skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 7
 
 
Schepenakte
25 Voor schepenen van Veghel verschenen Henrick Henssen, 'gewesene borgemeester', oud ongeveer 36 jaren, en Phlips Jan Rutten, oud ongeveer 33 jaren, beiden inwoners van Veghel, om op verzoek van Dielis Geryt Dielis, ook inwoner van Veghel, een verklaring af te leggen. ZIj verklaren 'dat sij deponenten wesen de naeste nageburen van den voorgenoempden Dielis, naer de publicatie vant placcaet aengaende de duyven, dat sij deponentten verscheyden reyssen ten huyse syn geweest van den voorgenoempden Dielis ende noyt gesien en hebben eenighe duyffen t’ synen huyse woonachtich. Daerenboven verclaert den voorschreven Phlips alnoch als ’t verbodth van de duyffen was gepubliceert, dat den voorschreven Dielis aen hem deponent versocht syn duyffen te willen doot schieten, gelijck hij deponent verclaert oock ettelycke gedaen te hebben.'
Getuigen: Matijs Peters en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Phlips Jan Rutten
Dielis Dielis
Peter van Valderen
Henrick Henssen
Matijs Peters
Datering:
09-05-1658
Pagina:
74
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
26 Jan Jan Diercxen den Jongen, Joorden Jansen of zijn zoon Jan, Jan Thonis Peter Tielens en Arien Daniels, 'borgemeesteren des dorps Vechell 1659, hebben in verdinge ingenomen ettelycke nageburen woonachtich tot Roode onder Eert om te mogen weijen hennen perden, beesten, malen, calveren, soo ende gelyck elck sal datelyck moeten laten aenteckenen, ende dat voor desen tegenwoordigen jare ende voorder niet, te weten een pert twee gulden tien stuyvers, een coye twee gulden, een mael twentich stuyvers, ende een calf tien stuyvers, midts dat elcken persoon syne aengeteeckende bestialen sal gehouden wesen promptelyck sonder vuytstel altyt de schepenen met de borgemeesteren sullen mogen mercktekenen nae goetduncken, waer toe hen elck sijn beesten sal moeten laten vynden ende sullen de voorschreven inwoonderen van Roode onder Eert gehouden wesen precies ende contant datelyck te betaelen hen verdingh gelt'.
- Geryt Jan Symons, een pert, een veulen, een coij, twee malen, twee calveren, heelen tyt
- Thonis Diricxen, twee coyen halven tyt ende een calff ende pert heelen tyt
- Jan Hens Cuypers twee malen ende pert, twee calveren heelen tyt
- Henrick Diricxen een pert ende een calff heelen tyt
- Jan Aerts Vercuylen een pert ende een calff heelen tyt
- Lambert Rutten een coy halven tyt ende een pert, een mael ence calff heelen tyt
- Jan Laureynssen een pert heelen tyt
- Jan Martens den ouden een pert ende mael heelen tyt
- Henrick Tyssen een pert heelen tyt
- Symon Jansen van der Hagen een veulen, een coij heelen tyt
- Jan Jansen van der Hagen een pert, een calff heelen tyt
- Micgiel Micgielssen Houbraken een pert heelen tyt ende twee coijen halven tyt
- Heijlken Willem Joosten een perdt ende twee koyen ende twee calveren heeen tyt
Getuigen: Matijs Peters, Heymen Henricxsen, Melys Geryts van Dijeperbeeck, Jan Jan Dierckx en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Diercxen den Jongen
Symon Jansen van der Hagen
Jan Jansen van der Hagen
Jan Thonis Peter Tielens
Jan Hens Cuypers
Jan Aerts Vercuylen
Micgiel Houbraken
Heijlken Willem Joosten
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Joorden Jansen
Arien Daniels
Thonis Diricxen
Henrick Diricxen
Lambert Rutten
Jan Laureynssen
Jan Martens
Henrick Tyssen
Matijs Peters
Datering:
09-05-1658
Pagina:
75-77
Soort akte:
Eerdse verdingen
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
27 Matijs Peters, Geryt Roefs, Heijman Henricxsen en Amelis Geryts van Diperbeeck, schepenen van Veghel verklaren 'dat Geraert Jan Diricxsen Cruysbroeder is een ingebooren ende tegenwoordich nabuer tot Vechel voorschreven, synde gesprooten van vroome ende eerlycke ende deuchtelycke ouders, hen dragende ende quyttende soo ende gelijc een eerlyck ende deuchtelyck persoon toestaet te doen int vrydom begrepen ende previliegie onsen dorpe vergunnen ende verleent ende met ’t selve vergunnen ende verleenen gepreviliseert, vesoeckende aen alle den geenen die dese onse letteren van certificatie sullen sien ende hooren lesen saluijt den voorschreven Gerijt vrij ende onverhindert te laten passeren, soo te water als te lande, daer ende alsoo sijn nootwendige affeiren soude mogen comen te verstrecken met sijne bij hebbende bagagie ende alle bijstant te doen.'
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Heyman Henricxsen en Melis Gerijts van Dijperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Amelis van Diperbeeck
Melis van Dijperbeeck
Geraert Jan Cruysbroeder
Matijs Peters
Heijman Henricxsen
G. Roeffs
Datering:
04-06-1658
Pagina:
78
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
28 Dirck van der Hagen, in naam van Aert Leytten, 'in dyer qualiteyt evicteur van eenen seeckeren hoybemt, toebehoort hebbende Melis Wouters van de Santvordtt, gelegen in de Hamtse Bempden, rijdende tegen de weduwe van Jan Jacobs en hooiende met Thonis Henricx, wil dit goed openbaar verpachten. De 'bemt' wordt gepacht door Gielis van Liessell.
Getuigen: Heyman Henrricxsen en Jan Jan Dierckx
Persoon in schepenakte:
Melis Wouters van de Santvordtt
Jan Jan Dierckx
Dirck van der Hagen
Gielis van Liessell
Aert Leytten
Jan Jacobs
Thonis Henricx
Datering:
05-06-1658
Pagina:
79-81
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 7