skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

De steen van burgemeester Schrauwen

Op de voormalige gemeentewerf aan de Wipakker (naast de brandweer-kazerne) staat een bijzondere steen. Waar komt die steen vandaan? Het opschrift op de mysterieuze steen op de voormalige gemeentewerf luidt: ‘De I steen gelegd H. Schrauwen burgemeester 1837”.

Henricus Schrauwen (rk) was van 1832 tot 1845 burgemeester van Etten en Leur. Hij werd op 15 februari 1795 te Etten geboren. In 1824 trouwde hij met Johanna Maria Oonincx, logementhoudster en tapster van de Roskam (Dorp A50) en trok bij haar in. In dit etablissement was de eerste kegelbaan van Etten-Leur gevestigd.

Henricus was naast burgemeester handelaar in kolen, hout en schors. Ook was hij nog correspondent van een brandwaarborg-maatschappij. Een jaar na zijn benoeming tot burgemeester vestigde hij zich in het huis ‘De Linde’ op de Markt (Dorp A4). Henricus Schrauwen overleed op 11 april 1845 te Etten-Leur.

Vroeger stond de rivier de Mark in open verbinding met de zee en was er ook op de rivier sprake van eb en vloed. De invloed hiervan was ook merkbaar op de Leurse Haven en de Laakse Vaart. Om de invloed van de getijveranderingen uit te schakelen werd in 1752 aan de monding van de Leurse Haven bij de Mark een schutsluis gebouwd . Hetzelfde gebeurde met de Laakse Vaart in 1765.

In 1837 besloot de gemeente Etten-Leur bij de monding van de Leurse Haven in de Mark een nieuwe sluis te bouwen. In de Bredasche Courant van 21 maart 1837 plaatste de gemeente een advertentie over de voorgenomen aanbesteding. Hierin stond de volgende omschrijving van het project: “Het bouwen van een keersluis in de Haven van de Leur, buiten het Sas, wijd in den dag zeven ellen; en zulks met Leverantie alle de daartoe benoodigde vereischte Materialen, Arbeid enz.”.

Bij de oplevering werd de steen onthuld die zich thans bevindt op de voormalige gemeentewerf aan de Wipakker. De keersluis heeft 119 jaar dienstgedaan. Met de uitvoering van de Deltawerken werd ze overbodig. In juni 1956 werd de sluis door het 112e bataljon regiment pontonniers gesloopt.

De geschiedenis herhaalt zich

Klik om te bekijken op Google MapsKwam het water vroeger van zee, tegenwoordig komt het uit het binnenland. De opwarming van de aarde heeft ook gevolgen voor onze omgeving. Flinke hoosbuien komen steeds vaker voor.

Een van de gevolgen is dat de rivier de Mark hierdoor regelmatig grote massa’s water moet afvoeren. Dit heeft weer gevolgen voor de Leurse Haven en de Laakse Vaart. Overtollig water in de Mark stuwt het waterpeil in de Leurse Haven en Laakse Vaart zo hoog op dat overstromingen niet kunnen uitblijven.

Reden voor Waterschap De Brabantse Delta om in 2016 te komen met een plan om aan de monding van beide vaarten waterkeringen te bouwen. De investering wordt geraamd op 20 miljoen Euro.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

Doe mee en vertel jouw verhaal!