skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Privacy en cookies

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ook het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) moet voldoen aan deze Verordening.

Bij de uitvoering van de AVG maken we onderscheid tussen het BHIC als eigen organisatie (bijvoorbeeld: welke gegevens bewaren wij van je in onze bezoekersregistratie of verzendlijst van de digitale nieuwsbrief?) en het BHIC als archiefbewaarplaats.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen als je persoonsgegevens worden verwerkt. Zo krijg je het recht op inzage, het recht op vergetelheid en meer. Wil je weten of je persoonsgegevens voorkomen binnen onze organisatie (dus niet in onze archieven!) dan kun je hiertoe een gericht verzoek doen bij onze functionaris gegevensbescherming via het e-mailadres: avg@bhic.nl

Als je nieuwsgierig bent naar je eigen gegevens in onze archieven verwijzen we je graag naar onze website en studiezaal.

Doelbinding en uw rechten

Het BHIC zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens verwerkt het BHIC alleen met een gerechtvaardigde grondslag. Deze grondslag is meestal de Archiefwet 1995 en daaruit voortvloeiende selectielijsten, maar de verwerking kan ook gedaan worden met toestemming van de betrokkene.

Voor archiefbewaarplaatsen zijn in de Nederlandse Uitvoeringswet enkele uitzonderingen gemaakt op bijvoorbeeld je recht op vergetelheid. Zo kun je niet je persoonsgegevens laten verwijderen uit archiefbescheiden. Je kunt hooguit laten toevoegen dat je het niet eens bent met de inhoud van de betreffende archiefbescheiden en hieraan je eigen lezing geven.

Wet open overheid

Informatie van de overheid is in principe openbaar. Dit is sinds 1 mei 2022 vastgelegd in de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid en is bedoeld om het handelen van overheden transparanter te maken. Door de Woo zijn overheden verplicht om bepaalde informatie uit zichzelf openbaar te maken. Deze verplichting zal gefaseerd in werking treden. Daarnaast kan iedereen een verzoek doen tot het openbaar maken van informatie.

Indien je informatie zoekt over het BHIC die valt onder de Woo, kun je hiertoe een gericht verzoek doen via het e-mailadres: avg@bhic.nl, onder vermelding van ‘Woo-verzoek’.

Let op: de Woo heeft betrekking op informatie die het BHIC zelf heeft gevormd als onderdeel van haar eigen administratie en bedrijfsvoering, dus heeft géén betrekking op de door het BHIC beheerde archieven en collecties.

Cookies

Wij zijn volgens de Telecommunicatiewet verplicht om je als webbezoeker te informeren over cookies en het gebruik ervan op onze site.

Het BHIC gebruikt het statistiekprogramma Google Analytics om statistieken van onze website bij te houden. Via cookies kunnen we het surfgedrag binnen onze website volgen: hoeveel bezoekers er komen, waar zoeken de meeste bezoekers naar en wat vinden zij interessant? Ook onze sociale media gebruiken cookies.

Voor het gebruik van Google Analytics heeft het BHIC een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat de verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd en niet met anderen worden gedeeld. De gegevens worden dus alleen gebruikt voor het beoogde doel van het BHIC: inzicht verkrijgen in het gebruik van onze website om aan de hand daarvan onze dienstverlening te verbeteren.