skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

De vuilnisstort

Heel vroeger had bijna niemand last van afval, want de mensen bleven niet lang op een en dezelfde plaats wonen. Toen dat wel gebeurde en de bevolking toenam, ontstonden er problemen, zoals b.v. de waterafvoer die belemmerd werd door het vele vuil dat in de sloot werd gegooid bij café ‘De Verwe’.

Sint-Oedenrode, rommel op de Markt tijdens Odafeesten 1926Veel bewoners van huizen deponeerden hun afval van keuken tuin enz., op de provinciale berm en in sloten, met als gevolg stank, verstopping van de waterafvoer en ongedierte zoals ratten die er opkwamen.

Burgemeester H. Rijckevorsel van Kessel beschrijft in 1945 de rattenvanger Vorstenbosch als een man van goede naam en faam, en dat hij sinds ongeveer 7 á 8 jaren een handel in mollenvellen drijft.

In 1925 besloot de gemeente grond aan te kopen voor een vuilnisterrein, tussen de sigarenfabriek en de Dommel aan de Nijnselseweg. Er kwam een bord bij te staan met daarop ‘vuilnisbelt’, geverfd door J. van de Ven.

Sint-Oedenrode, Borchmolen in de winter met vuilnisbeltHet ophalen van straat- en huisvuil werd door gemeente uitbesteed. Onder vuil en vuilnis verstond men het vuil en veegsel van de straten, wegen en de daarlangs gelegen bermen, trottoirs en goten. Het vuil en vuilnis uit de huizen van de erven aan de straten en wegen wonende particulieren. De bewoners moesten het vuilnis bestemd voor ophalen, plaatsen aan de straten en wegen voor hun huizen, verzameld en aangeboden in bakken, potten, emmers of dergelijke voorwerpen.

Al dit verzamelde vuil moest de vuilnisophaler opladen en wegvoeren naar de gemeentelijke vuilnisbelt ofwel, zover daarvoor toestemming werd gegeven, in den Molenwiel van J. C. Poos. De kar moest voorzien zijn van een luid klinkende bel.

A. Voets, landbouwer te Olland, krijgt voor de oorlog vergunning om te rijden met de vuilniskar te Sint-Oedenrode en Nijnsel. Hij kreeg ook opdracht om voorlopig het straatvuil dat gestort moet worden in de Oude Dommel bij J. de Leijer te storten en niet meer aan de Molenwiel in de Dommel, ook moest die vuilnisbelt schoon gemaakt worden..

Het oude Dommeltje dat stroomde naar de Molenwiel langs de Leijer

Al voor de oorlog beschikte de gemeente over een lange wagen, geschikt voor vuilniskar en vervoer van vrachten. Deze kar werd echter door de Duitsers gestolen. Ten gevolge daarvan ondervond het vuilnisophalen grote vertraging en moest de gemeente voor vervoer van enige omvang steeds gebruik maken van particuliere vervoerders, hetgeen grote kosten met zich mee bracht.

De gemeente was na de oorlog in staat om een nieuwe kar op luchtbanden aan te kopen voor de prijs van ongeveer fl. 2200,-. De Raad besloot toen om over te gaan tot aankoop van een vuilniswagen.

Foto’s: Jo van der Kaaij
Bron: Archief gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1934-1969, BHIC, toeg.nr. 7635; 1811-1933, BHIC, toeg.nr. 7634;

Reacties (3)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 28 september 2015 om 08:01
3 september 1915 Betreffende vergunning tot uitbreiding van de zuivelfabriek door plaatsing van een nieuwe stoomketel sectie G 1785. Onder voorwaarden o.a. dat de afvoer van afvalwater der fabriek door een riolering te volgen door of langs de sloot, lopende naast de percelen ter noordzijde kadastraal bekend sectie G 1780. 1796, 1560, 1356, 290, 291 en 297 en vervolgens langs de Dommel door den daarvoor gelegen Sluisdijk sectie G 330. Dat van bovenstaande besluit de directeur van ‘Nutricia’ in beroep is gekomen. Aanvoerende dat de voorwaarde niet hadden mogen worden gesteld, omdat zij geen verband houden met de vergunning tot het plaatsen van een nieuwe stoomketel. Dat de oorzaak der verontreinigen van de sloot langs het terrein lopende niet is te zoeken in de vervuiling door de afvalproducten van de fabriek der Maatschappij, doch doordat den heer H. de Leyer brouwer, in die sloot eigenmachtig zijn gemaakt twee bruggenhoofden waardoor de doorstromingwijde daar ter plaatse tot op 60 á 80 centimeter is teruggebracht. De uitlozing in de rivier de Dommel daardoor zeer wordt belemmerd en de sloot, welke sinds onheuglijke jaren ‘vaarsloot’ was, thans niet meer als zodanig is te gebruiken. De verbonden voorwaarde vervallen.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 8 juli 2017 om 16:14
Notulen 2 juni 1915 Toegang 7634 inventaris blad 178v
Stortplaats van vuil. Het lid Anderegg zegt dat wegens het uit gevaardigd verbod, de mensen aan de hoop voor de brug (Molenbrug Borchmolendijk) geen vuil meer mogen storten en vermits nu geen vuilnisveld meer beschikbaar is het Dagelijks Bestuur in overweging wil geven daarin te voorzien.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 13 augustus 2017 om 09:09
13 juli 1922 Toegang 7634 inventaris 33 blad 59
De Heer van Grinsven klaagt over het storten van vuil in de Gemeente en nabij den Hoge Vonder. De Voorzitter zegt dat deze zaak meermalen is besproken in de vergadering van Burgemeester en Wethouders en dat zij als plaats waar vuil zou kunnen worden gestort zeer geschikt achter het Jodenpoeleke en de weg daar naartoe, De betrokken eigenaar van Rijssel uit Son vraagt daarvoor 30 cent per meter. Wethouder Moeskops zou zich hiermede kunnen verenigingen als er de gehele gemeente mede gebaat was, doch daar heeft er slechts een gedeelte van de Kom baat bij. Met algemene stemmen wordt besloten een gedeelte aan te kopen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: