skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Den Berg

Dit is een van de oudste foto’s van de Eerschotsestraat. Helemaal rechts op de foto is nog net boven de huizen een gedeelte van de Knoptoren te zien. Waar de vrouw staat is de ingang naar Den Berg, vroeger ook wel genoemd het Bokkegangetje. De vrouw is Antoinette Allegonda Damen, geboren op 21 juli 1852 te Chaam en overleden op 20 oktober 1950 te Brunssum, als oudste inwoonster.

Zij is op 25 oktober 1885 te Utrecht gehuwd met Diederik Damen, haar achterneef. Haar ouders woonde in die tijd op de hoek Eerschotsestraat, ingang Den Berg.

Het meisje op de foto is haar dochter Jeanne Christina Louise, geboren op 26 juli 1887 te Utrecht en overleden op 1 maart 1970 te Heerlen.

Van de bewoners rondom Den Berg en het Bokkegangetje is in het gemeentearchief een verzoekschrift bewaard gebleven van 28 november 1905. Uit dit briefje mogen we concluderen dat de onverharde straat, zoals die er op de foto uitziet, niet altijd zo’n zonnige aanblik bood. De tekst van het briefje luidt als volgt:

Aan de Heeren Leden van den Gemeenteraad van Sint Oedenrode. Geven met den meesten eerbied te kennen: Mevrouw weduwe F. Trinité-Lehnkering en de Heeren W. v. d. Hagen, eigenaar van het landgoed "den Berg"; M. Kluijtmans, tuinman van genoemden Heer en mede wonende op den Berg; Theodorus Persoons, klompenmaker; Karel Damen, voerman en Martinus van Heessel, wonende in en aan het gangetje, bijgenaamd vanouds het Bokkegangetje.

Dat zij de vrijmoedigheid nemen bij dit verzoekschrift den leden van den gemeenteraad vriendelijk te verzoeken, genoemd gangetje eveneens met steenen te willen laten bestraten, net zoals gebeurd is met het Heistraatje naar de woningen van vrouw Van de Molegraft en Toon van Oorschot, het Neul en Marionettestraatje, de Kniphoek, het straatje naar brouwer C. v. d. Broek, enz. enz. Dat zij dit vroeger niet verzochten, was de schuld van nalatigheid en oneensgezindheid, daarbij kwam dat er door eenige droge zomers geene reden bestond tot klagen over modder en waterplassen.

Dat er nu met die aanhoudende regenbuien weldegelijk behoefte bestaat aan een betere weg, getuige de Weledele Achtbare Heer Burgemeester Sassen en diens echtgenoote. Dat ondergetekende vermeenen het recht te hebben tot dezen stap over te gaan, daar zij eveneens dorps- en andere lasten moeten bijdragen, als de genoemde bevoorrechten. Niet twijfelende aan een spoedige inwilliging hebben zij de eer zich met den verschuldigde eerbied te noemen, Geachte Heeren leden van de gemeenteraad,uwe onderdanige dienaressen en dienaren:

Mevr. Wed. F. Trinite-Lehnkering
W. van der Hagen
M. Kluijtmans, tuinman
J. H. Persoons
wed. Drika v. Heessel
K. W. Damen

Reacties (2)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 26 augustus 2009 om 19:11
Het bijschrift bij deze foto is niet goed. Dit hoort bij een eerdere ingezonde foto van Den Berg.
Deze foto is een bijdrage van Arie van de Brand. Zie onder Eerschotsestraat.
Gineke van der Ree, namens BHIC bhic zei op 3 september 2009 om 10:18
Beste Willie,
Bedankt voor je oplettendheid. We hebben de foto geruild voor de goede.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.