skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Valstraat, Achterpad en Merimond

Al in de zestiende eeuw lag ze er: de Valstraat. De naam vermoedelijk verwijzend naar een valhek of klaphek, alhoewel de betekenis van een lichte helling niet uitgesloten is.

1832
1832


Circa 1930
Circa 1930


Circa 1963
Circa 1963

De Merimond is een moerassig gebied gelegen tussen de Valstraat en de rivier de Dommel. Bij hoog water stroomde het water dat van de Dommel kwam de Merimond in. De Lindendijk werd begin achttiende eeuw aangelegd, het gevaar voor overstroming was toen nog niet geweken en de Merimond stond nog regelmatig onder water.

De oude Valstaat is nog altijd terug te herkennen in de straten van nu. Via de kruising Dijksteegje, Sluitappel naar de Grote Doelenlaan, na het Mgr. Bekkersplein rechts Sint Martensstraat in, dan links van de huidige Valstraat naar de Achterpad om te eindigen bij het appartementencomplex het ‘Bastion’. De Heistraat was de grens tussen het Everse en het oude gedeelte van het Centrum, genaamd ‘De oude Vrijheid’.

Er is een aardige akte van 1660 in de archieven te vinden over de hoeve Pardelaar. Op verzoek van Jan Willem van Heeswijk, in die tijd eigenaar van de hoeve, legde de 86 jarige Marten Adriaens voor de schepenen van Rooi een verklaring af. Hij kon zich niet herinneren ooit gehoord of gezien te hebben dat voor het Valstraatje een afsluithek had gehangen.

Ook Heijlken, toen weduwe van 70 jaar, verklaarde dat zij in haar jonge tijd verschillende keren met haar koeien drijvende vanuit de heide naar huis, nooit in het Valstraatje een hek heeft zien hangen dan alleen maar een drijfhekken.

De verkochte percelen werden bij de verkoop vaak aangeduid zoals ze ter plaatse gelegen waren.

Weijde genoemt de Merimonde, gelegen de geheele weijde binnen deeser parochie St. Oedenrode ter plaetse Eerscot aldaer, met deen sijde neffens de weijde van de pastorije dander sijde neffens erfve den kijnderen Jans van Heeswijck ende het Capittel, streckende van de gemeijne Dommelle tot opde Valstraete.

Aan de Achterpad staat er een scoutingsgebouw met groot grasveld, op de zaterdagen zijn de scouts daar te vinden. Bij het scoutingsgebouw staat een meer dan honderdjarige populier in zijn volle glorie te pronken.

Scoutinggebouw
Scoutinggebouw

Veel ingezeten van Rooi gaan nu fietsend of lopend over de Achterpad, niet wetend dat eeuwenlang zoveel ingezetenen van Rooi hen voor zijn gegaan.

Bronnen

Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’ 1996 (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/)
BHIC, Schepenbank Sint-Oedenrode, 1548-1811, toegang 7636
BHIC, Gemeentelijk Kadaster Sint-Oedenrode, 1832-1971, toegang 7739

Reacties (7)

Hans Hendriks zei op 22 juni 2021 om 19:46
Jarenlang heeft er ook een koelhuis c.q. vrieshuis gestaan (mogelijk in de jaren 1950 gebouwd en afgebroken rond 2010)
Dit gebouwtje stond juist voorj de scouting, gezien vanaf de Lindendijk.

Eerste steenlegging door de pastoors L. Schoofs; J. Janssens en A. Klessens op 20-10-1963
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 23 juni 2021 om 19:26
Ah, bedankt voor deze aanvulling, Hans! Fijn dat je dat hier laat weten.
Hans Hendriks zei op 23 juni 2021 om 20:06
De steenlegging betreft het scoutingpand
Peter van de Laar zei op 24 juni 2021 om 00:26
Een Valstraat komt ook voor in Veghel en in Son (Waelstraat). Steeds min of meer parallel lopende aan een rivier(tje). De cijnsregisters van Helmond geven in Veghel als oudere vorm "Valsce straat". Dat zou er op duiden dat de oorspronkelijke naam 'Valse Straet', ofwel 'slechte straet' was.
Ik hecht meer geloof aan een betekenis die verband houdt met de ligging aan de voet van hogere gronden langs een rivier; een connectie met "wal" ligt dan voor de hand.
Hans Hendriks zei op 24 juni 2021 om 10:02
Uit: Sint-Oedenrode, een zwerftocht door een boeiend verleden -W. Heesters - blad 93:
Tussen deze Valstraat en de Dommel lag een moerassig gebied, de Meermonde of Merimont. In de eerste helft van de 18de eeuw werd door deze Dommelbeemd de Merimontse of Lindendijk aangelegd waardoor de Valstraat haar betekenis verloor.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 28 februari 2024 om 07:19
De Valbeemd was gelegen tussen de Cathelijne beemd en het erf van het Armenhoefje toebehorende aan de Dekens van het Kapittel van Sint-Oedenrode en vandaar naar straat of akkerweg. Van een Lindendijk wat toe nog geen sprake, die zou wat later komen. De Valbeemd zou heden ten dage liggen tussen ongeveer de Grote Doelenlaan de Sint Martenstraat en de Odaschool.
Peter van de Laar zei op 28 februari 2024 om 21:43
Ik denk dat (ook) het gebied ten zuiden van de huidige Sint Martenstraat, ten westen van de Valstraat en Achterpad bij de Valbeemd hoort. M.a.w. de beemd in het oosten begrensd door de toenmalige Valstraat, ook Valsteeg genoemd

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.