skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

De van der Hagens op Borchmolendijk 30

Cornelis Jacobus van der Hagen huwde in 1737 met Catharina Vlijminx. Zij was de dochter van Jacobus Vlijminx en Maria Gruijters. Het gezin woonde in het huis van haar ouders, een familie van zeeldraaiers die daar ruim een eeuw hennep tot touw verwerkten. Zeer waarschijnlijk zijn hun kinderen op Den Dijck geboren zoals met het daar in die tijd zo noemde.

Kaart Francis de Weijer
Kaart Francis de Weijer

Twee van hun dochters, Maria en Judith, werden beiden opgenomen in een klooster te Horst, gelegen in het Ambt van Kessel, een tehuis voor krankzinnigen. Judith verkreeg het huis op de Borchmolendijk door successie in 1795, het werd door haar voogden verkocht aan Johannes Geert der Kinderen. 

Situatie circa 1963
Situatie circa 1963

Moeder Catharina kreeg door de geestesziekte van haar dochter Maria veel zorgen. Zij doet in overleg met haar buren in 1789 een verzoek aan de schepenen van St. Oedenrode. Ze geeft in dat verzoek te kennen dat in het jaar 1779 haar oudste dochter Maria met krankzinnigheid was bezocht en zij vreesde voor grote ongelukken. Zij vroeg de schepenen dan ook haar dochter in een secure plaats of klooster te plaatsen. Maria was van het rooms-katholieke geloof en al eens eerder in een klooster opgenomen. Ze is daarna voor twee jaar thuis gekomen en had zich stil en goed gedragen, maar dat is nu weer voorbij.

Twee zonen kregen beiden de voornaam van Jacobus, Jacobus de jonge was van 1748 en Jacobus de oude was van 1743.

De laatste huwde met Elisabeth van Zon. Dochter Anna Maria van der Hagen 1787-1822 huwde met Willem van de Mosselaar en hun zoon Jacobus vertrok in 1849 met het schip de ‘Maria Magdalena’ naar Green Bay in Amerika.

Hertoghuis circa 1800 (bron: Adriaan Brock (1775-1834) Beschrijving der Vrijheid St. Oedenrode deel 11, p. 6)
Hertoghuis, circa 1800 (bron: Adriaan Brock (1775-1834), Beschrijving der Vrijheid St. Oedenrode, deel 11, p. 6). Zie ook collectie BHIC, foto 1602-000673

Jacobus de jonge huwde met Barbara van der Heijden en was sinds 1774 eigenaar van het Hertogenhuis. Hij was degene die de burchtgracht liet te dempen. Hij beloofde zijn buren de helft van de gedempte gracht, maar kwam in conflict met de dorpsregering. De vorster kwam hem aanzeggen dat hij op moest houden, omdat het dempen van de gracht verboden was. In geval van brand in het dorp werd hier bluswater gehaald. Jacobus bracht daar tegenin dat de gracht bij het Hertogenhuis hoorde en de brieven waarin stond dat hij recht had op de gracht te 's-Hertogenbosch berustten.

Jacobus de oude was in 1804 eigenaar geworden van het Hertog-Jaaghuis, dat hij gekocht had van zijn broer. Na zijn overlijden in 1824 is het nog enige tijd in handen gebleven van de familie Van der Hagen. Circa 1868 komt het in handen van de rooms-katholieke parochie en rond 1914 is het gesloopt.

Foto van ca. 1900 (collectie Jo van der Kaaij)
Foto van ca. 1900 (collectie Jo van der Kaaij)

Bronnen

BHIC, Notariële akten Sint-Oedenrode, 1642-1935, toegang 7637
BHIC, Gemeentelijk Kadaster Sint-Oedenrode, 1832-1971, toegang 7739
BHIC, Dorpsbestuur Sint-Oedenrode, 1315-1811, toegang 7633
BHIC, Schepenbanken Sint-Oedenrode, 1548-1811 toegang 7636

Reacties (5)

Peter van de Laar zei op 5 februari 2021 om 15:23
Lastig, twee zonen met dezelfde naam: Jacobus.
In de overlijdensaktes kunnen we lezen dat de oude (in 1838) op 94 jarige leeftijd overleed, hij was getrouwd met Barbara van der Heijden.
Jacob - de jonge overleed op 75 jarige leeftijd (in 1824).
Willie Damen van de Mosselaer zei op 9 februari 2021 om 08:48
1 Jacob van der Hagen (d`n oude) geboren 3 mei 1743 Sint-Oedenrode overleden te Sint Oedenrode 4-7-1824 weduwnaar van Elisabeth van Son.

Kinderen Jacob van der Hagen (den oude) en Elisabeth van Son.
Hendrina van der Hagen ongehuwd overleden te Sint Oedenrode 21-1-1843
Cornelus van der Hagen geboren te Sint Oedenrode 2-7-1777, overleden te Sint Oedenrode 13-2-1869 gehuwd met Anna Maria van den Boom overleden te Sint Oedenrode 11-10-1830
Anna Maria van der Hagen geboren te Sint Oedenrode 23-11-1787, overleden te Sint Oedenrode 18-2-1822 gehuwd te Sint Oedenrode 04-02-1813 met Willem van de Mosselaar geboren te Sint Oedenrode 23-04-1785
Petronella van der Hagen overleden te Veghel 12-03-1835, gehuwd met Arnoldus Rutten

3 Hendrina van der Hagen ongehuwd overleden te Sint Oedenrode 10-4-1821

4 Judith van der Hagen acte 1795 krankzinnig

5 Jacobus van der Hagen (den jonge) geboren te Sint Oedenrode 7-7-1748, overleden te Sint Oedenrode 03-03-1838 gehuwd 11 0ctober 1767 Sint-Oedenrode met Barbara van der Heijden
Zijn nakomelingen worden eigenaars van Nutricia
Peter van de Laar zei op 12 februari 2021 om 01:30
Willie,
De door mij vermelde gegevens uit de overlijdensakte zijn echt juist. De huwelijken en overlijdensdata van beide Jacob-ben heb je verwisseld.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 12 februari 2021 om 13:28
Peter,

Inderdaad ik heb het eens goed nagekeken en er is door mij een behoorlijke verwisseling gemaakt van beide Jacobussen.
In de bevolkingslijsten uit 1811 staat op:
regel 154 Jacobus van der Hagen geboren 7 juli 1748 62 jaar de jonge, hij is gehuwd met Elisabeth van der Heijden.
regel 179 Jacobus van der Hagen geboren 3 mei 1743 67 de oude jaar, hij is gehuwd met Barbara van der Heijden
Willie Damen van de Mosselaer zei op 19 januari 2022 om 13:44
De ouders van Conelis waren Jacob Matijsse van der Hagen en Judig ( Judit) van Herentum (geh. 12-02-1708). Zij was de dochter van Jan van Heertum en Barbara Vermeulen eigenaars van een huis en hof genaamd de ‘Drij Croonen’, gelegen in de Oude Vrijheid bij de Watermolen, tussen het erf van de verkoper en aan de ander zijde de kinderen van Jacob Vlijminx, een einde de Dommel, en het ander eind de straat.
Judit was al eerder gehuwd met Gerit Heijmans van de Wiel waaruit dochter Marie (ged. 17-03-1706). Als weduwe van Gijsbertus de Bie, transporteerde Marie samen met Jan de Bie haar zoon een huis hof gelegen tot Olland genaamd den Roest (de Verroeste Spade) aan Jan Dircx van Delft
Na het overlijden van haar eerste man en getrouwd met Jacob van der Hagen ligt Judig 1715 ziek te bed en werd er een inventaris opgemaakt. So zijn haar meubels ingebragt ende daer mede sijn huijshoudende.
O.a. een koets met een veren bed met twee veren kussens, de winkel, de houten schaal met de koperen schaal, de gewichten, een zwarte mantel, een bruine stoffen schort, een koije rock, een kalminken stick lijf, zes zilveren knopen, een gouwen ring van haar eersten man, een gouden kruis, een zilveren trouwpenning. Het lijnwaad dat tot de vrouw haar lijf is behorende sullen beide de meiskens moeten delen te weten van de eerste en tweede bedden, 't zilver ijzer en een zilveren ring met 7 grove stenen etc. etc.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen