skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 18
 
 
Schepenakte
69 Doorgestreepte en niet afgemaakte akte.
Lenaert Janssen Pennincx heeft verpacht een 'huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen landeryen', gelegen aent Haenvelt, groot ontrent 21 lopensaten ...
Persoon in schepenakte:
Lenaert Janssen Pennincx
Datering:
[1659-1660]
Pagina:
195
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
70 Lenaert Janssen Pennincx heeft aan Heijman Henrick Heijmans, 'tegenwoordich schepen tot Vechel', verpacht een 'huijs, hoff, boomgaert, hoij, heij ende weij, soo hy pachter in gebruyck is hebbende, ende aengelegen landeryen', groot ontrent 21 lopensaten, gelegen aent Haenvelt.
Met de voorwaarden.
Getuigen: Peter van Valderen en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Lenaert Janssen Pennincx
Heijman Henrick Heijmans
Peter van Valderen
Datering:
28-01-1659
Pagina:
197-199
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
71 De openbare verkoop eindigt op 10-02-1659 in het huis van Dirck van der Hagen.
Jacob Rombouts heeft openbaar verkocht en in laten zetten door Henrick Geryt Goorts het 1/8 deel in een 'hoybemt, gelegen tot Vechel int Akerse bempden gelegen'. rijdende tegen de erfgenamen van Aert Everts
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Marten Meussen
* a.z.: het goed van de kinderen van Evert Aert Everts
* e.e.: de gemyn Aa
* a.e.: het goed van Henrick, de koper
Met de voorwaarden.
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Henrick Goorts
Evert Aert Everts
Dirck van der Hagen
Peter van Valderen
Jacob Rombouts
Aert Everts
Marten Meussen
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
30-01-1659
Pagina:
199-202
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
72 Arien Goossens, oud ongeveer 60 jaren, 'schoenmaker ende ingeseten nagebuer tot Vechell', heeft op verzoek van Adriana, weduwe van Peter Spierincx, wonende te Uden, verklaard 'dat ontrent geleden vyftien oft sestien jaren, een jaer oft twee onbegrepen, hij deponent als mede erffgenaemm van wylen heer Nicolaes Spierincx, pastoor in synen leven tot Uden, heeft geweest neffens Everaert Henrickx haer producentts tweeden man ende meer andere erffgenamen ten huyse Sebastiaen van Duren herbergier tot Uden voorschreven, alwaer sij met Jenneken Phlipsen gewesene dienstmaecht ende universeel erffgenaeme des voorschreven heer Nicolaes hebben aengaen seeckere accoort over ende van den sterffhuysse des voorschreven heer Nicolaes.
In welcken accorde wel expresselyck is ondersproken ende geconditioneert dat die voorgenoempde Jenneken noyt noch nimmermeer de voorschreven Adriana, producentte in desen, haer noch hare kynderen naecomelinghe meer ende soude manen, moeyen ofte molesteren van den achterstel van eenen coorenpacht van dry vatten roggen jaerlijcx tot dyen dage toe vervallen op den voorschreven Nicolaes als geweest synde pastoor tot Uden voorschreven.
Ende heeft de voorschreven Jenneken den geheelen achterstell gans quijtgeslagen van den voorgenoempde coorenpacht ende daer van gereminteert ende daer op handt tastinge gedaen aen den voorgenoempden Evert Henricxssen als synde doen ter tyt haer producents tweeden man. Daernboven verclaert hy deponent alnoch waerachtich te wesen dat de voorschreven Jenneken ende de vrienden van heer Claes Sperincx d’een den anderen hebben quijtgeslagen alle pretensen van achterstellen ofte gereede schulden dat sij malcanderen nu ofte nimmermeer en souden moyen, noch molesteren. Tot welcke accorde is arbiter ofte segsman geweest Jan Henrick Laureynsen, inwoonder tot Vechell, als wesende des voorschreven Jennekens assistent.'
Getuigen: G. Roeffs en Heymen Henricxsen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Henrick Laureynsen
Sebastiaen van Duren
Arien Goossens
Peter Spierincx
Nicolaes Spierincx
Everaert Henrickx
Jenneken Phlipsen
Evert Henricxssen
Claes Sperincx
G. Roeffs
Datering:
30-01-1659
Pagina:
202-204
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 18