skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Over het patronaat, later De Dreef Terheijden

In het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw werd het patronaat in Terheijden in gebruik genomen met als beschermheilige de Heilige Vincentius. Het patronaat vond onderdak in de tegenwoordige Markstraat, het gebouw dat later onder de naam ‘de Dreef’ als gemeenschapshuis bekend werd.

Foto 1925 uit archief Heemkundekring De Vlasselt. Rechts eerst café De Harmonie en daarna het toenmalige patronaatsgebouw.
Foto 1925 uit archief Heemkundekring De Vlasselt. Rechts eerst café De Harmonie en daarna het toenmalige patronaatsgebouw.

Het oorspronkelijke doel van een patronaat was om vorming en scholing te organiseren voor de rooms-katholieke jeugd, die na het verlaten van de lagere school geen verder onderwijs meer volgde. Ingehaald door de tijd en de komst van het georganiseerde nijverheidsonderwijs raakte deze activiteit op de achtergrond. Wat bleef was de godsdienstige en zedelijke vorming als belangrijkste activiteit voor de jongeren. Maar ook ontspanning om te voorkomen, dat de jongelui hun vertier gingen zoeken in cafés en daarbuiten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw in Terheijden beschadigd, in 1949 hersteld en tevens verbouwd met een uitbreiding van twee kleedkamers, omdat er toneelvoorstellingen werden gegeven.

Vanaf 1965 is er enige tijd sprake geweest van een stichtingsbestuur die het patronaatsgebouw als R.K. Verenigingsgebouw zou gaan beheren. Dit bestuur, hoewel statutair inderdaad tot stand gekomen, heeft echter nooit zijn werkzaamheden in praktijk gebracht. Het beheer bleef in handen van het kerkbestuur van de H. Antonius Abtkerk. Later, in 1974, verkocht het kerkbestuur het patronaatsgebouw aan de toenmalige gemeente Terheijden ten behoeve van de latere stichting Sociaal Kultureel Werk (S.K.W.). Op vrijdag 4 februari 1977 werd het gemeenschapshuis De Dreef in gebruik genomen door S.K.W.

Links: 1977 opening De Dreef (foto: Johan van Gurp, Stadarchief Breda JVG19770205005). Rechts: tijdsbeeld 1990 (foto:  Wies van Leeuwen / Provincie Noord-Brabant, BHIC PNB001062280)
Links: 1977 opening De Dreef (foto: Johan van Gurp, Stadarchief Breda JVG19770205005).
Rechts: tijdsbeeld 1990 (foto:  Wies van Leeuwen / Provincie Noord-Brabant, BHIC PNB001062280)

S.K.W. ontplooide activiteiten voor jongeren, ouderen, club- en buurthuiswerk, volwasseneducatie en meer die passend waren in de tijd der zeventiger jaren. Deze activiteiten werden ook hier ingehaald zo ergens rond de eeuwwisseling en wat restte waren voornamelijk de activiteiten voor jongeren. Deze werden verplaatst naar het nieuw gebouwde ontmoetingscentrum De Cour.

Het gebouw De Dreef werd verkocht, gesloopt en de vrijgekomen grond werd toegevoegd aan de uitbreidingsplannen van het Woonzorgcentrum Antonius Abt.

De sloop in 2011 (foto: Johan van Gurp, Stadarchief Breda JVG20011122010)
De sloop in 2011 (foto: Johan van Gurp, Stadarchief Breda JVG20011122010)

Bron

Regionaal archief Tilburg, inventaris van de archieven van de parochie Sint Antonius Abt te Terheijden (1633 – 1979). Het patronaat was een instituut voor vorming en scholing van rooms-katholieke jeugd in de 19e en 20e eeuw.

 

 

 

 

 

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.