860, tr. Susanna van Nunen.
e.e. Gerardus Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 6 mrt. 1862, overl. Oploo 9 sept. 1862.
e.f. Gerardus Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 29 mrt. 1866, overl. Oploo 9 jan. 1921, tr. Oploo 29 apr. 1895 Maria Catharina Brouwers, geb. Oploo (Deken Schmerlingstraat 1) 25 febr. 1874, dr.v. Hendrikus Brouwers en Hendrika Rutten . Zij wonen Grotestraat 11 te Oploo.
Uit dit huwelijk : (Bron : Alle Minse v. Oploo deel 4)
e.f.a. Petrus Henricus Fransen, geb. Oploo 20 jan. 1896, overl. ald. 12 febr. 1896.
e.f.b. Petrus Henricus Fransen, geb. Oploo 23 juli 1897, emigreerd als vrijgezel naar Little Chute , WI, USA.
e.f.c. Hendrika (Drika) Fransen , geb. Oploo 23 sept. 1898, overl. ald. Ongehuwd 23 mrt. 1985.
e.f.d. Hendrikus Petrus Fransen, ged. Oploo 8 apr.1900, overl.ald. 21 okt.1902.
e.f.e. Martinus (Tien) Fransen, geb. Oploo 1 juli 1901, overl. ald. 14 okt. 1959, tr. Oploo 8 mei 1928 Hendrika (Drika)van der Cruijsen ,geb. Rijkevoort 19 mrt. 1905, opgegroeid Brugstraat 14 te Oploo, overl. Oploo 21 mei 1987, dr.v. Martinus van der Cruijsen en Jacoba van den Hoven. Zij wonen Grotestraat 11 te Oploo maar na het overlijden van Tien Fransen gaat zijn vrouw en kinderen tijdelijk inwonen bij de familie Siebers aan de Deken Schmerlingstraat 30 en daarna in de nieuwbouw Vloetweg 11 Oploo.
Uit dit huwelijk : (bron Alle Minse v. Oploo deel 4)
e.f.e.a. Gerrit Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 16 febr. 1929, tr. Adriana van den Braken.
e.f.e.b. Martien Fransen,, geb. (Grotestraat11) Oploo 26 jan. 1932, tr. Jaan Pennings
e.f.e.c. Maria Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 2 febr. 1934, tr. Leo Mulders
e.f.e.d. Coby Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 15 dec.1935, tr. Frans Jansen .
e.f.e.e.Petronella (Nelly) Fransen, geb. (Grotestraat11) Oploo 12 okt. 1937. Zij is Kosteres in de H. Matthias kerk te Oploo.Zij vertr. mrt. 2008 naar Rondsel 25.
e.f.e.f.Jacoba (Joke) Fransen, geb. (Grotestraat11) Oploo 28 jan. 1940, tr. Ed Verhuls.
e.f.e.g.Johannes (Hans) Fransen, geb. (Grotestraat11) Oploo 22 dec. 1941, overl. ald. 15 mrt. 1942.
e.f.e.h.Johannes (Hans) Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo25 aug. 1943, tr. Riet Timmers .
e.f.f. Joseph Bernardus Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 14 okt. 1902, overl. ald. 22 nov. 1902.
e.f.g. Harry Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 23 apr. 1904, tr. Henrica Elisabeth Strijbosch.
e.f.h. Sjef Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 25 aug. 1905, Timmerman, overl. Blerick 6 juli 1974, tr. Oploo 2 sept. 1941 Johanna Alsters, geb. Blerick 21 juli 1905, Onderwijzeres, overl. Blerick 6 apr. 1976.Uit dit huwelijk worden geboren Gerry, Margo, Marijke en Elly Fransen, welke vertr. 1956 naar Blerick.
e.f.i.Maria Hendrica Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 26 apr. 1908, overl. ald. 10 febr. 1911 .
e.f.j.Antoon Fransen , geb. (Grotestraat11) Oploo 4 apr. 1910, tr. Maria Petronella Verhaag .
e.f.k.Johannes Arnoldus Fransen, geb. (Grotestraat11) Oploo 14 jan. 1912, overl. ald. 27 dec. 1912.
e.f.l.Johannes Arnoldus Fransen, geb. (Grotestraat11) Oploo 17 juni 1914, overl. ald. 1 febr. 1915.
e.g. Maria Gertruda Fransen , geb. Grotestraat 18 Oploo 20 nov. 1867, overl 30 dec. 1868.
e.h. Maria Gertruda Fransen , geb. Grotestraat 18 Oploo 19 sept. 1869, overl. Oploo 17 juli 1876.
e.j. Wilhelmus Josephus Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 8 mrt. 1871, tr. Johanna Cornelia van Eindhoven .
f. Johanna Fransen , geb. 3 sept. 1827, overl. Oploo 25 mrt. 1832
g. Willem (Wilhelmus) Fransen, geb. Oploo 11 okt. 1828, overl. Mill & St.Hubert 2 mrt. 1864 , tr. Mill en St. Hubert 15 okt. 1861 Maria Teunissen, geb. Beugen en Rijkevoort 4 dec. 1836, overl. Mill en Sint Hubert 14 mrt. 1885, dr.v. Francis Teunissen en Maria van den Hoogen . Bij hun overlijden is de “Millse” achternaam , Franssen met twee ss’en geadopteerd! Dit huwelijk is verm. kinderloos.
Uit zijn 2e huwelijk : Bron: Alle Minse v. Oploo deel 4)
h.Johanna Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 17 juni 1835, overl. Beers 18 jan. 1858, tr. Beers Jan (Johannes) Kusters,
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Genlias)
i.a. Wilhelmina Kusters, geb. Beers, tr. Beers 7 mei 1888 Jacobus Hubertus Maessen, geb. Maasniel, zn.v. Johannes Hubertus Maessen en Petronella Crouwers.
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Genlias)
i.a.a. Petronella Johanna Maessen , geb. Sambeek ,overl. Boxmeer 29 okt. 1945, tr. Sambeek 9 juni 1914 Hendrikus Cornelis Havens, geb. Haps, overl. Boekel / Sambeek 12 mei 1940, zn.v. Jacobus Hubertus Havens en Wilhelmina Hendrika Thijssen. Uit dit huwelijk o.a. Henrica Huberta Havens en Johannes Petrus Havens .
i.b. Maria Kusters , geb. Beers 11 jan. 1858, overl. ald. 20 jan. 1858.
i. Johannes Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 1 aug. 1836, overl. ald. 6 aug. 1836.
j.Leonardus Fransen, geb.en overl. Grotestraat 18 Oploo 18 apr. 1837.
k Leonardus Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 18 juni 1838 , overl. ald. ongehuwd 22 juni 1907.
l. Maria Fransen, geb. Grotestraat 18 Oploo 18 sept.1839, overl. ald. 22 jan. 1845.
m. Henrica Fransen , geb. Grotestraat 18 Oploo 13 aug. 1844, overl. ald. 2 nov. 1847.

Groetjes uit een heet East Sussex,

Gerard Lemmens
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 21 juli 2022 om 21:48
Dag Gerard, het kan vaak verschillende redenen hebben waarom mensen nog niet hebben gereageerd - en soms duurt het ook wat langer. En wat een mooie vondst over Bardoel die op de Lemmens stamboerderij heeft gewoond. Interessante informatie hoor, ik kan me voorstellen dat dat je hart als onderzoeker een sprongetje laat maken!
Colin van der Heijden zei op 23 juli 2022 om 00:17
Beste Gerard,

Helaas was ik i.v.m. werk en privé niet in de gelegenheid om in alle rust eerder te reageren. Ik heb de e-mail ontvangen met jouw gegevens dus zal daarop binnenkort uitgebreider reageren, wanneer kan ik nog niet precies zeggen.

Met vriendelijke groet,

Colin van der Heijden
G.W.C. Lemmens zei op 23 juli 2022 om 12:28
Ik wacht rustig af Colin !
Groet,

Gerard
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 14 oktober 2022 om 11:46
Maar Colin,
Inmiddels (je laatse bericht is van 23 Juli !!) heb ik dit voor je gevonden !! De Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck heeft in 2011 een boek gepubliceerd - Sambeeksche Hoek , waar op blz. 99 en volgende blz en vijf generaties Bardoel worden besproken . De laatse Lemmens bewoner was Petronella Jans Lemmens . die met Egbertus Bardoel trouwde, waaruit o.a. Mathijs Bardoel (1828-1889), die met Petronella van Dommelen trouwt, welke dan weer eigenaar worden van deze prachtige boerdrij !!
Ik denk dat dit boek nog te koop is bij de Heemkundekring, maar je moet met die boeken snel zijn !!!

Als je met aankopen van boeken net zo snel bent als het antwooren van berichten loop je de plank mis mijnsinziens, Colin !!

Groetjes,

Gerard
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 14 oktober 2022 om 11:52
Hallo Marcel,

Jij wordt in het hierbovenaangehaalde boek van de Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroek ook vermeld - geb. Delft 22 mrt. 1971 en wonend in Den Bosch saneb net je oudere zus en broer!!

Groet, Gerard
Colin van der Heijden zei op 14 oktober 2022 om 23:37
Beste Gerard,

Veel dank voor deze mooie tip. Ik zal de Heemkundekring Sint Tunnis zeker benaderen met als doel een boek te bemachtigen. Ik hoop dat het lukt!

Op 23 juli heb ik weliswaar mijn laatste bericht op dit forum geplaatst maar ik zie onze uitvoerige e-mailuitwissing in september als laatste contact.

Nogmaals dank, met vriendelijke groet Colin
Marcel zei op 14 oktober 2022 om 23:54
Hallo Gerard, ja dat weet ik, wij hebben destijds dit boek gekocht. Wat misschien ook leuk is, is dat wij een panorama zwartwit foto van eind jaren 70 hebben vanaf de weg met de hele boerderij er op toen mijn vader het helemaal opgeknapt heeft, en toen mijn ouders het in juli 1994 verkocht hebben, hebben we alle vertrekken van de boerderij gefilmd. Ik heb die film digitaal. Volgens mij zelfs ergens op YouTube staan...

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen