skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Viering Kroningsdag van Koningin Wilhelmina in Boekel

In een krantenartikel werd uitgebreid beschreven hoe 31 augustus 1898, de dag dat prinses Wilhelmina tot koningin werd gekroond, van de vroege ochtend tot de avond in het dorp gevierd werd.

Lang leve de Koningin ! Hip, hip, Hoerah !!
BOEKEL, 31 Augustus,

De oude kerk van Boekel (ingekleurde foto)
De oude kerk van Boekel (ingekleurde foto)

Met bijzondere geestdrift werd gisteren alhier het Kroningsfeest onzer geliefde Koningin gevierd. 's Morgens voor acht uur begaf zich de vrome schare kerkwaarts om den Gever alle goed Zijn milden zegen af te smeeken voor de regeering onzer jonge Vorstin. Een plechtig “Te Deum laudamus” besloot de kerkelijke diensten.

De armen werden ruim bedeeld. Mikken zoo groot, dat ze een kind ternauwernood kon dragen en een flinke portie spek, zullen de hongerige magen der armen en behoeftigen wel gestreeld hebben.

Ten 3 ure begon de optocht. De heer A. v. d. Elzen was met de regeling belast en kweet zich uitstekend van zijn taak.De leden der fanfare “Eendracht maakt macht”, gezeten op een prachtig versierden wagen, hieven het Wien Neerlandsch bloed aan, dat door de schoolkinderen krachtig en schoon werd gezongen. De stoet zette zich in zuidelijke richting in beweging en werd om zijne rijke verscheidenheid en toepasselijke versieringen door alle belangstellenden zoo binnen als buiten de gemeente ten zeerste toegejuicht.

Het zou mij te ver voeren elke afdeeling te beschrijven. Het zij genoeg dat het geheel getuigde van ware sympathie en fijn kunstgevoel voor de verhevene zaak.
Bij beurten musiceerde de fanfare en de vrolijke schooljeugd. Eene onafzienbare massa volgde den optocht.

Het raadhuis
Het raadhuis

In de terugkomst werd voor het raadhuis halt gehouden en las de heer G.A. Habraken, secretaris de proclamaties der Koninginnen voor. Met grooten eerbied luisterde ieder naar deze beteekenisvolle woorden. Verder werd vanaf het smaakvol versierde raadhuis, de tocht voorgezet naar het station, alwaar de dorstige kelen zich konden verkwikken aan een glaasje heerlijk bier.    

Ingekleurde foto van het interieur en de bezoekers van Café D'n Tieleman, waarschijnlijk wel later dan 1898. Dit café werd in de volksmond wel Station genoemd, een naam die stamt uit de tijd dat er plannen waren voor een tramverbinding. Maar die is nooit gerealiseerd.
Ingekleurde foto van het interieur en de bezoekers van Café D'n Tieleman, waarschijnlijk wel later dan 1898. Dit café werd in de volksmond wel Station genoemd, een naam die stamt uit de tijd dat er plannen waren voor een tramverbinding. Maar die is nooit gerealiseerd.

Andermaal toog men terug en de zon dreigde de kim te naderen, toen de heer Jansen, namens de feestcommissie, den optocht voor ontbonden verklaarde. Hier werd dank gebracht aan allen die iets hadden bijgedragen tot het welslagen van dit feest, en niet minder aan zoovele belangstellenden die zoo ordelijk van het begin tot het einde den optocht hadden gevolgd.

Met een “Lang leve de Koningin,” “Lang leve Boekel” ging de menigte uit elkaar, een verheven indrukmeenemende van dit prachtig feest. De schooljeugd werd mild onthaald.

's Avonds werd door de goede zorgen van den Z(eer) Eerw.(aarde) heer Eras vuurwerk afgestookt, en zoo werd een einde gemaakt aan dit voorbeeldig feest, dat bij ouden en jongen eene aangename herinnering zal achterlaten.

Een week later werden er twee Wilhelminabomen (zie de foto hiernaast) geplant voor het Raadhuis ter herinnering aan deze uitzonderlijke feestdag.

 

Reacties (2)

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 12 november 2020 om 19:33
Op de zw.w.-foto met het oude Raadhuis ( bouwjaar 1848) zie je een 30 jaar later de 2 Wilhelminabomen staan.
De linkse Wilhelminaboom heeft in 2003 het loodje moeten leggen.
In datzelfde jaar werd er in Boekel op een andere plek een Amaliaboom gepland ter herdenking aan de geboorte van prinses Amalia.
10 jaar later werd op de plek waar de linker Wilhelminaboom stond een Willems-lindenboom gepland i.v.m. de kroning van Koning Willem Alexander op 30 april 2013 [ hetzelfde jaar dat Boekel z'n 700 jaar bestaan vierde [ 1313 - 2013 ].
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 november 2020 om 09:42
Mooie aanvulling, Gerard, bijzonder om te lezen over de opkomst (en soms ondergang) van deze koningsgezinde bomen in Boekel. Dank voor je aanvulling.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.