skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Stad en Land van Ravenstein (7618.119)

beacon
302 records
Pagina: 2
 
 
Schepenakte
5 Peter Jan Evers, geassisteerd door de voogden en curatoren Arien Reijnders en Reijnder Tonijss, aan de ene kant en Ardtt Huijbertz, weduwnaar van Jenne Maria Thijssen, die daarvoor getrouwd was met Jan Evers, aan de andere kant; gaan over tot deling; Ardt Huijbertz koopt voor 250 gulden van Peter Jan Evers, het voorhuis en alle roerende goederen, die Peter op 27-08-1783 heeft geërfd.
Persoon in schepenakte:
Peter Jan Evers
Jenne Maria Thijssen
Arien Reijnders
Jan Evers
Ardt Huijbertz
Datering:
03-09-1783
Pagina:
10-12
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Uden
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
119
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
6 Cornelis Hendric van den Idtzert en zijn vrouw Johanna Maria Piretz, wonende te Uden, bekennen 24 gulden en 18 stuivers schuldig te zijn aan de heer scholtis, heer fiscaal en landschrijver, wegens borgtocht ten behoeve van Cornelis de Kleijn, verschuldigd over informatiekosten contra Johannes Thijsse.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Hendric van den Idtzert
Johanna Maria Piretz
Cornelis de Kleijn
Johannes Thijsse
Datering:
08-10-1783
Pagina:
12-13
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Uden
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
119
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
7 Scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen Wilbert Martinisse Pittens, overleden te Uden en de nalatenschap van wijlen Eijke Hendrixs Deenen, weduwe van Dilis Janssen Opsteen, gewezen boedelhoudster, onlangs overleden te Volkel onder Uden. Lot 1 is voor Johannes Pittens: ’t groot stuck in ’t Heijfelt; de 6 stukken op de Maijmandt; het gruen stuck; de 3 stukken naast de kapel; de 6 stukken met de Driess bij 't huis, en een hoek van den leegenhoff; en de knors; ’t Eusell op den leegen heuvell met den Driess naast Tonij Jan Thonisse. Lot 2 is voor Antonij Pittens: De twee kleijne stukke in ’t Heijfelt; de twee grote stukken; ’t stuk in den Regenboss; de drie eerste stukken in de steegt; de drie stukken bij Geijsbert van Haendell; een hoek naast Gijb Jan Sijmons, van den Leegenheuvell; de twee morgen in de Bleeken; een veld naast Hijmerick Hendrixs. Lot 3 is voor Martinus Pittens: het huis, hof, bijhorende landerijen, gelegen in de straat.
Persoon in schepenakte:
Wilbert Pittens
Eijke Hendrixs Deenen
Dilis Janssen Opsteen
Tonij Jan Thonisse
Gijb Jan Sijmons
Geijsbert van Haendell
Johannes Pittens
Antonij Pittens
Hijmerick Hendrixs
Martinus Pittens
Datering:
08-10-1783
Pagina:
13-15
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Uden
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
119
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
8 Hogh geagte swager, hebbe Uw Edele meesive ontfange; daaruijtt verstaan, eenige deele, die voordeelig voor ons soude sijn, sende Uw Edele de veest, om neffens Uw Edele goetvinde de weij tegen aenstaende dijnsdag te verkoopen, en de vest te stellen, mett de betaling op Bamis, dat finde ik voordeelig, en de Cremers sullen daer ook gern mett te freede sijn, gelieft het niet qualijck te nemen, dat ik niet selve overkoome. De reede is, dat onse Mulder te Sambeeck altijt niett bequam is om den muelen waer te nemen, om sijn siekte, dus moed ik over, en weeder gaen tot hulp; bedancke van herte voor dies St Niclaes goett, die Uw Edele gestuert heefft voor mijn kinder; verblijve mett hogagting, Uw Edele Dienstwillige Dienar, was getekent Gradus Linders, ferliensbeek (Vierlingsbeek). P.S. hebbe toonder deese betaelt met 12 stuijvers in groote haats geprotocolleert, den 23sten december 1783, in fidem LCG van Duren, landschrijver.
Persoon in schepenakte:
Gradus Linders
G van Duren
Datering:
20-12-1783
Pagina:
16
Soort akte:
Brief
Plaats:
Uden
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
119
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 2