skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
90 [VERVOLG AKTE] Dit vijfde loth ende het seste loth coomen goet het aenpart ofte de helfte van Frans Thielens obligatie. Noch van de gelicke erfgenaemen 6 gulden, 10 stuijvers. Dit loth is belast met vijff ort stuijvers beijen. Alle beijen eens. Dit loth gevallen aen Hubert? Hermens ende Willem Claesen cum suis. Dit seste loth sijn drije stucken lants verscheijden, op het Schouvelt gelegen, het een het Geerken beneven erven met een sijde, ende een eijnde Anneken Dericx, d’andere sijde ende beneven den wegh; die andere twee erven Anneken Dericx, d’ander erven Maijken Claesen, schietende metten eenen eijnd op erve Jan Handricx, het ander op den wegh. Hierbij behoirt een hoijevelt onder Hees gelegen, genaemt de Bleeken, met de dorpslasten daerop staende, met noch een duijt gebuijr thijns onder Hees, welck hoijvelt moet met Willemken Dericx gedeijlt of ’t samen gehoijet worden. Hier bij compt een renthe aen het dorp Uden 250 gulden; aen Derick Gerrits 63 gulden met den achterstel van pachten. Aen de burgemeesters Thijs Jansen cum suis; van verloop van pachten 13 gulden; Noch van de gelicke erfgenaemen van dese kant 3 gulden 10 stuijvers; Het seste ende vijfde loth coomen goet het aenpart of de helfte van Frans Thielens obligatie. Dit loth is belast met vijf oort stuijvers beijen, ’t elcker keer eens. Dit gevallen aen Jan Willems ende Cornelis Hendricx.
Het sevenste loth is een stuck lants op het Schouvelt gelegen, genaemt Thijssen stuck, met het vierde part van het hecken te onderhouden, gelegen aen eenen sijde neffens erve Thijs Janssen, d’ander Jan Handricx, schietende met beijden eijnden op erve Maijken Claesen. Hierbij behoirt den vorsten plack in het Socgelse Eeusel, soo het afgepaelt is, benevens erven Jan Daendels met meer erven, de andere erfdeilders met eenen eijnde, op erve of erfgenaemen van Peter Gerrits; het ander op erven Jan Dandels, met den houtwasch. Daerop ende bij behoorende.
Vervolg:
dit loth moet het hecken aen het Broeck aen het vorschreven Eeusel sijn aenpart helpen onderhouden.
Ende het achterste te weegen den naesten wegh den minsten scaede. Noch compt hierbij een obligatie van Cornelis Gerrits Haeselbergh van 150 gulden. Noch aen Handrick Dericx Broeren 200 gulden metten achterstel van pachten, van dese voorbenoemde obligatie. Noch aende burgemeesters Handrick Everts ende Tonis Wouters van achterstell van pachten; van de gemeijnt 4 gulden ende 13 stuijvers 1 ort. Noch van de gelicke erfgenaemen 10 gulden. Dit loth moet van hem geven; aen het derde loth 25 gl. ende die te betaelen den erstcoomende Lieve Vrouwe Lichtmis dagh anno 1680, alsdan met een jaer intrest tegens het hondert vijff gulden. Dit loth wordt belast met een post thijns volgens ’s Heeren thinsboeck; noch vijff ort stuijvers beijen, ’t elcker keer. Desen post en loth is gevallen aen Toni Hendrix ende Joachem Claesen. Beloovende condividenten ’t samender handt mit naeme seven paer van persoonen sijnde dieswegen vers...; ten eerste Jan Hendricx ende Thijs Jansen; 2e Tonij Hendricx ende Joachem Claesen; 3e Jan Willems ende Nelis Hendricx; 4e Hermen Jan Everts ende onmondige kinderen van Jan Jan Everts, geassisteert met Gort Lenarts als momber; 5e de onmondige kinderen van Art Jan Thijssen, geassisteert met Jacob Fredericx ende Wouter? Jansen, ende Hendrick Hendrickx Rutten, geassisteert met Ludwich? van De.... ? ende Jan Hendrix Tonissen als mombers in desen; 6e Luibert Hermens cum suis ende Willem Claesen cum suis;
Vervolg 2:
7e Evertgen Thijs Ceelen ende Hendritge Arts, geassisteert met Jan Thijssen ende Lenart Ariens, als haeren mombers in desen, met dese scheidongk ende deijlingk te willen te vreden wesen ende bij aldijen noch naerder commer als alnoch beke... mochte overcomen deselven commer ’t samender handt te willen helpen lasten ende dragen solcher? wijse ook baete ende profit te sullen parteren?; alles sonder argelist ende onder submissie nochtans. Dese in oirconde hebben condividenten ’t samenderhandt met assumptie van haere mombers ende schepenen hiertoe well expresselik geroepen, geteekent Geschiet Uden den 19 junij 1679.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Gerrits Haeselbergh
Handrick Broeren
Hermen Jan Everts
Jan Jan Everts
Art Jan Thijssen
Hendrick Hendrickx Rutten
Jan Hendrix Tonissen
Evertgen Thijs Ceelen
Frans Thielens
Willem Claesen
Anneken Dericx
Maijken Claesen
Jan Handricx
Willemken Dericx
Derick Gerrits
Thijs Jansen
Jan Willems
Cornelis Hendricx
Thijs Janssen
Jan Daendels
Peter Gerrits
Jan Dandels
Handrick Everts
Tonis Wouters
Toni Hendrix
Joachem Claesen
Jan Hendricx
Tonij Hendricx
Nelis Hendricx
Gort Lenarts
Jacob Fredericx
Jan Thijssen
Lenart Ariens
Datering:
19-06-1679
Pagina:
15-22
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Uden
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS