skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 3
 
 
Schepenakte
9 Martijs Peters, Geryt Roefs, Heymaen Henricxsen, Melis Gerits van Diperbeeck, Peeter van Valderen, en Jan Jan Diricxen, 'schepenen binnen den dorpe van Vechel', verklaren 'dat Joncker Cornelis Prouningh, heere schoutet des quartiers van Pelant, hem heeft gevonden op den 15en februarij 1658 alhier tot Vechel, al waer men genecht was houdende ende heeft verthoont seeckere missive aen sijn eede gesonden met neffens gaende placcaet van den Eedele Rade van State, inhoudende quyttinge ende lossinghe der chynsen, d' welck sijn Eedele aen den heere stadtholder ende schepenen was voor dragen om den dorpe hen daer naer te verhalen'.
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Heym Henrickx, Melijs Gerijt van Diperbeeck, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx
Persoon in schepenakte:
Melis Gerits van Diperbeeck
Melijs Gerijt van Diperbeeck
Jan Jan Diricxen
Cornelis Prouningh
Jan Jan Dierckx
Peeter van Valderen
Peter van Valderen
Martijs Peters
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
20-03-1658
Pagina:
35
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
10 Rekening voor Mariken weduwe van Daniel Geryts namens haar man, en Rudt Peters, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Thomas van Sochel, 'ende dat der goederen tot Berchen den onmundigen competeren, te weten den jare 1650 ende 1651 incluijs, mits noch stellende de goederen gelegen tot Vechele voor ontfanck den jare 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 ende 1657 incluys.' Volgt een overzicht van de ontvangsten en uitgaven.
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Heijmen Henricxs en Peter van Valderen
Persoon in schepenakte:
Jan Thomas van Sochel
Peter van Valderen
Daniel Geryts
Rudt Peters
Matijs Peters
Heijmen Henricxs
G. Roeffs
Datering:
29-03-1658
Pagina:
36-42
Soort akte:
Rekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
11 'Volght 't geende dat Jan Janssen Smits heeft ontfangen van 't goet tot Berchen gelegen, den onmunidgen voorschreven competerende, synde den jare 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657 incluijs'. Volgen de inkomsten en uitgaven.
Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen Smits
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
29-03-1658
Pagina:
43-52
Soort akte:
Rekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
12 Jacob Gerytssen heeft op verzoek van de weduwe van Daniel Geryts, Rut Peters en Jan Jansen Emonts, de eed afgeleged als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Thomas van Sochel voor 3 jaren.
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Heyman Henricx, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck en Peter van Valderen
Persoon in schepenakte:
Jan Thomas van Sochel
Melijs van Dijeperbeeck
Jan Jansen Emonts
Peter van Valderen
Jacob Gerytssen
Daniel Geryts
Rut Peters
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
06-07-1658
Pagina:
53
Soort akte:
Voogdij
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 3