skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Ir. Anna Ernestine Maria Bosch (1895-1983)

Anna werd op 14 augustus 1895 geboren in Den Bosch. Al heel jong voelde zij zich aangetrokken door de scheikunde. Op het gymnasium, dat zij voltooide in Den Haag, wist zij al dat haar toekomst in de scheikunde lag; dat labyrint van buisjes, slangen en vlammetjes boeide haar.

Zij koos de Delftse studierichting, vanwege haar op de praktijk gerichte aard. Later kwam dat haar goed van pas bij het praktische werk voor de Keuringsdienst van Waren in Breda, waar zij in 1923 haar eerste aanstelling kreeg als scheikundige.

De Keuringsdienst van Waren (in 2002 opgegaan in de Voedsel- en Warenautoriteit) is een voormalige overheidsinstantie, die toezicht hield op de veiligheid van producten. Hoewel er al sinds eeuwen in diverse plaatsen zogenaamde keuren bestonden om ziekmakende producten en vuil water of melk van markten te weren, werd de eerste echte Keuringsdienst van Waren in Rotterdam in 1893 opgericht. Na Rotterdam volgden andere steden. Aanvankelijk bestonden er geen normen voor waren en hygiëne, maar in 1919 traden de Warenwet en een aantal Warenwetbesluiten in werking, waarin kwaliteitseisen werden vastgelegd.

In 1936 werd Anna Bosch bij een reorganisatie van de dienst van Breda overgeplaatst naar Utrecht, eerst nog als scheikundige, daarna als onderdirecteur. In 1954 werd zij directeur en daarmee de eerste vrouwelijke directeur bij de Keuringsdienst van Waren. In die tijd waren er nog keurmeesters in de buitendienst, die er (met het oog op het nemen van proeven in de melkfabrieken) al heel vroeg in de ochtend op uittrokken en alle mogelijke plaatsen inspecteerden waar zich maar levensmiddelen bevonden. De meegebrachte monsters werden op de dienst in het laboratorium onderzocht.

Anna Bosch heeft zich in haar lange loopbaan bij de Keuringsdienst van Waren met name bekommerd om de voorlichting aan huisvrouwen. “De meeste huisvrouwen weten vaak niet waar op ze moeten letten. Daarom spreek ik erover voor de radio”. Daarom ook liet Anna Bosch zich met enige regelmaat interviewen voor damesbladen als Beatrijs, katholiek weekblad voor de vrouw, en Moeder, het ‘vakblad’ voor moeders. Zij hield de huisvrouwen voor dat ze moesten opletten wat er op de etiketten van producten staat vermeld. Een advies dat nog steeds van waarde is.

Anna was lid van de Huishoudraad, van het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid en van het College van Directeuren van Keuringsdiensten. Ook was zij lid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en van de VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding). Zij overleed op 12 maart 1983.

Bronnen:
Website Nederlandse Vrouwenraad
Moeder, het vakblad voor moeders, januari 1955
De Nieuwe Rotterdamse Courant, februari 1954
Beatrijs, katholiek weekblad voor de vrouw, oktober 1954
Het Utrechts Katholiek Dagblad, januari 1954
Het Algemeen Handelsblad, mei 1957

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.