skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Loosbroekx
beacon
19 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
304 Rekest van Philips DE SANGUIJ die graag een plak heihorstig land van 12 lopensen genaamd ‘de Pleijster’ in cultuur wil brengen, liggende te LOOSBROEK onder Heesch en ingegraven van de ‘Nestelroijsche vercochte gemeente’. Hij verzoekt om vrijdom van belasting.
Persoon in schepenakte:
Philips de Sanguij
Datering:
26 juni 1662
Pagina:
246v
Plaats:
Loosbroek / Heesch
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
235 Nelis Heijmans, verhuurder van een huis etc. te Heeswijk aan het Broeck, 38 gulden per jaar
Handrick Ariens (Jacops) en Jan Claessen Pijnappel als voogden, huurders van een huis etc. te Heeswijk
de weduwe en minderjarige kinderen van Jan Claessen Pijnappel
Cornelis Heijmans, notarisgetuige op Loesbroeck 1667
Handrick van der .... (?) notarisgetuige Loesbroeck 1667
Nelis Aerts, notarisgetuige Loesbroeck 1667
Persoon in schepenakte:
Jan Claessen Pijnappel
Nelis Heijmans
Handrick Ariens
Cornelis Heijmans
Nelis Aerts
Datering:
30 maart 1667
Pagina:
scan 301
Plaats:
Loosbroek
Toegangsnummer:
7604
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
153 Claesken weduwe van Daniel Huijberts, testament. Ze wil een christelijke begrafenis. Haar dochter Jenneken die bij haar inwoont, erft vanwege trouwe diensten een als uitzet zoals haar broers en zusters, een bed met toebehoren, een kist, verder het vlas op het veld staande. Nog krijgt Jenneken 2 koeien danwel een afgeloste vordering zijnde 100 gulden, een tob en een stand etc. etc.
Handrick Handrick Boogers, notarisgetuige Dinther 1665
Jan Janssen van Goch, notarisgetuige Dinther 1665
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen van Goch
Handrick Handrick Boogers
Daniel Huijberts
Datering:
27 juni 1665
Pagina:
scan 199
Plaats:
Loosbroek
Toegangsnummer:
7604
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
76 actum Loesbroeck onder Heesch
Daniel Rommen, testament. Hij wil een christelijke begrafenis. Hij vermaakt aan zijn neef Rom Goijaerts 300 gulden eens, welke als rente jaarlijks wordt betaald door Albert Janssen wonend te Uden, zijnde de helft van een kapitaal van 600 gulden, de andere helft is bestemd voor zijn vrouw Catalijn.(=vrouw van de testateur). Nog vermaakt hij hem de helft van een kapitaal van 200 gulden te vorderen van Deen Aert Rutten inwoner te Uden. Benoemt als zijn erfgenamen Arien Rommen, Frens Rommen, Jacob Rommen, de kinderen van Wouter Rommen en zijn zuster Aelken. Verder vermaakt hij aan Goort Lamberts al hetgeen die hem wegens huishuur acterstallig is. Ook geeft hij kwijting aan zijn broer Arien Rommen voor al diens uitstaande schuld aan de testateur. Geeft ook kwijting voor de schuld van Handrick Janssen wegens door de testateur geleverde hop. Alles is met instemming van de huidige vrouw van de testateur. Lijneken als vrouw van de testateur krijgt alle huisraad erc, verder erft zijn vrouw een rente die staat te betalen door Dielis Willems te Veghel, nog een rente te ontvangen in Magher Heesch opt Sandt die wordt betaald door Jacob Peters, nog erft ze een rente die Thonis Melis schuldig is. De erfgenamen van de testateur mogen hun erfrecht wel aan Lijnken verkopen als ze willen. De famiie van zijn eerste vrouw krijgt 200 gulden maar die moeten wel aan de familie van de testateur een rente restitueren die wordt betaald door de weduwe van Peter van Thiel te Kessel. Verder herroept hij alle eerder gemaakte testamenten d.d. 18 oktober 1663. Degeen die het niet eens is met de erfenis sluit hij uit met een oude grote eens.
Jan Jansse, notarisgetuige Heesch 1663
Jan Janssen als knecht van Daniel Rommen, notarisgetuige Heesch 1663
Aelbert Janssen, notarisgetuige Heesch 1663
Persoon in schepenakte:
Deen Aert Rutten
Peter van Thiel
Daniel Rommen
Rom Goijaerts
Albert Janssen
Arien Rommen
Frens Rommen
Jacob Rommen
Wouter Rommen
Goort Lamberts
Handrick Janssen
Dielis Willems
Jacob Peters
Thonis Melis
Jan Jansse
Jan Janssen
Aelbert Janssen
Datering:
22 oktober 1663
Pagina:
scan 104
Plaats:
Loosbroek
Toegangsnummer:
7604
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1