skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 5
 
 
Schepenakte
17 Gerart Janssen van Diperbeeck, Goort Peeter Rutten, Anthonis Jacobs, Willem Bartholomeussen, Henrick Dirck Jacobs, Jan Dircxen Cruijsbruer, Peeter Huijberts, Jan Welten, Anthonis Gijsberts, Gijsbert Anthonis Stoven, 'alle ingesetenen lofwerdige persoonen van geloove wesende schepenen ende borgemeesteren des dorps van Vechell, Gilis Rolofs van Liessel, Arian Goossens Scheenmaker, Niclaes Pauwelss en Jan Geerlings, ook geloofwaardige inwoners van Veghel, hebben op verzoek van de stadhouder, schepenen en borgemeesters van Veghel een verklaring afgelegd.
Ze verklaren 'dat die regeerders van Vechell van allen ouden tijden soo verrre henne kennisse is streckende gewoon sijn geweest haere ingesetenen te setten ende tauxeren niet reelijck maer personelijck naer advenant van haer bedrijff, welvaren ende vuijtganck van hen vee, ter concurentie van de loopensaten die sij sijn gebruijckende op den gront van Sint-Oedenrode, Schijndel oft andere plaetsen, namentlijck die van der Eerde die naest Rode woonen ende die landerijen aldaer gebruijckende, ende die schaere daer van tot Vechel brengende, ende henne vee daer van onderhouden, ende alsoo hen welvaren op de gemeijnte van Vechel daer van treckende.'
Getuigen: Geryt Jansen van Dyeperbeck, Goijart Peter Rutten, Anthonis Jacops, Wijllem Meussen, Hendrick Dirck Jacobs, Jan Dircx Cruijsbruer, Peeter Huijbers, Jan Welten, Antonis Gyben, Geraert Antonis Stoven, G. van Liessel, Ariaen Gossens, Claes Pauwels, Jan Gelinck, Matijs Peters, Henrick Heijmans, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Jan Jan Dierckx en Peter van Valderen
Persoon in schepenakte:
Gerart Janssen van Diperbeeck
Gilis van Liessel
Melijs van Dijeperbeeck
Goort Peeter Rutten
Henrick Dirck Jacobs
Jan Cruijsbruer
Gijsbert Anthonis Stoven
Arian Goossens Scheenmaker
Goijart Peter Rutten
Hendrick Dirck Jacobs
Jan Dircx Cruijsbruer
Geraert Antonis Stoven
Jan Jan Dierckx
Jansen van Dyeperbeck
Peter van Valderen
Anthonis Jacobs
Willem Bartholomeussen
Peeter Huijberts
Jan Welten
Anthonis Gijsberts
Jan Geerlings
Anthonis Jacops
Wijllem Meussen
Peeter Huijbers
Antonis Gyben
Ariaen Gossens
Claes Pauwels
Jan Gelinck
Matijs Peters
Henrick Heijmans
G. van Liessel
Datering:
05-04-1658
Pagina:
63-65
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
18 Gielis Gerijt Dielissen heeft Johan van Heessel gemachtigd om namens hem 'te ageren tegens Jan Huybert Queens cum suis, inwoonder tot Erp, belangende seeckere aensprake tegens hem gedient ende conclusie genomen' en der verdere rechtszaak te voeren.
Getuigen: Peter van Valderen en Matijs Peters, schepenen
Persoon in schepenakte:
Gielis Gerijt Dielissen
Jan Huybert Queens
Johan van Heessel
Peter van Valderen
Matijs Peters
Datering:
08-04-1658
Pagina:
65-66
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
19 Matijs Peeters, Geraert Roeffs, Amelis van Diperbeeck en Heijman Henricxen, schepenen van Veghel, verklaren dat voor hen zijn verschenen Geraert Henricx, Jan Welten en Goort Peter Rutten, om op verzoek van Gijsbert Fredericx en Jan Lamberts Smits een verklaring af te leggen. Ze verklaren 'dat de selve Gijsbert en Jan, requiranten in desen, op morgen den 9en april 1658 volgens henre verclaringe sijn drijvende van Vechel naer Waelwijck, Meijerije voorschreven, met twintich hooren beesten, soo koijen als verssen, welcke voornoemde beesten verclaren d’ attestanten tot Vechel voorschreven te syn geworpen ende gevoijt, sonder dat de selve van eenige andere plaetsen sijn gehaelt oft gebracht, wesende inlants goet.
Getuigen: Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Matijs Peters, G. Roeffs en Heijman Henricxen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Goort Peter Rutten
Jan Lamberts Smits
Amelis van Diperbeeck
Matijs Peeters
Geraert Roeffs
Heijman Henricxen
Geraert Henricx
Jan Welten
Gijsbert Fredericx
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
08-04-1658
Pagina:
66
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
20 Ariaen Daniels, Jan Joorden en Jan Jan Diricxsen, 'tegenwoordige borgemeesteren des jaers 1658', willen voor 3 jaren openbaar verpachten 'een seecker schuer mette landeryen, groese, toecomende Symon Willem Janssen, gelegen aen de Hoog Heyde. Het goed wordt gepacht door Anthonij van Eeck, 'vorster tot Vechel'.
Getuige: Peter van Valderen
Persoon in schepenakte:
Jan Jan Diricxsen
Symon Willem Janssen
Anthonij van Eeck
Peter van Valderen
Ariaen Daniels
Jan Joorden
Datering:
09-04-1658
Pagina:
67-68
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 5