skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Pijnbezwering

Ik heb een oud notitieboekje van mijn vader (geboren in 1902) gevonden, waarin enkele spreuken staan die gezegd werden bij het bezweren van pijn, bij bijvoorbeeld ontstekingen, koorts, verstuikingen e.d. Er worden ook aanwijzingen gegeven hoe je dit soort bezweringen moet uitvoeren. Daarnaast staan er recepten in, zoals voor het maken van zogenaamde “pleisters” en tegen roos.

Op een andere plaats in het notitieboekje kom ik wat jaartallen tegen, waaruit je kan afleiden dat het boekje rond 1935 gebruikt moet zijn. Mijn vader was toen dus voor in de dertig. Hij woonde op dat moment in Oss.

Niet alle teksten zijn even duidelijk, zoals bijvoorbeeld het stukje met als kopje “De Huig”. Maar misschien weten anderen daar meer over. Het lijkt te gaan om een soort behandeling van keelpijn. Wie weet er meer over dit soort gebedsgenezingen?

Brand

Brand gaat van kant, gaat door water en door zand, komt niet in het gezond vlees. Glorie zij de Vader de Zoon en de Heilige Geest.
Drie Weesgegroeten bidden, driemaal een kruis erover, terwijl men de woorden spreekt.

Of:

Ik blaas den brand van het gezond vlees in ’t zand, met God en de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria. Brand, houd op. Pijn, staat stil. Zonder etter of zweren.
Driemaal zeggen met kruis over de wond.

Verstuikt

Zoo waar als Christus gedoopt is in de Jordaan zal deze kwaal stilstaan. Ik stuik die kwaal in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige geest. (Driemaal zeggen met een kruis over de kwaal).

De Huig

Als u de kruisteken maakt, telkens ook met de duim omhoog, zoover u [er] bij kunt. Hard duwen, dan vindt u een klein balletje en dat moet driemaal zoo hoog geduwd worden als u [er] bij kunt.
Driemaal met de duim onder aan de pols een kruis maken en zeggen, de eerste maal: “O God, help mij bij deze pijn.” De tweede maal: “O God, staat mij bij.” Derde maal: “Genezen is deze pijn.”
Hebben ze een das om, doet den das af. Hebben ze geen das om, dan de mouw opstropen aan de kant waar ze pijn hebben.
Hadden ze een das om, doet die weer om. Dan de mouw weer omlaag. Niets zeggen tegen de patient. Terwijl u dit doet, zegt u bij uzelven: “dit is de band van waarheid; weg is deze pijn.”

Voor de roos

Brembladeren plukken in de zomer. Drogen en thee zetten. Een tas is voldoende, twee is zeker genoeg.

Voor pleisters

Voor 5 cent hars
Voor 5 cent wierook
Voor 5 cent zinkzalf
Half borrel brandewijn
Onder elkaar maken, koken, op een wolle lapje smeren. Alles droog halen bij de apotheker. 

Koorts

Rechts over links.
Toen Jezus naar het kruis ging, spotten de Joden. Hij of zij heeft de koorts. Al die deze woorden spreekt, zal de koorts niet meer krijgen. Dat is zoo zeker en gewis als Jezus Kristus voor ons aan het kruis gestorven is. Drie dagen 9 onzevaders bidden en 9 maal: Glorie zij de Vader en de Zoon en de heilige geest, gelijk het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen en eeuwen. Amen.
Men bindt een levend takje met een touwtje af.

Reacties (79)

Jan Lange. Nw.Vennep zei op 7 februari 2011 om 20:33
De oom van mijn grootvader en mijn grootvader bezaten een bijzondere/paranormale gave, waar het ging over genezing van dieren en mensen.
Het gaat om Toon Rijken (*1859 Wychen-+1927 St. Anthonis), gehuwd met Han van der Poel (*1845 Haps-+1926 St. Anthonis) en diens oomzegger, mijn grootvader van moederszijde Willem van der Poel (* 1894 Haps- + 1991 Wanroij), de zoon van Jan van der Poel en Hanneke Rijken (respectievelijk de broer van Han en de zus van Toon). Hier was sprake van een zogenaamd kruishuwelijk.

Ik citeer uit het notitieboekje van Toon Rijken:

Een koe verstopt:
Kuske, kuske, kuske,
Wat moet ge lijden
Denkt den Heer heeft zooveel geleden
Geloof aan Gode Vader, Zoon en Heilig Geest (3 maal) . Handeling: 3 kruisen op de schoft, 3 kruisen op het kruis.

Of:
Men neme een weinig mest of stroo onder voorste poten der koe uit, bestrijke ze daarmee over den rug tot driemaal toe en zeggen dan:
Koeike koeike zijt ge bevangen,
Heeft Christus aan het kruis gehangen
Heeft Christus het kruis niet geschaad
Zoo kan Uw verstopping geen kwaad.

Bloeden:
Heden ten dage is deze wond gemaackt
Pijn houdt op, bloedt staat stil
Zonder te etteren of te zweeren
In den naam van Godde Vader, Zoon en heilige Geest.

Verstu(i)ken/verstoekt:
Goede Vader, geneest deze pijn
Gelijk Jezus den verkoopers
Uit den tempel verdreeft
Hoopt ik het te genezen
(gelijkertijd een kruis er 3 maal over tekenen)

Branden:
Brand houdt op
Pijn staat stil zonder te etteren of te zweeren. In den naam van God de Vader etc. (3 x)

Of:
Men noeme de doopnaam van de persoon en zeggen dan twee maal: NN, brand houdt op, houdt op, pijn sta stil zonder te etteren of te zweren.

Als keinder de spreuwen (mond/tonginfectie spruw ?):
Sprouw, sprouw, sprouw, gij komt van de aarde voort en Gij moet weer naar de aarde toe. In den Naam¡Ketc. (3 x)
(in het dialect betekent sprouw: de vogel spreeuw; spreuwen is meervoud daarvan)

Bloed stillen:
Pijn houdt op, bloed staat stil zonder te pruilen of te zweren, in den Naam¡Ketc.

Haarworm:
Haarworm staat vast, niet weer los, zoo spoedig als Judas zijn kleur veranderde, toen hij Jezus verraden had.
(Een trek naar voren naar achteren, gelijk de woorden spreken)

Het paard boeklam:
„X boeklam is boeglam of boegkreupel (Van Dale woordenboek der Nederlandse taal). Ook de grote Oosthoek encyclopedie noemt dit. Bij paarden: kreupel/lam in de boegen als gevolg van verrekking of reumatische oorzaken. Met de boeg kan de borst van het paard bedoeld zijn of een uitstekende knobbel van het bovenarmbeen ter hoogte van het schoudergewricht. Boegen kan ook staan voor de schouders. Vandaar misschien de betekenis van het trekken van een vlok haar uit de schoft van het paard (zie gebedje) ?
Door de 5 bloedige wonden van onze Heer Jezus Christus geneest ik deze pijn, dat ze niet meer pijnnigt/pijnniert, kwetst, sweert of pijnniert. In de Naam..etc.
(Het paard moet men naar het westen met de kop keren, en 3 maal een vlok haar uit de schoft en driemaal uit den sok (trekken) en telkens dit gebedje bidden).
Recept Brandspiritus: terpetijnolie, azijn of ammoniak. Nog 5 Onze Vaders en Wees Gegroet onder Ons Heer opheffing.

Op een andere pagina staat erbij geschreven over blijkbaar dezelfde kwaal:
het paard met den kop naar het westen en noorden van den boom,
Een Gat en de Haar erin, twee broden aan den armen
5 onze Vaders tusschen Onze Heer opheffen
90 gram spritse, 1 kwart liter brandewijn, 1 kwart liter eek (?), 2 notebeschaat (deze laatste regel kan ook een receptuur/bereidingswijze zijn, want er staan kriskras in het boekje ook van dat soort aantekeningen)

Tegen koeziekten:
*Windpens bij vee: een liter room en een half pond boter laten smelten en dat warm ingeven.
*Horworm bij vee: gebruiken men groene zeep met gestamte witte vitrijoel.
*band op laten komen (is mij niet duidelijk, maar denkelijk in verband met boeklam van het paard, omdat daar ook sprake is van genoemde vloeistoffen):
gebruiken men terpetijnolie en brandspiritus.

Frappant de overeenkomsten. Overigens ook met vroegmiddeleeuwse bezweringen; zie op internet/Google onder: stemmenopschrift|fritsvanoostrom onder aanvullingen.


A. Raaijmakers, oud-Ossenaar zei op 8 februari 2011 om 16:45
Een oom in Oss "beleesde" bij ontstekingen; ik ben er als klein jungske ook wel heengestuurd toen ik mijn hand wat verbrand had aan het fornuis. Hij maakte kruisjes over de plek en prevelde er wat bij; de spreuk hoop ik nog te vernemen want hij heeft zijn gave overgedragen aan zijn dochter; heel vaak deed men dat aan iemand van wie men vermoedde dat hij of zij ook ontvankelijk zou kunnen zijn voor deze gave.
In dezelfde straat woonde ook een vrouw die wratten kon doen verdwijnen; zij "kocht" als het ware die wratten van je...! Na er enkele keren overheen te hebben gestreken, kreeg je een cent van haar die je in een missiebusje of in het offerblok achter in de kerk moest doen. En niet onderweg versnoepen....
Dus ging met je ogen dicht langs het snoepwinkeltje, de cent stijf in de knuistjes geklemd!
Wat men er ook van mag denken of geloven: ik was in de kortst mogelijke tijd van de pijn en de brandwond en van de wratjes op mijn hand verlost!
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 8 februari 2011 om 21:41
Overlezen, noemden we dat bij ons.
Of strieken/strijken. Ik sport niet, dus raak je ook niet geblesseerd, maar ik heb mijn grootvader bij mijn wel sportende broers kleine wonderen bij verstuikingen zien verrichten. Iemand anders in de familie heeft van haar schoonmoeder het overlezen van brandwonden overgekregen. Dat heb ik zelf wel een keer ervaren en het werkte (ook omdat ik erin geloofde ?!).
Een anecdote: toen mijn grootvader gevraagd werd een voor hem vreemde vrouw te overlezen/strijken, heeft hij -om gepraat te voorkomen- de man in kwestie zelf maar het "kunstje" geleerd ! Om voor te blijven: "Willem van der Poel striekt de vrouwtjes !"
Hanneke van der Eerden, namens BHIC bhic zei op 11 februari 2011 om 20:03
Bedankt Jan Lange en dhr. Raaijmakers dat we jullie mooie herinneringen aan mensen met deze bijzondere gaven mogen delen. En in het bijzonder het notitieboekje ....
Christ Wesenbeek zei op 29 augustus 2014 om 22:01
Zijn er nog mensen met deze gave die je kan bellen als je je verbrand heb of zo. Ik kan me wel een wrattenboer herinneren die voor een paar centen de wratten kocht.
Theo Kok zei op 3 augustus 2015 om 02:54
Moet je deze gave echt doorkrijgen van iemand die stervende is en die de gave heeft en hoe gast dat dan?Of werkt het voor iedereen die de bovenstaande ceremonies in gedachten opzegt om een ander te helpen? Kan je het ook op jezelf toepassen? M.v.g
M. Kraak-de Valk zei op 16 augustus 2015 om 16:14
16 aug. 2015
Toen wij in de jaren '70 in Maren-Kessel kwamen wonen als "stadsen" (uit Oss wel te verstaan...) kregen we in de loop der jaren te horen bij wie je terecht kon
als je een ongelukje had gehad. Onze buurman aan de Kesselsedijk, Jan Ketels
kon je van aambeien afhelpen. Hij kweekte helmkruid in zijn hof waarvan je de knolletjes (signatuurleer!) in een zak van je kleding moest dragen (of je kon er thee van zetten). Voor verstuikingen moest je bij Flip, de mandenmaker verderop op de Marense Dijk zijn. Hij "belas" de enkel van onze dochter Miriam
die van het dijktrapje was gevallen en een dikke enkel had en bijna niet kon lopen. De volgende ochtend (het was een écht wonder) was de dikke enkel weg
en kon het geplande uitje naar de Efteling doorgaan! Verschillende mensen konden brandwonden belezen en mensen van de pijn afhelpen en zelfs de huisartsen toentertijd in Lith verwezen mensen met brandwonden door...
Goede herinneringen aan de heerlijke jaren dat we daar woonden.
M. Kraak-de valk
Karlien zei op 30 augustus 2015 om 23:15
Toen onze dochter goed 4 maanden was heeft ze zich flink gebrand aan de verwarming. Die had ze even vastgepakt met haar graaihandjes... huilen, huilen dikke tranen. Mijn man heeft meteen gebeld met iemand die pijn kon wegnemen van brandwonden. En ineens stopte ze met huilen! Bij nadere inspectie bleek haar hele ringvingertje veranderd in een blaar. Maar geen kik meer om gegeven. En een klein meisje van 4 maanden kan je echt nog niets wijsmaken.
Ik zou willen dat ik zo mensen kon helpen.
Ad zei op 17 februari 2016 om 15:01
Als je je verbrand,
Brand valt in het zand niet in het vlees in de naam van de vader de zoon en de heilige geest. en 3 weesgegroetjes.
Ad
Gerard en Sjaan de Veer zei op 7 maart 2016 om 22:44
Wij overlezen nog wekelijks brandwonden, het is een gave waar je zuinig op moet zijn.
zie www.2waves.nl en schrijf als het geholpen heeft in ons gastenboek.
Wij doen het op afstand omdat wij ook Reiki 2 hebben.
Wilma Giesbers-Müskens. zei op 11 maart 2016 om 16:13
We hebben in deel twee van de "woordenschat van het Groesbeeks dialect" een artikel gewijd aan pijnbezwering, of zoals ze in Groesbeek heten "sprukskes". We hebben er zo'n tien gevonden, en inmiddels zijn er alweer zeven binnengekomen. Vooral over de diergeneesgebedjes wordt erg geheimzinnig gedaan dus ik was blij dat ik er hier een aantal heb gevonden.
Léon wever, BREDA. zei op 11 april 2020 om 10:58
De vader van een ex vriendin van mij, de goede man is al jaren geleden overleden, gaf je een hand en vertelde je waar je pijn had.
Hij wreef er over en schudde het van zijn hand af, dit dit een paar keer en je pijn was over.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 11 april 2020 om 15:25
Bijzonder om te horen, Leon, dank voor je aanvulling. Heb je er zelf ook ooit baat bij gehad?
Léon Wever zei op 11 april 2020 om 16:54
Nee, ik heb er zelf geen baat bij gehad, maar wel enkele behandelingen gezien.
Dat was indrukwekkend.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 12 april 2020 om 20:01
Dat kan ik me levendig voorstellen, Léon. Bedankt voor je snelle reactie!
Ad van Gils zei op 1 juli 2020 om 17:32
Help mij vrouw van haar slaapprobleem
Roburt Geurts zei op 3 juli 2020 om 21:41
Beste Ad ik wil wel kijken naar het slaapprobleem van je vrouw. Ik doe dat soort dingen als hierboven beschreven (handoplegging) al 20 jaar bij mensen en dieren en voornamelijk paarden. Als je mijn naam in google typt heb je mij snel gevonden ;-). Als je mij even berichtje doet dan kijk ik in ieder geval kostenloos even naar evt. entiteiten (geesten) en aardstralen in je huis. Dit zijn normaliter de meest voorkomende oorzaken voor slaapproblemen.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 juli 2020 om 06:30
Als je daarmee akkoord gaat, Ad, dan stuur ik Roburt jouw mailadres. Dan kunnen jullie achter de schermen contact met elkaar opnemen.

Laat je even weten of je dat goed vindt?
Petra zei op 26 augustus 2020 om 10:31
Mijn vader heeft zijn bijzondere gave voor het wegnemen van brandwondenpijn overgedragen aan mij.
Ben er tot op de dag van vandaag enorm dankbaar voor.
Sylvia zei op 27 augustus 2020 om 21:16
Ik heb een tante met gordelroos. Wie zou haar kunnen helpen. Mijn moeder heeft het ooit bij mijn dochter gedaan die daarna snel van de gordelroos af was. Helaas is ze overleden en met haar het gebed. Ik zou haar graag willen helpen
Sylvia
Berdi zei op 13 oktober 2020 om 12:10
Hallo Petra, toen jouw vader het brandbespreken aan jou had overgedragen, kon hij het toen ook zelf nog?
Berdi zei op 13 oktober 2020 om 12:10
Hallo Petra, toen jouw vader het brandbespreken aan jou had overgedragen, kon hij het toen ook zelf nog?
Riky Kappen zei op 2 januari 2021 om 15:53
Hallo Petra.
Kan ik met je in contact komen?
Ik heb een dringende raag.
met vriendelijke groet Riky Kappen
Petra zei op 2 januari 2021 om 16:53
Jazeker
Riky Kappen zei op 2 januari 2021 om 17:11
moet ik de vraag hier stellen of kan dat via mijn e-mailadres?
Petra zei op 2 januari 2021 om 17:15
Stuur je e- mail maar
Gr Petra
Petra zei op 2 januari 2021 om 19:06
Heb een mail gestuurd
Gerard de Veer zei op 4 januari 2021 om 19:13
Hallo allemaal,

Wij behandelen normaal gesproken brandwonden. We hebben een keer iemand behandeld die gordelroos had. We kregen wel een positief bericht dat het geholpen had maar verder zijn wij daar niet op doorgegaan.
Ik heb sinds 3 dagen ontzettende pijn aan het linker deel van mijn lichaam en de huisarts constateerde vanmorgen dat het gordelroos was. Meteen medicatie gekregen om de pijn en de jeuk te verzachten. Voordat ik deze nam hebben we ons op deze gordelroos gestort met ons gebed en binnen 1,5 uur was de pijn en jeuk weg. Nog wel wat griepachtige verschijnselen maar die zijn overkoombaar.
Dus ook voor gordelroos (en dat doet echt heel erg zeer) we proberen u te helpen.
zie https://www.2waves.nl
Gerard de Veer zei op 7 januari 2021 om 19:58
Hallo allemaal,

We zijn nog aan het uitzoeken of ons gebed ook op gordelroos werkt. We willen geen verwachtingen kweken die we niet waar kunnen maken.
Voor brandwonden overlezen kunt u wel bij ons terecht.
Zodra we zeker weten dat ook de behandelingen voor gordelroos werken dan maken we dat hier en op onze website bekend en zullen u graag van dienst zijn.
Willemien zei op 9 januari 2021 om 21:41
Hallo
Via via ben ik bij jouw Petra terechtgekomen.
Je hebt idd een gave,nadat ik mij flink verbrand had en ook blaren,heb jij mij daarvan verlost in no time.
Dank dank
Groetjes Willemien
Ada zei op 12 januari 2021 om 16:06
Hallo Petra, onze dochter Eva is op kerstavond voor 34% verbrand en in het brandwondencentrum in Rotterdam terecht gekomen. We kwamen pas na 1 januari met je in contact met resultaat. Op verzoek van Eva ben je met de behandelingen door gegaan en ze gaat met hele kleine stapjes vooruit. We houden moed met behulp van jou. Hartelijk dank daar voor. Groetjes van Ada
Marie zei op 2 februari 2021 om 19:41
Ik kan brand bespreken heb het van mijn moeder kan het op grote afstand. Nieuw Zeeland Ik mag het met niemand delen
Frank zei op 10 maart 2021 om 22:40
Mijn vader kan brandwonden overlezen hij wil het aan mij overdragen, kan hij het daarna ook nog. Deze vraag zag ik hierboven ook al maar ik zag het antwoord niet.
Miriam zei op 21 mei 2021 om 19:57
Met mijn moeder het vandaag nog gehad over brand bespreken. Zij heeft het overgedragen gekregen van een oud vrouwtje bij ons in de buurt. Ik geloof er niks van, maar het heeft mij al minstens 2x geholpen. Eerste keer toen ik heel klein was. Tweede keer woonde ik als student in Wageningen. Mijn moeder heeft het toen toegepast door de telefoon. Ook kende ze iemand die wratten besprak.
Elisabeth zei op 18 juli 2021 om 18:53
Waarom zou een gebed gericht aan God niet overgedragen kunnen worden? Je moet vertrouwen hebben in Onze lieve Heer en bidden voor het euvel waar je mee te maken hebt en het komt goed als je maar vertrouwen hebt dat zeker!!
A v N zei op 14 december 2021 om 01:26
Beste,
Mijn zoon heeft Jules de la tourettes, waardoor hij veel pijn heeft op wisselende plaatsen in zijn lichaam. Nek en schouders het meest. Ook benauwd door zijn tics een andere manier van ademen. Kan hier iemand iets in betekenen?
Dat zou prachtig zijn!
Gr A v N
Suzanne zei op 17 augustus 2022 om 16:09
Graag kom ik in contact met iemand die wratten kan bespreken in omgeving Oss. Mijn zoontje heeft er erg veel op zijn hand en de behandeling bij de huisarts wordt steeds meer een drama.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 17 augustus 2022 om 18:40
Bedankt voor je vraag Suzanne, ik hoop dat een van de lezers van onze verhalen je hierbij kan helpen. Heel veel sterkte voor je zoontje.
Miriam zei op 17 augustus 2022 om 18:54
@Suzanne heb het even nagevraagd, want mijn moeder kende wel iemand. Maar mijn vader en zwager zeggen binnenkant schil van een tuinboon proberen. Of over de wrat plassen. ;-)
Suzanne zei op 17 augustus 2022 om 21:24
Bedankt voor de reactie.
Eroverheen plassen heb ik inderdaad ook gehoord, maar dat vind hij vies.
De tuinboon kan ik eens proberen.
Léon Wever zei op 17 augustus 2022 om 22:02
Ons werd altijd verteld om er met de binnenkant van een tuinboonschil over te wrijven en de schil dan te begraven.
Wanneer de schil verteerd is, is de wrat verdwenen.
Let wel op een schil per wrat.
clericus.eu
clericus.eu zei op 17 augustus 2022 om 22:21
Mijn Opa en mijn moeder konden wratten laten verdwijnen.
Je moest de exacte aantal wratten doorgeven en dan deed ze 3 weesgegroetjes.

Overgegaan na overlijden opa (was toen zelf ± 4 jaar) naar mijn moeder, maar weet niet hoe het verder werkte en mijn levende moeder weet het helaas niet meer.

Geloof er zelf ook niet in maar wel door mijn moeder geholpen vroeger. eerste keer lukte het niet daar ik één wrat meer had. 2de keer verdwenen ze in enkele dagen tijd allemaal en nooit meer terug gekregen.
Suzanne zei op 19 augustus 2022 om 12:50
Bedankt voor de aanvullingen. Inmiddels heb ik iemand gevonden waar we naartoe kunnen, hopelijk werkt dat.
Cindy zei op 13 september 2022 om 22:03
Wratten tellen, katoenen garendraadje nemen en evenveel knoopjes erin leggen als dat er wratten zijn. Het draadje vervolgens begraven of weggooien. Op een dag zijn ze ineens weg.
ILJM Kouwenberg zei op 16 september 2022 om 17:27
@suzanne zou ik net jou in contact kunnen komen voor mijn zoon. Zelfde verhaal, en naar de dokter is gewoon zielig, zijn er te veel geworden in korte tijd.
Jermaine Van der Meer zei op 16 september 2022 om 23:13
Bizar al die getuigenissen hier, maja ook wel heel bijzonder. n stukske Brabantse cultuur van weleer dat nog steeds zijn functie en nut bewijst schijnbaar.....
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 17 september 2022 om 16:37
@ILJM Kouwenberg: ik heb achter de schermen Suzanne gevraagd of ze akkoord is om gegevens uit te wisselen. Zodra ik meer weet, breng ik je op de hoogte.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 19 september 2022 om 09:47
Suzanne heeft inmiddels ingestemd dus de gegevens zijn uitgewisseld. Veel succes!
Eefje zei op 27 september 2022 om 18:27
Mijn hond Woefke heeft veel pijn aan 1 poot. Het is waarschijnlijk zijn pols volgens de dokter (artrose). Hij kan er bijna niet meer op staan en amper nog lopen. Pijnstillers helpen niet goed. Is hulp tegen de pijn mogelijk hier? Ik ben ten einde raad..
Vriendelijke groet
Eefje
Susan zei op 21 oktober 2022 om 14:52
Goedemiddag,
Ooit heeft iemand pijn bij mn neefje weg genomen. Deze man leeft helaas niet meer. Zelf heb ik al wekenlang last van erge hoofdpijn. Als het niet anders is neem ik er iets voor in, maar het liefst niet. Weet iemand een persoon die de pijn bij me weg zou kunnen nemen en me kan verlossen van deze pijn?
Alvast veel dank.
Cindy zei op 21 oktober 2022 om 14:59
Beste Susan, ik weet helaas niemand die dit kan, maar ik heb zelf goede ervaringen met het dragen van een mineraal, de amethist. Gewoon op de huid dragen aan een ketting en eens in de maand de steen ‘ontladen’ door een dagje in de grond (buiten in de tuin) te stoppen. Ik hoop dat het jou ook helpt.
Susan zei op 21 oktober 2022 om 15:47
Bedankt Cindy! Er is heel veel keus online zie ik. Maakt het nog uit hoe hij eruit ziet, groot, klein, etc?
angelique de zeeuw zei op 3 januari 2023 om 22:47
Goededag, ik ben op zoek naar iemand die iets voor mijn vader kan betekenen,hij heeft al sinds maart 2021 zenuwpijn door gordelroos, hij komt er niet vanaf,,,,blijft constant erge pijn houden. Wij gingen altijd naar een overlezer/Strijker ,helaas is deze man overleden. Iemand die hem kan helpen?
Leo de Beer zei op 30 januari 2023 om 23:10
Hallo,
Ik zag bovenstaande hulpvraag.
Mogelijk zou ik iets kunnen betekenen; heb mijn achterbuurvrouw in 4/5 behandelingen er vanaf geholpen.

Met vriendelijke groet
Leo
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 2 februari 2023 om 11:40
Beste Angelique en Leo, eventueel kunnen wij achter de schermen jullie e-mailadressen met elkaar uitwisselen. We horen het graag als we hierin iets voor jullie kunnen betekenen.
Petra Hurkmans zei op 25 maart 2023 om 19:29
Wil graag het e-mailadres van Petra
Petra naille zei op 25 maart 2023 om 22:43
Hallo,
Petra Hurkmans van welke Petra wil je het e-mail adres?
Mary Horbach zei op 26 april 2023 om 22:49
Hallo, Ik ben dringend op zoek naar een wrattenbelezer voor mijn 14-jarige hondje die een zeer snel groeiende wrat bij haar oogje heeft en niet geopereerd kan worden door een eerdere ernstige ziekte. Ik zou heel dankbaar zijn voor een contactadres.
Nina zei op 6 mei 2023 om 08:41
Goedendag, mijn zoon heeft extreem veel waterwratjes op veel plekken op z’n lichaam. Weet iemand een adres waar ik dit kan overlezen? De zomer komt eraan en het zit ook zelfs op z’n gezicht.
Mieke zei op 18 juli 2023 om 14:51
Weet iemand wat je tegen waterratten kunt doen ??
Mieke Smits zei op 18 juli 2023 om 14:53
Waterwratten
Cindy zei op 18 juli 2023 om 15:44
Heel nauwkeurig tellen en zoveel wratjes als er zijn, zoveel knoopjes in een katoenen garendraadje leggen. Dit draadje weggooien of in de grond begraven. Op een dag zijn ze ineens allemaal weg.
Norah zei op 18 juli 2023 om 16:39
Een goede dermatoloog.
Léon zei op 18 juli 2023 om 18:36
In mijn jeugd heb ik het volgende gehoord,
Wratten inwrijven met de binnenkant van een tuinboonschil, deze schil begraven.
Wanneer de schil weggerot is is de wrat ook weg.
Of het waar is weet ik niet.
Dion zei op 26 juli 2023 om 00:25
Hoi, is er ook iemand die mijn zoontje (6 jaar) kan helpen met het laten verdwijnen van hardnekkige aambeien? Geen zalfje helpt… Alvast bedankt!
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 27 juli 2023 om 12:45
Ik hoop dat iemand die hier meeleest jou en vooral je zoontje natuurlijk kan helpen Dion. Sterkte voor jou én voor je zoontje.
Cindy zei op 27 juli 2023 om 16:20
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar zoek eens op knolletjes van helmkruid
Norah zei op 28 juli 2023 om 00:06
Geen staaldrankjes, en hem op zoethout laten kauwen.
Ook sterkte gewenst!
Mvg.
Annie zei op 29 juli 2023 om 20:06
Mijn man heeft neuropathie pijnen aan beide voeten pijn , wie kan hem helpen of wat kan ik er tegen doen ?
Christ Van de Rijt zei op 1 oktober 2023 om 21:31
Hallo
Voor eczeem of aambeien kun je inderdaad helmkruid of speenkruid gebruiken mijn vader heeft vroeger heel veel mensen geholpen met zijn kennis van kruiden waarvoor ik de diverse bedankbrieven nog heb
Zelf heb ik tientallen jaren over brandwonden, bloedverlies, verstuiken gebeden (heb al die jaren op de SEH gewerkt ) zelfs in overleg met de plastisch chirurg en in 99 % van de gevallen met succes
Ook kon ik het over koorts maar daar ben ik mee gestopt omdat ik dan de klachten overnam
Ik begrijp dat velen het niet kunnen geloven maar bij het overlezen van een baby kun je niet spreken van beïnvloeden
Christ Van de Rijt zei op 1 oktober 2023 om 21:39
Nog even een reactie
Waarom heb ik een reactie geplaatst?
Ben op zoek naar iemand die de pijn bij gordelroos kan wegnemen. Mijn vrouw heeft namelijk heel erge pijn veroorzaakt door gordelroos
Ken je iemand reageer dan aub
Yda zei op 15 november 2023 om 00:15
Een vraag: ik ben op zoek naar iemand die pijn kan wegnemen bij mijn dochter. Zij heeft een heup labrumscheur gekregen na een val met de fiets. Via een heup scopie, kijkoperatie is een deel van labrum verwijderd. Andere heup heeft een kleine labrumscheur. Beide heupen en rug geven dagelijks veel pijn. We zijn wanhopig. Wie kan hierbij helpen?
Rowena zei op 17 december 2023 om 14:21
Water wratjes
Ida zei op 20 december 2023 om 20:45
Beste mensen, ik heb al vier jaar last van ontelbare platte wratten. Handen, armen en gezicht. Homeopathie tot dusver niet geholpen. Tuinbooonschil en tinctuur van Stinkende Gouwe ook niet. Ook ochtendurine etc. Alle huismiddeltjes geprobeerd Als iemand iemand kent die mij zou kunnen helpen... heel graag. Het beheerst heel mijn leven zo langzamerhand.
angelique de Zeeuw zei op 21 december 2023 om 17:14
hallo Christ Van de Rijt

heb je reactie gekregen op je oproep?
zo ja kan je me iets laten weten?
Christ Van de Rijt zei op 21 december 2023 om 19:31
Nee geen berichten gehad heb inmiddels met pijnstilling en virusremmer gewerkt
angelique de Zeeuw zei op 21 december 2023 om 20:23
Lisette Kuijper , heel graag!
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 28 december 2023 om 14:37
Beste Angelique, jouw mailadres is inmiddels verstuurd naar Leo de Beer. Hopelijk lukt het op deze manier om je vader van zijn pijn af te helpen. Heel veel sterkte.
Petra Wattenberg zei op 29 januari 2024 om 15:32
Hallo , ik zou graag in contact willen komen met iemand die pijn kan wegnemen bij artrose.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.