skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Hoekingang wordt hoekraam

Vlakbij de kerk in Sint Hubert staat dit monumentale gebouw. Het lijkt vanuit deze hoek bescheiden van omvang, maar al die ramen die rechts nog net zichtbaar zijn, horen er ook nog bij. Er is vast veel te vertellen over dit pand, dat al ruim 100 jaar in het dorpscentrum staat en daar bewoners en voorbijgangers zag komen en gaan. Ken jij verhalen over dit pand? Heb je er zelf herinneringen aan? We hopen op reacties.

Kerkpad 9 Sint Hubert, 1987 (foto: Wies van Leeuwen, collectie BHIC)Kerkpad 9 Sint Hubert, 1987 (foto: Wies van Leeuwen, collectie BHIC PNB001042653)

Achter de Sint Hubertuskerk aan het Kerkpad in Sint Hubert staat dit pand op een hoek. Ruim honderd jaar geleden werd het gebouwd: ‘1913’ staat in sierlijke cijfers op de gevel. Waarschijnlijk stonden ze toen boven de deur die toegang gaf tot de woning erachter. De contouren van de voordeur zijn nog zichtbaar, maar ergens in de afgelopen eeuw werd die hoekingang een hoekraam. Onze foto is overigens ook alweer ruim dertig jaar oud en werd in 1987 gemaakt.

Kijk naar Toen

Kun jij ons iets meer over dit bijzondere pand vertellen? Was het wel altijd een woonhuis of had deze woning een andere bestemming? Kun jij je nog herinneren dat er een deur op deze hoek zat en weet je wanneer of waarom deze verdween? En hoe was (of is) het hier van binnen? Kortom: weet jij meer over dit monument? Laat het ons weten. We hopen op reacties! Je kunt jouw herinneringen delen in het vak 'Reageer op dit verhaal' hieronder. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Deze foto-oproep verscheen in de rubriek 'Kijk naar Toen' in de Koerier Mill, waarin we op zoek zijn naar de persoonlijke verhalen achter een foto.

Ga naar Kijk naar Toen

Reacties (14)

Koos Peters zei op 14 augustus 2018 om 13:36
Ik weet nog wat er bakker van der Stijn in zat, voordat hij aan de Pastoor Jacobs straat zijn zaak had!
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 15 augustus 2018 om 10:04
Bedankt voor je reactie Koos, dan weet jij vast nog wel dat het hoekraam de voordeur was? Weet je misschien ook nog wat er hierna in kwam?
Mathilde Min
Mathilde Min bhic zei op 16 augustus 2018 om 11:56
Ik werd gebeld door een meneer die wist te vertellen dat het jaartal '1913' op de gevel het jaar is waarin hier een café opende. De café-deur zat toen op deze hoek en op de plek waar nu het grint ligt en de hoge boom staat, was het terras. Het pand zelf is zo'n honderd jaar ouder en in 1820 gebouwd als dorpsboerderij. Achter het gebouw - wat in de loop der jaren vaak verbouwd is waardoor veel originele elementen verloren zijn gegaan - staat nog een oude schuur die aan die tijd herinnert. In 1913 kwam er dus een café in en later een bakkerij die ook kleine kruidenierswaren verkocht. Nadien is het pand gesplitst. Het deel op de foto werd een woning en toen is de deur op de hoek vervangen door een raam.

Als iemand nog oude foto's heeft uit de tijd dat hier een café en bakkerij zat, houden we ons zeer aanbevolen. Ik ben benieuwd!
Maes.nl zei op 25 augustus 2018 om 13:27
Het is mi een pand dat wel een rijke geschiedenis MOET hebben gezien de ligging tegenover een eeuwenoude (15e eeuwse) kerk. Het onderzoeken waard.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 4 september 2018 om 16:52
Kadastraal onderzoek kan in onze studiezaal gebeuren. De herkomst van het pand kan zo in ieder geval tot 1832 terug, worden uitgezocht. Je kunt dan niet zien waar de ramen gezeten hebben enz, maar wel wie wanneer eigenaar was en wanneer het gebouwd is.
jan lange zei op 27 oktober 2018 om 17:12
Dit vond ik over de oorspronkelijke bewoner Hendrik Storm(e:
JOHANNES VAN DIJK, ged. 6.8.1820, get. Gerardus van Dijk en Theodora Piek. Hij overlijdt te St. Hubert op 22.5.1887. Landbouwer. Hij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 12.4.1850 met MARIA ANNA STORME (geb./ged. te St. Hubert (nabij het kerkhof; zie kaart Anno 1832 op pag. 89 van mijn Lange-boek Deel I/Parenteel, pand nr. 319) op 26/28.4.1822 als dochter van de winkelier Hendricus Storme en Gertruda Rutten en aldaar overleden op 25.2.1874).
Zie www.genealogie-lange.nl eerste doc.
De koopman (1815)/1817 tapper/vanaf 1819 winkelier ( vanaf 1816 wonend te St. Hubert bij de RK kerk) Henricus Storme huwt Wanroij 7.5.1815 met Gertruda Rutten. Hendrik kan schrijven.
Hendrik is ged. Wanroij 8.10.1788 z.v. Gerardus Arnoldus Storm(e) uit Nieuwkerk/Nukerk/Nijkerk x NG Mill 2/RK Wanroij 16.4.1780 Anna Maria van Els(t)/Elsen uit Wanroij.
Gertruda is geb. St. Hubert/ged. Mill 27.12.1785 d.v. Peter Wilbers Rutten x Maria Lamers .
Gertruda/Gertruij Rutten overl. St. Hubert 28.12.1833, Hendrik aldaar op 6.6.1857.
Gerardus Arnoldus Storme overl. Wanroij 5.1.1837, 80 jr. oud /rentenier/1823/ 1835 particulier en geboortig (ca. 1757) van Nijkerk, z.v. Johannes Arnoldus Storme en Maria Leunen. Anna Maria van Els is vóór 1837 overl.. Zij is d.v. Peter Willems van Elst x Willemijn Hendriks Aerts Smit.
Not.prot. Mill 10 dd. 25.9.1823 te St. Hubert: Gerardus Arnoldus Storme, particulier te Wanroij; Martinus Maassen, winkelier te Wanroij, gehuwd met Willemina Storme; Catharina Storme, zonder beroep en Johanna Petronella Storme, naaister, beiden te Wanroij; verkopen voor f 55,-- aan Hendricus Storme, winkelier te St. Hubert, zoon van eerste comparant en broer van de overige comparanten, 7/8 deel in bouwland te St. Hubert in het Kerkenveld, waarop door koper een huis is gebouwd.
Not. prot. Wanroij 4 dd. 3.7.1815: Henricus Kerkhof, bouwman te St. Hubert, (kaartje uit mijn boek nr. 309) verkoopt voor 75 gld. aan Gerardus Arnoldus Storme, koopman te Wanroij, land gelegen te St. Hubert, gem. Mill, grenzend aan het kerkhof en de moeshof van de pastorie.
Hieruit blijkt, dat het onderhavige huis van dit item recent na 1815/zeker vóór 1823 is gebouwd.
Not. prot. Mill 66 dd. 7.6.1858 Joseph Werten, timmerman te Mill gehuwd met Anna Maria Storme; Peter Verstegen, winkelier te Zeeland gehuwd met Petronella Storme; Jan van Dijk, landbouwer te St. Hubert gehuwd met Maria Anna Storme; Anna Storme, winkelierster te St. Hubert; allen kinderen van wijlen de echtelieden Hendricus Storme en Geertrui Rutten. Comparanten gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap. Als onroerende goederen zijn vermeld: een huis met erf, bakhuis, tuin, bouw- en weiland, schaarhout en opgaande bomen te St. Hubert sectie B 734 t/m 739 sectie C 121, 250, 305 t/m 308, 346, 347 en 360. Verder nog percelen bouwland en moeras. Een huis, schuur en erf met tuin, bouw- en weiland en opgaande bomen sectie C 113, 337, 348, 352, 353, 359, 425, 426 en 427 met percelen bouwland; een huis met erf en tuin sectie A 555 en 556 met bouwland sectie B 881 en 906; een huis met tuin en bouwland sectie C 261, 262 en 263 met percelen bouwland. Verdeling volgt.
Henricus Storm is in 1817 ook tapper te St. Hubert. Diverse inwoners van St. Hubert/Mill zijn geld aan hem schuldig; in ORA vindt men nogal wat schuldbekentenissen met onderpand/finale verkoop van die onderpanden.
ORA Wanroij 590 dd. 17.3.1781 Op verzoek van de erfgen. van Peter van Elst en Willemijn Hendrix, met name: Johannes Peters gehuwd met Hendrina Rademakers, Gerardus Arnoldus Storme gehuwd met Anna Maria van Elst, alsmede Engelina van Elst meerderjarige dochter., in het openbaar te verkopen gerede- en meubilaire goederen en mans klederen. Voor totaalbedrag van f. 119.5.0.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 28 oktober 2018 om 13:27
Prachtige inhoudelijke aanvulling, Jan! Veel dank voor al het zoekwerk. Het heeft een mooi beeld van deze Henricus.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 30 mei 2021 om 14:59
Ah kijk! Goed gevonden, Brian, en fijn dat je de doorverwijzing hierbij plaatst. Dank daarvoor!
Jan Lange zei op 14 november 2023 om 13:14
Op https://www.heemschut-sint-huybert.nl/bidprentjes vindt je bidprentje van Henricus Storme, overl. 1857, 69 jr. en Gertrudis Rutten, overl. 1833, 48 jr.
Wellicht vindt je op die site in straatnamenregister met hun bewoners onder Kerkpad ook nog wat meer.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 14 november 2023 om 20:17
Goede handreiking, dank je, Jan!
Jan Lange zei op 18 november 2023 om 22:16
Op de nieuwe site van heemschut vond ik nog dit m.b.t. Henricus Storme:
Verfraaiing kerkinterieur St. Hubert.
Voor eenige jaren is onze oude communiebank, dateerende uit het jaar 1847 zijnde een geschenk van den heer Henricus Storme, door een nieuwe marmeren vervangen. Toen wist men voor de oude nog geen bestemming. Deze week echter heeft dit mooi meubelstuk weer een plaats in onze kerk herkregen. Ze is n.l. geplaatst als balustrade op het zangkoor. De firma E. Werten uit Cuijk, die de uitvoerder van dit werk is, heeft er een tweetal nieuwe vakken bijgemaakt, welke volkomen bij het oude stuk passen, zoodat de nieuwe balustrade een waar sieraad voor onze kerk uitmaakt.
Als eene bijzonderheid kunnen we hierbij vermelden, dat de maker dezer communiebank, welke geheel uit eikenhout bestaat en in kunstig steekwerk is uitgevoerd, was de heer Jozef Werten, de grootvader van den heer E. Werten uit Cuijk, die thans de communiebank gerestaureerd heeft, terwijl genoemde Jozef Werten de schoonzoon was van den schenker, en alzoo de heer Storme de overgrootvader was van Werten te Cuijk.
Ook het klankbord van den preekstoel dat nog steeds in onze nieuwe kerk niet gesteld was, is nu weer geplaatst. Deze preekstoel is eveneens steekwerk uit eikenhout en ook een product van den ouden heer Werten. Bron Echo 10.11.1934.
Jan Lange zei op 18 november 2023 om 23:15
Met de vandaag vernieuwde website van de heemschut ook een nieuwe titel:
te vinden als www.heemschutsinthuybert.nl
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 november 2023 om 14:45
Ah kijk, dan zijn we weer helemaal op de hoogte! Veel dank voor deze toelichting en het linkje; dan kunnen belangstellenden daar verder kijken.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen