skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Van ”Grave beneden de sluis” naar ”Grave” en ”Lith beneden”

Hoe bij de waterhoogten van hedenmorgen, ”Grave beneden de sluis” veranderde in ”Grave” en ”Lith beneden” zijn intrede deed.

Tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw waren dagelijks de waterhoogten van heden morgen te horen op de radio. Om 10 minuten over 9 werd een reeks van plaatsnamen genoemd die begon met ”Konstanz” en eindigde met ”Grave beneden de sluis”. Na de plaatsnaam werd de waterstand van die morgen om 8 uur genoemd en daarna plus of min en de centimeters, die de waterstand ter plaatse de afgelopen 24 uur gestegen of gedaald was. Hieraan kon men afleiden of de rivier ter plaatse wassend of vallend was.

Midden jaren tachtig kwamen er steeds meer verzoeken van de vaarweggebruikers om de waterstand van Lith beneden op te nemen in deze dagelijkse waterberichtgeving via de radio. Op deze manier zou de vaarweggebruiker goed geïnformeerd zijn over de diepgang die mogelijk was door sluis Lith en kon hij de belading van zijn schip hierop aanpassen.

De hoofdsluismeester van Lith schreef hierover een rapport en verzocht zijn werkgever om de waterstand van Lith beneden op te nemen in de dagelijkse berichtgeving. Het antwoord van Rijkswaterstaat was, dat dit niet mogelijk was, omdat de zendtijd gebonden was aan een maximale tijdsduur en dat deze niet uitgebreid mocht en kon worden. In een vervolgrapport stelde de hoofdsluismeester voor om Grave beneden de sluis te laten vervallen en daarvoor in de plaats Lith beneden de sluis te noemen. Het noemen van Grave beneden de sluis had na de stuwbouw bij Lith geen functie meer omdat de diepgang van de schepen bepaald werd door het stuwpeil van Lith en diepgang daardoor gegarandeerd was tot en met 3 meter. Het vallen (zakken) of wassen (stijgen) van het water van de rivier kon beter afgeleid worden van de benedenstand van Lith dan van die van Grave.

Toen het bestuur van de gemeente Grave hier kennis van nam, werd er hevig geprotesteerd, immers het stadje Grave ontleende zijn bekendheid mede aan het dagelijks noemen van Grave op de radio en dat mocht niet veranderen, zo stelde men.

De hoofdsluismeester van Lith stelde toen voor om Grave beneden de sluis te vervangen door Grave (zonder beneden de sluis) en Lith beneden toe te voegen. De uitzendtijd bleef daardoor gelijk en Grave werd nog steeds genoemd. In Grave vond men dit niet leuk maar ze konden niet voorkomen dat de dagelijkse berichtgeving zoals voorgesteld, werd aangepast.

Zo kon het gebeuren dat, ergens op het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw, de dagelijkse berichtgeving over de waterstanden aangepast werd en dat Lith, net als Grave, iedere dag genoemd werd op de radio. Dit heeft maar enkele jaren geduurd. omdat in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw door de komst van Teletekst (zie pagina 720) de radio- uitzendingen, met de waterstanden van hedenmorgen, overbodig waren geworden. Zo verloren Grave en Lith, maar ook al die andere plaatsen, hun dagelijkse benoeming op de radio.

In de huidige berichtgeving van de waterstanden, zoals op Teletekst en www. actuele waterdata.nl, is Lith beneden vervangen door Lith–dorp en Grave in Grave beneden.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.