skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Een nieuwe, oude, naam

De plaatsen die nu samen Bernheze vormen, kennen een lange geschiedenis van herindelingsplannen. Vaak stuitten die op hevig lokaal verzet. Aan die geschiedenis kwam (voorlopig) een eind toen in 1994 een nieuwe gemeente van start ging onder de naam Bernheze.

Die naam leek verzonnen, maar het was er een met heel veel geschiedenis: achtereenvolgens in 1920, 1929 en 1933 werden al pogingen ondernomen tot samenvoeging van Heeswijk en Dinther. Die pogingen strandden, omdat men de nieuwe gemeente Heeswijk wilde noemen. Ook initiatieven uit 1941 haalden het niet.

Maar het moment kwam dat de twee gemeenten zo naar elkaar toegegroeid waren  -  de kerken stonden praktisch tegen elkaar  -  dat samenvoeging in planologisch opzicht onvermijdelijk werd. Burgemeester Breukel kwam daarom in 1965 met een initiatiefvoorstel tot samenvoeging. De beide gemeenteraden stemden vrijwel unaniem vóór, maar trokken in de loop van 1966 hun eigen besluit weer in.

In Heeswijk werd het “nee” actiepunt bij de naderende raadsverkiezingen en in Dinther protesteerde men met het “nee” tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten om de nieuwe gemeente Heeswijk te noemen. Het voortbestaan van de naam Dinther was immers voorwaarde geweest voor het oorspronkelijke “ja”!

De emoties liepen hoog op. Dinther was immers veel ouder dan Heeswijk: het werd al in 1100 genoemd en Heeswijk pas in 1150. De discussie werd zo emotioneel, dat Weekblad De Brug verzocht geen stukken meer in te zenden zoals tot nu toe gebeurd was, maar alleen nog maar brieven met zakelijke argumenten vóór of tegen. En inderdaad: ‘overrompelingtactiek’, ‘proletarische geest’ en ‘vuilschrijverij’ maakten plaats voor mooie woorden als ‘integratie’, ‘harmonische samenwerking’, ‘grotere bestuurskracht’ en ‘meer welvaart voor de bevolking’.

Op 1 januari 1969 was de nieuwe gemeente Heeswijk-Dinther een feit. Enkele decennia later herhaalde het proces zich met Nistelrode, Vorstenbosch en Heesch. De vijf plaatsen gingen samen verder als “Bernheze”.

Waar komt die naam nu eigenlijk vandaan? Daarvoor moeten we meer dan 800 jaar terug. Eind 12e eeuw schonk heer Albert van Dinther een deel van zijn bezittingen bij Heeswijk en Dinther aan het Norbertijnenklooster te Berne bij Heusden. De hoeve en landerijen waar het om ging, droegen de naam Bernheze.

Van hieruit bewerkten de kloosterlingen het land en deden ze, tot op de dag van vandaag, aan zielzorg. Deze oude hoevenaam werd gekozen als een voor alle gemeenten herkenbare naam, die afgeleid is van bern of born (bron of water), en heze (bos).

Water en bos zijn de twee elementen die in alle gemeenten voorkomen. Ze hebben ook als inspiratie gediend voor het gemeentewapen, in de vorm van de waterkantplant lisdodde.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.