skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Genealogie bij een foto uit 1905: de 50-jarige bruiloft van Petrus Schenkels en Anna Maria van den Bogaard

"Moge de brave oudjes, die nog zeer kras zijn, dezen dag nog lang met vreugde herdenken." De vijftigjarige bruiloft van Petrus Schenkels en Anna Maria van den Bogaard uit Zesgehuchten, op 4 september 1905, wordt aan de hand van een foto mooi in beeld gebracht.

50-jarige bruiloft van Petrus Schenkels en Anna Maria van den Bogaard, Zesgehuchten, 4 september 1905

Door de buren is voor een prachtige versiering aan de woning van het jubelpaar en in de omgeving gezorgd, terwijl het vlaggedoek zich schier aan alle woningen in den omtrek vertoond. Talrijk zijn de huldebetuigingen, die de jubilarissen ten deel vallen en geen wonder als men begrijpt, dat Schenkels reeds 25 jaren met den meesten ijver als raadslid in deze gemeente is werkzaam geweest. Heden-morgen om 8 uur werd een H. Mis tot dankzegging opgedragen, waarin de jubilarissen met een uitgelezen stoet familieleden tegenwoordig waren. Moge de brave oudjes, die nog zeer kras zijn, dezen dag nog lang met vreugde herdenken.

Zo lezen we in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant op 6 september 1905. Het gouden bruidspaar, viert deze dag met hun zoon, zes dochters, twee schoonzoons, twaalf kleinkinderen. Ze huwden te Zesgehuchten op 30 augustus 1855 en vestigden zich op ’t Hout. Geboren in 1836 en 1837; Anna Maria in Zesgehuchten en Petrus in Heeze op Rul. Het echtpaar kreeg 11 kinderen, waarvan er zeven volwassen werden. Twee dochters trouwden, de vijf anderen bleven hun hele leven samen op de boerderij.

Het verhaal achter de foto


Het Hout Oost 9

Het was altijd bekend, dat er een foto bestond van dit 50-jarig bruiloftsfeest. Onlangs werd de foto gevonden in de nalatenschap van Martinus Aarts (1929-2021). Door ons is een reconstructie gemaakt van de personen en de plaats die zij innemen op de foto.

Dochter Poulina Schenkels trouwde in 1885 te Zesgehuchten met Jan Slaats uit Zesgehuchten. Jan was wever en boerde ook, hij overleed in 1919 te Zesgehuchten, 56 jaar oud en Poulina achterlatend met twaalf kinderen. Poulina overleed in 1930 in Eindhoven.

Op de foto staat Poulina rechts naast haar moeder; echtgenoot Jan, met hoed, achter zijn schoonmoeder. De kinderen op de foto zijn allemaal van Jan en Poulina. Vier meisjes ontbreken er. De twee oudsten waren al dienstmeid in Strijp en de twee jongsten nog te klein. Kleinzoon Hendrik, rechts naast zijn vader en de tweede kleinzoon Petrus, links naast zijn vader. De oudste kleinzoon Hendrik, mijn grootvader, overleed in 1921, 56 jaar oud.


Het Hout Zesgehuchten:
- Bij de start van het kadaster in 1832 stond op deze plaats een boerderij eigendom van “van Doorn”
(1480 op de kadasterkaart van 1832);
- In 1886 heeft P.Schenkels oa de woning gekocht van Govaert van Doorn;
- In 1892 is de woning afgebrand en weer herbouwd. (=de huidige woning);
- Sectie A -2531 komt overeen met 1480 van de kadaster van 1832 en is eigendom geweest van P.Schenkels

In 1886 verhuisde het gezin Petrus Schenkels en Anna Maria van den Bogaard op ‘t Hout naar wat thans heet: Hout Oost 9, Sectie A -2531, een boerderij die gekocht werd van Govaert van Doorn. Lang heeft het gezin niet in deze boerderij gewoond, kunnen we lezen in de krant De Zuid-Willemsvaart, van 25 aug. 1892:

Zes Gehuchten, 24 Augustus. Heden middag circa 2 uur brak op het Gehucht Hout, langs den weg van Geldrop naar Heeze brand uit in het boerenhuis van Antoon van Gerwen. Door de buitengewone droogte en totaal gebrek aan water stond het huis direkt geheel in vuur, spoedig werd het nabijgelegen huis van J. Versleeuwen daarop die van Willem Sloots, Hendrik van Rijzingen en Piet Schenkels aangetast, zoodat in zeer korten tijd 4 groote en 1 kleinere boerenhuizinge in brand stonden, vreeselijk was de vuurgloed, de verschrikkelijke hitte hield een ieder op afstand. Het is zeker treurig de voor het eerst sinds vele jaren vol gevulde schuren door een overvloedige oogst, door brand in een paar uren te zien vernietigd. Naar men verneemt zijn alle uitgezonderd van H. v. Rijzingen verzekerd.

In 1893 volgt de herbouw van de boerderij, daar zal men blijven wonen tot 1921. De tweede getrouwde dochter in het gezin is Hendrika. Zij trouwde op 21 april 1902 te Zesgehuchten met Peter Aarts uit Tongelre. In 1904 werd in Tongelre hun zoon Albertus geboren, die reeds na een week overleed. Op de foto staat de vader van Peter Aarts, Martinus, aan de linkerkant voor het bord met de tekst, hij heeft een pijp. Vóór Martinus staat het echtpaar Peter Aarts en Hendrika Schenkels. Hendrika overleed in Eindhoven in 1922 en Peter Aarts hertrouwde met Lucia van de Loo in 1924. Uit dit huwelijk werd in 1929 in Eindhoven zoon Martinus geboren.

Op de foto zit centraal het bruidspaar, aan hun rechterzijde vooraan met hoed, de jongste dochter Gertruda, achter haar Adriana en tenslotte Gordina. Aan de linkerkant van de vader en achter zijn zuster Hendrika staat Thomas Schenkels, enige zoon. Helemaal links voor staat de oudste dochter Wilhelmina.

De namen van de kleinzonen Slaats, vooraan op de foto zijn: Gerardus, Lodewijk, Thomas, Adrianus, Petrus en Hubertus. 21 April 1909 overleed te Zesgehuchten Anna Maria van den Bogaard. Zij werd 72 jaar. Er is in 1909 een testament gemaakt waarbij zoon Thomas mede-eigenaar werd van de boerderij; samen met vader deed Thomas het werk op de boerderij, geholpen door zijn 4 zusters.

Het werd 1915 en er kwam inkwartiering van Nederlandse militairen. Dat weten we uit de krant. Diverse dagbladen (Delpher.nl)

Doodelijke mishandeling

Vrijdag in den laten avond (15 okt 1915) is een zekere Th. Schenkels, uit Zes Gehuchten (N.-B.) in het gasthuis te Eindhoven overleden ten gevolge van een mishandeling, hem toegebracht door fruitdieven in zijn boomgaard. Veertien dagen geleden, des avonds omstreeks half negen, bemerkte Schenkels, dat er vreemdelingen in zijn boomgaard waren, die zich onledig hielden met stelen van appels van de boomen. Schenkels, een sterke jongeman, ging er op af en gelastte hen, zich te verwijderen. De kerels zetten het op een loopen, doch sloegen S. met een stuk hout met zulk een kracht op het hoofd, dat hij bewusteloos op den grond bleef liggen, waar hij door zijn huisgenootenen militairen, die er ingekwartierd waren en met wie hij dien avond een kaartje zou leggen voor tijdpasseering, werd gevonden. Hij had veel bloedverlies.

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant

ZES-GEHUCHTEN, 18 Oct. Nadat gisteren door de rijks- en gemeentepolitie een ijverig onderzoek was ingesteld in zake eener vermoedelijke mishandeling werd heden door het gerecht uit 's-Bosch in het gasthuis te Eindhoven het sectie onderzoek verricht op het door de Justitie in beslag genomen lijk van den landbouwer Th. Schenkels uit deze gemeente, welke verleden Vrijdag j.1. zooals gemeld is overleden. Van den uitslag van dit onderzoek is tot heden nog niets bekend geworden.

De justitie heeft de zaak in onderzoek.

Het is ons niet bekend of het tot een vervolging is gekomen.

De jongste dochter Gertruda overleed 18 maart 1919 te Zesgehuchten. Vader Petrus blijft dan achter met drie ongehuwde dochters; hij overleed te Zesgehuchten op 11 februari 1920. Daarna hebben de gezusters het initiatief genomen tot verkoop van de boerderij, de opbrengst van hun land en de roerende goederen. We lezen verder in de kranten.

Eindhovensch Dagblad 12 juni 1920: Op Woensdag 3 Juni 1920 ’s avonds 6 uur in café A. v. Eersel te Zes-Gehuchten, voor inzet, voor kinderen P. Schenkels, eene beste boerderij met soliede gebouwen, groot 8.71.28 ha. te Zes-Gehuchten op Hout. Aanv. 1921

Eindhovensch Dagblad 12 februari 1921: Te Zes-Gehuchten op Hout op Woensdag 23 Februari 1921 ten huize van Gezusters Schenkels, vm 10 uur: Hooge en lage kar, paardetuig, wanmolen, ploeg, egge, tob en stand, grondwel, haverkist, baktrog en verdere landbouw- en melkgereedschappen, 150 vat haver en evie, spurriezaad, mangelwortelen, haver, en eviestro, schaarhout op den Dries en 3 eikeboomen op de Hagevennen. Vooraf te bezichtigen.

Wij hebben de indruk dat de gezusters zijn verhuisd naar een ander pand op Hout, dat (na 1958) gesloopt is bij de reconstructie van het Bogardeind en de aanleg van de Houterbrugweg. Gordina overleed in 1940, Wilhelmina in 1949 en Adriana in 1958.

In een poging het linkerbord te lezen komen we tot de volgende tekst: Tot zaliger vreugd werd gij voor 50 jaar in trouwe echt vereend tot een gelukkig paar

De boerderij met foto van Hout Oost 9 wordt beschreven in het boek Boeren en Fabrikeurs, een historische tocht door Geldrop en Zesgehuchten. Uitgegeven door de Heemkundekring Heeze Leende en Zesgehuchten. (o.a. verkrijgbaar bij boekwinkel Lektura, Heeze)

Dankzij de foto, archieven, kranten, hulp van het BHIC, van Heemkundekring Heeze Leende en Zesgehuchten en onze hobby genealogie, hebben wij dit verhaal kunnen optekenen.

Geraldine Hoevenaars - Slaats, achterkleindochter van Poulina Schenkels.

Ton Aarts, zoon van Martinus Aarts, die zoveel jaren de foto uit 1905 bewaarde, die zijn vader Peter hem had gegeven.


uit het kadaster

 

 

Reacties (7)

Egbert zei op 15 juni 2021 om 12:50
Mooi om te zien dat gedegen onderzoek tot zo'n bijzonder en gedetailleerd stukje geschiedenis kan leiden.
Geraldine zei op 15 juni 2021 om 16:51
Dank je wel, Egbert.
Ger Slaats zei op 26 maart 2023 om 20:23
Toevallig stuitte ik in mijn zoektocht naar mijn stamboom op deze foto. Hier zie ik mijn opa Gerardus Slaats (links onder zittend) en mijn overgrootouders Jan Slaats en Poulina Schenkels.
Mijn vader is Martinus Slaats.
Heel bijzonder om deze foto te zien
Geraldine Hoevenaars zei op 26 maart 2023 om 21:39
Goede avond, Ger Slaats. Ik ben een kleindochter van de oudste zoon Hendrikus.
Als U wenst kunt U hier bij het BHIC mijn e-mail adres opvragen.
Met vriendelijke groeten.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 27 maart 2023 om 14:01
Geef maar een seintje of dat gewenst is, en dan leggen we achter de schermen contact.
Ik hoor het graag!
Ger Slaats zei op 27 maart 2023 om 19:33
Ik zal een dezer dagen contact opnemen, bedankt!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 28 maart 2023 om 08:35
Prima, de gegevens zijn achter de schermen verstuurd. Succes!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen