skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic

Het huis Eikenschut

In de raadsvergadering van 30 januari 1959 stelde de gemeenteraad van Etten-Leur in de nieuwbouwwijk op Leur ten zuiden van de Korte Brugstraat nieuwe straatnamen vast. Een van de nieuwe straatnamen was de Eikstraat.

Omdat veel straten in de wijk naar bomen genoemd zijn, lijkt dat een logische naam. Maar dat is geenszins het geval. In het raadsvoorstel stond dat deze straat genoemd werd naar het huis ‘Eikenschut’ dat daar in de buurt stond, thans Korte Brugstraat 47.

Korte Brugstraat begin 1900 bij de Eikstraat (links)
Korte Brugstraat begin 1900 bij de Eikstraat (links)

Hoe kwam dit huis aan zijn naam. Het moet genoemd zijn naar het echtpaar Eickma-Schut. Op 1 maart 1824 kocht Hendrik Meindertzoon Eickma, goud-en zilverkashouder te Rotterdam, daartoe gemachtigd door zijn vrouw Anna Catharina Schut, twee huizen en enige percelen grond van de weduwe Bastiana van Kuijk-Vergouwen en haar dochter Cornelia Blanken-van Kuijk, die eigenaresse was geweest van de windhoutzaagmolen in de Korte Brugstraat.

De openbare verkoping van de twee huizen en veel ander onroerend goed geschiedde op gerechtelijk bevel door notaris A.W. de Klerck uit Oudenbosch. De verkoop verliep niet zo vlotjes. De inzet vond plaats op 16 september 1823 en veertien dagen later de definitieve verkoop. Omdat de opbrengst tegenviel, trokken de dames Van Kuijk de verkoop terug. Uiteindelijk vond de definitieve verkoop plaats Op Maandag den 1 Maart 1824, des namiddags precies ten vijf ure, ten Huize en Herberge van Johannes Snels op de Leur. (Herberg De Eikelboom, waar nu de Petruskerk staat). In totaal moest Eickma voor de twee huizen en enige percelen fl. 1.540,= betalen.

De percelen op de kadastrale kaart
De percelen op de kadastrale kaart

Het echtpaar Eickma-Schut ging in E59 wonen en moeder en dochter Van Kuijk in E58. Volgens het bevolkingsregister van 1826 hadden beide woningen als adres Wijk Leur nummer 158.

Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van het Kadaster uit 1832 had het echtpaar het volgende gekocht:  perceel E58 een huis, schuur en erf groot 445 m2., perceel E59 huis, tuin en erf groot 141 m2., perceel E60 een tuin groot 770 m2., E61 een tuin groot 345 m2., E62 Water groot, niet vermeld, E63 groenland 640 m2., E64 tuin 4.330 m2. En E65 Hakhout 2.960 m2. Zie het detail-minuutkaartje ca. 1827.

Lang heeft het echtpaar niet van hun nieuwe woonplaats mogen genieten. Hendrik Eickma overleed in Etten-Leur op 17 juli 1825. Hij werd slechts 32 jaar. Zijn echtgenote Anna Schut werd niet veel ouder, zij overleed op 33-jarige leeftijd eveneens in Etten-Leur op 3 juni 1827.

Korte Brugstraat 47 (Foto: © C. Th. Lohmann)
Korte Brugstraat 47 (Foto: © C. Th. Lohmann)

Omstreeks 1840 werd de Leurse chirurgijn Antony van Genk eigenaar van de twee woningen. Hij maakte er één woning van. In 1895 werd Petrus van Genk, de architect uit Bergen op Zoom, die zowel de Lambertuskerk als de Petruskerk in Etten-Leur bouwde, eigenaar. Hij sloopte de woning en zette er het huidige pand neer.

Bronnen

C.J. Besters e.a., Een Aalscholver boven Zwermlaken, De straatnamen van Etten-Leur, Etten-Leur (Heemkundekring Jan uten Houte), 1997)

West-Brabants Archief, genealogische bronnen en notariële akten.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Kadaster, minuutkaarten en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels.

De Historische Werkgroep Leur, Over Adriaan van Bergen en andere Leurse geschiedenissen, Leur, 1990.

Reacties (1)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 maart 2022 om 16:40
Tragisch verhaal van het echtpaar Eickma-Schut maar interessante historie van dit pand. Bedankt Cor!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: