skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Stad en Land van Ravenstein (7618.254)

beacon
Pagina: 8
 
 
Schepenakte
29 Op den 31 martij 1690 wederom Heijmraeden op den dijck gecompareert, ende gevraght ofte ijmant desen verlaeten dijck alnoch wilde onderstaen ende aentreden? ende is bij drijmaeliger afweijsingh ofte ijmant desen dick alnoch wilde onderstaen ende nijmant gecompareert, bij de presente geordonneert dat men al sou vortvaeren naer dick rechten.
Vonnis
Op den 14 daegh daernaer sijnde aprilis wederom op den dick geweesen de Heijmraeden ende gevraght als vooren.
Ongeheerden dijck om gemaekt te worden aengenoome voor 24 stuivers Jan Ceelen Kauwerdick
Beneden Loon. Van van Steenisdijck aff mit 2 tuijntjes te betuijnen met rijs te bespreijen tot van den Broeckxs ende van Liths dijck.
Van den dijck van Hendrick Cokken excluijs tot Grinsfens incluijs mit 4 tuijnen in de Maes wel bespreijt met rijs ende hout, ende boven in den neck mit 1 tuijn van Steenis … af tot Grinsven incluijs gemackt moet sijn tegens Bamis schauw.
Van gemeene dijk aff boven in den Neck tot 1 tuijn in den neck tot den afwech.
De roij gevallen op den ongeheerden dijk en is denselven om opgemackt te worden aengenoomen van Jan de Quaij voor 2 schilling.
Hr. pastoors dijk van Velp mit bosse doorens en palen in de Maes.
Den gemeenen dijck van Neerlangel boven de sluijs de sporen niet gevult ende heeft den selven aengenoomen te maken Derrik Jacobs.
De krib op Lier op te halen doorgaens eenen voet, bespreijt mit rijs ende mit palen ingeheijt.
Beginnende van ’t dore busken staande op den tijt? van Wouter Driessen moet geroiwart? worden mit 3 tuijnen tot Claes Handrix dijk, daer van mit 4 tuijnen tot Herbert Thomas dijk toe, moet gedaan sijn St. B.
Persoon in schepenakte:
Jan Kauwerdick
Jan de Quaij
Hendrick Cokken
Derrik Jacobs
Wouter Driessen
Claes Handrix
Herbert Thomas
Datering:
31-03-1690
Pagina:
118-120
Soort akte:
Verslag
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
30 Marten Willems, getrouwd geweest met wijlen Berber Gertes, heeft uit dat huwelijk een zoon Wijllem Martens. Marten is nu hertrouwd met Derisken Henderickx. Met de mombers van het voorkind, Jack (Jacob) Willems en Tonijes Gertes, sluiten ze een akkoord. Wijllem krijgt 50 gulden en de kleren van zijn moeder als moederlijk erfdeel, zodra hij volwassen is.
Persoon in schepenakte:
Marten Willems
Berber Gertes
Wijllem Martens
Derisken Henderickx
Datering:
28-12-1685
Pagina:
121-124
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
31 Berendt Aerdts is getrouwd geweest met wijlen Jenniken Lenders. Hij gaat nu hertrouwen met Christina Jans. Als Berendt als eerste overlijdt, dan krijgt Christina 100 gulden. Als Christina als eerste overlijdt, dan krijgen haar erfgenamen niets. Als er kinderen komen, dan delen die met de voorkinderen mee. Berendt zal zijn vrouw voorzien van kleding, in wol en linnen. Na haar dood gaan die naar haar erfgenamen. De minderjarige voorkinderen, Hendrick en Geurdt Berendts, krijgen ieder 100 gulden na de dood van hun vader, en daarvoor moeten ze wel voor hun vader en stiefmoeder blijven zorgen. Als ze dat nalaten, dan krijgen niet die 100 gulden, maar wel dezelfde uitzet als de andere kinderen. Willem Peters en Seger Goosens zijn bloedmomber; Verder ondertekend door Aert Berents; Matthijs Derckx als man en momber van Maeri Bernts; Lenardt Berents; Jan Hendricx als momber van zijn vrouw Henders Berendts. Hendrick Berents.
Persoon in schepenakte:
Berendt Aerdts
Jenniken Lenders
Christina Jans
Geurdt Berendts
Willem Peters
Seger Goosens
Aert Berents
Matthijs Derckx
Lenardt Berents
Jan Hendricx
Henders Berendts
Hendrick Berents
Datering:
09-12-1665
Pagina:
125-126
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Velp
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
32 Hermen Lamberts, schepen en wonende te Velp, enigszins ziek, legateert 25 Caroli guldens aan Onze Lieve Vrouwen altaar te Velp; 10 gulden aan de pastoor van Velp voor de begrafenis en zielmissen; 10 gulden aan heerzoon, de heer Voss in den Gaesdonck, voor missen; 6 gulden aan zijn neef, de heer Brugh, pastoor te Huisseling, voor missen; 6 gulden aan de zusters te Kalkar om te bidden voor zijn zieleheil. Aan de kinderen van testateurs vorige vrouw, genaamd Aele, met namen Derick, Roeloff en Marij, wonende te Deursen, ieder 20 gulden. Aan Sijmon, kind van Jan van Bommel, 10 gulden als pillegift. En aan Marij te Deursen 3 rijkstaler als pillegift. Hermen heeft voor zijn huwelijk met Peterken Deenen huwelijkse voorwaarden laten opstellen, maar daarvan heeft hij nooit een kopie kunnen krijgen. Daarom annuleert hij hier die voorwaarden. Tijdens dat huwelijk heeft hij 1100 gulden besteed aan de aankoop van den Halven, een van de Hollantse Kempe. Dat bedrag moet terechtkomen bij zijn vrienden en erfgenamen. Dat geldt ook voor de helft van het huis en schuur, waar hij nu met zijn vrouw Peterken Deenen woont. Want ze hebben dat samen opgebouwd en gemeubileerd. Alle ingebrachte onroerende goederen moeten terugkeren naar de vrienden van zijn kant. Dat betreft: zijn zus Steintgen; de kinderen van Jacob Lamberts en zijn zus IJken, in 5 egale porties. De kinderen van zijn halfbroer Jan aen de Brugh delen half zo veel. Op 8 januari 1682 krijgt Steijn Moije hiervan een kopie.
Persoon in schepenakte:
Jan van Bommel
Hermen Lamberts
Lieve Vrouwen
Peterken Deenen
Jacob Lamberts
Steijn Moije
Datering:
23-11-1681
Pagina:
127-132
Soort akte:
Testament
Plaats:
Velp
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 8