skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Tumult aan de Karl Marx Universiteit

Voordat de BHIC-bezoeker zich afvraagt of een verhaaltje over het Kremlin op deze site gepast is, alvast dit: het gaat hier om het hoofdgebouw van de Katholieke Hogeschool Tilburg.

Boven de grote poort stond op een gegeven moment aan de frontzijde naar het stadscentrum in kapitalen geschreven in druipende fietsenlak KARL MARX UNIVERSITEIT. In 1969. Oproerige studenten hadden dat gedaan, oorspronkelijk als “ludieke aktie”. Toen ook de gloednieuwe telefooncentrale net bezet was door spijkergoed dragende langharigen. Die voorgaven rechten of sociologie te studeren. Het was landelijk nieuws. Ineens gebeurde er in het Hart van Brabant iets revolutionairs. In Tilburg, de stad van de textiel- en sigarenfabrikanten nota bene. De schòòònste stááád van het lááánd, aldus de inwoners, al nam niemand dat echt serieus.

Bron: Tilburg 1969, een knooppunt in de tijd, in: Tilburg University Magazine
Bron: Tilburg 1969, een knooppunt in de tijd, in: Tilburg University Magazine

Omdat ik een van de velen was die na zijn middelbare school niet echt wist wat te beginnen, had men mij geraden rechten te gaan doen. Dat was niet moeilijk, je kon er alle kanten mee op en er was aardig mee te verdienen, zeker in de advocatuur. Bovendien was de Tilburgse Hogeschool echt katholiek, opgericht door priesters en onder toezicht van het landelijk bisschoppencollege. Daarbij nam Tilburg bijna alle studenten die het vereiste papiertje konden overleggen aan: bij rechten was er geen inschrijvingsmaximum. Een school vóór en dóór jongens van de streek. Dat zat wel snor, oordeelde mijn moeder. We kochten een antraciet grijs pak, witte overhemden en een gedekte grijze das, glanzende zwarte schoenen. Zo zou ik kunnen ondergaan in de nieuwe elite. Als ik mijn haar maar kort hield.

Dat liep anders, reeds op de openingsdag van het academisch jaar. Ik was tijdig aanwezig in de wat crematorium-achtige ruimte die als “aula” werd aangeduid. Diep onder de indruk van het perspectief dat een gezagsdrager, aangeduid als rector magnificus mij zou toespreken. En met mij een hele bent leergierigen, hunkerend naar de spreiding van kennis, inkomen en macht, want dat had premier Den Uyl in het vooruitzicht gesteld. Dus was het zo. Er hingen vele vale slungels in de aula rond, gehuld in lompen, soms op jesussandalen, bleke jongens en meiden die rare sjekkies rookten die eigenaardig stonken. Wiet, dat was het, maar daar kwam ik pas later achter. Er waren ook bakken bier, achter in de zaal. Er was dus straks een feestje voor intimi.

Gelukkig waren er ook spichtige, bepuiste edelknapen in jacquet die ebbenhouten stafjes in de knuisten hadden waarop zilveren handjes met een wijzende vóórvinger waren gemonteerd. Dat waren de vertegenwoordigers van het studentencorps, dat snapte ik wel. Zij wezen hoogwaardigheidsbekleders met hun eega’s hun plaatsen. De hoofdcommissaris van politie, de commissaris der koningin, de burgemeester, de curatoren. Deze kwamen wat schichtig de aula binnen, soms met een  gestie alsof ze elk moment een schop tegen de broekzolder verwachtten. Het sleetse gepeupel, achterin samen gedrumd, stiet dan hoongelach uit, kwam golvend in beweging en stiet kreten uit als “studieloon!”, “solidariteit” en “alle macht aan het volk!”. Er was boven de grote glazen klapdeuren een met touw aaneen gesnoerde draagconstructie opgesteld van bamboe, waaraan enkele jute zakken waren bevestigd. Ik giste, dat daaruit te rechter tijd guirlandes zouden neerdalen ter ere van een aannaderende processie die ik al meende te ontwaren in de brede gang naar de senaatskamer. Plechtig.

De gordijnen werden nu door de corpsdignitarissen gesloten met krachtige gebaren. Stilte trad in, zij het niet perfect. Want duidelijk werd dat flesjes pils tegelijkertijd werden ontkroond en rinkelend aan de beugels werden dóórgegeven. Ineens weken de gordijnen, een zwart betabberde dignitaris verscheen en sloeg driemaal met een zware staf, waarop een zilveren volzeilend schip gemonteerd stond, krachtig op de grond. Schallend klonk: “De Hoogwaardige Senaat!”. De voorste rijen stonden op. Ik verwachte nu een bronzen gongslag zoals in de kerk bij het introïtus. Doch het protocol scheen anders. Een rijzige gestalte stond in de glazen doorgang, ambtsketen om en achter hem een eindeloze reeks betoogde hooggeleerden en lectoren. Allen met hun onderscheidingen, eredoctoraten en ander klatergoud. Het flankerend comité van ontvangst van het korps Sint Olof trachtte nu de bedelaars die de doorgang versperden te splijten teneinde de rector gelegenheid te geven het cortège naar het podium, de corona, te leiden. Die magistraat was destijds de heer Prof Mr J.H.J.M. Jeukens, hoogleraar staatsrecht. De subversieven trokken nu aan touwen, waardoor de zakken hun lading aan het publiek vrij gaven: meel, mijnheer, mistbanken van blank meel. De rector was ineens veranderd in een soort sneeuwmannetje al bleef hij statig de pas erin houden. Want onverstoorbaar was hij toen nog wel, in de begindagen van deze onvermijdelijk als ludiek aangeduide demonstraties.

Diesviering in rustiger tijden. Hoogwaardigheidsbekleders luisteren naar de diesrede van prof. Smeets in 1952 (foto: Fotograaf gemeente Tilburg. Bron: Regionaal Archief Tilburg)
Diesviering in rustiger tijden. Hoogwaardigheidsbekleders luisteren naar de diesrede van prof. Smeets in 1952 (foto: Fotograaf gemeente Tilburg. Bron: Regionaal Archief Tilburg)

Dat veranderde later pas, toen de studenten de folklore ontwikkelden om dronken duiven vanaf het frontbalkon massaal los te laten. Deze gevederde passanten zochten, in één wiekende vlucht, zitplaats in de immense luchter boven de corona. En scheten vervolgens bekwaam de toga’s onder van de in plechtstatigheid nedergezegenen. De zaal had dan weinig aandacht voor de inaugurale oratie of de promotie-oppositie maar wachtte zorgvuldig af hoe lang het duurde voordat de eerste baret geheel wit-beslijkt zou bezwijken. Duiven krijgen van gierst gedrenkt in oude klare zware diarree. Van de plechtige inroeping van Maria’s bijstand ter verlichting van de hooggeleerde geesten drong weinig door, al maakte het Nieuwsblad van het Zuiden er tóch steeds ritueel melding van. Jeukens had inmiddels, snerkend inademend, nogal wat meeldamp in de longen gekregen – hij bleek ook nog zwaar roker te zijn – en hoestte amechtig het academisch kwartiertje vol. Zijn oratie kwam niet geheel uit de verf.

Hoe wás het, jongen, vroeg mijn moeder halsreikend, toen ik te Strijp wederkeerde. Dat ik met dat verslag enige moeite had, nu, dat zal de BHIC-bezoeker mij ten goede houden.

Reacties (9)

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 15 oktober 2020 om 09:36
Wat een mooi verhaal, Prof. Mr. Dr. Strijards. Het geeft een geweldige inkijk in de plechtigheden en ook het dagelijks leven van toen op de Universiteit van Tilburg. Toch nog even een vraagje; is het gedurende uw studententijd gelukt om de haren kort te houden? :)
Henk Buijks zei op 16 oktober 2020 om 13:52
Heel herkenbaar, professor Strijards, dit verhaal! Ook voor mij, zij het dat ik in diezelfde periode studeerde aan de Alma Mater in Nijmegen. Alleen waren bij ons de acties wat minder "ludiek" dan in Tilburg.
Strijards zei op 9 juni 2023 om 11:06
Nog even aan mevrouw Bruggeman wier vraag nu pas tot mij doordringt: ik hield het haar consequent kort en bleef statige driedelige grijze pakken dragen met horlogeketting en savornet van opa. Ik kreeg dus verschrikkelijke moeilijkheden. Als fascist, maatschappijbevestiger, volgevreten burger en plutokraties onderdrukker. Ik verliet de instelling uiteindelijk wat bezwaard al promoveerde ik cum laude in de kortst mogelijke tijd en al kreeg ik er een wetenschappelijke prijs voor. Ik bleek fundamentalist te zijn, en dat was erger dan een besmetting met de builenpest.
Henk Buijks zei op 9 juni 2023 om 16:10
Ook ik hield tussen 1967 en 1973 de haren kort, demonstratief. Was beursstudent en de eerste in de familie die een universitaire studie begon. Vandaar dat ik van harte instemde met degenen die verkondigden dat het voor iedereen mogelijk moest zijn om te studeren, en dus niet alleen voor een rijke en geprivilegieerde elite. Ervoer overigens dat marxistisch-geïnspireerde studiegenoten die erin geslaagd waren de onderwerpen van enkele werkcolleges te sturen in een door hen gewenste richting, zich onttrokken aan de daaruit voortvloeiende groeps-werkzaamheden en die overlieten aan hun anders-georiënteerde studiegenoten. Niet helemaal toevallig (?) waren enkelen van deze marxisten afkomstig uit de eerder vermelde elite.......
Strijards zei op 9 juni 2023 om 18:13
Ja, mijnheer Buijks, dat is wat mij achteraf nog het meeste dwars zit en zat. Ik ben --- vermoedelijk -- uit dezelfde sociale laag als u herkomstig en was de eerste die een universitaire studie begon en voltooide. Het viel mij op dat de fanatiekste contestanten uit de industriële Tliburgse elite afkomstig waren, de bezetters, de vernielers, de roeptoetende neo-Trotskisten op revisionistische grondslag. Die kon het geen bliksem schelen dat ze door hun acties onmogelijk maakten het gewone curriculum van propaedeutisch ("propjes" zeiden die gasten en "kantjes") en candidaatsexamen, doctoraal I en II in vier jaar af te ronden. Pa had meer dan poen genoeg. Die betaalde wel, zonder navraag te doen. Voor mij lag dat fundamenteel anders. Ik werd razend als deze vale profeten in hun dure spijkergoed en met hun onbetaalbare leger-pukkels (een soort canvas legertassen, zogenaamd uit de dump) weer een een reeks lokaliteiten bezetten en de telefooncentrale stuksloegen. Ik kom ze nu tegen als volgevreten regenten, de echte boomers. Ze tonen mij dan hun officierskruis in de Orde van Orajnje-Nassau en vertellen mij hoe goed dat ze het allemaal gedaan hebben.
Norah zei op 9 juni 2023 om 19:56
Wat mag een -savornet- zijn?
Mvg.
Norah zei op 9 juni 2023 om 20:08
Gevonden, het is een -savonet-, horloge met kapdeksel.
Strijards zei op 9 juni 2023 om 22:15
Het savonet of savornethorloge had een dubbele kast, moest met een sleutel opgedraaid worden, had deswege een zware veer en werd meestal aan een gouden ketting om de hals gedragen, omdat het nogal zwaar was. Hildebrand -- Nicolaas Beets -- vertelt in de "Camera Obscura" dat de charmante heer Van der Hoogen er een draagt met een gouden ketting à cylindre dat om de hals hangt en loopt naar een aparte zak in het gilet. Mijn opa droeg er zoeen op zijn uniform van tramconducteur in Rotterdam en vermaakte het aan mij. Ik was er destijds NIET blij mee. Ik wilde liever een polshorloge. Maar dat was te duur. Die pakken die ik droeg waren onderscheidenlijk afkomstig van Kapelaan Verhagen, die nogal buikig was, Kapelaan Verhoeve en mijnheer Van der Palen, adjudant van gemeentepolitie post Woensel. Ik zag er dus uit als een negentiende eeuws burgermannetje. Het baarde zeer veel opzien. In die rumoerige tijd. Wel begrijpelijk. Maar de rijke stinkerds die zwaaiden met het Rode Boekje van Mao werden er agressief van. maar ik hád ook wel iets tegen communisten destijds.
Norah zei op 9 juni 2023 om 22:49
Interessant, en amusant.
Dit horloge is mij niet bekend, de Camera Obscura echter wel.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen

Doe mee en vertel jouw verhaal!