skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Pastoors in Teeffelen, 1433-1956

De parochie van de H. Benedictus heeft door de eeuwen heen de volgende pastoors gehad:

 Marcelis van den Meij 1433  
 Petrus Scholtz 1447  
 Henrici Tefelen 1475  
 Henrici van Herwarden 1492  
 Georgius Dommelsberchs 1524  Godefr. De Heze, waarnemer
 Ulricus Scharen 1530  
 Laurentius van Lieshout 1583-1621  
 Petrus Clausius van Asten 1621-1666  zie aanvulling Jan Lange, op 20 november 2023
 Adamus van de Weerdt 1666-1696  zie aanvulling Jan Lange, op 1 oktober 2020
 Henricus van Geffen 1696-1726  
 Joannes Bollens 1726-1751  
 Gerardus Johannes van Griensven 1751-1760  
 Theodorus Verkuijlen 1761-1803  
 Wilhelmus Franciscus van Niel 1803-1807  
 Theodorus Enters 1807-1809  
 Wilhelmus Rodijnen 1809-1810  
 Antonius Gremmen 1810-1819  
 Wilhelmus van den Heuvel 1819-1831  
 Hermanus Antonius Taabe 1831-1843  
 Petrus Joannes Bruijsten 1843-1848  
 Joannes Wilhelmus Smits 1848-1852  
 Jacobus Vinck 1852-1854  
 Antonius Zelten 1854-1880  
 Hermanus Petrus Hubertus Boumans 1880-1886  
 Ludovicus Hubertus Verberne 1886-1891  
 Henricus J.H.J. Bolsius 1891-1897  
 Mattheus Peeters 1897-1905  
 Adrianus Johannes Claesen 1905-1913   
 Paulus Franciscus Maria de Vocht 1913-1929  
 Antonius van Hout 1929  
 Leonardus van Sleeuwen 1929-1952  
 Thomas Cornelis A.M. van de Laar 1952-1956  
 Laurentius A. P. Koenraadt* 1957-1968  
 Marinus J. M. van Vijfeyken 1968-1981  
 G. Stegeman 1981-1988  
 B. Kersten 1988-1994 1994 Parochieverband Lith
 W.Th.H. van Luyck 1994-1997  
 A.G.J.M. Smits 1997 - … vanaf 1995 pastoor in Den Bosch
     
                           

 

* Vanaf 1957 heeft Teeffelen dezelfde pastoor als Lithoijen.

Reacties (3)

Jan Lange zei op 1 oktober 2020 om 13:36
1683/1686/1691 heer Adam de We(e)rdt pastoor tot Teeffelen. Vóór 13.2.1697 overl.
1662 domine Petri Henskens Claus pastoir in Teffelen.
Jan Lange zei op 20 november 2023 om 13:42
M.b.t. Petrus Clausius van Asten 1621-1666:
Index Beurzenstichtingen (220.37) dd. 28.10.1657. Petrus Clausius, pastor tot Teeffelen.
Idem.Wij Jan Huijberts ende Herbert Loeffven schepenen ’s lants Megen tuygen dat voer ons commen is d’Eerw. Heere Petrus Clausius pastoir in Teeffelen resort desen Graeffschappe Megen ende heeft verclaert geruijcht ende geaffimeert noyt eenige fundatie gesien te hebben wegens de beurse oft beneficie gefundeert by de suster van Heer Gerit de Loijer, pastoir in Hees, maer altijt bekent is geweest, dat studenten daerop hebben gestudeert volgens sijne voergaende verclaeringe in dathe sesten augusti 1657 wel soo te wesen, dat eenige dat incommen tot die gefundeert, hebben gebruijckt tott missen te doen opt Altaer van Sinte Severus ende Andries, maer dat geschiet te sijn alsser geen vrienden van den fundateur haer persenteerden, doch als die quaemen is het incommen gelaeten aen de studenten van den bloede daerop studerende, gelijck hij attestant verclaert selffs, tselve gelaeten te hebben aenden soon van Handrick Quireijnen, chirurgijn tott Lithoijen soo haist (?) hij sijnen soon heeft gepresenteert ende dat hij de collatie van Iewen Gerits, collateur van den bloede hadde becommen, etc. desen vierentwintichsten octobris 1657 in oirconde P. van den Sanije.
ORA Lithoijen 25 dd. 19.1.1645/11.2.1662.Vestbrieff competerende hr. Peeter Henskens Claeus.
Bisdom 's-Hertogenbosch wijdingsverzoeken (2147.85) dd. 17.9.1619.Thomas Stricken, pastoor van Asten, verklaart aan Nicolaus, bisschop van 's-Hertogenbosch, dat Petrus Joannis Claus Astensis/uit Asten de wijdingen wil ontvangen en dat hij daarom na de preek afgelopen zondag zijn roep gedaan heeft. Hij is van goed gedrag en wettige geboorte en is in Asten gedoopt op 22.2.1596. In een titel is voorzien. De pastoor verzoekt hem tot subdiaken te wijden.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 november 2023 om 20:35
Met veel dank voor deze inhoudelijke aanvullingen, Jan! In de lijst hierboven heb ik achter de namen van de betreffende pastoors verwijzingen hiernaar geplaatst.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.