skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Overhemdenfabriek Ideal in Heeze

In 1931 vroeg Jules Keunen voor overhemdenfabriek "Ideal” in Heeze een hinderwetvergunning aan.[1] Keunen kwam uit Eindhoven, zijn vader was daar directeur van de Molen luciferfabriek. In Heeze maakte men ook pyjama’s.

N.V. Overhemdenfabriek ,,Ideal” in de tijd dat er overhemden werden gemaakt (foto: coll. Huub Baars)
N.V. Overhemdenfabriek ,,Ideal” in Heeze in de tijd dat er overhemden werden gemaakt (foto: coll. Huub Baars)


Op het dak zien we de tekst  ,,N.V. Over……” staan (detail van de foto hierboven)
Op het dak zien we de tekst ,,N.V. Over……” staan
(detail van de foto hierboven)


Bron: Eindhovensch Dagblad, 5 december 1930
Bron: Eindhovensch Dagblad, 5 december 1930

Dit bedrijf werd opgericht op 15 november 1912. In 1925 was de eigenaar Joseph Marie Antoine Gustave Marcel van Pelt (* Teteringen 1896), Vestdijk 5, Eindhoven. De onderneming was toen gevestigd op de Boschdijk 35 in Eindhoven. Ze hield zich bezig met de fabricage van ondergoed.

Op 24 november 1930 deelde Van Pelt de Kamer van Koophandel (KvK) mede dat de handelsnaam was gewijzigd in Nederlandsche Ondergoederenfabriek "Ideal” en dat het bedrijf was verplaatst naar Heeze, met als adres Leenderweg ongenummerd.[2] Dit werd kort daarna Leenderweg 2.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 december 1930
Bron: Leeuwarder Courant, 4 december 1930

De productie werd blijkbaar overgeschakeld van ondergoed op "overgoed”, want begin december 1930 bleek de naam al te zijn gewijzigd in N.V. Overhemdenfabriek "Ideal”. Deze naamsverandering werd echter pas aan de KvK gemeld in juli 1931 en de statuten van de N.V. werden op 20 maart 1931 opgemaakt.[3] Toen was de N.V. dus al enkele maanden actief.

Bron: Eindhovensch Dagblad, 20 dec. 1930
Bron: Eindhovensch Dagblad, 20 dec. 1930


Bron: Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant, 20 dec. 1930
Bron: Tubantia, 20 dec. 1930

De N.V. Overhemdenfabriek "Ideal” was gevestigd in de voormalige strohulzenfabriek van Caron bij de overweg aan de Leenderweg. Later zat hier de beter bekende V.I.F. puddingfabriek.[4] Marcel van Pelt werd directeur van de N.V. en Jules M.H. Keunen (* Eindhoven 1880) commissaris. Keunen woonde op het adres Parklaan 20 in Eindhoven.

Een strook plakband van papier (HE). Idéal i.p.v. Ideal
Een strook plakband van papier (HE). Idéal i.p.v. Ideal

De statuten werden op 20 maart 1931 in Eindhoven opgemaakt door notaris mr. Janssen in opdracht van Jules Marie Keunen en Joseph Marie Antoine Gustave Marcel van Pelt, beide fabrikant en wonende te Eindhoven. Het doel was het fabriceren van en het handelen in overhemden en aanverwante artikelen. De N.V. werd opgericht voor onbepaalde tijd. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg fl 50.000, verdeeld in 100 aandelen van fl 500,- alle zijn geplaatst en volgestort. Keunen bezat 90 aandelen en Van Pelt 10. Dus Keunen had het bedrijf bijna helemaal overgenomen en liet de leiding over aan Van Pelt.

De oprichters ontvingen samen tien oprichtersbewijzen die recht gaven op een aandeel in de winst en in de opbrengsten bij liquidatie.

De winst werd als volgt verdeeld: Eerst 5% voor de aandeelhouders. Van wat overblijft ging 10% naar het Reservefonds, 1% naar de houder van elk oprichtersbewijs, 10% aan de gezamenlijke commissarissen, 10% aan de gezamenlijke directeuren en het resterende aan de aandeelhouders. Aan het Reservefonds wordt niets meer toegevoegd zodra het 20% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, in dit geval dus fl 10.000,-.

Bij liquidatie ontvangen de aandeelhouders eerst tot 100% van het nominaal bedrag van hun aandelen, afhankelijk van wat beschikbaar is. Van het overige ontvangt de hou-der van elk oprichtersbewijs 1% en het restant gaat weer naar de aandeelhouders.[5]

In juli 1931 werd de Kamer van Koophandel op de hoogte gesteld van het feit dat Marcel van Pelt was uitgetreden, en dat de handelsnaam was gewijzigd in N.V. Overhemdenfabriek "Ideal”. Het adres werd Leenderweg 2-4.[6]

In 1932 werkten er 36 personen.[7] Het was het eerste bedrijf in Heeze dat was aangesloten op het mijngas. Daarmee werden de strijkbouten en de centrale verwarming verwarmd. 

Op 5 november 1934 trad J.M.A.G.M. van Pelt uit als directeur. Hij werd opgevolgd door Antoon Keunen (* Eindhoven 10-2-1908). Deze woonde op het adres Parklaan 52 in Eindhoven. Nog geen jaar later verhuisden commissaris Jules Marie Henri Keunen en directeur Antoon Keunen naar Antwerpen, en later naar de Helene Thyslei 18 in Brasschaat, België. Maar… op 16 oktober 1939 werd door Antoon Keunen, die toen in Gouda woonde, aan de Kamer van Koophandel doorgegeven dat de zaak al met ingang van 1 oktober 1934 was opgeheven![8] Die datum is waarschijnlijk onjuist, want zoals we zagen werd er op 5 november 1934 nog een nieuwe directeur aangesteld. En waarom zou men in 1935 nog aan de KvK melden dat de heren Keunen waren verhuisd?

In 1938 werd het fabriekspand gehuurd door Theo Vlijmincx die er V.I.F. puddingpoeder ging produceren.[9]

Noten en bronnen

[1] RHCe-HWv.

[2] Op internet: BHIC Handelsregister 1192a 4671.

[3] Idem, 1192a 7223.

[4] Zie blz. 103 bij V.I.F.

[5] Op internet BHIC Handelsregister 1192a 7607.

[6] Als noten 3 en 5.

[7] J. Coenen, Heeze : geschiedenis van een schilderachtig dorp, Heeze 1998, blz. 352.

[8] Als noot 5.

[9] Coenen, a.w., blz. 356.

Verder: Guusje Veldhuizen, Een halve eeuw V.I.F.-puddingfabricage in Heeze”, in: Heemkronyk, 29e jrg., nr. 4, dec. 1990, blz. 101 en 103.

Reacties (1)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 maart 2024 om 13:33
Dag Henk, bedankt voor deze bijdrage waarbij je deze archiefvondsten en het verhaal van het familiebedrijf zo mooi hand in hand laat gaan. Het levert een verhaal op vol interessante wetenswaardigheden.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.