skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 13
 
 
Schepenakte
49 Anthonis Martenss van der Grinsvenne, oud ongeveer 70 jaren, en Steven Martens van der Grinsvenne, oud ongeveer 28 jaren, 'inwoonderen ende molenaeren tot Vechell' hebben op verzoek van Anneken, weduwe van Aert Gerlings, wonende te Veghel, verklaard 'dat haer enige provisie bestaende in rogh, boeckweytt ende voyercooren welcke voorschreven coeren verclaeren sij deponenten in de voorschreven naent marty 1656 tot meel gemalen te hebben.'
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs en Jan Jan Dirckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Anthonis van der Grinsvenne
Steven Martens van der Grinsvenne
Jan Jan Dirckx
Aert Gerlings
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
27-12-1658
Pagina:
147
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
50 Matijs Peters, Geryt Roefs, Heijman Henricx, Amelis Geryts van Diperbeeck, Peter van Valderen, Henrick Henrick Martens, en Jan Jan Diricxen, schepenen van Veghel verklaren 'dat onse ingesetenen van Vechell het meesten wel qualijck sijn versien over behoorlycke solderinge ende hennen huysen, alsoo genootsaect synde henne gemale meel te sluijtten in kysten, casten ofte andere rendelycke plaetse om niet beschadicht te wordden door de ratten, muysen ofte andere schadelijc dieren, ende oock te meer veele huijse slecht van gebouwe wesende, vreese bij nachten bestoolen te wordden.'
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Heyman Henricxsen, Melijs Gerijt van Dijeperbeeck, Hendryck Handryck Martens, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Amelis van Diperbeeck
Melijs Gerijt van Dijeperbeeck
Henrick Henrick Martens
Jan Jan Diricxen
Hendryck Martens
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Matijs Peters
Heijman Henricx
G. Roeffs
Datering:
27-12-1658
Pagina:
148
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
51 Arien Aert Gerlingssen heeft beloofd Goyaert Peter Rutten 'costeloos ende schadeloos te indemneren van alsulcke acte als de selven Goort heeft gegeven in faveur van justitie ten behoeffe Anneken weduwe Aert Gerlinssen.
Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen
Persoon in schepenakte:
Arien Aert Gerlingssen
Goyaert Peter Rutten
Aert Gerlinssen
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
22-12-1658
Pagina:
149
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
52 De openbare verkoop eindigt op 07-01-1659.
Hanrick Ariens van Oort heeft openbaar verkocht aan Matijs Jan Tijssen een 'stuck ackerlants, groot ontrent 2 loopensaten, gelegen op Hamme, genoemd in den Camp
* e.z.: de erfgenamen van Willem Ariens
* a.z.: de gemeine straet
* e.e.: Jan Tijs Denen
* a.e.: Matijs Jan Matijssen
Ook 'een acker teulants, groot ontrent mette canten een loopensaet', gelegen op Hamme, genaamd het Eusselvelt
* e.z. en a.z.: Matijs Jan Mathyssen
* e.e.: Michiel Donckers
* a.e.: Willem Ariens
'Reserverende de vercoper t' sijnen behoeve de heggen ende opgaende eycken bomen op de parcelen staende om tot houwens tijt te houwen ende ruymen'.
Met de voorwaarden voor de verkoop.
Getuigen: Heijman Henricxen, Jan Jan Dierckx, G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Bijschrift: Mathijs Jan Mathijssen heeft de kooppenningen voldaan op 03-02-1659. Getuige Jan Jan Dierkx
Persoon in schepenakte:
Hanrick Ariens van Oort
Matijs Jan Tijssen
Jan Tijs Denen
Matijs Jan Matijssen
Matijs Jan Mathyssen
Jan Jan Dierckx
Mathijs Jan Mathijssen
Peter van Valderen
Willem Ariens
Michiel Donckers
Heijman Henricxen
Jan Dierkx
G. Roeffs
Datering:
30-12-1658
Pagina:
149-154
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 13