skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 15
 
 
Schepenakte
57 Aert Elias en Henrick Thonis Henricxsen, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Arien Dirck Arienssen willen openbaar verpachten voor 6 jaren een 'huijs, hoff, halven boomgaert met het lant daer aen liggende, gestaen ende gelegen aent Heeselaer'.
Ook 'twee stucken lants gelegen op de Bolcken alhier'.
Ook 'dry vyerdendeel bunders hoyvelts, gelegen in de Geerbinders'.
Ook 'eenen bemt hoylants, dragende ontrent drie karren hoijs'.
Ook een 'stuck teulants in coop vercregen van Aert Marcelissen'.
Het goed is belast met:
* een erfpacht van 4 1/2 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen den h. geest alhier tot Vechel'
* een cijns van 18 stuivers en 3 oort 'aen den heyligh geest voorschreven'
* een cijns van 6 stuivers en 1 oort 'aen den voorschreven armmen'
Met voorwaarden.
Het goed wordt voor 54 gulden gepacht door Claes Henrick Roeffen.
Getuigen: G. Roeffs, Peter van Valderen, Heyman Henricxsen en Melijs Geryts van Dijeperbeeck, schepenen
Bijschrift: Op 07-07-1663 verklaren Aart Elias en Hendric Tonis als voogden dat zij betaald zijn door Claes Henrick Roeffen. Getuigen: Goyart Peter Rutten en Jacop van der Hagen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Henrick Thonis Henricxsen
Arien Dirck Arienssen
Claes Henrick Roeffen
Goyart Peter Rutten
Peter van Valderen
Jacop van der Hagen
Aert Elias
Aert Marcelissen
Aart Elias
Hendric Tonis
G. Roeffs
Datering:
08-01-1659
Pagina:
168-173
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
58 Aert Elias en Henrick Thonis Henricxsen, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Arien Dirck Arienssen willen openbaar voor zes jaren verpachten 'parcelen lants als groese, soo ende gelijck Jenneken weduwe Peter Willem Driessen tegenwoordich is hebbende, gelegen op Middegaell.
Gepacht door Geryt Jan Geryts.
Ook 'twee parcelen lants, ter selve plaetsen gelegen, tegenwoirdich gebruyckende Aert Aerts ende Geryt Jan Geryts.
Gepacht door Aert Aerts.
Ook het 1/12 deel van een 'hoyvelt in de Hoeff'.
Gepacht door Henrick Thonis Henricxsen.
Ook het 1/8 deel 'in den Oorbeemt',
Gepacht door Gielis Roeloffs van Liesel.
Met de voorwaarden.
Getuigen: G.Roeffs en Melys Gerijts van Dyeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Gielis van Liesel
Henrick Thonis Henricxsen
Arien Dirck Arienssen
Peter Willem Driessen
Aert Elias
Aert Aerts
Datering:
08-01-1659
Pagina:
173-176
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
59 Aert Elias en Henrick Thonis Henricxsen willen openbaar verkopen 'schaerhouyt, soo willigen te knoten, gestaen ende gelegen in Segers Kempken', 'ende te ruijmen het houten als de sluijs open is om den stock vant schaerhout niet te bederven, ende vrede te laten behorlijck naest den bemt cant'.
'Aert Aerts gemijnt de wiiligen te knooten voor de somma van 2 gulden 5 stuivers en slaet den verbonden slach, Peter Anthonis ontslaet met twee slagen, Antonij Librere slaet noch twee slagen.
Anthonij Librere de Cuyper de hegge voor alle man gemynt voor de somma van 5 gulden 5 stuyvers ende slaet tsamen twee slagen, noch eenen slach, noch eenen slach, stellende daere mede voor alle man actie ut supra, Pouwels Gysberts ontslaet met twee slagen, Antonij Librere slaat moch twee slagen, Pouwels voorschreven slaat noch eenen slach, Antonij Librere noch eenen slach.
Geraert Roeffs gemijnt drie beelboomen naest Jan Peters voor 38 stuivers ende slaat tsamen twee slagen, Pouwels Gysberts ontslaat met twee slagen, Geryt voorschreven noch eenen slach.
Pouwels Gysberts gemynt drij beelboomen voor 38 stuijvers, tsamen twee slagen, noch eenen slach, Geraert Roeffs ontslaet met een slach, Pouwels voorschreven noch dry slagen.
Met de voorwaarden.
Getuigen: G.Roeffs en Melys Gerijts van Dyeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Anthonij de Cuyper
Henrick Thonis Henricxsen
Aert Elias
Segers Kempken
Aert Aerts
Peter Anthonis
Antonij Librere
Pouwels Gysberts
Geraert Roeffs
Jan Peters
Datering:
08-01-1659
Pagina:
177-178
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
60 Lenaert Jacobs heefdt beloofd de pachtsom te betalen voor het goed dat Claes Henrick Roeffen heeft gepacht van de minderjarige kinderen van Arien Dirck Arienssen.
Getuigen: Melijs gerijts van Dijeperbeeck en Heyman Henricxsen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Claes Henrick Roeffen
Arien Dirck Arienssen
Lenaert Jacobs
Datering:
08-01-1659
Pagina:
179
Soort akte:
Belofte
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 15