skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 10
 
 
Schepenakte
37 Lysken dochter van Jan Wouter Donckers, tegenwoordig weduwe van Henrick Henricxsen, stelt zich voor 20 gulden borg voor 'haren swager' Thomas Thonissen, 'procederende van lanthuer toecomende Jan soone Claes Goossens' en voor de oogst van 1658.
Getuigen: Peter van Valderen en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Peter van Valderen
Henrick Henricxsen
Thomas Thonissen
Claes Goossens
Jan Wouter Donckers
Datering:
15-08-1658
Pagina:
127
Soort akte:
Borgstelling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
38 'Aen de heere schouteth ende schepenen der dingbancke van Vechel. Verthoont in alle ootmoet aen U Edele heeren Catharina naergelaten wedue Jan Dircxem van Beeck, gevende te kennen hoe dat sij suppliante in tochten is besittende een vierde part in eenen hoijbemt gelegen tot Vechell in de Heijse Bunders, hoijende ende rijdende met Jan Jan Roeffen, groot ontrent voor 't vierde part vier opperen hoijs, soo sij suppliante verclaerde, ende alsoo de selve haer met haeren onmundigen niet en can alimenteren ofte onderhouden van den arbeijt haerder handen, als oock van haere ouders niet geholpen worden om den cost voor haer ende haeren onnoselen te connen winnen, soo keert sij suppliante haer tot U Edele ootmodich biddende dat U Edele gelieve regarde nemende op haren desolaten staet, de suppliante te verleenen behoorlijcke permissie om 't voorschreven vierde part van den hoijbemt te mogen vercoopen', of te belenen.
Persoon in schepenakte:
Jan van Beeck
Jan Jan Roeffen
U Edele
Datering:
1658
Pagina:
128
Soort akte:
Verzoekschrift
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
39 Rekening van Laurens Arts en Henrick Goort Mathijssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Thijssen, verwekt bij zijn vrouw Mariken Arts, van de jaren 1644, 1645, 1546, 1647 en 1648. Volgen de inkomsten en uitgaven.
Getuigen: G. Roeffs, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Henrick Goort Mathijssen
Henrick Jan Thijssen
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Laurens Arts
Mariken Arts
G. Roeffs
Datering:
27-09-1658
Pagina:
129-133
Soort akte:
Rekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
40 Voor schepenen van Veghel verschenen Matijs Peterssen van Uden, 'tegenwoordigh president schepen', Anthonis Henricxsen, Geryt Janssen van Dieperbeeck, 'beyde oudt schepenen', hebben verklaart 'notoir te syn dat de persoonstiende tot Vechel voorschreven om de tien naervolgende clamppe
1. als ierstelyck Hoogheyde, Hennenbergh ende Leegheyde
2. Bolcken, Varrenbergh, Heese, Hamfort
3. Nederboeckt, Davelaer ende Tillar
4. Sommerlaet, Lanckvelt, Hoogboeckt ende Nederbyest
5. Hoogh Sontvelt, Middel Sontvelt ende leegh Sontvelt
6. Creytenborge ende havertiende
7. Vuytcamppen, Sweenslach ende wedergedeelt van Sweenslach
8. Syttart, Keesselaer naest d’ Aa ende Keesselaer naest den Broeck
9. Wielrott, Donck, Middelste Dorshoutt ende Persoons Acker
10. de Smaeltiende van de voirgenoemde clamppen,
alle onder Vechel gelegen by den persoon syn verpacht geworden ende onder andere die voorschreven president Matijs Peters, ende Anthonis Henricxsen van de voirscreven tiende pachters geweest synde ende de selve gepacht te hebben van den lesten persoon, soone van den Heere Malines ende van den secretaris ende van State van den Conincklycke Majesteyt van Hespagnien tot Brussell, aen den welcken sij oock betalinge over aff hebben gedaen tot den inganck van den peijs als sedert wanneer de voorschreven persoonstiende syn verpacht geworden onder den ontfang van den rentmeester Batten.'
Getuigen: G. Roeffs, Heyman Henricxen en Melijs Gerijt van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Matijs Peterssen van Uden
Melijs Gerijt van Dijeperbeeck
Janssen van Dieperbeeck
Anthonis Henricxsen
Matijs Peters
Heere Malines
G. Roeffs
Datering:
17-10-1658
Pagina:
133-134
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 10