skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 8
 
 
Schepenakte
29 Matijs Peters, Geryt Roeffs, Heijman Henricxsen en Jan Jan Dircxsen, schepenen van Veghel verklaren 'dat thoonder deses, met name Henrick Adriaenssen van Heessel, een eerlyck jonghman sijnde een ingebooren onder herlicheyt voorschreven, gesprooten van vroome ende eerlycke wettelycke ouders, in bedieninge geweest synde der secretaris amptt alhier, syne residentie houdende in syn ouders huyse, onder ons nageburen converserende hem dragende ende quyttende gelyck een jonghman toe staet te doen, soo ons noyt anders ter contrarien en is gebleken, int vrydom onsen dorpe vergunnen ende verleent begrepen met ’t selve vergunnen ende verleenen gepreviliseert, versoecken aen alle den geenen die dese onse letteren van certificatie sullen sien oft hooren lesen saluijt den voorschreven Van Heessel vrij ende onverhindert te laten passeren ende repasseren, soo te water als te lande, daer ende alsoo sijn nootwendige affeiren soude mogen comen te verstrecken met sijne bij hebbende bagagie ende alle bijstant te doen.
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Heijmen Henricxsen en Jan Jan Dierckx
Persoon in schepenakte:
Henrick Adriaenssen van Heessel
Jan Jan Dircxsen
Jan Jan Dierckx
Matijs Peters
Heijman Henricxsen
Heijmen Henricxsen
G. Roeffs
Datering:
06-06-1658
Pagina:
81-82
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
30 Rekening van Geraert Art Gerlingsen Dirck Peters voogden over het minderjarige dochtertje van Lambert Peters van hun inkomsten en uitgaven over de jaren 1653, 1654, 1655, 1656 en 1657. Volgen de inkomsten en uitgaven. Betaald onder andere voor boeken, papier en schoolgeld, reparatie van het huis, klompen enzovoorts.
Getuigen: Heymen Henricxsen, Hendryck Handryck Martens en Jan Jan Dierckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Geraert Art Peters
Hendryck Martens
Jan Jan Dierckx
Lambert Peters
Datering:
19-06-1658
Pagina:
83-96
Soort akte:
Rekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
31 Rekening van Matijs Jacob Tyssen en Jan Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Marten Jacob Tyssen, verwekt bij zijn vrouw Aelken dochter van Jan Geryt Diricxsen, 'beginnende van den erffenisse gelegen int Dorshout den jare 1656 ende 1657, ende den acker oft stuck lants den jare 1657'. Volgen de inkomsten en uitgaven. Onder andere betaald voor een 'a.b. boeck', een 'schoolboeck' en 'schoolgelt'.
Getuigen: Heyman Henricxs, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Matijs Jacob Tyssen
Marten Jacob Tyssen
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Jan Janssen
Jan Diricxsen
Datering:
28-06-1658
Pagina:
97-113
Soort akte:
Rekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
32 Ariaen Sijmons van Diten en Jacob Gerart Peters als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Thomas van Zochel hebben voor 3 jaren openbaar verpacht een 'hoijveldeken ende ackerlant als naervolgende'.
De Rouwencamp aen de Heijgelegen, volgens de palinge.
Gepacht door Jan Joordens.
Ook de helft van 'eenen hoijcamp genoempt Corshoeve aen de Heij voorschreven gelegen'.
Gepacht door Jacob Gerarts.
Ook 'een stuck ackerlants gelegen teijnen den Rouwen Camp aen malcanderen gelegen', groot ontrent 3 loopensaeten. Het goed is belast met een erfpacht van 2 vaten rogge aan de daar toe gerechtigden.
Gepacht door Gerart Daniels.
Ook 'een stuck ackerlants genoemt 't Kemken', groot ontrent 3 loopensaten. Dit goed is belast met een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers aan Joffrouw van Gestel.
Gepacht door Gerart Daniels.
Ook 'een stuck ackerlants, genaemt den Acker, metten groesveldeken daer teijnen liggende', groot ontrent 4 lopensaten', gelegen met de ene zijde en de andere zijde aan Henric Gerits. Het goed is belast met een erfpacht van 7 vaten rogge, Bossche maat aan de daar toe gerechtigden.
Gepacht door Jan Arts van Schijndel.
Ook 'een stuck ackerlants, oock den acker genaemt', groot ontrent 3 loopensaten, gelegen aen de Heij
* e.z.: Sijmon Lambers
* a.z.: Daniel Gerit Jan Gerits
Dit goed is belast met:
* een erfpacht van 8 vaten rogge, Bossche maat, aan de daar toe gerechtigden
* een erfcijns van 12 stuives en 2 oort aan de daar toe gerechtigden
Gepacht door Gerart Daniels.
Met de voorwaarden.
Getuigen: Peter van Valderen en Matijs Peters
Persoon in schepenakte:
Ariaen Sijmons van Diten
Jan Thomas van Zochel
Jan Arts van Schijndel
Daniel Gerit Jan Gerits
Jacob Gerart Peters
Peter van Valderen
Jan Joordens
Jacob Gerarts
Gerart Daniels
Henric Gerits
Sijmon Lambers
Matijs Peters
Datering:
26-07-1658
Pagina:
114-120
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 8